نتایج جستجو

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

مقالات مرتبط با

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری در حین ارسال پیشنهاد و انجام سفارش در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری در حین ارسال سفارش و انجام سفارش توسط مجری در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر ترجمه ارزان دانشجویی

ترجمه ارزان دانشجویی

برای سفارش ترجمه ارزان دانشجویی یا ترجمه ارزان مقاله وارد بشین و سفارش ترجمه دانشجویی خودتون رو ثبت کنین تا از سمت مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

انجام پروژه فیزیک

برای انجام پروژه فیزیک وارد بشین و سفارش پروژه فیزیک رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین. و میتونین ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

حل تمرین فیزیک

سفارش حل تمرین دانشجویی فیزیک برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین فیزیک با کمترین قیمت وارد بشین و تمرینتون رو ارسال کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

انجام پروژه ریاضی

برای سفارش انجام پروژه ریاضی وارد سایت پروژه ریاضی پین پیپر بشین و سفارشتون رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد انجام پروژه ریاضی دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

حل تمرین ریاضی

برای سفارش حل تمرین دانشجویی ریاضی وارد سایت بشین و سفارش حل مسئله ریاضی خودتون رو ثبت کنین تا پیشنهاد مجری ها برای حل تمرین ریاضی رو دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

انجام پروژه امار

برای سفارش پروژه آمار وارد بشین و رایگان سفارش انجام پروژه تحلیل امار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

حل تمرین آمار

برای سفارش حل تمرین آمار وارد بشین و رایگان سفارش حل تمرین دانشجویی آمار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر سایت حل مسائل حسابداری و انجام پروژه حسابداری

حل مسائل حسابداری

برای انجام پروژه حسابداری وارد سایت بشین و سفارشتون رو بصورت رایگان در سایت حل مسائل حسابداری ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

حل تمرین مهندسی شیمی و حل تمرین شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین شیمی یا انجام حل تمرین مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد قیمت دریاف...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

انجام پروژه شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه شیمی یا انجام پروژه مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

انجام پروژه صنایع

بهترین سایت انجام پروژه صنایع با چندصد نفر مجری متخصص. برای ارسال سفارش انجام پروژه مهندسی صنایع وارد بشین و سفارش انجام پروژه صنایع رو ثبت کنین. تا ب...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

حل تمرین صنایع

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین صنایع رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین صنایع دریافت میکنین و می...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

انجام پروژه کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهت...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

حل تمرین کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین کامپیوتر دریافت میکنی...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

انجام پروژه مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهتری...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

حل تمرین دروس مهندسی مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین مکانیک دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

انجام پروژه متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه متلب دریافت میکنین و میتونین به...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

حل تمرین متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین متلب دریافت میکنین و میتو...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

حل تمرین برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین دانشجویی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر، پیشنهاد دریافت میکنین و میتونین بهترین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

انجام پروژه برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مهندسی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی برق دریافت میکنین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

انجام پروژه عمران

در سایت پین پیپر میتونین به راحتی سفارش انجام پروژه مهندسی عمران رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی عمران د...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

حل تمرین عمران

سفارش حل تمرین دانشجویی عمران برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین عمران با کمترین قیمت در سایت حل تمرین عمران سفارش بدین

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

کار غیر حضوری دانشجویی پین پیپر

کار غیر حضوری دانشجویی

در سایت پین پیپر میتونین بصورت پاره وقت و دور کاری ،کار کنین و با توجه به مهارتهای حل تمرین و پروژه که دارین از کار غیر حضوری دانشجویی کسب درامد کنین...

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

پین پیپر پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده، پرداخت هزینه برای حذف ترم ، هزینه های اضافی دانشگاه سراسری

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

حل تمرین دانشجویی پین پیپر

سایت حل تمرین دانشجویی

برای سفارش در سایت حل تمرین دانشجویی پین پیپر وارد بشین و سفارش حل تمرین دانشجویی خودتونو ارسال کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر کانال حل المسائل دانشگاهی

کانال حل تمرین دانشجویی

کانال حل تمرین دانشجویی و کانال حل المسائل دانشگاهی و گروه حل تمرین دانشجویی پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشگاهی دو نفره

حل تمرین دانشگاهی

یکی از قدیمی ترین و بهترین روشهای آموزش در مباحثی که نیاز به تحلیل و فهم سوالات دارن انجام حل تمرین است. حل تمرین اگر همراه با فرد متخصص و با سوادتر ا...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

سفارشهای مرتبط با

پیدا کردن نمودار تابع استوانه

اگر این استوانه را به صورتی که در شکل است برش بزنیم و سطح جانبی آن را باز کنیم نمودار آن چه تابعی خو(. . .)

حل تمرینات درس انتقال حرارت تشعشع، سیگل ویرایش5

حل تمرینات درس انتقال حرارت تشعشع ویرایش پنج، سیگل

تحلیل درس ۲۱ مطالعات چهارم ابتدایی

درس ۲۱ مطالعات اجتماعی را به طور کلی یعنی از صفر تا صد بررسی کنید از نظر ارزشیابی ،محتوای درونی ،...(. . .)

حل تمارین آماری

جزوه استاد رو ضمیمه کردم. استاد قسمتی را تدریس کردن و یک مثال زیر آن نوشته اند که باید حل شود حدودا(. . .)

سازه های فلزی

حل تمرین و راه حل 

حل تمرین فوری

سوال رو حل بفرمایید در سریع ترین زمان ممکن

تحقيق مقالات

سلام.كاربرداشو و شكلش رو بايد از مقالات مربوط بهش بايد پیدا کنیم و منابع رو هر ذکر کنیم.

حل تکلیف آمار و احتمال دانشگاه

6 سوال آمار و احتمال تکلیف رشته مهندسی عمرانبرای بچه های ریاضی و آمار خیلی ساده هستجواب دقیق خیلی مه(. . .)

تمرینات ریاضی ۱

خواهش میکنم.این تکلیفو برای من انجام بدین ‌‌‌‌با قیمت مناسب🙏ا 

تحلیلگر نحوی با استفاده از نرم افزار lex

با استفاده از نرم افزار lex یک تحلیلگر نحوی کوچک بسازید

تمرین ریاضی عمومی ۱

سوال اول به صورت قضیه میانی یا رول یا میانگین حل شود

حل تمرین قضیه مقدار میانی

سوال اول به صورت قضیه مقدار میانی یا رول یا میانگین حل شود

حل تمرین آزمایشگاه دیتا بیس

حل دو سوال آزمایشگاه دیتا بیس ، فوری تا ۶ آذر ساعت ۱۵

تمرین درس اصول اقتصاد رشته مدیریت

با عرض سلام، سوالات مفهومی میباشد، جواب ها با فونت ۱۴ بی نازنین در ورد تایب شود و حد اکثر تا یکشنبه(. . .)

پروژه کنترل اتوماتیک مهندسی مکانیک

با سلامحل سوالات پروژه کنترل اتوماتیک رشته مهندسی مکانیک

دینامیک سیستم قدرت

دینامیک سیستم قدرت 

حل مسایل فصل ۴حسابداری مدیریت دکتر نهندی

باسلام حل مسایل فصل ۴حسابداری مدیریت دکتر نهندی

تمرین درس مدیریت پروژه

تمامی توضیحات در فایل pdf قرار دارد.

تمرینات هیدرودینامیک

سلام ۳۰ تا تمرین هیدرودینامیک هستن تا ساعت ۱۶ امروز نیازشون دارم تمرینات حل بشن و برام ارسال بشن

حل تمرین ریاضی۱

همراه با راه حل دست نویس

حل تمرین مکا

تمرینات فوق طبق مطالب درخواستی حل شوند و نرم افزار مورد نیاز متلب می باشد

در مورد بیضی هست سوال و توضیح داده شده وجواب به صورت تشریحی باشد

جواب به صورت تشریحی وبا استفاده از انتگرال .

تمرین کنترل مدرن

حل سوال ۱ و ۲ عکس ارسال شده

ابزارهای حل مسئله زیر با دید تفکرسیستمی

برای هر یک از ابزارهای حل مسئله زیر توضیح همراه مثال کاربردی با دید تفکر سیستمی در قالب پاورپوینت Li(. . .)

حل تمرین درس مدیریت و برنامه‌ریزی سیستم انرژی

سلام خسته نباشید در این فایل سه تا تمرین هست که می‌خوام برام انجام بدین . هم رو برگه هم به صورت متلب(. . .)

ماتریس

نوشتن برنامه ماتریس سختی و ماتریس جرم در متلبمن فایلی ندارم براتون ارسال کنمفقط میخوام این کار رو بر(. . .)

حل تمرین کامپوزیت ها

سوالات موردنظر تو صفحه ی آخر پی دی اف هستن که تعدادی از اونا نیاز به کد نویسی با متلب دارنبرآوردی از(. . .)

پیاده سازی عملی یک شبکه سنسوری بیسیم نا همگن با استفاده از ماژول Wifi Wemosو مانیتورینگ انلاین با استفاده از IOT

در این پروژه نیاز هست این شبکه سنسوری المان های مختلفی مثل فشار و رطوبت و دما و... ( حداقل سه متغیر(. . .)

حل تمرین صنعتی ۳

تهیه کننده: مهدیه نصیریاستاد: خانم شهرزاد سراجلطفا این دو مسئله رو برام حل کنیدتو یکی از مسئله ها اص(. . .)

فرایند های تصادفی مخابرات سیستم

سلامبرای درس فرایند های تصادفی رشته برق گرایش مخابرات سیستم به فردی متخصص نیازمندم .

حل تمرین درس مدیریت تولید

سوال ها لطفا به صورت دستنویس و در قالب یک فایل pdf تحویل داده شود همراه با نام سید امیرعلی دره امام.

حل تمارین درس مدیریت تولید

لطفا سوال ها به صورت دستنویس حل شود و در قالب یک فایل pdf تحویل داده شود همراه با اسم دانشجو سید امی(. . .)

حل تمارین درس مدیریت تولید و عملیات

لطفا تمارین به صورت دستنویس حل بشن و در قالب یک فایل pdf به همراه اسم بنده ارسال بشن با تشکر.سید امی(. . .)

حل تمرین درس معماری‌ کامپیوتر

4 تمرین درسمعماری‌ کامپیوتر

نوشتن الگوریتم

در pdf فقط نیازی به رسم فلوچارت نیست و در آن در تمامی سوال ها فقط نوشتن الگوریتم

حل تمرین درس مدیریت تولید و عملیات

باسلام این فایل تمرین درس مدیریت تولید و عملیات هست ۵ سوال داره و ۵ سری هم تمرین قراره که فرستا(. . .)

ارتعاشات پاسخ هایover-damped وunder-dampedو critical damped با درنظر گرفتن شرایط اولیه داخل عکس رسم شوند

پاسخ هایover-damped وunder-dampedو critical damped با درنظر گرفتن شرایط اولیه داخل عکس رسم شوند

حل سوالات آنالیز ریاضی

حل 6 سوال از بحث فضای متریک آنالیز ریاضی فقط سریع تر جواب بدین

حل ۴سوال تئوری جامع ماشین های الکتریکی

حل همراه با فرمول و جزئیات و توضیح کامل مربوط به درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی در مقطع ارشد برق(. . .)

حل تمرین مهندسی نرم افزار UML

سامانه صدور فـیش غـذا در رسـتوران را در نظـربگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید:نمودار مورد کاربري و کل(. . .)

تمرین توان های مبهم ریاضی 1

تمرین توان های مبهم ریاضی 1

تمرین هوپیتال ریاضی 1

تمرین هوپیتال ریاضی 1

تمرین مشتق توابع نمایی- لگاریتم و وارون مثلثاتی ریاضی 1

تمرین مشتق توابع نمایی- لگاریتم و وارون مثلثاتی ریاضی 1

تمرین مشتق لگاریتمی

تمرینات مشتق لگاریتمی ریاضی 1

حل ١٢ مسئله مربوط به مفاهيم فازي

١٢ مسئله مربوط به مفاهيم فازي دارم كه مي خواهم حل شوند.

حل تمارین ریاضی مهندسی پیشرفته

با عرض سلام و خسته نباشید .6 عدد تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته دارم که میخواستم حل بشود.

انجام تکالیف

کسانی که مسلز هستن درخواست بدن و هرچه سریع تر تحویل بدن بهتر ولی تا 4 آذر تحویل بدن

حل 6سوال فیزیک 1

حل 6سوال فیزیک 1

حل تمرین امار قابلیت اطمینان

حل تمرین امار قابلیت اطمینان 

ریاضی عمومی ۲

به یک نفر مسلط به درس ریاضی عمومی ۲ نیازمندم فوری فوری فوری 🥲 زمانم بسیار کم است ممنون میشم سری(. . .)

ساختمان داده

مربوط به ساختمان داده س میخوام با پایتون یا سی شارپ نوشته بشه

حل دو عدد تمرین آنالیز

اگه ممکنه میخوام توضیحات تشریحی داده بشه. چون برای ارائه میخوام

مدار برش گر

هر سه مدار به روش برش گر حل شود و  شکل موج هم کشیده شود

حل تمرین dsp

من نیاز به پاسخ یک سوال از درس پردازش سیگنال دیجیتال دارم. جواب کامل و با جزئیات باشد جوری که دنبال(. . .)

حل دستی تمرین اجزای محدود

حل تمرین با بار متمرکز

هدایت و ناوبری strap down

ناوبری اینرسی به صورت دو بعدی و یک بعدی مورد بررسی قرار می گیرد که برای مسئله یک بعدی از 100 نا(. . .)

سوال فیزیک 1

2) جسمی به جرم 5 کیلوگرم را با ریسمانی روی سطح بدون اصطکاک می کشند. ریسمان نیروی F=12 نیوتن در زاویه(. . .)

سوالات فیزیک 1 دانشگاهی

1. سنگی از سطح زمین با سرعت اولیه 42 متر برثانیه با زاویه 60 درجه از سطح افق به طرف صخره ای به ارتفا(. . .)

تمرین برنامه مویسی C

سلامبرنامه ای با استفاده از ساختار { switch case} بنویسید که یک عملگر و دو عملوند را از ورودی خوانده(. . .)

مدلسازی ریاضی سیستم کنترل آسانسور

سلام وقت بخیر  من یه تمرین دارم میخوام کنترلربراش طراحی کنم ولی قبلش بایدمدلسازی ریاضیش روبدست(. . .)

کنترل خودکار پیشرفته

فقط توضیح درباره چگونگی حل تمرینات و انتقال به شیت ارسالی

شبیه سازی معادلات مقاله موجود با متلب

سلام سه تا مقاله درخصوص فیلتر کلمن هست که باید معادلات داده شده در هر سه مقاله با متلب شبیه ساز(. . .)

برنامه نویسی پایتون

حل سوال 5 به طور کامل را می خواهم

مسئله اصول حسابداری 1

این مسئله برای درس اصول حسابداری 1 رشته مدیریت کسب و کار هستش که میخواستم  حلش کنید

مدلسازی عدم قطعیت کاپولا

مدلسازی عدم قطعیت به روش کاپولا برای دو تا توربین بادی و یه پنل خورشیدی به گونه ای که وابستگی بین تو(. . .)

حل 4تمرین کلاسی درس بهره برداری از سیستم های قدرت کتاب کندر

با سلام و احترام وقتتون بخیر من 4تا تمرین کلاسی داشتم درس بهره برداری از سیستم های قدرت رشته مهندسی(. . .)

حل تمرین آمار در spss

حل 2 تمرین آمار  در برنامه spss 

حل تمرین سوالات موتور احتراق با استفاده از نرم افزار EES

حل تمرین با استفاده از نرم افزارEES درس موتور های احتراق داخلی

حل تمرین درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

سوالات شماره 1 تا سه فایل پیوست درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

پایان نامه با موضوع مدیریت پروژه

دانشگاه یه لینک برای تهیه مقاله ارسال کرده و فرمت درخواستی هم در این لینک هست که تو این فرمت من پایا(. . .)

حل دو عدد تمرین انالیز

حل سوالات کامل و با توضیحات تشریحی باشه. میخوام سوال رو ارائه بدم.

درخواست برنامه نویسی برای تمرین درس شبکه های کامپیوتری

درخواست برنامه نویسی برای تمرین درس شبکه های کامپیوتری.   انجام فقط یکی از موارد زیر: (. . .)

