نتایج جستجو

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

مقالات مرتبط با

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری در حین ارسال پیشنهاد و انجام سفارش در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری در حین ارسال سفارش و انجام سفارش توسط مجری در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر ترجمه ارزان دانشجویی

ترجمه ارزان دانشجویی

برای سفارش ترجمه ارزان دانشجویی یا ترجمه ارزان مقاله وارد بشین و سفارش ترجمه دانشجویی خودتون رو ثبت کنین تا از سمت مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

انجام پروژه فیزیک

برای انجام پروژه فیزیک وارد بشین و سفارش پروژه فیزیک رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین. و میتونین ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

حل تمرین فیزیک

سفارش حل تمرین دانشجویی فیزیک برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین فیزیک با کمترین قیمت وارد بشین و تمرینتون رو ارسال کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

انجام پروژه ریاضی

برای سفارش انجام پروژه ریاضی وارد سایت پروژه ریاضی پین پیپر بشین و سفارشتون رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد انجام پروژه ریاضی دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

حل تمرین ریاضی

برای سفارش حل تمرین دانشجویی ریاضی وارد سایت بشین و سفارش حل مسئله ریاضی خودتون رو ثبت کنین تا پیشنهاد مجری ها برای حل تمرین ریاضی رو دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

انجام پروژه امار

برای سفارش پروژه آمار وارد بشین و رایگان سفارش انجام پروژه تحلیل امار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

حل تمرین آمار

برای سفارش حل تمرین آمار وارد بشین و رایگان سفارش حل تمرین دانشجویی آمار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر سایت حل مسائل حسابداری و انجام پروژه حسابداری

حل مسائل حسابداری

برای انجام پروژه حسابداری وارد سایت بشین و سفارشتون رو بصورت رایگان در سایت حل مسائل حسابداری ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

حل تمرین مهندسی شیمی و حل تمرین شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین شیمی یا انجام حل تمرین مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد قیمت دریاف...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

انجام پروژه شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه شیمی یا انجام پروژه مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

انجام پروژه صنایع

بهترین سایت انجام پروژه صنایع با چندصد نفر مجری متخصص. برای ارسال سفارش انجام پروژه مهندسی صنایع وارد بشین و سفارش انجام پروژه صنایع رو ثبت کنین. تا ب...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

حل تمرین صنایع

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین صنایع رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین صنایع دریافت میکنین و می...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

انجام پروژه کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهت...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

حل تمرین کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین کامپیوتر دریافت میکنی...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

انجام پروژه مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهتری...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

حل تمرین دروس مهندسی مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین مکانیک دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

انجام پروژه متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه متلب دریافت میکنین و میتونین به...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

حل تمرین متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین متلب دریافت میکنین و میتو...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

حل تمرین برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین دانشجویی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر، پیشنهاد دریافت میکنین و میتونین بهترین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

انجام پروژه برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مهندسی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی برق دریافت میکنین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

انجام پروژه عمران

در سایت پین پیپر میتونین به راحتی سفارش انجام پروژه مهندسی عمران رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی عمران د...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

حل تمرین عمران

سفارش حل تمرین دانشجویی عمران برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین عمران با کمترین قیمت در سایت حل تمرین عمران سفارش بدین

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

کار غیر حضوری دانشجویی پین پیپر

کار غیر حضوری دانشجویی

در سایت پین پیپر میتونین بصورت پاره وقت و دور کاری ،کار کنین و با توجه به مهارتهای حل تمرین و پروژه که دارین از کار غیر حضوری دانشجویی کسب درامد کنین...

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

پین پیپر پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده، پرداخت هزینه برای حذف ترم ، هزینه های اضافی دانشگاه سراسری

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

حل تمرین دانشجویی پین پیپر

سایت حل تمرین دانشجویی

برای سفارش در سایت حل تمرین دانشجویی پین پیپر وارد بشین و سفارش حل تمرین دانشجویی خودتونو ارسال کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر کانال حل المسائل دانشگاهی

کانال حل تمرین دانشجویی

کانال حل تمرین دانشجویی و کانال حل المسائل دانشگاهی و گروه حل تمرین دانشجویی پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشگاهی دو نفره

حل تمرین دانشگاهی

یکی از قدیمی ترین و بهترین روشهای آموزش در مباحثی که نیاز به تحلیل و فهم سوالات دارن انجام حل تمرین است. حل تمرین اگر همراه با فرد متخصص و با سوادتر ا...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

سفارشهای مرتبط با

حل مسئله شیمی

فقط پاسخ تشریحی می خوام 

محاسبه درصد حجمی

برای ساخت ۱۲ لیتر محلول ۱ درصد حجمی چند گرم حل شونده نیاز است؟چگالی حل شونده ۴.۲۰ گرم بر سانتی مترمک(. . .)

سوالات امار

پاسخ تشریحی می خوام 

8 سوال ریاضی پیش دانشگاهی

باسلام و احترام8 سوال ریاضی پیش دانشگاهی با دقت و درست حل شود.

حل تمرین حسابداری به زبان انگلیسی

سلام. لطفا این دو سوال حل شود با توضیحات کامل

ترازنامه و صورت سود و زیان

رسم ترازنامه و صورت سود و زیا

۱۰۰ سوال فیزیک دبیرستان

فقط پاسخ تشریحی می خواهم

حل مسائل مکانیک کوانتومی 1

حل کامل و خوش خط و خوانای مسائل فایل پیوست را می خواهم.

حل تمرین درس مقاومت مصالح مربوط به مبحث پیچش

محاسبه میزان دوران تیر در اثر لنگر پیچشی اعمالی در وسط تیر

75 تست حسابان 11

75 تست حسابان و فقط پاسخ تشریحی می خوام 

انجام شبیه سازی

با سلام، مقاله اپلود شده را قصد داشتم با نرم افزار متلب و ISE زبان vhdl شبیه سازی بشه

چیلر جذبی خورشیدی

بهینه سازی چیلر جذبی

حل سؤال ارتعاشات

باسلام این یک کار دانشجویی هستش خودم فرصت کافی برای حلش نداشتم اگه کسی راجب حل این سؤال اطلاعاتی دار(. . .)

25 تست حسابان 11

25 تست حسابان فقط راه حل می خواهم 

حل نمونه سوال فزیک

حل صحیح نمونه سوال فزیک

برنامه نوسی جاوا— پروژه سر کلاسی پایه ای

سلام وقت بخیرببخشید من خدمت که مورد نظرم هست اینه که هر هفته یک پروژه برنامه نویسی جاوا به شما بدم و(. . .)

حل سوال حسابداري

انجام موارد ذيل براي پروژه اي كه به صورت فايل اكسل ارسال شده است:انجام ثبت های اصلاحی ل(. . .)

شرایط جسم معلق یا نیمه معلق در یک میدان الکتریکی

سلاماین پروژه بسیار شیرین و جذاب هستش در عین‌حال زیاد هم دشوار نیست.قرار هستش شرایطی ایجاد بشه که جس(. . .)

Fault-tolerant_deadbeat_model

Fault-tolerant_deadbeat_model_predictive_current_control_for_a_five-phase_PMSM_with_improved_SVPWM&n(. . .)

حل تمرین درس پایداری سازه

حل تمرین درس پایداری سازه هامحاسبه ی نیرویF   برای وقوع کمانش در میله ی AB

حل تمرین درس الاستیسیته و مقاومت مصالح

سوال مربوطه هم می تواند با روابط تئوری الاستیسیته و هم با روابط مقاومت مصالح حل شود. زاویه بین دو(. . .)

4 عدد از سوالات آپلود شده حل بشه لطفا

4 عدد از سوالات آپلود شده درس آنالوگ حل شود به همراه راه حل

حرکت چرخش دائمی بوسیله مگنت

سلام ما نیاز به یک حرکت چرخشی دائمی با آهنربا داریم.ابعاد دستگاه : محور چرخشی به عرض ۵ تا ۷ سانتیمتر(. . .)

حل تمرین ریاضی گراف

سلام. چندتا مثال گراف ریاضی هستش که میخوام اثبات بشن، اثبات های ساده ای هستن. فایلش رو ضمیمه کردم. ه(. . .)

حل ۵ تمرین مبحث انالیز مختلط ریاضیات مهندسی

۵ تمرین مشخص شده در تصویر را تا همین امروز(زمان مشخص شده) حل تشریحی و کامل.

حل چند سؤال

چنتا تمرین ریاضی مهندسی هست. اینجا نمیشه فایل رو ارسال کرد. براتون میفرستم 

مسئله حسابداری اموال و انبار

مسئله حسابداری اموال و انبار

شبکه عصبی بازگشتی فازی rfnn

سلام و عرض ادبیک سیمولینک متلب میخواهم راجع به شبکه عصبی بازگشتی فازی که توسط مقاله انجام شود برای ف(. . .)

کد متلب بهینه سازی با الگوریتم pso

سلامکد متلب با الگوریتم  pso  برای یک مزرعه بادی که توان نیروگاه در یک سال را بهینه کند و(. . .)

حل تمرین کلاسی معادلات دیفرانسیل

در مجموع حدود ۲۰ سؤال اینجوری هستش که باید حل شه، اونایی که فرستادم نمونه‌هایی از اون بیستا هستش که(. . .)

حل تمرین گرینبرگ

حل تمرین های هندسه اقلیدسی و نا اقلیدسی گرینبرگ اون هایی که با علامت مشکی نشون دادم 

تعیین جدول تجزیه واریانس

جدول تجزیه واریانس توان مصرفی در دو حالت استفاده از نانو جاذب و بدونه استفاده از نانو جاذب تعیین شود

حل تمرین امار و کاربرد آن در مدیریت رشته مدیریت کسب و کار

با سلام تعداد 15 سوال تمرین هست که باید حل بشه فایل ضمیمه شده حدود6 سوال تستی هست و مابقی نیاز به را(. . .)

پاسخ پله و مکان هندسی ریشه را رسم کنید

پاسخ پله و مکان هندسی ریشه را رسم کنید(تکلیف پایانی درس آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی میباشد)

تمرین های تابستانه برای رشته علوم پایه فیزیک

چند تمرین درس کوانتوم 1 از کتاب فیزیک نوین کرین از فصل های 1تا 5چند تمرین درس الکترومغناطیس 2 از کتا(. . .)

جواب سوالات ریاضی و فیزیک

با سلامبه جواب سوالات زیر بطور فوری نیازمندم.

روش حل perturbation method

روش حل perturbation method 

تمرین توپولوژی جبری

2 سری سوال از توپولوژی جبری هست که با حل کامل میخواستم .

حل تمرین گمز

سلام مجدداسفندیاری هستم یه تمرین گمز دارم که خود تمرین در فایل ارسالی مشخص هست، این تمرین(. . .)

حل دستگاه معادلات غیر خطی

یک دستگاه ۱۸ معادله غیر خطی دارم. از طریق نیوتن حلش میکنم؛ هشدار میده که ماتریس سینگولار، نزدیک به س(. . .)

پروژه درسی ارتعاشات

سلام آقا دکتر وقتتون بخیرپروژه ۳ درجه آزادی و یا به بالا آماده دارید؟ در حول خودرو باشد که عالی میشو(. . .)

حساب تغییرات

حل تمرین حساب تغییرات تا فردا عصر فوری

حل دستی سوالات محاسبات نرم،الگوریتم منطق فازی،شبکه عصبی و ژنتیک

۱۰ تا سوال محاسبات نرم از مباحث  الگوریتم منطق فازی و الگوریتم شبکه های عصبی  و الگوریتم ژ(. . .)

پروژه پایان نامه درس روش تحقیق مرتبط با رشته عمران سازه

با سلام پروژه پایان نامه درس روش تحقیق و سمینار نیاز دارم تا تاریخ 13 تیر ماه ممنون میشم پیشنهاداتتو(. . .)

امتحان پایان ترم

با سلام خدمت پشتیبان محترملطفا درخواست من را تایید کنید برای امتحان پایان ترم نیاز دارم. ممنون

زاویه تابش

در نقطه مشخص شده زاویه تابش و جهت تابش چقدره؟

یک سوال از مقاومت مصالح

چطوری Fa رو پیدا کرد؟

حل تمام سوالات با مطلب

سلام لطفا جواب این سوالات رو سریع واسم اماده کنید وقت کمی دارم تا فردا اگه میشه لطفا. باید تا فردا و(. . .)

رفع اشکال مقاومت مصالح

در این سوال چطوری باید سیگما آف ایکس رو به صفر برسونیم و نیروی وارد بر هر میله رو حساب کنیم

سوال مقاومت مصالح

لطفا پاسخ سوال رو بصورت تشریحی قرار بدید تا ۵تیر

رفع اشکال

منظور از Io-o و  Ic-c چی هست و چطوری محاسبه میشن؟ 20 چیه؟ منظور طول ورق تقویتیه یا چی؟&nbs(. . .)

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی ۲

سلام وقت بخیر این سوالا فقط حل بشه کافیه نیاز به آموزش حل ندارم

بیگ دیتا با spark

با درود و احترام6 تا سوال بیگ دیتا می باشد که باید با spark حل شوددر مورد جدا سازی کلمات از کتاب ها(. . .)

امتحان پایان ترم تئوری های تصمیم گیری

با سلام براساس نمونه سوالات ارسالی، فردا امتحان پایان ترم دارم.ساعت ۳ بعدازظهر می‌خوام آنلاین باشید(. . .)

ریاضی1

سوالات به صورت تشریحی حل بشه و زمانش هم حداکثر تا امشب حل بشه یعنی4/4

تهیه پاورپوینت برای سمینار

پاورپوینت برای سمینار در مورد خنک‌کننده کلینکر سیمان با بررسی ۵۰ مقاله اخیر در دنیا

فایل تکمیلی حل تمرین آباکوس

فایل های تکمیلی حل تمرین آباکوس عادل

تمرین درس سیستم های هوشمند فازی

با سلام می خواستم فایل پیوست به صورت کامل حل شده و در قالب ورد ارسال شود .تمامی مراحل ذکر شود با توض(. . .)

كلا ٦ سوال است كه سوالات فصل ةول اولويت بیشتری دارند

حل کامل سوالات که ۴ سوال اول از اهمیت بیشتری برخوردارند حل کامل و توضیح حل سوالات

توضیحات سوالات

سلام و وقت بخیر ، حل سوالات

حسابداری بخش دولتی مبناها

حسابداری بخش دولتی مبناها

تکالیف فیزیک ۲

سلام و عرض ادب این تکالیف فیزیک دو هستش لطفاً با راه حل نوشته بشه. ممنون

۱۶ سوال آمار احتمال

سلام ۱۶ تا سوال امار احتمال که همراه با یه مقدار توضیح توی حل سوال می خوام مبلغ حل هر سوال ۱۰ ه(. . .)

حل تمارین ریاضیات گسسته

کلا ۱۶ سوال هستتو pdf اول سوال دوم و سوم(استنتاج) نیازی به حل نیست و حتما تا فردا شب میخام

کدنویسی متلب سوال سینتیک و طراحی رآکتور مهندسی شیمی

کد نویسی یک مثال درس سینتیک و طراحی رآکتور است که در نهایت وقتی ران شد ، سطح زیر نمودار و داده و جدا(. . .)

حل 2 تمرین ریاضی عالی مهندسی کارشناسی ارشد

تمارین 2 صرفا نیاز به دانش ریاضی عالی مهندسی دارد و بدون کد نویسی است اما تمرین 3 در کنار دانش ریاضی(. . .)

امتحان مدیریت مالی رشته مدیریت پروژه

امتحان امروز مورخ 1402.04.01ساعت 17:30-19:30 می باشد که 7 سوال تستی و 2 سوال تشریحی است.

حل تمرینات درس طراحی بهینه - مبحث طراحی آزمایش ها DOE

بنده ۶ عدد سوال از مبحث طراحی آزمایش های درس طراحی بهینه دارم و درخواست حل این تمرینات رو دارم. درس(. . .)

حل ۷۰ سوال مدار منطقی

سلام من ۷۰ تا سوال مدار منطقی دارم که مخواستم حل بشن اگر وقت ندارین میتونید اول ۳۵ تا حل کنید ب(. . .)

تکلیف حسابداری ۲

مقایسه دو دو شرکت و به دست اوردن سود و زیان و موارد دیگه که داخل فایل هست و وارد کردن اونا در اکسلعج(. . .)

حل تمرین درس VLSI

تمرین با توضیحات کامل ارایه شود ممنونم 

حل نمونه سوالات امتحانی درس سیستمهای هوشمند فازی

لطفا جواب در ورد و یا خوش خط بنویسیدمبلغ نگران نباشید توافق می کنیم

حل سوالات درس مکاترونیک رشته مکانیک

حل تشریحی و کامل سوالات مربوط به درس مکاترونیک برای رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی

سوال ها مربوط به گسسته فصل گراف هست

لطفاً کامل و واضح حل سوال ها رو توضیح بدین 

حل تمرین امتحانی

سلام این چندتا سوال فردا صبح امتحان دارم و گفتن از همین سوال میدن و خودتون حل کنید اصلا برام مهم نیس(. . .)

یک پروژه ساده آمار با استفاده از ماشین حساب مهندسی

دانشجو هستم و برای حل پروژه آمار استنباطی دچار مشکل شدم و به یک نفر که به آمار مسلطه برای حل این پرو(. . .)

حل تمرین سیستم دینامیکی

با سلام 4 سوال از سوالات پی دی اف را حل کنیداز دو صفحه ی اول دو سوال از دو صفحه ی دوم هم دو سوا(. . .)

تشخیص 3بعدی

سلام موضوع پروژه پیش پردازش و نرمالسازی داده های داخلی و خارجی کالیبراسیون دوربین برای تشخیص 3 بعدی(. . .)

تمرین طراحی سیتم دیجیتال فوری امروز 🙏🏻

این تمرینات رو حل کنید و در اسراع وقت بفرستید خیلی فوری امروز باید بفرستم ، درس تحلیل وطراحی سیتم ها(. . .)

حل ۵ تا تمرین ۱ تمرین برای الکترونیک قدرت و ۴ تمرین برای درس روشهای نوین کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت

   با سلام، لطفا ۵ تمرین ارسالی را بصورت کامل، دستی، بدون استفاده از نرم افزارهایی مثل cha(. . .)

حل یک سوال درس برسی سیستم های قدرت

سلام یک تمرین دارم از درس سیستم های قدرت میخواستم برام حل کنید 2 ساعت بیشار وقت ندارم

تمرین درس الکترونیک قدرت

لطفاً حل تمرینات در زمان مشخص شده چون بعد از آن فایده ندارد ممنونم

تمرین درس الکترونیک قدرت۲

حل سوالات را در زمان مشخص شده میخواهم اگر ممکن است اندازه سفارش رو نمی‌دونستم همینجوری زدمممنون(. . .)

حل تمرین یک مسئله حمل و نقلی

حل تمرین تا فردا (۲۸خرداد), (روند حل بصورت ابتکاری و با تعریف فرضیات جدید هم امکان پذیر است)مربوط به(. . .)

نیازمند استاد مبانی الکترونیک دیجیتال رشته IT جهت امتحان

نیازمند استاد مبانی الکترونیک دیجیتال رشته IT جهت امتحانساعت 9 صبح روز سه شنبه 29.3.1402

تمرین های درس طراحی خطوط از کتاب نوحی فصل ۱۵ و ۱۷

تمرین های فصل ۱۵ و ۱۷ فقط مسائل حل بشه و زمان زیادی هم ندارم

هوم ورک موازنه و انرژی مواد

سلام جواب سوالات را نوشته و توضیح حل هر کدام نیز نوشته شود فرمول ها و تمام نوشته ها ب(. . .)

تحقیق

میخوام تو این ۵ موضوع مورد ۸ تا ۱۱ رو برام انجام بدید

حل تمرین شبکه عصبی مصنوعی

سلام. چند سوال مقدماتی از شبکه عصبی مصنوعی هستش. 

متره و برآورد آیتم های مشخص شده برای ساختمان مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی

متره و برآورد آیتم های مشخص شده برای ساختمان مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی با زیر بنای 125 متر مربع د(. . .)

حل سه سوال دینامیک ماشین

سوالات برحسب کدملی است سه رقم سمت چپ002چهار رقم از سمت راست ۹۹۶۰

متن

یه فایل دارم توش نقشه هست میخواستم نقشه تفسیر شه به صورت ویس(ویس)

تفسیر نقشه

نقشه بارگذاری شده را میخواستم با ویس(صدا) تحلیل و تفسیر شود

امتحان ریاضیات گسسته و ریاضیات مهندسی

درودفردا دوتا امتحان دارم یکی ساعت 8 صبح و اون یکیم 10 و نیم رشته مهندسی کامپیوترامتحان اول ریاضیات(. . .)

تمرین چهارم تئوری تصمیم

باسلام. لطفاً حل تمرین تئوری های تصمیم گیری.با تشکر

حل تمرین ریاضی فیزیک ۱

حل ده تمرین درس ریاضی فیزیک یک.

حل سولات استاتیک

حل سوالات استاتیکاز کتاب های هیبلر و مریام و بیر جانسون

تحلیل قاب 4 دهانه 10 طبقه

با سلامتحلیل تاریخچه زمانیتحلیل طیفیتحلیل استاتیکی

با سلام فقط و فقط سوالاتی که دورشان دایره کشیده شده حل شود

با سلام سوالاتی که دورشان دایره کشیده شده است حل شود.

تمرین چهارم

با سلاملطفا تمرین تئوری های تصمیم گیری را انجام داده و ارسال بفرمایید.با تشکر

حل تمرین های ۱۱و ۱۲

حل تمرین های ۱۱ و۱۲ کامل

تمرین فیزیک عمومی

۵ عدد حل تمرین فیزیک عمومی ۲

کد نویسی و مدل کردن یک مسئله پایداری در استاتیک

یک پروژه دانشجویی در زمینه درس استاتیک هست که می بایست در متلب نوشته، حل و مدل شود.

رونویسی

با سلام لطفا از روی نت ارسالی صفحه ۱۷ تا ۲۳، بیست بار با مداد نوشته شود.لطفا مواردی که بالای نت ها ب(. . .)

دفترنویسی

فقط ۳ مسئله حل شودترجیحا مسائل کم حجم

مسئله دفترنویسی

فقط ۳ مسئله حل شودترجیحا مسائل کم حجم

تحلیل عملکرد اینورتر سه فاز در نرم افزار متلب

تحلیل عملکرد اینورتر سه فاز در نرم افزار متلبپروژه بالا را در قالب word و قابل تعغیر باشد با رسم موج(. . .)

مالتی میبراتور

۲۰ صفحه به صورت ورد  درباره مالتی ویبراتور به همراه ۱۰ عدد سوال وجواب

تمرین طراحی به کمک کامپیوتر

یک تمرین طراحی به کمک کامپیوتر در مهندسی شیمی 

حل تمرین درس ارزیابی اقتصادی طرح ها

سلامتمرین صفحه ۱۶۴ و ۱۹۶ این فایل رو نیاز دارم حل بشه.

حل تمرین سری جدید درس تئوری ورق

با عرض سلام...حل سه سری تمرین درس تئوری ورق پوسته رشته مهندسی مکانیک...فایل ریتز و گالرکین..تمرین ها(. . .)

پروژه سازه فولادی

زبان انگلیسی

نیازمند استاد معماری کامپیوتر رشته IT جهت امتحان

نیازمند استاد معماری کامپیوتر رشته IT جهت امتحانساعت 9 صبح روز چهارشنبه 24.3.1402

بهینه سازی با nsga2

مسئله بهینه سازی با nsga2 در متلب حل شود کد و گزارش نتایج ارسال شود

بتن

یک نقشه سازه بتنی رو همراه با توضیحات نقشه و عکس های اجرایی اون نقشه میخواستم در پاورپوینت

شبیه سازی مقاله پیوست

با سلامشبیه سازی مقاله پیوست.تشکر.لینک دانلود مقاله خدمتتون فرستادم

درس معادلات دیفرانسیل

سوالات ستاره دار حل شود

حل مسائل با گمز

سلام...با توجه به اعلام استاد بابت حل مسائل درس برنامه ریزی تولید(که جزوه هم پیوست شده و از صفحه52 ب(. . .)

