نتایج جستجو

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

مقالات مرتبط با

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری در حین ارسال پیشنهاد و انجام سفارش در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری در حین ارسال سفارش و انجام سفارش توسط مجری در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر ترجمه ارزان دانشجویی

ترجمه ارزان دانشجویی

برای سفارش ترجمه ارزان دانشجویی یا ترجمه ارزان مقاله وارد بشین و سفارش ترجمه دانشجویی خودتون رو ثبت کنین تا از سمت مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

انجام پروژه فیزیک

برای انجام پروژه فیزیک وارد بشین و سفارش پروژه فیزیک رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین. و میتونین ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

حل تمرین فیزیک

سفارش حل تمرین دانشجویی فیزیک برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین فیزیک با کمترین قیمت وارد بشین و تمرینتون رو ارسال کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

انجام پروژه ریاضی

برای سفارش انجام پروژه ریاضی وارد سایت پروژه ریاضی پین پیپر بشین و سفارشتون رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد انجام پروژه ریاضی دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

حل تمرین ریاضی

برای سفارش حل تمرین دانشجویی ریاضی وارد سایت بشین و سفارش حل مسئله ریاضی خودتون رو ثبت کنین تا پیشنهاد مجری ها برای حل تمرین ریاضی رو دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

انجام پروژه امار

برای سفارش پروژه آمار وارد بشین و رایگان سفارش انجام پروژه تحلیل امار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

حل تمرین آمار

برای سفارش حل تمرین آمار وارد بشین و رایگان سفارش حل تمرین دانشجویی آمار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر سایت حل مسائل حسابداری و انجام پروژه حسابداری

حل مسائل حسابداری

برای انجام پروژه حسابداری وارد سایت بشین و سفارشتون رو بصورت رایگان در سایت حل مسائل حسابداری ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

حل تمرین مهندسی شیمی و حل تمرین شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین شیمی یا انجام حل تمرین مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد قیمت دریاف...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

انجام پروژه شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه شیمی یا انجام پروژه مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

انجام پروژه صنایع

بهترین سایت انجام پروژه صنایع با چندصد نفر مجری متخصص. برای ارسال سفارش انجام پروژه مهندسی صنایع وارد بشین و سفارش انجام پروژه صنایع رو ثبت کنین. تا ب...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

حل تمرین صنایع

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین صنایع رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین صنایع دریافت میکنین و می...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

انجام پروژه کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهت...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

حل تمرین کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین کامپیوتر دریافت میکنی...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

انجام پروژه مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهتری...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

حل تمرین دروس مهندسی مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین مکانیک دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

انجام پروژه متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه متلب دریافت میکنین و میتونین به...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

حل تمرین متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین متلب دریافت میکنین و میتو...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

حل تمرین برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین دانشجویی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر، پیشنهاد دریافت میکنین و میتونین بهترین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

انجام پروژه برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مهندسی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی برق دریافت میکنین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

انجام پروژه عمران

در سایت پین پیپر میتونین به راحتی سفارش انجام پروژه مهندسی عمران رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی عمران د...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

حل تمرین عمران

سفارش حل تمرین دانشجویی عمران برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین عمران با کمترین قیمت در سایت حل تمرین عمران سفارش بدین

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

کار غیر حضوری دانشجویی پین پیپر

کار غیر حضوری دانشجویی

در سایت پین پیپر میتونین بصورت پاره وقت و دور کاری ،کار کنین و با توجه به مهارتهای حل تمرین و پروژه که دارین از کار غیر حضوری دانشجویی کسب درامد کنین...

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

پین پیپر پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده، پرداخت هزینه برای حذف ترم ، هزینه های اضافی دانشگاه سراسری

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

حل تمرین دانشجویی پین پیپر

سایت حل تمرین دانشجویی

برای سفارش در سایت حل تمرین دانشجویی پین پیپر وارد بشین و سفارش حل تمرین دانشجویی خودتونو ارسال کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر کانال حل المسائل دانشگاهی

کانال حل تمرین دانشجویی

کانال حل تمرین دانشجویی و کانال حل المسائل دانشگاهی و گروه حل تمرین دانشجویی پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشگاهی دو نفره

حل تمرین دانشگاهی

یکی از قدیمی ترین و بهترین روشهای آموزش در مباحثی که نیاز به تحلیل و فهم سوالات دارن انجام حل تمرین است. حل تمرین اگر همراه با فرد متخصص و با سوادتر ا...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

سفارشهای مرتبط با

درس روش های مدل سازی در صنایع غذایی

سوال مربوط به درس روش های مدل سازی در صنایع غذایی است و توضیحات برای انجام سوال به پیوست ارسال شده

حل تمرین برای استادم

سلام و وقت بخیراستادم گفتن ۳ سوال میفرستن ساعت ۱۱ امروز در عرض ۱ ساعت باید حل کنمسوال ها هم مرب(. . .)

پروژه درس ژئوتکنیک لرزه ای دکتری

سلام و عرض ادب پروژه درس ژئوتکنیک لرزه ای 

مدلسازی با ریگرسین و قابلیت اطمینان و شبیه سازی با آباکوس

مدلسازی اتصال چسبی کامپوزیت-الومینیوم تحت خمش سه نقطه ای با ریگرسیون و قابلیت اطمینان با نرم افزار R(. . .)

مدلسازی در متلب و محاسبه سختی و جابجایی

دو شکل داده شده که بایستی در متلب مدلسازی شده و به سه روش اشاره شده جابجایی و سختی آنها را بدست آورد

حل تمرین امار بصورت دستی

حل پنج تمرین با موضوع رگرسیون دو و چند متغیری،مقایسه تک متغیری میانگین ها و تحلیل عالی دوراهه ت(. . .)

حل سوالات فوری

لطف سریعا به سوالات پاسخ بدین و در فرمت ورد برای من بفرستین

انجام پروژه ژئوتکنیک لرزه ای با نرم افزار deep soil

مشخصات خاک برای پروژه: پروفیل شماره یک:لایه اول: ضخامت ۱۰ متر، وزن مخصوص ۱۸ کیلونیوتن بر مترمکع(. . .)

نمونه سوالات معماری کامپیوتر

لطفا از صحت جوابش مطمین باشید چون نمونه سواله و میخوام راه حل هاش رو یاد بگیرم 

انجام تمرین جبرخطی

۹ تا سوال جبر خطی تا دو روز آینده حل شود.

حل تمرین سازه های هیدرولیکی

سلام خسته نباشید ، ۱۸ صفحه تمیرین است

حل تمرین ریاضی مهندسی مبحث فوریه

تعداد ۱۰ تمرین ریاضی مهندسی مبحث فوریه زمان تحویل تا فردا شب حتما باید باشه

حل تمرین یادگیری ماشین فوری

سلامحل تمرین درس یادگیری ماشین

حل تمرین اصول حسابداری

حل تمرین های اصول حسابداری 1 که در pdf درج شده

یازده تا تمرین احتمال

یازده تا تمرین آمار و احتمال

سوال نانو سیالات مکانیک ارشو

سلام وقت بخیر تمرین درس نانو سیالات ارشد مکانیک هست که تا امشب ۱۲ ام،ساعت ۲۲ زمان ارسال هست

کد نویسی در Gpops

کد نویسی برای بازوی حمل بار کوادروتور در برنامه Gpops که زیر مجموعه برنامه متلب هست.توضیحات بیشتر بع(. . .)

شبیه سازی سیمولینک برق کنترل فایل شبیه سازی موجود می باشد داخل سایت ارسال نشد

ما یک مدل سیستم داریم و یک شبیه سازی مدل سیستم ما یک مدل هاورکرفت هستش که در مقاله ای که (. . .)

حل تمرین درس تحلیل ماتریسی سازه رشته مهندسی عمران

حل تمرین درس تحلیل ماتریسی سازه رشته مهندسی عمرانسوال و شکل در فایل PDF درج شده است

حل تمرین تحلیل سازه رشته مهندسی عمران 2

حل تمرین تحلیل سازه رشته مهندسی عمرانسوال و شکل در فایل PDF درج شده است

حل تمرین تحلیل سازه رشته مهندسی عمران

حل تمرین تحلیل سازه رشته مهندسی عمرانسوال و شکل در فایل PDF درج شده است

محاسبه نسبت های مالی

نسبت های مالی شرکت های موجود را مطابق فایل نمونه، برای سال های 95 تا 402 با استفاده از سایت کدال توس(. . .)

درخواست حل 7 عدد تمرین درس دیجیتال2

درخواست حل 7 عدد تمرین درس دیجیتال2

حل تمرین درس مهندسی زلزله و دینامیک سازه روش تحلیل دینامیکی طیفی

حل تمرین درس مهندسی زلزله و دینامیک سازه می باشد که صورت سوال در فایل PDF است.(با روش تحلیل دینامیکی(. . .)

حل پرسش کلاسی

با سلام این سوال توسط استادم پرسیده شده ممنون میشم حلش کنید

تحلیل آماری دانش

یک مقاله apss تحلیل آماری میخواستم میتونید؟پایان نامه نیست برای ترم یکبرای یک شرکت فرضی اطلاعات(. . .)

حل اقتصاد سنجی

حل تمرین اقتصاد سنجی 

پیدا کردن مقاله

برای درس برنامه ریزی خطی، مجموعه امکان تولید و مدل تحلیل پوششی داده ها پیدا کنیم با یکی از روش ها، م(. . .)

پروژه هیدرولوژی اماری

جزئیات پروژه داخل پیوست ضمیمه شده

حل سوال تحلیل مدار ac

بدست اوردن ضریب کیفیت و جریان کل

حل مسئله حسابداری دولتی

می‌خوام این دو صفحاتی که فرستادم مسائلش حل بشه هزینه‌شم میدم مسائلش برای حسابداری دولتی هست

کنترل موتور القایی با هیسترزیس foc

برای مورد دوم در فایل ارسالی تقاضای درخواست انجام با سیمولینک متلب دارم

حل مسائل درس اصول شبیه سازی

من ده تا سوال درس شبیه سازی دارم که به شخصی که کامل مسلطه نیازمندم 

برنامه نویسی به زبان متلب مربوط به رشته مهندسی عمران نقشه برداری

درود وقت بخیر دو تا تمرین هست با فرمت word  همراه با 4 تا رفرنس با فرمت پاور پوینت که اپلو(. . .)

دراین مدار امپدانس کل را محاسبه کنید

بصورت دست نویس وبه همراه فرمول باشد

حل تمرینات اقتصاد معدن

حل7 تمرین از درس اقتصاد معدن که تا ساعت 10 شب لازم دارم.

امپدانس کل و مقومت 5کیلو اهمی را بدست اورید

بصورت دست نویس و همراه با فرمول باشد

گزارش کارآموزی مخابرات

نوشتن گزارش کارآموزی مخابرات

کمک در حل سوالات کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی با استفاده از maple

من واسه حل سوالات کاربرد ریاضیات نیاز به کمک دارم و اینم یه نمونه سوال هست سوالات سطحشون خیلی ب(. . .)

حل مسائل اصول حسابداری ۲ با جزئیات

با سلام خدمت دوستان جواب این دو سوال اصول حسابداری دو رو بصورت دقیق و قابل فهم لازم دارم ممنون(. . .)

حل تمارین ۱۲ تا ۱۵ فصل ۵ کتاب آمار زیستی

حل کامل تمارین ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ فصل ۵ام کتاب آمار زیستی

حل تمارین ۱۲ تا ۱۵ فصل ۵ کتاب آنار زیستی

حل کامل تمارین ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ فصل ۵ام کتاب آمار زیستی

حل تمرین مسئله اصول مدیریت مالی 2

3 تا مسئله از کتاب ریموند پی دارم دنبال یک متخصص برای حل کردنش هستم.

تمرین تحقیق در عملیات یا بهینه

دو عدد تمرین تحقیق در عملیات یا بهینه سازی از مبحث حمل و نقل روش های مضاربگوشه شمال غربی ک(. . .)

حل تمرین درس حسابداری پیشرفته

استاد از ما خواسته این سوالات را حل کنیم

یک‌مدل عملکرد DPRدر نرم افزار XCOSScilab

برای کنترل سیستم تهویه مطبوع ، از یک کنترلر سوئیچینگ با یک شخصیت منیفولد سه نقطه  (کنترلر سه نق(. . .)

حل سوال حسابداری

حل سوال فردی شرکت حمل و نقل بادصبا را تاسیس کرد و طی سال ۱۴۰۲ رویدادهایی به شرح ذیل در دفاتر ما(. . .)

حل تمارین درس امار و احتمالات مهندسی

لطفا سوال های انتخاب شده را حل و به صورت خوانا بنویسید

حل تمرین درس آنالیز ریاضی مقدماتی

حل تمرین ها به صورت کامل و واضح باشد. در رابطه با روش حل توضیحات کامل دست نویس داده شود

حل ۳ مسئله درس سازه های فولادی رشته عمران

سه تا مسئله درس سازه های فولادی رشته عمران عکس از سوال گذاشتم. لطفا برام حلش کنید

حسابداری بهایابی صنعتی ۱

حل سوال با راحل کامل 

حل مسئله ریاضی عالی مهندسی ارشد عمران سازه

با سلام لطفا این مسئله ریاضی رو قیمت بفرمایید در صورت توافق حل بشوددر ضمن سه تا مقاله هم نیاز دارم ا(. . .)

جواب سوالات خواسته شده محاسبات عددی

لطفا جواب ۴ سوال خواسته شده رو برام بفرستین قیمت مناسبی بفرمایید

مسئله حسابداری شرکت دشت گرگان

سلام خسته نباشید یک مسئله حسابداری هست ک باید کاملا حل شود 

حل تمرین درس هیدرولوژی

با سلام حل ۱۵ تمرین هیدرولوژی 

حل تمرین آمار spss

با سلام.لطفا تمرین را بر اساس فایلها انجام دهید. تمرین ۱ انجام شده. تمرین ۲ که توضیحات آن ارسال شده(. . .)

انجام شبیه سازی مقاله مرتبط با درس نوروفازی

کاری که از ما خواسته شده اینکه با روشی که داخل مقاله هست یعنی روش FWNN و الگوریتم اموزش fbgsروی یک ب(. . .)

حل تمرینات الکترو مغناطیس1

24سوال هست که  میخوام سوالات حل بشه تشریحی با جواب آخر 

حل تمارین الکترومغناطیس 1

این سوالات برای من حل کنید به صورت تشریحی🙏

حل کامل مسئله

ممنون میشوم با جزییات انجام شود

سوال درس مدلسازی و شبیه سازی

سلام و احترام. با استفاده از نرم‌افزار متلب پاسخ داده شود.

سوال های ریاضی

سوال های ریاضی درباره عداد مختلط و تابع 

ریاضی ۲ و معادلات دیفرانسیل

سلام خسته نباشید من این تمرین هارو از ریاضی دو و معادلات بلد نیستم 

ماشین سنکرون

حل مساله اپلود شده مورد نیازه

آمار و مدلسازی در شهرسازی

این سوالات مربوط به درس امار و مدل سازی در شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد هست. چون شنبه امتحان دارم خ(. . .)

حل تکالیف تحلیل آماری

سلام وقت بخیرفایل آپلود شده کار کلاسی من هست ممنون میشم در اسرع وقت اوکی بشه🙏

4 سوال آماری

ضمن عرض سلام چهار تا سوال آمار هست. اگه میشه همراه با راه حل انجام بشه. باتشکر

عرض ادب حل ۵ تمرین تجزیه تحلیل سیستم

۵ تا تمرین هست و‌ خیلی حرفه ایی حل نشه تا ۲۴ م‌نیاز دارم پی دی اف نیاز نیست

۴ سوال فیزیک ۲

حل کامل با جواب اخر

پردازش تصویر_متلب

لطفا هرچه سریعتر این تمرینات حل بشن ، زمان ندارم ...

سوالات مدار الکتریکی ۱

۱۱ سوال حل دستی همه سوالاتسوال ۱-۳-۸-۹-۱۰-۱۱ فایل پی اسپایس هم نیاز است

2 تا سوال آمار

سلام ضمن عرض خسته نباشید2تا سوال آمار هست تا فردا 22 خرداد وقت دارم اگه میشه با راه حل انجام بشهسپاس(. . .)

2 سوال آماری

سلام 2تا سوال آمار هست تا 22خرداد وقت دارم ضمن سپاس فراوان اگه میشه تا فردا اوکی بشه. ممنون

سوال از کتاب حالات گذرا الن گرین وود

باسلام لطفا تمرین های اخر فصل نهم به شماره 10و11و12 رو به شیوه حل خود کتاب الن گرین وود بصورت دستی و(. . .)

سوال از درس حالات گذرا

باسلام لطفا سوال فوق که از کتاب حالات گذرا از فصل سوم کتاب الن گرین وود میباشد بصورت محاسبات دستی و(. . .)

حل سوالات امتحانی RfIc

سلام حل جواب سوالات درس rfic رو می خوام

حل ۲ فایل معادلات دیفرانسیل

با عرض سلام و خسته نباشید ، لطفا همه ی سوالات تمیز و مرتب و مرحله به مرحله حل شود.

سوال از مبحث حد و تابع

این سوالات از حد هستش که مربوط به ریاضی ۱ هستش و تابع مربوط به ریاضی پیش.لطفا اینارو برای من تا روز(. . .)

درس مدلسازی و شبیه سازی در صنایع غذایی

لطفاً با نرم افزار کامسول انجام شود

نیازمند استاد برای اقتصاد مهندسی رشته IT

نیازمند استاد برای اقتصاد مهندسی رشته IT

تغییر برنانه نوشته شده توسط متلب به زبان ریاضی

این اسکرین که فرستادم رو به زبان ریاضی میخوام یکی برام بنویسه عجله دادم هرچه سریع تر بهتر

سوال مربوط به درس کیفت توان مقطع ارشد برق قدرت

باسلام لطفا محاسبات بصورت کامل و دقیق همراه با توضیح  انجام شود باتشکر

حل تمرین ریاضی ۲ دانشگاه

حل کامل تمارین فرستاده شده

محاسبات عددی پیشرفته

 درس محاسبات عددی پیشرفته س با مطالعه ی مقاله کاملاً متوجه مطلب میشید  . ی گزارش برای(. . .)

سوال از درس کیفیت توان مقطع ارشد برق قدرت

باسلام لطفا سوال بصورت محاسبات دستی بصورت کامل و دقیق همراه با توضیحات انجام شود باتشکر

سوال از درس کیفیت توان

باسلام لطفا بصورت محاسبات کامل و دقیق سوال حل شود همراه با توضیح، لازم به ذکر است سوال از درس کیفت ت(. . .)

حل مسائل جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها

32 تا سوال هستش که نیاز دارم حل بشن.

۴ سوال فیزیک

حل کامل 

سرویس های ذخیره سازی ابری با استفاده از مولتی ترد وشبکه

پیاده سازی نسخه ای ساده از سرویس های ذخیره سازی ابری با استفاده از مولتی ترد وشبکه

حل تمرین spss

با سلاملطفا تمرین را با توجه به توضیحات مندرج در اسکرین شات حل نمایید.با تشکر

حل شدن تمرین بهایابی ۲

حل تمرین بهایابی ۲ توضیحات: محاسبه انحرافات مواد ، دستمزد و سربار 

مشخص کردن نوع مدلسازی

در مسایل ارسالی فقط باید نوع مداسازی استفاده شده نوشته شود و نیازی به حل مسئله نیست

۲ سوال سیستم های کنترل خطی

پاسخ دو سوال آپلود شده و توضیحات که چگونه مسئله حل شده است 

درس محاسبات عددی پیشرفته

سلام و احترام . لطفاً پاسخ در قالب وورد باشد . سپاسگزارم 

تمرینات تحلیل سازه ها

حل کامل و درست

حل ۴ تمرین درس دینامیک

با عرض سلام و خسته نباشید ، لطفا تمیز و مرتب و با توضیحات کامل نوشته بشه ، امشب حتما نیاز دارم ، با(. . .)

سوالاتی از مبحث دامنه و برد و ترکیب توابع

سلام .لطفا  این سوالات مبحث دامنه و برد  و ترکیب توابع رو لطفا حل‌ کنین

حل تمرین سوالات دامنه و برد و ترکیب توابع

لطفا این سوالات که ۵ صفحه از مبحث دامنه برد و ترکیب توابع حل شود.

طراحی کنترل کننده

طراحی کنترل کننده

سوال امار 2

این برگه برای سوال آمار رشته مدیریت هستش و نمره میانترم بنده همینه ، میخوام که دقیق حل بشه 

سوالات فیزیک فوری زبان سوال انگیلیسی

هزینه عالی میدم فقط فوری برسانید

۱- طراحی و شبیه سازی تارگت بهینه برای مد تصویربرداری شتابدهنده خطی پزشکی با کد geant4

دو هغته وقت دارم برای ارائه پروژه درسی:شبیه سازی تارگت بهینه برای تصویربرداری شتابدهنده خطی پزشکی با(. . .)

حل تمرین تحلیل سازه ها

حل تمرین دروس تحلیل سازه ها و تحلیل غیرارتجاعی سازه ها

تمرین دیفرانسیل

سلام ، لطفا تمرین های صفحه اول و علامت زده شده صفحه دوم فایل پیوست حل شود ( روش حل تمرین در صورت سوا(. . .)

حسابداری شرکت ها

حل تشریحی تمرین

درس دینامیک سازه

سازه با دو درجه ٱزادی هستش (t)u?V برش ماکزیممو داخل نرم افزار ایتبس هم مدلسازی شود همین سازه&nb(. . .)

حل تمرین کلاسی که باید از داخل متن که آپلودشده فرضیه ،گزاره های تحقیق و را پیداکرده و بنویسیم درواقع ۵سوال آپلود شده همراه متن را باید پاسخ دهیم

سلام وقت بخیر .من یک تمرین کلاسی دارم که باید از داخل متن بالا به ۵سوال که در بالا آپلود شده جواب دا(. . .)

کارگاه حسابداری _ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه

کارگاه حسابداری _ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامهمشکلی ندارد اگر دستنویس باشد.ولی دقیق و درست 

حل تمارین آمار مدیریت به زبان انگلیسی پارت 2

مسائل به زبان انگلیسی حل شود.توضیحات و شرایط بیشتر در صفحه شخصی.

تمرین پردازش سیگنال های بیولوژی

سلام تعدادی تمرین درس پردازش سیگنال های بیولوژی هست میخوام این فایل کامل برام حل بشه .این درس م(. . .)

حل پروژه MCDM

يك مقاله MCDM را به 3 روش بايد حل شود و در يك فايل ورد همراه با توضيحات حل و مقاله ارسال شود .

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی اتکینسون

سوال آز ریزپردازنده

جواب سوالات فوق رو ممنون میشم بهم بدین

حل سوال فیزیک

حل کامل سه سوال فیزیک عمومی ۲ دانشگاهی 

حل تمرین شبکه های توزیع قدرت

حل تمرین شبکه های توزیع قدرت به صورت آنلاین. همه سوالات مشابه و پاسخ های آن موجود است فقط کافی است م(. . .)

یک مقاله درمورد هوش مصنوعی

یک مقاله متوسط در رابطه با هوش مصنوعی به صورت پاور پوینت

تکمیل لیست حقوق و دستمزد پرسنل برای فروردین سال 96

حل کارعملی 9 پودمان چهارم حقوق و دستمزد به بر اساس سال 96 

تمرین ساختمان داده مبحث صفه و پشته

حل تمرین ساختمان داده مبحث صفه و پشته به همراه راه حل

حل سوال انتگرال به روش جز به جز

راه حل کامل حل سوال مورد نظر و به روش جز به جز 

تمرین درس مبانی سیستم های دینامیکی

یک تمرین برای درس مبانی سیستم های دینامیکی هست که باید ۵ مورد از تابع های داده شده رو به دلخواه انتخ(. . .)

سوالات تحلیل آماری

لطفا پاسخ سوالات را جداگانه به صورت کتبی ارسال فرمایید 

حل مسأله طراحی الگوریتم

حل ۳ مسأله طراحی الگوریتم بدون نرم افزار 

سوال حسابداری ١

سلام.یک سوال حسابداری ١ - سرفصل تکمیل چرخه حسابداری (گزارشگری مالی)حل تمرین لطفاً مطابق سرفصل و کتاب(. . .)

حل تمرین درس تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه

رسم دیاگرام برش و ممان تیر بتنی بدون بازشو و دارای بازشو ، تعیین ظرفیت تیر بتنی بدون بازشو و دارای ب(. . .)

حل سوالات اقتصاد مهندسی

حل کامل و دستی سوالات  اقتصاد مهندسی 

حل تمرینات گشتاور فیزیک عمومی ۱

تمرین ۱،۲،۴،۶،۸،۹،۱۰،۱۲،۱۳،۲۲،۲۴،۲۵،۲۷،۲۸

حل تمرین درس تحلیل آماری رشته مدیریت بازرگانی

با سلامجمعا ۶ تمرین برای حل دارم. تمرین هایی که باید حل بشن رو هایلات کردم توی فایل ها. لطفا بعد از(. . .)

انجام تمرین درس دینامیک سازه

حل ۴ سوال از درس دینامیک سازه هامرتب صفحه بندی شده ،خوانا، و بصورت کامل فرمول و راه حل نوشته شود.ممن(. . .)

انجام پروژه یافتن مصادیق چابکی در سطح فردی محیط کار

انجام پروژه یافتن مصادیق چابکی در سطح فردی محیط کار

نقشه کشی صنعتی 1

رسم تمارین مشخص شده در فایل با نرم افزار اتوکد برخی تمارین 3 تصویر را میخواهد و برخی تصویر سوم با دو(. . .)

حل مسائل آیرودینامیک

سلام سه تا تمرین آیرودینامیک هست که فایلش رو قرار دادم

پاسخ به سوالات تستی به صورت تشریحی

تمامی سوالات باید به صورت تشریحی پاسخ داده شوند

حل تمرین سوالات آمار

سلام خوبید من یه سری سوالای آمار مربوط به دوره لیسانس دارم که خیلی سخت نیستن ولی وقتشو ندارم حل(. . .)

۱۵ عدد تست حسابرسی داخلی فصل دوم مولف دکتر کثیری

حل ۱۵ عدد تست های کتاب حسابرسی داخلی فصل دوم مولف دکتر حسین کثیری

تمرین مکانیک سیالات

سلام برای انجام پروژه ی سری تمرین مکانیک سیالات دارم برای اثبات‌ روش جدید نیاز ب کمک شما برای حل این(. . .)

حل تمرین در کاربرد هوش مصنوعی

نیاز به شخصی دارم که بتواند تمرینات کاربرد هوش مصنوعی رو حل کنه

حل تمارین آخر فصل سوم آمار زیستی

حل تمارین آخر فصل آمار زیستی که ۲۰ سوال است و نیاز به پاسخ تشریحی کامل دارد

۱۰ صفحه مقاله انگلیسی

با سلام و احترام ترجمه مقاله کلا ۱۰ صفحه است بیشترش فرمولها با تشکر

حل مسائل فصل هشتم انتقال حرارت هولمن

مسائل بصورت گام به گام و با توضیحات کامل حل شوند.

با سلام زحمت بکشید این دو سوال مربوط به درس ابزار دقیق از مسائل کتاب ژاکوب است را حل کنید

با سلام زحمت بکشید این دو سوال مربوط به درس ابزار دقیق از مسائل کتاب ژاکوب است را حل کنیدالبته سوالا(. . .)

تمرین پایتون محاسبات عددی

 فایل پاسخ به همراه فایل ورد توضیحات کد،  هردو در یک فایل zip یا rar آپلود شوند و توجه شود(. . .)

سیگنال و سیستم ها

سلام وقتتون بخیر باشه یه چندتا تمرین هستش در مورد سیگنال و سیستم ها برای فردا ساعت ۶(. . .)

حل تمرین تئوری احتمال و کاربرد آن

سلام ، لطفا تمرین پیوست شده حل شود و آموزش حل تمرین را هم میخواهم 

حل وتکمیل مسیله خواسته شده

نرم افزار جاوا وبا توجه به doc داده شده تمرین خواسته شده حل گردد.

دفتر کل و دفتر روزنامه

من اطلاعات مسئله ای رو دارم و می‌خوام برام دفتر کل و دفتر روزنامشو بنویسید میشه کمکم کنید 

حل تمرینات حسابداری به صورت دستی

حل تمرینات حسابداری مورد نظر به صورت دستی

حل تمرین ترمودینامیک ۱

حل تمرین ترمودینامیک۱ از فصل اول و دوم ۱۳ تا سوال فقط تا فردا میخوام 

حل سوال از درس سیالات

دو سوال مربوط به درس سیالات هست میخاستم حل بشه 

حل تمارین شیمی الی

چندتا نمونه سوال شیمی آلی داشتم ممنون میشم حل کنید 

حل سوال ساده مالیاتی

میخام این سوال انجام بشه و تو اظهارنامه مالیاتی هم بزنین برام ولی با راه حل هاش میخام

حل تمرین دانشگاهی امار

تمرین های ارسال شده به طور کامل حل شود

حل تمرین های درس طراحی مبدل الکترونیک قدرت

یک سری سوال هست باید  بهشون پاسخ داده شود.مربوط به درس طراحی مبدل الکترونیک قدرت هست  (. . .)

سفارش حل تمرین آمار ریاضی

دوتا حل تمرین آمار ریاضی دارم که توی فایل مشخصه، تمرین شماره ۱۱ و ۱۲ که هرکدوم چندتا گزینه دارنمیخوا(. . .)

حل مسئله برق میکرو کنترل فقط تا امروز ساعت 9شب میخوام

حل مسئله برقی فقط تا امروز ساعت 9شب میخوام

حل تمرین طراحی اجزا 1

سوال مربوط به درس طراحی اجزا 1 و معیار های تخریب تحت بار خستگی است(سودربرگ،گربر،گودمن،بیضی)با ارائه(. . .)

حل تمرین ترمودینامیک 2 سنجل

به صورت دستی حل شودجواب ها کامل و با توضیح و استدلال باشدخوش خط باشد

تخمین

از تمرین ۶ به بعد حل بشهدستی هم کفایتهنرم افزار نمیخواد

اثبات چند رابطه در کتاب فیزیک

با سلام و عرض ادب اثبات روابط 5.28 و 5.32a و 5.32b و 5.32c و 5.36a و 5.36b و 5.36c از فصل پنجم(. . .)

اثبات چند رابطه در کتاب فیزیک شتابدهنده

با سلام و عرض ادب اثبات روابط 5.28 و 5.32a و 5.32b و 5.32c و 5.36a و 5.36b و 5.36c از فصل پنجم(. . .)

مقاله بیس دارای مدل مفهومی و فرضیه برای پایان نامه در مورد فناوری اطلاعات در امور بانکی

سلاممقاله بیس برای پروژه پایانامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی(. . .)

حل تمرین حالات گذرا

لطفا تمرین ۳-۳ کتاب صفحه 57 کتاب بصورت کامل همراه با توضیح حل شود بصورت دستی و از راه حل ریاضی مهندس(. . .)

حل تعدادی تمرین الکترونیک قدرت 2

حل 8 سوال الکترونیک قدرت2 مربوط به رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 

کار با Diagonal Quasi-Newton Techniques

هدف از این پروژه، طراحی الگوریم بهینه‌سازی هست که از روش‌های شبه نیوتن قطری استفاده کند. این الگوریت(. . .)

حل تمرین شیمی آلی۱

حل تمرین ۶ سوال شیمی آلی۱ مباحث الکان‌ها، سیکلوالکان‌ها و استریوشیمی آنها 

حل تعدادی تمرین عمران سازه

تعدادی تمرین درس Continuum Mechanics که برای حل آن نیاز به تسلط به دروس مقاومت مصالح و تحلیل سا(. . .)

حل یک سوال ریاضیات مهندسی از مبحث سری فوریه

به راه حل کامل و با توضیح فارسی و تمامی جزئیات نیاز دارم . لطفا بدیهی ترین موارد رو هم ذکر کنید(. . .)

حل تمرین شیمی آلی ۱

۶ سوال شیمی آلی ۱ مباحث الکان‌ها سیکلوالکان‌ها و استریوشیمی آنها 

انجام تمارین الگوریتم محاسبات

یک سری تمارین محاسباته ک دو روز وقت دارم انجام بدممیخام یا ورد باشه یا لتک باشه فایل خروجیشمتشکرم

درس سیستم کنترل خطی:تابع تبدیل کلی را پیدا کنید

تابع تبدیل کلی را باید پیدا کنیمهمچنین گراف معادل بلوک دیاگرام را رسم‌کنیم

اشکال یابی کد نوشته شده

باسلامکد من پایدار نمی باشد، میخواستم برای پایدار کردن کد از متخصصان این زمینه کمک بگیرم. این کد مرب(. . .)

حل تشریحی سوالات چهار و پنج

حل تشریحی سوالات چهار و پنج فایل 

تمرین های 5، 6، 7 حل گردد

تمرین های 5 6 7 حل گردد. ممنون

حل مسئله حسابداری به صورت اکسل

سلام،این مسئله رو اگر از اساتید کسی میتونه برام حل کنه ثبت دائمی و ادواری به صورت اکسل و در آخر ثبت(. . .)

