مکان هندسی و نمودار نایکوئیست

مکان هندسی و نمودار نایکوئیست

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

مکان هندسی و نمودار نایکوئیست

۱) ده سیستم با تابع تبدیل دلخواه انتخاب کرده و مکان هندسی آن ها را رسم کنید. با استفاده از نمودار رسم شده در مورد رفتار سیستم به ازای بهره های مختلف بحث کنید.

سیستم ها را از میان مرتبه‌های مختلف، نوع های مختلف، مینیمم فاز، غیر می نیمم فاز و سیستم های دارای تاخیر زمانی انتخاب کنید.

۲) نمودار نایکوئیست را برای تمامی سیستم ها رسم کرده و در مورد پایداری و حاشیه های بهره و فاز آن ها بحث کنید.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.

سفارش‌های مرتبط

روش اجزای محدود + Ansys

تير پيوسته با سه المان پرتو را با روش اجزاء محدود تحليل كنيد. گشتاورهای خمشی را در نقاط گره و در وسط(. . .)

اثر ناحیه چسبنده بر رفتار کامپوزیت پارچه ساده

در این پروژه نیازمند شبیه سازی ناحیه ای چسبنده در محل اتصال دسته الیاف بافته شده با یکدیگر و ماتریس(. . .)

حل امتحان

حل امتحان طراحی اجزا ۱ در روز شنبه ساعت ۸
همه‌ی سفارش‌ها