فقط کدنویسی قسمت الکتریکی به زبان متلب

نیاز به ویدئو و توضیح درباره  چگونگی برنامه نویسی به منظور تسلط کامل هنگام ارائه

حل و اثبات چند مسئله ریاضی

من این فایل را در کمترین زمان ممکن می خواهم.

فیزیک 1 دانشگاه

حل سوالات مضرب 5 از صفحه 144 به بعد (بخش مسئله ها) در pdf که اپلود کردم

حل تمرین درس فیزیک نساجی

حل تمرین فیزیک نساجیپاسخ به صورت خلاصه نباشد

حل تمرین هوم ورک ۴

سلام وقت شما به خیر لطفا فایل ضمیمه را بررسی نمایید و اعلام قیمت بفرماییدتشکر

حل یک مسئله برنامه ریزی ریاضی با استفاده از نرم افزار لینگو

شرح سوالیک کارخانه کاغذسازی رول های بزرگ با طول استاندار L و عرض ۲۰فوت تولید میکند فرض کنید یک مشتری(. . .)

حل تمرین تحلیل سازه ۱

تمرین تحلیل سازه ۱ برای رشته عمران هستش 

طراحی classifier جهت دست بندی ارقام فارسی - شبکه عصبی

در این تمرین به کمک شبکه عصبی MLP ، دسته بندی ای جهت جداسازی کلاس های مختلف داده ارقام 0-9 طراحی شود

رسم مولفه جریان درین در hspice cscope

مشخصه جريان درين يک nMOS برحسب ولتاژ درين-سورسمشخصه DSV-DI را براي ولتاژهاي مختلف گيت-سورسمشخصه جريا(. . .)

حل یک سوال ساده از درس سیستم های هیدرولیک و نسوماتیک

حل یک سوال از درس سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک خواهشا قیمت های الکی ندید چون واقعا بعضی اوقات واقعا(. . .)

بسط تیلور

برنامه ای بنویسید که با دریافت دو عدد x و n بسط تیلورe^xexرا تاجمله n ام بدست بیاورد.توجه کنید که اس(. . .)

تمرین درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی

سلام . سه تا تمرین هست برای درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی که مربوط به مدلسازی الکتریکی مغناطیسی(. . .)

حل تمرین spooling

سلام بر تو ایی که این متنو می‌خونی خیلی گیر کردم رو این مسئله اگه میتونی کمکی کنی دریغ نکن درود(. . .)

الکترومغناطیس

به یک نفر مسلط با به درس الکترومغناطیس رشته فیزیک نیازمندم، هزینه زحمات شما هم تقدیم خواهد شد سپاس ف(. . .)

محاسبه خطای استاندارد و فاصله اطمینان

حتما با ارائه راه حل میخوام‌‌ اگر کسی امار بلد باشه براش راحت هست. نحوه به دست اوردن واریانس و انحرا(. . .)

محیط زیست

انجام پروژه عمران محیط زیست

کدنویسی کامپایلر زبان C

سلامیه کامپایلر برای زبان بی کوچک میخوام که توضیحاتش توی فایل اومده.قالب کد رو هم فرستادم و شما باید(. . .)

تمرین کلاسی آمار و احتمالات پیشرفته

حل تمرین امار و احتمالات پیشرفته 

پروژه بتن

پروژه بتنطبق فایل بالا که فرستاده شده با آموزش

حل تمرین دو و سه

دوتا تمرین فوق با برنامه spss22 حل شود 

حل سوالات دی اس پی

لطفا سوالات را همراه با راه حل پاسخ دهید

راهنمایی در مورد طراحی چند تجهیز فرایندی

سلام وقت به خیر من روی پروژه ی درس طرح و اقتصاد (واحد تولید استون کار میکنم چند تجهیز رو باید طراحی(. . .)

پروژه دانشجویی درس ارتعاشات

با سلام در پاسخ به پروژه توضیحات کامل دارای اهمیت میباشد زیرا این پروژه را باید ارائه بدهم ولی(. . .)

پیاده سازی پایتون، سیستم های حمل و نقل هوشمند

توضیحات تمرین:تسک خواسته شده در فایل PDF صفحه 16 و 17موضوع این تسک: Human Mobility and Mobile Data(. . .)

طراحی و اتود

7طراحی که باید تا چهارشنبه تحویل بدم .

حل تمرین یادگیری ماشین به صورت عملی با کد پایتون

حل تمارین به شرح پیوست و ارایه سورس کد پایتون

خودآزمایی فصل ۴

حل خودآزمایی فصل ۴ کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری تالیف دکتر سرمدی 

حل تمرین درس سیستم های کنترل فازی

با سلام حل تمرین درس سیستم های کنترل فازی 

تمارین سیستم مخابراتی دیجیتال

لطفا تمرینات قید شده را همراه راه حل ارسال کنید

نوشتن مقاله درباره نظریه های یادگیری و آموزش

نوشتن مقاله دربارهای نظریه های آموزش قسمتی که فایل آن در بالا آپلود شده

حقوق شهروندی

سلام از بین ۲۴ تا سوال باید به نصف سوالات ب صورت زوج یا فرد جواب داده بشه سوالات مربوط به(. . .)

اصول1

حل تمرین اصول حسابداری 1جواب کامل دریافت شودحل در فایل ورد 

حل تمرین درس غیر ارتجاعی سازه

سلام در خواست حل تمرین که آپلود کردم را دارم

مسائله حسابداری ترم 3 کاردانی

فایل شامل 3 مسئله حسابداری می باشد که در سطح ترم 3 کاردانی حسابداری می باشد 

حل مسایل جوش پیشرفته

حل مسایل جوش و تستهای غیر مخرب 

حل تمرین فیزیک با توضیح کامل راه حل

حل  سوال های  فیزیک با توضیح کامل راه  حل

حل تمرین و شبیه سازی الکترونیک قدرت

حل تمرین در مورد درس الکترونیک قدرت و انجام شبیه سازی با استفاده از matlab یا psim و رسم نمودارهای م(. . .)

حل تمرین ماشین 3

لطفا قیمتش رو بفرمائید.

اثبات سه فرمول مربوط به درس هیدرولیک

سه فرمول مربوط به درس هیدرولیک را اثبات کنید عکس فرستادم ازش

حل تمرین درس فرآیندهای تصادفی

سلام . یک کلاس حل تمرین آنلاین دارم که چند سوال تشریحی برای تاریخ ۴ آذر ساعت 9الی12 صبح باید پاسخ دا(. . .)

پروژه درس کنترل پیشرفته

سلام توضیحات کامل پروژه در فایل pdf نوشته شده. علاوه بر انجام پروژه نیاز به فیلم آموزشی کامل صفر تا(. . .)

ترمودینامیک

تمرین های فایل آپلود شده حل گردد به صورت صحیح و درست .

8 عدد تمرین سیستم های دیجیتال 2

تمرین های سیستم دیجیتال 2 تا یکشنبه حل شود با تشکر فراوان

حل تمرين آمار

حل تمرين ذيل تمرين: ·        ضريب همبستگي پيرسون رابرا(. . .)

تعریف تابع و بهینه سازی

با سلامکلیت پروژه بهینه سازی با الگوریتم گرگ خاکستری می باشد. نیاز است که تابع موجود در فایل های آپل(. . .)

بهای تمام شده ترکیب تجاری

بهای تمام شده ترکیب تجاری

حل تمرین مدارهای مجتمع فرکانس بالا مدارات RF

تمرینات با دقت و کامل  حل شود و هر انچه سوال خواسته شده را پاسخ دهد.

حل تمرین ۸ فصل ۹حسابداری مدیریت

با سلام خواهشمندم پاسخ تمرین ۸ فصل ۹ کتاب حسابداری مدیریت دکتر نوروش صفحه ۳۲۳ رو برام ارسال کنی(. . .)

حل تمرین ها

من میخواهم تمرین هارا درست و صحیح انجلم بشن

تمرین آمار

 محاسبه ضرایب رگرسیون از طریق ماتریکس، با توضیحات کامل

حل معادلات دیفرانسیل دانشجو دانشگاه ازاد

معادلات دیفرانسیل را با راه حل حل کنید

تمرین دینامیک ۴

با سلام پاسخ این دو تمرین دینامیک تا امشب ساعت۹

حل مسائل مهندسی صنایع

با سلام، برای چند درس رشته مهندسی صنایع دانشگاه ازاد مثل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی نیاز به کمک داری(. . .)

حل تمرین درس پژوهش عملیاتی

چند مسئله پژوهش عملیاتی پیشرفته دارم که میخوام حل بشن . در فایل پی دی اف تمرین ها موجود است. در (. . .)

رسم گراف

در تمرین توضیح داده شده است

حل تمرین تحلیل سیستم قدرت

حل تمرین در etabs ، مدار نمایش داده شده در تصویر را در داخل نرم افزار مذکور رسم وتحلیل کنید و فایل ه(. . .)

مدل سازی در هوافضا کتاب زیپفلتمرین فصل دوم

سلامتمارین ۲.۴۲.۶۲،۷۲.۱۰کناب زیپفل با حل دستی که البته سوال ۲.۱۰علاوه بر حل دستی در متلب هم باید شبی(. . .)

انجام پایان نامه

باسلام پروپوزال پایان نامه با موضوع بررسی خصوصیات بتن خودمتراکم پلیمری با اضافه کردن دوده سیلیس و سو(. . .)

تمرین حسابداری ۱ سازمان

لطفا در قالب excel حل شود

AHP

با سلام و احترام  نیازمندم انجام یک تمرین هستم تمرین با استفاده از روش AHP انجام شده حال ن(. . .)

مبانی سیستم های دینامیکی رشته ریاضی

تمرین هفتم فایلی رو که میبینید رو میخوام برام حل کنین.قیمت به صورت توافقی..

تمرین فیزیک 1 مبحث حرکت دو بعدی

کمک برای حل تمرین فیزیک خیلی فوری 

رسم نمودار

رابطه که فرستاده شده را برای مقادیر مختلف رسم کنید شکل تقریبی که حاصل میشود را پیوست کردم

حل تمرین رگرسیون و همبستگی

یک تمرین در مورد رگرسیون و همبستگی  هست که میخواهم همراه توضیحات  تحویل داده شود

درخواست حل تمرینات کتاب آنالیز ریاضی یک مدقالچی انتشارات پیام نور

با سلام  در خواست حل تمرینات کتاب آنالیز ریاضی ۱ مدقالچی  انتشارات پیام نور را دارم 

مواد مرکب-کامپوزیت ها

حل 12 سوال آخر فصل

سوالات توپولوژی

حل ۵ سوال توپولوژی

یک تمرین از درس اجزای محدود در مکانیک

۱_ماتریس سختی کل ۲_ تغییر مکان گره ۲،۳،۴۳_ عکس العمل تکیه گاهی ۴_ نیرو در هر فنر 

حل الگوریتم

چندالگوریتم و فلوچارت فقط سوال های باشماره های فرد ۱۱مسئله

تمرین حد و پیوستگی ریاضی عمومی ۱

سلام و خسته نباشیدفایلی که پیوست شد تمرینات حد و پیوستیگی از ریاضی عمومی ۱ بود و تا ساعت ۳ بعد از ظه(. . .)

حل تمرین امار از مبحث میانگین و حدود اطمینان

سلام وقت شما بخیر لطفا تمرین پیوست شده که از مبحث میانگین و حدود اطمینان است حل شود.با احترام و سپاس

حل تمرین انالیز حقیقی

حل تمرین انالیز حقیقی منبع انالیز رودین به صورت تشریحی و توضیحات فارسی 

حل تمرین اصول سیستم های مخابراتی

سلام دوتا تمرینه مخابرات بایدتحویل بدم، با راه حل کامل میخوام

تمرین کتاب امار توصیفی در علوم رفتاری

هفت تا سوال بیشتر نیس چون سر کلاس نبودم نتونستم حل کنم لطفا جواب درستو کامل رو بنویسید ❤️🌸

حل تمرین آمار فوری

با سلام حل تمرین ۸ سوال آمار مقدماتیبا تشکر

مکانیسم واکنش

سلام مکانیسم کلی واکنش را میخواهم اینکه در هر مرحله چه نوع واکنشی صورت گرفته و هر ماده به کجا حمله ک(. . .)

تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی رشته عمران ،سازه

سلام لطفا این تمرینو ۷سوال رو حل کنید مربوط به درس ریاضیات عالی مهندسی رشته عمران ، سازه هستش اگر نی(. . .)

ارتباط مولفه های کایرال لوله های داخلی و خارجی نانو لوله های کربنی دو جداره زیگزاگ@ارمچر و ارمچر@زیگزاگ را بدست آورید

حل تمرین درس فیزیک  در صورت نیاز از جزوه که نیز پیوست است می توانید استفاده کنید.

پروژه فیزیک نامریی سازیInvisibility cloak

روی این تحقیق کنید تاریخچه مبانی  آن را در ببارید و پنجاه صفحه مطلب تایپ کنیدیه رفرنس هم هست،کت(. . .)

سوال حسابداری

لطفا بصورت کامل همراه با توضیحات پاسخ داده شود سپاس گزارم.

تمرین درس طراحی الگوریتم

مسئله ی برج هانوی را بررسی کرده و تشریح کنید که چگونه به روش تقسیم و حل (یا تقسیم و غلبه - Divide an(. . .)

حل تمرين

سلام . حل تمرينهاي اين كتاب رو ميخوام + توضيح و ياددادن لطفا هزينه هركدوم رو جداگانه بهم بگين سپاس

سفارش در مبحث هیدرولیک است

لطفا پاسخ بطور کامل داده شود.

حل تمرینات پایان فصل کتاب شیمی هتروسیکل دانشگاه پیام نور دکتر مهدی کلهرفصل اول رو حل کردم

هزینه حل تمرینات پایان فصل کتاب شیمی هتروسیکل دانشگاه پیام نور دکتر مهدی کلهر(فصل اول رو حل کردم) رو(. . .)

انجام سمینار درسی به همراه شبیه سازی مربوط به حوزه برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای قدرت

انجام سمینار درسی مقاله  ازIEEE سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۰ به همراه شبیه سازی مربوط به حوزه برنامه ریزی و(. . .)

میانه ۱

حل حسابداری ۱

حل تمرین درس کنترل پروژه از فهرست بها

از فهرست بها باید حل شود در اکسل حل نشه و روی برگه حل شود .

ایزومورف و همومورف و تفکر سیستمی و مثال

دو مفهوم ایزومورف و همومورف را تشریح نمایید و نحوه استفاده از این دو مفهوم را در تفکر سیستمی با ذکر(. . .)

حل اندوکتانس

با عرض سلام و خسته نباشید. برای درس تئوری جامع حل یک اندوکتانس ماشین القایی و حل یک اندوکتانس ا(. . .)

ارتعاشات مکانیکی

کوییز یک سواله شروع ساعت ۱۳,درس ارتعاشات مکانیکی مهندسی هوافضا

پنج بیت که نیازه استعاره و تشبیه در آن ها مشخص بشه

همی میردت عیسی از لاغری            تو در فکر(. . .)

تسلط بر مباحث درس تئوری الاستیسیته عمران

تسلط بر مباحث درس تئوری الاستیسیته عمران و تمارین کتاب مالورن

حل تمرین میانه ۲ اوراق قرضه

حل کامل سوال رو میخواستم

طراحی کاشت بصورت دستیروی کاغذبا رنگ آمیزی

تمرین رشته مهندسی فضای سبز می باشد.روی پرینت آ۳ از فایل ورد کشیده شود.سمت جنوبی خیابان و سایر سمتها(. . .)

پاسخ سوال داده شود

سوال کلاسی می باشد لطفا پاسخ کامل در اکسل نوشته شود

One Time Pad XOR Weakness

توضیحات در فایل ضمیمه به صورت کامل اومده فایل نهایی در قالب ورد باشه

حل مسئله الگوریتم ژنتیک بصورت دستی

حل مسئله الگوریتم ژنتیک بصورت دستی با استفاده از REAL CODE

حل تمرين ماسفت

حل تمرين پيوست بصورت كامل با توضيحات

اختلالات یادگیری ۲ دانشگاه فرهنگیان

سلام وقتتون بخیر سفارشم درمورد درس اختلالت یادگیری ۲ و تکالیف خواسته شده خلاصه ی مقاله درم(. . .)

حل تمرین مکانیک

با عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم این تمارین را حل کنید.

طراحی مدار

من نیاز به طراحی مدار با ارقام گفته شده انجام ریاضیات وبک گراند فیزیک ان هستم. مدار بایدبا یکی از&nb(. . .)