تمرین ریاضی کلاس هفتم

حل کامل تمارین

تمرین پایتون یادگیری عمیق

سلام وقت بخیر گفتند این دو تمرین رو انجام بدیم و ارسال کنیم 

حل سوال حالت جامد

سلام خسته نباشید ی سوال حالت جامد داشتم از کتاب علی عمر هست میخواستم حل بشه 

حل تمرین حسابداری پیشرفته ۳

سلام خسته نباشید این تمرین هارو اگه میشه لطفا با جواب کامل بفرستید خیلی ممنونم

اثبات روابط مقاله

سلام یه تعداد از فرمولایی که شماره ی انها رو ذکر کردم در زیر به اثباتشون نیاز دارم فرمول ۶(. . .)

پروژه درس توزیع سیستم های قدرت

استاد یک پروژه درباره توزیع سیستم های قدرت خواسته که گفته اول یک مقاله را انتخاب کنید و بعد از تایید(. . .)

سوالات ریاضی عمومی۲ دانشگاهی

سوالات ریاضی عمومی۲ دانشگاهی است.لطفا با روش دانشگاهی حل شود?

تمرینات درس الگوریتمی بازی ها

تمرین ها باید روی کاغذ حل شوند و احتیاجی به پیاده سازی آنها نیست.لطفا سریع تر به من پاسخ بدید

حل دستی سوال های ارسال شده با روش تفاضل محدود

دو سوال در فایل آپلود شده است که باید به روش تفاضل محدود به صورت دستی حل شوند(نه نرم‌افزار ) و برای(. . .)

تمرین محاسبات عددی اا

محاسبات عددی کرایه چیان

تکلیف حسابداری

تکلیف حسابداری هست و میخوام تا قبل از ساعت ۲ اماده شود 

حل تمرین درس کارشناسی ارشد فرایندهای تصادفی

چهار سوال در فایل آمده است .پاسخ اسن چهار سوال که مربوط به درس فرایندهای تصادفی میباشد درخواست میشود(. . .)

برنامه نویسی بازی با جاوا

پیاده سازی بازی window kill  در جاوا با استفاده از swingبرآورد اولیه انجام کار حدود 20 میلیون ت(. . .)

از رابطه ۱۳۷ چطور به روابط ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ میرسیم؟

اثبات روابط ۱.۳۸ و ۱.۳۹ و ۱.۴۰ و ۱.۴۱ از روی رابطه ۱.۳۷ 

سوال ترکیبیات از روابط بازگشتی

سلام لطفا این دو سوال دقیق و کامل حل بشه

حسابداری فنی حرفه ای

سلام اینو ها رو میخواستم حل کنید تا بهتر بلد بشم اینارو بلد نیستم

حل مسئله آمار میانگین

با سلام مسئله در مورد درس آمار بخش میانگین میباشد محاسبه x و y با تشکر

تمرین آمار دانشگاهی

سلام. حل تمرین آمار هست برای رسته مدیریت بازرگانی

تمرین آمار دانشگاه

سلام. حل تمرین آمار هست برای رسته مدیریت بازرگانی

تمرین آمار دانشگاه

سلام. حل تمرین آمار هست برای رسته مدیریت بازرگانی

نیازمند حل تمرین فیزیک 2

با سلامجواب کامل این سوالات را به ساده و روان ترین صورت میخواهم

ساخت پاورپونت

انجام‌شده

حل بهینه یابی درتابع لاگرانژ

درخواست حل روابط ریاضی در زمنیه تابع لاگرانژ را دارم.

متره و براورد اکسل

این پروژه بنا بر دلایلی تنها یک روز هم مهلت دارد تا هفتم استاد برگه ای که به عنوان چک نویس استف(. . .)

مدل سازی زنجیره مارکوف گسسته

با سلاماحتراما، در صورت امکان نیاز به حل هر دو سوال دارم؛ اما اگر در این فرصت براتون مقدور نیست سوال(. . .)

تمرین کلاسی التراسوند

تمرین با متلب هست و گزارش کامل باشد ودقیق 

حل 13 عدد تمرین

حل تمرین فصل 5 و 6 کتاب سازه های مرکب دکتر مجتبی صدیقی است ک اگر قیمت پایین و کیفیت مناسب باشد/کل 12(. . .)

حل مسائل حسابداری مالی ۱

با سلام عرض ادب رفقا من ۴ تا سوال حلیاتی دارم از درس حسابداری مالی ۱ برای امروز میخام تا اخر وق(. . .)

حل سه تا مسئله درس بهایابی

سه تا مسئله درس بهایابی 1رو میخواستم واسم حل کنید ممنون میشم... مبلغش رو هم پرداخت میکنم ...عکس سه ت(. . .)

مسائل حسابداری مدیریت

حل مسائل حسابداری مدیریت است و میخواهم امروز قبل ساعت ۱ به دستم برسد .

۵ عدد تمرین درس تحقیق در عملیات ۲

سلام وقت بخیرحل ۵ عدد تمرین کتاب تحقیق در عملیات ۲پیام نورتمرین ها مشخص می باشد 

نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی شرکت فولاد آلیاژی ایران(فولاژ) رو در 9ماهه منتهی به سال 1401و1402 میخوام(lR1وlR2) ه(. . .)

حل تمرین مهندسی مکانیک

حل تمرین و اموزش

داخل عکس مشخصه

سلام بی زحمت این تمرین رو میشه برام حل کنید؟

حل مسثله حسابداری

امتحان حسابداری هستش نیاز به ثبت و حساب مالیات هست 

حل تمرین بهایابی۲

حل تمرین های بهایابی ۲ دکتر نوروش

حل چند سوال ریاضیات گسسته

3 تا سوال از گسسته دارم و سطح شون متوسط رو به بالا است. فوری هم هست

لطفاً با جزئیات باشد

این سوال مربوط به درس تحلیل و مديريت سیستم‌های منابع آب 1 میباشدو از رشته ارشد مدیریت منابع آب. (. . .)

انجام سفارش حل تمرین

فقط ۴ سوال ریاضی در زمینه دیفرانسیل هست که با پاسخ به طور دقیق میخواهم.ممنون

pipeline adc 16

طراحي و شبية سازي pipeline adc 16 bit با نرم افزار advance design system با cmos 65

لطفا این سوال رو با راه حل و کامل حل کنید و توضیح بدید ممنون

این مساله درباره فصل۵ کلاس نهم هست لطفا حلش کنید و جواب رو با توضیح دقیق اعلام کنید سپاس

حل سوال هیدرولیک

با سلام لطفا ضرایب تصحیح انرژی خواسته شده و سرعت متوسط را بدست بیاورید با تشکر 

۹تمرین معادلات دیفرانسیل

یه سری تمرین معادلات و لطفا کمک برسونید

7سوال از تکالیف درس رله و حفاظت

با سلام این هفت سوال مربوط به درس رله و حفاظت از کتاب حفاظت سیستم های قدرت از دکتر صادق جمالی میباشد(. . .)

ارائه مثال در حیطه روانشناسی

با سلاملطفا برای تصاویر قرار داده شده یک مثال آماری(مثل موضوع مقاله یا پایان نامه؛استفاده از عناوین(. . .)

حل ۴ تمرین کوتاه از درس طراحی الگوریتم

۴ عدد تمرین کوتاه است که مهمترین چیز سریع تحویل دادن و شرح‌کامل آن هاست است

حل تمرین سه مسعله در درس سمی کانداکتور فوری

سه سوال در درس سمی کانداکتور که در مقطع دکتری تدریس میشه و برای گروه فیزیکه خیلی خیلی فوری به حل این(. . .)

حل سوالات آزمون استخدامی

سلامنیاز به حل کردن این سوالات استخدامی با حل کامل تشریحی دارم. سطح سوالات متوسط میباشد.

سفارش سریع

حل 6تمرین

صورت سود وزیان حسابداری

با سلام وقتتون بخیربه دنبال حل تمرین برای بدست آوردن صورت سود و زیان 

اقتصاد سنجی در تجارت بین الملل

سه تا تمرین درس اقتصاد سنجی هستش لطف کنید برام حل کنید

امار از طریق spss

لطفاً کسانی که امکان انجام دارند پیام دهند

کمک در آزمون پایان ترم

برای پاسخ به سوالات امتحان اقتصاد سنجی سری سازمانی انتشارات پیام نور نیاز به کمک دارم امتحان فردا به(. . .)

تمرین یادگیری عمیق

با سلام توضیحات در فایل پی دی اف میباشد

شبیه سازی فتودیود مبتنی بر سلیکون

بسمه تعالیمطالب خواسته شده با LUMERICALعکس وسط صفحه 73 (Figure 5·2 (b)مد نظر است برای شبیه سازی1-ساخ(. . .)

تمرین متلب درس شناسایی سیستم ها

فایل کد متلب، بعلاوه خروجی کد متلب و پاسخ ها در قالب ورد مورد نیاز است.

حل سوال درس شناسایی سیستم در متلب

نیازمند به مهارت در زمینه ی system identification toolbox متلب برای حل تمرین فوق می باشد،بعنوان پاسخ(. . .)

فقط بخش سوم فایل پیوست کنترل وشبیه سازی

سلام وخسته نباشید فقط وفقط بخش سوم فایل کنترل وشبیه سازی رانیازبه حل دارم.

سوالات فیزیک

سوالات ارسال شده مربوط به درس فیزیک بوده، خواهشمند است در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ آنها تحویل داده(. . .)

حسابداری ۱

حل به صورت تشریحی و کامل

سیمپلکس به روش ۲ فازی دومرحله ای حل بشه

سلام وقت بخیر میخوام این سوال به روش سیمپلکس به روش ۲ فازی (دومرحله ای) حل بشه

حل یک تکلیف گمز و دو سوال مدلسازی

یک سوال خیلی خیلی ساده از گمز که باید درخواست ها استاد انجام بشه و دوتا سوال تشویقی مدلسازی خطی.به ص(. . .)

درجه آزادی مکانیزم

چند تا مکانیزم هست که فقط میخام درجه آزادیشون محاسبه بشه

حل 2 تمرين مدلسازى

دو تمرين تشويقى آخر فايل نياز به حل دارد

مدل سازی قوس ثانویه در نرم افزار pscad با مقاله بیس

مدل سازی قوس ثانویه با لستفاده از نرم افزار pscad طبق مقاله بیس داده شده در فایل سیستم خط سه فا(. . .)

حل تمرین زبان

چهار تمرین اول که مشخص هست و باید حل شود .تمرین آخر با نام فایل پرسشنامه مرتبط با فایل متن ریدینگ می(. . .)

حل تمرین مبانی جبر

سلامحل 3 سوال مبانی جبر

حل 3 تمرین مبانی جبر

سلامحل 3 تمرین مبانی جبر 

انجام تکلیف کلاسی

این تمرین به زبان انگلیسی بوده و با کمک نرم افزار گواسیون باید انجام بشود.

تمرين OR

تمرينهاى تشويقى ( دو تمرين آخر)و تمرين دوم با گمز حل شود تا امشب دو تمرين تشويقى فايل ١ بايد حل(. . .)

تمرین پدیده های بیوالکتریک نوشتن از روی پاسخنامه

من ده سری تمرین دارم که میخواهم از روی پاسخنامه ای که میدهم رو نویسی شود.

نوشتن تمرین ها از روی پاسخنامه ای که میدهم

من ده سری تمرین دارم که میخواهم از روی پاسخنامه ای که میدهم رو نویسی شود.

سوالات استاتیک و مقاومت مصالح

این فایل یک سری سوالات استاتیک و مقاومت مصالح است که من نیاز به جواب هاش به صورت واضح و درست و کامل(. . .)

حل سوال واجب

دقیق میخوام حل شه لطفا یا راه حل بهم گفته شه

تمرین شیمی عمومی

۶ تا تمرین شیمی عمومی و میخوام تا ۲ یا ۳ ساعت دیگه حل شه. لطفا کمک برسونید

حل ۵ تا از سوالات درس طراحی الگوریتم در سایت quera

۵ تا تمرین برنامه نویسی که چهارتای آن ‌با الگوریتم dynamic programming و یکی با network flow باید حل(. . .)

مبانى تحقيق در عمليات

حل ٤ سوال اول اين فايل (سوال يك نيازى به حل ندارد)

حل سه تمرین از کتاب کنترل چند متغیره دکتر خاکی صدیق

سلام این سه سوالی ک ارسال کردم تو ضمیمه باید حل بشه - کتابش هم موجوده کسی خواست میتونم ارسال کنم

حل سوالات مقاومت

امتحان مقاومت مصالح سه شنبه سوم ساعت ۲ تا ۴ همون لحظه سوالو بفرستم و آنلاین باشه جواب بفرستین.جواب ک(. . .)

حل یک تمرین الکترودینامیک در سطح جکسون برای رشته ی فیزیک

مسئله ی الکترودینامیک دارم و میخواهم کامل ، قدم به قدم ، شفاف حل شود.برای مسئله من نهایتا مبلغ یک می(. . .)

حل تمرین داده شده حسابدری

با سلام و‌احترام فایل پیوست شامل شرح کامل سوال و‌اطلاعات مورد نیاز است

پروژه برق سیستم های قدرت

 سلام وقتتون بخیر یک پروژه ای است که استاد این را برای ما مشخص کردند که باید انجام بدیم در(. . .)

ترجمه لغات و متن زبان فنی عمران

ترجمه جملات فارسی و انگلیسی تا ۱۰ شب

تمرين معماري كامپيوتر

حل تمرين معماري كامپيوتر

امتحان آب های زیر زمینی پیشرفته

سلام سه شنبه ساعت ۱۱ امتحان آب های زیر زمینی پیشرفته دارم کسی میتونه اون تایم آنلاین باشه من بر(. . .)

به دست آوردن معادله حرکت موج های s و p

این تمرین به صورت نرم افزاری نیست کامل دستنویس و شبیه اثبات فرمولی هست.✅ فرض شود کانون زلزله در فاصل(. . .)

۵ تمرین ریاضی ۱

۵ تمرین ریاضی یک تا امشب ساعت ده یا ده ونیم برام ارسال بشه 

امتحان خرد رشته برنامه ریزی سیستم اقتصادی

امتحان داریم حضوری و میخوایم سوالاتو حل کنین و بفرستین واسمون

سوال مربوط به درس مکانیک محیط های پیوسته

سلام و خسته نباشیدما نهایتا تا فردا شب وقت داریم لطفا در صورت امکان حل تا فردا شب ،قبول کنید سفارش ر(. . .)

حل تمرین دینامیک سیستم های قدرت 1 در متلب

با سلامیک تمرین از درس دینامیک سیستم های قدرت 1 داشتم که باید در متلب کد نویسی و از طریق ایکسل فراخو(. . .)

شبیه سازی دو نقطه ای

به فردی مسلط به شبیه سازی دو نقطه ای کامپوزیت ها در اباکوس نیاز دارم

تکالیف ریاضیات مهندسی پیشرفته

سوالات مربوط به درس ریاضیات مهندسی پیشرفته است.

بررسی فرونشست با تصاویر سنتینل و نرم افزار اسنپ

پایان نامه را از روی نمونه های موجود تکمیل کردم و نیاز هست فصل سه و فصل چهار را تغیر بدهم . با استفا(. . .)

شبیه سازی مقاله قطار برقی

سلامیک شبیه سازی لازمه از روی مقاله مورد نظر، ترجیحاً با مکسول یا متلبترجمه ای هم ازش دارم البته چند(. . .)

مسئله در طراحی روشنایی داخلی و خارجی

یک سالن ۲۰× ۱۵ متر باید دارای شدت روشنایی ۲۰۰ لوکس باشد هر لامپ فلورسنت به طول ۲متر و ۳۲۰۰ لومن که ۶(. . .)

حل تمرین امتحانی در الکترونیک صنعتی

نمونه سوالات امتحانی جزو درسی رو هم دارم

حل نمونه سوالات انقال جرم

با سلام و عرض ادب هزینه ی حل سوالات رو لطف کنید. فقط برای آمادگی امتحان میخوام.

سوال امتحان

حل نمودن تمرین براساس روش تثبیت سرعت بیان شده در مثال

حل تمرین مدل سازی و پویایی های سیستم

با سلام و احترام.4 تمرین در خصوص مدل سازی و پویایی های سیستم. حل تمرین شماره 2 و 4 الزامی.

پروژه۱

سلام.میخواستم ـحل بشه این پروژم دقیق درست منظم.

۵ تمرین ریاضی یک

۵ تا تمرین ریاضی یک و لطفا کمک برسونید

انجام تمرینات کنترل صنعتی

تمرینات بصورت کامل حل شود

محاسبه روشنایی در نرم افزار دیالوکس

میخواستم با نرم افزار دیالوکس محاسبات روشنایی تا جمعه با قیمت مناسب انجام بشه و لطفاً شماره تون بدید(. . .)

حسابان دوازدهم کانادا

سلام!‌ تمامی سوالات باید با راه حل کامل باشه و با دقت انجام بشه.علاوه بر این خیلی عالی میشع اگر که د(. . .)

حل تمرینات شبکه عصبی مصنوعی

حل تمرینات مربوط به درس شبکه عصبی

فولاد

با سلام و خسته نباشید اگر میشه این دو نمونه سوال رو برای من حل کنید

حل تمرینات اخر هر فضل الکترونیک آنالوگ دکتر امین زاده

لطف کنید تمرینات اخر هر فصل الکترونیک انالوگ رو با ذکر شماره هر تمرین برام حل کنید همه فصل ها باید ح(. . .)

حل تمرینات کتاب امار

سلام، دانشجو هستم جواب تمرینات این کتاب رو جایی پیدا نکردم فقط میخوام حل کنید جوابش رو روی کاغذ بنوی(. . .)

حل تمرین درس تحلیل سیستم های منابع آب

با سلام فایلی دارم برای درس تحلیل سیستم های مدیریت منابع آب شامل ۶ فصل هست و میخوام از هر فصل ۲(. . .)

به روش ارزش آتی

زود حل شود 

درسس محاسبات عددیب

فصل اول خطاها ضرایب ۶ خواهد بود یعنی ۱ ۶ ۱۲ ۱۸ و ۲۴ یعنی از ۵ سوال خواهد بود.فصل  حل معادلات غی(. . .)

حل مسائل درمورد درس تئوری نابجایی ها-مواد

سوالات مربوط به رشته مواد مقطع ارشد هست همچنین این سوالات درخصوص درس تئوری نابجایی ها می باشد. (. . .)

حل مسئله تحلیل آماری

حل ۱۷ مسئله تحلیل آماریرفرنس کتاب دکتر عادل آذردرخواست فوری

سوالات ماشین۲ مهندسی برق

جواب فوری سوالات مهند

تمرین ۴ صفحه ای دانشجویی درس تاسیسات مکانیکی

حل این تمرین به همراه توضیح ریز که چرا به این شکل ترسیم شده ( ی قسمتی از سوال نیاز به ادیت دارد)

مدلسازی زنجیره تامین

داخل این عکس یه شکل شماتیک از زنجیره تامین کشیده شده میخاستم مدل این زنجیره تامین بنویسید یعنی مدلسا(. . .)

۵ تمرین مکانیک سیالات دوفازی در لوله ها

با سلام و احترام 5مسئله  از کتاب جریان دو فازی در لوله ها ( Brill & Beggs  ) می ب(. . .)

پروژه کنترل مدرن

اول خطی سازی کنیمبرای بقیه کارا خطی سازی حول مبدا در نظر بگیریمG(s) بدست بیاربه خطی شده‌ش، چنتا شرای(. . .)

شهرابی

لطفاً سریع تکمیل کنید اگر زودتر از موعد مقرر باشه چه بهتر ممنون

نتیجه کنترل کننده در سیمولینک پایدار است؟

طراحی کنترل کننده میخوام. در ام دات. و بعد شبیه سازی و سیمولینم و دیدن نتیجه در سیملینک. طراحی و سیم(. . .)

پروژه کوتاه متمتیکا

یک پروژه کوتاه متمتیکا شامل رسم سه نمودار و محاسبه ماکزیمم

حل تمرین درس هیدرودینامیک

با سلام چند عدد تمرین درس هیدرودینامیک دارم که نیاز دارم حل شود تا برای آزمون پایانترم مرور بکنم.

برق

سلام زود میخام حل شه مرسی 

انجام تمارین دیفرانسیل

سلام این تمارین شامل ۴ سوال است که مبلغ کل ۵۰ هزارتومن برا حل این تمارین تا قبل از ددلاین در نظرگرفت(. . .)

حل تمرین اجزای محدود

حل تمرین درس المان محدود فصل اجزای محدود است و میخواهم  با جزئیات حل گردد.

موازی سازی با استفاده از dask و یا spark

شرح کامل درخواست در فایل ضمیمه وجود دارد

حل تمرین درس شناسایی سیستم ها

حل تمرین درس شناسایی سیستم ها - اگر یکی رو هم تونستید. لطفا بفرمایید من هزینه اش رو پرداخت میکنم

اثبات جبری

عبارت زیر را در نظر بگیرید ( . , + , Zp×Zp ) × ضرب دکارتی استدر این عبارت p عدد اول است&nb(. . .)

حل سوال درس سازه های فولادی ۱رشته ی عمران

لطفا جواب به صورت کامل باشه و سریع لازم دارم 

مربوط به درس طراحی ماشین های خطی ارشد

با عرض سلام و ادب طراحی سیستم تعلیق الکترودینامیکی بر اساس یکی از این دو مقاله به دلخواه

مربوط به درس طراحی ماشین های خطی مقطع ارشد

به نام خدابا عرض سلام و احترامتمرین زیر را در صورت امکان انجام دهید.با سپاس .یک LIM یک بر، برای کارب(. . .)

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی نفت

تمرین کاربرد ریاضی در شیمی یا نفت(ریاضی مهندسی)

با اطلاعات داده شده مقدارRxخواسته شده

با مقادیر داده شده راجع به ترانزیستورهای ماسفت nmos وpmos مقدار Rxگفته بدست بیارید.

رسم دیاگرام و حل کردن بدست آوردن cb

ضریب cbرا برای این شکل ها بدست بیارین

bayes

سوال رو حل کنید

svm

مساله svm را طبق سوال حل کنید

تمرین شبکه عصبی

تابع مورد نظر با یک شبکه دو لایه پیاده سازی شود

حل تمرین دو تا مسئله حسابداری پبشرفته ۱

مسئله ها درباره درس حسابداری پیشرفته ۱ هستند.سوالات داخل فایل به طور کامل و دستی حل شود فیلم اموزشی(. . .)

حل تمرین درس طراحی مبدل الکترونیک قدرت

سلام وقت بخیر درصورت نیاز میتونید ازجزوه دکتر کابلی دانشگاه شریفاستفاده کنید

یه سری سوالِ مقاومت مصالح دارم که می‌خوام حَل بشه و اینکه نمونه سول هم می‌خوام واسم حل بشه

یه سری سوالِ  مقاومت مصالح دارم که می‌خوام حَل بشه و اینکه نمونه سول هم می‌خوام واسم حل بشه یع(. . .)

ران گرفتن از چند مدل در matlb

با سلام فایل دیتاستی داشتم  و بایستی در چند مدل rbf , anfis, gmdh ران بگیرم و کاملا توضیح(. . .)

نمونه سوال درس راه آهن

این نمونه سوالات باید به صورت کامل با جزعیات حل بشن به صورت ساده چون من باید از روش نگاه کنم و یاد ب(. . .)

حل تمرینات پژوهشی و نرم افزاری

کل سوالات پژوهشی و نرم افزاری حل شود.

پیدا کردن مشکل برنامه نوشته شده برای این تمرین

با توجه به تمرین خواسته شده برنامه نوشته شده اما خطا میدهد دنبال حل واصلاح خطا براساس برنامه نوشته ش(. . .)

میانه ۲

سلام من حل این دوتا سوال رو میخوام یکیش مربوط ب سهام خزانه اس و یکی هم حسابداری سرمایه گذاری اوراق ق(. . .)

تمرین کلاسی پردازشی

تمرین کلاسیم هست میخوام خیلی با دقت حل شه

پاسخ نامه انتقال آب بیرامی

پاسخ نامه بیرامی فصل ۵ و ۶

کارشناسی برق

سوالات 8و10(Gf11)

حل تمرین توسط Matpower

حل این تمرین و ارائه عکس و گزارش و نحوه اجرا در مت پاور

یک سوال حسابداری۱

۱/۱ سرمایه اولیه پرداختی توسط مالکیت شرکت به صورت نقدی  ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال۱/۲۰ خرید خودرو به صورت(. . .)

حل مسائل دینامیک سیستمهای قدرت ۱

انجام کامل تمرینات بیان شده در فایل مسائل طبق جزوه تدریس شده استاد و کتاب کندور .به صورت دستی و جزء(. . .)

انجام یک سوال آزمایشگاه کنترل متلب به صورت آنلاین

یعنی من صبح یک سوال برایشان میفرستم سریع پاسخش رو به من بدهند ساعت ده صبح

کمک به جواب دادن به سوالات درس مدار الکتریکی

جواب دادن به سوالات درس مدار الکتریکی سطح کارشناسی

طراحی شبکه عصبی تک نرون

پروژه :مطلوب است طراحی یک شبکه عصبی تک نرون به طوری که قادر باشد حرف اول نام شما را در زبان انگلیسی(. . .)

حل تمرین درس نظریه زبان ها و ماشین ها

 8 تا تمرین نسبتا ساده از درس نظریه زبان ها و ماشین ها باید حل شود. فقط جواب درست تمرین را میخو(. . .)

حل مسائل درس هیدرولیک کانالهای باز رشته عمران

۵ سوال درس هیدرولیک کانالهای باز رشته عمران پاسخ صحیح باشد

حل یک کیس استادی برای درس مدیریت سرمایه گذاری رشته حسابداری

سلام و درودبرای رشته حسابداری درس مدیریت سرمایه گذاریحل یک کیس استادی که فقط 3سوال دارد

سند زدن دارایی

واریز مبلغ 5000000ریال نقدی به حساب بانکی شرکت 

حل مسائل حسابداری مدیریت از دکتر نهندی

حل مسائل کتاب حسابداری مدیریت فقط 5فصل اول

حل تمرین مربوط به درس تئوری تصمیم گیری

با سلامسه سئوال مربوط به در س تئوری تصمیم گیری دارم لطفاً هزینه را اعلام نمایید تا ارسال کنم

حل نمونه سوال حسابداری موارد خاص

لطفا سوالات زیر به طور کامل و صحیح حل شود.

حل تمرینات حسابداری موارد خاص

لطفا سوالات زیر به طور کامل و صحیح حل شود.

معادلات ساحتاری وتحلیل مسیر

حل تمرین های ارائه شده 

انجام پروژه فرکانس بالا همراه adsباس

با سلام و وقت بخیراین پروژه ads هست میخواستم هم بخش تحلیل و طراحی آن حل شود و سپس شبیه سازی شه طبق م(. . .)

حل تمرین درسی حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

دو برگه تمرین حل تشریحی و پاسخ کامل داده شود

حل تمرین آشنایی برق

سلام تمرین ها مربوط به آشنایی با مهندسی برق هست برای ترم اول مهندسی برق لطفاً برام حل(. . .)

مهم

فقط حل باقیمت مناسب 

تمرین متلب شبکه عصبی

https://drive.google.com/drive/folders/1cLPXkIQtK8QbeAyk0boeEJxLtgyReMyf?usp=sha

حل تمرین درس تئوری الاستیسیته

حل دو سوال تئوری الاستیسیته 

حل تمرین ریاضی عمومی ۱

یک نفر که کامل مسلط باشه به ریاضی عمومی ۱ تمرینات از فصل های حد و مشتق 

حل چند تمرین درس کیفیت توان ارشد

حل سوالات 7، 8، 8، 9 فایل الصاقی رو میخوام و به جای کد ملی 2581553995 قرار بدید.

تمرین حل شده انالیز bet

مثال حل شده فقط نمیدونم چحور حل شده اعداد از کجا اومدن مثلا B۲چجور شده ۷۱و ...یکی ک مسلط باشه و توضی(. . .)

حل تمرین درس مقدمه ای بر اجزای محدود

حل سوال ۵ فایل ارسالی با پاسخ تشریحی

تشریح و توضیح پاسخ سوالات آمار و احتمال به زبان ساده

سلام .وقتتون بخیر این سوالات واسه داداشمه امتحان داره هیچی بلد نیست خواستم روش ح(. . .)

تشریح پاسخ سوالات آمار و احتمال

سلام .وقتتون بخیر این سوالات واسه داداشمه امتحان داره هیچی بلد نیست خواستم روش ح(. . .)

حل ۳ تمرین انتگرال دو گانه

حل ۳ تمرین از بخش انتگرال دوگانه

حل تمرینات ریاضی پیش

تمریناتی که استاد داده برای امتحان ترم جواباشو میخوام حل کنین

تمرین انتگرال به روش تغییر متغیر

باسلامیک سوال ریاضی از مبحث انتگرال که باید به روش جانشانی یا تغییر متغیر حل شود. راه حل سوال ب(. . .)

حل تمرین انتگرال به روش تغییر متغیر

باسلامیک سوال ریاضی از مبحث انتگرال که باید به روش جانشانی یا تغییر متغیر حل شود. راه حل سوال ب(. . .)

کنترل خطی تمرین

کنترل خطی تمرین

مینی پروژه مدار منطقی

سلامدر مورد تهیه گزارش :۱- گزارش باید شامل تمام جزئیات طراحی و نحوه عملکرد آن باشد.۲- حالت‌های بی ا(. . .)

حل تمرین حسابداری مضاربه

با سلام ‌‌ ۴ تمرین از مبحث مضاربه و ۴ تمرین از مبحث صکوک دارم که فوری نیاز به حل تمرینهاش دارم . نها(. . .)

حل تمرین فصل 5 و 7 و 11 حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت و زهرادیانتی همراه با فرمول

حل تمرین فصل 5 و 7 و 11 حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت و زهرادیانتی  همراه با فرمول 

حل تمرین فصل 5 و 7 و 11 حسابداری مدیریت همراه با فرمول

حل تمرین فصل 5 و 7 و 11 حسابداری مدیریت همراه با فرمول 

حل تمرین های ارسال شده

سلام وقت بخیرنیاز به حل تمرین ها در نمونه سوالات ارسالی دارم

پروژه بهینه سازی کامپیوتری به وسیله نرم افزار arena

4 تمرین از درس بهینه سازی کامپیوتری و یک فاز از پروژه پایانی که پیش نیاز آن نرم افزار arena می باشد(. . .)

حل تمرین بررسی سیستمهای قدرت

این ۲سوال به طور کامل حل شود در مورد پخش بار در سیستمهای قدرت است

۶ سوال درس بهینه سازی کامپیوتری به همراه جزوات موردنیاز

درس بهینه سازی کامپیوتری که پیش نیاز پاسخگویی آن بلد بودن نرم افزار arena می باشید بارگزاری گردیده و(. . .)

حل تمرین های درس اجزا محدود

یه سری تمرین برای درس اجزا محدود جواب میخواستم با راه حل کامل

فیلم اموزشی کار در فضای spss

با سلام تهیه فیلم اموزشی کار در فضای spss جهت ارایه به استاد بعنوان کار کلاسی 

کار در فضای spss

کار در فضای spss و گرفتن فیلم جهت کار در کلاس و ارایه به استاد دیتای خاصی هم مد نظر نیست

سوالات ریاضی-

جوابها بصورت دستنویس و کاملا خوانا باشند

سوال آمار

پاسخ سوالات رو می خواهم 

اصول طراحی لرزهای لرشد

جواب صحیح کامل

حسابداری میانه دو

سلام من میخوام حل این تمرینات رو با جزئیات داشته باشم و در روش غیر مستقیم سوال آخر هم با سود خالص حل(. . .)

حل ۳۰ تمرین برای درس استاتیک

حل ۳۰تمرین برای درس استاتیک نیازمند جواب های درست هستم

تمرین مکانیک کوانتوم 1 فیزیک کوانتم

با سلام، درخواست حل 3 عدد تمرین مکانیک کوانتمی 1 را دارم.

اجزا محدود ارشد

جواب کامل صحیح قیمت منصفانه

تعداد ۲۲ تمرین

تعداد ۲۲ تمرین الکترودینامیک.هر اسلاید به طور میانگین ۳ تا تمرین دارد

حل تمرین آمار کاربردی تحلیل داده - Robustness و Anova

سلام وقت بخیردو فایل ضمیمه شده است: یکی pdf و دیگری excelتوضیحات سوالات در فایل pdf قرار دارد و داده(. . .)

تمرین آمار کاربردی تحلیل داده

سلام وفت بخیراین تمرین بر اساس فصل ۳ و ۵ کتاب The Statistical Sleuth (THIRD EDITION) طراحی شده است.ب(. . .)

اثبات و تمرین ترمودینامیک

اثبات و تمرینات ترمودینامیک

آزمون آنلاین زبان انگلیسی

دوشنبه هفته آینده ساعت ۱۰ امتحان زبان انگلیسی دارم . کسی می‌تونه به جای من امتحان بده؟

حل سوالات uml به زبان انگلیسی

باید به سوالات موجود در فایل PRACT2 جواب بدهید . در قسمتی از سوالات در مورد فایل PRACT1 هم صحبت شدع(. . .)