تمرین درس اصول شبیه سازی

این مسئله درس اصول شبیه سازی مهندسی صنایع هست من میخام اینو توی پتیتون برنامه نویسی شود ولی اول باید(. . .)

سوالات ریاضی مهندسی

فقط فصل 4 و5 دانشجو هستم پول زیادی ندارم درست حل کنید سوالات را توضیح بدهید با مراحل(. . .)

حل تمرین حسابداری پیشرفته ۲

حل ۲ تا تمرین از پیشرفته ۲ توضیح و اینا نمیخامفقط حلشون رو میخامکامل

حل کامل تمرین

حل تمرین طبق فایل ارسال شده.مهم نیست که تایپ شده باشه ولی پاسخ ها صحیح باشند.

تکالیف امنیت اطلاعات

حل تکالیف امنیت اطلاعات

حل تمرینات درس کنترل محرکه و شبیه سازی ساده برخی سوالات

با سلام و احترام، خواهشمند است نسبت به حل تمرینات در رابطه با درس کنترل محرکه های الکتریکی ( از دروس(. . .)

شبیه سازی با متلب

فایلی که ارسال شد باید شبیه سازی بشه.ژنراتور از نوع القایی بوده و مبدل ها هم در تصویر مشخص شده اند.

حل تمرین ده سوال آمار

پاسخ به هشت سوال کافیستبا نوشتن راه حل

طراحی ماشین

طراحی یک ماشین ساده به طرزی که قابل پرینت گرفتن با پرینتر سه بعدی باشد . طراحی هر قطعه به صورت جدا ب(. . .)

الکترونیک۳

جواب قسمت تمرین رو میخوام تشکر

تمرین مدار 1

سلام حل تمرین 4 سوال مدار 1 

حل تمرین درس رباتیک

حل تمرین مربوط به درس رباتیک می باشد .

کد و اجرا برنامه

برنامه ایی بنویسید که عناصر یک آرایه را با ندیس زوج چاپ کندبرنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی(. . .)

حل تمرین درس مدلسازی سیستم های زیستی

درستیش برام مهمه میخوام درست باشه حتما جوابش

تمرین کنترل بهینه

حل تمرین ارسال شده

حل تمرین کارگاه کامپیوتر به زبان #C

فوری حل شه به همراه توضیح سوال

سیستم اونگ معکوس-شبیه سازی با متلب

سلام وقتتون بخیراین پروژه شبیه سازی سیستم اونگ معکوس است که باید در متلب شبیه سازی شده و یک گزارشکار(. . .)

حل تمرین درس ndt

مساِل به همرا جزوه درس و به همراه حل برخی از سوالات بارگذاری شده فقط سوالاتی که کنارشون  ستاره(. . .)

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی فیزیک

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ هستش می خوام تا ظهر حل بشه

شبیه سازی پیپر 2020

پیپر سال ۲۰۲۰ به بعد را کد نویسی کنید و فایل کد نویسی به همراه نتایج و همچنین فایل گزارش ورد و فایل(. . .)

درس ارزیابی کامپیوتر

حل تمرین های درس ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری ارشد که بیشتر آمار واحتمال هست

تمرین درس ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری ارشد

حل تمرین های درس ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری ارشد که بیشتر آمار واحتمال هست

حل تمرین تحلیل سازه۲

با سلام تحل تمرین  H.w  تحلیل۲ سازه ها

حل تمرین و مساله حسابداری

فایل ارسالی ترجمه فایل انگلیسی حل تمرین هست و باید به سه سوال به صورت فرموله با عداد پاسخ داده شود.

الکترومغناطیسtransmission reflection

سلاممربوط به الکترومغناطیس.بحث transmission  و reflection.لطفا از انجام مراحل فیلم گرفته شود.

گراف موج transmission وreflection

سلام.گراف transmission و reflection 

سیستم عامل

پروژه ساده از سیستم عامل در حوزه ترد ها و سمافور ها 

پروژه درس کنترل تطبیقی

یک فایل آپلود شده که یک عکس هست به نام سوالات و سیستم ها یکی از سیستم ها باید انتخاب بشه و کارایی که(. . .)

حل چندتا تست فیزیک کنکور

سلامیه چندتا سوال فیزیک کنکور رشته تجربی ممنون میشم حل کنید لطفا با قیمت مناسب حل کنید

تمرین برق

عکس از مدار رسم شده  و پلی شده 

تمرین کاربرد در ریاضیات مهندسی شیمی

تمرینی از بخش معادلات دیفرانسیل معمولی درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی دارم

حل یک تمرین طراحی الگوریتم پیشرفته

سلام و وقت بخیریک سوال طراحی الگوریتم جواب داده شودفوری هزینه رو اعلام کنید 

حل تمرینات و سوالات کنکور درس انتقال حرارت

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس استاتیک سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و به ص(. . .)

حل تمرینات و سوالات کنکور درس ترمودینامیک

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس ترمودینامیک سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و(. . .)

حل تمرینات و سوالات کنکور درس مقاومت مصالح

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس مقاومت مصالح سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و(. . .)

حل تمرینات و سوالات کنکور درس استاتیک

 تمرینات و سوالات کنکور کارشناسی ارشد درس استاتیک سریع و در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد و به ص(. . .)

سوالات میان ترمی فیزیک

حل و ارسال در زمان تعیین شده

حل مسائل اخر فصل های 4و5 کتاب هدایت پیشرفته لطیف

فصل های 4 و5 کتاب هدایت لطیف یکسری مسئله داره که میخواستم حل بشه

حل مسئله حسابداری پیشرفته۲

حل مسئله حسابداری پیشرفته۲

حل مسائل با ansys

۳ سوال به زبان انگلیسی که با نرم افزار ansys باید حل شود.

درس سیگنال سیستم یا تجزیه و تحلیل سیستم ها

 سوالات به طور کامل و اگه امکان داره با توضیح حل شود ممنون درس سیگنال سیستم

حل درس امار

حل مسائل

تخمین حالت

در سیستم 6 باسه باس یک رفرنس هست میخواهیم مقادیر ولتاژ و زاویه روتور را در باس ها ،با استفاده ا(. . .)

حل تمرین درس ریاضی مهندسی پیشرفته

۴ تا تمرین ریاضی مهندسی دارمسوالات زیاد پیچیده نیستاگر از حل کامل سوالات مطمئنید پیام بدید ممنون&nbs(. . .)

استفاده از الگوریتم تکراری Conjugate Gradient Least Squares Method برای حل مسائل کمترین مربعات

تا 20 خرداد باید تحویل داده شود و گزارش کامل آن نیز نوشته شود.

حل یکسری تمرین ریاضی یازدهم تجربی یک صفحه و نیم

سلام یه برگه سوال ریاضی یازدهم تجربی هست میخاستم حلش کنید

درس تحلیل آماری رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

سلام پاسخ سوالات باید در نرم افزار اکسل و SPSS باشد 

پاسخ به سوالات درس ارزشیابی عملکرد سازمان های دولتی

برای سازمانی که انتخاب کردید، * مأموریت، ارزشها و چشم انداز آن را تحلیل کنید * مولفه های کلیدی ا(. . .)

تمرین مدار الکتریکی ۱

سلام وقت بخیر دو تا تمرین مدار الکتریکی ۱ داشتم فقط ممنون میشم انجام بدین

ثبت حسابداری

حل کامل و جامع

اثبات قسمت تیک خورده با رنگ قرمز با توابع بسط تیلور

اثبات قسمت انگلیسی تیک خورده با رنگ قرمز توسط توابع بسط تیلور

ایجاد یک ipce و انجام عملیت رو آن و وصل کردن به پردازنده در vivado

یک ipcore در   hls تعریف کنید که روی تصویر ورودی عملیات smoothing را با فیلتر های گاوسین ا(. . .)

حل تمرین مدار یک

حل تمرین چهار سوال مدار یک

حل تمرین کلاسی مدیریت مالی مدل سازی مالی

سلام وقت بخیر... حل تمرین کلاسی هست که باید وارد سایت بشید.. نام کاربری و گذرواژه رو بهتون میدم طبق(. . .)

حل تمرین آمار عمومی ۳ تمرین

تا شنبه اخر شب اماده شود۳ تمرین است

تعیین نقش ها در جملات

تعیین نقش دستور ها در دو عکس مثل فعل ، فاعل ، مفعول ، متمم ، مسند ، مسند الیه

نقش نقش ها در جملات آپلود شده

تعیین نقش ها در جملات تعیین شده مثل فعل ، فاعل ، مفعول ، متمم ، مسند و...

تمرینات درس پردازش نوری تصاویر

تمرینات برای درس پردازش تصویر هست که اثباته بیشتر. و برای حل انتگرالش باید از نرم افزاز میپل استفاده(. . .)

تمرینات الکترونیک ۲

برای درس الکترونیک ۲ یه سری تمرین داشتم که میخواستم حل بشه

ریاضی مهندسی

۵ تا تمرین ریاضی مهندسی که تا تاریخ ۱۵ خرداد باید تحویل بدم 

حل تمرین مسائل حسابداری دبیرستان

حل مسائلی که ارسال شده 

یک پاورپوینت بسیار خوب و روان با توجه به کلیه فایلهای موجود در فایل زیپ شده

با سلام.احتراما فایل زیپ شده ارسالی شامل یک pdfدر مورد کوادروتور و معادلات دینامیکی ان می باشد که با(. . .)

ریاضیات گسستهه

سوالات مربوط به تمارین ریاضیات گسسته دانشگاه ترم۲ رشته مهندسی کامپیوتره ،....سوالات اسونن و میخوام ک(. . .)

حل سوالات ریاضیات گسسته

سوالات مربوط به تمارین ریاضیات گسسته دانشگاه ترم۲ رشته مهندسی کامپیوتره ،....سوالات اسونن و میخوام ک(. . .)

جواب 6 تمرین الگوریتم پیشرفته

6 تا سوال الگوریتم پیشرفته هست که باید جواب داده شود

مکانیک سیالات پیشرفته

سلام روز به خیر میخواستم این دو سوال مکانیک سیالات پیشرفته رو برام حل کنید عکس سوالات رو براتون(. . .)

مدل سازی در هوافضا کتاب زیپفلتمرین

مدل سازی در هوافضا کتاب زیپفلتمرین فصل دوم>کناب زیپفل با حل دستی که البته سوال ۲.۱۰علاوه بر حل دس(. . .)

حل تمرین درس مهندسی صنایعمدیریت عملیات

این شرکت قصد دارد که چیدمان ایستگاه های) station ( خود را به گونه ای تغییر دهد که جریان مواد و رفت و(. . .)

حل مدار ترانزیستوری و اشمیت تریگر درس تکنیک پالس

بااحترام ؛۸ عدد تمرین تکنیک پالس از قسمت مدارهای ترانزیستوری و اشمیت تریگر  ک مدت زمات تحو(. . .)

تمرین شبیه سازی درس تکنیک پالس با نرم افزار LTspice

دو عدد تمرین شبیه سازی که پاسخ شبیه سازی ها به صورت فایل ارسال شود و منابعی ک معرفی کردند از کتاب تا(. . .)

سوال آزمون ویژة داوطلبان دوازدهمعلوم انسانی

سلام سوالا همه چهار گزینه ای فقط جواب میخام بدون توضیح و حل مساعل فقط جواب صحیح

تمرین خواص مکانیکی

یک تمرین درس خواص مکانیکی لطفاً کاملا صحیح انجام شود

تمرین درس طراحی سیستم عامل

تمارین درس سیستم عامل 

امتحان دینامیک ماشین

یک سوال دینامیک ماشین (سرعت و شتاب نسبی دستگاه دوار و غیر دوار)

تمرین متلب درس پردازش سیگنال های بیولوژیکی

سوال۲ قسمت الف ب ج دسوال ۳ قسمت الف و بسوال ۴ قسمت ۱ (بجز قسمت و)

تغییر کدهای ۳ الگریتمfifo srt sjf

سلام دوستان من سه تا کد دارم که کامل نوشته شدن برای سه الگریتم fifo, srt ,sjf فقط می خوام این ک(. . .)

تعادل نش مرکب

به فردی با تسلط بر اقتصاد خرد برای حل تمرین مباحث نظریه بازی ها ( تعادل نش مرکب) برای حل بازی زیر نی(. . .)

حل سوال کنترل بهینه

حل سوال کنترل بهینه 

انجام تمرین های الکترونیک ۱و۲

حل مسائل الکترونیک ۱ و۲بحث ترانزیستور و دیود

حل تمرین بازار برق سرمایه گذاری در انتقال

در سيستم شكل زير يك سرمايهگذار در خصوص ظرفيت مناسب براي احداث خط انتقال ميان دو شينميانديشد. هر دو ن(. . .)

تمرین سرمایه گذاری در انتقال بازار برق

در سيستم شكل زير يك سرمايهگذار در خصوص ظرفيت مناسب براي احداث خط انتقال ميان دو شينميانديشد. هر دو ن(. . .)

طرح سوال تستی

۴ فصل یک کتاب زیست شناسی میخواستم از هر فصل ۱۵ سوال تستی طرح بشه با ذکر شماره صفحه ای که سوال ازونجا(. . .)

مسایل امار

حل سوالات مخصوصا سوال اخر

پاسخ تشریحی به این سوالات آمارزیستی

سلام پاسخ تشریحی همراه با فرمول های استفاده شده رو میخوام

حل تمرین آمار عمومی

حل ۳ سوال آمار

حل تمارین دینامیک گاز

حل تمرین دینامیک گاز و خواندن اعداد از روی جدول های جیمز جان فقط شش سوال اول حل شود 

حل تمرین مدیریت استراتژیک

سلام وقتتون بخیر  در داخل ورد چند تا سوال هست که باید با توجه به متن جواب سوالات را به صورت تحل(. . .)

سوال کلاسی درباره صورت‌های مالی

در شرکتی سود خالص ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال اندوخته قانونی۵٪ و سایر اندوخته‌ها ۱۰٪ است.اگر زیان انباشته ۲۰۰،۰۰(. . .)

حل تمرین کتاب اقتصاد سنجی طبق تصویر ارسالی

درخواستم به شرح تصویر می باشد

تمرین برنامه ریزی خطی

سوالات به روش ترسیمی ، سیمپلکس و سیمپلکس تجدید نظر شده 

بهینه سازی

تمرین را با گمز انجام دهید و فایل اجرایی گمز و گزارش معادلات و نتایج را در اختیار من قرار دهید

حل تمرین در برنامه متلب

بر پایه ماتریس در نرم افزار متلب برنامه نویسی کنید و برنامه رو نوشته و عکس کد ها رو در برنامه بفرستی(. . .)

حل تمرین درس برنامه ریزی تولید

حل تمرین درس برنامه ریزی تولید

حل تمرين درس فرايند هاي تصادفي

سلامدر رابطه با اين مثال س نكته را ميخواستم زحمت بكشيد حل كنيد١. رابطه اول ك كادر صورتي داره، اثبات(. . .)

حل سوال بتن

سلام ظرفیت خمشی مقطع را در لنگر منفی حساب نمایید براساس ایین نامه 99

اثبات معادله فالکنر اسکن مکانیک سیالات پیشرفته

معادله فالکنراسکن را به طور کامل همراه با توضیحات اثبات کنید

تمرین مدار

سلامحل 1 سوال مدار 1 که سوالات و جزوه مدار ضمیمه شده است 

محاسبه فاصله اطمینان

محاسبه و حل مثال بالا

حل تمرین درس اصول جلوبرنده برای رشته هوافضا

درس : اصول جلوبرنده پیشرفته رشته : هوافضا 

ترجمه مقاله مربوط به رشته عمران

سلام می خوام این دو تا مقاله که برای رشته مهندسی عمران هست را ترجمه کنید . 

بهینه سازی هاب انرژی با استفاده از نرم افزار متلب

با سلامپروژه ی درخواستی در قالب بهینه سازی یک هاب انرژی شامل پیل سوختی و انرژی های تجدیدپذیر می باشد(. . .)

طراحی نمونه سوال

سلامبه 9 عدد نمونه سوال تشریحی با پاسخنامه تشریحی نیاز دارمسطح سوال ها متوسط باشد.

بهینه سازی با گمز

مسأله بهینه سازی با نرم افزار گمز نوشته شود ومساله حل شود و کد گمز به همراه گزارش تمرین در اختیار بن(. . .)

انجام تمرینات های فصل یازدهم کتاب فرآیند طراحی موانیک

انجام تمرین های فصل یازدهم کتاب طراحی مکانیکی نوشته ی دیوید جی اولمن ترجمه ی دکتر قاضی زاده ..طبق عک(. . .)

مسئله دو طرف سطح شیبدار با تعویض مقدار جرم وزنه ها

دو طرف سطح شیب دار مقدار جرم وزنه ها عوض شده 

معرفی روش های پویایی سیستم ها

سلام تمرین زیر در حد یک پی دی اف سه یا چهار صفحه ای انجام بشه ...فقط همین روش های زیر را با ذکر(. . .)

حل تمرین در متلب

سلام در فایلی که پیوست شده حل به صورت دستی انجام شده حالا همین تمرین باید در متلب کد نویسی بشه تا ان(. . .)

تمرین ابتدای کامپایلر

۲تا تمرین هرکدوم سه بخشه تقریباتا فردا تحویل باید داده بشه

حل 12 تمرین از کتاب نظریه عملگرها آنالیز تابعی

12 تمرین انتخابی از بین حدود 40 تمرین که کار آسان است (6 تمرین فصل اول و 6 تمرین فصل دوم)از کتاب نظر(. . .)

حل سوالات معادلات دیفرانسیل همراه با روش حل

به شخصی جهت حل سوالات معادلات دیفرانسیل همراه با توضیح (روش حل ) نیاز دارم 

حل سوالات میانترم فیزیک

سلام ۵ سوال دارم یک ساعت وقت دارم 

کنترل موجودی

سلاملطفا حل تمرین برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی را انجام دهید. با تشکر

ارتباط بین ترمز abs و نیری اصطحکاک و ضریب اصطحکاک ایستایی و ضریب اصطحکاک جنبشی

ارتباط بین ترمز abs و نیری اصطحکاک و ضریب اصطحکاک ایستایی و ضریب اصطحکاک جنبشی 

حل تمرین فصل ۱ کتاب آپلود شده

با سلام و احترامکتابی که آپلود کردم، برای درس مکانیک محیط پیوسته ۲ می باشد، مقطع ارشد...می خواستم تم(. . .)

اثبات رابطه

اثبات قسمت اول رابطه داده شده در عکس. بصورتی که حد بینهایت لاندا برای رابطه S(a,b) برابر با ماکزیمم(. . .)

تست کنکور

چند تست کنکور هست که بدون پاسخ نامه هست می‌خوام اینا رو حل کنید نیاز به حل تشریحی نیست 

حل تمرینات درس ساختمان داده

سلام چند تمرین از درس ساختمان داده هست که باید حل شود.سطح سوالات متوسط به پایین می باشد.

حل سوالات ساختمان گسسته

پاسخ این سوالاتی که در تصویر هست رو میخامبخش شمارش درس ساختمان گسسته هست و اینکه تا امشب میخام تحویل(. . .)

حل تمرین درس مکانیک شکست

با سلام درخواست حل تمرین درس مکانیک شکست را با نرم افزار آباکوس دارم . جدولی که در صفحه اول سوا(. . .)

انجام پروژه تئوری های تصمیم گیری

با سلاملطفا فایل های بارگزاری شده را مطالعه و پروژه ای را انتخاب بفرمایید و انجام دهید.

حسابداری میانه

حل تمرین حسابداری میانه 2

حل تمرین بهایابی یک

فوری فوری در تهیه گزارش تولید و صورت حساب سود و زیان 

کد نویسی پروژه dynamic programming

سلام و روز بخیرپروژه به صورت حل دستی و دراوردن معادلات مورد نیاز برای کد نویسی و ارایه نتایج می باشد(. . .)

حل تمرینات فیزیک 1 رشته مهندسی کامپیوتر

سلام.وقتتون بخیر .ی سری سوالات فیزیک 1 هستند ک میخواستم به روش های کتاب فیزیک دبیرستان حل بشن

محسن۱

سلام داخل عکس یک جدول میخواستم حل بشه درس طراحی الگوریتم کارشناسی ارشد نرم افزار

دو تمرین درس طراحی بتن پیشرفته_ مهندسی عمران

سلام وقت بخیرمن دو تا تمرین مربوط به درس طراحی بتن پیشرفته دارم که از دروس ارشد مهندسی عمران هست. بر(. . .)

طراحی نمودار ER درس اصول طراحی پایگاه داده

بسیار عجله دارم برای امشب زمان ارسال وجود داره1 سوال برای طراحی نمدار ER میباشدجزوه قسمت های مقدماتی(. . .)

حل تمرین ریاضی ساده

حل تمرین ریاضی

حل تمرین مدار ۱

۳ تا تمرین مدار یک از کتاب تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت که باید به روش دترمینان کرامر حل بشه. (اگر س(. . .)

حل تکلیف کنترل تطبیقی

برای حل تمرینهای درس کنترل تطبیقی به کمک نیاز دارم

حل مسأله بصورت کامل

لطفا تمام نکات رعایت شود در حل مسأله 

پروژه طرح آزمایش

سلام وقتتون بخیر من یه پروژه 15صفحه ای از طرح آزمایش مربوط به رشته آمار می خوام که ابتدا یه مقدمه ا(. . .)

نوشتن برنامه شبیه ساز

دو عدد جدول یک زمان ورود اولیه و یکی زملن سرویس بر اساس این دو جدول و یک عدد تصادفی کد به زبان پایتو(. . .)

حل کامل تمامی سوالات به صورت تشریحی

سلام. لطفا تمامی سوالات در فایل pdf به طور کامل و به صورت تشریحی پاسخ داده شوند و پاسخنامه قابل دانل(. . .)

مسئله بهینه سازی غیر خطی مکان یابی

مسئله مربوط به یافتن مکان و تعداد بهینه آنتن در یک شبکه سلولی هست. تعدادی کاربر با یک سری مشخصات در(. . .)

حل تمرین الکترونیک آنالوگ

باسلام - احتراماً , حل تمرین الکترونیک آنالوگ . فقط حتما تا زمانی که نوشتم لازم دارم . ممنون

حل تمرین اثباتی مربوط به درس دینامیک 1 ارشد برق

سلامحل تمرین به صورت دستی و اثباتی هست .مربوط به درس دینامیک 1 " کارشناسی ارشد برق سیستم های قدرت "&(. . .)

ریاضی عمومی 2 حل تمرین

می خواهم سوال یک تا سه با راه حل کاملا تشریحی حل شود

کنترل چندمتغیره

تمرین درس چند متغیره....تحویل بصورت تایپ شده باشد

تمرین درس مدار منطقی

تمرین مدار منطقی

سوال های مدار

سوال  ۱  ۲  ۳ با ارکد باید حل شه

انجام یه سوال مربوط به واریانس

این سوال برای آمار رشته اقتصاده و واقعا به حلش نیاز دارم

حل پاسهای ارتعاشی در متلب

  1-پاسخ ارتعاشات ازاد میرا برای جرمی به مقدار 100کیلوگرم و سختی فنر 1000نیوتن برمتر و(. . .)

مسائل امار

حل کامل ۳۲ سوال آمار مربوط به رشته حسابداری ترم ۲ 

حل تمرین به صورت اثباتی مربوط به درس دینامیک 1 ارشد برق

سلامحل تمرین به صورت دستی و اثباتی هست .تعداد تمرین ها 2 عدد می باشد .مربوط به درس دینامیک 1 " کارشن(. . .)

حل تمرین طراحی بتن پیشرفته_ کارشناسی ارشد عمران سازه

سلام وقت شما بخیر.همونطور که در پیوست پیام مشاهده میکنید، من دو تا تمرین مربوط به درس طراحی بتن پیشر(. . .)