حل تمرينات و كوئيز و توضيح

سلام لطفا تمرينات رو اگر ممكنه ملاحظه بفرماييد بايد حل بكنم و (تمامي تمرينات از جمله اينها ددلاين دا(. . .)

حل تمرین زبان اسمبلی

سلام و عرض ادب

80 سوال ریاضی از مبحث مجموعه ها

۸۰ سوال به صورت تستی و تشریحی با راه حل ارسال شود

حل سه مورد تمرین شبکه

جواب به همراه روش حل مورد نیاز است

حل تمرین ریاضی

تمرین مربوط به درس دیفرانسیل هست

نمودار آماری

لطفا سوالات کامل پاسخ داده شود

حل التمرین درس شناسایی سیستم

مرجع کتاب system identification I. Chi, Chong-Yung  بخش شناسایی پذیری(identifiability )راجب سوا(. . .)

حل مسائل آمار و ریاضی

حل مسائل آمار و ریاضی

پروژه سازه های بتن آرمه و راهسازی

جزئیات مربوط به انجام پروژه برایتان ارسال میگردد در قسمت آپلود فایل

حل تمرین حسابداری ۱

فقط تمرین های ۴ و۵و۶و۷ حل شود 

تمرین درس نظریه تصمیم گیریMCDM

با سلام و احترام نیازمند انجام یک راه حل برای حل معیار جامع( lp Metric) هستم که برای ال پی متریک به(. . .)

حل یک سوال از درس اجزای محدود در بیومکانیک

تمرینی از اجزای محدود همان طور که در صورت سوال مشخصه  الف) ماتریس سختی کل ،ب)تغییر مکان گره های(. . .)

فوری نیاز به حل این تمارین دارم

فوری نیاز به حل تمارین دارم.خوانا باشد جواب ها

حل سوالات مکانیک

سوالات ۴/۱۴ و ۱۴/۱۵ حل شود 

حل تمرین امارو احتمال

درخواست حل تمرینات 

اقتصاد خرد

3تا مسئله درس اقتصاد خرد رشته مدیریت

حل تمرین سیستمهای حمل و نقل هوشمند

برای حل این تمرین نیاز به کمک دارم و مرتبط با تمرین هفته‌ی گذشته س که فایل rar هست و میتونم بفرستم

تحلیل مقاله

با سلام مقاله فرستاده شده نیاز به این هست تحلیل و بررسی قرار گیرد و طبق فایل وورد که ارسال گردید تحل(. . .)

پروژه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

با سلام پروژه آموزشگاه رانندگی در برنامه rational rose باید انجام شود که use case و ... در(. . .)

رسم نقشه کشی۱

با سلام رسم این ۳سوال که ۵شکل هست در کاعذ و با مداد باید رسم بشه.سوال اول در کاغذ A4 و سوال دوم در ک(. . .)

مسلط به مکانیک سیالات

تمرین مکانیک سیالات

آزمایش مدار منطقی

به فردی برای انجام این ازمایش و گرفتن عکس از مراحل انجام ازمایش و نوشتن گزارش کامل نیازمندم.فوری هست(. . .)

شبیه سازی جریان اشفته

پروژه شبیه سازی جریان آشفته هست و با استفاده از نرم افزار متلب باید انجام شود 

میزان انرژی دریافتی از خورشید برای یک کلکتور در مختصات جغرافیایی مشخص

سلام این یک تمرین درسی هست. مربوط به درس انرژی های تجدید پذیر، مجموع انرژی پرتوهایی که یک کلکتو(. . .)

حل مدل ریاضی با الگوریتم های فراابتکاری متلب و یا حل دقیق گمز

سلاممدل ریاضی زنجیره تامین سه هدفه نسبتا بزرگی با حدودا 25 محدودیت داریم.پروژه بدین صورت هست که این(. . .)

برنامه نویسی در kileuversionو پروتئوس

4 عدد LED را جهت نمایش محتوای یک شمارنده 4 بیتی به میکروکنترلر LPC2138 متصل نمایید. یک Switch Dip ب(. . .)

برنامه نویسی یک فرایند ترمودینامیکی با c

برنامه نویسی فرایند ترمودینامیکی سیکل اتو با c++ ، متغیر :دمای ورودی Ti  

حل تمرینات کتاب حسابداری بهای تمام شده2 یا حسابداری صنعای 2

حل تمرینات کتاب حسابداری بهای تمام شده 2 یا حسابداری صنعتی 2 تالیف مایکل میهر ترجمه دکتر ایرج نوروش(. . .)

توضیح یک مثال حل شده

دوستان صفحه 53 کتابی که توی پیوست فرستادم، یک "مثال حل شده" اومده ( example 2-4 ) .( صفحه 53 کتاب،&n(. . .)

حل دو اثبات پایگاه داده

سلام این دوتا تمرین باید اثبات بشن ممنون

حل تمرینات درس محاسبات نرم

حل تمرینات درس محاسبات نرم است که مربوط به رشته عمران و الگوریتم ژنتیک می باشد.

کتاب اصول حسابداری ۱ فصل ۱۳ جواب پروژه صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۱ رو میخوام

یک سری سوالات هست که در کتاب اصول حسابداری که من به کمک نیاز دارم 

حل مسئله با نرم افزار متلب

کامل و صحیح حل شود 

واترمارکینگ تصاویر رنگی فراکتالی

توضیح کامل الگوریتم ها و شبیه سازی 

هیدرولوژی نیروگاه های ابی 2

سوال، یکی از تمرینات کتاب نیروگاه های برق ابی دکتر عباسپور است.

هیدرولوژی نیروگاه های ابی

سوال مربوط به تخمین دبی و قدرت و ترسیم نمودار F.D است.

حل ٣ سوال آمار دبيرستان فورى

حل ٣ سوال آمار تا پايان امروز ٨ آبان

درس کیفیت توان الکتریکی

سلاممیخواستم در این جدول که داده شده یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه هست که نحوه اتصال آن ها در ۴ گروه(. . .)

حل تمرین درس آمار ریاضی

پاسخ سوالات 11 و 2 و 19فایل PDF 

تمرین فلوچارت

سلام ۱۲ عدد تمرین فلوچارت هر کس بلد درخواست بده

تمرین دانشگاهی

فایل ارسال کردم

حل تمرین اکسل

حل تمرین

چنتا تمرین ساختمان داده

چنتا تمرین درس ساختمان داده که هزینه هم قبل از انجام تمرین میریزم

حل سوالات مربوط به اشفتگی

سوالات مربوط به درس اشفتگی  هستند و باید اثبات بشن

تئوری تصمیم گیری

حل تمرین کلاسی درس تئوری تصمیم گیری کارشناسی ارشد شاخه بازاریابی

پروژه متلب مهندسی شیمی

انجام عملیات ریاضی روی ماتریس

کنترل تطبیقی

در عکس داده شده باید به صورت گزارش کار اماده باشد با دستور ها

حل تمرینات مکانیک سیالات

تمرینات مکانیک سیالات که در تصویر فرستادم را به صورت کامل حل کنید. 

سوالات آزمایشگاه مقاومت مصالح

جزوه مقاومت مصالح را ارسال نمودم سوالات ونتیجه گیری صفحه ۲۷شامل چهار سوال است لطفا برای حل می خواهم(. . .)

مسئله نیروگاه های برق ابی

سلام، لطفا مسئله تا پایان روز جمعه حل گردد. مسئله یکی از تمارین کتاب نیروگاه های برق ابی میباشد.

تخمین دبی و قدرت نیروگاه

سلام، مسئله در حوزه نیروگاه های برق ابی میباشد. لطفاً مسئله حل و تا پنج شنبه ارسال گردد. 

ترجمه مقاله

من یک مقاله دارم که میخوام به زبان انگلیسی ترجمه بشهترجمه باید در سطح بالایی باشه چون میخوام به ژورن(. . .)

تحلیل عملکرد لرزه‌ای سازه ها به روش قیاس نیرویی با منظور داشت اثر پی دلتا

موضوع پایان نامه بنده هستش که نیاز به این کد نویسی دارم

برنامه نویسی کامپیوتر

دو تمرین برنامه نویسی کامپیوتر لطفاً منصفانه قیمت بدین 

تمرین مکانیک سیالات پیشرفته

انجام 5 تمرین مکانیک سیالات پیشرفته

تمرين تحليل سازه٢

حل يك تمرين تحليل سازه ٢

حل تمرین حسابداری مالیاتی

حل تمرین حسابداری مالیاتی

این پروژه کارهای تحقیقی اش انجام شده فقط به یک شخصی برای ارائه نیازمندیم

برای درس روش های اجرای ساختمان به ارائه به صورت انلاین به یک آقایی نیازداریم که بتوانند تسلطی بر متن(. . .)

شبیه سازی توربین بادی ۵۰ کیلو وات متصل به شبکه برق سراسری

 لطف میکنید  بفرمایید پروژه من رو می توانید انجام بدهید؟ و چند روز طول میکشه انجامش و هزین(. . .)

حل تمرین حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

سلام به فردی نیاز دارم که همه تمرین های اخر فصل این کتابی که گذاشتمو حل کنه

تمرینات مبانی آنالیز عددی

یه سری تمرین از فصلای اول مبانی آنالیز عددی دارم ممنون میشم یکی برام حلشون کنه

حل تمرین برق_ الکترونیک و الکترونیک قدرت-تحلیل فرکانسی_طراحی فیلتر پسیو

سه سوال تمرین هست با بازه زمانی محدود  روزه برای یک امتحان. حتی یک سوال هم حل شود نمره آن مهم ا(. . .)

مدلسازی فرایند خرید مواد اولیه در ویزو و محاسبه اکسل

تمرین 1 : فرآیند خرید مواد اولیه یک شرکت تولیدی را از ابتدای فرآیند که درخواست کالا توسط واحد تولید(. . .)

تمرین روش ناپارامتری

حل تمرین ده سوال از روش ناپامتری با توضیح و کامل باشه چون باید توضیحش رو بفهمم.و یاد بگیرم

ترسيم مقطع يك كانال و طراحي با اتوكد و محاسبه

سفارش بنده يك طراحي كانال هست كه مقطع ان بااتوكد رسم و سه تا محاسبه دستي ميخواد كه در فايل ضميمه ارس(. . .)

تمرینات منبع جریان

تمرینات برای دانشگاه

برنامه نویسی

توضیح و تشریح

حل یک عدد تمرین فیزیک مبحث مکانیک

حل یک تمرین فیزیک با هزینه 15 ت

حل تمرین پردازش سیگنال پیشرفته

اگر از دوستان کسی هست که تمرینات فایل پیوست رو که مربوط به درس پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته (ad(. . .)

ریاضی 1 ، اعداد مختلط

تمرینات مربوط به ریاضی 1 مبحث اعداد مختلط است ! سوالات با پاسخ صحیح و خوانا و کامل نوشته شد&nbs(. . .)

شناسایی سیستم - حل التمرین

با سلام بنده نیاز به حل التمرین در درس شناسایی سیستم (parametric identification شناسایی پارامتر(. . .)

سوال امار

سلام میشع این سوالات و حل کنید

حل سوال تعریف انتگرال از ریاضی عمومی1

حل سوال تعریف انتگرال از ریاضی عمومی1

پیدا کردن جملات ۱۰۰۰ ام تا ۱۵۰۰ ام دنباله ی غیرخطی با استفاده از ضریب لاگرانژ

جملات ۱۰۰۰ ام تا ۱۵۰۰ ام دنباله ی غیر خطی زیر را با استفاده از ضریب لاگرانژ پیدا کنید. (اعداد سمت چپ(. . .)

پیدا کردن ۵۰۰ جمله بعدی دنباله غیر خطی با استفاده از ضریب لاگرانژ

پیدا کردن ۵۰۰ جمله بعدی دنباله غیر خطی زیر با استفاده از ضریب لاگرانژ( سمت چپ شماره جملات و سمت راست(. . .)

حل مسئله

با سلام....لطفا مسئله را حل و پاسخنامه را تا ساعت 19 امروز واسه اینجانب ارسال کنید.باتشکر

خب سوالات در پلاستیسیته عملی

سلام برای حل سوال ۱ و سوال 2-1 و 2-3

خلاصه نفیسی استاندارد حسایداری مزایایی بازنشستگی کارکنان

خلاصه شود  در پاور پوینت و سوال ۴ گزینه ای طراحی شود 

تمرین های الکترونیک ۲

سلام این تمرین های دانشگاه برای درس الکترونیک ۲ هست تا تاریخ ۲۷ مهر وقت دارم تا تحویل بدم

تمرین الکترومغناطیس

۴ تا سوال الکترومغناطیس از فصل الکتریسیته ساکن

تمرین معادلات دیفرانسیل

تمرینات صفحه ۶ جزوه (با روش حل استاد)

حل سوال رياضي گسسته

سه تا تمرين رياضي گسسته هست كه بايد يه كمك جدول درستي اونارو اثبات كنيم 

برنامه نویسی مسئله ریاضیاتی و کنترل حرکت ربات با برنامه پایتون

توضیحات این پروژه بطور کامل در فایل pdf پروژه قرار دارد.

پروژه مسیریابی در متلب

باسلامبنده یه پروژه مسیریابی در متلب دارم که فایل رو خدمدتون ارسال کردم بنده از شما mفایل پروژه و یک(. . .)

سیمپلکسی

حل سه مسئله سیمپلکسی پژوهش عملیاتی۲

حل مسائله حسابداری پیمانکاری فوری

سلام من می خوام یکی این مسئله رو حل کنه برام بفرسته فوری می خوام

پرسش درسی

تفاوت ساختاری گلوکز گالاکتوزو و مانوز در فرم حلقوی

تمرین ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

این تمرین رو حل کنیدبنظرم باید اثبات ساده ای باشه... از سال های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ هست و جهت یادآوریهاما من(. . .)

تمرین کنترل پیشرفته - تطبیقی

فایل متلب شبیه سازی شده به همراه گزارش تکمیلی 

تمرین کنترل پیشرفته

فایل متلب به همراه راه حل ها 

حل تمرین

با سلام و وقت بخیرپاسخ کامل و تشریحی سوالات خود را میخواهم

مبنای نقدی و تعهدی

با سلاملطف کنید دو تا مسائلی ک در یک عکس برای شما فرستادم را ب سه روش مبنای نقدی، تعهدی،نیمه تعهدی ح(. . .)

مشاوره و ویرایش پایان نامه بررسی رفتار ستون بتنی در قاب بتنی در مواجه با عوامل مختلف

مشاوره و ویرایش جهت پایان نامه این پایان نامه شامل مدلسازی نرم افزاری قاب بتنی و بررسی تغییر شک(. . .)

حل 3 سوال حسابداری صنعتی 2

حل 3 سوال حسابداری صنعتی 2 جهت امتحان

سوالات صنعتی بهاء تمام شده ۲

حل سوالات که عکسا آپلود شده براتون. و جواب سوالات رو به طور کامل میخوام ممنون.

درس دینامیک

حل تمرین درس دینامیک رشته مهندسی عمران

حل ۷ تمرین ریاضیات مهندسی

سلام. ثبت نام من قدری دیر انجام شد. امروز متوجه شدم که بایستی ۷ تا سوال ریاضی مهندسی رو به عنوان تکل(. . .)

حل تمرین ارتعاشات مکانیکی

حل 6 پرسش ارتعاشات مکانیکی

محاسبه قدرت پمپاژ و توان حرارتی لوله مدفون

محاسبه قدرت پمپاژ و توان حرارتی است که از طریق زمین در قسمت 2 کیلومتری لوله مدفون که آب گرم در آن گر(. . .)

مکانیک تحلیلی

مکانیک تحلیلی

فوری

اگه میشه قیمت پایین باشه ممنونم

حل تمرین سازه بتن ارمه

حل تمرین سازه بتن ارمه ۲ مربوط به دانشگاه پیام نور مربوطه امتحانات ترم قبل ترم تابستان ‌زمستان ۹۹وبه(. . .)

حل تمرین چندتا سوال معادلات دیفرانسیل

سلام تا پنج شنبه شب نهایت تا جمعه ساعت ده اماده بشود نیاز به تایپ کردن نیست 

حل یک مساله آمار تحلیلی

با سلامحل تمرین یک مساله آمار لطفا هزینه را دانشجویی اعلام فرمائید . ممنونم

حل تمرین سوال ریاضی

یه سوال ریاضی دارم فوری جوابش رو می‌خوام عکسش رو بارگذاری کردم

اثبات محاسبه پذیری تابع لگاریتم

با توجه به کتاب complexity computablity and languages باید سوال حل بشه. منظور از زبان L در صورت(. . .)