اثبات

 لطفا کمک کنید

خطی سازی

خطی سازی مدل هفرون فیلیپس با دستور lsim

خطی سازی مدل هفرون فیلیپس

خطی سازی مدل هفرون فیلیپس با دستور lsim متلب

حل مساله در مورد ماتریس دمیل تئوری تصمیم گیری

سلاملطفاً این مساله مربوط به تئوری تصمیم گیری را بررسی و حل نمایید.

امتحان آمار برای فردا ۱۰ صبح

حل چند سوال کوتاه امتحان آمار یک مدیریت برای فردا ۱۰ صبح 

پروژه اجزای محدود در متلب

به دست آوردن ماتریس سختی و بارهای گرهی و تنش و کرنش در متلب

حل یک تمرین حسابداری مقدماتی

سلام و عرض ادب میخوام سوال دوم رو برام حل کنید

حل تمرین مدلسازی زیستی که سیمولینک باید حل بشه

با استفاده از متلب این تمرینها و سیمولینک را حل کنید 

حل تمرین های کتاب اصول حسابداری 2 ایرج نوروش

با سلامحل تمرین های شماره 1/2/3/9/11/12/13/16 کتاب اصول حسابداری 2 ایرج نوروش. 

شبیه سازی مقاله در گمز

باسلام و وقت بخیر ک مقاله اپلود کردم که باید در گمز شبیه سازی بشه و نتایج داخل مقاله عینا بدست بیاد&(. . .)

حل تمرین درس تئوری تصمیم گیری ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

با سلام لطفا تمرین را بررسی کرده و برای پاره ای توضیحات با این شماره تماس بگیرید با تشکر09163236591

پردازش تصویر و مسیریابی ربات بالزن

یک دیتاست با فرمت rasbag دارم که میخوام به وسیله هوش مصنوعی اول ایمیج دیتکشین انجام بشه و بعد از آن(. . .)

۱۰ سوال فیزیک یک

۱۰ تمرین فیزیک یک هستش.لطفا همه سوال ها رو حل کنید و کاملا تشریحی باشه. و لطفا کمک برسونید

تحلیل روابط میان جو ایمنی Safety Climate و فاکتور های وابسته

با سلام و احترامهدف از این پروژه تحلیل روابط میان جو ایمنی (Safety Climate) و فاکتور های مرتبط با آن(. . .)

آمار و احتمالات

حل سوال آمار

پروژه مربوط به زنجیره تامین پسماند بیمارستانی

این پروژه چند فاز داره که فاز اولش این هست 50 تا مقاله 2020 به بعد مربوط به پسامند بیمارستانی با محو(. . .)

یک تمرین فیزیک ۱

همین یدونه سوال فیزیک و کمک برسونید و ددلاین هم تا ساعت ۱۰ همین امشب

UML تحلیل و طراحی سیستم ها

سلام درمورد یک پروژست که به نمودارهای یوزکیس  و جدول ماتریس نیاز دارم و تمام اطلاعات کامل رو می(. . .)

5 سوال درس آمار و احتمالات رشته کامپیوتر

با سلام 5 سوال از درس آمار و احتمالات گذاشته شده است ممنون میشم همکاری بفرمایید

حل سوال از فصل ۶ دینامیک

این سوال قبلاً از روش مومنتم حل شده و من میخوام یه بار دیگه از روش کار و انرژی یا معادله حرکت یا هرد(. . .)

طراحی ربات تک چرخ با کنترلر PID

یک ربات تک چرخ (مونوویل) با موتور ۳۵۰ وات و چرخ ۱۲ اینچ 

هیدرولیک پنوماتک

سوالات رو خواهشا سریع حل کنید درس هیدرولیک پنوماتیک

هیدرولیک پنوماتیک

من نمونه سوالات رو گذاشتم خواهشا سریع جوابش رو بفرستین

حل تمرین آمار__

سوالات حل شود  و توضیح داده  شود 

حل سه سوال از درس اصول شکل دهی - فوری

با سلام این سه نمونه سوال از درس اصول شکل دهی مهندسی مواد و متالورژی هستند که می‌بایست حل شوند فوری(. . .)

درس ماشینهای الکتریکی2 وآزمایشگاه

دورود وعرض ادب سه تا صفحه از درس ماشین الکتریکی 2 هست میخواستم جوابش رو برام بفرستید ممنونم

حل چندتمرین مکانیک سیستمهای رباتیک

سلام وخسته نباشید چندعددتمرین درس مکانیک سیستم های رباتیک دارم برای حل کردن

حل تمرین بهینه سازی استویر

تمرینات کتاب بهینه‌سازی استویر فصل های پنج و هفت و نه حل شوند

مربوط به شرکت های خدماتی است

تا فردا نیازش دارم فقط یک سواله چند مرحله ای هستش تمام قسمت ها ام داخل فایل هست تمام نیاز های ش(. . .)

سوال مربوط به شرکت های خدماتی است

تا فردا نیازش دارم فقط یک سواله چند مرحله ای هستش تمام قسمت ها ام داخل فایل هست تمام نیاز های ش(. . .)

حل تمرین آمار با استفاده از SPSS

تعداد ۱۰ عدد تمرین آمار می باشد که باید با استفاده از نرم افزار SPSS حل شود و فایل حل شده تمرینات مد(. . .)

محاسبه عمر خستگی چند لایه کامپوزیت

ورودی: زوایای الیاف-خواص مکانیکی و استحکامی-نیرو-افزایش نیرو 1.محاسبه ماتریس ABD 2.محاسبه تنش در ه(. . .)

حل تمرین vlsi مدارات خیلی فشرده

سلام چهار تا تمرین ساده برا vlsi

سوال طراحی الگوریتم

6 سوال طراحی الگوریتم که باید حل شود

حل سوال الکترونیک

حل تمامی سوالات با راه حل تشریحی 

حل مسائل ریاضی که شامل مشتق و حد و انتگرال ریاضی عمومی1

مسائل با توجه به روشهایی که ذکر شده حل شود ، مباحث از ریاضی عمومی 1 هست و قالب سوالات انتگرال هست ،(. . .)

حل دو تمرین فیزیک دو ۳ شنبه تاریخ ارائه هستش

۲تا تمرین فیزیک ۲ هستش که ۳ شنبه باید ارائه بدیم

قفل های هوشمند

سلام یک مقاله کامل در مورد فقل های هوشمند میخواستم

الگوریتم بندرز

حل تمرین به روش الگوریتم بندرزاستخراج داده ها از مقاله معتبرانجام تمرین به کمک اکسل هرچه سریعتر(. . .)

دوگان نویسی مسئله برنامه ریزی خطی

دوگان نویسی به روش هندسی، سیمپلکس اولیه و ثانویه و ... به طور کلی منطبق بر مراحل فایل نمونه ای که گذ(. . .)

تمرینات از فصول اعداد مختلط- تابع و حد و پیوستگی

سلام وقتتون بخیر تمرینات اعداد مختلط و حد و پیوستگی و تابع هست میخوام تا ساعت 30 و 19 امروز انجام بش(. . .)

حل سه مسئله توربوماشین

حل سه مسئله ساده توربو ماشین تحویل فوری حد اکثر دو ساعت 

حل تمرین مسئله مالی

حل تمرین محاسبه بازدهی اعطای وام

پروژه دینامیک سازه

حل پروژه دینامیک سازه

حل تمرینات مشخص شده در حسابداری صنعتی ۱

تمرینات ۳_۲ ، ۳_۳ و ۶_۳ در کتاب مربوطه حل شود با تشکر 

پاسخ نمونه سوال آمار

با سلامتمرینات آمار که نیاز دارم پاسخ داده بشه. هر چه زودتر، بهتر

ساخت پاورپوینت

پاور پوینت ساده و حرفه ای ساخته شود

حل دو تمرین مربوط به درس الکترونیک قدرت ۱ قسمت ج هر سوال شبیه سازی دارد که با نرم افزار cad انجام میشود

تمرین مربوط به درس الکترونیک قدرت ۱ .قسمت ج هر سوال شبیه سازی دارد که با نرم افزار orcad انجام میشود(. . .)

تمرینها مربوط به کتاب ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر امیر رضا شاهانی می باشد

با سلام.احتراما چند تمرین ریاضی مهندسی در قالب فایل pdf است که بایستی گام به گام حل شود.وبه صورت دست(. . .)

حل تمرین رشته مدیریت خط تولید

حل تمرین رشته مدیریت خط تولید . تا یاعت ۲۰و۳۰ امشب

تمرین الگوریتم و پایتون

سلام من یک سری تمرین دارم که میخوام حل بشن برام.الگوریتم هست

حل تمرينات درس DOE رشته مهندسي مکانيک

تعداد سه سري تمرين (صورت مسله و داده ها) را مي خواهم در هر نرم افزاري که بلد هستيد در قالب فا|يل اکس(. . .)

انالیز مقالات

من مقالات ریویو کردم یه مقاله کردم حال میخواهم قسمت انالیز مقالات رو یه صفحه تحیل کنید اضافه‌کنیم به(. . .)

حل مسئله کوانتوم پیشرفته ۱

حل تمرین های قرار داده شده تمرین های کتاب که داخل فایل هست نیازی نیست 

حل تمرین درس سیستم های کنترل مدرن

حل تمرین درس سیستم های کنترل مدرن

انتقال حرارت در مختصات کارتزین یک بعدی

تایین شرایط مرزی و حل از طریق دیفرانسیل 

انتقال حرارت در مختصات کارتزین

تایین شرایط مرزی و حل از طریق دیفرانسیل 

Couchbase غیررابطه ای

فیلم آموزش به همراه توضیحات از مراحل نصب couchbase برای داده های < غیر رابطه ای > و کوئری (sel(. . .)

حل تمرین ریاضی عمومی یک

چند تا از مسائل رو حل کردم فقط نیاز دارم جواب هام رو بتونم چک کنم و چند تایی که ایراد دارم رو حل کنن

فایل پاورپوینت نمودار مربوط به تحلیل و طراحی سیستم

سلام.   چند نمودار هست مربوط به درس تحلیل و طراحی سیستم شامل usecase diagram , active diag(. . .)

حل تمرین راهسازی

حل تمرین 

حل تمرین مسئله نمونه گیری 2

حل این سوال رو می‌خوام با توضیح کامل نحوه حل

ریاضیات مهندسی انتگرال گیری مختلط

سوالات لازمه که تشریحی و جوابا کامل باشه

شبیه سازی با Ansys CFX

لطفا فایل مطالعه شود

حل مسائل مدیریت حسابداری

گزینه های الف ب ج را حل بفرمایید

شبیه سازی فرایند تراشکاری

شبیه سازی طبق مقاله ی پیوست شده انجام شود تمام اطلاعات لازم شبیه سازی در مقاله موجود است فقط یکی از(. . .)

ساخت پایگاه داده

یه پروژه sql server میخاستم که با موضوع حضور غیاب اداری دارای ۱۰ جدول و با کد query و view  و ف(. . .)

حل مدار با استفاده از الگوریتم های بهینه‌سازی

من دو تمرین درسی دارم که باید با برنامه MATLAB انجام دهم. دراولین تمرین درسی از یکی از الگوریتم(. . .)

رسم نمودارsequence diagram

رسم نمودارsequence diagramدر نرم افزار visual paradgimیادست نویس

حل دو تمرین الکترویک ۲

۲ تا سوال الکترونیک هستش فقط حلشون رو می خواستم

حل تمرین سیستم‌های مخابرات 1

حل تمرین سیستم‌های مخابراتی 1

ترجمه فایل پیوست

ترجمه و روان نویسی شود

حل تمرین درس اجزای محدود با توضیحات

حل تمرین به صورت کامل و دقیق با شرح راه حل

انجام تمرین ارسال شده جهت پاسخ به سوالات موجود در فایل wd

با توجه به فایل اکسل و طرح کسب و کار ارسال شده به سوالات موجود در فایل word پاسخ داده شود

حل این ۴ تمرین پیشرفته ۲

درس پیشرفته ۲ حل تمرین

حل یک مسئله با زبان پایتون

شرح سوال و نحوه خروجی نوشته شده و باید دقیقا مثل همون خروجی گرفته بشه ازش 

حل تمرين پروژه

حل پروژه

حل مسئله امار

حل مسئله امار

حل ده فصل اول تمرینات کتاب vhdl زین العابدین نوابی

حل تمرینات ده فصل اول کتاب vhdl زین‌العابدین نوابی.البته اگر با توضیح ویدئو ایی هم همراه باشه عالی ا(. . .)

انجام یک پروژه به روز در مورد یکی از موضوعات کتاب اپلود شده

انجام پروژه در مورد یکی از موارد مهم کتاب تئوری های نوین کاربردی

مقابله باریزپرنده ها یا کوادکپترانتهاری وموشک پرسه زن

سلام خسته نباشید یک عددپایان نامه کامل وشبیه سازی بلاموضوع کوادکوپترانتهاری وموشک های پرسه زن یا بام(. . .)

حل تمام تمرینات فصل های درس vhdl کتاب نوابی

حل تمام مسائل و سوالات ده فصل اول کتاب vhdl زین العابدین نوابی.البته اگر حل سوالات با فیلم آموزشی حل(. . .)

حل تمرین الکترونیک ۲

سلام ۷ تا تمرین الکترونیک ۲ رو میخام برام حل کنید تا فردا شب برام ارسال کنید.

رسم سیمولینگ در نرم افزار متلب برای این دو جواب

سلام و عرض ادب میخواستم این دو تا جواب  رو واسم به وسیله ی سیمولینگ متلب  رسم کنید 

حل تمرین درس کدگذاری کانالکدینگ مربوط به مبحث کدهای خطی

حل تشریحی تمرین درس کدگذاری کانال(کدینگ) مربوط به مبحث کدهای خطی می باشد .۵ تمرین به طور کامل انجام(. . .)

مسائل درسی

حل چند مسائل آخر فصل ها

پروژه پاياني

انجام پروژه پاياني 

حل 2 تا از تمرینات حسابداری صنعتی 1

با سلام - لطفا دو تا تمرینات ارسالی مربوط به درس حسابداری صنعتی 1 بطور دستی و تشریحی حل شوند.

حل مسائل میانه یک کتاب تاری وردی

حل مسائل میانه یک کتاب تاری وردی 

سوالات رو پاسخ بدید

سوالات گویا و مشخص هستش لطفاً برام پاسخ بدید 

حل تمرین امار استنباطی مربوط به سطح خطا

سلام چند تا سوال دیگه هم هست 

جریان وجە نقد

حل مسئلە حسابداری بە تفاصیل امادەکردن صورت جریان وجە نقد

تحلیل لرزه ای سازه ها

سلام سوال 1 مربوط به بخش محاسبه بار خرابی به روش انرژی هست و سوال دوم تحلیل و طراحی مفصل پلاستیک و م(. . .)

حل کامل تمرینات

میخوام 21تمربن حل بشه

حل تمرین کتاب نظریه گراف باندی -مورتی را میخوام

حل تمرین نظریه گراف باندی -مورتی را میخوام

حل تمرین درس اجزا محدود

حل تمرین در اجزا محدود در ساخت تولید روش خرپا و...

تمرین فصل حد و پیوستگی

لطفا تمرینات با راح حل نوشته شن و مرتب تحویل داده شن

حل تمرین پریماورا

سلام لطفا یه پروژه ساختمانی رو مثل فایلی که ارسال میکنم به تاریخ روز انجام بدید. ممنون 

حل تمرین های مکانیک امواج آشتیانی

فایل حل شده تمارین مکانیک امواج آب اشتبانی رو میخام

حل تمارین فیزیک سینماتیک

حل تمارین فیزیک بخش حرکت شناسی( سینماتیک ) با تمام جزئیات نوشته شود ، تمامی فرمول ها نوشته و طب(. . .)

۵ تمرین اول

از شما میخواهم ۵ تمرین اول این پی دی اف رو حل کنید

مدل معادل مدار در حضور تلفات براساس فصل سوم کتاب اریکسون

سلام وقت بخیرمدار معادل مدار رو حضور تلفات بر اساس فصل سوم کتاب اریکسون نیاز دارم

حل تمرین کلاسی آمار و احتمال

سلام . جهت حل تمرین آمار و احتمالنیاز مند راه حل و پاسخ 

فولاد اصول طراحی لرزهای

 سلام حل تمرین با جواب لطفا قیمت منصفانه 

نوشتن فصل یک پایان نامه

پایان نامه مربوط به تصویربرداری پزشکی میباشد .

تصحیح و نوشتار فصل یک پایان نامه

فصل یک نوشته شده و فصل نیاز به اصلاح و ویرایش دارد براساس نکات گفته شده استاد.متن انگلیسی میباشد

حل سوالات مربوط به درس تئوری نابجایی ها

این سوالات مربوط به دروس ارشد مواد و مربوط به درس تئوری نابجایی ها هستش.باید تسلط کامل روی مباحث خوا(. . .)

حل یک سوال مربوط به آمار و احتمال

سلام یک سوال دارم مربوط به آمار احتمالاگه راهنمایی میخواید قبلا استادم همین سوالو رو حل کرده اما این(. . .)

حل 4 تمرین جریانات نقدی

جواب سوالات اپلود شده همراه با فرمول 

حل‌ سوال های مدار الکتریکی

حل‌ کامل تشریحی سوالاتی را که فرستادم رو بیزحمت بفرستید??

حل تمرین سوم آیرودینامیک مادون صوت

سلام جواب تمرینها به همراه توضیح باشد

انجام تکالیف در متلب

انجام تمرینات شبیه‌سازی در متلب 

تمرین سیالات جبرانی

سلام عنوان سوال ضمیمه شد

چند تا تمرین ریاضی هست

چند تا تمرین ریاضی هست که باید ازشون مشتق گرفت لطفا هر کسی بلده انجام بده ممنون

مسائل حسابداری

سلام لطفا مسائل حسابداری ارسال شده حل بشه و  تا ساعت 2حل بشه و ارسال بشه ممنونم

حل تمرین آمار و احتمال مهندسی

حل‌صحیح و درست 5 تمرین آمار و احتمال

رسم نمودار فشار حجم و حل سوال ۱ فصل ۳

ایا کسی هست که بتونه این نمودار رو واسم رسم کنه با استفاده از انتوان و معادله ی واندروالس  برای(. . .)

حل تمرین فرایندهای تصادفی

تمرینهای شماره ۱و۲و۴و۵و۹و۱۰و۱۱و۱۵و۱۶و۱۸و۱۹و۲۱و۲۵و۲۷و۲۹ رو فقط میخوام به اضافه تمرینیکه عکسشو گزاشتم.(. . .)

حل تمرین مربوط به درس خطای اندازه گیری

با سلامبه یک نفر مسلط به درس خطای اندازه گیری مربوط به رشته مواد و متالورژی گرایش شناسایی مواد نیازم(. . .)

حل چند سوال ریاضی مهندسی

به جواب تشریحی سوالات نیاز دارم

محاسبه موجودی و بهای کالا به روش شناسایی ویژه - فایفو - میانگین موزون

سلاممحاسبه بهای تمام شده موجودی کالا  و بهای تمام شده کالای فروش رفته در سه فرض روش شناسائی ویژ(. . .)

تهیه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و غیر مستقیم

سلامبا توجه به اطلاعات داده شده تهیه صورت های جریان وجوه نقد سال 1401 به روش مستقیم و غیر مستقیم مور(. . .)

شبیه سازی دستگاه emgوکدنویسی در متلب

شبیه سازی و کدنویسی emgشماتیک در برنامه pspice طبق مقاله رسم و یک کد emgبرای تحریک عضلانی براش در مت(. . .)

حل تمرین درس مهندسی راه آهن فوری فوری

با سلام حل تمرین درس مهندسی راه اهن فوری فوری با قیمت مناسب انجام شود.

کامپایلر

تمرین درس کامپایلر 

ماتریکس و تانسورها

مکانیک محیط های پیوسته

حل تمرین 3 و 4 و 5 این فایل

با سلام  لطفا سوالات 3 و 4 و 5 این فایل تا ساعت 21 حل شود 

،حل سوالات با نرم افزار متلب

با سلام از مجریان محترم میخواستم بپرسم کسی قادر به حل این ۶ سوال با نرم افزار متلب هست که بتونه واسم(. . .)

اصول طراحی لرزه ای

لطفا قیمت منصفانه

محاسبه خاکبرداری و حملارماتوربندیقالب بندی

محاسبه خاکبرداری و حمل تا ۱۶ کیلومتر بتن مگر بتن ریزی با عیار ۳۵۰ ارماتور بندیو قالب(. . .)

تحقیق: بازار برق electricity market

۳۰ اسلاید درباره بازار برق با توضیحات کامل برای ارائه می خواهم که از ۵ مقاله پیوستی هم استفاده شود و(. . .)

تحقیق: حفاظت ریز شبکه های جریان مستقیم

۳۰ اسلاید درباره حفاظت ریزشبکه های جریان مستقیم با توضیحات کامل برای ارائه می خواهم که از ۵ مقاله پی(. . .)

تمرین دینامیک سیستم قدرت:توضیحات کامل در قسمت شرح کامل درخواست

در شرایط اتصال ژنراتور سنکرون‌(ماتریس۷×۷ غیرخطی)به باس بی نهایت در ثانیه ۲ به مدت ۵۰ میلی ثانیه،EB ر(. . .)

حل سوال حسابداری پیمانکاری

حل یک سوال حسابداری پیمانکاری به طور کامل به همراه ثبت های لازم

حل سوالات درس تحلیل سیستم انرژی

تعدادی سوال مربوط به درس تحلیل سیستم انرژی است که باید به درستی تحلیل شوند

چک لیست نوآوری در سازمان های ایرانی

با سلام و وقت بخیر؛یک تکلیف دانشجوییست که طبق لیستی که در جدول امده می خواهم برای هر نوع از نوآوری ی(. . .)

گزارش ریسک ها و فرصت های محیط در سال 2024

با سلام و وقت بخیر؛سفارش یک تکلیف دانشجویی است. فقط می خواهم در حد دو صفحه از ریسک ها و فرصت های ساز(. . .)

حل تا امشب

تمرین کنترل مدرن

پروژه درسی ، رباتیک پیشرفته

وقت بخیرلطفا برای حل این پروژه مدت زمان و هزینه اجرا اعلام بفرمایید

حل تمرین آشوب

تمرین شامل چند سوال حل کردنی و متلب می باشد.

حل تمرین فولاد پیشرفته

حل کامل سوال های داده شده از مبحث اعضای کششی و فشاری فولاد 

حل تمرینات آمار استنباطی روانشناسی تربیتی

حل تمرینات۴و۵ به صورت مرحله به مرحله و دقیق انجام شود.

حل تمرین های مالی

۳ تمرین درس مالی ۲ جهت حل ارائه شده است 

مدار منطقی

سلام اینا تکالیف هست من تا ۱۲ شب وقت دارم برای ایمیل استاد بفرستمو گفته اگه درست ننویسم نمره نمیدهمت(. . .)

سوالات امار واحتمال

حل تمارین رابه طور کامل میخواستم

3 تمرین مربوط به درس حسابداری صنعتی 1

باسلام3 تمرین مربوط به درس حسابداری صنعتی 1 میباشد تا جمعه 26 ابان فرصت دارم

حل مسائل ریاضی

حل کردن مسائل و اثبات ان بصورت مرحله وار 

پاسخ به سئوالات

پاسخ به تمرین ها در برگه سئوالات و در صورت نیاز در برگه جداگانه.سئوالات مربوط به رشته مهندسی صنایع،(. . .)

حل تمرین درس ماشین بینایی با متلب

باسلامفایل توضیحات ضمیمه می باشد

چند تمرین دستی هوش مصنوعی

تمرین دستی مفهوم planning در هوش مصنوعی پیشرفته،جواب تمرینها رو روی کاغذ میخوام بصورت عکس یا پی دی ا(. . .)

حل فیزیک

لطفا هرکسی بلده اونو انجام بده در ضمن آلفا داخل تصویر رو ۶ در نظر بگیرید

موازی سازی الگوریتم با استفاده از openmp c

در این پروژه ما باید تنها به کدی که در بالا عکس اون رو آپلود کردم، کد های openmp اضافه کنیم تا به صو(. . .)

2 تا پروژه برای درس مدیریت انرژی

سلام 2 تا پروژه برای درس مدیریت انرژی رشته ارشد برق میخواستم ، چند تا پروژه به عنوان نمونه براتون آپ(. . .)

سوالات برام حل کنید ممنون

سلام این سوالات با فرمول برام حل کنید 

تمرینات مشتق و انتگرال

تمرینات روی برگه نوشته شده با جواب به صورت پی دی اف ارسال شود

میخواستم این سوالات رو برام حل کنید ممنون

توضیح هات در موردش شکل و فرمول ها برام ارائه بدهید ممنون با جوابش

حل پنج تمرین تحلیل سیستم ها قدرت1

پنج تا تمرین برای تحلیل سیستم های قدرت گذاشتم می‌خوام حل کنید و مطالب رو کامل خوندم ولی تسلط کامل ند(. . .)

تمرینcpp است و کمک کنید

یک تمرین++c است ولطفا کامل متن تمرین رو بخونید

تحصیلی اکسل

فقط task 3 مورد سوال است

حل 3 تمرین منطق فازی

سه تا تمرین هست مربوط به منطق فازی.

حل تمرین دانشجویی

حل تمرینات کتاب تحلیل  داده های اقتصادی  گری کوپ 

توضیح درمورد مقاله

لطفا درمورد مقاله ای که فرستادم با یه متخصص کانکت بشم تا توضیح داده بشه چون قراره ارایه بدم لطفا فای(. . .)

رسم نمودار خمش و برش

رسم نمودار خمش و برش 

تمرین ریاضی عمومی1 داده شده توسط استاد خلیلی

لطفا تمرین ها را حل کنید خیلی فوری است

شبیه سازی شبکه 33 باسه IEEE

مطابق فایل پیوست

حل تمرینات آمار و احتمال

۳ نمونه سوال هست که باید حل بشه 

حل تمرین درس آشوب

چند تمرین مربوط به درس آشوب هست که هم باید به صورت دستی حل بشه هم در متلب.

مسئله حلی

سلام  مسئله ارسالی را با تمامی ثب های روزنانه و کل  و موارد خواسته شده 

تمرین میانه ۲-فصل اول - حق وردی

حل تمرین میانه ۲ کتاب حق وردی

تمرین درس پردازش صوت

سوال ۱ و ۲ پی دی اف برای حل تمرین نیاز است که باید با استفاده از تولباکس colea در متلب انجام شود( با(. . .)

سوالات شیمی فیزیک

سلام نیازمند فردی مسلط به درس شیمی فیزیک و مقدمه ای بر ترمودینامیک برای حل سوالات یا بخشی از این سوا(. . .)

حل تمرین درس مخابرات دیجیتال

حل ۱۰ تمرین از درس مخابرات دیجیتال تا فردا شب

حل سوالها

با سلام احتراما جهت امتحان پژوهش عملیاتی ۲ خواهشمندم سوالهای زیر را حل و پاسخ دهید ممنون

حل تمرین تحلیل داده های اقتصادی گری کوپ

حل تمرینات کتاب  تحلیل داده های اقتصادی  گری کوپ  لطفا فیلم اموزش یا انجام تمرین هم ا(. . .)

تمرین دینامیک سازه

با سلام تمرین درس دینامیک سازه هستش و روز چهارشنبه دهم باید تحویل بدم

حل تمرینات انتن های پیشرفته

سلام این ها تمرینات کلاسی انتن های پیشرفته هستلطفا اگه حتما بلد هستین قبول کنین

انجام پروژه شبيه سازي در متلب

شبيه سازي پروژه به همراه تحليل پروژه

نرم افزار نهان نگاری اطلاعات در فایل های متنی در اندروید

سلام این پروژه دانشجوییه و نیازمند پروپوزال داکیومنت و همه سورس کد ها است

حل تمرینات ریاضی پیشرفته

جواب رو با 8.8.1402,0 تحویل بدم یعنی فردا صب

حل یک سوال از الکترو دینامیک

با استفاده از روش بارهای تصویری مقابل یک صفحه ی رسانای بی نهایت زمین شده(متصل به زمین تا پتانسی(. . .)

تکلیف دانشجویی و نوشتن متن راجع به كيفيت در بازارهاي انحصاري دولتي

درخواست استاد : لطفا یک متن  Essay راجع موضوع " كيفيت در بازارهاي انحصاري دولتي" (. . .)

پروژه hysis

سلام.پروژه hysis تحت عنوان تبدیل حد مجاز آب به ppm سپرده شده که تا آخر آبان تحویل بدیم..هیچ اطلاعات(. . .)

شبیه سازی مقاله جهت ارایه پروژه پایانترم

شبیه سازی مقاله  در سیمولینک متلب و ارایه ی فایل های شبیه سازی و یک فایل power point و word جهت(. . .)

تمرین مدار منطقی دیجیتال 1

تعدادی تمرین از درس طراحی سیستم های دیجیتال 1 میباشد جواب سوالات به همراه راه حل را میخواهم.&nb(. . .)

تمرینات درس طراحی سیستم های دیجیتال 1مدار منطقی

تعدادی تمرین از درس طراحی سیستم های دیجیتال 1 میباشدجواب سوالات به همراه راه حل را میخواهم

انجام یازده سوال برق قدرت

یازده سوال برق قدرت دارم که نیاز به انجام ان دارمبزرگواری کنید سوال با دقت و ارائه راه حل انجام بشه(. . .)

تمرینات درس مخابرات دیجیتال

تمرینات درس مخابرات دیجیتال

برنامه نویسی متلب تمرین درس بهره برداری سیستم های قدرت

با سلام، لطفاً فرد حرفه ای و آشنا با مطالب برق و متلب جهت حل تمرین مذکور همراه با آموزش.

حل تمرین های آماربعضی سوال ها با متلب

سوال آمار هستن بعضی سوال ها فایل متلب داره باید ارسال کنم

حل تمرین اجزا محدود ارشد عمران

حل تمرین درس اجزا محدود ارشد عمران سازه

حل فوری دو سوال سخت ریاضی۲

حل کامل و فوری فوری ریاضی۲

نیازمند حل المسائل شیمی فیزیک ۲

نیازمند حل المسائل شیمی فیزیک ۲ حسین آقایی و مهران آقای

تمرین پردازش سیگنال و سیستم ها

تمرین ها خوانا و کاملا صحیح باشند چون چک خواهد شد/

حل تمرین درس دینامیک سازه رشته مهندسی عمران گرایش سازه

حل تمرین درس دینامیک سازه ، که شکل و صورت مساله در فایل PDF آورده شده است.

حل تمرین طراحی الگوریتم رشته کامپیوتر

با سلام و وقت بخیر اولین تمرین را حل کرده و کار دوم برج هانوی رو با مهره های ۳و ۴تایی حالت های(. . .)

حل تمرین دستور زبان فارسی

تمام درخواست ها در فایل است.

تغییر مشخصات

سلام عزیزان این تمرین حل شده رو میخوام مشخصاتش رو تغییر بدم و قالب فایل تغییر کنه فونتش هم عوض(. . .)

رسم دیاگرام بود دامنه فاز با استفاده از تابع تبدیل

با سلام درخواست اینجانب رسم دیاگرام بود دامنه فاز می باشد که نمونه دامنه فاز هم در پیوست ارسال(. . .)

حل تمرین تحلیل آماری

تا آخر جمعه شب فرصت دارم ممنون

حل ۳ سوال ساختار داده

لطفا سوالات را به صورت کامل و کتبی پاسخ ارسال کنید

محاسبه فرمول drow down در سه حالت maximal absolute relative به صورت درصدی و دلاری

با سلامنیاز به حل یک مسیله داشتم که مربوط به بازار های مالی است.میخواستم drow down موجودی حساب های م(. . .)

تمرین کلاسی

با سلام تمرین کلاسی درس امار لطفا بصورت کامل پاسخ داده شود.  با تشکر

سوالات حسابداری صنعتی

حل سوالات تستی حسابداری صنعتی باراه حل وفرمولشان ازسوال ۳۵تا۴۰

مثال در مورد مدار الکتریکی

سلام این یه مثال در مورد مدار الکتریکی ۱ هستش توی این مثال باید حلقه ها. گره ها.شاخ ها . مش ها(. . .)

طراحی جدول ماخ

طراحی جدول ماخدادن هر کدام از داده های جدول و گرفتن دیگر داده ها

Advance antenna

فقط سوال سه رو میخوام حل کنیدلطفا فقط کسی که بلده پیام بده

امتحان زبان انگلیسی دانشگاهی

سلام خسته نباشید من فردا ساعت ۱۰:۱۵ امتحان زبان انگلیسی دانشگاهی دارم باید به ده سوال پاسخ(. . .)

حل تمرین های اماری مربوط به spss

با عرض سلام و خسته نباشید چند سوال تحلیلی اماری ساده هستش مرتبط با نرم افزار spss چون سرکار هستم قاد(. . .)