حل سوالات کنترل تطبیقی

حل سوالات کنترل تطبیقی 

زبان انگلیسی

حل چند سوال ساده انگلیسی 

تمرین عملی درس هوش مصنوعی

تمرین عملی برای درس هوش مصنوعی هست که دو بخش داره که یکیش پازل رمزنگاری هست و یکیش جستجوی خصمانه.

حل تحلیل سازه ۲

حل تمرین تحلیل سازه ۲ با راه حل

حل سوالات درس فولاد

سوالات درس فولاد را میخواشتم با راه حل،حل شود 

حل تمرین کتاب الکترونیک آنالوگ پیام نور حامد امین زاده

سلام من دانشجو در رشته برق هستم و برای امتحان پایانترم الکترونیک آنالوگ نیاز به جواب سوالات آخر فصل،(. . .)

کنترل اتوماتیک رشته مکانیک یا هوافضا جواب های زیاد دقیقی هم نمیخام

چند تا سوال کنترل اتوماتیک که زیاد جواب دقیقی نمیخام

تمرین مرتبط با ارتعاشات

سلام وقت بخیرمیخواستم برای حل این تمرین کمکم کنید و اینکه هزینشم بفرمایید.

تمرین درس کنترل چندمتغیره

3 تا سوالجواب ها تایپ شده باشد

تمرین بیگ‌دیتا

انجام تمرین بیگ دیتا

تمرین میان ترم دانشگاهی

درس برنامه ریزی درسی : یک برنامه درسی را در یکی از دانشگاه های معتبر دنیا در ارتباط با تخصص خودتان ج(. . .)

پاسخ کامل سوال

پاسخ و نحوه فرمول های مربوط به تراز نامه و ثبت در دفتر 

حل تمرین فیزیک عمومی ۲

 لطفاً به طور کامل و به صورت روان و با خط خوانا حل گردد 

شبیه سازی یک اینورتر T-type با سیمولینک متلب با استفاده از کنترل برداری space vect modulation

ابتدا یک اینورتر ساده متصل به یک موتور pmsm با نرم افزار سیمولینک متلب با استفاده از کنترل بردا(. . .)

پروژه درس آمار

فایل نهایی در قالب Latex باشد.

کنترل بهینه

حل دستی سوال 

خطی سازی رابطه

رابطه بالا را خطی کنید 

دو مسئله از اصول حسابداری ۱

دو اکسل که شامل مسئله حسابداری است ، حل مسائل و پر کردن اکسل مربوطه

حل تمرین سوال ۵

ممنون میشم شوال ۵ رو حل و مختصر توضیحش بدید

اثبات خطای حاصل تقسیم

با تمام توضیحات

حل تمرین مهندسی پی

بصورت دستی وبراساس مقررات ملی ساختمان مبحث جدید

حل معادله به کمک متلب

5 مثال برای حل دستگاه معادلات جبری ( 3 معادله سه مجهولی) بصورت عددی و 5 مثال پارامتری از منابع اینتر(. . .)

درس نظریه زبان ها و ماشین ها

سلام و وقت بخیر . چند سوال از درس نظریه زبانها و ماشین ها باید حل شود . دو سوال آخر باید به کمک ابزا(. . .)

تمرین های مربوط به ترم دوم ارشد اموزش پزشکی

یک برنامه درسی را ذر یکی از دانشگاه های معتبر دنیا در ارتباط با تخصص خودتان جست و جو و نقد کنید (معی(. . .)

حل تمرین انالیز ریاضی

یک تمرین انالیز ریاضی به صورت اثبات:اثبات کنید بین هر دو عدد حقیقی دست کم یک عدد گنگ وجود دارد.

حل تمرین اصول انالیز ریاضی

یک تمرین انالیز ریاضی به صورت اثبات:اثبات کنید بین هر دو عدد حقیقی دست کم یک عدد گنگ وجود دارد.

حل تمرین توزیع فراوانی میانگین

حل تمرین آمار احتمال با جزئیات همراه فرمول انجام شود

حل تمرین درس آمار و احتمال مهندسی

تمرینات شامل 5سوال هست که میخوام با جزئیات حل بشه 

حل سوال برنامه نویسی

سوال برنامه نویسی به زبان c++سوال اپلود شده طبق خواسته های سوال با دو کلاس و توابع مختلف زده شود&nbs(. . .)

حل تمرین اصول محاسبات فرآیند

حل چند تمرین ساده از درس اصول محاسبات فرآیند 

حل تمرین های طراحی سیستم های دیجیتال ۱

امروز حتما باید آپلود کنم لطفاً یکی حلشون کنه.

تحقیق شش سیگما

با سلام و احترام یه تحقیق تمیز و مناسب از موضوع شش سیگما در فر آیند کسب و کار پاور پوینت ب(. . .)

پاور درست کردن

با سلام و احترامدو تا فایل پی دی اف هست .. دو تا مقاله فارسی,میخواهم دو تا پاور پوینت درست کنید (. . .)

سه سوال در درس calculus of variations

پاسخگویی به زبان انگلیسی، و در قالب pdf باشد. آزادسازی پول بعد از تصحیح استاد خواهد بود. 

تمرین فصل اول انتگرال روش اجزای محدود

حل تمرین اجرای محدود کتاب  Introductory Finite Element Method

حل تمرین درس ارتعاشات غیر خطی مقطع کارشناسی ارشد

تمرین های درس ارتعاش غیر خطی مبحث پرتوربیشن که باید حداکثر تا فردا حل شوند. خیلی جزیی از متلب هم در(. . .)

۵ صفحه حل تمرین ساده عربی

فقط یه حل تمرین ساده عربی برای سال دهمه یه ذره قواعد و ترجمه

حل دو تمرین بیوانفورماتیک برای کارشناسی بیوتکنولوژی

حل دو تمرین تقریبا ساده دقت به جزییات سوال هانیاز به نرم افزار VMDبعد از چک کردن جواب هزینه کام(. . .)

حل تمرین های حسابداری

ی سری سوال حسابداری داشتم خواستم ببینم میتونید حل کنید تا فردا شب وقت دارم

درس یادگیری ماشین با زبان پایتون

حل تمرین درس یادگیری ماشین با زبان پایتون سوالات در فایل بارگذاری شدن لطفا پیشنهاد قیمت بدین مم(. . .)

ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ماشین لرنینگ

میخوام ترجمه درست و دقیق  برای این گزارشی که گذاشتم انجام بشه

۲ تمرین بردار فیزیک

۲ تمرین بردار فیزیک

تهیه کلیپ درسی

تهیه کلیپ از درس مدار الکتریکی دوتهیه ۶ کلیپ از ۶ فصل کتابتوضیح مختصر هر فصل با حل مثالتوضیح دهنده م(. . .)

پروژه استفاده از تابع در روش گام به گام مستقیم

با سلامکد روش گام به گام مستقیم در مثال ارائه شده در پیوست را با کمک توابع بنویسید. منظور از X رقم آ(. . .)

مدلسازی و صحت سنجی فصل 3 و 4 پایان نامه

فصل 3 و 4 پایان نامه با موضوع رفتار گروه شمع تحت بارگذاری...

4 تمرین رشته مخابرت

تضمینی درست حل بشه

عمران ژئوتکنیک حل تمرین

سلام یه تکلیف عمران ژئوتکنیک هستش راجب Rock slope stability analysisسوال اول بخش اول استریونت ن(. . .)

سوالات مکانیک 3 تدریس شده از کتاب دینامیک کلپنر

سلام وقت بخیر. من جواب این سوالات را تا 29 اسفند میخوام . این مباحث از کتاب دینامیک کلاسیک کلپنر تدر(. . .)

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات جدول فراوانی رو واسم انجام بدید

حل تمرین های مدار ۲

حل تمرین های ارسالی

تمرین های رو‌ش های عددی در مالی

کد برنامه ها و نمودارها تایپ در لاتک

حل سوالات امتحانی درس مباحث جاری در حسابداری دولتی

این ها سوالات امتحان رشته حسابداری درس مباحث جاری در حسابداری دولتی هستند که باید حتما جواب صحیح و د(. . .)

تمرین احتمال 1

6 عدد تمرین مشخص شده درس احتمال 1 از کتاب قهرمانی فصل تابع چگالی احتمال

حل آمار

با سلام درس آمار و احتمال دارم

حل تمرینات حسابدری صنعتی 3 سازمان حسابرسی

حل تمرینات و مسائل کتاب سازمان حسابرسی (حسابداری صنعتی جلد سوم ) رو میخواستم به صورت تشریحی و توضیحی

تمرین درس یادگیری عمیق

حل سوالات pdf مربوط به درس یادگیری عمیق

حل تمرین درس سازه های مرکبمکانیک مواد و طراحی

با سلام و احترامخداقوتمن نیاز به حل تمرین شماره های ۲/۴/۶ فصل دوم از درس سازه های مرکب (مکانیک مواد(. . .)

انجام پروژه با نرم افزار stk

نیاز به توصیح در ورد برای چگونگی انجام شبیه سازی دارد.

پیاده سازی خانه هوشمند اینترنت اشیاء

این یه پروژه نهایی خانه هوشمند هستش که بخش 4 پروژه با بنده است4. بخش چهارم پروژه( 1نفر): پیاده سازی(. . .)

انجام پروژه پایانی ارشد تبدیل انرژی با نرم افزاز EES

انجام پروژه پایانی ارشد تبدیل انرژی با نرم افزاز EES مربوط به پیل سوختی غشای تبادل پروتون و الکترولا(. . .)

حل المسائل دینامیک ماشین تاجیک

حل المسائل دینامیک ماشین محسن تاجیک ورضارشیدی میبدی پیام نورارسال بصورت پی دی اف

رسم سری زمانی داده ها

رسم سری زمانی بارش در حوضه درجه یک دریا خزر که دارای هفت حوضه درجه دو است مه داده های روزانه این هفت(. . .)

بازارهای مالی

سوالات در مورد درس قیمت سهام در بازارهای مالی هست. سوالات به انگلیسی هست ولی اگر امکان پاسخ به انگلی(. . .)

سوالات در مورد درس Asset Pricing

سوالات در مورد درس قیمت سغام در بازارهای مالی هست. سوالات به انگلیسی هست ولی اگر امکان پاسخ به انگلی(. . .)

کدنویسی در قالب بهره برداری بهینه از سیستم هاب انرژی شامل منابع تجدیدپذیر

سلامپروژه درخواستی به عنوان یک فایل پی دی اف که در همان فایل با نرمافزار GAMS انجام شده را میخواهم ب(. . .)

د

سلام وقت بخیر دانشجو کشاورزی هستم تمرینات درس امار و طرح ازمایشات هست ممنون میشم سوالات حل گردد و چو(. . .)

پروژه پایانی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

انجام پروژه پایانی ارشد مکانیک تبدیل انرژی با نرم افزار شبیه ساز  ترمودینامیکیEES یه توربی(. . .)

حل تمرین پایتون

چند تمرین ساده در پایتون

نمایش ضربان قلب و اکسیژن خون

اندازه گیری ضربان قلب و اکسیژن خون توسط پالس اکسیمتر و اردوینو و نمایش توسط وای فای و موبایل

تعیین بردار نرمال حاصل از تصاویر اخذ شده از دوربین با فیلتر پلاریزه

با دوربینی که دارای فیلتر پلاریزه است در زاویه های مختلف از یک آبجکت عکس گرفته می شود و باید با استف(. . .)

حل تمرین مولفه های اصلی

با سلام و احترامتمرین شماره یک فایل بارگذاری شده به طور کامل به صورت تشریحی حل شود.با تشکر

حل تمرین درس اندرکنش خاک و سازه

سلام و وقت بخیر تمرین کلاسی درس اندرکنش خاک و سازه است سه تا سوال که سوال اول فرمولهاش همراهشه دوتا(. . .)

حل تمرین 7 و ۱۶

حل مساله 7 و ۱۶ فایل

حل سوالات درس روش های آماری

با عرض سلام و خسته نباشیدسوالات در دو دسته ی محاسباتی و تحلیلی می باشند و شماره ی سوالاتی که از فایل(. . .)

روش اجزای محدود + Ansys

تير پيوسته با سه المان پرتو را با روش اجزاء محدود تحليل كنيد. گشتاورهای خمشی را در نقاط گره و در وسط(. . .)

تحلیل مودال سازه چند درجه آزادی - پاسخ سیستم با روش نیومارک بتا

در قسمت اول مشکلم توی اون بحث آزمون و خطاش هست که چجوری به فرکانس یک برسیم .

پروژه درسی طراحی اجزا

سلام سفارش بنده مربوط به درس کاردانی است و طبق توضیح مقاومت تیر و توضیحات دیگه ک داخل فایل است که با(. . .)

حل تمرینات تستی

با سلام و احترام حل تمرینات تستی  رو لطفا برام انجام بدین با تشکر از کادر 

کدی از گیتاب که راجع به تشخیص سه بعدی در خودروهای خودران هستش

با عرض سلام من یک کدی از گیتاب دارم که راجع به تشخیص سه بعدی در خودروهای خودران هستش و با پایتون نوش(. . .)

پروژه مبانی برق ۱

یک پروژه طراحی و تحلیل مدار باک.ورودی 110vrmsبا فرکانس 50 هرتز.خروجی 30ولت. 1 امپر.بقیه اجزا بر اساس(. . .)

اثر ناحیه چسبنده بر رفتار کامپوزیت پارچه ساده

در این پروژه نیازمند شبیه سازی ناحیه ای چسبنده در محل اتصال دسته الیاف بافته شده با یکدیگر و ماتریس(. . .)

حل دو تا تمرین ساده ی متلب

حل دوتا تمرین ساده ی متلب تمرین اول ) برنامه ای که طول های اندازه گرفته شد برای دهنده را ا(. . .)

حل 2 تمرین برنامه نویسی فیزیک محاسباتی

تمرین دوم به روش اختلاف محدود حل شود. فقط کد و نتایج نهایی لازم است.

نمودارسامانه صدور فیش غذا در رستوران

نمودار مورد کاربری وکلاس را به طور کامل ترسیم کنید‌ .کلاس سفارش را در نظر گرفته نمودار حالت را ترسیم(. . .)

رسم شکل جریان پتانسیل حول لوزی

با سلام. روش حل به صورت کامل توضیح داده شدهو فقط نیاز به کد متلب برای رسم شکل هست. 

انجام یک پروژه ساده تئوری تصمیم گیری

تشریح وضعیت و مشکلات موجود در یک شرکت و حل مشکل با استفاده از روشهای تصمیم گیری بطور کلی: بیان مسئله(. . .)

پروژه درس تئوری فناوری ساخت افزاره

مسائلی که باید در پروژه رعایت شوند در فایل پیوستی قرار دارد.

پاسخ تشریحی به سوالات آپلود شده دری طراحی اجزا یک

سلام خسته نباشید سوالات طراحی اجزا یک هستش برای ارائه به استاد 

محاسبه ترازنامه سود و زیان

درخواست محاسبه ترازنامه و سود و زیان

حل تمرین عملی آمار

تمام مطالب درخواستی در فایل پیوست درج شده است باتشکر از سایت خوب و کاربردیتون

خلاصه نویسی مقاله

نیاز به کار بسیار تخصصی ندارم، فقط در حد ۴،۵ صفحه میخواهم این خلاصه با مقدمه و نتیجه گیری و سر فصل ه(. . .)

حل مسائل تحقیق در عملیات مبحث غیر قطعی

نیازمند فردی دارای ارشد مهندسی صنایع مسلط به تحقیق در عملیات مبحث غیر قطعی، حل 3 مسئله به انتخاب دلخ(. . .)

حل سوالات ریاضی 1 دانشگاه

تمام سوالات در برگه ها حل شود تشریحی 

تمرین پایتون

رنامه ی نوبت دهی به بیماران به شکل زیر می باشد در این برنامه در گام اول اطلاعات n مراکز درمانی(. . .)

تحلیل چند شعر ادبیات

من یه عکس به شما دوستان خواهم داد و شما نیز براساس ارایه های ادبی ویژگی های ادبی ویژگی های فکری و رد(. . .)

درس پژوهش و توسعه حرفه ای نمونه تحقیقی

تحقیق درس پژوهش و توسعه حرفه ای 3

حل دو تمرین مربوط به فصول نمونه گیری و توزیع های نمونه گیری و تخمین آماری

حل سوال 27 به طور کاملو حل سوال 25 موارد الف، ب، د (مورد ج لازم نیست) راه حل و فرمول ها به طور(. . .)

حل این تمرینکه مقداری از ابتدای مسئله بصورت دستی حل میشود و مابقی آن توسط نرم افزار متلب

حل در مورد جریان یکنواخت و تعدادی دابلت است که این شکل مسئله را ایجاد کرده اند...باید تابع جریان را(. . .)

طرح‌ تجربی روانشناسی

یه طرح تجربی و آزمایش روانشناسی با موضوع دلخواه در حد ۵-۶صفحه شبیه پروپوزال که ضرورت پژوهش و ابزار و(. . .)

امتحان پایان ترم آمار روانشناسی

لطفا به سوالات امتحانی به صورت کامل و با فرمت apa پاسخ داده شود.

محاسبه انرژی سطح برایbcc

۱-روابط گاما برحسب تتا و شکل تعادلی هر یک از ساختارهایBCC،هگزاگونال،FCC و الماسی را ارائه کنید.۲-انر(. . .)

هیدرودینامیک

این سوال اثباتی است و لطفا در اسرع وقت حل شود

توضیح کامل

توضیح تصویری کامل 

حل جریان سیال در محفظه دو بعدی با روش عددی

یک روش عددی برای حل جریان در محفظه مستطیلی دو بعدی شکل زیر که گوسه بالا سمت راست آن زاویه ۴۵ درجه دا(. . .)

درس ارزیابی سیستم

انجام یک سوال از درس ارزیابی سیستم با توضیح کامل

حل ۷ تمرین مدار الکتریکی ۱

سلام، ۷ تمرین از درس مدار الکتریکی ۱ میباشد. باتشکر.

محاسبه دانسیته متان

محاسبه دانسیته متان با برنامه نویسی و متلب که صورت سوال رو فرستادم پاسخ شامل روش حل ... کد ها ... خر(. . .)

انجام پروژه درس الکترونیک با مولتی سیم و تحلیل ریاضی آن

پروؤه درس الکترونیک3که شبیه سازی با مولتی سیم و تحلیل ریاضی ان است.که در فایل آپلود شده بخش 1میخام ک(. . .)

حل یک انتگرال

مراحل گام به گام حل انتگرال مورد نیاز است.

سلام چندتا تمرین در مورد در درس محاسبات عددی در الکترومغناطیس داشتم

سلام چندتا تمرین در مورد در درس محاسبات عددی در الکترومغناطیس داشتم

مسئله کنترل تصادفی

برای درس فرایندهای تصادفی در مقطع ارشد نیاز به ارائه پاورپوینت با موضوع مسئله کنترل تصادفی دارم

حل تمرین درس سنتیک و طراحی راکتور

سلام ، من در حل تمرین ۴  عدد مسئله در درس سنتیک و طراحی راکتور به مشکل برخوردم . اگر کسی هست که(. . .)

پروژه متلب مکانیک خاک

پروژه متلب برای مکانیک خاک 

حل تمرین درس کنترل کیفیت

۵سوال مربوط به درس کنترل کیفیت رشته امار Pdf درس را برای شما میفرسم.تا صبح روز دوشنبه هم میتونی(. . .)

پروژه دانشجویی مولتی سیم

با سلام پروژه دانشجویی مربوط به نرم افزار مولتی سیم دارمشرح پروژه:یکسو ساز نیم موج ولتاژ ورودی ۵۰ ول(. . .)

حل امتحان

حل امتحان طراحی اجزا ۱ در روز شنبه ساعت ۸

سلام وقت بخیر لطفا به تمام سوالات پاسخ بدهید

سوالات مربوط به درس هوش مصنوعی میباشد 

حل تمرین مهندسی شیمی هایسیس

لطفااین سوال رو با روش ریاضی حل وبا هایسیس شبیه سازی کنین.

حل دینامیک یک اونگ به روش لاگرانژ

دینامیک یک اونگ به روش لاگرانژ حل شود 

حل مسایل فصل ۸ دکتر مهرانی

حل مسئله های اخر فصل ۸ کتاب دکتر مهرانی

حل تمرین استاتیک

تعدادی سوال درس استاتیک و مقاومت مصالح، که نیاز به حل هست. مراحل حل کامل و با جزئیات باشد.

حل یک سوال آمار

لطفا مراحل حل به صورت کامل و همراه با جزئیات باشد.

تمرین امار برای رشته مدیریت

سلام این تمرین هایی هست که استاد داده می خواستم بدونم می تونید حل کنید

حل تمرین امار اس

سلام این تمرین هایی هست که استاد داده می خواستم بدونم می تونید حل کنید

حل تمارین آمارا

سلام و عرض ادبیکسری تمارین درس آمار دانشگاه ازاد رشته مدیریت داشتم که میخواستم انجام بشه و آمادگی قب(. . .)

با سلام تایپ جزوه

با سلام و عرض خسته نباشید میخواستم این پنج صفحه درس آمار و احتمالات مهندسی رو در ورد تایپ کنید(. . .)

حل تمارین روش های MODM

چند سوال دارم از بخش MODMکه روش هاس سیمپلکس کان تاکر برنامه ریزی سازشی برنامه ریزی آرمانی اپسیلون وز(. . .)

حل تمارین مربوط به ریاضی عمومی

پاسخ ها را با راه حل کامل و خوانا میخواهم

حل تمرین پایان

معادلات حاکم به بر حرکت فرفره محاسبه شودشرط : صفحه دارای یک درجه ازادی می باشد و فرفره دارای 5 درجه(. . .)

انجام پروژه متلب مرتبط با درس سیگنالها و سیستمهاسیگنال صدا

داخل فایلی که آپلود شده پروژه متلب در رابطه با سیگنال صوتی(صدا) تعریف شده که می‌خوام انجام بشه.

حل سه سوال مدار منطقی راه حل هم نوشته شود

سه سوال مدار منطقی هست که باید راه حل هم نوشته شود یعنی جوب نهایی به تنهایی نوشته نشود یه راه حل جزئ(. . .)

حل تمرین دستی دینامیک پیشرفته از کتاب هیبلر

با سلام حل تمرینهای درس دینامیک پیشرفته به صورت دستی از کتاب هیبلر ولی اگه جواب ها دقیقا از روی حل ا(. . .)

کد نویسی خاک

شرح کامل درخواست  پروژه مربوط به کدنویسی مکانیک خاک پیشرفته استکه نیازی نیست تااخر برین و همه ا(. . .)

حل تمرین مدل سازی پویایی سیستم

سلام وقت بخیر. لطفا این تمرین ها با رسم نمودارهای مربوطه به طور کامل حل شود

انجام چند تکلیف برنامه نویسی و برنامه به زبان C

یه تعداد تکلیف برنامه نویسی به زبان C  و ۲ تا برنامه به زبان  C باید نوشته بشه

تهیه یک گزارش در قالب ورد با موضوع: بررسی الگوی وام دهی موسسات پولی

تهیه گزارش به شکل ورد در زمینه : "فرمول محاسبه اقساط و سود سپرده های بانک ها"توضیحات:فرمول محاسبه نر(. . .)

شاخص تصادفی آمار در جدول نرخ سازگاری

با عرض سلام و وقتا بخیر پروژه ای با عنوان ''شاخص تصادفی آمار در جدول نرخ سازگاری'' میبایست برای(. . .)

تست مامان

جهت راه اندازی یک کسب و کار با ایده جدید سه عدد تست مامان همراه با سوال و جواب حداقل هر تست  10(. . .)

حل مسایل برنامه ریزی غیر قطعی

انتخاب 3 تمرین به دلخواه و حل درست آنها

حل تمرین دانشگاهی، دانشجوی سال اول دکتری مدیریت بررسی دو مقاله

سلام خسته نباشید.دو تا سوال استادم گفته که باید حل کنم برای سوال اول یه مقاله در زمینه smart to(. . .)

حل تمرینات روشهای اجزای محدود مهندسی عمران

با سلام ،یک سری تمرینات روش های اجزای محدود مربوط به رشته مهندسی عمران مقطع ارشد میباشد.