حل دو سوال تحلیل مدار به روش kvl

حل دو سوال تحلیل مدار به روش kvlفقط لطفا مراحلی را که طی میکنید که به جواب برسید را لطفا بنویسید منظ(. . .)

ریاضی سوال هوش

سلام علیکم. یک معلم ابتدایی به بچه نه ساله سوال هوش داده که حل کند.

حل سه تا تمرین ریاضی

 تمامی کدها با پسوند m .باشد  یک گزارش، شامل توضیح درباره ایده الگوریتم، نحوه پیاده سازی کد و خر(. . .)

الكترومغناطيس كتاب اين تمارين رو ميخوام نه حلشونو در قبالش مبلغي هم ميدم

كتاب يا منبع اين تمارين رو ميخوام نه حلشونو در قبالش مبلغي هم ميدم(الكترومغناطيس)

توضیح قسمت آخر جواب

توضیح قسمت آخر جواب نهایی دو سوال 

حل تمرین حسابداری دولتی

باسلام...حل تمرین حسابداری دولتی 6 مورد نیاز به ثبت دارد و جواب درست را نیازمندم

حل سوال آپ امپ

حل سوال آپ امپ

خلاصه کتابی در رابطه با معارف

لطفا از کتاب های زیر یکی را انتخاب و خلاصه آن را تایپ کنید.1-آثار خانم عرفان نظری آهاری (مانند دو رو(. . .)

محاصبه نیروی کشش استاتور

الکترو موتور 18.5کیلووات با روتور مخروطی داریم که سر روتور ی فنر داریم و انتهای روتور یک عدد لنت مکا(. . .)

لکسیکال

استفاده از LEX برای تحلیلگر لکسیکال زبان جاوافایل تولید شده توسط LEX و همچنین فایل عبارت های منظم&nb(. . .)

نرم افزار LEX

استفاده از LEX برای تحلیلگر لکسیکال زبان جاوافایل تولید شده توسط LEX و همچنین فایل عبارت های منظم&nb(. . .)

حل معادله لاپلاس دو بعدی به روش تحلیلی

وتا تمرین معادله لاپلاس دو بعدی دارم که باید به روش تحلیلی حل شودو بعد حل ب روش تحلیلی با روش عددی م(. . .)

حل تمرین مشاوره مدیریت مالی

فرض کنیم شرکت کیوان با ظرفیت تولید سالانه 1.000.000عدد محصول در حال حاضر فقط 900/000 واحد در سال تول(. . .)

ازمايشگاه فيزيك ٢

انجام درستشون مهمه برام بعدم من ي نفرم قيمت بالا نميتونم واقعا

حل تمرین طراحی لرزه ای فولادی

سلامدو تمرین طراحی لرزه ای فولادی با حل کامل و با توضیح

ساخت مبدل dc به dc

ولتاژ ورودی 20-30 ولت ولتاژ خروجی 6 ولتمقاومت بار 0.6 اهمفرکانس کلیدزنی 50 کیلو هرتزبایستی از ماسفت(. . .)

مدلسازی ژنراتور سنکرون

مدلسازی ژنراتور سنکرون انجام بدهید‌.این پروژه مربوط به درس تئوری جامع مهندسی برق قدرت است.

مسایل حسابداری

با توجه به اینکه نمیخوام اشتباه حل کنم خواستم پاسخ درست را داشته باشم تا مژمئن شوم خوب یاد گرفته مبا(. . .)

مدل سازی کاخ سلیمانیه در نرم افزار nonlin

براورد آسیب پذیری لرزه ای سازه با استفاده از نرم افزار nonlin

paper review

مقاله مرتبط ، جاری و مفید برای درک موضوع را مرور کرده، نه تنها کتابها ، بلکه مجلات و گزارشهای تحقیقی(. . .)

شبیه سازی ادوات فکتس با نرم افزار matlab

شبیه سازی ادوات فکتس در نرم افزار متلب و گزارش کار این شبیه سازی رو میخوام لطفا

مدل فضای حالت فیلتر کالمن

سلام یک مدل فضای حالت (فیلتر کالمن) میخوام براورد کنم مشابه فایل ضمیمه شده. به راهنمایی یک شخصی(. . .)

کمک به انجام پایان نامه عمران سازه با آباکوس

انجام پایان نامه به طور کامل، در وهله اول مدلسازی و صحت سنجی براساس مدل آزمایشگاهی معتبر در مرحله دو(. . .)

حل تمرین درس الکارونیک نوری و فیبرنوری

با سلام2 تا تمرین درس الکترونیک نوری و فبیر نوری هست که می خواهم حل شود

حل تمرین درس مدیریت مالی نوینشرکتی

آشنایی به کتاب مدیریت مالی نوین نوشته استفان راس ،ترجمه دکتر جهانخانی و شوری جلد دوم.

بهینه سازی باتری

یک مسئله بهینه سازی در رابطه با مصرف یک خودروی برقی در یک خانه هوشمنده که در این خانه هوشمند مصارف خ(. . .)

فیزیک

پاسخ به صورت تشریحی و کامل باشد

حل تمرین مربوط به درس ماشین 3

ولتاژ القا شده در یک ماشین سنکرون 4 قطب،60 هرتز، 100 دور سیم پیچی، شار 10 وبر، که دارای 30 شیار بوده(. . .)

ساخت مبدل بوست

با سلام و وقت بخیرپروژه ساخت مبدل بوست هست مانند نقشه بالا که برای ساخت منبع پالس از atmega16 باید ا(. . .)

حل تمرین کتاب هیل پیترسون

جواب هفت فصل اول به صورت خلاصه است . جواب ها به صورت کامل نوشته و توضیح داده شود و در قالب word تایپ(. . .)

شبیه سازی مقاله مربوط به بازار برق

سلام خسته نباشید میخواستم مقاله بالا رو شبیه سازی کنید برام ، ابتدا هزینه سفارش رو بهم بگین.

حل‌ سوالات اقتصاد خرد‌ رشته‌ اقتصاد‌‌ مقطع‌ ارشد

(خواهش میکنم کسی به این سفارش جواب بده )حل سوالات در کمترین زمان ممکن فقط ۱۰ تا سوال اول پی دی اف حل(. . .)

حل سوال مربوط به سیستم کنترل خطی

حل سوالات در کمترین زمان ممکن

حل تئوری تنش های وارد بر پره پروانه

با سلام پروانه مطابق شکل و جنس ارسال شده در تصویر داخل یک کانال باد است و باد با سرعت های متغیر صفر(. . .)

حل تمرین مالیاتی 2

حل تمرین مالیاتی 2

حل تمرین فیزیک نیمه هادی با متلب

دارای دوقسمت می باشد. شامل رسم نمودار با متلبتغییرات تجمع بارها در نیمه هادی نوع n و p با تغییر دما(. . .)

حل‌ تمرین‌‌ درس‌ اقتصاد خرد‌ رشته‌ اقتصاد‌‌ مقطع‌ ارشد

 فقط ۱۰ تا تمرین‌ اول حل بشه درس اقتصاد خرد پی دی اف گذاشتم رشته‌ اقتصاد مقطع ارشد تشریحی باشه(. . .)

۷ گزارش کار و تکرار طراحی با نرم افزار پوروتئوس

سلام هفت ازمایش انجام شده داخل فیلم باید با پروتئوس یا مولتی سیم انجام شود و گزارش گیری و عکس از طرا(. . .)

تجزیه و تحلیل مسئله

به صورت دستی 

حل مسائل حل نشده در فایل

حل مسائل حل نشده در فایل بصورت دستی 

پروژه زلزله شرح کامل در فایل پیوست

بدست آوردن نیروی برش پایه و توزیع این نیرو در طبقات و...

شبیه سازی شبکه نامتعادل

با سلام بنده به یه شبیه سازی نیاز دارم در نرم افزار ETABS که بار نامتعادل در شبکه رو نشون بده و جریا(. . .)

حل تمرین فیزیک الکترونیک- نیمه هادی

تمرین شامل سه قسمت میباشد. قسمت دوم رسم نمودار در متلب میباشد

حل تمرین درس آنالیز مختلط

۳ تمرین رشته ریاضی محض،گرایش آنالیز حل کنید لطفا. پیشنهادات خوب هم بررسی میشه.ممنون از توجهتون.

حل تمرین درس بناهای آبی عمران پیام نور

با سلام حل ۵ سوال از درس بناهای آبی رشته عمران پیام نور از فصل ۲ تا فصل ۶ کتاب سازه های انتقال(. . .)

مقاله nsle

سلام وقتتون بخیر. این مقاله قسمت nsle باید شبیه سازی بشه وشکل ۴و۶باید خروجی باشد یه فیلم اضافه هم دا(. . .)

۲ سوال آمار ۲

۲ سوال آمار کاربردی۲ حسابداری لازم تا ساعت ۱۱ امشب 

پروژه ساده درس هوش مصنوعی در مورد الگوریتم ها

سورس‌كد يكي از الگوريتم‌هاي درس را از اينترنت گرفته و اجرا نماييد. توضيحات مربوط به هر قسمت را بنويس(. . .)

تمرین حسابداری

حلتمرین حسابداری بازرگانی

مباحث حسابداری مطرح شده در مقاله ارسالی را مشخص کنید

با توجه به متن مقاله، چه مفاهیم حسابداری ای در مقاله مطرح شده است

آرایه ی فازی فراصوت

سلام وقتتون بخیر من یک مقاله تحقیقاتی در مورد آرایه های فازی میخواستم در حد ۵۰ ۶۰ صفح(. . .)

حل سوال مربوط به درس ماشین 3

در یک ژنراتور سنکرون با اتصال ستاره اگر در آزمایش DC، ولتاژ و جریان به ترتیب 10 ولت و 2 آمپر باشد و(. . .)

بهینه سازی مصرف انرژی پمپ در یک شبکه ساده توزیع آب به کمک متلب

در این پروژه نیاز است یک تابع هدف (مصرف انرژی پمپ) در کنار چندین قید (معادله برنولی و بقا جرم و ...)(. . .)

بهینه سازی مصرف پمپ در یک شبکه ساده توزیع آب به کمک متلب

در این پروژه نیاز است یک تابع هدف (مصرف انرژی پمپ) در کنار چندین قید (معادله برنولی و بقا جرم و ...)(. . .)

تکنولوژی بتن ۱

سلام این تمرین حل بشود و درمورد ان توضیحات خیلی کامل داده شود با ویس باشه بهتر است چون میخوام ارائه(. . .)

ارتعاشات غیرخطی perturbation method

سلام حل معادله زیر با استفاده ازروش multiple scales method و استخراج modulation equations و fre(. . .)

DSP- طراحی فیلتر آنالوگ برای سیستم با استفاده از متلب

طراحی فیلتر آنالوگ برای سیستم داده شده و پیاده سازی در متلب. برنامه نویسی در متلب و پاسخ دهی به سوال(. . .)

طراحی فیلتر آنالوگ DSP

پروژه مربوط به طراحی فیلتر مناسب برای سیستم داده و پیاده سازی آن با نرم افزار متلب هست. نوشتن کدهای(. . .)

سوال از درس تحقیق در عملیات

سلامسوال در مورد برنامه ریزی خطی درس تحقیق در عملیات 1

اصول حسابداری

حل تمرین جواب تشریحی نوشته بشه

پروژه محاسبات نرم

انجام پروژه پیوست شده

حل تمرینات بزنامه نویسی

چهار تمرین در رابطه با برنامه‌ نویسی اسمبلی و معماری کامپیوتر (CPU)  

طراحی دستی اتصال فلنجی اصطکاکی

سلام وقتتون بخیر طراحی دستی اتصال فلنجی اصطکاکی رو میخوام فرضیات مسئله با خودتونروابط به همراه(. . .)

چهار سوال پردازش سیگنال به صورت تشریحی همراه با تمام مراحل حل شود

.لطفا این چهار سوال به صورت تشریحی همراه با تمام مراحل حل شود.سولات مربوط به احتمال میباشد

پروژه پایتون - کار با پردازش ها

سلام.توضیحات درفایل ضمیمه ارسال شده.

درس فیزیک ۲ دانشگاه

سلام و عرض وقت بخیراین سوال مربوط به جلد دوم فیزیک هالیدی می‌باشد

حل تمرین نظریه زبان و ماشین

از بین 18 تمرین در عکس برای 10 تمرین به طور دلخواه تعیین کنید چند حالت زیر برقرار است:L*=L+  L=(. . .)

شبیه سازی مقاله

سلام . شبیه سازی این مقاله رو میخواستم مال درس کنترل مقاوم هستش

حل تمرین حسابداری، فوری انجام بشه، برای یکشنبه لازم دارم، ممنونم

حل ۶ تمرین حسابداری به زبان انگلیسی هست، جوابها فارسی باشه مشکل ندارم، ممنونم

حل 6 سوال حسابداری عمومی

سلام و عرض ادب، یک فایل pdf دارم که شامل 6 سوال هست. اپلود کردم که میتونید ببینید، فایل اصلی به زبان(. . .)

حل تمرین حسابرسی

انجام پروژه حسابرسی مربوط به بخش گزارش حسابرسی

حل چند سری تمرین از کتاب ریاضیات مهندسی فارلو

۴ ست تمرین از کتاب ریاضیات مهندسی فارلو تا ۷ مردادهزینه توافقی

حل چهار سوال در ارتباط با طراحی آزمایشات و رگرسیون

حل تمرینات در قالب تصویر دست نویس با پسوند jpg که  باید واضح  و خوانا باشد به همراه فایلها(. . .)

حل تمرینهای اصول حسابداری۲

حل تمرینات همراه مراحل حل ان و ارسال بصورت فایلpdf

پردازش تصوير-مخابرات سيستم

يه فايل مقاله به همراه كدهاش دارم ميخوام كسي خط به خط كدها رو با توجه به مقاله برام معني كنه كه مثلا(. . .)

حل تمرین درس مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک ECE

حل تمرین درس مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک به شرح پیوست 

خوشه بندی

این چهارتا سوال از مبحث خوشه بندی را باید حل کنم 

حل تمرینات بهینه سازی چندهدفه کتاب ایرگوت

حل تمرینات بهینه سازی چندهدفه

حل تمرین بهسازی بتنی و فولادی

با سلامدو مسئله بهسازی با روکش بتنی فولادی و نبشی فولادی نیاز به حل تمرین  "موارد ب و(. . .)

وارد کردن یه سری فرمول در مت کد و حل چندتا مثال

وارد کردن یه سری فرمول در مت کد و حل چندتا مثال از درس فولاد

پاسخ سوال اول ونوشتن برنامه به زبان cدر سوال دوم

سوال اول عضو نوشتاری و سوال دوم به صورت بر نامه نویسی باشد.ودر واتساپ بفرستید 

حل تمرین معادلات تفاضلی

حل30 مورد  تمرین، از بین کل تمرینها 

حل مسائل سیستم داینامیک

ممنونم از حسن توجه شما

پیاده سازی روش های تصمیم گیری

تمام روش های تصمیم گیری چند معیاره و چند هدفه روی یک مثال پیاده شود و نتایج تصمیم گیری به روش های مخ(. . .)

شبیه سازی دو مثال مد لغزشی

شبیه سازی متلب سیمولینکدو مثال در صفحه 4 مقاله بخش simulations است که باید شبیه سازی شود اگه نیاز به(. . .)

حل تمرین درس مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

سلام⭕️ نیاز فوریبه یک نفر جهت حل یکی ازدو تمرین زیر نیازمندم۱_ تحليل منابع (RBV) واحد IT يک سازمان د(. . .)

حل سوال 123

حل کامل هر 3 سوال مورد درخواست اینجانب میباشد.

حل چند تمرین در رابطه با multiple view geometry in computer vision

تمارین احتیاج به کد زنی ندارند و محاسبات و توضیحات باید در تکست ادیتور انجام شود و به صورت دست نویس(. . .)

حل کامل سوال

حل کامل تمام قسمتهای سوال، در بارگذاری های مختلف خواسته شده، محاسبه تنش معادل ماکزیمم جهت طراحی اتصا(. . .)

حل تمرین درس شبکه های عصبی رشته کنترل

سلام.حل تمرینات درس شبکه عصبی.چندتاش با برنامه متلب هست.ممنون میشم سریع بهم اطلاع بدید.چون وقت ندارم(. . .)

حل مسئله بهینه سازی هزینه در ساخت و ساز

هدف سوال : بهینه سازی هزینه در ساخت و سازمربوط به درس محاسبات عددی در این تمرین ما 2 همسایه به(. . .)