حل تمرین مربوط به درس امار مهندسی

این تمرین مربوط به درس امار مهندسی فصل دوم توزیع های اماری هست.

شبیه سازی و ارائه گزارش و راهنمای حل شبیه سازی که بتونم برای استادم توضیح بدم

تمرین شبیه سازی رو استادم داده میخواستم شبیه سازی کنید و گزارش توضیحی از کار برام بفرستید گزارش توضی(. . .)

حل مساله دینامیک سازه -مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

حل مساله دینامیک سازه - صورت سوال در فایل PDF می باشد.

حل تمرین سیالات

حل یک سوال مکانیک سیالات

حل مسئله آمار با فرمول و نمودار

حل مسئله آمار با نمودار و دلیل و فرمول

حل مسائل تحقيق در عمليات٢

امكان حل مسائل تحقيق در عمليات٢ فراهم مي باشد؟ صورت سوال را ارسال كنم و متخصصان شما حل نمايند؟ منظور(. . .)

کد نویسی مقاله بهبود وبهینه کردن کد و مقایسه آنها با هم

سلام وقت بخیر من یه مقاله دارم که باید کدش با متلب یا پایتون نوشته بشهفقط باید تمام موارد مقاله پیاد(. . .)

تهیه الگوریتم فراابتکاری ترجیحا خفاش یا RSA در متلب جهت بهینه سازی جانمایی جرثقیل در کارگاه ساختمانی

تهیه و طراحی کد متلب برای  الگوریتم فراابتکاری ترجیحا خفاش یا RSA کد پایه الگوریتم مو(. . .)

حل مسئله پیشرفته۲

لصفا جواب سوالات دستی و به طور کامل انجام شود

حل تمرین حسابداری به زبان انگلیسی

سلام. لطفا این دو سوال حل شود با توضیحات کامل

ترازنامه و صورت سود و زیان

رسم ترازنامه و صورت سود و زیا

حل مسائل مکانیک کوانتومی 1

حل کامل و خوش خط و خوانای مسائل فایل پیوست را می خواهم.

انجام شبیه سازی

با سلام، مقاله اپلود شده را قصد داشتم با نرم افزار متلب و ISE زبان vhdl شبیه سازی بشه

چیلر جذبی خورشیدی

بهینه سازی چیلر جذبی

حل سؤال ارتعاشات

باسلام این یک کار دانشجویی هستش خودم فرصت کافی برای حلش نداشتم اگه کسی راجب حل این سؤال اطلاعاتی دار(. . .)

حل نمونه سوال فزیک

حل صحیح نمونه سوال فزیک

برنامه نوسی جاوا— پروژه سر کلاسی پایه ای

سلام وقت بخیرببخشید من خدمت که مورد نظرم هست اینه که هر هفته یک پروژه برنامه نویسی جاوا به شما بدم و(. . .)

Fault-tolerant_deadbeat_model

Fault-tolerant_deadbeat_model_predictive_current_control_for_a_five-phase_PMSM_with_improved_SVPWM&n(. . .)

حل تمرین درس پایداری سازه

حل تمرین درس پایداری سازه هامحاسبه ی نیرویF   برای وقوع کمانش در میله ی AB

حل تمرین درس الاستیسیته و مقاومت مصالح

سوال مربوطه هم می تواند با روابط تئوری الاستیسیته و هم با روابط مقاومت مصالح حل شود. زاویه بین دو(. . .)

4 عدد از سوالات آپلود شده حل بشه لطفا

4 عدد از سوالات آپلود شده درس آنالوگ حل شود به همراه راه حل

حرکت چرخش دائمی بوسیله مگنت

سلام ما نیاز به یک حرکت چرخشی دائمی با آهنربا داریم.ابعاد دستگاه : محور چرخشی به عرض ۵ تا ۷ سانتیمتر(. . .)

حل تمرین ریاضی گراف

سلام. چندتا مثال گراف ریاضی هستش که میخوام اثبات بشن، اثبات های ساده ای هستن. فایلش رو ضمیمه کردم. ه(. . .)

حل ۵ تمرین مبحث انالیز مختلط ریاضیات مهندسی

۵ تمرین مشخص شده در تصویر را تا همین امروز(زمان مشخص شده) حل تشریحی و کامل.

حل چند سؤال

چنتا تمرین ریاضی مهندسی هست. اینجا نمیشه فایل رو ارسال کرد. براتون میفرستم 

مسئله حسابداری اموال و انبار

مسئله حسابداری اموال و انبار

شبکه عصبی

سلام و عرض ادبیک سیمولینک متلب میخواهم راجع به شبکه عصبی بازگشتی که توسط مقاله انجام شود برای فیدبک(. . .)

کد متلب بهینه سازی با الگوریتم pso

سلامکد متلب با الگوریتم  pso  برای یک مزرعه بادی که توان نیروگاه در یک سال را بهینه کند و(. . .)

حل تمرین کلاسی معادلات دیفرانسیل

در مجموع حدود ۲۰ سؤال اینجوری هستش که باید حل شه، اونایی که فرستادم نمونه‌هایی از اون بیستا هستش که(. . .)

حل تمرین گرینبرگ

حل تمرین های هندسه اقلیدسی و نا اقلیدسی گرینبرگ اون هایی که با علامت مشکی نشون دادم 

تعیین جدول تجزیه واریانس

جدول تجزیه واریانس توان مصرفی در دو حالت استفاده از نانو جاذب و بدونه استفاده از نانو جاذب تعیین شود

حل تمرین امار و کاربرد آن در مدیریت رشته مدیریت کسب و کار

با سلام تعداد 15 سوال تمرین هست که باید حل بشه فایل ضمیمه شده حدود6 سوال تستی هست و مابقی نیاز به را(. . .)

پاسخ پله و مکان هندسی ریشه را رسم کنید

پاسخ پله و مکان هندسی ریشه را رسم کنید(تکلیف پایانی درس آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی میباشد)

تمرین های تابستانه برای رشته علوم پایه فیزیک

چند تمرین درس کوانتوم 1 از کتاب فیزیک نوین کرین از فصل های 1تا 5چند تمرین درس الکترومغناطیس 2 از کتا(. . .)

جواب سوالات ریاضی و فیزیک

با سلامبه جواب سوالات زیر بطور فوری نیازمندم.

روش حل perturbation method

روش حل perturbation method 

تمرین توپولوژی جبری

2 سری سوال از توپولوژی جبری هست که با حل کامل میخواستم .

حل تمرین گمز

سلام مجدداسفندیاری هستم یه تمرین گمز دارم که خود تمرین در فایل ارسالی مشخص هست، این تمرین(. . .)

حل دستگاه معادلات غیر خطی

یک دستگاه ۱۸ معادله غیر خطی دارم. از طریق نیوتن حلش میکنم؛ هشدار میده که ماتریس سینگولار، نزدیک به س(. . .)

پروژه درسی ارتعاشات

سلام آقا دکتر وقتتون بخیرپروژه ۳ درجه آزادی و یا به بالا آماده دارید؟ در حول خودرو باشد که عالی میشو(. . .)

حساب تغییرات

حل تمرین حساب تغییرات تا فردا عصر فوری

حل دستی سوالات محاسبات نرم،الگوریتم منطق فازی،شبکه عصبی و ژنتیک

۱۰ تا سوال محاسبات نرم از مباحث  الگوریتم منطق فازی و الگوریتم شبکه های عصبی  و الگوریتم ژ(. . .)

پروژه پایان نامه درس روش تحقیق مرتبط با رشته عمران سازه

با سلام پروژه پایان نامه درس روش تحقیق و سمینار نیاز دارم تا تاریخ 13 تیر ماه ممنون میشم پیشنهاداتتو(. . .)

امتحان پایان ترم

با سلام خدمت پشتیبان محترملطفا درخواست من را تایید کنید برای امتحان پایان ترم نیاز دارم. ممنون

زاویه تابش

در نقطه مشخص شده زاویه تابش و جهت تابش چقدره؟

یک سوال از مقاومت مصالح

چطوری Fa رو پیدا کرد؟

حل تمام سوالات با مطلب

سلام لطفا جواب این سوالات رو سریع واسم اماده کنید وقت کمی دارم تا فردا اگه میشه لطفا. باید تا فردا و(. . .)

رفع اشکال مقاومت مصالح

در این سوال چطوری باید سیگما آف ایکس رو به صفر برسونیم و نیروی وارد بر هر میله رو حساب کنیم

سوال مقاومت مصالح

لطفا پاسخ سوال رو بصورت تشریحی قرار بدید تا ۵تیر

رفع اشکال

منظور از Io-o و  Ic-c چی هست و چطوری محاسبه میشن؟ 20 چیه؟ منظور طول ورق تقویتیه یا چی؟&nbs(. . .)

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی ۲

سلام وقت بخیر این سوالا فقط حل بشه کافیه نیاز به آموزش حل ندارم

بیگ دیتا با spark

با درود و احترام6 تا سوال بیگ دیتا می باشد که باید با spark حل شوددر مورد جدا سازی کلمات از کتاب ها(. . .)

امتحان پایان ترم تئوری های تصمیم گیری

با سلام براساس نمونه سوالات ارسالی، فردا امتحان پایان ترم دارم.ساعت ۳ بعدازظهر می‌خوام آنلاین باشید(. . .)

ریاضی1

سوالات به صورت تشریحی حل بشه و زمانش هم حداکثر تا امشب حل بشه یعنی4/4

تهیه پاورپوینت برای سمینار

پاورپوینت برای سمینار در مورد خنک‌کننده کلینکر سیمان با بررسی ۵۰ مقاله اخیر در دنیا

فایل تکمیلی حل تمرین آباکوس

فایل های تکمیلی حل تمرین آباکوس عادل

تمرین درس سیستم های هوشمند فازی

با سلام می خواستم فایل پیوست به صورت کامل حل شده و در قالب ورد ارسال شود .تمامی مراحل ذکر شود با توض(. . .)

كلا ٦ سوال است كه سوالات فصل ةول اولويت بیشتری دارند

حل کامل سوالات که ۴ سوال اول از اهمیت بیشتری برخوردارند حل کامل و توضیح حل سوالات

توضیحات سوالات

سلام و وقت بخیر ، حل سوالات

حسابداری بخش دولتی مبناها

حسابداری بخش دولتی مبناها

تکالیف فیزیک ۲

سلام و عرض ادب این تکالیف فیزیک دو هستش لطفاً با راه حل نوشته بشه. ممنون

۱۶ سوال آمار احتمال

سلام ۱۶ تا سوال امار احتمال که همراه با یه مقدار توضیح توی حل سوال می خوام مبلغ حل هر سوال ۱۰ ه(. . .)

حل تمارین ریاضیات گسسته

کلا ۱۶ سوال هستتو pdf اول سوال دوم و سوم(استنتاج) نیازی به حل نیست و حتما تا فردا شب میخام

کدنویسی متلب سوال سینتیک و طراحی رآکتور مهندسی شیمی

کد نویسی یک مثال درس سینتیک و طراحی رآکتور است که در نهایت وقتی ران شد ، سطح زیر نمودار و داده و جدا(. . .)

حل 2 تمرین ریاضی عالی مهندسی کارشناسی ارشد

تمارین 2 صرفا نیاز به دانش ریاضی عالی مهندسی دارد و بدون کد نویسی است اما تمرین 3 در کنار دانش ریاضی(. . .)

امتحان مدیریت مالی رشته مدیریت پروژه

امتحان امروز مورخ 1402.04.01ساعت 17:30-19:30 می باشد که 7 سوال تستی و 2 سوال تشریحی است.

حل تمرینات درس طراحی بهینه - مبحث طراحی آزمایش ها DOE

بنده ۶ عدد سوال از مبحث طراحی آزمایش های درس طراحی بهینه دارم و درخواست حل این تمرینات رو دارم. درس(. . .)

حل ۷۰ سوال مدار منطقی

سلام من ۷۰ تا سوال مدار منطقی دارم که مخواستم حل بشن اگر وقت ندارین میتونید اول ۳۵ تا حل کنید ب(. . .)

تکلیف حسابداری ۲

مقایسه دو دو شرکت و به دست اوردن سود و زیان و موارد دیگه که داخل فایل هست و وارد کردن اونا در اکسلعج(. . .)

حل تمرین درس VLSI

تمرین با توضیحات کامل ارایه شود ممنونم 

حل نمونه سوالات امتحانی درس سیستمهای هوشمند فازی

لطفا جواب در ورد و یا خوش خط بنویسیدمبلغ نگران نباشید توافق می کنیم

حل سوالات درس مکاترونیک رشته مکانیک

حل تشریحی و کامل سوالات مربوط به درس مکاترونیک برای رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی

سوال ها مربوط به گسسته فصل گراف هست

لطفاً کامل و واضح حل سوال ها رو توضیح بدین 

حل تمرین امتحانی

سلام این چندتا سوال فردا صبح امتحان دارم و گفتن از همین سوال میدن و خودتون حل کنید اصلا برام مهم نیس(. . .)

یک پروژه ساده آمار با استفاده از ماشین حساب مهندسی

دانشجو هستم و برای حل پروژه آمار استنباطی دچار مشکل شدم و به یک نفر که به آمار مسلطه برای حل این پرو(. . .)

حل تمرین سیستم دینامیکی

با سلام 4 سوال از سوالات پی دی اف را حل کنیداز دو صفحه ی اول دو سوال از دو صفحه ی دوم هم دو سوا(. . .)

تشخیص 3بعدی

سلام موضوع پروژه پیش پردازش و نرمالسازی داده های داخلی و خارجی کالیبراسیون دوربین برای تشخیص 3 بعدی(. . .)

تمرین طراحی سیتم دیجیتال فوری امروز ??

این تمرینات رو حل کنید و در اسراع وقت بفرستید خیلی فوری امروز باید بفرستم ، درس تحلیل وطراحی سیتم ها(. . .)

حل ۵ تا تمرین ۱ تمرین برای الکترونیک قدرت و ۴ تمرین برای درس روشهای نوین کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت

   با سلام، لطفا ۵ تمرین ارسالی را بصورت کامل، دستی، بدون استفاده از نرم افزارهایی مثل cha(. . .)

حل یک سوال درس برسی سیستم های قدرت

سلام یک تمرین دارم از درس سیستم های قدرت میخواستم برام حل کنید 2 ساعت بیشار وقت ندارم

تمرین درس الکترونیک قدرت

لطفاً حل تمرینات در زمان مشخص شده چون بعد از آن فایده ندارد ممنونم

تمرین درس الکترونیک قدرت۲

حل سوالات را در زمان مشخص شده میخواهم اگر ممکن است اندازه سفارش رو نمی‌دونستم همینجوری زدمممنون(. . .)

حل تمرین یک مسئله حمل و نقلی

حل تمرین تا فردا (۲۸خرداد), (روند حل بصورت ابتکاری و با تعریف فرضیات جدید هم امکان پذیر است)مربوط به(. . .)

نیازمند استاد مبانی الکترونیک دیجیتال رشته IT جهت امتحان

نیازمند استاد مبانی الکترونیک دیجیتال رشته IT جهت امتحانساعت 9 صبح روز سه شنبه 29.3.1402

تمرین های درس طراحی خطوط از کتاب نوحی فصل ۱۵ و ۱۷

تمرین های فصل ۱۵ و ۱۷ فقط مسائل حل بشه و زمان زیادی هم ندارم

هوم ورک موازنه و انرژی مواد

سلام جواب سوالات را نوشته و توضیح حل هر کدام نیز نوشته شود فرمول ها و تمام نوشته ها ب(. . .)

تحقیق

میخوام تو این ۵ موضوع مورد ۸ تا ۱۱ رو برام انجام بدید

حل تمرین شبکه عصبی مصنوعی

سلام. چند سوال مقدماتی از شبکه عصبی مصنوعی هستش. 

متره و برآورد آیتم های مشخص شده برای ساختمان مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی

متره و برآورد آیتم های مشخص شده برای ساختمان مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی با زیر بنای 125 متر مربع د(. . .)

حل سه سوال دینامیک ماشین

سوالات برحسب کدملی است سه رقم سمت چپ002چهار رقم از سمت راست ۹۹۶۰

متن

یه فایل دارم توش نقشه هست میخواستم نقشه تفسیر شه به صورت ویس(ویس)

تفسیر نقشه

نقشه بارگذاری شده را میخواستم با ویس(صدا) تحلیل و تفسیر شود

امتحان ریاضیات گسسته و ریاضیات مهندسی

درودفردا دوتا امتحان دارم یکی ساعت 8 صبح و اون یکیم 10 و نیم رشته مهندسی کامپیوترامتحان اول ریاضیات(. . .)

تمرین چهارم تئوری تصمیم

باسلام. لطفاً حل تمرین تئوری های تصمیم گیری.با تشکر

حل تمرین ریاضی فیزیک ۱

حل ده تمرین درس ریاضی فیزیک یک.

حل سولات استاتیک

حل سوالات استاتیکاز کتاب های هیبلر و مریام و بیر جانسون

تحلیل قاب 4 دهانه 10 طبقه

با سلامتحلیل تاریخچه زمانیتحلیل طیفیتحلیل استاتیکی

با سلام فقط و فقط سوالاتی که دورشان دایره کشیده شده حل شود

با سلام سوالاتی که دورشان دایره کشیده شده است حل شود.

تمرین چهارم

با سلاملطفا تمرین تئوری های تصمیم گیری را انجام داده و ارسال بفرمایید.با تشکر

حل تمرین های ۱۱و ۱۲

حل تمرین های ۱۱ و۱۲ کامل

تمرین فیزیک عمومی

۵ عدد حل تمرین فیزیک عمومی ۲

کد نویسی و مدل کردن یک مسئله پایداری در استاتیک

یک پروژه دانشجویی در زمینه درس استاتیک هست که می بایست در متلب نوشته، حل و مدل شود.

رونویسی

با سلام لطفا از روی نت ارسالی صفحه ۱۷ تا ۲۳، بیست بار با مداد نوشته شود.لطفا مواردی که بالای نت ها ب(. . .)

دفترنویسی

فقط ۳ مسئله حل شودترجیحا مسائل کم حجم

مسئله دفترنویسی

فقط ۳ مسئله حل شودترجیحا مسائل کم حجم

تحلیل عملکرد اینورتر سه فاز در نرم افزار متلب

تحلیل عملکرد اینورتر سه فاز در نرم افزار متلبپروژه بالا را در قالب word و قابل تعغیر باشد با رسم موج(. . .)

مالتی میبراتور

۲۰ صفحه به صورت ورد  درباره مالتی ویبراتور به همراه ۱۰ عدد سوال وجواب

تمرین طراحی به کمک کامپیوتر

یک تمرین طراحی به کمک کامپیوتر در مهندسی شیمی 

حل تمرین درس ارزیابی اقتصادی طرح ها

سلامتمرین صفحه ۱۶۴ و ۱۹۶ این فایل رو نیاز دارم حل بشه.

حل تمرین سری جدید درس تئوری ورق

با عرض سلام...حل سه سری تمرین درس تئوری ورق پوسته رشته مهندسی مکانیک...فایل ریتز و گالرکین..تمرین ها(. . .)

پروژه سازه فولادی

زبان انگلیسی

نیازمند استاد معماری کامپیوتر رشته IT جهت امتحان

نیازمند استاد معماری کامپیوتر رشته IT جهت امتحانساعت 9 صبح روز چهارشنبه 24.3.1402

بهینه سازی با nsga2

مسئله بهینه سازی با nsga2 در متلب حل شود کد و گزارش نتایج ارسال شود

بتن

یک نقشه سازه بتنی رو همراه با توضیحات نقشه و عکس های اجرایی اون نقشه میخواستم در پاورپوینت

شبیه سازی مقاله پیوست

با سلامشبیه سازی مقاله پیوست.تشکر.لینک دانلود مقاله خدمتتون فرستادم

درس معادلات دیفرانسیل

سوالات ستاره دار حل شود

حل مسائل با گمز

سلام...با توجه به اعلام استاد بابت حل مسائل درس برنامه ریزی تولید(که جزوه هم پیوست شده و از صفحه52 ب(. . .)

تمرین درس اصول شبیه سازی

این مسئله درس اصول شبیه سازی مهندسی صنایع هست من میخام اینو توی پتیتون برنامه نویسی شود ولی اول باید(. . .)

سوالات ریاضی مهندسی

فقط فصل 4 و5 دانشجو هستم پول زیادی ندارم درست حل کنید سوالات را توضیح بدهید با مراحل(. . .)

حل تمرین حسابداری پیشرفته ۲

حل ۲ تا تمرین از پیشرفته ۲ توضیح و اینا نمیخامفقط حلشون رو میخامکامل

حل کامل تمرین

حل تمرین طبق فایل ارسال شده.مهم نیست که تایپ شده باشه ولی پاسخ ها صحیح باشند.

تکالیف امنیت اطلاعات

حل تکالیف امنیت اطلاعات

حل تمرینات درس کنترل محرکه و شبیه سازی ساده برخی سوالات

با سلام و احترام، خواهشمند است نسبت به حل تمرینات در رابطه با درس کنترل محرکه های الکتریکی ( از دروس(. . .)

شبیه سازی با متلب

فایلی که ارسال شد باید شبیه سازی بشه.ژنراتور از نوع القایی بوده و مبدل ها هم در تصویر مشخص شده اند.

حل تمرین ده سوال آمار

پاسخ به هشت سوال کافیستبا نوشتن راه حل

طراحی ماشین

طراحی یک ماشین ساده به طرزی که قابل پرینت گرفتن با پرینتر سه بعدی باشد . طراحی هر قطعه به صورت جدا ب(. . .)

الکترونیک۳

جواب قسمت تمرین رو میخوام تشکر

تمرین مدار 1

سلام حل تمرین 4 سوال مدار 1 

حل تمرین درس رباتیک

حل تمرین مربوط به درس رباتیک می باشد .

کد و اجرا برنامه

برنامه ایی بنویسید که عناصر یک آرایه را با ندیس زوج چاپ کندبرنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی(. . .)

حل تمرین درس مدلسازی سیستم های زیستی

درستیش برام مهمه میخوام درست باشه حتما جوابش

تمرین کنترل بهینه

حل تمرین ارسال شده

حل تمرین کارگاه کامپیوتر به زبان #C

فوری حل شه به همراه توضیح سوال

سیستم اونگ معکوس-شبیه سازی با متلب

سلام وقتتون بخیراین پروژه شبیه سازی سیستم اونگ معکوس است که باید در متلب شبیه سازی شده و یک گزارشکار(. . .)

حل تمرین درس ndt

مساِل به همرا جزوه درس و به همراه حل برخی از سوالات بارگذاری شده فقط سوالاتی که کنارشون  ستاره(. . .)

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی فیزیک

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ هستش می خوام تا ظهر حل بشه

شبیه سازی پیپر 2020

پیپر سال ۲۰۲۰ به بعد را کد نویسی کنید و فایل کد نویسی به همراه نتایج و همچنین فایل گزارش ورد و فایل(. . .)

درس ارزیابی کامپیوتر

حل تمرین های درس ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری ارشد که بیشتر آمار واحتمال هست

تمرین درس ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری ارشد

حل تمرین های درس ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری ارشد که بیشتر آمار واحتمال هست

حل تمرین تحلیل سازه۲

با سلام تحل تمرین  H.w  تحلیل۲ سازه ها

حل تمرین و مساله حسابداری

فایل ارسالی ترجمه فایل انگلیسی حل تمرین هست و باید به سه سوال به صورت فرموله با عداد پاسخ داده شود.

الکترومغناطیسtransmission reflection

سلاممربوط به الکترومغناطیس.بحث transmission  و reflection.لطفا از انجام مراحل فیلم گرفته شود.

گراف موج transmission وreflection

سلام.گراف transmission و reflection 

سیستم عامل

پروژه ساده از سیستم عامل در حوزه ترد ها و سمافور ها 

پروژه درس کنترل تطبیقی

یک فایل آپلود شده که یک عکس هست به نام سوالات و سیستم ها یکی از سیستم ها باید انتخاب بشه و کارایی که(. . .)

حل چندتا تست فیزیک کنکور

سلامیه چندتا سوال فیزیک کنکور رشته تجربی ممنون میشم حل کنید لطفا با قیمت مناسب حل کنید

تمرین برق

عکس از مدار رسم شده  و پلی شده 

تمرین کاربرد در ریاضیات مهندسی شیمی

تمرینی از بخش معادلات دیفرانسیل معمولی درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی دارم

حل یک تمرین طراحی الگوریتم پیشرفته

سلام و وقت بخیریک سوال طراحی الگوریتم جواب داده شودفوری هزینه رو اعلام کنید 

حل تمرینات و سوالات کنکور درس انتقال حرارت

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس استاتیک سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و به ص(. . .)

حل تمرینات و سوالات کنکور درس ترمودینامیک

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس ترمودینامیک سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و(. . .)

حل تمرینات و سوالات کنکور درس مقاومت مصالح

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس مقاومت مصالح سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و(. . .)

حل تمرینات و سوالات کنکور درس استاتیک

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس استاتیک سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و به ص(. . .)

سوالات میان ترمی فیزیک

حل و ارسال در زمان تعیین شده

حل مسئله حسابداری پیشرفته۲

حل مسئله حسابداری پیشرفته۲

حل مسائل با ansys

۳ سوال به زبان انگلیسی که با نرم افزار ansys باید حل شود.

درس سیگنال سیستم یا تجزیه و تحلیل سیستم ها

 سوالات به طور کامل و اگه امکان داره با توضیح حل شود ممنون درس سیگنال سیستم

حل درس امار

حل مسائل

تخمین حالت

در سیستم 6 باسه باس یک رفرنس هست میخواهیم مقادیر ولتاژ و زاویه روتور را در باس ها ،با استفاده ا(. . .)

حل تمرین درس ریاضی مهندسی پیشرفته

۴ تا تمرین ریاضی مهندسی دارمسوالات زیاد پیچیده نیستاگر از حل کامل سوالات مطمئنید پیام بدید ممنون&nbs(. . .)

استفاده از الگوریتم تکراری Conjugate Gradient Least Squares Method برای حل مسائل کمترین مربعات

تا 20 خرداد باید تحویل داده شود و گزارش کامل آن نیز نوشته شود.

حل یکسری تمرین ریاضی یازدهم تجربی یک صفحه و نیم

سلام یه برگه سوال ریاضی یازدهم تجربی هست میخاستم حلش کنید

درس تحلیل آماری رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

سلام پاسخ سوالات باید در نرم افزار اکسل و SPSS باشد 

پاسخ به سوالات درس ارزشیابی عملکرد سازمان های دولتی

برای سازمانی که انتخاب کردید، * مأموریت، ارزشها و چشم انداز آن را تحلیل کنید * مولفه های کلیدی ا(. . .)

تمرین مدار الکتریکی ۱

سلام وقت بخیر دو تا تمرین مدار الکتریکی ۱ داشتم فقط ممنون میشم انجام بدین

ثبت حسابداری

حل کامل و جامع

اثبات قسمت تیک خورده با رنگ قرمز با توابع بسط تیلور

اثبات قسمت انگلیسی تیک خورده با رنگ قرمز توسط توابع بسط تیلور

ایجاد یک ipce و انجام عملیت رو آن و وصل کردن به پردازنده در vivado

یک ipcore در   hls تعریف کنید که روی تصویر ورودی عملیات smoothing را با فیلتر های گاوسین ا(. . .)

حل تمرین مدار یک

حل تمرین چهار سوال مدار یک

حل تمرین کلاسی مدیریت مالی مدل سازی مالی

سلام وقت بخیر... حل تمرین کلاسی هست که باید وارد سایت بشید.. نام کاربری و گذرواژه رو بهتون میدم طبق(. . .)

حل تمرین آمار عمومی ۳ تمرین

تا شنبه اخر شب اماده شود۳ تمرین است

تعیین نقش ها در جملات

تعیین نقش دستور ها در دو عکس مثل فعل ، فاعل ، مفعول ، متمم ، مسند ، مسند الیه

نقش نقش ها در جملات آپلود شده

تعیین نقش ها در جملات تعیین شده مثل فعل ، فاعل ، مفعول ، متمم ، مسند و...

تمرینات درس پردازش نوری تصاویر

تمرینات برای درس پردازش تصویر هست که اثباته بیشتر. و برای حل انتگرالش باید از نرم افزاز میپل استفاده(. . .)

تمرینات الکترونیک ۲

برای درس الکترونیک ۲ یه سری تمرین داشتم که میخواستم حل بشه

ریاضی مهندسی

۵ تا تمرین ریاضی مهندسی که تا تاریخ ۱۵ خرداد باید تحویل بدم 

حل تمرین مسائل حسابداری دبیرستان

حل مسائلی که ارسال شده 

یک پاورپوینت بسیار خوب و روان با توجه به کلیه فایلهای موجود در فایل زیپ شده

با سلام.احتراما فایل زیپ شده ارسالی شامل یک pdfدر مورد کوادروتور و معادلات دینامیکی ان می باشد که با(. . .)

ریاضیات گسستهه

سوالات مربوط به تمارین ریاضیات گسسته دانشگاه ترم۲ رشته مهندسی کامپیوتره ،....سوالات اسونن و میخوام ک(. . .)

حل سوالات ریاضیات گسسته

سوالات مربوط به تمارین ریاضیات گسسته دانشگاه ترم۲ رشته مهندسی کامپیوتره ،....سوالات اسونن و میخوام ک(. . .)

جواب 6 تمرین الگوریتم پیشرفته

6 تا سوال الگوریتم پیشرفته هست که باید جواب داده شود

مکانیک سیالات پیشرفته

سلام روز به خیر میخواستم این دو سوال مکانیک سیالات پیشرفته رو برام حل کنید عکس سوالات رو براتون(. . .)

مدل سازی در هوافضا کتاب زیپفلتمرین

مدل سازی در هوافضا کتاب زیپفلتمرین فصل دوم>کناب زیپفل با حل دستی که البته سوال ۲.۱۰علاوه بر حل دس(. . .)

حل تمرین درس مهندسی صنایعمدیریت عملیات

این شرکت قصد دارد که چیدمان ایستگاه های) station ( خود را به گونه ای تغییر دهد که جریان مواد و رفت و(. . .)

حل مدار ترانزیستوری و اشمیت تریگر درس تکنیک پالس

بااحترام ؛۸ عدد تمرین تکنیک پالس از قسمت مدارهای ترانزیستوری و اشمیت تریگر  ک مدت زمات تحو(. . .)

تمرین شبیه سازی درس تکنیک پالس با نرم افزار LTspice

دو عدد تمرین شبیه سازی که پاسخ شبیه سازی ها به صورت فایل ارسال شود و منابعی ک معرفی کردند از کتاب تا(. . .)

سوال آزمون ویژة داوطلبان دوازدهمعلوم انسانی

سلام سوالا همه چهار گزینه ای فقط جواب میخام بدون توضیح و حل مساعل فقط جواب صحیح

تمرین خواص مکانیکی

یک تمرین درس خواص مکانیکی لطفاً کاملا صحیح انجام شود

تمرین درس طراحی سیستم عامل

تمارین درس سیستم عامل 

امتحان دینامیک ماشین

یک سوال دینامیک ماشین (سرعت و شتاب نسبی دستگاه دوار و غیر دوار)

تمرین متلب درس پردازش سیگنال های بیولوژیکی

سوال۲ قسمت الف ب ج دسوال ۳ قسمت الف و بسوال ۴ قسمت ۱ (بجز قسمت و)

تغییر کدهای ۳ الگریتمfifo srt sjf

سلام دوستان من سه تا کد دارم که کامل نوشته شدن برای سه الگریتم fifo, srt ,sjf فقط می خوام این ک(. . .)

تعادل نش مرکب

به فردی با تسلط بر اقتصاد خرد برای حل تمرین مباحث نظریه بازی ها ( تعادل نش مرکب) برای حل بازی زیر نی(. . .)

حل سوال کنترل بهینه

حل سوال کنترل بهینه 

انجام تمرین های الکترونیک ۱و۲

حل مسائل الکترونیک ۱ و۲بحث ترانزیستور و دیود

حل تمرین بازار برق سرمایه گذاری در انتقال

در سيستم شكل زير يك سرمايهگذار در خصوص ظرفيت مناسب براي احداث خط انتقال ميان دو شينميانديشد. هر دو ن(. . .)

تمرین سرمایه گذاری در انتقال بازار برق

در سيستم شكل زير يك سرمايهگذار در خصوص ظرفيت مناسب براي احداث خط انتقال ميان دو شينميانديشد. هر دو ن(. . .)

طرح سوال تستی

۴ فصل یک کتاب زیست شناسی میخواستم از هر فصل ۱۵ سوال تستی طرح بشه با ذکر شماره صفحه ای که سوال ازونجا(. . .)

مسایل امار

حل سوالات مخصوصا سوال اخر

پاسخ تشریحی به این سوالات آمارزیستی

سلام پاسخ تشریحی همراه با فرمول های استفاده شده رو میخوام

حل تمرین آمار عمومی

حل ۳ سوال آمار

حل تمارین دینامیک گاز

حل تمرین دینامیک گاز و خواندن اعداد از روی جدول های جیمز جان فقط شش سوال اول حل شود 

حل تمرین مدیریت استراتژیک

سلام وقتتون بخیر  در داخل ورد چند تا سوال هست که باید با توجه به متن جواب سوالات را به صورت تحل(. . .)