پژوهش در عملیات

سلام.نیازمند شخصی هستم که درس پژوهش عملیاتی زیرمجموعه حسابداری رو بلد باشه برای تاریخ فردا ساعت ۶ بع(. . .)

حل تمرین مقاومت مصالح

لطفا خیلی مهمه 

تمرین تحلیل مدارهای ac رشته برق قدرت

از سوال 15تا سوال 30نوشته شود سوالات آخر جزوه هست ترجیحا بافرمول های استاد نوشته شود

تمرین در مدار ۱

سلام تمرینات درس مدار ۱تا امشب لازم داشتم

حل ۴۰ مسئله اول کتاب فیلد با توضیح کامل ویرایش چهارم

هر تمرین به صورت کامل توضیح داده شود یعنی هر طیفی که در مسئله آمده بررسی شود و در نهایت پس از توضیحا(. . .)

برنامه ریزی تولید حل تمرین

با سلام .حل تمرین برنامه ریزی تولید با توجه به صورت مسئله بدون نرم افزار.با تشکر

نوشتن پلن با استفاده از انواع برنامه های تقویت

درس یادگیری و تفکر ارشد دانشگاه آزاد با استفاده از انواع برنامه های تقویت یک پلن طراحی کنی(. . .)

حل ۲۰ سوال دینامیک ۱

۲۰سوال دینامیک یک رو می‌خوام حل کنید.

پروژه درس کنترل اتوماتیک

پروژه کنترل اتوماتیک

انجام پروژه vhdl

سلام. یه مقاله آپلود کردم. پروژه اینه که همین مقاله رو پیاده سازی کنید‌ با زبان vhdl و نرم افزار viv(. . .)

تمرین اصول شکل دهی مواد

۱۲ عدد تمرین اصول شکل دهی مواد

حل ریاضیات پیشرفته

با سلام درخواست حل تشریحی تمرینات ریاضی پیشرفته را در صورتی که از جوابها مطمئن هستید ،دارم.

حل تمرین مسایل درس مدیریت مالی

این مبحث فصل هشتم از کتاب مدیریت مالی نوین جلد اول هست که راجب جریانات نقدی پروژه و صورت های مالی مع(. . .)

حل تمرین ریاضی عمومی ۲

لطفاً تمرین ریاضی عمومی دو (پنج سوال)را حل کنید.

حل تمرین درس مدارهای مجتمع

با سلام لطف کنید تمرین‌هایی ارسال را به صورت صحیح و درست حل بفرمایید برای دوشنبه امتحان دارم اگه میش(. . .)

ساختمان دادها نرم افزار

سوالات در دو صفحه میباشد لطفا بصورت دستی حل نمایید روی برگه 

حل سوال طراحی الگوریتم

لطفا سوالات بصورت کامل حل گردد

حل تمرین آمار پیشرفته

با سلام من دانشجوی ارشد روانشناسی پیام نور هستم اگه امکان دارد این ۴ تا سوال  آمار را با استفاد(. . .)

حل تمرین آمار پیشرفته تخصصی۱

با سلام من دانشجوی ارشد روانشناسی پیام نور هستم اگه امکان دارد این ۴ تا سوال  آمار را با استفاد(. . .)

حل سوالات بهینه سازی غیر خطی

سلام این سوالات برای پایان ترم هست و ۸ نمره داره که فقط تا فردا زمان دارم

حل تمرین های درس ریاضیات

سلام من می خوام اینارو برام حل کنید تا پنج شنبه به استاد ارسال کنم

سوالات فیزیک به زبان انگلیسی ، کمی در سطح دبیرستان بالاتر

سوالات انگلیسی فیزیک ، در حد فیزیک عمومی دو دانشگاه ، 

حل تمرینا به جز شماره ۴

با سلام حل تمرین ها به جز شماره ۴

حل تمرینات با روشهای کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پی شاپور طاحونی

حل تمرینات با روشهای کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پی شاپور طاحونی

بهینه سازی امار اندازه گیری Lebesgue

با سلام . فایل کامل توضیحات پیوست شده است. تشکر

حل تمرین الکترونیک1

در فایل آپلود شده، سوالات 6 و 7 و 8 و 9 و 10 رو می‌خوام حل بشن.

تمرین مخابرات گرایش سیستم درمتلب

سلام انجام دو تمرین مخابرات گرایش سیستم در متلب 

شبیه سازی با متلب به همراه گزارش و فایل متلب

با سلام و احترام؛براساس فایل مقاله پیوست،جایابی قطب کنترل تطبیقی و تئوری جدید بدست آمده و معادلات حا(. . .)

تمرین مکانیک خاک عمران

تمرین مکانیک خاک کارشناسی عمران 

تمرین مکانیک خاک

تمرینات مکانیک خاک رشته عمران - کارشناسی 

حل تمرین مدار منطقی

حل تکالیف مدار منطقی

پروژه درس تحقیق در عملیات رشته مدیریت ساخت ترم 1 کارشناسی ارشد استفاده از روش ahp به عنوان ابزار انالیز و مدلسازی در نرم افزار expert choice

پروژه درس تحقیق در عملیات رشته مدیریت ساخت .ترم 1 کارشناسی ارشد .انتخاب یک موضوع با مشورت مطالعه مقا(. . .)

حل سوالات امتحان

حل سوالات با توضیحات کامل

پروژه مهندسی مکانیک

برنامه نویسی معادلات مقاله اپلود شده با برنامه متلبرسیدن به نتایج صحیح مشابه با نتایج مقالهتوضیح کام(. . .)

سوالات ترمودینامیک پیشرفته

تعدادی سوال مربوط به ترمو پیشرفته برای رشته تبدیل انرژی است که در اسرع وقت میخواستم حل بشه.

حل این نمونه سوالات آمار

لطفا سوالات همراه با پاسخ تشریحی کامل باشد

رایانش تکاملی ،براساس تابع شماره ۹

با نرم افزار متلب طبق توضیحات مندرج در متن به همراه گزارش  کامل و کد اجرایی

منحنی دیسپرژن صفحه 9 شکل 4a

استخراج داده ها و رسم منحنی دیسپرژن صفحه 9 شکل 4a مقاله با استفاده از نرم افزار متلب

تمرین محاسبات نرم کتاب فازی جانگ

پاسخ تمرین ها ارسال شود

کدنویسی برای بلورفوتونی شامل موادغیرخطی از روش ماتریس انتقال

باسلام درخواست کدنویسی نمودار4مقاله آپلود شده در سامانه  بااستفاده از روابط خود مقاله را دارم.م(. . .)

حل نمونه سوال ابزار دقیق مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد

۵ نمونه سوال امتحان ابزار دقیق مهندسی پزشکی ارشد را میخواستم برایم حل کنید

حل کامل تمرین ۲ و ۳ و ۷و۱۱

تمیرینهای ۲ و ۳ و ۷ و ۱۱ از کتاب اصول مهندسی  دریا دکتر خسرو برگی کامل حل بشه و تا آخر هفته بدس(. . .)

پردازش سیگنال

انجام تمرین پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانس با متلب با انجام کدنویسی  و گزارش کار فایل word(. . .)

dynamical systems simulation in Python is about Lotka-Volterra models

simulate the "exponential" andthe "logistic" Lotka-Volterra models and you plot the orbits in the ph(. . .)

تمرین درس کامپیوتر

تمرین درس کامپیوتر

حل معادله دینامیکی به روش لاگرانژ

برای درس رباتیک یک معادله دینامیکی به روش لاگرانژ حل شود 

نظریه زبان رشته کامپیوتر

حل دو تمرین نظریه زبان رشته کامپیوتر خیلی فوری است

حل دستگاه معادلات خطی درس ریاضیات مهندسی

حل دستگاه اول به روش کرامر و دستگاه دوم به روش ماتریسی

مدلسازی انجام سفارش مشتری

با احترامجهت انجام فایل ضمیمه با برنامه های اشاره شده اگر کارشناس نیاز به توضیح هم دارن می تونم توضی(. . .)

حل تمرین ماشین الکتریکی3

حل تمرین ماشین الکتریکی3

سلام‌لطفا اگه ممکنه این نمونه سوالات رو به صورت دستی برای من حل کنیدسپاسگزارم

نمونه سوال به عنوان تکلیف و نمونه سوال امتحاندهست.ممنون میشم به صورت دستی حل بشه

ریاضی پیشرفته ارشد تبدیل انرژی

نیازمند به فردی مسلط به ریاضی پیشرفته ارشد تبدیل انرژی

حل تمرین عمران سازه _ تحلیل سازه ها

۵ تمرین ارسالی عمران گرایش سازه می باشد میخواستم تا تاریخ مشخص شده برام حل بشه ممنون از شما

سوالات ریاضی مهندسی پیشرفته

ریاضی مهندسی پیشرفتهچهار سوال اول صفحه اول حتما حل شود . بعلاوه سه سوال از صفحات دیگر بصورت دلخواه و(. . .)

حل تمارین با نرم افزار و تئوری

با سلام. لطفا تمارین ارسالی را با نرم افزار R و به صورت تئوری حل بفرمایید.

اجزامحدود

حل تمرین مربوط به درس اجزا محدود فقط به صورت دستی میباشد

حل پنج تمرين مهندسي عمران تحليل و و ديناميك عكس سوال پيوست شده

حل 5 سوال تمريني با حل مساله و يا تحليل آن 

حل تمرین های ریاضی ۱ برای دانشگاه

سلام وقت بخیر یک فایل حل تمرین مربوط ب ریاضی ۱ هست که باید تا روز جمعه تحویل استاد داده بشه و ت(. . .)

حل مسئله داده شده

مسئله داده شده بصورت دستی حل شود 

برنامه plc

تمرین ۱۴ : برنامه ای بنویسید که وقتی کنید I0.0 فشرده شد خروجی Q0.0 به صورت زیر روشن و خاموش شود(. . .)

طراحی مبدل های الکترونیک قدرت

یک سری تمرین در خصوص درس طراحی که باید همه ی پارامتر ها برای طراحی ابتدا حساب شده و پس از ان در محیط(. . .)

حل سوالات درس قابلیت اعتماد

به یک نفر مسلط به درس قابلیت اعتماد برای حل ۵ سوال نیاز دارم 

با درجه سه آزادی به روش دالامبر و هامیلتون لطف حل شود

با درجه سه آزادی به روش دالامبر و هامیلتون لطف حل شود 

حل تمرین شبکه عصبی NN

سلام حل تمرین شبکه عصبی 

حل تمرین شبکه عصبی

سلامحل تعدادی سوال شبکه عصبی به شرح پیوستتشکر

تمرین درس الکترونیک قدرت 1

پس از اتمام کار ممکن است سوالاتی در مورد روش حل پرسیده شود برای فهم بهتر

یکسری فیلم هست که استاد مربوطه فرستادم طبق آنها میخوام پروژه درست بشه

موضوعاتایجاد تقویم‌_ماه رمضان و ساعت کاری آن را تعریف کنید(تعریف کردن روزهای تعطیلی به صورت خاص و رو(. . .)

حل سوالات ریاضی یک

معلم ریاضی یک برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات

پروژه درس پردازش سیگنال پیشرفته

پروژه کلاسی درس پردازش سیگنال پیشرفته مربوط به رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستممبحث درس آنتن های(. . .)

حل تمرین درس کنترل خطی

با سلام و درود فراوان خدمت اساتید عزیز.ضمن خسته نباشید .آیا امکان هست این سوال ها برای بنده حل کنین(. . .)

انجام دو سوالِ پتری در نرم افزار cpntools

دوسوال مربوط به مبحث شبکهای پتری در درس سیستم نهفته و بی درنگ  هست که باید در نرم افزار cpn too(. . .)

حل تمرین آمار رگرسیون

حل سه تمرین رگرسیونفقط جوابها به صورت دستی مد نظر EXERCISE 9.3.3EXERCISE 9.3.5 E(. . .)

حل 5 تمرین تکنیک پالس

5 تا تمرین تکنیک پالس دارم که فایلش را آپلود کردم و میخوام برام حلشون کنید.

قضیه ی تابعی

حل کامل یک قضیه  در مورد آنالیز تابعی رو دارم میخوام یک نفر مسلط به آنالیز تابعی و تا حدی(. . .)

سوال برنامه نویسی پایتون

باید حتما با پایتون حل شه

حل ۳۰تا تمرین کتاب ریاضی مولف اقای عباس شکری

سلام و درود درخواست حل حدود ۳۰تا تمرین ریاضی از کتاب ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت  مولف عباس ش(. . .)

مهندسی معماری - ساختمان ۲

دیتیل ها و جزعیات شامل :کف سازی سه تا (بام ،طبقات ،روی پی زیر زمین )دیوار جان پناه تراس ،  (. . .)

حل تمارینی از ریاضی عمومی ۱

پاسخ ها را به صورت خوانا و با راه حل کامل میخواهم

تمرین درس کنترل غیرخطی-

تعدادی سوال مربوط به تمرین درس کنترل غیر خطی ...

پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز

انجام پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز 10  لطفا فرد مسلط به اقتصاد سنجی  جهت انجام پروزه کل(. . .)

حل تمرین الکترومغناطیس

حل حداقل ۶ تا از تمرین ها الکترومغناطیس تا ساعت ۱۲ بامداد

حل تمرین احتمال۲

حل ۲۰ سوال احتمال ۲

حل تمرین بازده سرمایه بکار رفتهتجزیه تحلیل صورتهای مالی

خواهشند است تمرینها همراه با توضیحات نحوه محاسبات (که چ عددی از کجا اومده) بصورت مرحله ب مرحله حل شو(. . .)

ترجمه مقاله به فارسی

با سلاماین مقاله به زبان فارسی ترجمه شود

سوالات درس نیمه هادی

سوالات درس نیمه هادی

حل تمرین الاستیسیته

حل یک تمرین درس الاستیسیته به روش تمشینکوف 

خط تولید فرآیند اینتراستریفیکاسیون

اسم پروژه: خط تولید اینتراستریفیکاسیون به کمک نرم افزار  aspen hysys رشته: مهندسی شیمی مقطع کا(. . .)

ادوات نیمه هادی

حل تمرین ادوات نیمه هادی

کد گمز تمرینات طراحی سیستم های صنعتی

سلام و عرض ادب تمرینات مربوط به واحد درسی طراحی سیستم های صنعتی مقطع ارشد هستش کد گمز(. . .)

یک محاسبه و گزارش از سه بندی ک مشخص شده

یک گزارش نهایت 10تا15 صفحهای.مهلت 10تیرپرداخت؛ 2میلیون.فوری

انجام تکیف برنامه نویسی متلب

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما حل و انجام تمام موارد خواسته شده در سوالاتی که در تصاویر بالا و(. . .)

چهار تا سوال از فیزیک

چهار تا سوال از فیزیک هستش (صوت، فشار ، لوله های یو شکل و .... )فایل رو ساعت هشت امشب میزارم و تا هش(. . .)

حل تمرین برای درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

با سلام و عرض ادب. برای درس کاربرد تئوری تصمیم گیری نیاز به استاد هستش.

حل تمرین انتگرال دو گانه

سلام حدود 60 تا انتکرال هستند که باید طبق کتاب توماس حل بشن مجری محترم باید خوشت و خوانا ج(. . .)

تمرین آمار

حل سوال آمار 

حل تمرینات شبکه مخابرات داده دو تمرین

حل دو تمرین شبکه مخابرات داده هست که باید بر اساس کتاب شبکه کامپیوتری نویسنده کروز انجام بشود

تبدیل نمودار ها در فایل اکسل

نمودرا هایی که داده شده رو با توجه به پارامتر هایی که داره وارد اکسل کنید

اندازه گیری لبگ Lebesgue measure

سلام. سوال پیوست شده است.

حل تمرینات آمار کارشناسی ارشد

۱.ضریب خطر بین کمبود سلنیوم و ابتلا به آرتروز زانو در خانمهای بالای ۶۰ سال برابر ۱/۳۴ بدست آمده است(. . .)

شبیه سازی یک مسئله در محیط آباکوس و مش بندی و بدست آوردن k ها در یک رشد ترک در درس مکانیک شکست

سلام پروژه بنده مربوط به درس مکانیک شکست هست ، یه تمرین دادن بهمون و گفتن اینو توی محیط آباکوس پیاده(. . .)

برنامه بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته n

برنامه بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته n<20 است اعداد خروجی که فاقد رقم صفر هستند را درون آرای(. . .)

تمرین مربوط به سازه های فولادی

تمرینات سازه های فولادی ۱ 

انجام حل تمرین در میپل

با سلام حل تمرین در نرم افزار میپل سازه های فولادی  انجام دادن ان در این نرم افزار .

تمرینات انگلیسی عمومی

سلام لطفا تمرینات کتاب سلکت ریدینگ رو انجام بدید فایل کلید تمرینات رو در کنار  فایل کتاب ارسال(. . .)

حل 6تا تمرین آمار

سلام 6تا تمرین آمار مربوط به امار ارشد  رشته روانشناسیه. اگه کسی میتونه حل کنه ممنون میشم

حل تمرینات آمار و احتمالات

حل تمرین آمار و احتمالات به صورت شرح کامل در پاسخ

حل تمرین درس سد های بتنی

حل دستی در قالب فایل ورد

حل تعدادی سوالات اندازه گیری الکتریکی ترم سوم رشته مهندسی برق

سوالات اسان میباشد ولی چون وقت مطالعه ندارم نمیتوانم پاسخ دهم ممنون میشم در pdf انجام شود و دستنویس(. . .)

انجام تمرین های داده شده

5 مسئله یا تمرین داده شده که باید با spss آنها را انجام دهید و در قابل ورد بفرستید

تئوری حسابداری فصل ۵

سلام در این مثال باید اعدا فرضی قرار دهیم داخل اکسل که جواب درست در بیاد

Hse حل تمرین

1 امار حوادث ناشی از کار در حوزه مورد علاقه با&nbs(. . .)

پاسخ به سوالات درس آمار کاربردی

تعدادی سوال هست که لازم هست به ان هاپاسخ داده شود. ( تشریحی به همراه مسیر حل و فرمول های خام اولیه ق(. . .)

طرح مسئله ترکیبیاتی

یه مسئله ترکیبیاتی برای این تساوی ها طرح کنید. 

تمرین عملی آمار استنباطی

آزمون zازمون t تک نمونه     ازمون  t  دو گروه مستقل ازمون  t (. . .)

امار

آزمون zازمون t تک نمونه     ازمون  t  دو گروه مستقل ازمون  t (. . .)

۸ سوال فیزیک الکترونیک

حل تشریحی ۸ سوال فیزیک الکترونیک

حل سوال الکترونیک نوری

۴ سوال مربوط به درس الکترونیک نیروی است.حل به روش تشریحی و با جواب کامل.

حل تمرین امار و احتمال

حل تمرین با مراحل کامل

ایجاد جداول خواص ترمودینامیکی

ایجاد جداول خواص ترمودینامیکی برای آمونیاک با معادله ی حالت SRK درناحیه ی بخار مایع اشباع،ناحیه ی بخ(. . .)

انجام ۴ تمرین درس آمار

با سلام مسایل داده شده حل شود

شبیه سازی با نرم افزار hspiceو متلب مقاله آپلود شده

شبیه سازی مقاله آپلود شده با نرم افزار hspiceوmatlabمربوط به درس مبدل های آنالوگ به دیجیتال

حل سوالات الکترونیک ۳،« منبع الکترونیک ۳ دانشگاه امام حسین»

با سلام ۶ تا سوال از درس الکترونیک ۳ هست. منبع درس کتاب الکترونیک ۳ دانشگاه امام حسین می باشد.و(. . .)

تمرین ارث بری در جاوا

تمرین های درس برنامه نویسی پیشرفته مباحث ارث بری و اینترفیس و ابسترکت

دینامیک ماشین ها - سری تمرین

جواب ها تشریحی و دستنویس تا ددلاین ارسال شود

حل تمرین ارتعاشات

سلاماین دوتا مسئله رو میخواستم برام حل کنید 

حل تمرین درس سد های بتنی مربوط به رشته ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

حل تمرین درس سدهای بتنی رشته ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، در قالب فایل ورد و pdf به صورت حل(. . .)

حل تمرین حسابداری پیشرفته 1

حل ای سوال حسابداری پیشرفته 1 لطفا 

حل سوالات درس شبکه های اجتماعی و اقتصادی

حل سوالات درس مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد درس شبکه های اجتماعی و اقتصادی

این نمودار رو در اکسل یا متلب بکشیم

رسم نمودار در اکسل یا متلب

حل ۶ سوال از الکترونیک ۳

با سلام ۶ تا سوال از درس الکترونیک ۳ هست، خیلی هم ساده هستند.ممنونم از شما که بهم کمک میکنید🙏

ترجمه چند دقیقه ویدئو

باسلام ترجمه یعنی گوش کردن ویدئو و نوشتن ان به فارسی مورد نظر استباتشکرلینک ویدئو سایت تدhttps:(. . .)

ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد

ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد

مسله

سوالات ساده است و من برای ظهر امروز میخواستم

حل سوالات مهندسی زلزله

بعد از قبول پیشنهاد ، حتما هماهنگی لازم انجام شود

تمرین ماشین الکتریکی ۱

تمرین ماشین الکتریکی ۱ ،فردا صبح ۸ باید تحویل بدم.

جواب سوال آمار

مدیر یک سازمان بزرگ در صدد تعیین میانگین حقوق ماهانه کارمندان خود است. از آنجا که دسترسی به تمام کار(. . .)

حل یک تمرین شبکه کامپیوتری

رفرنس:کتاب شبکه کامپیوتری نویسنده کروز

حل تمرین مباحث جاری در حسابداری - حسابداری پیمانکاری

سلام ی تمرین مربوط به بخش حسابداری پیمانکاری هستش.نهایتا تا ساعت 8 باید جواب تمرین به دستم برسه.

حل امتحان معادلات دیفرانسیل

برای حل امتحان معادلات دیفرانسیل چهارشنبهبه فرد مورد اعتماد نیاز است

معادله شرودینگر

شبیه سازی معادله شرودینگردر متلب از طریق راه حل پیوستیصفحه اول پایینش سوال پروژه هست و صفحات بعدی را(. . .)

داده کاوی تمام روشهای fcastingیا ensembel یا classtering به همراه کدسورس های الگوریتم هادر پایتون

انجام پروژه داده کاوی  تمام روشهای forcastingیا ensembel یا classtering به همراه کدسورس های الگ(. . .)

حل تمرین تحلیل آماری چند متغیره

حل کامل تمرین فرستاده شده به همراه فیلم آموزش مراحل انجام تمرین با اکسل و مینی تب و همچنین گزارش کام(. . .)

حل تمرین تحلیل داده آماری

حل تمرین درخواستی با مینی تب اکسل و ورد با توضیح گزارش کار مرتب در ورد به همراه فیلم اموزشی روش حل م(. . .)

حل تمرین درس تحلیل آماری چند متغیره

انجام کامل تمرین خواسته شده به همراه فیلم توضیحات نرم افزار مینی تب و اکسل

حل ۵ سوال تستی فیزیک عمومی حرکت شناسی

۵ تا سوال تستی فیزیک حرکت شناسی هست که ۲۰ دقیقه مهلت ارسال دارم یعنی تا ۲۰ دقیقه باید جواب داده بشه(. . .)

ریاضیات عمومی ۲ —

حل با راه حل کامل تا ساعت ۱۰ امشب

درس سمينار در رشته مديريت ساخت

در درس سمينار رشته مديريت ساخت كمك ميخوام بايد يك صفحه اوليه بدم و موضوع و بعد كاراشو ادامه انجام بد(. . .)

با برنامه GNU Octave باید حل بشه

۶ سوالش حل بشه کافیه.

تحقیق درمورد بررسی عملکرد سیستم های گهواره ای حداقل 40صفحه با ذکر منابع معتبر

سلام اگر درمورد بررسی رفتار و عملکرد سیستم های گهواره ای مطلب  کامل و مستندی به فارسی در اختیار(. . .)