مربوط به کاربرد اکسل در حسابداری میباشد

من نیاز به کمک شما در حل این مسائل دارم 

حل تمرین معادلات دیفرانسیل

حدود 60  تمرین دیفرانسیل می باشد که تا 4 تیر لازم به حل می باشند

تمرین مکانیک سنگ رشته مهندسی معدن

چن تا تمرین مکانیک سنگ معدن هست.

وقایع آبشاری در شبکه قدرت

با سلامانجام پروژه مطابق با فایل پیوستمراجع درج شده در پروژه موجود اندمی بایست طی پروژه دو گزارش مرح(. . .)

حل تمرینات الکترونیک 2

حل کامل این تمرین ها  که مربوط به درس الکترونیک 2 است. به همراه توضیح

حل تمرین مسائل کتاب دینامیک سیستم های قدرت کتاب یایو نان یو ترجمه مصطفی صدیقی

حل تمرین مسائل کتاب دینامیک سیستم های قدرت کتاب یایو نان یو ترجمه مصطفی صدیقی

انتگرال و مونت کارلو در اکسل

مطابق عکس دوتا تمرین که یکی حل انتگرال در اکسل و محاسبه عدد نپر به روش مونت کارلو و پیاده سازی اون ت(. . .)

پروژه پایانی درس برنامه ریزی حمل و نقل

سلاممن دوشنبه ساعت 8 صبح از از مدل فراتر به بعد پروژه پایانی دارم، 4 سوال تشریحی و یک ساعت و نیم فرص(. . .)

لیاپانوف

 بدست اوردن ناحیه جذب یک سیستم 

حل کردن تمرین های مختلط

سلام میخواستم ببینم کسی هست که این تمرین ها رو کامل برام حل کنه؟!.ممنون

حل تمرين 1 الي 19 فصل 14 از صفحه 516 تا 520

حل تمرين 1 الي 19 فصل 14 از صفحه 516 تا 520 به همراه روش تشريحي

پروژه آماری توربولانس

انجام پروژه آماری درس توربولانس

چهار تا تمرین مربوط به درس سدهای بتنی رشته عمران اب و سازه هیدرولیکی

فایل پی دی اف چهارتا تمرین اپلود شدهفایل اتوکد مربوط به سوال سه اپلود شده

پاسخ ۵تمرین مدیریت مالی

۵ تمرین کلاسی در زمینه مدیریت مالی ارائه شده است که برای پاسخ در بازه زمانی کوتاه می باشد.

حل ۴تمرین الکترونیک قدرت1

حل 4سوال تمرین الکترونیک قدرت1 و شبیه سازی مسائل با نرم افزار متلب

حل تمرین درس روش کنترل نوین ماشین های الکتریکی و شبیه سازی آن

ابتدا تمرینات را حل کرده و آن را شبیه سازی کنید.

حل پروژه با استفاده از برنامه پرتئوس

📢📢📢📢دو مدار زیر را شبیه سازی کنید1. با استفاده از  7segment ساعت دیجیتالی طراحی کنید.2. مبدل با(. . .)

حل نمونه سوالات آمار۲

درخواست حل سوالات امار ۲

روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

شامل ۵ سوال است.. نیاز به شبیه شازی متلب دارد و حتما تا فردا شب میخوام.. سوالات درست حل بشه

درس روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

۵ تا سوال هست.. نیاز به شبیه سازی داره

حل تمرین روش های نوین طراحی کنترل مبدل الکترونیک

حل تمارین روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیکی همراه با شبیه سازی. فرصت تا شنبه 20 تیر 

حل تمرین درس روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

۵ تا سوال هست.. شبیه سازی با متلب میخواد

ارایه کلیه مطالب فایل ارسال شده

سلام وقت بخیربنده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش جبر هستمفایلی رو که به صورت pdf خدمتتو(. . .)

طراحی ابزار ۲

باعرض سلام این سوال مربوط به طراحی ابزار ۲است و من برای فردا باید ارائه بدم ،امکان حل این مساله موجو(. . .)

حل سوالات پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

حل سوالات مذکور به صورت دستی ، خوانا و با توضیحات کامل نوشته شود. با تشکر

تبدیل مقاله به فرمت پایا نامه

تبدیل مقاله ISI (21 صفحه ای) ترجمه شده به فرمت پایان نامه

جواب تمرینات فصل ۵

جواب ها درست و دقیق باشه

حل ۶ تمرین ساده آمار و احتمالات مهندسی

۶ تا تمرین نسبتا ساده آمار و احتمالات هست که تا جمعه باید حل بشهممنون میشم که با خط خوانا و درست حل(. . .)

حل تمرین درس شبکه های عصبی

سلام وقت بخیر.حل این تمرن ها رو میخاستم.چهارتا سوالش با متلب هست بقیه حل ساده میخاد.مربوط به درس شبک(. . .)

حل تمرين فولاد پيشرفته عمران سازه ارشد فولاد٢

در صورت وجود ابهام در‌ همین صفحه سوالات رو بپرسید-فقط‌ سوال‌ اخر شخصی و‌ وابسته به شماره دانشجویی اس(. . .)

آنالیز گیرنده MIMO با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط های رنگی با نرم افزار متلب

سلامدر پروژه مورد نظر هدف پیاده سازی روابط موجود در فایل ارسالی  با کمک نرم افزار متلب است که ا(. . .)

شبیه سازی مقاله ای مرتبط با بازار برق و به دست آوردن نتایج خروجی

شبیه سازی مقاله دلخواه مرتبط با بازار برق اما بدست آوردن نتایج کاملاً مشابه با نتایج مقاله

نظریه بازی ها و کاربرد ان در اقتصاد

یه ۲۰ تا تمرین بازی پویا اطلاعات کامل خودش بنویسه حل کنه بفرسته

شبیه سازی متلب حل معادلات hh

حل معادلات و یافتن پارامتر ها- بدست اوردن زمان تحریک پذیری

حل تمرین درس تحقیق در عملیات

سلام علیکم وقتتون بخیر سه نمونه سوال هست که تا امشب وقت دارم بفرستم از درس تحقیق در عملیات یا ب(. . .)

حل ۶تمرین

 حل 6تمرین ریاضی با متلب 

گرازش کار ازمایش های درس روانشناسی تجربی

ازمایش های در روانشناسی تجربی  گزارش کار ازمایش های شماره1.اثز اگاهی از نتایح بر عملکرد2.س(. . .)

3سوال از دینامیک و کنترل فرایند مهندسی شیمی

لطفا سوالات هر چه سریعتر تا ساعت 10 و 45 امروز حل شوند. هزینه بعدا هر چقدر باشد میدم ولی اول باید تح(. . .)

سوالات دینامیک و کنترل فرایند مهندسی شیمی

لطفا این سوالات که مربوط به کنترل و دینامیک در مهندسی شیمی است حل شود. 

لطفا زود زود حل کنید

تمربن رشته حسابداری کارداری مربوط به درست امور بانکداری خواهشا خواهشا هرکی میتونه سریع حل کنه

درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و spss

درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و spss

پروژه کد متلب درس مخابرات بی سیم

در توضیحات عکس کاملا مشخص است 3تا پروژه است 

تمرین درس کنترل توان راکتیو

این تمرین درس کنترل توان راکتیو ارشد رشته برق گرایش سیستم های قدرت استکه تا امشب قبل 12 باید تحویل د(. . .)

درس تحلیل غیر خطی سازه

باسلام این تمرین حل دستی زمانبری دارد فرصت تحویل تکالیفم تمام شده است لطفا سریعتر کمکم کنید زودترین(. . .)

حل تمرین حسابداری پیشرفته2

حل 2 تمرین حسابداری پیشرفته2

حل مسئله

با سلام حل دو تمرین پیوست شده مورد نیاز فوری هست .برای هزینه توافق میکنیم 

حل تمرین درسی

حل تمرین درسی مهندسی مکانیک حل به صورت دستی 

تمرین فولاد عمران

حل فوری تمرین فولاد ۲

حل تمرینات فیزیک 1

با سلام و احترامنیاز به حل تمرینات ارائه شده دارم. این تمرینات در امتحان پایان ترم می آیندو ممنون می(. . .)

حل دو تمرین آزمایشگاه ریزپردازنده

لطفا با توجه به اینکه استاد خواسته تمرین تو جزوه نباشه طراحی ایی داشته باشید که به طور معمول در جزوه(. . .)

طراحی و شبیه سازی تخمین کانال lte بر بستر oai

با سلام طراحی و شبیه ساز تخمین کانال lte بر بستر oai این چند فصل رو داره3 فصل اولش انجام شده خواستید(. . .)

حل دو مسئله مربوط به سد

حل دو عدد مسئله درس طراحی سازه های هیدرولیکی در گرایش ارشد عمران که سوال ها مربوط به سد میباشد

یه تمرین برای درس ادوات فکتس رشته برق الکترونیک قدرت هست که با نرم افزار متلب شبیه سازی شود بهمراه گزارش کار

شبیه سازی با نرم افزار متلب بهمراه گزارش کار درمورد خروجی های شبیه سازی شده 

درس هیدرولوژی مهندسی

سلامتمرین ساده درس هیدرولوژی مهندسی

پروژه صورت های مالی

پروژه صورت های مالی شرکت وسپهر در بازه سالهای ۹۵ تا ۹۹ از سایت codal 

حل دو تمرین

با سلام  پاسخ دو تمرین پیوست شده رو سریعا لازم دارم .

حل تعدادی تمارین درس مدار مجتمع نوری

حل تمرین های درس مدار مجتمع نوری

حل تمرین دینامیک سازه های دریایی

مربوط به دینامیک سازه های دریایی می باشد

محاسبه ظرفیت خطوط ریلی

سلامیک مدل بهینه سازی برای محاسبه ظرفیت شبکه ریلی دارم کد نمونه دارم و تکمیل باید شود

بررسی ارتعاشات اتوبوس شهری بصورت پیوسته و گسسته

توضیحات در پیوستفایل متلبفایل حل

اوصول شبیه سازی کامپیوتری ‌بهینه سازی

لطفا سوال رو‌ در اکسل پیاده سازی کنید 

طراحی سایت گردشگری

من یک سایت گردشگری مانند فیلمی که فرستادم میخواهم

آشنایی با درس طراحی دیجیتال سیستم های کامپیوتری

سلاموقتتون بخیرآشنایی با درس طراحی دیجیتال سیستم های کامپیوتریجزوه اپلود شده🙏🏽

حل تمرین داده کاوی فوری

به نام خدا-با سلام تقاضای حل تمرین درس داده کاوی.با تشکر

انجام پروژه

به نام خدا-سلام خسته نباشید.تقاضای حل تمرینات ارسالی از درس داده کاوی را دارم لطفا-با تشکر.

کاربرد تئوری تصمیم گیری

سلام جواب ۵ تا سئوال تئوری تصمیم گیری رو میخوام،  با تشکر 

پروژه کارشناسی

موضوع پروژه بنده:"مطالعه تاثیر زمین در امپدانس خطوط شبکه توزیع و محاسبه اندازه جریان های برگشتی بار(. . .)

حل تمرین ریاضیات گسسته

سلام وقت بخیر لطفا مسائل مربوط به استقرا و توابع برگشتی انجام شوند 

حل تمرین داده شده

حل 2مرین داده شده که مربوط به درس طراحی سازه های هیدرولیکی است

چند تا تمرین در زمینه اقتصاد و امار

با سلام عکس ارسالی شامل ۴ تا تمرین هست که تمرین 5-4 در مورد منحنی هوبرت هست که باید انجام شد و نمودا(. . .)

حل تمرین درس بهره برداری سیستمهای قدرت همراه پاسخ عددی و تشریحی

حل تمرین به صورت عددی و در حد یک یا دو خط پاسخ تشریحی راجب جواب هر سوال به صورت تایپ شده در قالب wor(. . .)

انجام گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱

انجام گزارش کار مطابق دستور کار ارایه شده برای آزمایش های ژنراتور dc شنت _ ژنراتور کمپوند سری _ موتو(. . .)

۱۰ تا سوال تحلیل سازه های ۲

۱۰ تا سوال تحلیل سازه های ۲ به عنوان تکلیف دانشگاه می باشد که باید تا تاریخ ۱۵ تیر به استاد تحویل ده(. . .)

نوشتن برنامه برای مثال های مقاله

سلام.برای مقاله ای که ارسال کردم برنامشو می‌خوام با نرافزار متلب.به این صورت باشه که اطلاعات مثال ها(. . .)

حل تمرين تكنولوژي عالي بتن

ارشد عمران-رشته مديريت ساختتكنولوژي عالي بتنفوري توافقيحل ٣ مسئلهبصورت خوانا

حل تشریحی سوال درس سیم پیچی

محاسبه و رسم جدول و رسم دیاگرام موتور تکفاز ۲۴ شیار ۶ قطبی   درس سیم پیچی تا پایان تاریخ ۱(. . .)

حل تمرین مسئله هدایت حرارتی پیشرفته

با سلام سوال در خصوص حل یک مسئله هدایت حرارتی میباشد بنده تا امشب برای تحویل پروژه زمان دارم.

حل تمرین درس تئوری تصمیم گیری

حل تمرین با روش های ahp و anp و topsis 

کار با پین های آنالوگ به دیجیتال در میکروکنترلرهای آرم stm32

پیش از هرچیز بگم من اطلاعات الکترونیکی بالایی ندارم و خودآموز از روی نت جسته گریخته در این زمینه سعی(. . .)

درس توربولانس

به یک نفرجهت حل یک تمرین درس توربولانس احتیاج دارم/ فوری هست

حل تمرین های فصل دوم کتاب اپتیک غیر خطی

 با سلام لطفا تمرین های فصل دوم کتاب اپتیک غیر خطی  اگراوال که آپلود نیز شده حل نمایید-&nb(. . .)

مقاومت ۲

لطفا این مقاومت ۲ رو حل کنییییدددد

حل ۳ سوال درس روش اجزا محدود

درسوال تحلیل قاب به روش ماتریس سختی،۱.مشخص کردن درجات ازادی freeو fix۰۲ماتریس سختی هر کدام از اجزا۳.(. . .)

حل تمرین درس rfic

محاسبه ی noise figure با در نظر گرفتن اثر مدولاسیون کانال rds. مربوط به درس مدارهای فرکانس بالا مقطع(. . .)

سوال ارکد تمرین

حل سوال با دد لاین خودم

حل تمرین های سه فصل اول کتاب اپتیک غیر خطی

با سلام لطفا تمرین های سه فصل اول کتاب اپتیک غیر خطی آقای اگراوال را حل نمایید.پی دی اف کتاب با(. . .)

حل سوالات درس جبر خطی عددی کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی گرایش بهینه‌سازی

سلام جواب این سوالات رو‌‌ میخواستم.کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش بهینه‌سازی درس جبر خطی عدد(. . .)

قفل حلقه ساز

ایجاد قفل حلقه فاز در پروتئوس با توضیح کامل در یک گزارش کار و بررسی کاربرد های قفل حلقه فاز و مشخصه(. . .)

حل 4تا تمرین طرحی در آزمایشات صنایع غذایی

سلاماین چهارتا تمرین باید خودتون عدد بزارین و حل شود صورت مسئله هم باید بدست آید

حل سوال طراحی اجزا 2 برای روز شنبه

سلام ، من 3 تا سوال طراحی اجزا 2 را در روز شنبه دارم که باید حل شود 

نقشه كشي صنعتی 2

فقط میخواهم بدونم در فایل قرار داده شده کدام گزینه از قطعات درسته چون دستگاهی شامل ۱۲ قطعه مختل(. . .)

مربوط به درس تحلیل سازه کارشناسی عمران

سلام حل مختصر و‌مفید ممنون 

تمرین آنلاین مخابرات

تمرین و کوییز مخابرات کتاب کارلسون بخش مخابرات دیجیتال و فصل های انتهاییرشته بیو الکتریکمباحث: کتاب(. . .)

حل مسایل درس سیتم کنترل خطی از رشته مهندسی برق

لطفاحل مسایل با خط خوانا و تا تاریخ ذکر شده صورت گیرد.

انحام عملیات داده ستانده

اگر میزان تقاضای نهایی بخش ساخت محصولات لاستیکی 10درصد 20درصد 30درصد کاهش یابد در صوتی که میزان تقاص(. . .)

تمرین الاستیسیته با نرم افزار انسیس یا آباکوس

در تمرین جزئیات کامل توضیح داده شده . قسمت الف بضورت دستی حل شود . قسمت (ب ) با نرم افزار مدل شود .(. . .)