سوال کلاسی درباره صورت‌های مالی

در شرکتی سود خالص ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال اندوخته قانونی۵٪ و سایر اندوخته‌ها ۱۰٪ است.اگر زیان انباشته ۲۰۰،۰۰(. . .)

حل تمرین کتاب اقتصاد سنجی طبق تصویر ارسالی

درخواستم به شرح تصویر می باشد

تمرین برنامه ریزی خطی

سوالات به روش ترسیمی ، سیمپلکس و سیمپلکس تجدید نظر شده 

بهینه سازی

تمرین را با گمز انجام دهید و فایل اجرایی گمز و گزارش معادلات و نتایج را در اختیار من قرار دهید

حل تمرین در برنامه متلب

بر پایه ماتریس در نرم افزار متلب برنامه نویسی کنید و برنامه رو نوشته و عکس کد ها رو در برنامه بفرستی(. . .)

حل تمرین درس برنامه ریزی تولید

حل تمرین درس برنامه ریزی تولید

حل تمرين درس فرايند هاي تصادفي

سلامدر رابطه با اين مثال س نكته را ميخواستم زحمت بكشيد حل كنيد١. رابطه اول ك كادر صورتي داره، اثبات(. . .)

حل سوال بتن

سلام ظرفیت خمشی مقطع را در لنگر منفی حساب نمایید براساس ایین نامه 99

اثبات معادله فالکنر اسکن مکانیک سیالات پیشرفته

معادله فالکنراسکن را به طور کامل همراه با توضیحات اثبات کنید

تمرین مدار

سلامحل 1 سوال مدار 1 که سوالات و جزوه مدار ضمیمه شده است 

محاسبه فاصله اطمینان

محاسبه و حل مثال بالا

حل تمرین درس اصول جلوبرنده برای رشته هوافضا

درس : اصول جلوبرنده پیشرفته رشته : هوافضا 

ترجمه مقاله مربوط به رشته عمران

سلام می خوام این دو تا مقاله که برای رشته مهندسی عمران هست را ترجمه کنید . 

بهینه سازی هاب انرژی با استفاده از نرم افزار متلب

با سلامپروژه ی درخواستی در قالب بهینه سازی یک هاب انرژی شامل پیل سوختی و انرژی های تجدیدپذیر می باشد(. . .)

طراحی نمونه سوال

سلامبه 9 عدد نمونه سوال تشریحی با پاسخنامه تشریحی نیاز دارمسطح سوال ها متوسط باشد.

بهینه سازی با گمز

مسأله بهینه سازی با نرم افزار گمز نوشته شود ومساله حل شود و کد گمز به همراه گزارش تمرین در اختیار بن(. . .)

انجام تمرینات های فصل یازدهم کتاب فرآیند طراحی موانیک

انجام تمرین های فصل یازدهم کتاب طراحی مکانیکی نوشته ی دیوید جی اولمن ترجمه ی دکتر قاضی زاده ..طبق عک(. . .)

مسئله دو طرف سطح شیبدار با تعویض مقدار جرم وزنه ها

دو طرف سطح شیب دار مقدار جرم وزنه ها عوض شده 

معرفی روش های پویایی سیستم ها

سلام تمرین زیر در حد یک پی دی اف سه یا چهار صفحه ای انجام بشه ...فقط همین روش های زیر را با ذکر(. . .)

حل تمرین در متلب

سلام در فایلی که پیوست شده حل به صورت دستی انجام شده حالا همین تمرین باید در متلب کد نویسی بشه تا ان(. . .)

تمرین ابتدای کامپایلر

۲تا تمرین هرکدوم سه بخشه تقریباتا فردا تحویل باید داده بشه

حل 12 تمرین از کتاب نظریه عملگرها آنالیز تابعی

12 تمرین انتخابی از بین حدود 40 تمرین که کار آسان است (6 تمرین فصل اول و 6 تمرین فصل دوم)از کتاب نظر(. . .)

حل سوالات معادلات دیفرانسیل همراه با روش حل

به شخصی جهت حل سوالات معادلات دیفرانسیل همراه با توضیح (روش حل ) نیاز دارم 

حل سوالات میانترم فیزیک

سلام ۵ سوال دارم یک ساعت وقت دارم 

کنترل موجودی

سلاملطفا حل تمرین برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی را انجام دهید. با تشکر

ارتباط بین ترمز abs و نیری اصطحکاک و ضریب اصطحکاک ایستایی و ضریب اصطحکاک جنبشی

ارتباط بین ترمز abs و نیری اصطحکاک و ضریب اصطحکاک ایستایی و ضریب اصطحکاک جنبشی 

حل تمرین فصل ۱ کتاب آپلود شده

با سلام و احترامکتابی که آپلود کردم، برای درس مکانیک محیط پیوسته ۲ می باشد، مقطع ارشد...می خواستم تم(. . .)

اثبات رابطه

اثبات قسمت اول رابطه داده شده در عکس. بصورتی که حد بینهایت لاندا برای رابطه S(a,b) برابر با ماکزیمم(. . .)

تست کنکور

چند تست کنکور هست که بدون پاسخ نامه هست می‌خوام اینا رو حل کنید نیاز به حل تشریحی نیست 

حل تمرینات درس ساختمان داده

سلام چند تمرین از درس ساختمان داده هست که باید حل شود.سطح سوالات متوسط به پایین می باشد.

حل سوالات ساختمان گسسته

پاسخ این سوالاتی که در تصویر هست رو میخامبخش شمارش درس ساختمان گسسته هست و اینکه تا امشب میخام تحویل(. . .)

حل تمرین درس مکانیک شکست

با سلام درخواست حل تمرین درس مکانیک شکست را با نرم افزار آباکوس دارم . جدولی که در صفحه اول سوا(. . .)

انجام پروژه تئوری های تصمیم گیری

با سلاملطفا فایل های بارگزاری شده را مطالعه و پروژه ای را انتخاب بفرمایید و انجام دهید.

حسابداری میانه

حل تمرین حسابداری میانه 2

حل تمرین بهایابی یک

فوری فوری در تهیه گزارش تولید و صورت حساب سود و زیان 

کد نویسی پروژه dynamic programming

سلام و روز بخیرپروژه به صورت حل دستی و دراوردن معادلات مورد نیاز برای کد نویسی و ارایه نتایج می باشد(. . .)

حل تمرینات فیزیک 1 رشته مهندسی کامپیوتر

سلام.وقتتون بخیر .ی سری سوالات فیزیک 1 هستند ک میخواستم به روش های کتاب فیزیک دبیرستان حل بشن

محسن۱

سلام داخل عکس یک جدول میخواستم حل بشه درس طراحی الگوریتم کارشناسی ارشد نرم افزار

دو تمرین درس طراحی بتن پیشرفته_ مهندسی عمران

سلام وقت بخیرمن دو تا تمرین مربوط به درس طراحی بتن پیشرفته دارم که از دروس ارشد مهندسی عمران هست. بر(. . .)

طراحی نمودار ER درس اصول طراحی پایگاه داده

بسیار عجله دارم برای امشب زمان ارسال وجود داره1 سوال برای طراحی نمدار ER میباشدجزوه قسمت های مقدماتی(. . .)

حل تمرین ریاضی ساده

حل تمرین ریاضی

حل تمرین مدار ۱

۳ تا تمرین مدار یک از کتاب تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت که باید به روش دترمینان کرامر حل بشه. (اگر س(. . .)

حل تکلیف کنترل تطبیقی

برای حل تمرینهای درس کنترل تطبیقی به کمک نیاز دارم

حل مسأله بصورت کامل

لطفا تمام نکات رعایت شود در حل مسأله 

پروژه طرح آزمایش

سلام وقتتون بخیر من یه پروژه 15صفحه ای از طرح آزمایش مربوط به رشته آمار می خوام که ابتدا یه مقدمه ا(. . .)

نوشتن برنامه شبیه ساز

دو عدد جدول یک زمان ورود اولیه و یکی زملن سرویس بر اساس این دو جدول و یک عدد تصادفی کد به زبان پایتو(. . .)

حل کامل تمامی سوالات به صورت تشریحی

سلام. لطفا تمامی سوالات در فایل pdf به طور کامل و به صورت تشریحی پاسخ داده شوند و پاسخنامه قابل دانل(. . .)

مسئله بهینه سازی غیر خطی مکان یابی

مسئله مربوط به یافتن مکان و تعداد بهینه آنتن در یک شبکه سلولی هست. تعدادی کاربر با یک سری مشخصات در(. . .)

حل تمرین الکترونیک آنالوگ

باسلام - احتراماً , حل تمرین الکترونیک آنالوگ . فقط حتما تا زمانی که نوشتم لازم دارم . ممنون

حل تمرین اثباتی مربوط به درس دینامیک 1 ارشد برق

سلامحل تمرین به صورت دستی و اثباتی هست .مربوط به درس دینامیک 1 " کارشناسی ارشد برق سیستم های قدرت "&(. . .)

ریاضی عمومی 2 حل تمرین

می خواهم سوال یک تا سه با راه حل کاملا تشریحی حل شود

کنترل چندمتغیره

تمرین درس چند متغیره....تحویل بصورت تایپ شده باشد

تمرین درس مدار منطقی

تمرین مدار منطقی

سوال های مدار

سوال  ۱  ۲  ۳ با ارکد باید حل شه

انجام یه سوال مربوط به واریانس

این سوال برای آمار رشته اقتصاده و واقعا به حلش نیاز دارم

حل پاسهای ارتعاشی در متلب

  1-پاسخ ارتعاشات ازاد میرا برای جرمی به مقدار 100کیلوگرم و سختی فنر 1000نیوتن برمتر و(. . .)

مسائل امار

حل کامل ۳۲ سوال آمار مربوط به رشته حسابداری ترم ۲ 

حل تمرین به صورت اثباتی مربوط به درس دینامیک 1 ارشد برق

سلامحل تمرین به صورت دستی و اثباتی هست .تعداد تمرین ها 2 عدد می باشد .مربوط به درس دینامیک 1 " کارشن(. . .)

حل تمرین طراحی بتن پیشرفته_ کارشناسی ارشد عمران سازه

سلام وقت شما بخیر.همونطور که در پیوست پیام مشاهده میکنید، من دو تا تمرین مربوط به درس طراحی بتن پیشر(. . .)

حل سوالات کنترل تطبیقی

حل سوالات کنترل تطبیقی 

زبان انگلیسی

حل چند سوال ساده انگلیسی 

تمرین عملی درس هوش مصنوعی

تمرین عملی برای درس هوش مصنوعی هست که دو بخش داره که یکیش پازل رمزنگاری هست و یکیش جستجوی خصمانه.

حل تحلیل سازه ۲

حل تمرین تحلیل سازه ۲ با راه حل

حل سوالات درس فولاد

سوالات درس فولاد را میخواشتم با راه حل،حل شود 

حل تمرین کتاب الکترونیک آنالوگ پیام نور حامد امین زاده

سلام من دانشجو در رشته برق هستم و برای امتحان پایانترم الکترونیک آنالوگ نیاز به جواب سوالات آخر فصل،(. . .)

کنترل اتوماتیک رشته مکانیک یا هوافضا جواب های زیاد دقیقی هم نمیخام

چند تا سوال کنترل اتوماتیک که زیاد جواب دقیقی نمیخام

تمرین مرتبط با ارتعاشات

سلام وقت بخیرمیخواستم برای حل این تمرین کمکم کنید و اینکه هزینشم بفرمایید.

تمرین درس کنترل چندمتغیره

3 تا سوالجواب ها تایپ شده باشد

تمرین بیگ‌دیتا

انجام تمرین بیگ دیتا

تمرین میان ترم دانشگاهی

درس برنامه ریزی درسی : یک برنامه درسی را در یکی از دانشگاه های معتبر دنیا در ارتباط با تخصص خودتان ج(. . .)

پاسخ کامل سوال

پاسخ و نحوه فرمول های مربوط به تراز نامه و ثبت در دفتر 

حل تمرین فیزیک عمومی ۲

 لطفاً به طور کامل و به صورت روان و با خط خوانا حل گردد 

شبیه سازی یک اینورتر T-type با سیمولینک متلب با استفاده از کنترل برداری space vect modulation

ابتدا یک اینورتر ساده متصل به یک موتور pmsm با نرم افزار سیمولینک متلب با استفاده از کنترل بردا(. . .)

پروژه درس آمار

فایل نهایی در قالب Latex باشد.

کنترل بهینه

حل دستی سوال 

خطی سازی رابطه

رابطه بالا را خطی کنید 

دو مسئله از اصول حسابداری ۱

دو اکسل که شامل مسئله حسابداری است ، حل مسائل و پر کردن اکسل مربوطه

حل تمرین سوال ۵

ممنون میشم شوال ۵ رو حل و مختصر توضیحش بدید

اثبات خطای حاصل تقسیم

با تمام توضیحات

حل تمرین مهندسی پی

بصورت دستی وبراساس مقررات ملی ساختمان مبحث جدید

حل معادله به کمک متلب

5 مثال برای حل دستگاه معادلات جبری ( 3 معادله سه مجهولی) بصورت عددی و 5 مثال پارامتری از منابع اینتر(. . .)

درس نظریه زبان ها و ماشین ها

سلام و وقت بخیر . چند سوال از درس نظریه زبانها و ماشین ها باید حل شود . دو سوال آخر باید به کمک ابزا(. . .)

تمرین های مربوط به ترم دوم ارشد اموزش پزشکی

یک برنامه درسی را ذر یکی از دانشگاه های معتبر دنیا در ارتباط با تخصص خودتان جست و جو و نقد کنید (معی(. . .)

حل تمرین انالیز ریاضی

یک تمرین انالیز ریاضی به صورت اثبات:اثبات کنید بین هر دو عدد حقیقی دست کم یک عدد گنگ وجود دارد.

حل تمرین اصول انالیز ریاضی

یک تمرین انالیز ریاضی به صورت اثبات:اثبات کنید بین هر دو عدد حقیقی دست کم یک عدد گنگ وجود دارد.

حل تمرین توزیع فراوانی میانگین

حل تمرین آمار احتمال با جزئیات همراه فرمول انجام شود

حل تمرین درس آمار و احتمال مهندسی

تمرینات شامل 5سوال هست که میخوام با جزئیات حل بشه 

حل سوال برنامه نویسی

سوال برنامه نویسی به زبان c++سوال اپلود شده طبق خواسته های سوال با دو کلاس و توابع مختلف زده شود&nbs(. . .)

حل تمرین اصول محاسبات فرآیند

حل چند تمرین ساده از درس اصول محاسبات فرآیند 

حل تمرین های طراحی سیستم های دیجیتال ۱

امروز حتما باید آپلود کنم لطفاً یکی حلشون کنه.

تحقیق شش سیگما

با سلام و احترام یه تحقیق تمیز و مناسب از موضوع شش سیگما در فر آیند کسب و کار پاور پوینت ب(. . .)

پاور درست کردن

با سلام و احترامدو تا فایل پی دی اف هست .. دو تا مقاله فارسی,میخواهم دو تا پاور پوینت درست کنید (. . .)

سه سوال در درس calculus of variations

پاسخگویی به زبان انگلیسی، و در قالب pdf باشد. آزادسازی پول بعد از تصحیح استاد خواهد بود. 

تمرین فصل اول انتگرال روش اجزای محدود

حل تمرین اجرای محدود کتاب  Introductory Finite Element Method

حل تمرین درس ارتعاشات غیر خطی مقطع کارشناسی ارشد

تمرین های درس ارتعاش غیر خطی مبحث پرتوربیشن که باید حداکثر تا فردا حل شوند. خیلی جزیی از متلب هم در(. . .)

۵ صفحه حل تمرین ساده عربی

فقط یه حل تمرین ساده عربی برای سال دهمه یه ذره قواعد و ترجمه

حل دو تمرین بیوانفورماتیک برای کارشناسی بیوتکنولوژی

حل دو تمرین تقریبا ساده دقت به جزییات سوال هانیاز به نرم افزار VMDبعد از چک کردن جواب هزینه کام(. . .)

حل تمرین های حسابداری

ی سری سوال حسابداری داشتم خواستم ببینم میتونید حل کنید تا فردا شب وقت دارم

درس یادگیری ماشین با زبان پایتون

حل تمرین درس یادگیری ماشین با زبان پایتون سوالات در فایل بارگذاری شدن لطفا پیشنهاد قیمت بدین مم(. . .)

ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ماشین لرنینگ

میخوام ترجمه درست و دقیق  برای این گزارشی که گذاشتم انجام بشه

۲ تمرین بردار فیزیک

۲ تمرین بردار فیزیک

تهیه کلیپ درسی

تهیه کلیپ از درس مدار الکتریکی دوتهیه ۶ کلیپ از ۶ فصل کتابتوضیح مختصر هر فصل با حل مثالتوضیح دهنده م(. . .)

پروژه استفاده از تابع در روش گام به گام مستقیم

با سلامکد روش گام به گام مستقیم در مثال ارائه شده در پیوست را با کمک توابع بنویسید. منظور از X رقم آ(. . .)

مدلسازی و صحت سنجی فصل 3 و 4 پایان نامه

فصل 3 و 4 پایان نامه با موضوع رفتار گروه شمع تحت بارگذاری...

4 تمرین رشته مخابرت

تضمینی درست حل بشه

عمران ژئوتکنیک حل تمرین

سلام یه تکلیف عمران ژئوتکنیک هستش راجب Rock slope stability analysisسوال اول بخش اول استریونت ن(. . .)

سوالات مکانیک 3 تدریس شده از کتاب دینامیک کلپنر

سلام وقت بخیر. من جواب این سوالات را تا 29 اسفند میخوام . این مباحث از کتاب دینامیک کلاسیک کلپنر تدر(. . .)

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات جدول فراوانی رو واسم انجام بدید

حل تمرین های مدار ۲

حل تمرین های ارسالی

تمرین های رو‌ش های عددی در مالی

کد برنامه ها و نمودارها تایپ در لاتک

حل سوالات امتحانی درس مباحث جاری در حسابداری دولتی

این ها سوالات امتحان رشته حسابداری درس مباحث جاری در حسابداری دولتی هستند که باید حتما جواب صحیح و د(. . .)

تمرین احتمال 1

6 عدد تمرین مشخص شده درس احتمال 1 از کتاب قهرمانی فصل تابع چگالی احتمال

حل آمار

با سلام درس آمار و احتمال دارم

حل تمرینات حسابدری صنعتی 3 سازمان حسابرسی

حل تمرینات و مسائل کتاب سازمان حسابرسی (حسابداری صنعتی جلد سوم ) رو میخواستم به صورت تشریحی و توضیحی

تمرین درس یادگیری عمیق

حل سوالات pdf مربوط به درس یادگیری عمیق

حل تمرین درس سازه های مرکبمکانیک مواد و طراحی

با سلام و احترامخداقوتمن نیاز به حل تمرین شماره های ۲/۴/۶ فصل دوم از درس سازه های مرکب (مکانیک مواد(. . .)

انجام پروژه با نرم افزار stk

نیاز به توصیح در ورد برای چگونگی انجام شبیه سازی دارد.

پیاده سازی خانه هوشمند اینترنت اشیاء

این یه پروژه نهایی خانه هوشمند هستش که بخش 4 پروژه با بنده است4. بخش چهارم پروژه( 1نفر): پیاده سازی(. . .)

انجام پروژه پایانی ارشد تبدیل انرژی با نرم افزاز EES

انجام پروژه پایانی ارشد تبدیل انرژی با نرم افزاز EES مربوط به پیل سوختی غشای تبادل پروتون و الکترولا(. . .)

حل المسائل دینامیک ماشین تاجیک

حل المسائل دینامیک ماشین محسن تاجیک ورضارشیدی میبدی پیام نورارسال بصورت پی دی اف

رسم سری زمانی داده ها

رسم سری زمانی بارش در حوضه درجه یک دریا خزر که دارای هفت حوضه درجه دو است مه داده های روزانه این هفت(. . .)

بازارهای مالی

سوالات در مورد درس قیمت سهام در بازارهای مالی هست. سوالات به انگلیسی هست ولی اگر امکان پاسخ به انگلی(. . .)

سوالات در مورد درس Asset Pricing

سوالات در مورد درس قیمت سغام در بازارهای مالی هست. سوالات به انگلیسی هست ولی اگر امکان پاسخ به انگلی(. . .)

کدنویسی در قالب بهره برداری بهینه از سیستم هاب انرژی شامل منابع تجدیدپذیر

سلامپروژه درخواستی به عنوان یک فایل پی دی اف که در همان فایل با نرمافزار GAMS انجام شده را میخواهم ب(. . .)

د

سلام وقت بخیر دانشجو کشاورزی هستم تمرینات درس امار و طرح ازمایشات هست ممنون میشم سوالات حل گردد و چو(. . .)

پروژه پایانی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

انجام پروژه پایانی ارشد مکانیک تبدیل انرژی با نرم افزار شبیه ساز  ترمودینامیکیEES یه توربی(. . .)

حل تمرین پایتون

چند تمرین ساده در پایتون

نمایش ضربان قلب و اکسیژن خون

اندازه گیری ضربان قلب و اکسیژن خون توسط پالس اکسیمتر و اردوینو و نمایش توسط وای فای و موبایل

تعیین بردار نرمال حاصل از تصاویر اخذ شده از دوربین با فیلتر پلاریزه

با دوربینی که دارای فیلتر پلاریزه است در زاویه های مختلف از یک آبجکت عکس گرفته می شود و باید با استف(. . .)

حل تمرین مولفه های اصلی

با سلام و احترامتمرین شماره یک فایل بارگذاری شده به طور کامل به صورت تشریحی حل شود.با تشکر

حل تمرین درس اندرکنش خاک و سازه

سلام و وقت بخیر تمرین کلاسی درس اندرکنش خاک و سازه است سه تا سوال که سوال اول فرمولهاش همراهشه دوتا(. . .)

حل تمرین 7 و ۱۶

حل مساله 7 و ۱۶ فایل

حل سوالات درس روش های آماری

با عرض سلام و خسته نباشیدسوالات در دو دسته ی محاسباتی و تحلیلی می باشند و شماره ی سوالاتی که از فایل(. . .)

روش اجزای محدود + Ansys

تير پيوسته با سه المان پرتو را با روش اجزاء محدود تحليل كنيد. گشتاورهای خمشی را در نقاط گره و در وسط(. . .)

تحلیل مودال سازه چند درجه آزادی - پاسخ سیستم با روش نیومارک بتا

در قسمت اول مشکلم توی اون بحث آزمون و خطاش هست که چجوری به فرکانس یک برسیم .

پروژه درسی طراحی اجزا

سلام سفارش بنده مربوط به درس کاردانی است و طبق توضیح مقاومت تیر و توضیحات دیگه ک داخل فایل است که با(. . .)

حل تمرینات تستی

با سلام و احترام حل تمرینات تستی  رو لطفا برام انجام بدین با تشکر از کادر 

کدی از گیتاب که راجع به تشخیص سه بعدی در خودروهای خودران هستش

با عرض سلام من یک کدی از گیتاب دارم که راجع به تشخیص سه بعدی در خودروهای خودران هستش و با پایتون نوش(. . .)

پروژه مبانی برق ۱

یک پروژه طراحی و تحلیل مدار باک.ورودی 110vrmsبا فرکانس 50 هرتز.خروجی 30ولت. 1 امپر.بقیه اجزا بر اساس(. . .)

اثر ناحیه چسبنده بر رفتار کامپوزیت پارچه ساده

در این پروژه نیازمند شبیه سازی ناحیه ای چسبنده در محل اتصال دسته الیاف بافته شده با یکدیگر و ماتریس(. . .)

حل دو تا تمرین ساده ی متلب

حل دوتا تمرین ساده ی متلب تمرین اول ) برنامه ای که طول های اندازه گرفته شد برای دهنده را ا(. . .)

حل 2 تمرین برنامه نویسی فیزیک محاسباتی

تمرین دوم به روش اختلاف محدود حل شود. فقط کد و نتایج نهایی لازم است.

نمودارسامانه صدور فیش غذا در رستوران

نمودار مورد کاربری وکلاس را به طور کامل ترسیم کنید‌ .کلاس سفارش را در نظر گرفته نمودار حالت را ترسیم(. . .)

رسم شکل جریان پتانسیل حول لوزی

با سلام. روش حل به صورت کامل توضیح داده شدهو فقط نیاز به کد متلب برای رسم شکل هست. 

انجام یک پروژه ساده تئوری تصمیم گیری

تشریح وضعیت و مشکلات موجود در یک شرکت و حل مشکل با استفاده از روشهای تصمیم گیری بطور کلی: بیان مسئله(. . .)

پروژه درس تئوری فناوری ساخت افزاره

مسائلی که باید در پروژه رعایت شوند در فایل پیوستی قرار دارد.

پاسخ تشریحی به سوالات آپلود شده دری طراحی اجزا یک

سلام خسته نباشید سوالات طراحی اجزا یک هستش برای ارائه به استاد 

محاسبه ترازنامه سود و زیان

درخواست محاسبه ترازنامه و سود و زیان

حل تمرین عملی آمار

تمام مطالب درخواستی در فایل پیوست درج شده است باتشکر از سایت خوب و کاربردیتون

خلاصه نویسی مقاله

نیاز به کار بسیار تخصصی ندارم، فقط در حد ۴،۵ صفحه میخواهم این خلاصه با مقدمه و نتیجه گیری و سر فصل ه(. . .)

حل مسائل تحقیق در عملیات مبحث غیر قطعی

نیازمند فردی دارای ارشد مهندسی صنایع مسلط به تحقیق در عملیات مبحث غیر قطعی، حل 3 مسئله به انتخاب دلخ(. . .)

حل سوالات ریاضی 1 دانشگاه

تمام سوالات در برگه ها حل شود تشریحی 

تمرین پایتون

رنامه ی نوبت دهی به بیماران به شکل زیر می باشد در این برنامه در گام اول اطلاعات n مراکز درمانی(. . .)

تحلیل چند شعر ادبیات

من یه عکس به شما دوستان خواهم داد و شما نیز براساس ارایه های ادبی ویژگی های ادبی ویژگی های فکری و رد(. . .)

درس پژوهش و توسعه حرفه ای نمونه تحقیقی

تحقیق درس پژوهش و توسعه حرفه ای 3

حل دو تمرین مربوط به فصول نمونه گیری و توزیع های نمونه گیری و تخمین آماری

حل سوال 27 به طور کاملو حل سوال 25 موارد الف، ب، د (مورد ج لازم نیست) راه حل و فرمول ها به طور(. . .)

حل این تمرینکه مقداری از ابتدای مسئله بصورت دستی حل میشود و مابقی آن توسط نرم افزار متلب

حل در مورد جریان یکنواخت و تعدادی دابلت است که این شکل مسئله را ایجاد کرده اند...باید تابع جریان را(. . .)

طرح‌ تجربی روانشناسی

یه طرح تجربی و آزمایش روانشناسی با موضوع دلخواه در حد ۵-۶صفحه شبیه پروپوزال که ضرورت پژوهش و ابزار و(. . .)

امتحان پایان ترم آمار روانشناسی

لطفا به سوالات امتحانی به صورت کامل و با فرمت apa پاسخ داده شود.

محاسبه انرژی سطح برایbcc

۱-روابط گاما برحسب تتا و شکل تعادلی هر یک از ساختارهایBCC،هگزاگونال،FCC و الماسی را ارائه کنید.۲-انر(. . .)

هیدرودینامیک

این سوال اثباتی است و لطفا در اسرع وقت حل شود

توضیح کامل

توضیح تصویری کامل 

حل جریان سیال در محفظه دو بعدی با روش عددی

یک روش عددی برای حل جریان در محفظه مستطیلی دو بعدی شکل زیر که گوسه بالا سمت راست آن زاویه ۴۵ درجه دا(. . .)

درس ارزیابی سیستم

انجام یک سوال از درس ارزیابی سیستم با توضیح کامل

حل ۷ تمرین مدار الکتریکی ۱

سلام، ۷ تمرین از درس مدار الکتریکی ۱ میباشد. باتشکر.

محاسبه دانسیته متان

محاسبه دانسیته متان با برنامه نویسی و متلب که صورت سوال رو فرستادم پاسخ شامل روش حل ... کد ها ... خر(. . .)

انجام پروژه درس الکترونیک با مولتی سیم و تحلیل ریاضی آن

پروؤه درس الکترونیک3که شبیه سازی با مولتی سیم و تحلیل ریاضی ان است.که در فایل آپلود شده بخش 1میخام ک(. . .)

حل یک انتگرال

مراحل گام به گام حل انتگرال مورد نیاز است.

سلام چندتا تمرین در مورد در درس محاسبات عددی در الکترومغناطیس داشتم

سلام چندتا تمرین در مورد در درس محاسبات عددی در الکترومغناطیس داشتم

مسئله کنترل تصادفی

برای درس فرایندهای تصادفی در مقطع ارشد نیاز به ارائه پاورپوینت با موضوع مسئله کنترل تصادفی دارم

حل تمرین درس سنتیک و طراحی راکتور

سلام ، من در حل تمرین ۴  عدد مسئله در درس سنتیک و طراحی راکتور به مشکل برخوردم . اگر کسی هست که(. . .)

پروژه متلب مکانیک خاک

پروژه متلب برای مکانیک خاک 

حل تمرین درس کنترل کیفیت

۵سوال مربوط به درس کنترل کیفیت رشته امار Pdf درس را برای شما میفرسم.تا صبح روز دوشنبه هم میتونی(. . .)

پروژه دانشجویی مولتی سیم

با سلام پروژه دانشجویی مربوط به نرم افزار مولتی سیم دارمشرح پروژه:یکسو ساز نیم موج ولتاژ ورودی ۵۰ ول(. . .)

حل امتحان

حل امتحان طراحی اجزا ۱ در روز شنبه ساعت ۸

سلام وقت بخیر لطفا به تمام سوالات پاسخ بدهید

سوالات مربوط به درس هوش مصنوعی میباشد 

حل تمرین مهندسی شیمی هایسیس

لطفااین سوال رو با روش ریاضی حل وبا هایسیس شبیه سازی کنین.

حل دینامیک یک اونگ به روش لاگرانژ

دینامیک یک اونگ به روش لاگرانژ حل شود 

حل مسایل فصل ۸ دکتر مهرانی

حل مسئله های اخر فصل ۸ کتاب دکتر مهرانی

حل تمرین استاتیک

تعدادی سوال درس استاتیک و مقاومت مصالح، که نیاز به حل هست. مراحل حل کامل و با جزئیات باشد.

حل یک سوال آمار

لطفا مراحل حل به صورت کامل و همراه با جزئیات باشد.

تمرین امار برای رشته مدیریت

سلام این تمرین هایی هست که استاد داده می خواستم بدونم می تونید حل کنید

حل تمرین امار اس

سلام این تمرین هایی هست که استاد داده می خواستم بدونم می تونید حل کنید

حل تمارین آمارا

سلام و عرض ادبیکسری تمارین درس آمار دانشگاه ازاد رشته مدیریت داشتم که میخواستم انجام بشه و آمادگی قب(. . .)

با سلام تایپ جزوه

با سلام و عرض خسته نباشید میخواستم این پنج صفحه درس آمار و احتمالات مهندسی رو در ورد تایپ کنید(. . .)

حل تمارین روش های MODM

چند سوال دارم از بخش MODMکه روش هاس سیمپلکس کان تاکر برنامه ریزی سازشی برنامه ریزی آرمانی اپسیلون وز(. . .)

حل تمارین مربوط به ریاضی عمومی

پاسخ ها را با راه حل کامل و خوانا میخواهم

حل تمرین پایان

معادلات حاکم به بر حرکت فرفره محاسبه شودشرط : صفحه دارای یک درجه ازادی می باشد و فرفره دارای 5 درجه(. . .)

انجام پروژه متلب مرتبط با درس سیگنالها و سیستمهاسیگنال صدا

داخل فایلی که آپلود شده پروژه متلب در رابطه با سیگنال صوتی(صدا) تعریف شده که می‌خوام انجام بشه.

حل سه سوال مدار منطقی راه حل هم نوشته شود

سه سوال مدار منطقی هست که باید راه حل هم نوشته شود یعنی جوب نهایی به تنهایی نوشته نشود یه راه حل جزئ(. . .)

حل تمرین دستی دینامیک پیشرفته از کتاب هیبلر

با سلام حل تمرینهای درس دینامیک پیشرفته به صورت دستی از کتاب هیبلر ولی اگه جواب ها دقیقا از روی حل ا(. . .)

کد نویسی خاک

شرح کامل درخواست  پروژه مربوط به کدنویسی مکانیک خاک پیشرفته استکه نیازی نیست تااخر برین و همه ا(. . .)