حل مسئله مکانیک سیالات

سلام و درود امکانش هست دو مسئله مکانیک سیالات براتون بفرستم زحمت حلش رو بکشید چون در حلشون مشکل داشت(. . .)

تمرین اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی

حل یک تمرین اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی

حل تمرین پایگاه داده

حل تمرینهای پایگاه داده

حل چهار سوال الکترومغناطیس ۱و۲

سوالات موجود در فایل را تا روز دو شنبه تحویل دهید

درس کنترل پروزه

برنامه زمان بندی برای پارکینگ طبقاطی داخل msp پارکینگ 4 طبقه منفی و یک طبقه روی زمین

حل مسئله فوتونیک

این مسئله حل معادله است که باید pو q رو در نهایت از این معادلات پیدا کرد و از ردش اختلال کاهنده به ج(. . .)

حل تمرین فصل 7 و 9 کتاب cmos شریف بختیار

حل تمرین دو فصل کتاب cmos مهرداد شریف بختیار.فصل 7 و 9 مطابق پیوست.هر جا spice خواست، نیازی نیست.

حل مسئله انتقال جرم

حل مسئله انتقال جرم بین فازیمسئله ۵_۳ (مسئله سوم فصل پنجم) صفحه ۲٠٠ کتاب انتقال جرم تریبال

آمار شجاعی فرد

با سلام ..دانشجوی رشته مدیریت امور اداری هستم ..این تمرینها مربوط به کتاب آمار و کاربردهای آن دکتر ش(. . .)

حل مسائل آماری

با سلام ..من دانشجوی رشته مدیریت امور اداری هستم کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت رو  دارم تمرین(. . .)

حل تمرین مسائل دینامیک پیشرفته

وقت بخیر خسته نباشید،حل ۹ مثال از دینامیک پیشرفته مرجع تدریس کتاب گیزنبرگ میباشد،حل به صورت دستی و ا(. . .)

حل تمرین ودرصورت امکان توضیح مسائل

من صورت مسائل رو خوب متوجه نمیشم خیلی ساده میخوام حل تمرین هارو متوجه بشم تا برای امتحان هم بتونم با(. . .)

حل سوال جاوا

سوال با استفاده از قواعد مقدماتی جاوا حل شود

حل تمرین حسابداری صنعتی مبحث بودجه جامع

با سلام و احترامیک تمرین جامع از مباحث بودجه جامع ( عملیاتی و مالی ) است.که مربوط به حسابداری صنعتی(. . .)

حل تمرین مدیریت عملیات

پاسخ به این ۲ تمرین

حل تمرین حسابداری صنعتی مبحث بودجه بندی

با سلام و احتراماستاد گرامی وقت بخیر؛درس حسابداری صنعتی فصل بودجه جامع ، یک تمرین کلی از مباحث بودجه(. . .)

پروژه درس اندر کنش خاک و سازهارشد عمران-سازه

با سلام،پروژه درس اندر کنش خاک و سازه،رشته عمران(ارشد سازه)هست،که مشخصات پروژه در قالب فایل ارسال کر(. . .)

Population growth

ارائه‌ی راه حل کامل

حل مسئله استوكيومتري شيمي

گفته شود براي ساخت هر محلول به چند گرم از ماده مد نظر نياز است؟

حل دو تمرین شبکه مخابرات داده

دو تمرین مخابرات داده هست که بر اساس کتاب شبکه کامپیوتری نویسنده کروز انجام بشود

دینامیک سازه در متلب

با سلاممن نیاز به حل ۴ سوال رو دارم که برای انجامشون نیاز به برنامه ی متلب هستش. سوال های سختی نیستن(. . .)

حل ۵ سوال مبحث گرانش و نوسان

سلام . ۵ سوال درمورد مبحث گرانش و نوسان دارم که فردا تا تایم مورد نظر میخوام حل بشه و برام فرستاده ب(. . .)

حل تمرین کمالی هوش مصنوعی

با سلام حل تمرین هوش مصنوعیقیمت کل بدین لطفا

تمرین مربوط به تبدیل فوریه درس سیگنال و سیستم مهندسی برق

چند تمرین ساده مربوط به تبدیل فوریه درس سیگنال و سیستم مهندسی برق

Space-Time-Yield Safety در راکتور نیمه پیوسته

 شبیه سازی پروژه به صورت Open Loop با استفاده از کد نویسی الگوريتم اولر با استفاده از نرم افزا(. . .)

حل تمرین فوری

سه اسلاید آخر فایل که با ستاره و عنوان تمرین مشخص شده اند مدنظر بنده هستند. در فایل نحوه حل تمرین هم(. . .)

حل مسائل مهندسی صنایع ارشد

حل مسئله تکمیلی شماره ۲ و حل کامل تمرین شماره ۳

Mcdm

سلام وقت بخیرروش حل مقاله evaluation of the smart reverse رو مقاله an intgrated intuitionistic پیاده(. . .)

مباحث ویژه

گزارش بصورت پی دی اف الزامیست

حل پروژه حسابداری

_اسناد حسابداری_ترازآزمایشی_دفتر روزنامه وکل_صورتحساب سودو زیان _صورتحساب سرمایه(تغییرات حقوق م(. . .)

پاسخ به سوالات ضمیمه

جواب سوالات آپلود شده.قبل از پاسخ بهذ سوالات با ضمیمه قبلش مطالعه وبعد به سوالات پاسخ داده شود 

مسئله مربوط به مبحث قرارداد‌های آتی - درس بررسی موارد خاص در حسابداری - مقطع کارشناسی ارشد

سلام وقت بخیر.این مسئله مربوط به بحث حسابداری ابزار‌های مشتقه و زیرشاخه قراردادهای آتی هست. مسئله با(. . .)

تمرینات ریاضیات گسته پیام نور

حل تمرینات تمرینات ریاضیات گسته پیام نور

مسعله ای در درس روش تحقیق بیماری شناسی گیاهی

با سلام مسعله ای از درس روش تحقیق رشته ارشد بیماری شناسی گیاهی در مورد مونو سیکل و پلی سیکل بودن و م(. . .)

مسعله مربوط به درس روش تحقیق مقطع ارشد

با سلام در واقع 2 تا مسعله هست که باید با استفاده از فرمول های که فرستادم حل بشود که فعلا یکی از مسا(. . .)

انتخاب فلایویل

انتخاب فلایویل برای یک دستگاه تست که فلایویل مابین کلاچ و الکتروموتور قرار دارد. گشتاور کلاچ و موتور(. . .)

حل سوالات آمار و احتمال دانشگاه

حدود ۳۰ تا سوال هست که میخوام با پاسخ تشریحی و راه حل برام حل بشه 

حل مسئله ترمودینامیک ارشد شیمی-پلیمر

تمرین مورد نظر بصورت عکس در پیوست درج شده

طراحی خطوط فشار قوی

در فایل آپلودی موجود است 

حل تمرین مکانیک سیالات کارشناسی ارشد دانشگاه

حل تمرین مکانیک سیالات و انتقال حرارت طبق فابل پیوست

حل مثال

تمرین‌هایی ارسالی را حل بفرمایید و ارسال فرمایید

حل دو تمرین بهینه سازی محدب با matlab

حل دو تمرین بهینه سازی محدب با matlab

پیاده سازی معادلات گسسته در متلب

معادلات دینامیکی سیستم ناوبری را استفاده کنید برای پیاده سازی در متلب. (معادلات گسسته 4 و 5  (گ(. . .)

حل معادله سیالات با شرایط مرزی با میپل

به یک مهندس مکانیک برای حل معادله سیالات با شرایط مرزی به روش AGM در نرم افزار میپل نیازمندم.

معادله دیفرانسیلمحاسبات عددی پیشرفته

سلام میخواستم جواب این معادله دیفرانسیل (که از نوع ivp) هست رو به دست بیارد 

حل تمرين هيدرولوژي

تمرين هيدرولوژي رشته عمران گرايش اب

حل سوال هيدرولوژي رشته مهندسي عمران گرايش اب

لط فا ب سوالات زير پاسخ بدهيدمربوط ب درس هيدرولوژي رشته عمران گرايش اب هست

فیزیک ۱

همه سوالات با راه حل تشریحی حل شود

حل سوالات درس طراحی آی سی های دیجیتال مقطع کارشناسی ارشد

سلام،5 تا سوال مربوط به درس طراحی آی سی های دیجیتال مربوط به مقطع کارشناسی ارشد برق و الکترونیک هست&(. . .)

حل کیس استادی

حل سوالات ۹_۱۰_۱۱_۱۲ این کتاب به وسیله تئوری مدیریت

حل ۱۴ تمرین بهینه سازی محدب

حل تمرین بهینه سازی محدب۱۴تمرین هستشمنبع درس:بهینه سازی محدب نویسنده بوید(Boyd)

پروژه مخابرات داده با نرم افزار opnet

پروژه درس مخابرات داده هستش که باید با نرم افزار opnet انجام بشه،هر چی تو پروژه گفته میخوام انجام بش(. . .)

نیازمند تدریس آنلاین الکترونیک قدرت

نیازمند تدریس آنلاین الکترونیک قدرت کتاب موهان

حل مسائل سال 93رو و فایل ،pdf

سلام حل مسائل سال 92_93_2و93_۹۴_۱رو میخواستم که در فایل ،،pdfقرارداده بشه

راه حل تشریحی

سلام راه حل تشریحی مساله رو می خوام با توضیح ممنون

حل تمرین ترمودینامیک پیشرفته

حل تمرین با پاسخ درست و  با جزییاتفرض سوال A=1 

حل سوالات ک فرستادم

در ابتدای سال x1  شرکت یزد ساختمانی را ب بهای ۸۵۰۰۰۰ریال خریداری نمود که ۲۵۵۰۰۰ریال آن برای زمی(. . .)

حسابداری میانه ۲

حل مسئله حسابداری میانه۲

مدیریت محیط خارجی سازمان

با سلام فایل پی دی اف تمرین خدمتون ارسال شد مربوط به برنامه ریزی استراتژیک سازمان و محیط خارجی است&n(. . .)

حل سوال امتحانی

حل سوال امتحانی درس بتن آرمه 2

model parameter estimation optimization in linear systems

سلام، من توسط استادی درخواست به مصاحبه شدم و این نمونه سوالات را ازم خواسته به مدت یک هفته حل کنم بر(. . .)

شبیه سازی درس بهره برداری سیستم قدرت در نرم افزار mat power

سلام باید ورودی ها به mat power داده بشه و بر اساس فایل داده شده خروجی بگیرید میخوام دقیق انجام بشه(. . .)

کد نویسی شبکه عصبی

یه شبکه عصبی که یک تا چهارتا ورودی بگیره (مثلا اگه کاربر۲تا ورودی داد حساب کنه ۳تا داد حساب کنه(. . .)

حل عبارت بالای عکس

حل عبارت بالای عکس ابتدا با گرفتن گرادیان سپس با قانون کرل curl

حل سوالات درس آبهای زیرزمینی

چندتا تمرین هست از درس آبهای زیرزمینی  هر چندتا ازشون که بلد بودین حل کنید هر سوال ۳۰هزارتومن&n(. . .)

دیتا ساینس

حدود 25 سوال در زمینه های دیمنشنال پراببلیتی فور دیتا ساینس

حل تمرین درس مدار مجتمع نوری

با سلام حل سه عدد تمرین مدار مجتمع نوری به صورت حل دستی می‌باشد. در صورت نیاز فرمول‌ها هم در اخ(. . .)

تمرین ۱ فصل ۲ کتاب Astrophysical Flows Pringle & King

تمرین ۱ فصل ۲ کتاب Astrophysical Flows Pringle & King"این کتاب از منابع درسی گرایش های کیهانشناس(. . .)

مسعله

این مسعله رو میخام کامل برام حل کنید و جوابش رو سریع بهم بگید باتشکر ازشما

پاسخ سوال

با سلامحل تمرین

تحلیل ساختمان بلند با سیستم لوله

تحلیل و طراحی ساختمان بلند با سیستم لوله در نرم افزار ایتبس و دارای ۱۵ طبقه می باشد. همراه با ر(. . .)

حل تمرین مدل سازی و شبیه سازی

حل تمرین با برنامه نویسی در متلب

حل تمرین ۳-روسازی بتنی

حل تمرین روسازی بتنی طبق متن برگه ارسالی

تمرین ۲- روسازی بتنی

حل تمرین مربوط به روسازی بتنی

تمرین۱-روسازی بتنی

حل تمرین روسازی بتنی راه طبق مشخصات برگه ارسالی

ارتعاشات

هزینه به پیشنهاد خودتون

تمرین پیوستگی ریاضی عمومی ۱

نزدیک ۴۰ تا تمرین از پیوستگی هست مربوط به ریاضی عمومی۱

حل تمرین سیگنال و سیستم

۹ تمرین درس سیگنال و سیستم رشته برق که باید یکشنبه تحویل داده بشه

حل تمرین درس بهره برداری از سیستم قدرت

سلام تمارین بهره برداری از سیستم قدرت ارشد برق هستند.

انجام شبیه سازی مقاله

شبیه سازی مقاله در سیمولینک متلب

مدلسازی فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار

مدلسازی مقاله پیوست و بدست آوردن شکلهای 6 و 9 برای حالت ایزوترم

حل تمرین های امار

حل تمرین امار

اصول شبیه سازی

حل تمرینات 

حل تمرین ریاضیات عالی مهندسی مبحث انتگرال گیری

سوال تمرین مربوط به درس ریاضیات عالی مهندسی میباشد. در فایل ارسال شده صورت سوال صفحه اول میباشد و دو(. . .)

کشیدن نقشه p&Id سیستم با ویزیو یا برنامه مشابه

نقشه شماتیک ساده از طراحی سیستم مانیتورینگ پمپ میخوام که شامل سنسور های فشار و دبی و شتاب و دور و دو(. . .)

اعداد مختلط

حاصل عبارات را بدست آورید این صورت سوالشه

پردازش گفتار

سلام تمرين پردازش هست با استفاده از پايتون و wavesurfer,اگر امكان هست حل بشه

رايانش تكاملي

سلام تمرين رايانش هست ميخوام فقط ٥ و٦ حل بشه

جواب سوالات میخاستم

سلام خسته نباشید جواب سوالات ۹و۱۱و۱۳رو میخاستم با اون دوتاسوال که مربوط به تصویر هستن 

حل تمرین فیزیک بس ذره ای و توپولوژی

حل تمرین ها مربوط به درس فیزیک بس ذره ای که منبع درس فتر و توپولوژی که منبع درس ناکاهارا استتمرین ها(. . .)

شبیه سازی مقاله با متلب

شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلباستخراج کد های متلب مقاله و مشاهده نمودارهای مقاله

حل مسائل فصل ۳ کتاب دولتی ۱ جعفر باباجانی

سلام. میخوام جواب مسائل فصل ۳ کتاب مبانی عمومی حسابدری ۱ یا دولتی ۱ جعفر باباجانی برام انجام بدید.اگ(. . .)

تمارین مدار منطقی

3 تمرین مدار منطقی فایل ضمیمه

پاسخ وحل تمرین های داده شده

با سلام پاسخ تمرینهای داده شده رو به صورت تشریحی و کامل می‌خوام 

تمرین اصول حسابداری 1

حل تمرین اصول حسابداری 1: تهیه دفتر روزنامه و تراز آزمایشی اصلاح شده و اصلاحات و صورت های مالی مربوط(. . .)

حل تمرین درس ریز پردازنده

سلام این تمرین برای درس ریز پردازنده مقطع ارشد هستش که میخوام حل بشه و برای استاد ارسال کنمباید برای(. . .)

آمار علوم ارتباطات اجتماعی

سلاممن سوال آمار دارم که اگر امکانش هست ریز پاسخگویی و حل مسئله رو نیاز دارم

حل تمرین درس الکترومغناطیس مهندسی برق

لطفا سریع حل کنید از مهلت تحویل نگذرد 

حل تمرین های یادگیری ماشین

سلامفایل پیوست شامل ۴ سوال در مورد maximum likely hood و رگرسیون است

حل تمرینات سوالات مشخص شده

حل سوالات شماره ۱_۷_۸_۱۵ _۱۷_۳۶_۳۸_۴۳_۴۶_۴۸_۴۹_۵۷

حل تمرین درس مدیریت اقتصاد انرژی

توضیحات کامل پیوست می باشد نحوه حل تمرین بصورت متن یا صوت 

حل سوال در اقتصاد در انرژی

توضیحات کامل در فایل پیوست می باشد لطفا فایل صوتی یا نوشتاری نحوه حل سوال مورد نیاز است 

چند تمرین سیگنال و سیستم

چند تمرین ساده درس سیگنال و سیتم رشته مهندسی برق

تمرین درس پردازش تصاویر و مدلسازی زیستی

دروس از مقطع ارشد مهندسی پزشکی است.حل تمرین درس پردازش سیگنال تصاویر پزشکی و حل تمرین درس مدلسا(. . .)

تعدادی سوال از ریاضیات گسسته

تعدادی سوال از ریاضیات گسسته هست که پنجاه تومن بابتش پرداخت میشود .

رباتیک پیشرفته

حل سوالات بصورت دستی باشد و یک قسمت هم استفاده از متلب دارد که بصورت فایل زیپ تحویل داده شود

حل تمرینات۲

تقریبا ۶ یا ۷ تا تمرین هست مبخوام حل بشن

اثبات رابطه اکسرژی غیرجریانی گاز ایده ال

فایل ضمیمه شده و فقط اثبات رو میخواهم..

امتحان مدارهای مخابراتی

امتحان مدارهای مخابراتی سه شنبه ۲۴آبان ۱۴۰۱

حل مساله پروسپترون و هد

تمرین زیر را یکبار با پروسپترون و یکبار باhad بنویسید؟111001011011011

حل تمرین امار و کاربرد ان در مدیریت

سلام این ۵ سوال رو جواب هاشون رو نیاز دارم خیلی سریع و واجبه ممنون 

حل تمرین مربوط به شبیه سازی و ارائه در قالب پایتون

تمرین باید حل شده و جواب در پایتون کد نویسی شود.فایل pdf ضمیمه شده

تحلیل اماری

سلام دو تا مثال تحلیل آماری برای ورود خودرو به جایگاه میخوام با حلش مثال:ورود خودرو به جایگاه س(. . .)

اثبات اینکه تابع منطقی کامل هست یا نه

تو ۳ حالت باید یکیش بررسی بشه کهبا. And و not یا با or و not و یا با and و or و not اثبات(. . .)

حل تمرین های آماری

سلام حل تمرین آمار دارم قیمت مناسب بدید ممنون میشم

تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته مقطع ارشد

روش حل ریز به ریزشو میخوام

حل سوالات امار

سلام لطفا راه حل ها واضح نوشته شودممنون

حل مسایل مدیریت عمومی

مسایل حل شوند و راه حل ها نیز ارایه شوند. 

تمرین مدار پالس

حل دو تمرین مربوط به مدار پالس مدار RC-HP

حل تمرین لانه کبوتری

تعداد هفت سوال مبانی ترکیبیات از مبحث لانه کبوتری 

انجام ترجمه ی دقیق

ترجمه ی مقاله ی بیس پایان نامه ی ارشد برق گرایش سیستم های قدرت

این تمرین حل شود با راه حل کامل

لطفا این تمرین فیزیک ۱ را برام حل کنید و با راه حل کامل برام بفرستید 

حل تمرین امنیت فیزیکی

حل تمرین درس امنیت کامپیوتر . نیاز به برنامه نویسی نیست فقط به الگوریتمها آشنا باشه . در ورد تحویل د(. . .)

انجام پروژه متلب ریاضیات پیشرفته

با سلام انجام تمرین متلب از فصل دوم فایل ارسالی شکل های 17-18-19

پروژه در مورد الگوریتم bfsdfs

در فایل ارسالی توضیحات پروژه به طور کامل بیان شده، فقط استفاده از کتابخانه ها در این تمرین مجاز نیست(. . .)

حل تمرین دانشگاهی اقتصاد خیلی ساده

 فایل های پیوست شده حاوی صورت تمرین، داده های مورد نیاز در فرمت xls، توضیحات پیرامون متغیرهای م(. . .)

حل تمرین با توجه به داده های موجود

 فایل های پیوست شده حاوی صورت تمرین، داده های مورد نیاز در فرمت xls، توضیحات پیرامون متغیرهای م(. . .)

یک پروژه برای بحث مدلسازی انتقال جرم در دارورسانی دارم،

موضوع کار :مدلسازی انتقال جرم در دارورسانی.میخواهیم انتقال جرم از نانو حامل به سرفکتانت و از آنجا به(. . .)

حل مسئله از مبحث حسابداری بازرگانی

سلام و خسته نباشید ؛ متن سوال که واضح و خواناست مشکلی ندارد و موارد خواسته شده همگی ذکر شدند . لطفا(. . .)

حل تمرین درس کنترل چند متغییرهMIMO

به یک فرد مسلط به درس کنترل چند متغییره نیازمندم که 6 سوال را حل کند البته قسمت الف سوالات را

تمرین گراف

این تمرین از کتاب نظریه گراف و کاربردهای باندی هست

سوالات حل تمرین ریاضی فیزیک 1

با سلام سوالات ریاضی فیزیک 1 در مبحث بسط تیلور (Taylor series) درخواست حلشون را دارم. ممنونم

شبیه سازی کنترل موتور القایی

شبیه سازی کنترل موتور القایی با چهار روش کنترل میدانی FOC مستقیم(DFOC) ، غیر مستقیم(IFOC) ، کنتر(. . .)

درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

درس کاربرد تئوری تصمیم گیریبا سلام و خسته نباشید1-      یک پروژه از مطالب د(. . .)

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی هست ۸ صفحه هست ، 

حل سوال مذکور

حل تشریحی سوال مطرح شده 

حل تشریحی سوال مورد نظر

سوال در زمینه تحقیق در عملیات و نظریه تصمیم گیری ست  حل بصورت تشریحی مورد درخواست هست.

روش بدست آوردن عدد ۳۲۴ در نمودار زیر

اثبات عدد ۳.۲۴ در نمودار زیر که مربوط به اینورتر سه فازبا روش pwm است 

تعدادی تمرین از ریاضیات گسسته

تمرین از رباضیات گسسته است که بابت کل تمرین ها بیست تومن پرداخت میشه

تمرین از درس جبر خطی

جوابا رو به صورت خوانا نوشته و ارسال کنید . برای تمرین بیست تومن پرداخت میشه

حل تمرین نظریه اندازه و احتمال _ کتاب راه احتمال رزنیک

حل7 تمرین از فصل اول کتاب راه احتمال رزنیک مربوط به درس نظریه اندازه و احتمال 

حل تمرین درس cmos

حل ۳ سوال برای درس مدارهای مجتمع خطی cmos

حل تحلیف الکترونیک 3

یه چندتا سوال از الکترونیک 3 هست میخام حل بشن

سوال کنترل اتوماتیک

سوال کنترل اتوماتیکتحویل هرچه سریعتر هرینه پرداختی بیشتر

بهینه سازی غیرخطی

یک پروژه کوتاه تئوری شامل ۷ تا سوال درباره ی بهینه سازی غیرخطی (سابگردینت اپتیمایزشن). پروژه حدود ۴(. . .)

نظریه و اندازه احتمال ۱

سلامیه نفر برای تدریس این فایل میخام. کاملا مسلط باشه سمینار دارم باید سر کلاس توضیح بدم.

حل تمرین درس سیستم های قدرت

خط انتقال با داده های داخل عکس:Q را تغییر دهید و افت ولتاژ را بدست اورید؟اختلاف زاویه Vs و Vr و اختل(. . .)

تمرین درس هوش مصنوعی با پایتون

سه تمرین داخل فایل هست که در صورت نبود زمان کافی اگه فقط دوتاشون هم حل شه مشکلی نیست

حل تمرین مقدمه سیالات محاسباتی

حل تمرین مقدمه سیالات محاسباتی 

حل ۱۹ سوال فصل ۲ و ۱۱ سوال فصل ۳ از کتاب لرزه شناسی شریف

حل ۱۹ سوال فصل ۲ و ۱۱ سوال فصل ۳ از کتاب انگلیسی لرزه شناسی شریف

حل و ترجمه تمرین زبان

سلام می‌خوام که این صفحه برام ترجمه بشه و درست حل بشه  خیلی برام مهمه که درست ترجمه بشه و درست(. . .)

