جبران سازها

جبران سازها

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

جبران سازها

تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم G(s)=1/[s(s+2)] است. جبرانسازی برای سیستم طراحی کنید که بدون تغییر میرایی فرکانس طبیعی به 4rad/s تغییر کند.

الف) جبرانساز را به نحوی طراحی کنید که خطای حالت ماندگار کم ترین مقدار باشد.

ب) جبرانساز را طوری طراحی کنید که مرتبه سیستم تغییر نکند.

ج) پاسخ سیستم به ورودی پله و شیب را با هر دو جبرانساز و بدون جبرانساز بررسی کرده و خطای حالت ماندگار را برای هر یک محاسبه کنید.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.