حل تمرین مدل سازی پویایی سیستم

سلام وقت بخیر. لطفا این تمرین ها با رسم نمودارهای مربوطه به طور کامل حل شود

انجام چند تکلیف برنامه نویسی و برنامه به زبان C

یه تعداد تکلیف برنامه نویسی به زبان C  و ۲ تا برنامه به زبان  C باید نوشته بشه

تهیه یک گزارش در قالب ورد با موضوع: بررسی الگوی وام دهی موسسات پولی

تهیه گزارش به شکل ورد در زمینه : "فرمول محاسبه اقساط و سود سپرده های بانک ها"توضیحات:فرمول محاسبه نر(. . .)

شاخص تصادفی آمار در جدول نرخ سازگاری

با عرض سلام و وقتا بخیر پروژه ای با عنوان ''شاخص تصادفی آمار در جدول نرخ سازگاری'' میبایست برای(. . .)

تست مامان

جهت راه اندازی یک کسب و کار با ایده جدید سه عدد تست مامان همراه با سوال و جواب حداقل هر تست  10(. . .)

حل مسایل برنامه ریزی غیر قطعی

انتخاب 3 تمرین به دلخواه و حل درست آنها

حل تمرین دانشگاهی، دانشجوی سال اول دکتری مدیریت بررسی دو مقاله

سلام خسته نباشید.دو تا سوال استادم گفته که باید حل کنم برای سوال اول یه مقاله در زمینه smart to(. . .)

حل تمرینات روشهای اجزای محدود مهندسی عمران

با سلام ،یک سری تمرینات روش های اجزای محدود مربوط به رشته مهندسی عمران مقطع ارشد میباشد.

پژوهش در عملیات

سلام.نیازمند شخصی هستم که درس پژوهش عملیاتی زیرمجموعه حسابداری رو بلد باشه برای تاریخ فردا ساعت ۶ بع(. . .)

حل تمرین مقاومت مصالح

لطفا خیلی مهمه 

تمرین تحلیل مدارهای ac رشته برق قدرت

از سوال 15تا سوال 30نوشته شود سوالات آخر جزوه هست ترجیحا بافرمول های استاد نوشته شود

تمرین در مدار ۱

سلام تمرینات درس مدار ۱تا امشب لازم داشتم

حل ۴۰ مسئله اول کتاب فیلد با توضیح کامل ویرایش چهارم

هر تمرین به صورت کامل توضیح داده شود یعنی هر طیفی که در مسئله آمده بررسی شود و در نهایت پس از توضیحا(. . .)

برنامه ریزی تولید حل تمرین

با سلام .حل تمرین برنامه ریزی تولید با توجه به صورت مسئله بدون نرم افزار.با تشکر

نوشتن پلن با استفاده از انواع برنامه های تقویت

درس یادگیری و تفکر ارشد دانشگاه آزاد با استفاده از انواع برنامه های تقویت یک پلن طراحی کنی(. . .)

حل ۲۰ سوال دینامیک ۱

۲۰سوال دینامیک یک رو می‌خوام حل کنید.

پروژه درس کنترل اتوماتیک

پروژه کنترل اتوماتیک

انجام پروژه vhdl

سلام. یه مقاله آپلود کردم. پروژه اینه که همین مقاله رو پیاده سازی کنید‌ با زبان vhdl و نرم افزار viv(. . .)

تمرین اصول شکل دهی مواد

۱۲ عدد تمرین اصول شکل دهی مواد

حل ریاضیات پیشرفته

با سلام درخواست حل تشریحی تمرینات ریاضی پیشرفته را در صورتی که از جوابها مطمئن هستید ،دارم.

حل تمرین مسایل درس مدیریت مالی

این مبحث فصل هشتم از کتاب مدیریت مالی نوین جلد اول هست که راجب جریانات نقدی پروژه و صورت های مالی مع(. . .)

حل تمرین ریاضی عمومی ۲

لطفاً تمرین ریاضی عمومی دو (پنج سوال)را حل کنید.

حل تمرین درس مدارهای مجتمع

با سلام لطف کنید تمرین‌هایی ارسال را به صورت صحیح و درست حل بفرمایید برای دوشنبه امتحان دارم اگه میش(. . .)

ساختمان دادها نرم افزار

سوالات در دو صفحه میباشد لطفا بصورت دستی حل نمایید روی برگه 

حل سوال طراحی الگوریتم

لطفا سوالات بصورت کامل حل گردد

حل تمرین آمار پیشرفته

با سلام من دانشجوی ارشد روانشناسی پیام نور هستم اگه امکان دارد این ۴ تا سوال  آمار را با استفاد(. . .)

حل تمرین آمار پیشرفته تخصصی۱

با سلام من دانشجوی ارشد روانشناسی پیام نور هستم اگه امکان دارد این ۴ تا سوال  آمار را با استفاد(. . .)

حل سوالات بهینه سازی غیر خطی

سلام این سوالات برای پایان ترم هست و ۸ نمره داره که فقط تا فردا زمان دارم

حل تمرین های درس ریاضیات

سلام من می خوام اینارو برام حل کنید تا پنج شنبه به استاد ارسال کنم

سوالات فیزیک به زبان انگلیسی ، کمی در سطح دبیرستان بالاتر

سوالات انگلیسی فیزیک ، در حد فیزیک عمومی دو دانشگاه ، 

حل تمرینا به جز شماره ۴

با سلام حل تمرین ها به جز شماره ۴

حل تمرینات با روشهای کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پی شاپور طاحونی

حل تمرینات با روشهای کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پی شاپور طاحونی

بهینه سازی امار اندازه گیری Lebesgue

با سلام . فایل کامل توضیحات پیوست شده است. تشکر

حل تمرین الکترونیک1

در فایل آپلود شده، سوالات 6 و 7 و 8 و 9 و 10 رو می‌خوام حل بشن.

تمرین مخابرات گرایش سیستم درمتلب

سلام انجام دو تمرین مخابرات گرایش سیستم در متلب 

شبیه سازی با متلب به همراه گزارش و فایل متلب

با سلام و احترام؛براساس فایل مقاله پیوست،جایابی قطب کنترل تطبیقی و تئوری جدید بدست آمده و معادلات حا(. . .)

تمرین مکانیک خاک عمران

تمرین مکانیک خاک کارشناسی عمران 

تمرین مکانیک خاک

تمرینات مکانیک خاک رشته عمران - کارشناسی 

حل تمرین مدار منطقی

حل تکالیف مدار منطقی

پروژه درس تحقیق در عملیات رشته مدیریت ساخت ترم 1 کارشناسی ارشد استفاده از روش ahp به عنوان ابزار انالیز و مدلسازی در نرم افزار expert choice

پروژه درس تحقیق در عملیات رشته مدیریت ساخت .ترم 1 کارشناسی ارشد .انتخاب یک موضوع با مشورت مطالعه مقا(. . .)

حل سوالات امتحان

حل سوالات با توضیحات کامل

پروژه مهندسی مکانیک

برنامه نویسی معادلات مقاله اپلود شده با برنامه متلبرسیدن به نتایج صحیح مشابه با نتایج مقالهتوضیح کام(. . .)

سوالات ترمودینامیک پیشرفته

تعدادی سوال مربوط به ترمو پیشرفته برای رشته تبدیل انرژی است که در اسرع وقت میخواستم حل بشه.

حل این نمونه سوالات آمار

لطفا سوالات همراه با پاسخ تشریحی کامل باشد

رایانش تکاملی ،براساس تابع شماره ۹

با نرم افزار متلب طبق توضیحات مندرج در متن به همراه گزارش  کامل و کد اجرایی

منحنی دیسپرژن صفحه 9 شکل 4a

استخراج داده ها و رسم منحنی دیسپرژن صفحه 9 شکل 4a مقاله با استفاده از نرم افزار متلب

تمرین محاسبات نرم کتاب فازی جانگ

پاسخ تمرین ها ارسال شود

کدنویسی برای بلورفوتونی شامل موادغیرخطی از روش ماتریس انتقال

باسلام درخواست کدنویسی نمودار4مقاله آپلود شده در سامانه  بااستفاده از روابط خود مقاله را دارم.م(. . .)

حل نمونه سوال ابزار دقیق مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد

۵ نمونه سوال امتحان ابزار دقیق مهندسی پزشکی ارشد را میخواستم برایم حل کنید

حل کامل تمرین ۲ و ۳ و ۷و۱۱

تمیرینهای ۲ و ۳ و ۷ و ۱۱ از کتاب اصول مهندسی  دریا دکتر خسرو برگی کامل حل بشه و تا آخر هفته بدس(. . .)

پردازش سیگنال

انجام تمرین پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانس با متلب با انجام کدنویسی  و گزارش کار فایل word(. . .)

dynamical systems simulation in Python is about Lotka-Volterra models

simulate the "exponential" andthe "logistic" Lotka-Volterra models and you plot the orbits in the ph(. . .)

تمرین درس کامپیوتر

تمرین درس کامپیوتر

حل معادله دینامیکی به روش لاگرانژ

برای درس رباتیک یک معادله دینامیکی به روش لاگرانژ حل شود 

نظریه زبان رشته کامپیوتر

حل دو تمرین نظریه زبان رشته کامپیوتر خیلی فوری است

حل دستگاه معادلات خطی درس ریاضیات مهندسی

حل دستگاه اول به روش کرامر و دستگاه دوم به روش ماتریسی

مدلسازی انجام سفارش مشتری

با احترامجهت انجام فایل ضمیمه با برنامه های اشاره شده اگر کارشناس نیاز به توضیح هم دارن می تونم توضی(. . .)

حل تمرین ماشین الکتریکی3

حل تمرین ماشین الکتریکی3

سلام‌لطفا اگه ممکنه این نمونه سوالات رو به صورت دستی برای من حل کنیدسپاسگزارم

نمونه سوال به عنوان تکلیف و نمونه سوال امتحاندهست.ممنون میشم به صورت دستی حل بشه

ریاضی پیشرفته ارشد تبدیل انرژی

نیازمند به فردی مسلط به ریاضی پیشرفته ارشد تبدیل انرژی

حل تمرین عمران سازه _ تحلیل سازه ها

۵ تمرین ارسالی عمران گرایش سازه می باشد میخواستم تا تاریخ مشخص شده برام حل بشه ممنون از شما

سوالات ریاضی مهندسی پیشرفته

ریاضی مهندسی پیشرفتهچهار سوال اول صفحه اول حتما حل شود . بعلاوه سه سوال از صفحات دیگر بصورت دلخواه و(. . .)

حل تمارین با نرم افزار و تئوری

با سلام. لطفا تمارین ارسالی را با نرم افزار R و به صورت تئوری حل بفرمایید.

اجزامحدود

حل تمرین مربوط به درس اجزا محدود فقط به صورت دستی میباشد

حل پنج تمرين مهندسي عمران تحليل و و ديناميك عكس سوال پيوست شده

حل 5 سوال تمريني با حل مساله و يا تحليل آن 

حل تمرین های ریاضی ۱ برای دانشگاه

سلام وقت بخیر یک فایل حل تمرین مربوط ب ریاضی ۱ هست که باید تا روز جمعه تحویل استاد داده بشه و ت(. . .)

حل مسئله داده شده

مسئله داده شده بصورت دستی حل شود 

برنامه plc

تمرین ۱۴ : برنامه ای بنویسید که وقتی کنید I0.0 فشرده شد خروجی Q0.0 به صورت زیر روشن و خاموش شود(. . .)

طراحی مبدل های الکترونیک قدرت

یک سری تمرین در خصوص درس طراحی که باید همه ی پارامتر ها برای طراحی ابتدا حساب شده و پس از ان در محیط(. . .)

حل سوالات درس قابلیت اعتماد

به یک نفر مسلط به درس قابلیت اعتماد برای حل ۵ سوال نیاز دارم 

با درجه سه آزادی به روش دالامبر و هامیلتون لطف حل شود

با درجه سه آزادی به روش دالامبر و هامیلتون لطف حل شود 

حل تمرین شبکه عصبی NN

سلام حل تمرین شبکه عصبی 

حل تمرین شبکه عصبی

سلامحل تعدادی سوال شبکه عصبی به شرح پیوستتشکر

تمرین درس الکترونیک قدرت 1

پس از اتمام کار ممکن است سوالاتی در مورد روش حل پرسیده شود برای فهم بهتر

یکسری فیلم هست که استاد مربوطه فرستادم طبق آنها میخوام پروژه درست بشه

موضوعاتایجاد تقویم‌_ماه رمضان و ساعت کاری آن را تعریف کنید(تعریف کردن روزهای تعطیلی به صورت خاص و رو(. . .)

حل سوالات ریاضی یک

معلم ریاضی یک برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات

پروژه درس پردازش سیگنال پیشرفته

پروژه کلاسی درس پردازش سیگنال پیشرفته مربوط به رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستممبحث درس آنتن های(. . .)

حل تمرین درس کنترل خطی

با سلام و درود فراوان خدمت اساتید عزیز.ضمن خسته نباشید .آیا امکان هست این سوال ها برای بنده حل کنین(. . .)

انجام دو سوالِ پتری در نرم افزار cpntools

دوسوال مربوط به مبحث شبکهای پتری در درس سیستم نهفته و بی درنگ  هست که باید در نرم افزار cpn too(. . .)

حل تمرین آمار رگرسیون

حل سه تمرین رگرسیونفقط جوابها به صورت دستی مد نظر EXERCISE 9.3.3EXERCISE 9.3.5 E(. . .)

حل 5 تمرین تکنیک پالس

5 تا تمرین تکنیک پالس دارم که فایلش را آپلود کردم و میخوام برام حلشون کنید.

قضیه ی تابعی

حل کامل یک قضیه  در مورد آنالیز تابعی رو دارم میخوام یک نفر مسلط به آنالیز تابعی و تا حدی(. . .)

سوال برنامه نویسی پایتون

باید حتما با پایتون حل شه

حل ۳۰تا تمرین کتاب ریاضی مولف اقای عباس شکری

سلام و درود درخواست حل حدود ۳۰تا تمرین ریاضی از کتاب ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت  مولف عباس ش(. . .)

مهندسی معماری - ساختمان ۲

دیتیل ها و جزعیات شامل :کف سازی سه تا (بام ،طبقات ،روی پی زیر زمین )دیوار جان پناه تراس ،  (. . .)

حل تمارینی از ریاضی عمومی ۱

پاسخ ها را به صورت خوانا و با راه حل کامل میخواهم

تمرین درس کنترل غیرخطی-

تعدادی سوال مربوط به تمرین درس کنترل غیر خطی ...

پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز

انجام پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز 10  لطفا فرد مسلط به اقتصاد سنجی  جهت انجام پروزه کل(. . .)

حل تمرین الکترومغناطیس

حل حداقل ۶ تا از تمرین ها الکترومغناطیس تا ساعت ۱۲ بامداد

حل تمرین احتمال۲

حل ۲۰ سوال احتمال ۲

حل تمرین بازده سرمایه بکار رفتهتجزیه تحلیل صورتهای مالی

خواهشند است تمرینها همراه با توضیحات نحوه محاسبات (که چ عددی از کجا اومده) بصورت مرحله ب مرحله حل شو(. . .)

ترجمه مقاله به فارسی

با سلاماین مقاله به زبان فارسی ترجمه شود

سوالات درس نیمه هادی

سوالات درس نیمه هادی

حل تمرین الاستیسیته

حل یک تمرین درس الاستیسیته به روش تمشینکوف 

خط تولید فرآیند اینتراستریفیکاسیون

اسم پروژه: خط تولید اینتراستریفیکاسیون به کمک نرم افزار  aspen hysys رشته: مهندسی شیمی مقطع کا(. . .)

ادوات نیمه هادی

حل تمرین ادوات نیمه هادی

کد گمز تمرینات طراحی سیستم های صنعتی

سلام و عرض ادب تمرینات مربوط به واحد درسی طراحی سیستم های صنعتی مقطع ارشد هستش کد گمز(. . .)

یک محاسبه و گزارش از سه بندی ک مشخص شده

یک گزارش نهایت 10تا15 صفحهای.مهلت 10تیرپرداخت؛ 2میلیون.فوری

انجام تکیف برنامه نویسی متلب

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما حل و انجام تمام موارد خواسته شده در سوالاتی که در تصاویر بالا و(. . .)

چهار تا سوال از فیزیک

چهار تا سوال از فیزیک هستش (صوت، فشار ، لوله های یو شکل و .... )فایل رو ساعت هشت امشب میزارم و تا هش(. . .)

حل تمرین برای درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

با سلام و عرض ادب. برای درس کاربرد تئوری تصمیم گیری نیاز به استاد هستش.

حل تمرین انتگرال دو گانه

سلام حدود 60 تا انتکرال هستند که باید طبق کتاب توماس حل بشن مجری محترم باید خوشت و خوانا ج(. . .)

تمرین آمار

حل سوال آمار 

حل تمرینات شبکه مخابرات داده دو تمرین

حل دو تمرین شبکه مخابرات داده هست که باید بر اساس کتاب شبکه کامپیوتری نویسنده کروز انجام بشود

تبدیل نمودار ها در فایل اکسل

نمودرا هایی که داده شده رو با توجه به پارامتر هایی که داره وارد اکسل کنید

اندازه گیری لبگ Lebesgue measure

سلام. سوال پیوست شده است.

حل تمرینات آمار کارشناسی ارشد

۱.ضریب خطر بین کمبود سلنیوم و ابتلا به آرتروز زانو در خانمهای بالای ۶۰ سال برابر ۱/۳۴ بدست آمده است(. . .)

شبیه سازی یک مسئله در محیط آباکوس و مش بندی و بدست آوردن k ها در یک رشد ترک در درس مکانیک شکست

سلام پروژه بنده مربوط به درس مکانیک شکست هست ، یه تمرین دادن بهمون و گفتن اینو توی محیط آباکوس پیاده(. . .)

برنامه بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته n

برنامه بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته n<20 است اعداد خروجی که فاقد رقم صفر هستند را درون آرای(. . .)

تمرین مربوط به سازه های فولادی

تمرینات سازه های فولادی ۱ 

انجام حل تمرین در میپل

با سلام حل تمرین در نرم افزار میپل سازه های فولادی  انجام دادن ان در این نرم افزار .

تمرینات انگلیسی عمومی

سلام لطفا تمرینات کتاب سلکت ریدینگ رو انجام بدید فایل کلید تمرینات رو در کنار  فایل کتاب ارسال(. . .)

حل 6تا تمرین آمار

سلام 6تا تمرین آمار مربوط به امار ارشد  رشته روانشناسیه. اگه کسی میتونه حل کنه ممنون میشم

حل تمرینات آمار و احتمالات

حل تمرین آمار و احتمالات به صورت شرح کامل در پاسخ

حل تمرین درس سد های بتنی

حل دستی در قالب فایل ورد

حل تعدادی سوالات اندازه گیری الکتریکی ترم سوم رشته مهندسی برق

سوالات اسان میباشد ولی چون وقت مطالعه ندارم نمیتوانم پاسخ دهم ممنون میشم در pdf انجام شود و دستنویس(. . .)

انجام تمرین های داده شده

5 مسئله یا تمرین داده شده که باید با spss آنها را انجام دهید و در قابل ورد بفرستید

تئوری حسابداری فصل ۵

سلام در این مثال باید اعدا فرضی قرار دهیم داخل اکسل که جواب درست در بیاد

Hse حل تمرین

1 امار حوادث ناشی از کار در حوزه مورد علاقه با&nbs(. . .)

پاسخ به سوالات درس آمار کاربردی

تعدادی سوال هست که لازم هست به ان هاپاسخ داده شود. ( تشریحی به همراه مسیر حل و فرمول های خام اولیه ق(. . .)

طرح مسئله ترکیبیاتی

یه مسئله ترکیبیاتی برای این تساوی ها طرح کنید. 

تمرین عملی آمار استنباطی

آزمون zازمون t تک نمونه     ازمون  t  دو گروه مستقل ازمون  t (. . .)

امار

آزمون zازمون t تک نمونه     ازمون  t  دو گروه مستقل ازمون  t (. . .)

۸ سوال فیزیک الکترونیک

حل تشریحی ۸ سوال فیزیک الکترونیک

حل سوال الکترونیک نوری

۴ سوال مربوط به درس الکترونیک نیروی است.حل به روش تشریحی و با جواب کامل.

حل تمرین امار و احتمال

حل تمرین با مراحل کامل

ایجاد جداول خواص ترمودینامیکی

ایجاد جداول خواص ترمودینامیکی برای آمونیاک با معادله ی حالت SRK درناحیه ی بخار مایع اشباع،ناحیه ی بخ(. . .)

انجام ۴ تمرین درس آمار

با سلام مسایل داده شده حل شود

شبیه سازی با نرم افزار hspiceو متلب مقاله آپلود شده

شبیه سازی مقاله آپلود شده با نرم افزار hspiceوmatlabمربوط به درس مبدل های آنالوگ به دیجیتال

حل سوالات الکترونیک ۳،« منبع الکترونیک ۳ دانشگاه امام حسین»

با سلام ۶ تا سوال از درس الکترونیک ۳ هست. منبع درس کتاب الکترونیک ۳ دانشگاه امام حسین می باشد.و(. . .)

تمرین ارث بری در جاوا

تمرین های درس برنامه نویسی پیشرفته مباحث ارث بری و اینترفیس و ابسترکت

دینامیک ماشین ها - سری تمرین

جواب ها تشریحی و دستنویس تا ددلاین ارسال شود

حل تمرین ارتعاشات

سلاماین دوتا مسئله رو میخواستم برام حل کنید 

حل تمرین درس سد های بتنی مربوط به رشته ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

حل تمرین درس سدهای بتنی رشته ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، در قالب فایل ورد و pdf به صورت حل(. . .)

حل تمرین حسابداری پیشرفته 1

حل ای سوال حسابداری پیشرفته 1 لطفا 

حل سوالات درس شبکه های اجتماعی و اقتصادی

حل سوالات درس مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد درس شبکه های اجتماعی و اقتصادی

این نمودار رو در اکسل یا متلب بکشیم

رسم نمودار در اکسل یا متلب

حل ۶ سوال از الکترونیک ۳

با سلام ۶ تا سوال از درس الکترونیک ۳ هست، خیلی هم ساده هستند.ممنونم از شما که بهم کمک میکنید?

ترجمه چند دقیقه ویدئو

باسلام ترجمه یعنی گوش کردن ویدئو و نوشتن ان به فارسی مورد نظر استباتشکرلینک ویدئو سایت تدhttps:(. . .)

ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد

ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد

مسله

سوالات ساده است و من برای ظهر امروز میخواستم

حل سوالات مهندسی زلزله

بعد از قبول پیشنهاد ، حتما هماهنگی لازم انجام شود

تمرین ماشین الکتریکی ۱

تمرین ماشین الکتریکی ۱ ،فردا صبح ۸ باید تحویل بدم.

جواب سوال آمار

مدیر یک سازمان بزرگ در صدد تعیین میانگین حقوق ماهانه کارمندان خود است. از آنجا که دسترسی به تمام کار(. . .)

حل یک تمرین شبکه کامپیوتری

رفرنس:کتاب شبکه کامپیوتری نویسنده کروز

حل تمرین مباحث جاری در حسابداری - حسابداری پیمانکاری

سلام ی تمرین مربوط به بخش حسابداری پیمانکاری هستش.نهایتا تا ساعت 8 باید جواب تمرین به دستم برسه.

حل امتحان معادلات دیفرانسیل

برای حل امتحان معادلات دیفرانسیل چهارشنبهبه فرد مورد اعتماد نیاز است

معادله شرودینگر

شبیه سازی معادله شرودینگردر متلب از طریق راه حل پیوستیصفحه اول پایینش سوال پروژه هست و صفحات بعدی را(. . .)

داده کاوی تمام روشهای fcastingیا ensembel یا classtering به همراه کدسورس های الگوریتم هادر پایتون

انجام پروژه داده کاوی  تمام روشهای forcastingیا ensembel یا classtering به همراه کدسورس های الگ(. . .)

حل تمرین تحلیل آماری چند متغیره

حل کامل تمرین فرستاده شده به همراه فیلم آموزش مراحل انجام تمرین با اکسل و مینی تب و همچنین گزارش کام(. . .)

حل تمرین تحلیل داده آماری

حل تمرین درخواستی با مینی تب اکسل و ورد با توضیح گزارش کار مرتب در ورد به همراه فیلم اموزشی روش حل م(. . .)

حل تمرین درس تحلیل آماری چند متغیره

انجام کامل تمرین خواسته شده به همراه فیلم توضیحات نرم افزار مینی تب و اکسل

حل ۵ سوال تستی فیزیک عمومی حرکت شناسی

۵ تا سوال تستی فیزیک حرکت شناسی هست که ۲۰ دقیقه مهلت ارسال دارم یعنی تا ۲۰ دقیقه باید جواب داده بشه(. . .)

ریاضیات عمومی ۲ —

حل با راه حل کامل تا ساعت ۱۰ امشب

درس سمينار در رشته مديريت ساخت

در درس سمينار رشته مديريت ساخت كمك ميخوام بايد يك صفحه اوليه بدم و موضوع و بعد كاراشو ادامه انجام بد(. . .)

با برنامه GNU Octave باید حل بشه

۶ سوالش حل بشه کافیه.

تحقیق درمورد بررسی عملکرد سیستم های گهواره ای حداقل 40صفحه با ذکر منابع معتبر

سلام اگر درمورد بررسی رفتار و عملکرد سیستم های گهواره ای مطلب  کامل و مستندی به فارسی در اختیار(. . .)

حل مسئله مکانیک سیالات

سلام و درود امکانش هست دو مسئله مکانیک سیالات براتون بفرستم زحمت حلش رو بکشید چون در حلشون مشکل داشت(. . .)

تمرین اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی

حل یک تمرین اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی

حل تمرین پایگاه داده

حل تمرینهای پایگاه داده

حل چهار سوال الکترومغناطیس ۱و۲

سوالات موجود در فایل را تا روز دو شنبه تحویل دهید

درس کنترل پروزه

برنامه زمان بندی برای پارکینگ طبقاطی داخل msp پارکینگ 4 طبقه منفی و یک طبقه روی زمین

حل مسئله فوتونیک

این مسئله حل معادله است که باید pو q رو در نهایت از این معادلات پیدا کرد و از ردش اختلال کاهنده به ج(. . .)

حل تمرین فصل 7 و 9 کتاب cmos شریف بختیار

حل تمرین دو فصل کتاب cmos مهرداد شریف بختیار.فصل 7 و 9 مطابق پیوست.هر جا spice خواست، نیازی نیست.

حل مسئله انتقال جرم

حل مسئله انتقال جرم بین فازیمسئله ۵_۳ (مسئله سوم فصل پنجم) صفحه ۲٠٠ کتاب انتقال جرم تریبال

آمار شجاعی فرد

با سلام ..دانشجوی رشته مدیریت امور اداری هستم ..این تمرینها مربوط به کتاب آمار و کاربردهای آن دکتر ش(. . .)

حل مسائل آماری

با سلام ..من دانشجوی رشته مدیریت امور اداری هستم کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت رو  دارم تمرین(. . .)

حل تمرین مسائل دینامیک پیشرفته

وقت بخیر خسته نباشید،حل ۹ مثال از دینامیک پیشرفته مرجع تدریس کتاب گیزنبرگ میباشد،حل به صورت دستی و ا(. . .)

حل تمرین ودرصورت امکان توضیح مسائل

من صورت مسائل رو خوب متوجه نمیشم خیلی ساده میخوام حل تمرین هارو متوجه بشم تا برای امتحان هم بتونم با(. . .)

حل سوال جاوا

سوال با استفاده از قواعد مقدماتی جاوا حل شود

حل تمرین حسابداری صنعتی مبحث بودجه جامع

با سلام و احترامیک تمرین جامع از مباحث بودجه جامع ( عملیاتی و مالی ) است.که مربوط به حسابداری صنعتی(. . .)

حل تمرین مدیریت عملیات

پاسخ به این ۲ تمرین

حل تمرین حسابداری صنعتی مبحث بودجه بندی

با سلام و احتراماستاد گرامی وقت بخیر؛درس حسابداری صنعتی فصل بودجه جامع ، یک تمرین کلی از مباحث بودجه(. . .)

پروژه درس اندر کنش خاک و سازهارشد عمران-سازه

با سلام،پروژه درس اندر کنش خاک و سازه،رشته عمران(ارشد سازه)هست،که مشخصات پروژه در قالب فایل ارسال کر(. . .)

Population growth

ارائه‌ی راه حل کامل

حل مسئله استوكيومتري شيمي

گفته شود براي ساخت هر محلول به چند گرم از ماده مد نظر نياز است؟

حل دو تمرین شبکه مخابرات داده

دو تمرین مخابرات داده هست که بر اساس کتاب شبکه کامپیوتری نویسنده کروز انجام بشود

دینامیک سازه در متلب

با سلاممن نیاز به حل ۴ سوال رو دارم که برای انجامشون نیاز به برنامه ی متلب هستش. سوال های سختی نیستن(. . .)

حل ۵ سوال مبحث گرانش و نوسان

سلام . ۵ سوال درمورد مبحث گرانش و نوسان دارم که فردا تا تایم مورد نظر میخوام حل بشه و برام فرستاده ب(. . .)

حل تمرین کمالی هوش مصنوعی

با سلام حل تمرین هوش مصنوعیقیمت کل بدین لطفا

تمرین مربوط به تبدیل فوریه درس سیگنال و سیستم مهندسی برق

چند تمرین ساده مربوط به تبدیل فوریه درس سیگنال و سیستم مهندسی برق

Space-Time-Yield Safety در راکتور نیمه پیوسته

 شبیه سازی پروژه به صورت Open Loop با استفاده از کد نویسی الگوريتم اولر با استفاده از نرم افزا(. . .)

حل تمرین فوری

سه اسلاید آخر فایل که با ستاره و عنوان تمرین مشخص شده اند مدنظر بنده هستند. در فایل نحوه حل تمرین هم(. . .)

حل مسائل مهندسی صنایع ارشد

حل مسئله تکمیلی شماره ۲ و حل کامل تمرین شماره ۳

Mcdm

سلام وقت بخیرروش حل مقاله evaluation of the smart reverse رو مقاله an intgrated intuitionistic پیاده(. . .)

مباحث ویژه

گزارش بصورت پی دی اف الزامیست

حل پروژه حسابداری

_اسناد حسابداری_ترازآزمایشی_دفتر روزنامه وکل_صورتحساب سودو زیان _صورتحساب سرمایه(تغییرات حقوق م(. . .)

پاسخ به سوالات ضمیمه

جواب سوالات آپلود شده.قبل از پاسخ بهذ سوالات با ضمیمه قبلش مطالعه وبعد به سوالات پاسخ داده شود 

مسئله مربوط به مبحث قرارداد‌های آتی - درس بررسی موارد خاص در حسابداری - مقطع کارشناسی ارشد

سلام وقت بخیر.این مسئله مربوط به بحث حسابداری ابزار‌های مشتقه و زیرشاخه قراردادهای آتی هست. مسئله با(. . .)

تمرینات ریاضیات گسته پیام نور

حل تمرینات تمرینات ریاضیات گسته پیام نور

مسعله ای در درس روش تحقیق بیماری شناسی گیاهی

با سلام مسعله ای از درس روش تحقیق رشته ارشد بیماری شناسی گیاهی در مورد مونو سیکل و پلی سیکل بودن و م(. . .)

مسعله مربوط به درس روش تحقیق مقطع ارشد

با سلام در واقع 2 تا مسعله هست که باید با استفاده از فرمول های که فرستادم حل بشود که فعلا یکی از مسا(. . .)

انتخاب فلایویل

انتخاب فلایویل برای یک دستگاه تست که فلایویل مابین کلاچ و الکتروموتور قرار دارد. گشتاور کلاچ و موتور(. . .)

حل سوالات آمار و احتمال دانشگاه

حدود ۳۰ تا سوال هست که میخوام با پاسخ تشریحی و راه حل برام حل بشه 

حل مسئله ترمودینامیک ارشد شیمی-پلیمر

تمرین مورد نظر بصورت عکس در پیوست درج شده

طراحی خطوط فشار قوی

در فایل آپلودی موجود است 

حل تمرین مکانیک سیالات کارشناسی ارشد دانشگاه

حل تمرین مکانیک سیالات و انتقال حرارت طبق فابل پیوست

حل مثال

تمرین‌هایی ارسالی را حل بفرمایید و ارسال فرمایید

حل دو تمرین بهینه سازی محدب با matlab

حل دو تمرین بهینه سازی محدب با matlab

پیاده سازی معادلات گسسته در متلب

معادلات دینامیکی سیستم ناوبری را استفاده کنید برای پیاده سازی در متلب. (معادلات گسسته 4 و 5  (گ(. . .)

حل معادله سیالات با شرایط مرزی با میپل

به یک مهندس مکانیک برای حل معادله سیالات با شرایط مرزی به روش AGM در نرم افزار میپل نیازمندم.

معادله دیفرانسیلمحاسبات عددی پیشرفته

سلام میخواستم جواب این معادله دیفرانسیل (که از نوع ivp) هست رو به دست بیارد 

حل تمرين هيدرولوژي

تمرين هيدرولوژي رشته عمران گرايش اب

حل سوال هيدرولوژي رشته مهندسي عمران گرايش اب

لط فا ب سوالات زير پاسخ بدهيدمربوط ب درس هيدرولوژي رشته عمران گرايش اب هست

فیزیک ۱

همه سوالات با راه حل تشریحی حل شود

حل سوالات درس طراحی آی سی های دیجیتال مقطع کارشناسی ارشد

سلام،5 تا سوال مربوط به درس طراحی آی سی های دیجیتال مربوط به مقطع کارشناسی ارشد برق و الکترونیک هست&(. . .)