حل تمرینات مدیریت پیشرفته از دکتر همتی

حل تمرینات کتاب مدیریت پیشرفته از دکتر حسن همتی

مدلسازی لینک مخابراتی

حل تمرین شماره۷

انجام پروژه طراحی کنترلر یادگیری تقویتی عمیق برای یک سیستم قدرت با نرم افزار متلب

با سلام.یک سیستم باک دارم که در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و برای آن کنترلر یادگیری تقویتی عمیق(. . .)

تمرین های آخر فصل 1 تابع ریاضی عمومی ۱

حل تشریحی و کامل تعدادی از سوالات آخر فصل، سوال ۸ تا ۲۲

حل تمرین بافرمول هرکدام جدا

سلام لطفا حل تمرینها که مربوط به تحلیل ۲ وماشین های الکتریکی ۳ هست

شبیه سازی در متلب

انجام دو تمرین در متلب هستن، یکی شبیه سازی مدار های ماه و خورشید و زمین و یکی انجام انتگرال با متلب.(. . .)

حل تمرین های کتاب نگاهیی تازه به بدیع دکتر سیروس شمیسا

حل تمرین های فصل اول کتاب نگاهیی تازه به بدیع دکتر سیروس شمیسا 

حل تمرین درس دینامیک سازه عمران

سلام ۲ تمرین دینامیک سازه دارم که می‌خواهم با جزئیات کامل حل شود.

کدنویسی درس بهره برداری سیستم قدرت ارشدبرق

کدنویسی درس بهره برداری سیستم قدرت ارشدبرق

حل ۳ تمرین درس دینامیک عمران

سلام و احترام۳ تمرین درس دینامیک از مباحث جسم صلب ، که شامل حرکت پیچش ، انتقال یا… هست که باید در نظ(. . .)

تمرین مکانیک آماری پیشرفته همراه با رسم شکل

لطفا تمرین‌ها حل شود و نمودارها رسم گردد

حل تمرینات درس ارتعاشات مکانیکی

قیمت به پیشنهاد خودتون

تمرینات ریاضی 1دانشگاه

سلام خسته نباشید 5 صفحه اول رو میخواستم مسئله هایش را حل کنید به صورت روش های دانشگاهی و جدید&n(. . .)

کنترل شارژ و دشارژ باطری و سوپرخازن در یک میکروگرید بوسیله کنترلر فازی و الگوریتم GWO

کنترل شارژ و دشارژ باطری و سوپرخازن در یک میکروگرید شامل توربین بادی و پنل خورشیدی بوسیله کنترل کنن(. . .)

حل تمرین طراحی مبدل های الکترونیک قدرت،کتاب اریکسون

حل سوالات درس طراحی مبدل های الکترونیک قدرت ، کتاب اریکسون

پاسخ به سوال مکانیک قسمت مصالح

سلام دوستان برای تثبیت داخلی در استخوان ران شکسته از دو صفحه استفاده می شود.  صفحات از آلی(. . .)

حل تمرین سازه بتنی 1

سلام 6 سوال تمرین سازه بتنی 1 میباشد 

تحلیل تنش و کرنش در اتصالات تردمیل تاشو

حداکثر نیرویی که لولاهای تردمیل در هنگام دویدن تحمل میکنند 

رفع اشکال در بدست آوردن تابع رگرسیون غیر خطی و انتقال آن به rt برای روش fosm

رفع اشکال در بدست آوردن تابع رگرسیون غیر خطی و انتقال آن به rt برای روش  fosm. تمام کار ها را ا(. . .)

اشنایی با پروتوکل MQTT برسی مخاطرات امنیتی وراهکاری مقابله

بر اساس فایل پیوست گانت چارت:قسمت دوم گانت چارت(برسی روش های مدلسازی و تحلیل مخاطرات امنیتی) هستمنظو(. . .)

آلیازینگ با ام فایل نویسی نرم افزار متلب

یک پروژه مختصر آلیازینگ درس حفاظت پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های قدرتشبیه سازی نمیخو(. . .)

حل تمرین های مربوط به فیزیک ارشد

۲تا تمرین که مربوط به ارشد فیزیک هست 

شبکه های کامپیوتری

تمرین های شبکه کامپیوتری که در لایه انتقال هستش 

حل ۴ تا سوال الکترونیک ۲

حل ۴ تا سوال درس الکترونیک ۲

حل سوالات 1 تا 5حساب تغییرات

جهت حل مسائل 1 تا 5 فعلا

تمرین 1

میخواستم کد این سوال را بدست بیارم باید چه کدی بزنم

حل تمرین امار در SPSS و گزارش نتایج

سفارش شامل حل سوالات امار در SPSS برای رشته روانشناسی و گزارش نتایج ان ها می باشد. اگر برای رسیدن به(. . .)

طراحی وایر فریم روی‌کاغذ

وایر فریم یک وبسایت دانشگاه را طراحی کنید شامل:شعار.اماربازدید.عضویت.تعریف انتخابات

ترجمه متن انگلیسی

سلامیه متن ۴ صفحه ی هست برای درس نظریه احتمال که میخام با دقت ترجمه شه سر کلاس باید ارائه بدم

تمرین هوش مصنوعی با پایتون ویژایال استدیو کد

سلام برنامه بنویسید که 100عددرو به صورت ارایه جدولی بصورت عکس بالا نشان بده ودرادامه برنامه ای بنویس(. . .)

مدیریت صنعتی

حل تمرینات هفتگی

بازاریابی صنعتی

به صورت پاور پوینت

یادگیری ماشین

همرا با فایل گزارش بصورت ورد

سه صفحه شبیه سازی

سلامسه صفحه شبیه سازی با نرم افزار لومریکال  یا آرسافت  .

حل تمرینات فصل ۱ کتاب Astrophysical Flows Pringle & King

حل تمرینات فصل ۱ کتاب Astrophysical Flows (Pringle & King) شامل ۳ سوال.

ترمودینامیک پیشرفته

حل تمرین مسایل ترمودینامیک پیشرفته

جواب مسائل در فایل ها

باسلام دوتا فایل هستند که تمرین های آمار زیستی هستن رشته ام ارشد پرستاری هست حالا جواب این تمرین دوت(. . .)

یه سرم به ما بزن

۱۰ سوال ناقابل 

هزینه های کیفیت

حل تمرین با راه حل کامل

انجام پروژه کنترل در متلب

سلام وققتون بخیر.یک پروژه (تمرین) کنترلی داشتم.موضوع کار هم این هست که یک بیماری بجز سرطان ( بطور مث(. . .)

انجام قسمت سوم تمرين كنترل

يك تمرين كتاب كنترل اتوماتيك پيشرفته اين كه قسمت سوم آن كه داخل فايل ها علامت زدم بايد داخل متلب حل(. . .)

حل تمرین درس شناسایی الگو

حل سوالات درس شناسایی الگو ارشد رشته هوش مصنوعی

حل تمرین رباتیک

تایپ شده در فایل ورد بصورت زیپ تحویل داده شودقسمت‌هایی از سوالات با نرم افزار متلب باید حل شود.بخش ع(. . .)

آموزش ساخت پالس اکسی متر با اردوینو و آموزش مبتدی هوش مصنوعی

آموزش ساخت پالس اکسی متر با اردوینو و آموزش مبتدی هوش مصنوعی

حل سوال مدار های سه فاز

سوال ۲ و۳ با راه حل کامل

سوالات کنترل خطی

سوالات کنترل خطی مکانیکی و برق

حل دو سوال پول و ارز و بانکداری

کار کلاسی اول ورود به سایت مرکزی با آدرسwww.cbi.irروی قسمت سری زمانی کلیک کنید و در این قسمت آم(. . .)

معادله ریاضی 1

معادله فوری

حل تمرین درس ریاضی ۲

حل تمارین درس ریاضی ۲

حل تمرین بافرمول

حل تمرین باتوضیح

حل مسائل دینامیک سیال

حل مسائل دینامیک سیال با جزئییات لازم

تکلیف درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هست

سلام میخوام این تکلیف حل بشه کسی بلده حل کنه 

حل تمرین آمار و احتمالات

سلام.نیاز به یک نفر ثابت دارم برای حل مسائل آمار و احتمالات. هر هفته چندتا تمرین هست. آن تایم بودن و(. . .)

رزونانس مغناطیسی هسته

من به دنبال یه پروژه محاسباتی برای ان ام ار هستم. میشه هم با گوسین انجام داد و هم آواگادرو. می تونین(. . .)

درس dsp

سلامیه پروژه ساده برای درسvlsi لازم دلرم که بتونم در کلاس ارائه بدماگر براتون قابل انحام هست صدای اس(. . .)

درس vlsi

سلامیه پروژه ساده برای درسvlsi لازم دلرم که بتونم در کلاس ارائه بدماگر براتون قابل انحام هست صدای اس(. . .)

حل تمرین مکانیک کامپوزیت

حل به زبان لاتین و توضیحات مراحل مختلف حل مسله داده شود چون لازم است به استاد توضیح دادا شود۲ تمرین(. . .)

تخمین ضرایب و expected value کاندیشنال در رگرسیون خطی

فایل شامل سه سوال می باشد که تمایل دارم پاسخ و اثبات را همراه با توضیحات داشته باشم.

حل تمرین های پردازش سیگنال خیلی ساده اند مال فصل دوم

تمرین در زمان خواسته شده درست حل شوند 

حل تمرین دینامیک ماشین سینماتیک

2 عدد تمرین به روش غیر ترسیمی حل شود

شبیه سازی مقاله مخابراتی

شبیه سازی مقاله با متلبنمودارهای مقاله در شبیه سازی در بیاد

طراحی پروانه

سلام یک لوله با قطر ۲۰ سانتی متر که باد از در داخل ان با سرعت های متغییر ۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر سا(. . .)

هم ورک هفتگی کلاس دینامیک محاسبات سیالات ۱

با سلام و احتراماینجانب درخواست حل تمرینات کلاسی درس دینامیک محاسبات سیال ۱ را دارم و همچنین خواهشمن(. . .)

حل تمرین سوال عمران سازه

حل سوال پیش پا افتاده به دلیل دوری زیاد از مقطع کارشناسی نیاز به راهنمایی و یاداوری دارم

سیستم کنترلی

به دست آوردن خروجی های سیستم کنترلی جرم و فنر و میراگر با دو ورودی و دو خروجی به دو روش دستی و با سی(. . .)

حل تمرین مدیریت مالی 1

سلام این تمرین مدیریت مالی 1 باید تا ساعت 16 تحویل استاد بدم ممنون میشم

حل سوالات درس تولید و عملیات

سلامچندین فایل پی دی اف درس تولید و عملیات هست که جهت حل کردن در واتساپ استاد ارسال می شود فقط لطفا(. . .)

حل تمرین‌های کلاسی اقتصاد خرد

حل تمرین‌های کلاسی اقتصاد خرد کارشناسی ارشد. 

نرم اقلیدوسی

سلام. یک تمرین مربوط به درس بهینه سازی آمار  و احتمالات هست. سوال پیوست شده است.

حل سوال آمار

سلام وقت بخیر.خواستم این سوال مربوط به آمار رو واسم حل کنین.تشکر.

حل تمرین درس ترمودینامیک و مکانیک اماری

 با سلام، من به حل تمرین چند مساله از کتاب زیر نیاز دارم. نویسنده کتاب اسکات شل هست. اگه ک(. . .)

بدست آوردن sce مربوط به ایمنی زایی توالی های کوتاه آمینواسیدی توسطٰٰ ٰٰٰٰپکیجR

 من یه تعدادی  پپتید دارم (دیتاهایی شامل حروف انگلیسی )که میخوام  score مربوط به(. . .)

حل تمرین ریاضی جبر خطی و ماتریس

تمرین ها درباره ماتریس و جبر خطی میباشد

حل تمرین ریاضی مهندسی رشته مکانیک

لطفا پس از قبول سفارش در تایم مقرر تمرینات را تحویل دهید

حل مشکل ادغام ویژگی‌های استخراج شده و اجرای کد pca بر روی آن ها

سلام وقت بخیر من از پایگاه داده DEAP برای پایان نامه استفاده کردم و 4 سیگنال EMG با دو کانال EOG با(. . .)

حل سوالات روشهای آماری

حل کردن حدود پنج سوال از درس روشهای آماری

حل تمرینات درس آمارواحتمال مقطع ارشد صنایع

نیاز به یک نفر دارم که تمرینات درس امارو احتمال مقطع ارشد صنایع که به زبان انگلیسی هست برام حل کنهتب(. . .)

انتشار پرتو بسل و بسل گاوس

سلام میخام این شکلی که براتون آپلود کردم در متلب شبیه ساز بشه البته میتونید از lightpipe استفاد(. . .)

عجله دارم لطفا سریع جواب بدید

میخواستم بدونم میتونید این فایل کد متلب خط به خط برای  من توضیح بدید و بگید چیکار کرده و از چه(. . .)

متلب فوری

میخواستم بدونم میتونید این فایل کد متلب خط به خط برای  من توضیح بدید و بگید چیکار کرده و از چه(. . .)

پایان نامه ارشد برق

تحلیل مقاله با در نظر گرفتن ورودی اشباع و تحلیل پایداری سیستم و تعیین بهره پایداری و ناحیه جزب 

حذف متغیر

سلام،قصد دارم تعداد متغیرها را کاهش دهم. حدود 10 متغیر در این مساله وجود دارد.داده ها تقریبا مشابه ب(. . .)

سوال

فرض کنیم شرکت کیوان با ظرفیت تولید سالانه 1.000.000عدد محصول در حال حاضر فقط 900/000 واحد در سال تول(. . .)

آمار و احتمال

سلام وقت بخیرمن میخواهم این سه تمرین حل شوند و جواب ها بصورت انگلیسی و تایپ شده باشند.

تکلیف درس پایگاه داده

این تکلیف باید حدودا ۳۰۰۰ کلمه باشهو در فایل پیوست کاملا توضیح داده شده 

تمرین در متلب

سلام و روز بخیر. دانشجوی دکترا هستم. برای واحد درسی متلب یک سری اطلاعات ماتریسی تدریس شده و تمرین ها(. . .)

شبیه سازی جریان انتقال حرارت نانوسیال درون محفظه به روش بولتزمن

باسلام...بنده یک فایل شبیه سازی متلب مربوط به فصل ۴و۵پایان نامه ام دارم که دراین کد جریان انتقال حرا(. . .)

حل سه سوال ریاضی مهندسی

سه تمرین و سوال ریاضی در تاریخ ۱۰ شهریور ساعت ۵ بعدازظهر حل صحیح ریاضی مهندسی الویت داره

یک مسئله از فیزیک دو

یک مسله از فیزیک دو هست که بابتش چهل تومن پرداخت میشود فقط سریعا جواب رو لازم دارم.

حل سوالات ریاضی عمومی یک

با سلام سوالات در مورد ریاضی یک هستش و تا ساعت ۲ نیاز دارم فقط جواب به همراه شماره سوال ار(. . .)

حل سوالات پایان ترم ریاضی مهندسی

ساعت ۱۰ پایانترم ریاضی مهندسی دارم اگه کسی هست کمک کنه

حل مسایل امار

حل مسایل امار به همراه راه حل بصورت کامل..

جواب صحیح نمونه سوال امتحانی

پاسخ کامل- درس آزمون نرم افزار 

Clean tech BMW

این اسایمنت مربوط به گرین فایننس است که می بایست بر اساس تکنولوژی پاک برای خودرو های بی ام دبلیو برر(. . .)

فعالیت مربوط به مدیریت استراتژیک

۳ تا فعالیت را به طور دلخواه برام پاسخ بدین ممنون

تمرین رشته ی آموزش ابتدایی

سه سوال هست که باید از یک معلم یا دانشجویی رشته آموزش ابتدایی پرسیده میشه و در مورد نحوه برخورد با د(. . .)

ساخت درایور موتور 5 فاز

سلام پروژه من ساخت یک درایور موتور 5 فاز هستش که ورودی درایور برق 220 باشه و خروجیش برق 5 فاز ک(. . .)

مدل سازی و بهینه سازی سیستم خنک کاری پره روتور توربین گازی با کمک روش های Film Cooling و Inner Cooling

سلامیک پروژه دانشگاهی دارم که در ادامه به طور کامل توضیح داده شده و زمان تحویل اون هم انتهای آبان ما(. . .)

پروژه کوچک با نرم افزار rt

برای پروژه باید بر اساس موضوعی که انتخاب کردید، یک سری پیامد در نظر بگیرید، اگر بخوایید کارتون راحت(. . .)

پروژه ساده انجام با ن م افزار rt

برای پروژه باید بر اساس موضوعی که انتخاب کردید، یک سری پیامد در نظر بگیرید، اگر بخوایید کارتون راحت(. . .)

نیازمند فردی مسلط به محاسبات عددی

امروز جمعه ساعت 18 امتحان میان ترم محاسبات عددی هست. نیازمند فردی مسلط

حل مسائل برق

لطفا راه حل ها واضح باشد و تمامی فرمول ها نوشته شود 

تبدیل کد پردازش تصویر متلب به پایتون

سلاموقت بخیرابتدا بررسی کنید کد رو سپس نظر نهایی خودتون رو اعلام کنیدکد ها به همراه دیتا شیر شد.پردا(. . .)

مثال های معادلات دیفرانسیل

حل مثال ها (exp) با راه حل

حل تمرینات ۱ تا۱۰

باسلام میخام تمرینات به صورت دستی تا شماره ۱۰ حل شن

اثبات پایداری

با سلام برای معادلات حالت داده شده پایداری لیاپانوف اثبات شود و سپس در متلب مورد تحلیل قرار گیرد.موا(. . .)

حل تمرین ورد

حل تمرین ورد

پروژه درس نظریه معادلات انتگرال

معادله انتگرال داده شده با روش هسته تباهیده در برنامه متلب حل شود .ممنون میشم در صورت امکان به صورت(. . .)

حل سوال فیزیک هالیدی ۱

۱۳۰ تا سوال در حد فیزیک هالیدی هست .. که سطح سوالات متوسط هست .. فقط به کسی نیاز دارم که بتونه سریع(. . .)

تحلیل کمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد تابعی هدفمند با تئوری مرتبه بالا

با سلام،ابتدا باید این مقاله را کامل بفهمید، روابطش را کامل از ابتدا تا انتها استخراج کنید و بتوانید(. . .)

پیاده سازی بهینه سازی توزیع شده روی مدل داده شده

یک ریزشبکه‌ی قدرت است که قرار است ساختمان‌ها به صورت peer to peer به یکدیگر توان بفروشند و بخرند.مدل(. . .)

ترجمه و ایجاد جدول در ورد

با سلام چندتا فایل ورد هست که می خواستم جداول داخل ورد ایجاد بشه و ترجمه هم بشه و فرمول های داخل جدا(. . .)

انجام پروژه درس مباني تجارت الكترونيك

پروژه سه فاز داردتوضيح كامل با عكس ارسال شدهزمان ارائه فازها متفاوت هست

جواب آخر سوالات یادگیری ماشین

میخواهم که سوالات پاسخ کوتاه حل شوند و جواب آخر به بنده اعلام شود.

جواب آخر سوالات

میخواهم که سوالات پاسخ کوتاه حل شوند و جواب آخر به بنده اعلام شود.

حل تمرین سه مسئله فیزیک

سلام لطفا این سوال رو برای من حل کنید. ممنونم

تحلیل داده

١. رسم درخت براي ١٠٠ تا داده ٤ متغييره ٢. تحليل ٥٠٠ تا داده ٤ متغيره با نرم افزار 3.بدست آ(. . .)

تهيه دستورالعمل نصب pscad نسخه 45 کرک شده و نسخه مناسب ویژوال فرترن و متلب را به منظور برقراری ارتباط متلب و pscad ویندوز 10

تهيه دستورالعمل نصب pscad نسخه 4.5 (کرک شده)  و نسخه مناسب ویژوال فرترن و متلب را به منظور برقر(. . .)

حل تمرین برنامه نویسی به زبان C

تمرین زیر را انجام دهید و نتیجه را بصورت یک فایل main.c تحویل دهید:برنامه ای به زبان C بنویسید که سه(. . .)

پاسخ یک کیس استادی مرتبط با مدیریت مالی شرکتی

با سلام. یک کیس استادی مربوط به درس مدیریت مالی هست که 4 صفحه توضیحات داره و 3 تا سوال در پایانش اوم(. . .)

برنامه ی متلب در رابطه با تغییر چگالی حاملها بر حسب دما نوشته و انرا اجرا و نمودار به دست آمده را در انتهای پروژه قرار دهید

برنامه ی متلب در رابطه با تغییر چگالی حاملها بر حسب دما نوشته و انرا اجرا و نمودار به دست آمده را در(. . .)

ارتباط میکرو با گوشی و کنترل چند سنسور با تلفن همراه

سنسور دما و رطوبت رو روی گوشی نمایش بدهد . و بوسیله تلفن همراه چند رله رو قطع و وصل کند .

ارطبات میکرو با گوشی و کنترل چند سنسور با تلفن همراه

سنسور دما و رطوبت رو روی گوشی نمایش بدهد . و بوسیله تلفن همراه چند رله رو قطع و وصل کند .

راه اندازی دو عدد ماژول DSM501A

دو عدد ماژول DSM501A دارم که میخوام برای پایانامه ام راه اندازی بشن به طوری که با یک دکمه روشن شده و(. . .)

انجام پروژه ارسال شده با برنامه شبیه سازی ise

با سلام و خسته نباشید پروژه درس vhdl رشته برق کارشناسی ارشد انجام کد نویسی و شبیه سازی آن(. . .)

حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری

یک مقاله هست که بخش آخر مقاله شامل چند مثال هست که با برنامه متلب حل شده اند .کد متلب مربوط به مثاله(. . .)

Ultra fast linear state estimation utilizing SCADA

شبیه سازی مقاله با عنوان Ultra fast linear state estimation utilizing SCADA در محیط  پایتون (او(. . .)

دو تمرین از درس شناسایی سیستم ها

با سلام‌ و عرض ادب ؛  بنده دو تمرین به صورت فایل پی دی اف از درس شناسایی سیستم ها دارم، هر دوی(. . .)

انجام محاسبات استوکیومتری واکنش و بدست آوردن نسبت های استو کیومتری

واکنش شیمیایی برای انجام یک پروژه است .واکنش به صورت زیر است..MgO+Fe2O3=MgFe2O4سنتز فریت منیزیوم به(. . .)

٣تمرین جبر پیشرفته

لطفا این  سه تمرین جبر پیشرفته از کتاب هانگرفورد رو حل کنید

شبیه سازی شکل دهی نموی ورق مس بر بستر الاستیک به شکل نیمکره

شبیه سازی شکل دهی نموی ورق مس بر بستر الاستیک به شکل نیمکره به روش اجزا محدود در اباکوس

پروژه درس مخابرات بیسیم کارشناسی ارشد

روژه مربوط به درس مخابرات بیسیم ارشد است. موضوعات: Codded modulation , Modulation specification (. . .)

تمرین درس ساختمان های فولادی

سوال ۱ تصویر اولی که نشان داده شده مطالب خواسته شده در صفحه بعدی قرار دارد و باید حل شود و(. . .)

حل سوالات معادلات دیفرانسیل

تمام سوالاتی که کنار ان ها کلمه exp نوشته شده حل شود

حل ۳ سوال معادلات دیفرانسیل

حل ۳ سوال به صورت کامل 

یک ربات در مقاله ی ارسالی موجود است که میبایت سینمانیک معکوس و ژاکوبین ان محاسبه شود و در نهاید plot ان رسم شود

اگر توضیحی نیاز بود در خدمتمباید با متلب نوشته شودخودمم کمک میکنماز نظر فهم موضوع مشکلی ندارم

حل تمرین مقاومت پیشرفته رشته مکانیک طراحی کاربردی ارشد

دو سری حل تمرین مقاومت پیشرفته دارم که زیاد سخت نیست ولی بخاطر سمینار و وقت کم مجبورم سفارش بدم ممنو(. . .)

