سلام، با توجه به آپدیت جدید سایت تا اطلاع ثانوی، سفارشهای قبلی مشتری ها و مجری ها قابل مشاهده نیست.
اگر یک مجری ایکون داشت. یعنی از لحاظ علمی مورد تاییده و سفارشهای زیادی انجام داده.
Tbo

Tbo

★★★★★
★★★★★
رایگان

امتیاز خام: 0

تعداد رای: 0

تعداد بازدید: 25

تاریخ عضویت: 3 ماه پیش

تخصص:
0 مورد
سفارش‌های انجام شده
0 مورد
سفارش‌های در حال انجام
0 مورد
درخواست داوری
11 مورد
سفارشهای ثبت شده
8 مورد
پذیرش پیشنهاد
8 مورد
تایید نهایی شده
0 مورد
درخواست داوری

المان محدود

نظرات ثبت نشده

حل سوال آپ امپ

نظرات ثبت نشده

برنامه نویسی در آردوینو

نظرات ثبت نشده

برنامه نویسی آردوینو

نظرات ثبت نشده

پروژه خصوصی

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

فوق العاده

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

فوق العاده

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

فوق العاده

برنامه آردوینو

نظرات ثبت نشده

مواد مرکب-کامپوزیت ها

نظرات ثبت نشده

Arduino

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

بسیار عالی

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

بسیار عالی

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

بسیار عالی

Tbo
مشتری: Tbo

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

بسیار عالی

کد نویسی

نظرات ثبت نشده

کد نویسی در آردوینو

نظرات ثبت نشده

حل تمرین کامپوزیت ها

نظرات ثبت نشده