حل کیس استادی

حل سوالات ۹_۱۰_۱۱_۱۲ این کتاب به وسیله تئوری مدیریت

حل ۱۴ تمرین بهینه سازی محدب

حل تمرین بهینه سازی محدب۱۴تمرین هستشمنبع درس:بهینه سازی محدب نویسنده بوید(Boyd)

پروژه مخابرات داده با نرم افزار opnet

پروژه درس مخابرات داده هستش که باید با نرم افزار opnet انجام بشه،هر چی تو پروژه گفته میخوام انجام بش(. . .)

نیازمند تدریس آنلاین الکترونیک قدرت

نیازمند تدریس آنلاین الکترونیک قدرت کتاب موهان

حل مسائل سال 93رو و فایل ،pdf

سلام حل مسائل سال 92_93_2و93_۹۴_۱رو میخواستم که در فایل ،،pdfقرارداده بشه

راه حل تشریحی

سلام راه حل تشریحی مساله رو می خوام با توضیح ممنون

حل تمرین ترمودینامیک پیشرفته

حل تمرین با پاسخ درست و  با جزییاتفرض سوال A=1 

حل سوالات ک فرستادم

در ابتدای سال x1  شرکت یزد ساختمانی را ب بهای ۸۵۰۰۰۰ریال خریداری نمود که ۲۵۵۰۰۰ریال آن برای زمی(. . .)

حسابداری میانه ۲

حل مسئله حسابداری میانه۲

مدیریت محیط خارجی سازمان

با سلام فایل پی دی اف تمرین خدمتون ارسال شد مربوط به برنامه ریزی استراتژیک سازمان و محیط خارجی است&n(. . .)

حل سوال امتحانی

حل سوال امتحانی درس بتن آرمه 2

model parameter estimation optimization in linear systems

سلام، من توسط استادی درخواست به مصاحبه شدم و این نمونه سوالات را ازم خواسته به مدت یک هفته حل کنم بر(. . .)

شبیه سازی درس بهره برداری سیستم قدرت در نرم افزار mat power

سلام باید ورودی ها به mat power داده بشه و بر اساس فایل داده شده خروجی بگیرید میخوام دقیق انجام بشه(. . .)

کد نویسی شبکه عصبی

یه شبکه عصبی که یک تا چهارتا ورودی بگیره (مثلا اگه کاربر۲تا ورودی داد حساب کنه ۳تا داد حساب کنه(. . .)

حل عبارت بالای عکس

حل عبارت بالای عکس ابتدا با گرفتن گرادیان سپس با قانون کرل curl

حل سوالات درس آبهای زیرزمینی

چندتا تمرین هست از درس آبهای زیرزمینی  هر چندتا ازشون که بلد بودین حل کنید هر سوال ۳۰هزارتومن&n(. . .)

دیتا ساینس

حدود 25 سوال در زمینه های دیمنشنال پراببلیتی فور دیتا ساینس

حل تمرین درس مدار مجتمع نوری

با سلام حل سه عدد تمرین مدار مجتمع نوری به صورت حل دستی می‌باشد. در صورت نیاز فرمول‌ها هم در اخ(. . .)

تمرین ۱ فصل ۲ کتاب Astrophysical Flows Pringle & King

تمرین ۱ فصل ۲ کتاب Astrophysical Flows Pringle & King"این کتاب از منابع درسی گرایش های کیهانشناس(. . .)

مسعله

این مسعله رو میخام کامل برام حل کنید و جوابش رو سریع بهم بگید باتشکر ازشما

پاسخ سوال

با سلامحل تمرین

تحلیل ساختمان بلند با سیستم لوله

تحلیل و طراحی ساختمان بلند با سیستم لوله در نرم افزار ایتبس و دارای ۱۵ طبقه می باشد. همراه با ر(. . .)

حل تمرین مدل سازی و شبیه سازی

حل تمرین با برنامه نویسی در متلب

حل تمرین ۳-روسازی بتنی

حل تمرین روسازی بتنی طبق متن برگه ارسالی

تمرین ۲- روسازی بتنی

حل تمرین مربوط به روسازی بتنی

تمرین۱-روسازی بتنی

حل تمرین روسازی بتنی راه طبق مشخصات برگه ارسالی

ارتعاشات

هزینه به پیشنهاد خودتون

تمرین پیوستگی ریاضی عمومی ۱

نزدیک ۴۰ تا تمرین از پیوستگی هست مربوط به ریاضی عمومی۱

حل تمرین سیگنال و سیستم

۹ تمرین درس سیگنال و سیستم رشته برق که باید یکشنبه تحویل داده بشه

حل تمرین درس بهره برداری از سیستم قدرت

سلام تمارین بهره برداری از سیستم قدرت ارشد برق هستند.

انجام شبیه سازی مقاله

شبیه سازی مقاله در سیمولینک متلب

مدلسازی فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار

مدلسازی مقاله پیوست و بدست آوردن شکلهای 6 و 9 برای حالت ایزوترم

حل تمرین های امار

حل تمرین امار

اصول شبیه سازی

حل تمرینات 

حل تمرین ریاضیات عالی مهندسی مبحث انتگرال گیری

سوال تمرین مربوط به درس ریاضیات عالی مهندسی میباشد. در فایل ارسال شده صورت سوال صفحه اول میباشد و دو(. . .)

کشیدن نقشه p&Id سیستم با ویزیو یا برنامه مشابه

نقشه شماتیک ساده از طراحی سیستم مانیتورینگ پمپ میخوام که شامل سنسور های فشار و دبی و شتاب و دور و دو(. . .)

اعداد مختلط

حاصل عبارات را بدست آورید این صورت سوالشه

پردازش گفتار

سلام تمرين پردازش هست با استفاده از پايتون و wavesurfer,اگر امكان هست حل بشه

رايانش تكاملي

سلام تمرين رايانش هست ميخوام فقط ٥ و٦ حل بشه

جواب سوالات میخاستم

سلام خسته نباشید جواب سوالات ۹و۱۱و۱۳رو میخاستم با اون دوتاسوال که مربوط به تصویر هستن 

حل تمرین فیزیک بس ذره ای و توپولوژی

حل تمرین ها مربوط به درس فیزیک بس ذره ای که منبع درس فتر و توپولوژی که منبع درس ناکاهارا استتمرین ها(. . .)

شبیه سازی مقاله با متلب

شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلباستخراج کد های متلب مقاله و مشاهده نمودارهای مقاله

حل مسائل فصل ۳ کتاب دولتی ۱ جعفر باباجانی

سلام. میخوام جواب مسائل فصل ۳ کتاب مبانی عمومی حسابدری ۱ یا دولتی ۱ جعفر باباجانی برام انجام بدید.اگ(. . .)

تمارین مدار منطقی

3 تمرین مدار منطقی فایل ضمیمه

پاسخ وحل تمرین های داده شده

با سلام پاسخ تمرینهای داده شده رو به صورت تشریحی و کامل می‌خوام 

تمرین اصول حسابداری 1

حل تمرین اصول حسابداری 1: تهیه دفتر روزنامه و تراز آزمایشی اصلاح شده و اصلاحات و صورت های مالی مربوط(. . .)

حل تمرین درس ریز پردازنده

سلام این تمرین برای درس ریز پردازنده مقطع ارشد هستش که میخوام حل بشه و برای استاد ارسال کنمباید برای(. . .)

آمار علوم ارتباطات اجتماعی

سلاممن سوال آمار دارم که اگر امکانش هست ریز پاسخگویی و حل مسئله رو نیاز دارم

حل تمرین درس الکترومغناطیس مهندسی برق

لطفا سریع حل کنید از مهلت تحویل نگذرد 

حل تمرین های یادگیری ماشین

سلامفایل پیوست شامل ۴ سوال در مورد maximum likely hood و رگرسیون است

حل تمرینات سوالات مشخص شده

حل سوالات شماره ۱_۷_۸_۱۵ _۱۷_۳۶_۳۸_۴۳_۴۶_۴۸_۴۹_۵۷

حل تمرین درس مدیریت اقتصاد انرژی

توضیحات کامل پیوست می باشد نحوه حل تمرین بصورت متن یا صوت 

حل سوال در اقتصاد در انرژی

توضیحات کامل در فایل پیوست می باشد لطفا فایل صوتی یا نوشتاری نحوه حل سوال مورد نیاز است 

چند تمرین سیگنال و سیستم

چند تمرین ساده درس سیگنال و سیتم رشته مهندسی برق

تمرین درس پردازش تصاویر و مدلسازی زیستی

دروس از مقطع ارشد مهندسی پزشکی است.حل تمرین درس پردازش سیگنال تصاویر پزشکی و حل تمرین درس مدلسا(. . .)

تعدادی سوال از ریاضیات گسسته

تعدادی سوال از ریاضیات گسسته هست که پنجاه تومن بابتش پرداخت میشود .

رباتیک پیشرفته

حل سوالات بصورت دستی باشد و یک قسمت هم استفاده از متلب دارد که بصورت فایل زیپ تحویل داده شود

حل تمرینات۲

تقریبا ۶ یا ۷ تا تمرین هست مبخوام حل بشن

اثبات رابطه اکسرژی غیرجریانی گاز ایده ال

فایل ضمیمه شده و فقط اثبات رو میخواهم..

امتحان مدارهای مخابراتی

امتحان مدارهای مخابراتی سه شنبه ۲۴آبان ۱۴۰۱

حل مساله پروسپترون و هد

تمرین زیر را یکبار با پروسپترون و یکبار باhad بنویسید؟111001011011011

حل تمرین امار و کاربرد ان در مدیریت

سلام این ۵ سوال رو جواب هاشون رو نیاز دارم خیلی سریع و واجبه ممنون 

حل تمرین مربوط به شبیه سازی و ارائه در قالب پایتون

تمرین باید حل شده و جواب در پایتون کد نویسی شود.فایل pdf ضمیمه شده

تحلیل اماری

سلام دو تا مثال تحلیل آماری برای ورود خودرو به جایگاه میخوام با حلش مثال:ورود خودرو به جایگاه س(. . .)

اثبات اینکه تابع منطقی کامل هست یا نه

تو ۳ حالت باید یکیش بررسی بشه کهبا. And و not یا با or و not و یا با and و or و not اثبات(. . .)

حل تمرین های آماری

سلام حل تمرین آمار دارم قیمت مناسب بدید ممنون میشم

تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته مقطع ارشد

روش حل ریز به ریزشو میخوام

حل سوالات امار

سلام لطفا راه حل ها واضح نوشته شودممنون

حل مسایل مدیریت عمومی

مسایل حل شوند و راه حل ها نیز ارایه شوند. 

تمرین مدار پالس

حل دو تمرین مربوط به مدار پالس مدار RC-HP

حل تمرین لانه کبوتری

تعداد هفت سوال مبانی ترکیبیات از مبحث لانه کبوتری 

انجام ترجمه ی دقیق

ترجمه ی مقاله ی بیس پایان نامه ی ارشد برق گرایش سیستم های قدرت

این تمرین حل شود با راه حل کامل

لطفا این تمرین فیزیک ۱ را برام حل کنید و با راه حل کامل برام بفرستید 

حل تمرین امنیت فیزیکی

حل تمرین درس امنیت کامپیوتر . نیاز به برنامه نویسی نیست فقط به الگوریتمها آشنا باشه . در ورد تحویل د(. . .)

انجام پروژه متلب ریاضیات پیشرفته

با سلام انجام تمرین متلب از فصل دوم فایل ارسالی شکل های 17-18-19

پروژه در مورد الگوریتم bfsdfs

در فایل ارسالی توضیحات پروژه به طور کامل بیان شده، فقط استفاده از کتابخانه ها در این تمرین مجاز نیست(. . .)

حل تمرین دانشگاهی اقتصاد خیلی ساده

 فایل های پیوست شده حاوی صورت تمرین، داده های مورد نیاز در فرمت xls، توضیحات پیرامون متغیرهای م(. . .)

حل تمرین با توجه به داده های موجود

 فایل های پیوست شده حاوی صورت تمرین، داده های مورد نیاز در فرمت xls، توضیحات پیرامون متغیرهای م(. . .)

یک پروژه برای بحث مدلسازی انتقال جرم در دارورسانی دارم،

موضوع کار :مدلسازی انتقال جرم در دارورسانی.میخواهیم انتقال جرم از نانو حامل به سرفکتانت و از آنجا به(. . .)

حل مسئله از مبحث حسابداری بازرگانی

سلام و خسته نباشید ؛ متن سوال که واضح و خواناست مشکلی ندارد و موارد خواسته شده همگی ذکر شدند . لطفا(. . .)

حل تمرین درس کنترل چند متغییرهMIMO

به یک فرد مسلط به درس کنترل چند متغییره نیازمندم که 6 سوال را حل کند البته قسمت الف سوالات را

تمرین گراف

این تمرین از کتاب نظریه گراف و کاربردهای باندی هست

سوالات حل تمرین ریاضی فیزیک 1

با سلام سوالات ریاضی فیزیک 1 در مبحث بسط تیلور (Taylor series) درخواست حلشون را دارم. ممنونم

شبیه سازی کنترل موتور القایی

شبیه سازی کنترل موتور القایی با چهار روش کنترل میدانی FOC مستقیم(DFOC) ، غیر مستقیم(IFOC) ، کنتر(. . .)

درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

درس کاربرد تئوری تصمیم گیریبا سلام و خسته نباشید1-      یک پروژه از مطالب د(. . .)

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی هست ۸ صفحه هست ، 

حل سوال مذکور

حل تشریحی سوال مطرح شده 

حل تشریحی سوال مورد نظر

سوال در زمینه تحقیق در عملیات و نظریه تصمیم گیری ست  حل بصورت تشریحی مورد درخواست هست.

روش بدست آوردن عدد ۳۲۴ در نمودار زیر

اثبات عدد ۳.۲۴ در نمودار زیر که مربوط به اینورتر سه فازبا روش pwm است 

تعدادی تمرین از ریاضیات گسسته

تمرین از رباضیات گسسته است که بابت کل تمرین ها بیست تومن پرداخت میشه

تمرین از درس جبر خطی

جوابا رو به صورت خوانا نوشته و ارسال کنید . برای تمرین بیست تومن پرداخت میشه

حل تمرین نظریه اندازه و احتمال _ کتاب راه احتمال رزنیک

حل7 تمرین از فصل اول کتاب راه احتمال رزنیک مربوط به درس نظریه اندازه و احتمال 

حل تمرین درس cmos

حل ۳ سوال برای درس مدارهای مجتمع خطی cmos

حل تحلیف الکترونیک 3

یه چندتا سوال از الکترونیک 3 هست میخام حل بشن

سوال کنترل اتوماتیک

سوال کنترل اتوماتیکتحویل هرچه سریعتر هرینه پرداختی بیشتر

بهینه سازی غیرخطی

یک پروژه کوتاه تئوری شامل ۷ تا سوال درباره ی بهینه سازی غیرخطی (سابگردینت اپتیمایزشن). پروژه حدود ۴(. . .)

نظریه و اندازه احتمال ۱

سلامیه نفر برای تدریس این فایل میخام. کاملا مسلط باشه سمینار دارم باید سر کلاس توضیح بدم.

حل تمرین درس سیستم های قدرت

خط انتقال با داده های داخل عکس:Q را تغییر دهید و افت ولتاژ را بدست اورید؟اختلاف زاویه Vs و Vr و اختل(. . .)

تمرین درس هوش مصنوعی با پایتون

سه تمرین داخل فایل هست که در صورت نبود زمان کافی اگه فقط دوتاشون هم حل شه مشکلی نیست

حل تمرین مقدمه سیالات محاسباتی

حل تمرین مقدمه سیالات محاسباتی 

حل ۱۹ سوال فصل ۲ و ۱۱ سوال فصل ۳ از کتاب لرزه شناسی شریف

حل ۱۹ سوال فصل ۲ و ۱۱ سوال فصل ۳ از کتاب انگلیسی لرزه شناسی شریف

حل و ترجمه تمرین زبان

سلام می‌خوام که این صفحه برام ترجمه بشه و درست حل بشه  خیلی برام مهمه که درست ترجمه بشه و درست(. . .)

حل تمرینات مدیریت پیشرفته از دکتر همتی

حل تمرینات کتاب مدیریت پیشرفته از دکتر حسن همتی

مدلسازی لینک مخابراتی

حل تمرین شماره۷

انجام پروژه طراحی کنترلر یادگیری تقویتی عمیق برای یک سیستم قدرت با نرم افزار متلب

با سلام.یک سیستم باک دارم که در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و برای آن کنترلر یادگیری تقویتی عمیق(. . .)

تمرین های آخر فصل 1 تابع ریاضی عمومی ۱

حل تشریحی و کامل تعدادی از سوالات آخر فصل، سوال ۸ تا ۲۲

حل تمرین بافرمول هرکدام جدا

سلام لطفا حل تمرینها که مربوط به تحلیل ۲ وماشین های الکتریکی ۳ هست

شبیه سازی در متلب

انجام دو تمرین در متلب هستن، یکی شبیه سازی مدار های ماه و خورشید و زمین و یکی انجام انتگرال با متلب.(. . .)

حل تمرین های کتاب نگاهیی تازه به بدیع دکتر سیروس شمیسا

حل تمرین های فصل اول کتاب نگاهیی تازه به بدیع دکتر سیروس شمیسا 

حل تمرین درس دینامیک سازه عمران

سلام ۲ تمرین دینامیک سازه دارم که می‌خواهم با جزئیات کامل حل شود.

کدنویسی درس بهره برداری سیستم قدرت ارشدبرق

کدنویسی درس بهره برداری سیستم قدرت ارشدبرق

حل ۳ تمرین درس دینامیک عمران

سلام و احترام۳ تمرین درس دینامیک از مباحث جسم صلب ، که شامل حرکت پیچش ، انتقال یا… هست که باید در نظ(. . .)

تمرین مکانیک آماری پیشرفته همراه با رسم شکل

لطفا تمرین‌ها حل شود و نمودارها رسم گردد

حل تمرینات درس ارتعاشات مکانیکی

قیمت به پیشنهاد خودتون

تمرینات ریاضی 1دانشگاه

سلام خسته نباشید 5 صفحه اول رو میخواستم مسئله هایش را حل کنید به صورت روش های دانشگاهی و جدید&n(. . .)

کنترل شارژ و دشارژ باطری و سوپرخازن در یک میکروگرید بوسیله کنترلر فازی و الگوریتم GWO

کنترل شارژ و دشارژ باطری و سوپرخازن در یک میکروگرید شامل توربین بادی و پنل خورشیدی بوسیله کنترل کنن(. . .)

حل تمرین طراحی مبدل های الکترونیک قدرت،کتاب اریکسون

حل سوالات درس طراحی مبدل های الکترونیک قدرت ، کتاب اریکسون

پاسخ به سوال مکانیک قسمت مصالح

سلام دوستان برای تثبیت داخلی در استخوان ران شکسته از دو صفحه استفاده می شود.  صفحات از آلی(. . .)

حل تمرین سازه بتنی 1

سلام 6 سوال تمرین سازه بتنی 1 میباشد 

تحلیل تنش و کرنش در اتصالات تردمیل تاشو

حداکثر نیرویی که لولاهای تردمیل در هنگام دویدن تحمل میکنند 

رفع اشکال در بدست آوردن تابع رگرسیون غیر خطی و انتقال آن به rt برای روش fosm

رفع اشکال در بدست آوردن تابع رگرسیون غیر خطی و انتقال آن به rt برای روش  fosm. تمام کار ها را ا(. . .)

اشنایی با پروتوکل MQTT برسی مخاطرات امنیتی وراهکاری مقابله

بر اساس فایل پیوست گانت چارت:قسمت دوم گانت چارت(برسی روش های مدلسازی و تحلیل مخاطرات امنیتی) هستمنظو(. . .)

آلیازینگ با ام فایل نویسی نرم افزار متلب

یک پروژه مختصر آلیازینگ درس حفاظت پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های قدرتشبیه سازی نمیخو(. . .)

حل تمرین های مربوط به فیزیک ارشد

۲تا تمرین که مربوط به ارشد فیزیک هست 

شبکه های کامپیوتری

تمرین های شبکه کامپیوتری که در لایه انتقال هستش 

حل ۴ تا سوال الکترونیک ۲

حل ۴ تا سوال درس الکترونیک ۲

حل سوالات 1 تا 5حساب تغییرات

جهت حل مسائل 1 تا 5 فعلا

تمرین 1

میخواستم کد این سوال را بدست بیارم باید چه کدی بزنم

حل تمرین امار در SPSS و گزارش نتایج

سفارش شامل حل سوالات امار در SPSS برای رشته روانشناسی و گزارش نتایج ان ها می باشد. اگر برای رسیدن به(. . .)

طراحی وایر فریم روی‌کاغذ

وایر فریم یک وبسایت دانشگاه را طراحی کنید شامل:شعار.اماربازدید.عضویت.تعریف انتخابات

ترجمه متن انگلیسی

سلامیه متن ۴ صفحه ی هست برای درس نظریه احتمال که میخام با دقت ترجمه شه سر کلاس باید ارائه بدم

تمرین هوش مصنوعی با پایتون ویژایال استدیو کد

سلام برنامه بنویسید که 100عددرو به صورت ارایه جدولی بصورت عکس بالا نشان بده ودرادامه برنامه ای بنویس(. . .)

مدیریت صنعتی

حل تمرینات هفتگی

بازاریابی صنعتی

به صورت پاور پوینت

یادگیری ماشین

همرا با فایل گزارش بصورت ورد

سه صفحه شبیه سازی

سلامسه صفحه شبیه سازی با نرم افزار لومریکال  یا آرسافت  .

حل تمرینات فصل ۱ کتاب Astrophysical Flows Pringle & King

حل تمرینات فصل ۱ کتاب Astrophysical Flows (Pringle & King) شامل ۳ سوال.

ترمودینامیک پیشرفته

حل تمرین مسایل ترمودینامیک پیشرفته

جواب مسائل در فایل ها

باسلام دوتا فایل هستند که تمرین های آمار زیستی هستن رشته ام ارشد پرستاری هست حالا جواب این تمرین دوت(. . .)

یه سرم به ما بزن

۱۰ سوال ناقابل 

هزینه های کیفیت

حل تمرین با راه حل کامل

انجام پروژه کنترل در متلب

سلام وققتون بخیر.یک پروژه (تمرین) کنترلی داشتم.موضوع کار هم این هست که یک بیماری بجز سرطان ( بطور مث(. . .)

انجام قسمت سوم تمرين كنترل

يك تمرين كتاب كنترل اتوماتيك پيشرفته اين كه قسمت سوم آن كه داخل فايل ها علامت زدم بايد داخل متلب حل(. . .)

حل تمرین درس شناسایی الگو

حل سوالات درس شناسایی الگو ارشد رشته هوش مصنوعی

حل تمرین رباتیک

تایپ شده در فایل ورد بصورت زیپ تحویل داده شودقسمت‌هایی از سوالات با نرم افزار متلب باید حل شود.بخش ع(. . .)

آموزش ساخت پالس اکسی متر با اردوینو و آموزش مبتدی هوش مصنوعی

آموزش ساخت پالس اکسی متر با اردوینو و آموزش مبتدی هوش مصنوعی

حل سوال مدار های سه فاز

سوال ۲ و۳ با راه حل کامل

سوالات کنترل خطی

سوالات کنترل خطی مکانیکی و برق

حل دو سوال پول و ارز و بانکداری

کار کلاسی اول ورود به سایت مرکزی با آدرسwww.cbi.irروی قسمت سری زمانی کلیک کنید و در این قسمت آم(. . .)

معادله ریاضی 1

معادله فوری

حل تمرین درس ریاضی ۲

حل تمارین درس ریاضی ۲

حل تمرین بافرمول

حل تمرین باتوضیح

حل مسائل دینامیک سیال

حل مسائل دینامیک سیال با جزئییات لازم

تکلیف درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هست

سلام میخوام این تکلیف حل بشه کسی بلده حل کنه 

حل تمرین آمار و احتمالات

سلام.نیاز به یک نفر ثابت دارم برای حل مسائل آمار و احتمالات. هر هفته چندتا تمرین هست. آن تایم بودن و(. . .)

رزونانس مغناطیسی هسته

من به دنبال یه پروژه محاسباتی برای ان ام ار هستم. میشه هم با گوسین انجام داد و هم آواگادرو. می تونین(. . .)

درس dsp

سلامیه پروژه ساده برای درسvlsi لازم دلرم که بتونم در کلاس ارائه بدماگر براتون قابل انحام هست صدای اس(. . .)

درس vlsi

سلامیه پروژه ساده برای درسvlsi لازم دلرم که بتونم در کلاس ارائه بدماگر براتون قابل انحام هست صدای اس(. . .)

حل تمرین مکانیک کامپوزیت

حل به زبان لاتین و توضیحات مراحل مختلف حل مسله داده شود چون لازم است به استاد توضیح دادا شود۲ تمرین(. . .)

تخمین ضرایب و expected value کاندیشنال در رگرسیون خطی

فایل شامل سه سوال می باشد که تمایل دارم پاسخ و اثبات را همراه با توضیحات داشته باشم.

حل تمرین های پردازش سیگنال خیلی ساده اند مال فصل دوم

تمرین در زمان خواسته شده درست حل شوند 

حل تمرین دینامیک ماشین سینماتیک

2 عدد تمرین به روش غیر ترسیمی حل شود

شبیه سازی مقاله مخابراتی

شبیه سازی مقاله با متلبنمودارهای مقاله در شبیه سازی در بیاد

طراحی پروانه

سلام یک لوله با قطر ۲۰ سانتی متر که باد از در داخل ان با سرعت های متغییر ۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر سا(. . .)

هم ورک هفتگی کلاس دینامیک محاسبات سیالات ۱

با سلام و احتراماینجانب درخواست حل تمرینات کلاسی درس دینامیک محاسبات سیال ۱ را دارم و همچنین خواهشمن(. . .)

حل تمرین سوال عمران سازه

حل سوال پیش پا افتاده به دلیل دوری زیاد از مقطع کارشناسی نیاز به راهنمایی و یاداوری دارم

سیستم کنترلی

به دست آوردن خروجی های سیستم کنترلی جرم و فنر و میراگر با دو ورودی و دو خروجی به دو روش دستی و با سی(. . .)

حل تمرین مدیریت مالی 1

سلام این تمرین مدیریت مالی 1 باید تا ساعت 16 تحویل استاد بدم ممنون میشم

حل سوالات درس تولید و عملیات

سلامچندین فایل پی دی اف درس تولید و عملیات هست که جهت حل کردن در واتساپ استاد ارسال می شود فقط لطفا(. . .)

حل تمرین‌های کلاسی اقتصاد خرد

حل تمرین‌های کلاسی اقتصاد خرد کارشناسی ارشد. 

نرم اقلیدوسی

سلام. یک تمرین مربوط به درس بهینه سازی آمار  و احتمالات هست. سوال پیوست شده است.

حل سوال آمار

سلام وقت بخیر.خواستم این سوال مربوط به آمار رو واسم حل کنین.تشکر.

حل تمرین درس ترمودینامیک و مکانیک اماری

 با سلام، من به حل تمرین چند مساله از کتاب زیر نیاز دارم. نویسنده کتاب اسکات شل هست. اگه ک(. . .)

بدست آوردن sce مربوط به ایمنی زایی توالی های کوتاه آمینواسیدی توسطٰٰ ٰٰٰٰپکیجR

 من یه تعدادی  پپتید دارم (دیتاهایی شامل حروف انگلیسی )که میخوام  score مربوط به(. . .)

حل تمرین ریاضی جبر خطی و ماتریس

تمرین ها درباره ماتریس و جبر خطی میباشد

حل تمرین ریاضی مهندسی رشته مکانیک

لطفا پس از قبول سفارش در تایم مقرر تمرینات را تحویل دهید

حل مشکل ادغام ویژگی‌های استخراج شده و اجرای کد pca بر روی آن ها

سلام وقت بخیر من از پایگاه داده DEAP برای پایان نامه استفاده کردم و 4 سیگنال EMG با دو کانال EOG با(. . .)

حل سوالات روشهای آماری

حل کردن حدود پنج سوال از درس روشهای آماری

حل تمرینات درس آمارواحتمال مقطع ارشد صنایع

نیاز به یک نفر دارم که تمرینات درس امارو احتمال مقطع ارشد صنایع که به زبان انگلیسی هست برام حل کنهتب(. . .)

انتشار پرتو بسل و بسل گاوس

سلام میخام این شکلی که براتون آپلود کردم در متلب شبیه ساز بشه البته میتونید از lightpipe استفاد(. . .)

عجله دارم لطفا سریع جواب بدید

میخواستم بدونم میتونید این فایل کد متلب خط به خط برای  من توضیح بدید و بگید چیکار کرده و از چه(. . .)

متلب فوری

میخواستم بدونم میتونید این فایل کد متلب خط به خط برای  من توضیح بدید و بگید چیکار کرده و از چه(. . .)

پایان نامه ارشد برق

تحلیل مقاله با در نظر گرفتن ورودی اشباع و تحلیل پایداری سیستم و تعیین بهره پایداری و ناحیه جزب 

حذف متغیر

سلام،قصد دارم تعداد متغیرها را کاهش دهم. حدود 10 متغیر در این مساله وجود دارد.داده ها تقریبا مشابه ب(. . .)

سوال

فرض کنیم شرکت کیوان با ظرفیت تولید سالانه 1.000.000عدد محصول در حال حاضر فقط 900/000 واحد در سال تول(. . .)

آمار و احتمال

سلام وقت بخیرمن میخواهم این سه تمرین حل شوند و جواب ها بصورت انگلیسی و تایپ شده باشند.

تکلیف درس پایگاه داده

این تکلیف باید حدودا ۳۰۰۰ کلمه باشهو در فایل پیوست کاملا توضیح داده شده 

تمرین در متلب

سلام و روز بخیر. دانشجوی دکترا هستم. برای واحد درسی متلب یک سری اطلاعات ماتریسی تدریس شده و تمرین ها(. . .)

شبیه سازی جریان انتقال حرارت نانوسیال درون محفظه به روش بولتزمن

باسلام...بنده یک فایل شبیه سازی متلب مربوط به فصل ۴و۵پایان نامه ام دارم که دراین کد جریان انتقال حرا(. . .)

حل سه سوال ریاضی مهندسی

سه تمرین و سوال ریاضی در تاریخ ۱۰ شهریور ساعت ۵ بعدازظهر حل صحیح ریاضی مهندسی الویت داره

یک مسئله از فیزیک دو

یک مسله از فیزیک دو هست که بابتش چهل تومن پرداخت میشود فقط سریعا جواب رو لازم دارم.

حل سوالات ریاضی عمومی یک

با سلام سوالات در مورد ریاضی یک هستش و تا ساعت ۲ نیاز دارم فقط جواب به همراه شماره سوال ار(. . .)

حل سوالات پایان ترم ریاضی مهندسی

ساعت ۱۰ پایانترم ریاضی مهندسی دارم اگه کسی هست کمک کنه

حل مسایل امار

حل مسایل امار به همراه راه حل بصورت کامل..

جواب صحیح نمونه سوال امتحانی

پاسخ کامل- درس آزمون نرم افزار 

Clean tech BMW

این اسایمنت مربوط به گرین فایننس است که می بایست بر اساس تکنولوژی پاک برای خودرو های بی ام دبلیو برر(. . .)

فعالیت مربوط به مدیریت استراتژیک

۳ تا فعالیت را به طور دلخواه برام پاسخ بدین ممنون

تمرین رشته ی آموزش ابتدایی

سه سوال هست که باید از یک معلم یا دانشجویی رشته آموزش ابتدایی پرسیده میشه و در مورد نحوه برخورد با د(. . .)

ساخت درایور موتور 5 فاز

سلام پروژه من ساخت یک درایور موتور 5 فاز هستش که ورودی درایور برق 220 باشه و خروجیش برق 5 فاز ک(. . .)

مدل سازی و بهینه سازی سیستم خنک کاری پره روتور توربین گازی با کمک روش های Film Cooling و Inner Cooling

سلامیک پروژه دانشگاهی دارم که در ادامه به طور کامل توضیح داده شده و زمان تحویل اون هم انتهای آبان ما(. . .)

پروژه کوچک با نرم افزار rt

برای پروژه باید بر اساس موضوعی که انتخاب کردید، یک سری پیامد در نظر بگیرید، اگر بخوایید کارتون راحت(. . .)

پروژه ساده انجام با ن م افزار rt

برای پروژه باید بر اساس موضوعی که انتخاب کردید، یک سری پیامد در نظر بگیرید، اگر بخوایید کارتون راحت(. . .)