حل سوال مدار منطقی

سوالات تستی هستن ولی باید جواب تشریحی براشون نوشته بشه. سوالات اصلا سخت نیستن و کلا ۶ سوال هستش پس ل(. . .)

پروژه مرتبط با نرم افزار R

پروژه درسی است که کار نرم افزار R آن انجام شود

تمرین ریزپردازنده

اون دو تا تمرینی که آپلود کردم رو میخوام فقط در زبان سی باشه حتما و در کدویژن با پروتکل spi

حل تمرین های ماتریس تصمیم گیری

حل ۱۴  تمرین مربوط به درس تصمیم گیری براساس ماتریس های فایل تمرین

شبیه سازی فصل ۴

سلام شبیه سازی فصل ۴ با متلب ودریافت فایل مربوطه با پاور جهت ارائه در کلاس 

شبیه سازی فصل ۴ با متلب

سلام شبیه سازی فصل ۴ با متلب ودریافت فایل مربوطه با پاور جهت ارائه در کلاس 

شبیه سازی مبدل DCDC از نوع باک بوست و sensless برای درس کنترل مدرن

شبیه سازی در متلب سیمولینک میخام و گزارش نمیخامخروجی ها دقیقا باید با مقاله یکی باشد

شبیه سازی مقاله مرتبط با رویتگر برا درس کنترل مدرن

گزارشکار نمیخام و فقط فایل شبیه سازی در نرم افزار متلب انجام بش کافیه خروجی ها دقیقا باید عین م(. . .)

شبیه سازی CST

یک شبیه سازی ساده در فرم Cst هست که میخوام حین شبیه سازی چند کلمه توضیح در مورد مراحلش وویس گرفته بش(. . .)

معادله حالت

سلاممحاسبه معادله حالت مدار و تابع تبدیل 

جبر bl

پروژه جبر وفيلترهاي bl

اندازه گیری ولتاژ با دقت حداقل 10 میکرو ولت

اندازه گیری محدوده ولتاژ 0 تا 30 میلی ولت با دقت حداکثر 10 میکروولت نمایش در سریال مانیتور اردی(. . .)

پروژه درس نانو مواد ، مواد و متالورژی

پروژه مربوط به درس نانو مواد:برای پروژه باید نمودار را رسم کنید و قسمت‌های مختلف آنرا مشخص کنید. نحو(. . .)

۴ سوال آمار زیستی

سلام فقط تا امشب وقت دارم حل کنم 

پروژه درس ارزیابی سیستمهای کامپیوتری با پایتون

با سلامیک پروژه مربوط به درس ارزیابی سیستمهای کامپیوتری که می‌بایست با پایتون انجام بشه...صورت پروژه(. . .)

حل تمرین درس بررسی مقدماتی طرح همراه شبیه سازی

حل تمرین درس بررسی مقدماتی طرح، شبیه سازی هم داره با هایسیس.برای ارسال فایل های منبع پیام ارسال کنید

طراحی شبکه

توضیحات کامل در فایل آمده است

تمرین کنترل فرایند ۲ مهندسی شیمی

با سلام۲ تمرین برای کنترل فرایند۲ مهندسی شیمی دارمبرای تمرین دوم نمونه حل شد با عدد دیگه دارم خواستی(. . .)

درس پیچیدگی محاسباتی communication complexity

برای هرسوال فقط لازم منطق اثبات توضیح داده شود

دینامیک ماشین

حل تمرین کتاب دینامیک ماشین علی اکبر موسویان 

تمرین مبانی ساختمان گسسته

سلام حدود ۱۵ تا تمرین مبانی گسسته دارم تا امشب باید تحویل داده بشه کسی اگه بلده پیام بده 

حل تمرین فیزیک الکترونیک

حل سه سوال از درس فیزیک الکترونیک شامل سوالهای 10_17_24

شبیه سازی مقاله متلب

سلام، می خواستم این مقاله رو شبیه سازی بشه و با قیمت مناسب. دو تا فایل هم برای داده های این مقاله(. . .)

حل تمرین سیستمهای خورشیدی

درخواست حل تمرین وشبیه سازی درس  طراحی سیستمهای خورشیدی را دارم لطفا هزینه تون را البته با تخفی(. . .)

تمرین هشت سوالی استاتیک و مقاومت مصالح

لطفا دقیق خوانا حل شود. هشت سوال استاتیک و مقاومت مصالح که برای دانشجویان مهندسی عمران احتمالا ساده(. . .)

حل سوال پردازش سیگنال

۳تا سوال پردازش سیگنال دارم در کمترین زمان ممکن میخوام حل بشه

دال بتنی

پروژه دال بتنی با نرم افزار متلب ، بهینه سازی دال ، ضخامت و رو میلگرد بهینه سازی بشه همراه توضیحات ج(. . .)

سوالات مدیریت مالی۲

راه حل و توضیحات کامل ۹سوال از جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین از استفان راس تا سه شنبه ۱۴تیر ساعت ۱۲

حل چند سوال ساده ریاضی 2

سلام می‌خوام 18 تا سوال که نمونه سوالات امتحانی من هست رو برام حل کنید 

اقتصاد و بورس ایران و جهان

تسلط به بورس ایران(1401)و امریکا (2022)

امتحان آنلاین برنامه نویسی

امتحان آنلاین برنامه نویسی زمان امتحان 15 دقیقه و مجری مرد باشد.

حل در متلب و رسم نمودارsurf

شکل مثل به روش عددی در متلب حل شود و شکل نمودار sruf نمایش داده شود 

تمرین درس آمار فوری

تمرین آمار(فوری)

چهار تمرین در داخل تصویر است که به صورت دستی و کامل حل شود

بخاطر داشتن امتحان در ساعت ۱۱ همین امروز  جواب تمرین ها رو تا ساعت ۹ سریع می خواهم

لازمه کار آشنایی با نرم افزار ارکد هست

سلام یه پروژه خیلی ساده هست، برای کسانی که به ارکد تسلط دارند، رسم نمودار دو تا دیود در نرم افز(. . .)

یادگیری تقویتی در هوش مصنوعی

گزارش کار بصورت ورد الزامی است

منابع انسانی

تسلط به درس مدیریت منابع انسانی در حیطه کارشناسی ارشد 

حل 2سوال اپلودی پیشرفته2

با سلام تا 8 تیر پاسخ رو میخواستم بصورت کامل

سوال ارتعاشات مکانیکی

تمام مراحل حل بصورت کامل شرح داده شود و حل تماما تشریحی باشد و تمامی فرمول ها ارایه شوند

سلام یک کمک کننده برای حل چهار مسئله میخواستن

سلامامتحان برق الکترونیک دارم فرداکمک می خواستم برای حل تمرین هاممنونم

بررسی پایداری ولتاژ با استفاده از منحنی دماغی درس دینامیک سیستم های قدرت

در فایل پیوست صورت سوال به همراه پاسخ های آن آورده شده است.در حل این پروژه می بایست در m فایل متلب ط(. . .)

شبیه سازی مدار منطقی با پروتئوس 1

با سلامشماره دانشجویی برای حل مسائل به ایمیل شما پس از تایید ارسال میشودلطفا شبیه سازی ها با شرایط گ(. . .)

شبیه سازی مدار منطقی با پروتئوس

با سلامشماره دانشجویی 39607969لطفا شبیه سازی ها با شرایط گفته شده در انتهای فایل pdf انجام شود،تمامی(. . .)

تعیین ۴ فرکانس طبیعی اول و شکل موردهای یک تیر به طول Lوسختی خمشی EIو جرم واحد طول m

تعین ۴ فرکانس طبیعی اول و شکل موردهای یک تیر به طولLو سختی خمشی EIوجرم واحد طوریکه در در طول آن n جر(. . .)

کدزنی و ارائه گزارش برای تمارین درس شناسایی آماری الگو

با سلام۶ سوال مربوط به درس شناسایی آماری الگو هستش و برای هر سوال باید کد به همراه گزارش کتبی (. . .)

پروژه دیتا ماینینگ

پروژه مربوط به داده کاوی است که شرایط آن در فایل ذکر شده

حل تمرین محیط زیست در حمل و نقل

حل تمرین محیط زیست در حمل و نقل

چهار عدد مسئله ترانس ac

چهار عدد مسئله مربوط به ترانسفورماتور ac برای سال 12 ام، مثال های 1 تا 4 فایل pdf اپلود شده مد نظر ا(. . .)

تصمیم گیرمعیارهای چندگانه

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی هستم که سوال های امتحانی درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه(. . .)

تصمیم گیری معیارهای چندگانه

من دانشجوی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی می باشم که درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه رو دارم این جواب(. . .)

حل ۲۵ سوال ریاضیات گسسته

۲۵ سوال ریاضیات گسسته هست که جواب اون هارو میخوام تا پایان امروز باشه بهتر است.

امتحان سیگنال ها و سیستم ها

امتحان تشریحی سیگنال ها و سیستم ها

حل نمونه سوالات درس بهایابی ۱

سلام وقتتون بخیر، اینا نمونه سوالات ترم بهایابی ۱ هستش،درست بودن جواب های سوال +خوانا بودنش خیلی مهم(. . .)

حل تمرین مدارهای مخابراتی

سلام. ۴تا تمرین مربوط به درس مدارهای مخابراتی هست میخواستم حل بشه ،زمان تحویل حداکثر  تا فردا ص(. . .)

حل یک تمرین برا هر ایتم

با سلام برا هر ایتم‌یک‌تمرین با جواب نیاز دارمدرس تحقیق در عملیات ۲ رشته مدیریت صنعتی

تمرین سوال درس ریزپردازنده

سلام، یه چند تا سوال ریزپردازنده داشتم، میتونید حل کنید سریع پیام بدین

حل سوالات ریاضی و معادلات دیفرانسیل

سوالات به صورت انگلیسی هست و حلیات کامل لازم می باشد

حل تمرین علم موادفوری

حل تمرین علم مواد.نمره ترم دارد.لطفا با دقت حل شود.

حل تمرین مربوط به درس ترمودینامیک

تمرین مربوط به درس ترمودینامیک است

نوشتن مقاله

نوشتن تکلیف دانشگاه رشته مدیریت کسب و کار. شرح تکلیف در عکس اپلود شده و حداقل تعداد صفحه ۱۰&nbs(. . .)

حل تمرین هیدرولیک و پنوماتیک

دو تا تمرین درس هیدرولیک و پنوماتیک هست از دوستان هر کسی بلده  ممنون میشم حل کنه با ارایه(. . .)

بدست آوردن پنج فرکانس طبیعی تیر با برنامه متلب با روش ریلی ریتز

با سلامبدست آوردن مقادیر ویژه و برداری برای تیر یکسر گیردار که n جرم و nفنر بهش وصل شده با استفاده ا(. . .)

مسلط به درس سری زمانی

فردی مسلط به سری زمانی برای تاریخ ۴/۴ ساعت ۸ صبح 

ترجمه

ترجمه کل فایل جداول و نمودارها مدنظراست فایل ترجمه در ورد تایپ شودزمان ۲ روز

حل تمرین درس یادگیری ماشین

حل تمرین درس یادگیری ماشین

تمرین اقتصاد پولی

چند تمرین اقتصاد پولیست که مطابق با خواسته تمرین حل شود.کتاب منبع اقتصاد پولی هاندا

شبیه سازی قسمت مود لغزشی

در مقاله فوق قسمت مود لغزشی شبیه سازی شود

حل تمرینات درس نظریه گراف

چند صفحه نمونه سوالات امتحان هست برای رشته کارشناسی نظریه گرافباید حل شوند

حل تمرینها

تمرین ها کامل حل شود

امتحان فیزیک

فردا ساعت ۱۰ ونیم سوالات امتحانی فیزیک رو میفرستم میخوام حل بشه.

بررسی اتمالی سیستم های قدرت

با استفاده از اطلاعات سرعت باد و تغییرات بار شبکه که پیوست شده است، پخش بار احتمالی را به دو روش سطح(. . .)

حل ۱۰ سوال فیزیک ۲

سلامیک فایل pdf که شامل ۱۰ سوال فیزیک دو می باشد باید حل شودباتشکر 

حل تمریناتdc

حل تمریناتdcفقط خیلی سریع تحویل داده بشه قبل ساعت ۸ شب

پروژه بررسی احتمالی

با استفاده از اطلاعات سرعت باد و تغییرات بار شبکه که در سامانه ی lms قرار داده شده، پخش بار احتمالی(. . .)

حل تمرین کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

تمارين درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی هستبه دانش مهندسی شیمی احتیاج داره. 

حل مسایل کتاب حسابداری مدیریت نوروش

حل مسایل کتاب حسابداری مدیریت نوروش فصل 9و10و11

عجله ای

خودم میتونم ولی وقتشو ندارم فعلا

حل تمرین حسابداری هردو سئوال

حل تمرین ها وپاسخ سئوالات هر دو صفحه ای که ارسال شده...............

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت

دو تا سوال از کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته عادل آذر .فقط همین دو تا تمرینه .با جواب کامل می(. . .)

نوشتن برنامه فعالیت های تاسیس شرکت دانش بنیان در ماکروسافت پروژه

موارد مورد بررسی: 1- تقویم کاری مخصوص پروژه (حتما باید شمسی باشد) 2- فعالیت ها (کامل و سطح بندی شد(. . .)

تمرین و شبیه سازی

حل تعدادی از تمرین ها به دلخواه و تعدادی شبیه سازی ها به دلخواه

برنامه نویسی اماری

در مورد پروژه اگر کسی بخواهد انجام دهد باید از توزیع وایبل داده تولید کرده و سپس بیست درصد داده ها ر(. . .)

برنامه نویسی در برنامه kail 4

ببینید میخام شبیه سازیش دز پرتئوس باشه و کد نویسیش در برنامه kail باشه و ساده قاب فهم و تمامی خط ها(. . .)

حل تمرین کتاب حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی اتکینسون

من حل تمرینات فصول ۵و۶و۷و۸ کتاب حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی کندال لتکینسون رو می خوام البته سوا(. . .)

سوال طراحی سیستمهای صنعتی

باسلامجواب رو نهایتا تا صبح فردا ساعت 7 صبح نیاز دارمسپاس

50 تا تمرین سیگنال و سیستم

50 تا تمرین سیگنال و سیستم

۶ سوال معادلات دیفرانسیل

۶ سوال دیفرانسیل لاپلاس و حل به روش سری ها و معادلات درجه ۲

حل تمرین فصل ۳ آنالیز ترکیبی

باسمه تعالی با سلام ودرود حل تمرین فصل ۳ درس مباحثی در ترکیبیات (آنالیز ترکیبی) دکتر عبادل(. . .)

انجام پروژه حسابداری

لطفا تمامی مطلوب است های پروژه انجام گردد

حل تمرین با sap یا ایتبس2016

این تمرین ها رو میخام با نرم افزار sap  یا ایتبس 2016 انجام بشه. 

دو تا شبیه سازی برای دو تا مطالعه موردی کتاب

با عرض سلام و وقت بخیر، در فصل نهم کتاب Smart Electricity Distribution Network.............Chen(. . .)

حل سوالها درس ساختمان

باسلامحل این سوالها با تمام چیزهایی که خواستند رو میخواستم برای درس ساختمان۱ مهندسی معماری

برنامه نویسی با کدویژن

موارد درخواستی را در کدویژن نوشته در پروتئوس اجرا و فایل ارسال گردد

شیمی آلی

سوالات را حل کنید مربوط به شیمی آلیرشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 

حل چند تمرین ریاضی ساده

سلام.یه چند تا تمرین هست زحمت بکشید.با راه حلمرتب و خوش خط.چند روزی وقت داره.مرسی

پروژه مباحث ویژه - پایتون

موارد زیر را برای مجموعه داده های انتخابی انجام دهید:الف) داده ها را لود کنید.ب) مجموعه های ورودی /(. . .)

حسابداری مدیریت نوروش

حل تمارین دو فصل ۹ کاربرد تحلیل تفاضلی در تصمیمات تولید و فصل ۱۱ کنترل بودجه ای و حسابداری سنجش مسئو(. . .)

حل تمرین و پاسخ به 3 سوال فرایند های احتمالی

سلام وقت بخیر 3 سوال در مورد فرآیند احتمالی هست حل این تمرین ها رو میخواستم ممنون میشم  اگر است(. . .)

مدلسازی تونل 2 قلو با phase2 ، محاسبه نشست زمین در حالات مختلف

با سلاممدلسازی تونل دوقلو با phase 2 ، فاصله مرکز به مرکز 15متر، محاسبه پروفیل نشست، همراه با گزارش(. . .)

حل مسئله تحقیق در عملیات 2

مدل ارائه شده در فایل پیوست را در اکسل مدل سازی و حل و نتایج آن را طبق فیلم آموزشی تفسیر نمایید.توجه(. . .)

حل تمرین اصول مهندسی زلزله و باد

حل چند تمرین اصول مهندسی زلزله و باد فایل تمرینات به صورت پی دی اف ضمیمه شده.

حل مسائل سرمایە گذاری

باسلام واحترام ۱۰ مسئلە است مرتبط با رشتە حسابداری درس سرمایە گذاری مرتبط با درس سرمایە گذاری کتاب آ(. . .)

حل تمرین احتمالات

سلام این سه تا سوال رو میخواستم حل کنیداستفاده از نرم افزار هم مجازه درصورت نیاز فقط لطفا کد های مرب(. . .)

حل تمرین کامل

سلام ممنون میشم این سوال رو حل کنین برام🤗

حل سوالات درس دینامیک

سلام نیاز دارم تا سوالات درس دینامیک که ۶ تا هست حل بشه

مکاترونیک ۲

جوابها پی‌دی‌اف شود

هوشش مصنوعی

گزارش کار الزامی استاز کد های آماده استفاده نشود

پروژه پی محاسبات نشست ها ، میلگرد ها ، طراحی پی

با سلام ، فردی آشنا به مهندسی پی و ژئوتکنیک نیاز می باشد . اطلاعات مورد نیاز و سوال ها در فایل آپلود(. . .)

رسم نمودار تابع

با سلاممتن سوال را به صورت فایل عکس برای شما بارگذاری می کنم. در سوال یک تابع معرفی کرده است که شامل(. . .)

حل تمرین درس اصول شکل دهی فلزات

چند تمرین درس اصول شکل دادن فلزات هست لطفا دقیق حل شود 

هدایت حرارتی

حل تحلیلی کدنویسی بشه و برای زمان های 0 تا 1000 ثانیه پلات بشه۲) دمای مرکز مربع با حل عددی (fdm) به(. . .)

تمرین درس مدار مخابرات

سلام میخواستم تمرینات به درستی برام حل کنید .

حل پنج عدد تمرین

حل پنج عدد تمرین با توضیح جامع وکامل؛خیلی فوری

تکلیف گرامر از کتاب modern English: exercises f non-native speakers

سلام. تکلیف اپلود شده برای درس گرامر میباشد. باید بر اساس کتاب modern English: exercises for non-nat(. . .)

بررسی ۱ قصیده از لحاظ بدیع و بیان

یک قصیده رو باید از لحاظ آرایه های بدیع و بیان بررسی کرد. برای نمونه کار یه فایل آپلود شده براتون فر(. . .)

کدزنی با پایتون

از کدهای آماده استفاده نشهگزارش کار الزامی است

حل تمرین ماشین های الکتریکی 3 رشته برق قدرت

با سلام۴ تمرین داشتم که میخوام با راه حل کامل و نه تستی برام حل بشن و جواب نهایی اونا رو دارم پس لطف(. . .)

رسم پروفیل طولی براساس اختلاف ارتفاع

با سلام رسم پروفیل طولی با جدول از نقشه هایی هوایی

پروژه درس متره و برآورد

پروژه درس متره و برآورد نقشه اسکن شده فایلش موجود هستش.پروژه انجام بشه به همراه توضیحات کامل که چطور(. . .)

MQTT-SN

یک پروژه با برد  rasspery pi و تحت پروتکل MQTT-SN  هستو باید با نرم افزار Wireshark اجرا ب(. . .)

نیازمند پروژه برق

برای اتمام دوره کارشناسی به یک پروژه دانشجویی برق نیاز دارم همراه با آموزش دفاعیهبه صورت تئوری، و تا(. . .)

نوشتن و انجام پایان نامه ارشد رشته اقتصاد

به کسی برای نوشتن پایان نامه ارشد رشته اقتصاد لازم دارم برای نوشتن فصل ۳ و ۴ و ۵ پایان نامه خیلی خیل(. . .)

کنترل غیرخطی با متلب

حركت پاندول ساده كنترل غير خطي شبيه سازي با متلب

حل تمرین درس اصول مهندسی سد

حل تمرین از درس اصول مهندسی سد که به روش انتگرال گیری حل میشود ، و همچنین در سوال A برابر 6 در نظر گ(. . .)

توابعی در متلب حل مسله

سوالات بطور مجزا و با شرح کامل جهت ارایه به استاد جواب داده شود.1.توابعی در متلب بنوسید که یک سری زم(. . .)

توابع در متلب

سوالات بطور مجزا و با شرح کامل جهت ارایه به استاد جواب داده شود.1.توابعی در متلب بنوسید که یک سری زم(. . .)

حل تمرین درس ارتعاشات مکانیکی

حل یک تمرین از ارتعاشات مکانیکی

پروژه صحت سنجی مقاله جداگننده سیکلون با نرم افزار فلوینت

با سلام لطفا یکی از مقالات بالا یا اگر مقاله ای در ارتباط با سیکلون دارید با نرم افزار فلوئنت اعتبار(. . .)

مقایسه اشعار دو شاعر با هم دیگر از لحاظ گویش ، سبک ، آرایه ها

مقایسه اشعار دو شاعر با هم دیگر از لحاظ گویش ، سبک ، آرایه ها . مثلا مقایسه قصیده مولوی و حافظ به صو(. . .)

لومریکال

با سلام ی پروژه دارم در مورد درس مدار مجتمع نوری میخوام ی مقاله انگلیسی در مورد پلاسمونیک با نر(. . .)

آمار و احتمال تمارین کلاسی

تمرین کلاسی و واقعا باید درست و دقیق حل بشه مطمئن و اینکه نمیتونم خیلی زیاد واقعا هزینه کنم چون تمری(. . .)

بهینه سازی اندازه سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

لازم است گزارش پروژه شامل موارد زیر باشد: صفحه عنوان - چکیده - فهرست مطالب - فصل1: مقدمه - فصل2(. . .)

حل چند تمرین طراحی الگوریتم

به شخصی مسلط به حل تعدادی تمرین طراحی الگوریتم نیازمندم

تمرینات مبانی ترکیبیات

تمرینات مبانی ترکیبیات از بخش مربع لاتین

حل تمرین مدار 2 قضایای شبکه، گراف ها، و

با سلام حل تمرین مدار 2 الکتریکی، سوالات بسیار ساده هستند، بعضی هاشو شاید با 4 الی 5 خط نوشتن ح(. . .)

حل تحلیلی مسئله لذا مسئله پایدار هست

حل تحلیلی دستی مسئله و در صورت امکان حل با نرم افزار متلب

پروژه cfd

نوشتن برنامه شبکه بندی با متلب یا فوران و اجرای آن در برنامه tploc

تبدیل فوریه و کانولوشن

با سلام در تمرین حاظر هدف رسم قسمت (ب) سوال (که در فایل ضمیمه با پس زمینه سبز مشخص شده است) توسط نرم(. . .)

۵ سئوال درس آمار

حل ۵مسئله مربوط به تمرین درس آمار

ترجمه فایل pdf مرتبط با روش جامع اندازه گیری

ترجمه فایل pdf مرتبط با روش جامع اندازه گیری Comprehensive Preliminary Sizing/Resizing Methodلط(. . .)