مکانیک سیالات پیشرفته جریان لزج پیشرفته مقطع ارشد

با سلام و عرض ادبسوالات مربوط به درس مکانیک سیالات پیشرفته (جریان لزج پیشرفته ) می باشد که حل دقیق و(. . .)

حل تمرین مخابرات ۲

سلام،لطفا حل شود

حل تمرینات درس ابزار دقیق

با سلاماین تمرین ها  تمرینات درس ابزار دقیق هستند و شامل تقویت کننده های چند طبقه هم هستند که ن(. . .)

توربولانس

به شخصی جهت کمک در درس توربولانس احتیاج دارم

حل تمرین درس مدیریت و برنامه ریزی سیستم های قدرت

سلام وقت بخیر11تا مسئله درس مدیریت و برنامه ریزی سیستم های قدرت داشتم میخواستم برام زحمتش رو بکشید م(. . .)

حل تمرین درس بهره برداری سیستمهای قدرت همراه پاسخ تشریحی و عددی

حل تمرین درس بهره برداری سیستمهای قدرت به همراه پاسخ عددی و توضیح شفاهی مختصر راجب چگونگی حل و(. . .)

محاسبه امپدانس متقابل و پلات های اندازه و فاز جریان با روش ممان

محاسبه امپدانس متقابل و پلات های اندازه و فاز جریان با روش ممان

تمرین درس بهینه سازی غیر خطی

سلام روز خوشیه تمرین داشتم که باید بصورت کد تو متلب پیاده سازی شه و جواب بده

بازی plant vs zombie به زبان جاوا

فقط قسمت افلاین بازی رو باید انجام بدین

مورد من برای امتحان هسته توافقی سوال به سوال وجه واریز میشه

با سلام بنده یک نفرو مسلط به تئوری حرکت خودرو میخوام امتحانم فردا ساعت ۸ صبح وجه سوال به سوال داده م(. . .)

حل مسئله و جواب تعاریف کل سوالات ۱۴ از نوع آسان

دست خط خوب و انجام درست تمارین و هزینه ی منصفانه

حل چند تمرین مالی 2 فوری

حل 8 عدد تمرین مالی 2 خیلی فوری 

حل تمرينات درس رياضيات گسسته دانشگاه

اين تمرين هارا تا ساعت ١٢شب بايد تحويل استاد داده باشم خواهش مندم تا ساعت ٩جواب تمرين هارت براي بنده(. . .)

حل تمرین ارزیابی و کارایی سیستم های کامپیوتری

درود و احترام تمرینی داشتم در مقطع ارشد درس "ارزیابی و کارایی سیستم های کامپیوتری"  که یک سوال(. . .)

حل تمرین درس ایرودینامیک 2

میخواهم 4 - 5 سوال درس آیرودینامیک 2 حل شود 

تمرین فیزیک عمومی ۱

تمرین فیزیک عمومی 1

تهیه یک مدل با ماشین svm - suppt vect machine در پایتون

تهیه یک مدل با ماشین svm - support vector machine در پایتونابتدا از فایل با فرمت csv از تعداد ردیف ه(. . .)

حل تمرین ترمودینامیک

لطفن پاسخ سوالها به صورت مشروح و جز به جز توضیح داده شود و صرفن به نوشتن یک فرموا اصلی اتکا نشود

پروژه مربوط به درس کنترل مدرن میباشد

این پروژه باید در متلب شبیه سازی بشه و برای هر خروجی گزارش کارنوشته شود در فایلی که ارسال کردم کامل(. . .)

حل تمرین فصل سوم کتاب ارسالی

با سلاموقت بخیربنده میخواهم 3 تمرین فصل سوم کتاب ارسال شده در فایل فشرده را حل کنید.یک گزارش در قالب(. . .)

حل تمرين و رفع اشكال

رفع اشكل و حل تمرين تئوري لايه مرزي ١

آیروالاستیسیته

یه مقاله داخلی یا خارجی تهیه کنید یعنی از یک سایت آن مقاله را انتخاب و دانلود کنید . سپس با متلب دوب(. . .)

حل تمرین مقدمه ای بر اجزامحدود

9عدد تمیرم مقدمه ای بر اجزا محدود برای حل کردن 

تکلیف درسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا دانشگاه تهران

تمرین های درس مدلسازی رشته محیط زیست گرایش آلودگی هوا دانشگاه تهران میباشد 

درس شبیه سازی ومدلسازی

می خواهم جواب هر سوال به صورت کامل درست داده شود وبه صورت فایل به من تحویل داده شود.

حل تمرین درسی مرتبط بارشته مهندسی برق

باسلام.دوتا تمرین درسی داشتم از درس اندازه گیری الکتریکی .لطفا اگه کسی میتونه حل کنه پیام بدههزینه پ(. . .)

حل چند تمرین درس cfd

۳‌تا تمرین cfd مهلت تا ۱۲ شب 

حل تمرین کنترل ماشین الکتریکی

به یک نفر مسلط به کنترل ماشین الکتریکی رشته ارشد الکترونیک قدرت نیازمندیم.

کدنویسی در نرم افزار گمز

حل یکی از مثال های جزوه و 4.4و یا مشابه اگر در دسترس هستش.

سوال امتحان در زمینه مکان یابی لجستیک

به تاریخ شنبه 5/4/1400 از ساعت 9:30 صبح تا حدود ساعت 13:00 زمان برای مدلسازی و کد کردن یک سوال امتحا(. . .)

سوال امتحان کیس استادی در زمینه مکان یابی لجستیک

به تاریخ شنبه 5/4/1400 از ساعت 9:30 صبح تا حدود ساعت 13:00 زمان برای مدلسازی و کد کردن یک سوال امتحا(. . .)

حل پروژه مرتبط با طراحی آزمایشات رشته مهندسی صنایع غذایی

راهنمایی کامل در فیلم اپلود شده صورت گرفته

متلب

بهینه سازی به وسیله الگوریتم ژنتیک 

شبیه سازی ادوات facts در متلب

انتخاب یک مقاله از سوی خود مجری و بعد تایید آن توسط استاد جهت انجام در این پروژه میخوام طبق یک(. . .)

درس فولاد

سوالات داخل تصاویر مطابق شرح سوال بصورت کامل با ارائه راه حل جواب داده شوند.

حل تمرین درس مدلسازی و‌پویاییهای سیستم

با سلام لطفا دوتا تمرین درس مدلسازی ‌پویای های سیستم را به همراه نمودار علت معلولی و‌همچنین‌ نم(. . .)

تمرین کیفیت توان

سلام تمرین کیفیت توان به همراه جزوه آپلود شده است 

پروژه متلب

بهینه سازی به وسیله الگوریتم ژنتیک در متلب 

تجزیه تحلیل صورت های مالی

تجزیه صورت های مالی یک شرکت به دلخواه (افقی و عمودی) مانند فایل فوقبا اضافه شدن مشخصات دانشجو 

ترجمه ريسک

ترجمه این 38 سلاید از زبان فارسى به عربى

پروژه مهندسی زلزله

در فایل پیوستی تشریح شده است

رسم منحنی های دیسپرژن امواج ورقی لمب در متلب

با استفاده از معادلات دیسپرژن برا ماده همگن همسانگرد و ریشه یابی این معادلات باید نمودار های دیسپرژن(. . .)

حل چند تمرین درس اندازه گیری الکتریکی

باسلام، حل چند تمرین اندازه گیری الکتریکی داشتم مبلغ پیشنهادیم 50هزارتومن

حل تمارین درس تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها ارشد عمران

چندتا مثال از درس تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها ارشد عمران داشتم میخواستم با جزئیات بیشتر به شکل حل تمری(. . .)

تمرین ریاضی

لطفا در اسرع وقت تحویل گردد

حل تمرین فصل یک تا پنج حسابداری صنعتی 2

حل تمرین حسابداری صنعتی 2 ، از هر فصل پنج تا تمرین حل شود به صورت فایل پی دی اف ممنونم

حل سوال درس ماشین های الکتریکی

سوال موجود در فایل آپلود شده به صورت دستی حل شود. مراحل حل نیز بطور کامل نوشته شود.

پروژه پروتیوس

اون عکسی که آپلود کردم به صورت کامل توضیح داده 

بسيار فوري

سوال امتحان است

حل مسئله ابزار دقیق

حل تمرین دوفایل ارسالی از کتاب ابزار دقیق بیو مدیکال ترجمه سعید نجاریان

حل تمرین متلب

سلامنوسانگر هماهنگ ساده نوسانگر واداشته و نوسانگر میرا به روش متلب رانگ کوتا حل کنید

تمرین مدارهای مجتمع فرکانس بالا MMIC

یک تمرین درس mmic به صورت فایل pdf آپلود شده که خیلی هم وقت گیر نیست 

زبان اسمبلی در درس ریز پردازنده وزبان اسمبلی و کار با برنامه emu8086

تمامی توضیحات در فیل ضمیمه هست،تسلط کامل بر برنامه emu8086 T و زبان اسمبلیفقط کامت گذاری کامل بصورت(. . .)

حل تمرین مساله بهینه سازی

حل تمرین مسایل بهینه سازی

فقط تایپ یه مقاله ی کاملا ساده از فارسی به فارسی

یه پی دی اف هستش که من نتونستم کپیش کنم باید تایپ بشه توی یه ورد

تحقیق جامعه شناسی استعداد یابی ورزشی

تحقیق راجب معیار های استعداد یابی ورزشی از دیدگاه جامعه شناسان تقریبا ۱۰ تا ۱۵ صفحه تحقیق کلاسی (. . .)

تمرین از احتمال شرطی

سلام این تمرین از مبحث احتمال شرطی هست تایمم کمه وخیلی فوررررررییک نفر مسلط به احتمال درصورت تم(. . .)

حل مسئله ابزاردقیق

1-یک مدار راه انداز پای راست طراحی کنید وهمه مقادیر مقاومت را نشان دهید.برای 1nA ازجریان 60هرتز که ا(. . .)

انجام پروژه متلب درس کنترل مدرن به همراه گزارش کار

انجام پروژه متلب درس کنترل مدرن به همراه گزارش کارچند تا تمرین هست برای درس کنترل مدرن رشته برق،که ب(. . .)

کاربرد بلاکچین در سياستگذاري فناوري در اقتصاد ايران از منظر جذب، بكارگيري و توقف استفاده از فناوريها

کاربرد بلاکچین در سياستگذاري فناوري در اقتصاد ايران (از منظر جذب، بكارگيري و توقف استفاده از فناوريه(. . .)

حل تمرین های فصل 3 الی آخر فصل7 کتاب Convective Boiling Condensation

با سلامتخصص در این زمینه می بایست استاد و دانشجوی آشنا به درس جریان های دوفازی باشد. حل تمرین های ای(. . .)

حل 6تمرین از8تمرین داده شده که مربوط به درس طراحی سازه های هیدرولیکی است

حل 6تمرین از8تمرین داده شده که مربوط به درس طراحی سازه های هیدرولیکی است

تمرین مسائل فیزیک

اگه وقت کمه می تونم از تمرینا دو یا سه تا کم کنم تا دوازده و یک هم میشه وقت بدم

انجام حل تمرین فیزیک

اگر وقت شد هر ۱۶ سوال حل بشه اگه نه دو سوال نمودار حذف بشه تا ساعت دوازده و یک هم  میشه تحویل ب(. . .)

حل سوال

سوال دارم از درس کاربرد نظریه گروه در شیمی(شیمی معدنی )

حل تمرین 3 عدد

صفحه 6 فایل پیوست واحد های 10 و11 و 12 نیاز به حل دارد

درس ساختار هسته

با سلاموقت شما بخیر،این تمرین مربوط به درس ساختار هسته،مقطع کارشناسی ارشد،گرایش فیزیک هسته ای هستلطف(. . .)

برنامه نویسی مقدماتی ترم اول کاردانی

تمرینات برنامه نویسی با برنامه ویژوال استادیو و با زبان ++C اجرا شود 

درس ساختار هسته ارشد

با سلاموقت شما بخیر.این سوال مربوط به درس ساختار هسته،گرایش فیزیک هسته ای در ارشد هست.لطفا اینو برام(. . .)

دنباله و سری ریاضی عمومی 2

سلام تمرینات با جزییات و توضیح تشریحی لازم دارم

حل چند تمرین

حل 10 سوال ویزوال بیسیک

پیش‌بینی فروش

حل ۴ تمرین مربوط به پیشبینی فروش و تقاضا

حل تمرین دینامیک سیستم قدرت

حل تمرین فصل 11و12دینامیک سیستم قدرت

حل تمرين اقتصاد كلان با توضيح راه حل

٥عدد سوال مربوط به درس اقتصاد كلان كه همراه با توضيح باشد

مبانی آنالیز عددی

به یک نفر کاملا مسلط به آنالیز عددی(مباحث: خطا ، روش های درونیابی ، روش های انتگرال گیری) برای حل ۹‌(. . .)

مبانی جبر نظریه گروه ها و حلقه ها

به یک نفر کاملا مسلط به مبانی جبر(نظریه گروه ها و حلقه ها ) برای حل ۷ تمرین نیازمندملطفا افرادی که ا(. . .)

درس ریاضی مهندسی و ساختمان داده

تعدادی سوال برای درس ریاضی مهندسی و درس ساختمان داده دارم درصورت توانایی در حل سوالات منتظر پیام شما(. . .)

ترجمه مطلب فارسی به انگلیسی

ترجمه مقاله فارسی تخصصی پزشکی به انگلیسی

4 مساله در درس محاسبات عددی

چند تا تمرین درس محاسبات عددیه ممنون میشم کمکم کنی

حل تمرین تصمیم گیری چند معیاره به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP- کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست

در این تمرین با توجه به روش AHP گام های زیر انجام میگیرد1.رسم درخت سلسله مراتبی2.تکیل ماتریس مقیاس ز(. . .)

طراحی سوالات زبان انگلیسی

تکلیف شامل طراحی 100 سئوال به شرح زیر: سئوالات تشریحی گسترده گسترده پاسخ 10 سئوال،تشریحی محدود پاسخ(. . .)

روش شناسی پژوهشی

درخواست حل تمرین درس روش شناسی پژوهشی مدیری بازرگانی استراتژیک کوئیز میان ترم 

ازمون پایان ترم فوریی درس ریاضی مهندسی پیشرفته

با سلام واحترام         خواهشمند است حل تمرین به صورت تشریحی در حد امکان فو(. . .)

برنامه ریزی و کنترل پروژه

داده ها اصلا مهم نیست .پروژه اماده هم قابل قبوله

تمرین ساختار هسته

سلاموقت بخیر.لطفا این تمرین رو که مربوط به درس ساختار هسته،مقطع ارشد،گرایش فیزیک هسته ای هست رو برام(. . .)

حل تمرین کتاب حسابداری مدیریت دکتر ایرج نوروش

حل تمرین های دو فصل از کتاب حسابداری مدیریت دکتر نوروش به همراه راه حل مسائل 

یک تمرین از درس ساختار هسته

سلام.وقت شما بخیراین تمرین مربوط به درس ساختار هسته،مقطع ارشد،گرایش فیزیک هسته ای استلطفا این سوالو(. . .)

مبحث قابلیت اعتماد سازه

سلام پروژه در حوزه تحلیل قابلیت اطمینان خرابی سکوهای دریایی بر اثر تسلیم پس از خستگی یا نزدیک به(. . .)

مربوط به درس ساختمان های فولادی

دو عدد تمرین مربوط به درس فولاد 

طراحی و شبیه سازی یک مبدل پوش-پول تغذیه شونده با جریان در مد پیوسته با همپوشانی و کنترل پیک جریان و جبرانسازی شیب

با سلام وقت بخیربنده یک پروزه درسی داشتم که مربوط به درس منابع تغذیه سوییچینگ و درس الکترونیک قدرت(. . .)

حل تمرین های درس ساختار

سلام حل تمرین ۱ و ۵ احتیاج دارم 

حل تمرینات مدلسازی و پویایی سیستم ها

سلام لطفا تمرینات مدلسازی و پویای های سیستم را با روش. نمودار علتی معلولی و نمودار جریان و نوشتن معا(. . .)

تمرینات انتگرال دو و چند گانه

حدود 40 تا تمرین ساده انتگرال دو گانه و چند گانه هستش و واقعا وقتی براش ندارم خودم . فقط تمریناتی که(. . .)