نیازمند فردی مسلط به محاسبات عددی

امروز جمعه ساعت 18 امتحان میان ترم محاسبات عددی هست. نیازمند فردی مسلط

حل مسائل برق

لطفا راه حل ها واضح باشد و تمامی فرمول ها نوشته شود 

تبدیل کد پردازش تصویر متلب به پایتون

سلاموقت بخیرابتدا بررسی کنید کد رو سپس نظر نهایی خودتون رو اعلام کنیدکد ها به همراه دیتا شیر شد.پردا(. . .)

مثال های معادلات دیفرانسیل

حل مثال ها (exp) با راه حل

حل تمرینات ۱ تا۱۰

باسلام میخام تمرینات به صورت دستی تا شماره ۱۰ حل شن

اثبات پایداری

با سلام برای معادلات حالت داده شده پایداری لیاپانوف اثبات شود و سپس در متلب مورد تحلیل قرار گیرد.موا(. . .)

حل تمرین ورد

حل تمرین ورد

پروژه درس نظریه معادلات انتگرال

معادله انتگرال داده شده با روش هسته تباهیده در برنامه متلب حل شود .ممنون میشم در صورت امکان به صورت(. . .)

حل سوال فیزیک هالیدی ۱

۱۳۰ تا سوال در حد فیزیک هالیدی هست .. که سطح سوالات متوسط هست .. فقط به کسی نیاز دارم که بتونه سریع(. . .)

تحلیل کمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد تابعی هدفمند با تئوری مرتبه بالا

با سلام،ابتدا باید این مقاله را کامل بفهمید، روابطش را کامل از ابتدا تا انتها استخراج کنید و بتوانید(. . .)

پیاده سازی بهینه سازی توزیع شده روی مدل داده شده

یک ریزشبکه‌ی قدرت است که قرار است ساختمان‌ها به صورت peer to peer به یکدیگر توان بفروشند و بخرند.مدل(. . .)

ترجمه و ایجاد جدول در ورد

با سلام چندتا فایل ورد هست که می خواستم جداول داخل ورد ایجاد بشه و ترجمه هم بشه و فرمول های داخل جدا(. . .)

انجام پروژه درس مباني تجارت الكترونيك

پروژه سه فاز داردتوضيح كامل با عكس ارسال شدهزمان ارائه فازها متفاوت هست

جواب آخر سوالات یادگیری ماشین

میخواهم که سوالات پاسخ کوتاه حل شوند و جواب آخر به بنده اعلام شود.

جواب آخر سوالات

میخواهم که سوالات پاسخ کوتاه حل شوند و جواب آخر به بنده اعلام شود.

حل تمرین سه مسئله فیزیک

سلام لطفا این سوال رو برای من حل کنید. ممنونم

تحلیل داده

١. رسم درخت براي ١٠٠ تا داده ٤ متغييره ٢. تحليل ٥٠٠ تا داده ٤ متغيره با نرم افزار 3.بدست آ(. . .)

تهيه دستورالعمل نصب pscad نسخه 45 کرک شده و نسخه مناسب ویژوال فرترن و متلب را به منظور برقراری ارتباط متلب و pscad ویندوز 10

تهيه دستورالعمل نصب pscad نسخه 4.5 (کرک شده)  و نسخه مناسب ویژوال فرترن و متلب را به منظور برقر(. . .)

حل تمرین برنامه نویسی به زبان C

تمرین زیر را انجام دهید و نتیجه را بصورت یک فایل main.c تحویل دهید:برنامه ای به زبان C بنویسید که سه(. . .)

پاسخ یک کیس استادی مرتبط با مدیریت مالی شرکتی

با سلام. یک کیس استادی مربوط به درس مدیریت مالی هست که 4 صفحه توضیحات داره و 3 تا سوال در پایانش اوم(. . .)

برنامه ی متلب در رابطه با تغییر چگالی حاملها بر حسب دما نوشته و انرا اجرا و نمودار به دست آمده را در انتهای پروژه قرار دهید

برنامه ی متلب در رابطه با تغییر چگالی حاملها بر حسب دما نوشته و انرا اجرا و نمودار به دست آمده را در(. . .)

ارتباط میکرو با گوشی و کنترل چند سنسور با تلفن همراه

سنسور دما و رطوبت رو روی گوشی نمایش بدهد . و بوسیله تلفن همراه چند رله رو قطع و وصل کند .

ارطبات میکرو با گوشی و کنترل چند سنسور با تلفن همراه

سنسور دما و رطوبت رو روی گوشی نمایش بدهد . و بوسیله تلفن همراه چند رله رو قطع و وصل کند .

راه اندازی دو عدد ماژول DSM501A

دو عدد ماژول DSM501A دارم که میخوام برای پایانامه ام راه اندازی بشن به طوری که با یک دکمه روشن شده و(. . .)

انجام پروژه ارسال شده با برنامه شبیه سازی ise

با سلام و خسته نباشید پروژه درس vhdl رشته برق کارشناسی ارشد انجام کد نویسی و شبیه سازی آن(. . .)

حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری

یک مقاله هست که بخش آخر مقاله شامل چند مثال هست که با برنامه متلب حل شده اند .کد متلب مربوط به مثاله(. . .)

Ultra fast linear state estimation utilizing SCADA

شبیه سازی مقاله با عنوان Ultra fast linear state estimation utilizing SCADA در محیط  پایتون (او(. . .)

دو تمرین از درس شناسایی سیستم ها

با سلام‌ و عرض ادب ؛  بنده دو تمرین به صورت فایل پی دی اف از درس شناسایی سیستم ها دارم، هر دوی(. . .)

انجام محاسبات استوکیومتری واکنش و بدست آوردن نسبت های استو کیومتری

واکنش شیمیایی برای انجام یک پروژه است .واکنش به صورت زیر است..MgO+Fe2O3=MgFe2O4سنتز فریت منیزیوم به(. . .)

٣تمرین جبر پیشرفته

لطفا این  سه تمرین جبر پیشرفته از کتاب هانگرفورد رو حل کنید

شبیه سازی شکل دهی نموی ورق مس بر بستر الاستیک به شکل نیمکره

شبیه سازی شکل دهی نموی ورق مس بر بستر الاستیک به شکل نیمکره به روش اجزا محدود در اباکوس

پروژه درس مخابرات بیسیم کارشناسی ارشد

روژه مربوط به درس مخابرات بیسیم ارشد است. موضوعات: Codded modulation , Modulation specification (. . .)

تمرین درس ساختمان های فولادی

سوال ۱ تصویر اولی که نشان داده شده مطالب خواسته شده در صفحه بعدی قرار دارد و باید حل شود و(. . .)

حل سوالات معادلات دیفرانسیل

تمام سوالاتی که کنار ان ها کلمه exp نوشته شده حل شود

حل ۳ سوال معادلات دیفرانسیل

حل ۳ سوال به صورت کامل 

یک ربات در مقاله ی ارسالی موجود است که میبایت سینمانیک معکوس و ژاکوبین ان محاسبه شود و در نهاید plot ان رسم شود

اگر توضیحی نیاز بود در خدمتمباید با متلب نوشته شودخودمم کمک میکنماز نظر فهم موضوع مشکلی ندارم

حل تمرین مقاومت پیشرفته رشته مکانیک طراحی کاربردی ارشد

دو سری حل تمرین مقاومت پیشرفته دارم که زیاد سخت نیست ولی بخاطر سمینار و وقت کم مجبورم سفارش بدم ممنو(. . .)

حل سوال مدار منطقی

سوالات تستی هستن ولی باید جواب تشریحی براشون نوشته بشه. سوالات اصلا سخت نیستن و کلا ۶ سوال هستش پس ل(. . .)

پروژه مرتبط با نرم افزار R

پروژه درسی است که کار نرم افزار R آن انجام شود

تمرین ریزپردازنده

اون دو تا تمرینی که آپلود کردم رو میخوام فقط در زبان سی باشه حتما و در کدویژن با پروتکل spi

حل تمرین های ماتریس تصمیم گیری

حل ۱۴  تمرین مربوط به درس تصمیم گیری براساس ماتریس های فایل تمرین

شبیه سازی فصل ۴

سلام شبیه سازی فصل ۴ با متلب ودریافت فایل مربوطه با پاور جهت ارائه در کلاس 

شبیه سازی فصل ۴ با متلب

سلام شبیه سازی فصل ۴ با متلب ودریافت فایل مربوطه با پاور جهت ارائه در کلاس 

شبیه سازی مبدل DCDC از نوع باک بوست و sensless برای درس کنترل مدرن

شبیه سازی در متلب سیمولینک میخام و گزارش نمیخامخروجی ها دقیقا باید با مقاله یکی باشد

شبیه سازی مقاله مرتبط با رویتگر برا درس کنترل مدرن

گزارشکار نمیخام و فقط فایل شبیه سازی در نرم افزار متلب انجام بش کافیه خروجی ها دقیقا باید عین م(. . .)

شبیه سازی CST

یک شبیه سازی ساده در فرم Cst هست که میخوام حین شبیه سازی چند کلمه توضیح در مورد مراحلش وویس گرفته بش(. . .)

معادله حالت

سلاممحاسبه معادله حالت مدار و تابع تبدیل 

جبر bl

پروژه جبر وفيلترهاي bl

اندازه گیری ولتاژ با دقت حداقل 10 میکرو ولت

اندازه گیری محدوده ولتاژ 0 تا 30 میلی ولت با دقت حداکثر 10 میکروولت نمایش در سریال مانیتور اردی(. . .)

پروژه درس نانو مواد ، مواد و متالورژی

پروژه مربوط به درس نانو مواد:برای پروژه باید نمودار را رسم کنید و قسمت‌های مختلف آنرا مشخص کنید. نحو(. . .)

۴ سوال آمار زیستی

سلام فقط تا امشب وقت دارم حل کنم 

پروژه درس ارزیابی سیستمهای کامپیوتری با پایتون

با سلامیک پروژه مربوط به درس ارزیابی سیستمهای کامپیوتری که می‌بایست با پایتون انجام بشه...صورت پروژه(. . .)

حل تمرین درس بررسی مقدماتی طرح همراه شبیه سازی

حل تمرین درس بررسی مقدماتی طرح، شبیه سازی هم داره با هایسیس.برای ارسال فایل های منبع پیام ارسال کنید

طراحی شبکه

توضیحات کامل در فایل آمده است

تمرین کنترل فرایند ۲ مهندسی شیمی

با سلام۲ تمرین برای کنترل فرایند۲ مهندسی شیمی دارمبرای تمرین دوم نمونه حل شد با عدد دیگه دارم خواستی(. . .)

درس پیچیدگی محاسباتی communication complexity

برای هرسوال فقط لازم منطق اثبات توضیح داده شود

دینامیک ماشین

حل تمرین کتاب دینامیک ماشین علی اکبر موسویان 

تمرین مبانی ساختمان گسسته

سلام حدود ۱۵ تا تمرین مبانی گسسته دارم تا امشب باید تحویل داده بشه کسی اگه بلده پیام بده 

حل تمرین فیزیک الکترونیک

حل سه سوال از درس فیزیک الکترونیک شامل سوالهای 10_17_24

شبیه سازی مقاله متلب

سلام، می خواستم این مقاله رو شبیه سازی بشه و با قیمت مناسب. دو تا فایل هم برای داده های این مقاله(. . .)

حل تمرین سیستمهای خورشیدی

درخواست حل تمرین وشبیه سازی درس  طراحی سیستمهای خورشیدی را دارم لطفا هزینه تون را البته با تخفی(. . .)

تمرین هشت سوالی استاتیک و مقاومت مصالح

لطفا دقیق خوانا حل شود. هشت سوال استاتیک و مقاومت مصالح که برای دانشجویان مهندسی عمران احتمالا ساده(. . .)

حل سوال پردازش سیگنال

۳تا سوال پردازش سیگنال دارم در کمترین زمان ممکن میخوام حل بشه

دال بتنی

پروژه دال بتنی با نرم افزار متلب ، بهینه سازی دال ، ضخامت و رو میلگرد بهینه سازی بشه همراه توضیحات ج(. . .)

سوالات مدیریت مالی۲

راه حل و توضیحات کامل ۹سوال از جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین از استفان راس تا سه شنبه ۱۴تیر ساعت ۱۲

حل چند سوال ساده ریاضی 2

سلام می‌خوام 18 تا سوال که نمونه سوالات امتحانی من هست رو برام حل کنید 

اقتصاد و بورس ایران و جهان

تسلط به بورس ایران(1401)و امریکا (2022)

امتحان آنلاین برنامه نویسی

امتحان آنلاین برنامه نویسی زمان امتحان 15 دقیقه و مجری مرد باشد.

حل در متلب و رسم نمودارsurf

شکل مثل به روش عددی در متلب حل شود و شکل نمودار sruf نمایش داده شود 

تمرین درس آمار فوری

تمرین آمار(فوری)

چهار تمرین در داخل تصویر است که به صورت دستی و کامل حل شود

بخاطر داشتن امتحان در ساعت ۱۱ همین امروز  جواب تمرین ها رو تا ساعت ۹ سریع می خواهم

لازمه کار آشنایی با نرم افزار ارکد هست

سلام یه پروژه خیلی ساده هست، برای کسانی که به ارکد تسلط دارند، رسم نمودار دو تا دیود در نرم افز(. . .)

یادگیری تقویتی در هوش مصنوعی

گزارش کار بصورت ورد الزامی است

منابع انسانی

تسلط به درس مدیریت منابع انسانی در حیطه کارشناسی ارشد 

حل 2سوال اپلودی پیشرفته2

با سلام تا 8 تیر پاسخ رو میخواستم بصورت کامل

سوال ارتعاشات مکانیکی

تمام مراحل حل بصورت کامل شرح داده شود و حل تماما تشریحی باشد و تمامی فرمول ها ارایه شوند

سلام یک کمک کننده برای حل چهار مسئله میخواستن

سلامامتحان برق الکترونیک دارم فرداکمک می خواستم برای حل تمرین هاممنونم

بررسی پایداری ولتاژ با استفاده از منحنی دماغی درس دینامیک سیستم های قدرت

در فایل پیوست صورت سوال به همراه پاسخ های آن آورده شده است.در حل این پروژه می بایست در m فایل متلب ط(. . .)

شبیه سازی مدار منطقی با پروتئوس 1

با سلامشماره دانشجویی برای حل مسائل به ایمیل شما پس از تایید ارسال میشودلطفا شبیه سازی ها با شرایط گ(. . .)

شبیه سازی مدار منطقی با پروتئوس

با سلامشماره دانشجویی 39607969لطفا شبیه سازی ها با شرایط گفته شده در انتهای فایل pdf انجام شود،تمامی(. . .)

تعیین ۴ فرکانس طبیعی اول و شکل موردهای یک تیر به طول Lوسختی خمشی EIو جرم واحد طول m

تعین ۴ فرکانس طبیعی اول و شکل موردهای یک تیر به طولLو سختی خمشی EIوجرم واحد طوریکه در در طول آن n جر(. . .)

کدزنی و ارائه گزارش برای تمارین درس شناسایی آماری الگو

با سلام۶ سوال مربوط به درس شناسایی آماری الگو هستش و برای هر سوال باید کد به همراه گزارش کتبی (. . .)

پروژه دیتا ماینینگ

پروژه مربوط به داده کاوی است که شرایط آن در فایل ذکر شده

حل تمرین محیط زیست در حمل و نقل

حل تمرین محیط زیست در حمل و نقل

چهار عدد مسئله ترانس ac

چهار عدد مسئله مربوط به ترانسفورماتور ac برای سال 12 ام، مثال های 1 تا 4 فایل pdf اپلود شده مد نظر ا(. . .)

تصمیم گیرمعیارهای چندگانه

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی هستم که سوال های امتحانی درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه(. . .)

تصمیم گیری معیارهای چندگانه

من دانشجوی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی می باشم که درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه رو دارم این جواب(. . .)

حل ۲۵ سوال ریاضیات گسسته

۲۵ سوال ریاضیات گسسته هست که جواب اون هارو میخوام تا پایان امروز باشه بهتر است.

امتحان سیگنال ها و سیستم ها

امتحان تشریحی سیگنال ها و سیستم ها

حل نمونه سوالات درس بهایابی ۱

سلام وقتتون بخیر، اینا نمونه سوالات ترم بهایابی ۱ هستش،درست بودن جواب های سوال +خوانا بودنش خیلی مهم(. . .)

حل تمرین مدارهای مخابراتی

سلام. ۴تا تمرین مربوط به درس مدارهای مخابراتی هست میخواستم حل بشه ،زمان تحویل حداکثر  تا فردا ص(. . .)

حل یک تمرین برا هر ایتم

با سلام برا هر ایتم‌یک‌تمرین با جواب نیاز دارمدرس تحقیق در عملیات ۲ رشته مدیریت صنعتی

تمرین سوال درس ریزپردازنده

سلام، یه چند تا سوال ریزپردازنده داشتم، میتونید حل کنید سریع پیام بدین

حل سوالات ریاضی و معادلات دیفرانسیل

سوالات به صورت انگلیسی هست و حلیات کامل لازم می باشد

حل تمرین علم موادفوری

حل تمرین علم مواد.نمره ترم دارد.لطفا با دقت حل شود.

حل تمرین مربوط به درس ترمودینامیک

تمرین مربوط به درس ترمودینامیک است

نوشتن مقاله

نوشتن تکلیف دانشگاه رشته مدیریت کسب و کار. شرح تکلیف در عکس اپلود شده و حداقل تعداد صفحه ۱۰&nbs(. . .)

حل تمرین هیدرولیک و پنوماتیک

دو تا تمرین درس هیدرولیک و پنوماتیک هست از دوستان هر کسی بلده  ممنون میشم حل کنه با ارایه(. . .)

بدست آوردن پنج فرکانس طبیعی تیر با برنامه متلب با روش ریلی ریتز

با سلامبدست آوردن مقادیر ویژه و برداری برای تیر یکسر گیردار که n جرم و nفنر بهش وصل شده با استفاده ا(. . .)

مسلط به درس سری زمانی

فردی مسلط به سری زمانی برای تاریخ ۴/۴ ساعت ۸ صبح 

ترجمه

ترجمه کل فایل جداول و نمودارها مدنظراست فایل ترجمه در ورد تایپ شودزمان ۲ روز

حل تمرین درس یادگیری ماشین

حل تمرین درس یادگیری ماشین

تمرین اقتصاد پولی

چند تمرین اقتصاد پولیست که مطابق با خواسته تمرین حل شود.کتاب منبع اقتصاد پولی هاندا

شبیه سازی قسمت مود لغزشی

در مقاله فوق قسمت مود لغزشی شبیه سازی شود

حل تمرینات درس نظریه گراف

چند صفحه نمونه سوالات امتحان هست برای رشته کارشناسی نظریه گرافباید حل شوند

حل تمرینها

تمرین ها کامل حل شود

امتحان فیزیک

فردا ساعت ۱۰ ونیم سوالات امتحانی فیزیک رو میفرستم میخوام حل بشه.

بررسی اتمالی سیستم های قدرت

با استفاده از اطلاعات سرعت باد و تغییرات بار شبکه که پیوست شده است، پخش بار احتمالی را به دو روش سطح(. . .)

حل ۱۰ سوال فیزیک ۲

سلامیک فایل pdf که شامل ۱۰ سوال فیزیک دو می باشد باید حل شودباتشکر 

حل تمریناتdc

حل تمریناتdcفقط خیلی سریع تحویل داده بشه قبل ساعت ۸ شب

پروژه بررسی احتمالی

با استفاده از اطلاعات سرعت باد و تغییرات بار شبکه که در سامانه ی lms قرار داده شده، پخش بار احتمالی(. . .)

حل تمرین کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

تمارين درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی هستبه دانش مهندسی شیمی احتیاج داره. 

حل مسایل کتاب حسابداری مدیریت نوروش

حل مسایل کتاب حسابداری مدیریت نوروش فصل 9و10و11

عجله ای

خودم میتونم ولی وقتشو ندارم فعلا

حل تمرین حسابداری هردو سئوال

حل تمرین ها وپاسخ سئوالات هر دو صفحه ای که ارسال شده...............

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت

دو تا سوال از کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته عادل آذر .فقط همین دو تا تمرینه .با جواب کامل می(. . .)

نوشتن برنامه فعالیت های تاسیس شرکت دانش بنیان در ماکروسافت پروژه

موارد مورد بررسی: 1- تقویم کاری مخصوص پروژه (حتما باید شمسی باشد) 2- فعالیت ها (کامل و سطح بندی شد(. . .)

تمرین و شبیه سازی

حل تعدادی از تمرین ها به دلخواه و تعدادی شبیه سازی ها به دلخواه

برنامه نویسی اماری

در مورد پروژه اگر کسی بخواهد انجام دهد باید از توزیع وایبل داده تولید کرده و سپس بیست درصد داده ها ر(. . .)

برنامه نویسی در برنامه kail 4

ببینید میخام شبیه سازیش دز پرتئوس باشه و کد نویسیش در برنامه kail باشه و ساده قاب فهم و تمامی خط ها(. . .)

حل تمرین کتاب حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی اتکینسون

من حل تمرینات فصول ۵و۶و۷و۸ کتاب حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی کندال لتکینسون رو می خوام البته سوا(. . .)

سوال طراحی سیستمهای صنعتی

باسلامجواب رو نهایتا تا صبح فردا ساعت 7 صبح نیاز دارمسپاس

50 تا تمرین سیگنال و سیستم

50 تا تمرین سیگنال و سیستم

۶ سوال معادلات دیفرانسیل

۶ سوال دیفرانسیل لاپلاس و حل به روش سری ها و معادلات درجه ۲

حل تمرین فصل ۳ آنالیز ترکیبی

باسمه تعالی با سلام ودرود حل تمرین فصل ۳ درس مباحثی در ترکیبیات (آنالیز ترکیبی) دکتر عبادل(. . .)

انجام پروژه حسابداری

لطفا تمامی مطلوب است های پروژه انجام گردد

حل تمرین با sap یا ایتبس2016

این تمرین ها رو میخام با نرم افزار sap  یا ایتبس 2016 انجام بشه. 

دو تا شبیه سازی برای دو تا مطالعه موردی کتاب

با عرض سلام و وقت بخیر، در فصل نهم کتاب Smart Electricity Distribution Network.............Chen(. . .)

حل سوالها درس ساختمان

باسلامحل این سوالها با تمام چیزهایی که خواستند رو میخواستم برای درس ساختمان۱ مهندسی معماری

برنامه نویسی با کدویژن

موارد درخواستی را در کدویژن نوشته در پروتئوس اجرا و فایل ارسال گردد

شیمی آلی

سوالات را حل کنید مربوط به شیمی آلیرشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 

حل چند تمرین ریاضی ساده

سلام.یه چند تا تمرین هست زحمت بکشید.با راه حلمرتب و خوش خط.چند روزی وقت داره.مرسی

پروژه مباحث ویژه - پایتون

موارد زیر را برای مجموعه داده های انتخابی انجام دهید:الف) داده ها را لود کنید.ب) مجموعه های ورودی /(. . .)

حسابداری مدیریت نوروش

حل تمارین دو فصل ۹ کاربرد تحلیل تفاضلی در تصمیمات تولید و فصل ۱۱ کنترل بودجه ای و حسابداری سنجش مسئو(. . .)

حل تمرین و پاسخ به 3 سوال فرایند های احتمالی

سلام وقت بخیر 3 سوال در مورد فرآیند احتمالی هست حل این تمرین ها رو میخواستم ممنون میشم  اگر است(. . .)

مدلسازی تونل 2 قلو با phase2 ، محاسبه نشست زمین در حالات مختلف

با سلاممدلسازی تونل دوقلو با phase 2 ، فاصله مرکز به مرکز 15متر، محاسبه پروفیل نشست، همراه با گزارش(. . .)

حل مسئله تحقیق در عملیات 2

مدل ارائه شده در فایل پیوست را در اکسل مدل سازی و حل و نتایج آن را طبق فیلم آموزشی تفسیر نمایید.توجه(. . .)

حل تمرین اصول مهندسی زلزله و باد

حل چند تمرین اصول مهندسی زلزله و باد فایل تمرینات به صورت پی دی اف ضمیمه شده.

حل مسائل سرمایە گذاری

باسلام واحترام ۱۰ مسئلە است مرتبط با رشتە حسابداری درس سرمایە گذاری مرتبط با درس سرمایە گذاری کتاب آ(. . .)

حل تمرین احتمالات

سلام این سه تا سوال رو میخواستم حل کنیداستفاده از نرم افزار هم مجازه درصورت نیاز فقط لطفا کد های مرب(. . .)

حل تمرین کامل

سلام ممنون میشم این سوال رو حل کنین برام?

حل سوالات درس دینامیک

سلام نیاز دارم تا سوالات درس دینامیک که ۶ تا هست حل بشه

مکاترونیک ۲

جوابها پی‌دی‌اف شود

هوشش مصنوعی

گزارش کار الزامی استاز کد های آماده استفاده نشود

پروژه پی محاسبات نشست ها ، میلگرد ها ، طراحی پی

با سلام ، فردی آشنا به مهندسی پی و ژئوتکنیک نیاز می باشد . اطلاعات مورد نیاز و سوال ها در فایل آپلود(. . .)

رسم نمودار تابع

با سلاممتن سوال را به صورت فایل عکس برای شما بارگذاری می کنم. در سوال یک تابع معرفی کرده است که شامل(. . .)

حل تمرین درس اصول شکل دهی فلزات

چند تمرین درس اصول شکل دادن فلزات هست لطفا دقیق حل شود 

هدایت حرارتی

حل تحلیلی کدنویسی بشه و برای زمان های 0 تا 1000 ثانیه پلات بشه۲) دمای مرکز مربع با حل عددی (fdm) به(. . .)

تمرین درس مدار مخابرات

سلام میخواستم تمرینات به درستی برام حل کنید .

حل پنج عدد تمرین

حل پنج عدد تمرین با توضیح جامع وکامل؛خیلی فوری

تکلیف گرامر از کتاب modern English: exercises f non-native speakers

سلام. تکلیف اپلود شده برای درس گرامر میباشد. باید بر اساس کتاب modern English: exercises for non-nat(. . .)

بررسی ۱ قصیده از لحاظ بدیع و بیان

یک قصیده رو باید از لحاظ آرایه های بدیع و بیان بررسی کرد. برای نمونه کار یه فایل آپلود شده براتون فر(. . .)

کدزنی با پایتون

از کدهای آماده استفاده نشهگزارش کار الزامی است

حل تمرین ماشین های الکتریکی 3 رشته برق قدرت

با سلام۴ تمرین داشتم که میخوام با راه حل کامل و نه تستی برام حل بشن و جواب نهایی اونا رو دارم پس لطف(. . .)

رسم پروفیل طولی براساس اختلاف ارتفاع

با سلام رسم پروفیل طولی با جدول از نقشه هایی هوایی

پروژه درس متره و برآورد

پروژه درس متره و برآورد نقشه اسکن شده فایلش موجود هستش.پروژه انجام بشه به همراه توضیحات کامل که چطور(. . .)

MQTT-SN

یک پروژه با برد  rasspery pi و تحت پروتکل MQTT-SN  هستو باید با نرم افزار Wireshark اجرا ب(. . .)

نیازمند پروژه برق

برای اتمام دوره کارشناسی به یک پروژه دانشجویی برق نیاز دارم همراه با آموزش دفاعیهبه صورت تئوری، و تا(. . .)

نوشتن و انجام پایان نامه ارشد رشته اقتصاد

به کسی برای نوشتن پایان نامه ارشد رشته اقتصاد لازم دارم برای نوشتن فصل ۳ و ۴ و ۵ پایان نامه خیلی خیل(. . .)

کنترل غیرخطی با متلب

حركت پاندول ساده كنترل غير خطي شبيه سازي با متلب

حل تمرین درس اصول مهندسی سد

حل تمرین از درس اصول مهندسی سد که به روش انتگرال گیری حل میشود ، و همچنین در سوال A برابر 6 در نظر گ(. . .)

توابعی در متلب حل مسله

سوالات بطور مجزا و با شرح کامل جهت ارایه به استاد جواب داده شود.1.توابعی در متلب بنوسید که یک سری زم(. . .)

توابع در متلب

سوالات بطور مجزا و با شرح کامل جهت ارایه به استاد جواب داده شود.1.توابعی در متلب بنوسید که یک سری زم(. . .)

حل تمرین درس ارتعاشات مکانیکی

حل یک تمرین از ارتعاشات مکانیکی

پروژه صحت سنجی مقاله جداگننده سیکلون با نرم افزار فلوینت

با سلام لطفا یکی از مقالات بالا یا اگر مقاله ای در ارتباط با سیکلون دارید با نرم افزار فلوئنت اعتبار(. . .)

مقایسه اشعار دو شاعر با هم دیگر از لحاظ گویش ، سبک ، آرایه ها

مقایسه اشعار دو شاعر با هم دیگر از لحاظ گویش ، سبک ، آرایه ها . مثلا مقایسه قصیده مولوی و حافظ به صو(. . .)

لومریکال

با سلام ی پروژه دارم در مورد درس مدار مجتمع نوری میخوام ی مقاله انگلیسی در مورد پلاسمونیک با نر(. . .)

آمار و احتمال تمارین کلاسی

تمرین کلاسی و واقعا باید درست و دقیق حل بشه مطمئن و اینکه نمیتونم خیلی زیاد واقعا هزینه کنم چون تمری(. . .)

بهینه سازی اندازه سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

لازم است گزارش پروژه شامل موارد زیر باشد: صفحه عنوان - چکیده - فهرست مطالب - فصل1: مقدمه - فصل2(. . .)

حل چند تمرین طراحی الگوریتم

به شخصی مسلط به حل تعدادی تمرین طراحی الگوریتم نیازمندم

تمرینات مبانی ترکیبیات

تمرینات مبانی ترکیبیات از بخش مربع لاتین

حل تمرین مدار 2 قضایای شبکه، گراف ها، و

با سلام حل تمرین مدار 2 الکتریکی، سوالات بسیار ساده هستند، بعضی هاشو شاید با 4 الی 5 خط نوشتن ح(. . .)

حل تحلیلی مسئله لذا مسئله پایدار هست

حل تحلیلی دستی مسئله و در صورت امکان حل با نرم افزار متلب

پروژه cfd

نوشتن برنامه شبکه بندی با متلب یا فوران و اجرای آن در برنامه tploc

تبدیل فوریه و کانولوشن

با سلام در تمرین حاظر هدف رسم قسمت (ب) سوال (که در فایل ضمیمه با پس زمینه سبز مشخص شده است) توسط نرم(. . .)

۵ سئوال درس آمار

حل ۵مسئله مربوط به تمرین درس آمار

ترجمه فایل pdf مرتبط با روش جامع اندازه گیری

ترجمه فایل pdf مرتبط با روش جامع اندازه گیری Comprehensive Preliminary Sizing/Resizing Methodلط(. . .)

حل تمرین درس بناهای آبی

با سلام به یک نفر مسلط به درس بناهای آبی کتاب دکتر بیرامی نیازمندم.جهت حل تمرینات آخر فصل

حل تمرین کتاب vhdl

حل تمرین کتاب vhdl تحلیل و مدلسازی سیستم های دیجیتال نویسنده دکتر نوابی فصل های سوم تا هشتم

حل تمرین درس طراحی لرزه ای بصورت دستی با استفاده از استاندارد 2800 ویرایش چهارم

حل تمرین درس طراحی لرزه ای بصورت دستی با استفاده از استاندارد 2800 ویرایش چهارمتمام قسمتهای سوال بصو(. . .)

حل مسائل آخر فصل کتاب

حل مسائل فصل یک و دو و سه و چهار و پنج و شش این کتاب را خواستارم

تمرین درس سیگنالها و سیستم ها

8 تا تمرین سیگنال و سیستم رشته کامپیوتر سیگنال زمان گسستهسیگنال نمایی مختلطدوره تناوبخواص حافظه(. . .)

حل تمرین فیزیک هالیدی مباحث فصل 9 و 10 و 11

حل تمرین فیزیک هالیدی مباحث فصل 9 و 10 و 11 که فایل پی دی اف آن ارسال شده است

حالات گذرای سیستم های قدرت

حل تمرینات حالات گذرای سیستم های قدرت مقطع ارشد.فوری

توزیع انرژی الکتریکی

توزیع انرژی الکتریکی مقطع ارشد..فوری

تحلیل چرخدنده و تحلیل بادامک

مطلوب است حل مسایل به صورت دستی

پردازش تصویر با پایتون

با سلام 4 تمرین برای پردازش تصویر با پایتون هست . لطفا توضیح یا کامنت هم داشته باشه که متو(. . .)

حل تمرین مهندسی ریاضی پیشرفته

تمرینی بای درس مهندسی ریاضی پیشرفته برای مقطع ارشد 

شیمی فارماکولوژی

سلام واسه ساعت ۱۲ امتحان دارم خارج کشور هستم سوالات سخت نیستن خودم ترجمشون میکنم میگمکسیم شیمی خونده(. . .)

حل دستی محاسبه ظرفیت

حل دستی محاسبه ظرفیت محوری

Generate new molecules toxicity

نيازمند به شخصي كه وارد به هوش مصنوعي/ياد گيري ماشين و رشته مهندسي شيمي باشد و بتواند با استفاده از(. . .)