تمرین زمین فوری

با توجه به نقشه تپوگرافی، موارد خواسته شده محاسبه شود

حل تمرین کلاسی

حل تمرین کلاسی 

حل تمارین حسابداری پیش رفته 2

نیازمند حل 41 تمرین pdfکه اپلود کردم میباشم

حل تمرین مدلسازی و پویایی های سیستم

با سلام لطفا تمرینات مورد نظر را با رسم نمودار علت و معلولی و نمودار جریان و همچنین معادلات داینامو(. . .)

حل تعدادی تمرین درس فولاد ۲

نیازمند فردی مسط برای حل تعدادی تمرین فولاد ۲ هستم...حل به صورت واضح و کامل انجام شود🙏🌹صورت تمرین ها(. . .)

سه تمرین درس مقررات ملی ساختمان

تمرینات تا سه روز دیگر اماده باشند.

آز الکترونیک ۳

برای مدار داده شده با توجه ب مقادیر داده شده ابتدا موارد خواسته شده را بصورت تئوری محاسبه کرده و در(. . .)

حل تمرین کامپیوتر

حل دو تمرین در خصوص برنامه های کاربردی کامپیوتر 

انجام پروژه تحلیل عدم قطعیت ها ومبانی مدیریت خطر

به شخصی مسلط به درس تحلیل عدم قطعیت و مبانی مدیریت خطر و همچنین مسلط به نرم افزار متلب جهت حل تمرین(. . .)

حل تمرین امار استنباطی

به کسی که مسلط به امار استنباطی باشه نیازمندیم 

اقتصاد سنجی

اگر جواب سوالات به صورت دستی هم‌باشه موردی‌ندارد

قابلیت اعتماد سازه

سلامدوتا مقاله فرستادم. بررسی بفرمایین ببینین کدومش قابل فهمتر و راحت تره، یکیشو انتخاب کنین. من میخ(. . .)

تجزیه تحلیل صورت مالی

تجریه تحلیل یک ساله صورت های مالی یه شرکت فرق نمیکنه

حل تمرین درس بارگذاری

پاسخ دو تمرین بارگذاری شده 

حل چند تمرین نظریه گراف مورتی باندی

چند تمرین از فصلهای پنج و هشت کتاب نظریه گراف مورتی باندی

تمرینات درس ساختار هسته

با سلامچند تمرین از درس ساختار هسته مقطع ارشد گرایش فیزیک هسته ای رو میخواستم برام با جزئیاتش حل کنی(. . .)

حل تمرین درس بارگذاری رشته عمران

یک پلان خانه پنج طبقه  هست باید بار مرده و زنده وزن موثر در لرزه خیزی محاسبه برش پایه(. . .)

حل تمرین درس سازه فلزی

سلامدو تا سوال تمرین درس سازه فلزی رو میخوام کسی حل کنه و کاملا هم میخوام مسلط باشهحتما جواب ها بازن(. . .)

حل چند تمرین از درس ساختار هسته

حل تمرین هایی از درس ساختار هسته راحت هستن من وقت ندارم حل بکنم ممنون میشم در سریعترین زمان کمکم کنی(. . .)

حل سوالات اسمبلی

حل چهار سوال اسمبلی

سازه های بتن ارمه ۲

سلام نیازمند کمک برای پروژه سازه های بتن ۲ هستم دانشگاه تهران تحصیل میکنم

حل تمرین برق و الکترونیک عمومی

لطفا همه سوالات موجود را به صورت خوانا حل کنید 

شیمی فیزیک

سلام لطفا به این سوالات شیمی فیزیک پاسخ بدید ممنون از لطفتون 

سلام لطفا این سوال شیمی تجزیه را در اولین فرصت حل کنید ممنون از لطفتون

این سوال شیمی تجزیه ، در مبحث ولتامتری هست لطفا کامل با توضیح حل کنید 

درس تاسیسات الکتریکی تمرین محاسبات کابل

سلام دوعدد سوال درس تاسیسات الکتریکی مربوط به محاسبات کابل میباشد.

انجام پروژه متلب

انجام پروژه متلب

آب های زیر زمینی

حل چند سوال آب های زیرزمینی از ساعت ۲ ظهر امروز(یکشنبه) 

حل تمرین درس آنتن مهندسی برق مخابرات

به یک نفر مسلط به درس ریز موج و آنتن برای حل چند تمرین از درس آنتن نیازمندم.(مباحث ریزموج مد نظر نیس(. . .)

حل تمرین پردازش موازی

الگریتمهای مسیریابی در شبکه های اتصالی مبتنی بر سویچ تحقیق کنید،سایر موارد در تصویر است

حل تمرین آمار

روش حل با استفاده از جدول anova و فاکتوریال دیزاین با استفاده از روش های کتاب مونت گمری حل شود. (. . .)

تشکيل کورديريت در شيشه - سراميک سيستم MgO-Al2O3-SiO2   

کار روی نمودار حالت را انجام دهید: 1- سیستم سه جز component را توصیف کنید. 2. توالی تبدیلا(. . .)

به شخصی برای حل تمرین امار یک نیازمندم

به شخصی برای حل تمرین ۲۰ سوال امار یک - رشته فضای سبز نیازمندم ، مدت تحویل ۴۸ ساعت( سوالات در حد مبت(. . .)

حل سوال ۱ و ۲ با شبیه سازی مونت کارلو در متلب

فقط سوال ۱ و ۲ حل شود، با شبیه سازی مونت کارلو در متلب.

انجام پروژه توربولانس حل تمارین فوری

سلام وقت بخیر حل تمرین های درس توربولانس کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی

حل تمرین دینامیک ماشین

13 تمرین دینامیک ماشین.5 نمره ترم دارد. لطفا با دقت حل شود.

تمرین از کتاب ریاضی an introduction to optimization

تمرینات منتخب درس ریاضی پیشرفته از کتاب Chong&Zak، ویرایش دوم:از فصل 6: شماره های 1-5-6-8-14از ف(. . .)

تقطیع تکواژ و نوع تکواژ در زبان فارسی

سلام  برای امروز ۴ جمله است که باید کلماتش تکواژنویسی + نوع تکواژ مشخص شود

حل تمرين درس اندازه گيري الكتريكي

٤ تمرين درس اندازه گيري الكتريكي رشته مهندسي پزشكي لطفا اگر تسلط كامل داريد انجام بديد

انجام پروژه متلب کنترل تطبیقی

انجام پروژه کنترل تطبیقی از روی مقاله مورد نظر و تهیه پاورپوینت برای ارائه. پروژه نیازی به شبیه ساز(. . .)

طراحی ازمون بر اساس جدول مشخصات

میخواستم از کتب پنجم ابتدایی مثلا همون علوم که ساده تره ابتدا یک جدول مشخصات که دارای دو بعد هدف و م(. . .)

حل تمرین شماره 6 انتهای فصل سوم کتاب آپلود شده که مربوط به رشته مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا می باشد

کسی که سفارش ثبت شده را قبول می کند می بایست با مسائل مربوط به رشته مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هو(. . .)

دو تمرین از درس تعامل انسان و کامپیوتر

فوریدوتا تمرین درس تعامل انسان و کامپیوتر برای حل دارم اگر به این درس مسلط باشید راحت حل میشه

۷ازمایش مبانی برق PSpice با گزارش کار

آزمايشات رو داخل نرم افزارهاي شبيه ساز PSpice شبيه سازي كنيد و به همراه گزارش كارزمانيكه شبيه سازي ر(. . .)

انجام پروژه اپ اینورتر

سلام یک فیلم اموزشی هستش بایدمثل فیلم یک فیلم ساخت خیلی راحته چنتای دیگه هستش اگه کارتون خوب باشه هم(. . .)

نیاز به پاسخ تمرینات زیر دارم

کار روی نمودار حالت   (در قسمت  فایل آپلود شد) را انجام دهید: 1- سیستم سه جز com(. . .)

بررسی پایداری گذرای DG و حفاظت از آن در برابر ناپایداری

با سلام پروژه بنده حفاظتی است اگه کسی تخصص تو زمینه برنامه نویسی و شبیه سازی تو بخش حفاظت داره(. . .)

ایجاد پروژه در برنامه Ms project

لطفا برنامه در Ms project در زمینه رشته مهندسی مکانیک با ویژگی های زیر پروژه انجام بشه که: سه س(. . .)

حل تمرینات آمار ۶ سوال

باسلام چندتا سوال مربوط به امار دارم لطفا بررسی بفرمایید .

پروژه هوش مصنوعی ماشین بینایی

پروژه درسی است نیاز به تخصص پایتون و ماشین بینایی

ریاضی مهندسی اعداد مختلط

۵ تا سوال ریاضی مهندسی جواب تشریحی میخواستم و سوالی ۶ هزار تومن 

حل مدار

این مدارها بعد ازحل باید دربرنامه ewb5. 12اجرابشه تاواسه استادبفرستم

حل تمرین و کدنویسی همان سؤالات در متلب درس پلاستیسیته

فایل حاوی 3عدد تمرین برای درس پلاستیسیته میباشد که نیازاست هر سؤال به صورت جداگانه حل شود وپروژه مرب(. . .)

تمرین درس شبیه سازی گرایش بهینه سازی ارشد صنایع

دو عدد تمرین که یکی به صورت فردی و دیگری به صورت گروهی است و بوسیله ی نرم افزار ارنا باید حل شود.تما(. . .)

ریاضی مهندسی عدد مختلط

حل تشریحی این تمرینات رو میخواستم.

حل تمرین،تئوری فناوری ساخت افزارهای های نیمه هادی

تمرینات کلاسی هستن برای دو نمره،دوشنبه باید تحویل استاد بدم،اگر انجام دادید که زحمت پروژه رو هم بهتو(. . .)

حل سوال فوری وقت تا امروز وقت دارم تمرین بلور شناسی رشته مواد و متالوژی

حل تمرین فوری تا امشب وقت دارم خیلی هم نمرش مهمه تمرین بلورشناسی رشته مواد و متالوژی

انجام پروژه متلب المان تیر

گفتن اینو با المان دو بعدی ۴ گره ای در متلب انجام بدم نتایج تنش و خیز و با نتایج المان مقایسه کنم

حل تمرین جذب سطحی لانگمویر

تمرین جذب سطحی لانگمویر شامل ۳ قسمت است که به طور کامل حل شود

مباحث پایه کامپایلر

کمک در انجام تکالیف مربوط به مباحث کامپایلرشامل منطق گزاره ای propositional logicماشین تیورینگ&(. . .)

انجام پروژه مرتبط با درس مدیریت پروژه یا کنترل پروژه

انجام یک پروژه ی مرتبط با توضیح در فایل pdfیعنی پروژه باید حتما موارد خواسته شده در pdf  را داش(. . .)

حل یک تمرین تابع درجه دوم معین مثبت به روش نیوتن

تمرین بصورت ریز و جز به جز با توضیح حل شود.

پروژه آمپرمتر DC با قابلیت قرائت ۰۴ تا ۵۰ A آمپر با استفاده از مقاومت شنت و میکروکنترلر

انجام پروژه آمپرمتر DC با قابلیت قرائت (۰/۴ تا ۵۰ A آمپر) با استفاده از مقاومت شنت و میکروکنترل(. . .)

حل تمرین ماشین ۱

لطفا تا جمعه تحویل گردد.

حل تمرین دروس مکانیک تبدیل انرژی

تمرینات دروس جریان دوفازی ترمودینامیک پیشرفته cfdدارم اگر حل میشوند که کامل ارسال کنم

حل تمرینات امار توصیفی و استنباطی

سلام 16تا تمرین هستش که تا حداکثر بیستو پنجوم همین ماه باید اماده شه قیمتم مشکلی ندارم 

کنترل هوشمند

سلام سیستم انتخاب شده

تمرین مدار مخابراتی

حل تمرین مدارهای مخابراتی مبحث اسیلاتور

حل تمرین درس بهینه سازی غیر خطی

حل تمرین یکی از سوالات بهینه سازی غیر خطی که باید با برنامه متلب نوشته شود و کپی کردن کد و شکل گرافی(. . .)

حل تمرین بتن پیش تنیده

حل تمرینات بتن پیش تنیده مهندسی عمران سازه

حل تمرین مهندسی صنایع

حل تمرین مهندسی صنایع

چند تمرین میکرو پروسسکر

با سلام ۸تمرین میکروپروسسور ۲که باید با مدل سیم انجام بشه

تمرین درس سازه های بلند

حل تمرین ساختمانهای بلند و مدل ان با sap یا etabs عکس سوال تمرین همراه با نمونه مشابه تمرین حل(. . .)

پیاده سازی مدار با زبان HDL

انجام یکی از این 5 پروژه نیاز است به دلخواه.اگر پروژه 5 باشد بهتر است.

پروژه دینامیک خاک

با سلامپروژه دینامیک خاک

حل معادلات دیفرانسیل

دوتا pdfهست اولی دوتا تمرین و دومی سه تا .

راكتور پيشرفته

تمرين درس راكتور پيشرفتهكتاب لون اشپيل

حل سوال های امتحان درس مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد که استاد داده و باید ارسال بشه براشون مهم

حل سوال های امتحان  درس مدیریت بازاریابی    کارشناسی ارشد  که استاد داده و باید(. . .)

حل تمرین های آمار و احتمالات - کارشناسی نرم افزار

سلامحل تمرین های آمار و احتمالات - کارشناسی نرم افزار

حل تمرین مقاومت

سلام حل یه تمرین مقاومت

حالا تمرین مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری

حل ۵ تمرین مباحث جاری در حسابداری

مدیریت مالی 1

با عرض سلام و خسته نباشید لطفا سوال های 12 14 15 16 17 و 18 به همراه تحلیل جداول صفحات 2 3 4 انجام ش(. . .)

همپایه کردن ده زلزله حوزه دور و رسم تابع چگالی احتمال

برداشت ده زلزله حوزه دور با pga قویهمپایه کردن هر کدام از این ده رکورد با دستور loopبه پی جی ای &nbs(. . .)

تمرین تحقیق در عملیات

با سلام 1.حل مساله 1 تا 4 انتهایی فایل تصمیم گیری چند هدفه2. حل سوال 8 از فایل سوال 8 که ترجمه شده ف(. . .)

تمرین درس حفاظت سیستم های قدرت

یه تمرین درس حفاظت سیستم های فدرت دارم

انجام پروژه متلب تجدید ساختار

بندهای موجود درفایل درمتلب حل شوند

مدار رام با سون سگمنت و led

طراحی یه مدار rom با دیکدر و سون سگمنت و بافر و دیود که اگه کد bcd به دیکدر بدیم مقدار عدد ورودی روی(. . .)

تهیه مقاله درس اخلاق اسلامی

کسی رو میخام ی مقاله ۱۵الی ۲۰ صفحه ای رو تا ۱۸ ام ساعت۷ عصر برام جمع آوری کنههمچنین منابع استفاده شد(. . .)

تمرین برنامه سازی پیشرفته با زبان #C

تمرین برنامه سازی پیشرفته با زبان #cطراحی GUI مناسب طراحی و پیاده سازی با استفاده از مفاهیم شی(. . .)

راجع به rls و ols

درس شناسایی سیستم توضیحات تو فایل پی دی اف

تمارین تحلیل انرژی 2 بررسی قدرت 2 از دروس مهندسی برق گرایش قدرت

سلام تمارین تحلیل انرژی 2 (بررسی قدرت 2) از دروس مهندسی برق گرایش قدرت دارم انتظار دارم تمارین(. . .)

انجام پروژه دانشجویی متلب

۵تا پروژه درون فایل قرار گرفته است  بیزحمت اونارو حلشون کنید ممنون با نرم افزار متلب

پروژه نقشه برداری معدنی

رسم خط پروژه پروفیل طولی و عرضی و محاسبه حجم خاکبرداری

tamrinat

سلام خسته نباشید من تمرین رو خیلی نیاز دارم لطف کنید هرچه زودتر رسیدگی کنید ممنون از شما من رشته مهن(. . .)

کنترل پیش بین مبتنی بر مدل پله و ضربه برای سیستم های MIMIO

شرح کامل در صورت سوال در اختیارتان گذاشته شد ... جزوه و همگی کد ها در اختیارتان گذاشته شده است .&nbs(. . .)

انتخاب ماژول مناسب

سلام دنبال یه راهنمایی مناسب و مبسوط برای انتخاب ماژول ارسال داده میگردم میخوام ماژولی داشته با(. . .)

شبيه سازي شدت و فاز نسبي

سلام پروژه بنده در رابطه با شبيه سازي نمودار شکل 4 و در نهايت شبيه سازي شدت و فاز نسبي در شکل 8 هست(. . .)

حل تمرین فصل چهارم گرین وود

سلام ، درصورتی که میتوانید تمرینات شماره 1، 2، 4، 5، 7، 8، 9 و 11  از کتاب الن گرین وودحل نم(. . .)

حل تمرین آمار ۲- آمار ناپارامتری

حل تمرین ۴ با ویس یا نوشتن توضیح حل 

ایرادات و تحلیل

پروژه بدین صورت می باشد که ایرادات پایان نامه بارگذاری شده را در آورده و پایان نامه بصورت کلی تحلیل(. . .)

طراحی موج شکن

با سلام،تمامی محاسبات و طراحی یک موج شکن با توجه به اطلاعات داده شده در pdf می خواستم

تمرین درس آمار بیزی فصل ۴سوال ۴و۵فصل ۵ هر کدام که شد

سلام.حل تمرین درس آمار بیزی فصلهای ۴و ۵..در فصل ۴سوالات ۴و۵ام و در فصل ۵ هر تعداد که تونستید حل شود

تمرین درس علم مواد رشته مهندسی صنایع

   تمرین درس علم مواد رشته مهندسی صنایعتوضیحات در فایل موجود است

جواب سوالات درس بهایابی۲ صنعتی۲

جواب سوالات به صورت کامل

شبیه سازی نانوذرات در پاشش سوخت و تاثیر بر اتمیزاسیون

با سلامپروژه ای با عنوان تأثیر نانو ذرات بر اتمیزاسیون سوخت و طول شکست اولیه سوخت هستش،که هندسه مسئل(. . .)

حل تمرین درس توربولانس

با سلامتعداد 10 عدد تمرین درس توربولانس هستش. ممنون

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته

با سلام تعداد 6 عدد تمرین درس ریاضی مهندسی پیشرفته که 5 مورد اول مربوط به مبحث حساب تغیرات میبا(. . .)

یک تمرین متلب در حوزه ویولت موجک

یک تمرین متلب در حوزه ویولت (موجک) با مقداری توضیحات

حل تمرینات آخر هر فصلبخش پایانی هرفصل به صورت کامل

تمرینات آخر هر فصل که به صورت مجزا در پایان هر فایل pdf وجود دارد فقط به صورت دست نویس و هر تمر(. . .)

تمرین مدیریت پروژه های آی تی

ورک بریک داوون برای سایت شودان(shodan.io) اکتیویتی و تسکهای مورد نیاز برای راه اندازی سایت مشابه شود(. . .)

حل تمرینات محاسبات عددی

حل کردن تعدای از تمرینات ارسالی از درس محاسبات عددی مربوط به رشته کارشناسی برق و قدرت. 

چند سوال درس آمار

تمرینات درس آمار که باید فردا ۱۲ خرداد در سامانه آپلود کنم

تمرین اکسل

دوستان گرامیدر این پروژه هزینه یک ماه از زندگی خودتون و اعضای خانواده تون را در یک جدول با ستون های(. . .)

محاسبات عددی

توضیح و تشریح

حل تمرین درس رفتارسازمینی

حل چند تمرین کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارساییان و اعرابی

حل برخی از تمرین های آنالیز تابعی

با سلام من درخواست حل کردن تمرین های فصل پنجم کتاب تابعی رو دارم.ممنون میشم سریع تر جواب بدین.کتابی(. . .)

تمرین ماشین الکتریکی

توضیح و تشریح پاسخنامه

حل تمرین انتگرال

لطفا تمرینها را حل کنید میازی به تایپ نیست از حل دستی هم عکس بفرستید کافی است

حل تمرین زبان تخصصی دارایی های ثابت

علاوه بر جواب صحیح و غلط و گزینه درست معنی هر سوال را هم بفرستید

حل تمرین انتگرال اثبات ریاضی

با سلام اولی  اثبات  حل این انتگرال به روش جز به جز هست برای بدست آوردن E متوسط که البته ج(. . .)

سوالات بهینه سازی غیر خطی از کتاب بازارا

با سلام تعداد 8 تمرین از تمرینات پایانی فصل های 2 و3 کتاب بهینه سازی غیر خطی بازارا با شماره تمرینات(. . .)

جل تمرين

لطفا 3 تا سوال حل شود با ارائه روش حل تمرين 

اتصال و بستن مدار ال ای دی و فوتوترانزیستور

تمرین امتیاز و مهمی برای هر شخص در کلاس داده شده به این صورت که به هر فرد چند دیتا شیت داده شده و بر(. . .)

حل تمرین تحلیل داده

با سلام و احترامفایل پیوست شامل سوالات تمرین درس یادگیری ماشین است که از داده های UCI برای خوشه بندی(. . .)

فردی مسلط به اقتصاد کلان برای حل مسائل درسی مربوط به اقتصاد کلان رشته حسابداری ترم ۲

فردی مسلط به اقتصاد کلان برای حل مسائل درسی رشته حسابداری ترم ۲ 

پروژه درس کنترل مقاوم

با سلامتوضیحات کامل در فایل پیوستی ارائه شده است.

حل تمرین بهینه سازی

در این فایل 7 سوال مربوط به درس بهینه سازی مرتبط با عمران-زلزله با سطح متوسط موجود می باشد. حل آن نی(. . .)

حل تمرین درس دینامیک سازه با رکورد زلزله و تحلیل اثر ان بر روی سازه و مقایسه عددی نتایج

سلام وقت بخیریه سری رکورد زلزله داده استاد که باید روی یه سازه تحلیل کنیم و در اخر باید داده ها(. . .)

حل تمرین دینامیک سازه

چند سوال دینامیک سازه را برایم با توضیحات کامل حل کنید و قیمت دانشجویی,مناسب.اگر بخواهید جزوه هم دار(. . .)

تمرین متلب

حل تمرین درس کنترل محرکه الکتریکی.با متلب

تمرین درس پی پیشرفته

این تمرین با برنامه متلب حل شود و گزارش نوشته شود.مبلغ انجام ۱۰۰تومان میباشد

پروژه درس زلزله

کلیه توضیحات در نقشه موجود است

پروژه درس دوفازی Condensation

با سلام یک پروژه درس دوفازی دارم ک موضوع پروژه ای ک استاد برای من انتخاب کرد condensationهست اینکه د(. . .)

درس حسابداری مدیریت و هزینه صنعتی

سلام من جدولی براتون ارسال کردم که هزینه یک شرکته ولی متاسفانه خودم چیزی متوجه نشدم استاد این درس ای(. . .)

انجام پروژه در طراحی شهر سازی

یک پروژه ای دارم مربوط به درس طراحی شهر سازی باید یک مدرسه رو در نظر بگیریم نقشه پلان یو تی ام اون(. . .)

حل تمرینات درس آزمون های غیر مخرب پیشرفته

با سلام و وقت بخیر. فایل تمرینات پیوست شده است. تمرینات 3 سری می باشد. زمان تحویل حداکثر یک هفته است(. . .)

حل تمرین سازه های فولادی 2 با IPE12

 تمرین با IPE12 تمرین حل شود و ارقام تغییر نکند و جدول ها کامل پر شود 

تمرین درس مدارهای فعال مایکروویو کارشناسی ارشد مخابرات میدان

طراحی یک تقویت کننده سیگنال کوچک با خواسته های داده شده در فایل الحاقی pdf و شبیه سازی نتایج بااستفا(. . .)

کوئری پایگاه داده

جواب به صورت کوئری sql

حل مساله زبان c

حل تمرین

پروژه برنامه نویسی c

انجام پروژه

حل تمرین درس پایگاه داده

فایلهای PDFشماره 1: تمرینات صحفه 6 و7 مربوط به دستورات Selectشماره 2: تمرینات صفحات 12.13و 16شماره 3(. . .)

تمرین های کتاب اصول حسابداری 2

تمرین اصول حسابداری 2 سید کاظم ابراهیمی برای دانشگاه

جبر1 وجبر 2

لطفا سوالات جبر صجدا پاسخ داده شود وجبر 2 هم جداگانه

دو سوال امتحانی

دو تا سوال هست که می خوام به صورت امتحانی حل بشه با توضیح کامل بدون نیاز به نرم افزار

حل تمرین مدار های منطقی

سلام این فایل تمرین پایان ترم درس مدار های منطقی  من هست و خیلی زود نیاز دارم به حل شدش

حل التمرین سوالات اندازه و احتمال 1 ارشد آمار

سلام.وقت بخیرمن نیاز به حل همه تمرین های صل های 1-2-3-4-6 دارم بجز 5تا حدودی بلدم جوابارو و لی جواب(. . .)

پروژه درس زلزله با ایتبز

کلیه توضیحات در عکس موجود است

تمرین درس اشوب

این دو تمرین باید شبیه سازی بشن تو فضای متلب 

تحقيق درباره ي درس توالي عمليات مقطع ارشد گرايش مديريت مهندسي

سلام وقت بخير تحقيق در زمينه ي درس توالي عمليات مربوط به رشته مهندسي صنايع مقطع ارشد گرايش مدير(. . .)

حل 4 سوال فیزیک 2 دانشگاه

میخوام 4 سوال فیزیک 2 رو تا ساعت 8 نیم الی 9 حل بشه و بهم تحویل داده بشه 

مطالعه دو مقاله فوق و نوشتن یک essay برای تفاوت های انها

مطالعه دو مقاله فوق و نوشتن یک essay برای تفاوت های انها

حل تمرین سریع

حل تمرین سریع درس طراحی الگوریتم و هوش جمعی برای رشته مهندسی شبکه مقطع کارشناسی ارشد.

حل تمرین مساله آمار

با سلام و خسته نباشید ، یک تمرین مربوط به درس آمار دارم، اگه لطف بفرمایین حل کنید و همچنین بهم یاد ب(. . .)

حل 7 سوال فیزیک2 دانشگاهی

باسلام یک پی دی اف که شامل7سوال فیزیک2 دانشگاهی است در اختیارتون قرارمیدهم که پاسخشون رو بصورت کاملا(. . .)

تايپ پي دي اف

يک پي دي اف 630 صفحه است که من از صفحه 198 تا 263 رو از شما ميخام تايپ کنيد 

تکلیف مشتق

سلامهمه سوال ها لازم نیست جواب بدین فقط اون سوال های که با دایره قرمز شده رو برام انجام بدین

شرایط عمومی پیمان

یه پروژه عمرانی در حد 20 اسلاید همراه با تصویر پروژه که در رابطه با شرایط عمومی پیمان اون پروژه شرح(. . .)

حل چند صفحه تمرین ریاضی

سلام چند تا تمرین مربوط به ریاضی عمومی مهندسی نرم افزار هستش میخواستم تمرین ها حل بشه و پاسخ به صورت(. . .)

حل تمرين رياضي ٣ و رياضي مهندسي

سلام من يك نفر را ميخوام ك مسلط بر رياضي ٢ و رياضي مهندسي باشه و اين تمرين ها رو برام حل كنه اگه قيم(. . .)

حل چند سوال شبکه های کامپیوتری

با سلام چند سوال شبکه های کامپیوتریمهلت ۳ روز تا دوشنبه ۱۰ خردادبا تشکر

آمار

حل تمارین خواسته شده 

حل سوال الکترونیک 1

با تشکر لطفا قیمت مناسب بدید

حل تمرین حسابداری

با سلام بی زحمت میخواستم این تمرین های حسابداری حل شوند

تایپ ویدیو آموزشی

سلام مطالب آموزشی مطرح شده در 4 ویدیو را بطور کامل (بطور کامل) تایپ نموده و  بصورت یک فایل(. . .)

حل تمرین درس آمارریاضی۱

حل تمرین درس آمارریاضی۱ رفرنس کتاب دکتراحمدپارسیان

تمرینات اخر فصل کتاب افن بک

با سلام حل کامل تمرینات اخر فصل کتاب افن بک با نام 8086&8088 family design programm and interfac(. . .)

ازمون تحلیل اماری

باسلامحل سوالات اپلود شده تا تاریخ 9 ام خرداد ماه اخر وقت

حل تمرین هندسه منیفلد

سوالات رو به صورت پی دی اف گذاشتم. 11 تا سوال هست کلا. اگه یه تعدادیشم میتونستید حل کنید، خبر بدید.

تمرین الکترونیک قدرت

در مبدل 12 پالسه صفحه 462 کتاب الکترونیک قدرت  Mohanمطلوبست محاسبه و بدست آوردن شکل موجهای جریا(. . .)

حل تمرین درس برنامه نویسی کامپیوتر با متلب

تمام جزییات در عکس هست. برنامه را به صورت mfile می خواهم.

حل تمرین به روش شیب افت هم دستی و هم در نرم افزار متلب

سازه ی یک طبقه ی دودهانه پای ستون گیر دار قاب بدون حرکت جانبی و دارای مهاربند اتصالات صلب است ارتفاع(. . .)

برنامه نویسی در فضای متلب

سلام شبیه سازی کامل یکی از دو مقاله بالا یا اگر مقاله ای اماده همراه با برنامه نویسی در متلب با توضی(. . .)

حل تمرین در مباحث ویژه در مهندسی پزشکی

حل تمرين درس مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 

حل تمرین دینامیک گاز های پیشرفته

درخواست حل این تمرین بارگزاری شده رو دارم 

چند سوال امتحانی که می خواستم به صورت تئوری حل بشه

چند سوال امتحانی که می خواستم به صورت تئوری حل بشه با توضیحات کامل و از شکل های نرم افزاری استفاده ن(. . .)

پروژه سیمولینک شبیه سازی

پروژه سیمولینکبا استفاده از Simulink متلب برنامه ای بنویسید که در آن کاربر با وارد کردن فرکانس پیام(. . .)

حل تمرین درس داده کاوی

با کمک الگوریتم ID3و ترسیم درخت ترسیم تمرین فوق انجام گردد

حل معادله لاپلاس با متلب

در متن سوال شرح کامل داده شده است لطفا مطابق سوال اقدام شود

پیاده سازی ومدل سازی یک روش متاهیورستیک جدید

باید نسبت به انتخاب یک روش بهینه سازی متاهیورستیک جدید (ارائه شده)ازسال ۲۰۱۸ به بعد اقدام شود.برای ا(. . .)

تمرینات کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته

فایل پیوست تمرینات فصل 6 کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته موریس هیرش ترجمه سیرانی می باشد. نیاز بنده حل(. . .)

تحقیق در رابطه با زمینه های شغلی راجع به مهندسی برق

تحقیق راجع به مهندسی برق زمینه های شغلی بازار کار مهارت های مورد نیاز برای سغل های مختلف و اینکه کلا(. . .)

تهیه فیلم اموزشی از ابزار های نرم افزار اسپارک

سلام میخواهم نرم افزار اسپارک رو از ابزار های که دارد داخل فیلم اموزشی توضیح کوتاهی داده شود و(. . .)

تمرین تحلیل خسارت

لطفن با استفاده از منوآل هزوس تمام فرمولها محاسبات و نمودارها انجام گردد

شبیه سازی مقاله ی بازار برق

شبیه سازی یک مقاله مربوط به بازار برق در متلب یا گمز . دارای دو case study 

چند سوال امتحانی که می خواستم به صورت تئوری حل بشه با توضیحات کامل

چند سوال امتحانی که می خواستم به صورت تئوری حل بشه با توضیحات کامل و بدون نرم افزار

پیاده سازی و تدوین الگوی خودترمیمی شبکه هوشمند

مقاله راجع به خودترمیمی شبکه هوشمند هستش یک شبکه که دارای اتصال کوتاه میباشند و حالا باید اتصال کوتا(. . .)

پروژه درس پیش بینی وتحلیل سری زمانی

برای درس پیش بینی وتحلیل سری زمانی یه سری سوال داده که جوابش رودرهرقسمت جدول پاسخ داده بشه

طراحی گود با انکر و نیلینگ و انکر+نیلینگ+دیوار برلنی

در فایلی که آپلود کردم توضیحات کاملتر هست ولی به طور خلاصه انجام پروژه گود برداری یک بار به صورت نیل(. . .)

حل تمرین درس تحقیقات بازاریابی

تمرین آپلود شده مطابق توضیحات  پاسخ داده شود.

آشکار سازی اتصال کوتاه

۱-اینکه نوع فعالیت انجام شده رو علاوه بر کارهایی که باید در خود مطلب انجام دهد.باید به صورت ورد و پی(. . .)

حل تمرین ریاضی مبحث معادلات با متلب

من حل تمرینهای فایل رو با متلب میخوام. و درخواست آموزش گام گام بصورت فایل ویدئویی کد نویسی متلب و هم(. . .)