حل تمرین درس بناهای آبی

با سلام به یک نفر مسلط به درس بناهای آبی کتاب دکتر بیرامی نیازمندم.جهت حل تمرینات آخر فصل

حل تمرین کتاب vhdl

حل تمرین کتاب vhdl تحلیل و مدلسازی سیستم های دیجیتال نویسنده دکتر نوابی فصل های سوم تا هشتم

حل تمرین درس طراحی لرزه ای بصورت دستی با استفاده از استاندارد 2800 ویرایش چهارم

حل تمرین درس طراحی لرزه ای بصورت دستی با استفاده از استاندارد 2800 ویرایش چهارمتمام قسمتهای سوال بصو(. . .)

حل مسائل آخر فصل کتاب

حل مسائل فصل یک و دو و سه و چهار و پنج و شش این کتاب را خواستارم

تمرین درس سیگنالها و سیستم ها

8 تا تمرین سیگنال و سیستم رشته کامپیوتر سیگنال زمان گسستهسیگنال نمایی مختلطدوره تناوبخواص حافظه(. . .)

حل تمرین فیزیک هالیدی مباحث فصل 9 و 10 و 11

حل تمرین فیزیک هالیدی مباحث فصل 9 و 10 و 11 که فایل پی دی اف آن ارسال شده است

حالات گذرای سیستم های قدرت

حل تمرینات حالات گذرای سیستم های قدرت مقطع ارشد.فوری

توزیع انرژی الکتریکی

توزیع انرژی الکتریکی مقطع ارشد..فوری

تحلیل چرخدنده و تحلیل بادامک

مطلوب است حل مسایل به صورت دستی

پردازش تصویر با پایتون

با سلام 4 تمرین برای پردازش تصویر با پایتون هست . لطفا توضیح یا کامنت هم داشته باشه که متو(. . .)

حل تمرین مهندسی ریاضی پیشرفته

تمرینی بای درس مهندسی ریاضی پیشرفته برای مقطع ارشد 

شیمی فارماکولوژی

سلام واسه ساعت ۱۲ امتحان دارم خارج کشور هستم سوالات سخت نیستن خودم ترجمشون میکنم میگمکسیم شیمی خونده(. . .)

حل دستی محاسبه ظرفیت

حل دستی محاسبه ظرفیت محوری

Generate new molecules toxicity

نيازمند به شخصي كه وارد به هوش مصنوعي/ياد گيري ماشين و رشته مهندسي شيمي باشد و بتواند با استفاده از(. . .)

نیازمند فردی مسلط به پایپ سیم pipesim

کسی رو میشناسی مسلط به پایپ سیم (pipesim) باشه؟؟؟

انجام محاسبات و ترسیم شکل

باسلام. من برای در س طرح هندسی می خواهم که سوالات زیر حل و شکل ها ترسیم شوند. از آیین نامه 415 (آیین(. . .)

سری توانی و بهینه سازی

بهینه سازی و سری توانیمعادلات دیفرانسیل ریاضیات پیشرفته

حل

حل کامل مسئله 

چهار سوال ریاضی دو توابع چند متغیره

سوال ریاضی دو توابع چند متغیره

حل 4 سوال حسابداری صنعتی 1

یه نفر مسلط به حسابداری صنعتی برای حل این 4 سوال با قیمت منصفانه 

استاتیک

حل تمرینات طی یک ساعت

مسلط به نرم افزار PSCAD

مدارهای آپلود شده به وسیله نرم افزار PSCAD ترسیم شوند

حل یک سوال حسابداری که اسکرین آن فرستاده شده

سلاممیخواستم نمونه سوال پیوست رو برام حل کنید.

بازنویسی مقاله

سلام یک مقاله هست که با شبکه عصبی شبیه سازی شده و من دوباره با الگوریتم ژنتیک شبیه سازی کردم و نتایج(. . .)

EMTP شبیه سازی

سلام می خواستم مقاله ای که این جا میزارم رو با نرم افزار EMTP شبیه سازی بشه با قیمت مناسب

تمرين درونيابي تابع جدولي

تمرين:چند جمله اي درونياب تابع جدولي زير را بر حسب لاگرانژ و تفاضلات تقسيم شده نيوتن به دست اوريد؟42(. . .)

پروژه ادبیات فارسی

لطفا این فایل در یک قالب ورد با اسم و مشخصات زیر با کلماتی متفاوت انجام شود و بعد در نهایت مجددا به(. . .)

حل تمرین شناسایی سیستم

حل و انجام در متلب+تحلیل کامل هر 3قسمت

حل تمرین آزمایشگاه مدار های مخابراتی

چند تا سوال که در فایل پیوست هست ،میخوام با جزئیات کامل حل بشه 

پروژه پایانی

سلام، موضوع پروژه: بررسی روشهای مدلسازی مکانیزمهای رباتیکی با استفاده از نرم افزار آدامز.

حل یک مساله با دو سری اعداد متفاوت درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

به یک نفر مسلط به درس کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت نیاز دارم تا بر بروی کاغذ نه نرم افزار ها بت(. . .)

موضوع تو حوزه آموزش باشه هرچی خودتون صلاح میدونید

قالب ش بر اساس عکس که فرستادم باشه کپی نباشه و آمار ها و ضریب ها خودساخته باشه .

تمرینات فقط تمرین های درس حسابداری مدیریت دکتر نوروش فصل ۴ تا ۱۱

تمرینات فقط تمرین های درس حسابداری مدیریت دکتر نوروش  فقط  فصل ۴ تا ۱۱......امتحان دارم اگ(. . .)

انجام تکلیف درس هواواقلیم

۴تکلیف مربوط به درس هواواقلیم هست کاربااکسل هست ونرم افزارگلباد نحوه انجامشون بصورت کلیپ هست با(. . .)

طراحی سازه صنعتی

مطابق عکس ارسالی تمامی موارد شامل طراحی سوله در سپ، طراحی  فونداسیون در سیف، نقشه های اجرایی در(. . .)

طراحی سوله

مطابق عکس ارسالی تمامی موارد شامل طراحی سوله در سپ، طراحی  فونداسیون در سیف، نقشه های اجرایی در(. . .)

پروژه کارشناسی دانشگاه

باعرض سلام.پروژه در مورد مکانیابی بهینه منابع  انرژی تجدید پذیر(خورشیدی یا بادی)جهت استحصال بیش(. . .)

پروژه سازه های فولادی دانشجویی

شهر تهران خاک تیپ ۴ بادبند ضربدری در نظر بگیرید

حل یک سوال دینامیک ماشین، مرتبط با فصل‌های سرعت و شتاب نسبی و دستگاه دوار

یک سوال دینامیک ماشین هست که با روش‌های سرعت و شتاب نسبی و تحلیل شتاب در دستگاه دوار باید حل بشه و ب(. . .)

حل سوالات ادوات فکتس

حل سوالات ادوات فکتس

حل سوالات دینامیک سیستم قدرت1

حل سوالات دینامیک سیستم قدرت1

حل تمرین مکانیک سیالات

حل تشریحی تمرینات رو میخواستم در سریعرین زمان 

سوالات حسابداری قیمت تمام شده

سوالات ۲ و ۳ و ۴ نیاز به حل شدن داره🙏🏻🙏🏻🙏🏻مبلغ درخواستی رو بفرمایید ممنون

حل یک عدد تمرین

حل یک عدد تمرین مربوط به درس طراحی مبدل های حرارتی با توضیح کامل

vision documentation برای سایت

سلام یه vision documentation میخام برای یه سایت لوازم یدکی که عنوان هایی که تو عکس آمده رو داشته باش(. . .)

برنامه نویسی در eplan

برنامه نوییسی ک نقشه کشی در eplan

طراحی کافه رستوران

سلام وقتتون بخیریک پلان با ابعاد مورد نظر هست که باید با برنامه ی راینو طراحی داخلی بشه با کاربری کا(. . .)

شبیه سازی سیستم های فازی معرفی مدل رابطه ای فازی جی-نرمال با نرم افزار متلب

فایل ارسالی شامل : 1. فایل متن اصلی مقاله.  2.ترجمه مقاله  3.موارد خواسته شده برای شبیه سا(. . .)

حل تمرین درس تئوری اطلاعات ارشد مخابرات سیستم

سلام ۵ سری نمونه سوال تیوری اطلاعات از دروس ارشد مخابرات سیستم رو می خوام کامل و صحیح حل بشه.ممنون

حل دو سوال از dsp

سلام حل این دو سوال به صورت کامل و درست می خوام

حل مسائل حسابداري

حل مسائل حسابداري هتلداري اگر لازم بود جزوه ي استاد رو د اختيارتون قرار خواهم داد

حل ۵ سوال از درس الکترونیک قدرت ۲ ارشد

سلام وقتتون بخیر، ۵ سوال از درس الکترونیک قدرت ۲ آپلود کردم که تا ۱۰ روز دیگه هم بدستم برسه مشک(. . .)

حل تمرین درس سلول خورشیدی

حل تمرین درس سلول خورشیدیراه حل منطقی و قابل فهم الزامی است. اسلاید های مربوط به درس بعد از قبول کرد(. . .)

حل میان ترم

با سلام حل مسله در قسمت مطلوب است موارد درخواستی زده شده ثبت دفتر کل روزنامه تراز ازامیشی و سود(. . .)

ساخت

پروژه شامل دو بخش است که ساخت هم داردتوضیحات واضح است

حل تمرین از آمار و احتمال مقدماتی

حل یک سوال دو قسمتی از آمار و احتمال مقدماتی

عکس از مراحل کار به ترتیب با لب تاپ گرفته شود

سلام خسته نباشد من لب تاپ ندارم این تمرین ها یابد مراحل شو با لب تاپ عکس بگیریم 

مربوط به درس ترمودینامیک ومکانیک آماری 2 رشته فیزیک است، نمودار هارا با استفاده از هربرنانه ای می‌شود رسم کرد ولی اکسل بهتر است

همه ی نمودار ها باید کاملا درست و صحیح رسم شوند چون خیلی برایم مهم هستند این تمرین ها، وبه صورت یک ف(. . .)

تمرین ریاضی گسسته

تمرین ریاضی گسسته دوره کارشناسی

تمرین پیشرفته ۲

دو عدد سوال درس پیشرفته ۲ فرستادم حل کاملش رو میخوام

ارائه جبر پیشرفته با وویس

این قضایایی که در فایل موجود است،با توضیحات کامل و ارائه مثال برای انها به صورت نوشتاری و وویس باشد.(. . .)

تمرین کلاسی درس ریزپردازنده

این تمرین ها تمرین کلاسی هستند و من میخوام لطفا واضح و خوانا حل بشه تا بتونم با خوندنش بفهمم موضوع ر(. . .)

ژنتیک

جواب همه تمرین ها یا نهایت فقط سه صفحه اول

گسسته

در عکس

حل تمرین درس ابزار دقیق دانشگاه ازاد

با سلام ۵ تا سوال ابزار دقیق هستش که به صورت تشریحی میخوام حل شه 

حل سوال نظریه زبان ها و ماشین ها

کشیدن PDA از روی زبان به همراه نوشتن قوانین دلتای مربوطه برای آن.

حل سوالات مدیریت مالی مبحث ارزش پولی و زمانی

سلام وقت بخیر9 تا سوال مدیریت مالی از بخش ارزش پولی و مالی هست که به صورت تشریحی میخوام حل بشهممنون

حل تمرین درس ابزار دقیق

حل تمرین درس ابزار دقیق 

حل تمرین های کتاب نگاهی تازه به بدیع از دکتر سیروس شمیسا

حل کامل تمرین های کتاب نگاهی تازه به بدیع از دکتر سیروس شمیسا

یک تمرین از کتاب اریکسون

لطفا یک تمرین از کتاب اریکسون که فرستاد شده را حل کنید

Quartus

سلام. لطفا برای هر تمرین زمان و قیمت ارسال شود به صورت مفکک. نرم افزار quartus. چون quartus در(. . .)

کاربرد رمزنگاری

این یک پروژه رمزنگاری بسیار ساده است که با یکی از این کتابخانه‌ها (محدود به OpenSSL نیستید)، AES را(. . .)

حل دو سوال از درس ریاضی 2

حل تشریحی دو سوال از درس ریاضی عمومی 2

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

با توجه به اطلاعات درون فایل:1:نام آزمایش   2:هدف آزمایش  3:تئوری آزمایش 4: شرح آزمای(. . .)

توضییح برنامه با ویس

با عرض سلام و احترام ۴ تا برنامه هست در بالا، و جوابهای همه هم هست، جوابهای برنامه هم نوشته شده(. . .)

حل تمرین درس پروژه بارگذاری

به یک نفر مسلط به درس بارگذاری پروژه برای حل این تمرین نیازمندم.(دوستانی که عمران یا مدیریت پروژه خو(. . .)

مدارهای یکی یکی به جای دیگری و یکی پس از دیگری

 شبیه سازی مدارهای یکی بجای دیگری  در دو حالت دستی و اتومات (تایمر دار) و یکی پس از دیگری(. . .)

اثبات فرمول اول

باسلام.این فرمول اثبات شود.

صفحه 42 تمرین 34 به حلش نیاز دارم

با سلام در کتاب اپلود شده پیوستی صفحه 42 تمرین 3.4 هست که از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی نام برده به(. . .)

پروژه کارگاه ماشین ابزار

با توجه به اطلاعات درون فایل،درباره موضوع(بررسی انواع ابزار های(تیغچه برش) دستگاه های فرز افقی و عمو(. . .)

حل تمرین شماره 3 تئوری تصمیم گیری

پاسخ بصورت کامل و بصورت دستی یا تایپ شده باشد.

جواب سوالات

جواب سوالات در متلب

حل چند تمرین آماراحتمال

ممنون میشم با راه حل کامل و درست این چند تا تمرین احتمال رو حل کنید.. 

اجرای برنامه درون یابی به روش ماتریس در متلب

نوشتن کد و برنامه ای که با پیدا کردن دترمینان ماتریس،درون یابی به روش ماتریس رو پیدا کنه....در حقیقت(. . .)

مدل بوم کسب و کار

مدل بوم کسب و کار برای یک شغل رو لطفا برام درست کنید مثلا شرکت ایرانتلنت یا هر شرکتی که خودتون میدون(. . .)

گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح

با توجه به اطلاعات درون فایل:1:نام آزمایش   2:هدف آزمایش  3:تئوری آزمایش 4: شرح آزمای(. . .)

تمرین پردازش تصویر دیجیتال

تعدادی تمرین پردازش تصویر ساده دارم که باید با نرم افزار متلب انجام بشه .

رسم نمودار snrc در متلب

رسم نمودار snrc طبق مثال پیوست شده در سطح مقطع راداری 1 و 0.1یعنی این مثال را با سطح‌مقطع راداری ۱و(. . .)

نظریه بازی های ایستا و پویا

سوالات نظریه بازی ها رشته اقتصاد کارشناسی 

حل یک عدد تمرین آمار

حل یک تمرین آمار تک بخشی 

کدزنی با متلب و پایتون

قسمت ۱ سوال رو نمیخوامگزارش کار الزامی است

گزارش کار آزمایش ترمودینامیک دستگاه تست تبرید یخچالی

با توجه به اطلاعات داخل فایل،۴ردیف اول جدول صفحه ۲ پر شود و محاسبات آن بطور جداگانه در صفحه ای دیگر(. . .)

حل تمرین درس حسابگرهای زیستی بیوانفورماتیک

با سلامدر حل تمرینات فوق از سایت ncbi,galaxy و زبان پایتون و R  استفاده میشود.

محاسه متره و براورد يك واحد 42 متري

با سلاملطفا نسبت به متره و براورد ساختمان ارسال شده، با داشتن الگوي ارسالي در قالب فايل ورد اقدام شو(. . .)

تمرین برنامه نویسی متلب

برنامه ای بنویسید که تابع بازگشتی ضرب دو عدد را نشان دهد 

حل تمرین آز مهندسی نرم افزار

حل تمرین بر اساس موضوع پروژه ی ( تشخیص چهره ) 

حل دستي معادلات ديفرانسيل با روشهاي اجزا محدود و توابع وزنی و …

حل چندین مساله امتحانی به روش دستی مربوط به حل معادلات دیفرانسیل در یک بعد با روش های FDM، FEMو Gale(. . .)

ارتعاش مکانیکی حل معادله شش درجه آزادی

حل سوالات قسمت محاسبات اولیه را لازم دارم. برای درس آزمایشگاه ارتعاشات هست.

سوال کنترل

رابطه ورودی و خروجی مدار را بدست آورید کاملا ساده سازی بشه

ساخت پاور پوینت از روی مقاله

برای یک ارایه ۱۰ دقیقه ای از مقاله پاور پوینت بسازید در پاور پوینت متغیرهای مستقل و وابسته، فرضیه سو(. . .)

حل ۵تا سوال از درس الگوریتم پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد نرم افزار

با سلام فایل مربوطه دارای ۵سوال از درس الگوریتم پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد استتقاضای حل ان را دارم

مسئله اصول حسابداری۱

سلام ، من ثبت های دفتر روزنامه و دفتر کل tو تراز ازمایشی تعدیل شده رو میخوام صفحه دوم کنار بیمه(. . .)

حل انتگرال

حل انتگرال طبق فایل آپلود شده که جواب نهایی بر حسب تابع خطا بدست می آید

بررسی خازن در مدار acفیلتر-صافی

حل سوال و شکل مدار و شکل نمودار ولتاژ در اسیلوسکوپ در پروتئوس(برای جواب بهتر ظرفیت خازن میتواند افزا(. . .)

تمرین فصل اول ترمودینامیک اماری مبانی وکاربرد ها

تمرین فصل اول شماره 16 18 17 24 27 28 30 31 32 45 50

حل مسائل مکانیک امواج اب

حل مسائل مکانیک امواج اب ترجمه دکتر آشتیانی فصل های ۱ و ۲ و۳ و۴ و ۵ و۱۱

حل تمرین اجزا محدود ارشد عمران سازه

با سلام لطفا من رو در حل این تمرین ها کمک کنید ممنون مربوط میشوند به درس اجزا محدود رشته عمران ارشد(. . .)

حل تمرین فولاد 2

میخوام این سوال رو برام مرحله به مرحله کنید و با کوچکترین جزییات رو برام توی پاسخ شرح بدین و تمام مر(. . .)

حل تمرین آمار و احتمال

سلام وقت بخیرمن یک تمرین تئوری و یک تمرین عملی به زبان R برای درس آمار و احتمال دارم و تا روز پنج شن(. . .)

تمرین درس تاسیسات الکتریکی

 درس تاسیسات الکتریکی، از کتاب مهندسی روشنایی کلهر، فصل دوم تمرینات: 1-2-3-4-8، فصل سوم تمرین5،(. . .)

مدار دیود

حل یک سوال دیود

انجام پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز ۱۰

انجام پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز ۱۰

سوالات مقاومت سازه

با سلام خدمت دوستان گرامی دو تا پروژه سوالی هست باز دروس مقاومت سازه برای حلش به کمک عزیزانی که آشنا(. . .)

فایل pdf گویای مطلب هست و زمان تحویل پروژه هم لطف بفرمایید ممنون

مراحل انجام پروژه:1 - جمع آوري، دسته بندي و مرور مستندات مختلف در خصوص تجارت همتا به همتا2 - بیان مف(. . .)

سلام سه تا سوال صدور بلیط دارم اگه کسی می‌تونه حل کنه پیام بده

این درس صدور بلیط خارجیه که سه تا سواله 

بی زحمت این دو سوال حل شود

حل سوالات آمار 

توضیح درس توپولوژی جبری

توضیح درس توپولوژی جبری برای سیمینار

تمرین فرایند تصادفی

سلام وقتتون بخیردرخواست حل تمرین ۶سوال درس فرایند تصادفی را دارم.

حل مسائل بطور کامل

با سلام و عرض ادب مسائل با مراحل و توضیحات کامل حل شوند؛ ضمنا مساله و سوال تکراری نیز زیاد دارد(. . .)

۳ سوال آمار مربوط به توزیع نرمال

حل ۳ سوال مربوط به آمار

طراحی یک سیستم آبیاری در یک زمین ۵۰۰ هکتاری

سلام . این یک پروژه ارشد دانجشویی است که باید یک زمین به وسعت 500 هکتار که در ان درخت کنار و با(. . .)

سلام برای تحلیل محتوای کتاب درسی هست

سلام دوستان یه تکلیف برای درس تحلیل محتوای کتاب درسی تو رشته آموزش ابتداییه نمونه کار هارو هم گذاشتم

درایو کردن روابط و معادلات در مقاله و استحصال گراف های مقاله

با سلاملطفا تمام روابط مقاله پیوست را درایو کرده و ضمنا تمامی گراف ها با نرم افزار رسم شود.ممنون

درایو کردن روابط و معادلات مقاله به همراه استحصال گراف ها

با سلاملطفا روابط و معادلات مقاله پیوست را درایو کرده و گراف های مقاله رو با یکی از نرم افزازهای میپ(. . .)

تمرین ریاضی مهندسی اعداد مختلط

با سلام ۷ تا دونه تمرین دانشجویی ریاضی مهندسی اعداد مختلط  ممنون میشم قبول زحمت بفرمایید اگر ام(. . .)

تکیف درس مهندسی اینترنت

جواب تکلیف مهندسی اینترنت رو میخوام سریع 

حل تمرینات پایان فصل کتاب طرح و تحلیل پلاستیک قابها ترجمه دکتر کاوه

با سلام من یه نفر رو میخوام که درس تحلیل غیرارتجاعی سازه رو کامل مسلط باشه و تمرینات پایان فصل کتاب(. . .)

حل تمرین هوش مصنوعی با پایتون و متلب

گزارش کار با ورد الزامی است

کمک در حل چند تمرین سی شارپ

کمک در حل چند تمرین سی شارپ

حل تمرین حسابداری بیشتر برام حل ثبت‌های روزنامه و ثبت‌های اصلاحی مهمه انجامش

حل تمرین حسابداری بیشتر برام حل ثبت‌های روزنامه و ثبت‌های اصلاحی مهمه انجامش

Gisو عکسهای هوایی

Gisو عکسهای هواییطبق دستورالعمل فایلها،انجام شود.

حل تمرین درس انالیز ریاضی

سلام و خسته نباشید خدمت فریلنسر های عزیزیکسری تمرینات در خصوص درس انالیز ریاضی هست که تا ساعت 9 شب ا(. . .)

حل تمرین حسابداری درس مدیریت مالی

یک سری سوالات مربوط به درس مدیریت مالی رشته حسابداری میباشد.

حل تمرینات درس اجزا محدود

تمرین درس اجزا محدود که مربوط به المانهای  تیر که با نرم افزارمتلب حل بشه.

پروژه درس اصول اقتصاد رشته MBA

یک صنعت انتخاب شود(صنعت خودرو یا ...) و با گزاره های زیر تحلیل شود. تحلیل بین 7 تا 10 صفحه باشد کافی(. . .)

۴۸ سوال ریاضی دهم تجربی

جواب سوالات به ترتیب باشد و دستنویس و خوانا 

حل یک تمرین مبانی اقتصاد کلان از کتاب منکیو

یک سوال مبانی اقتصاد کلان از کتاب منکیو شامل ۴ بخش الف ب ج د  سوال شماره ۶ 

مصالح روسازی شهر اسفنجی

استراتژی شهر اسفنجی و کاربرد مصالح روسازی در این شهر 

تشخیص وضعیت روسازی راه با استفاده ازجمع سپاری داده crowdsourcing مبتنی بر گوشی های هوشمند در شهرهای هوشمند

تشخیص وضعیت روسازی راه با استفاده ازجمع سپاری داده (crowdsourcing) مبتنی بر گوشی های هوشمند در شهرها(. . .)

سوال مبانی

حل تمرینات

حل تمرین صفحه ۴۹ کتاب برنامه ریزی سیستم های تولید نوشته دکتر آریانژاد

تمرین صفحه ۴۹ از فصل دوم کتاب برنامه ریزی سیستم های تولید اثر دکتر میربهادرقلی آریانژاد رو به ۵ روش(. . .)

توابعی در متلب

توابعی در متلب بنویسید که یک سری زمانی را در ورودی گرفته و نمودار توابع ccf.rcfرا رسم کنید به عنوان(. . .)

رابطه ورودی و خروجی مدار

رابطه ورودی و خروجی مدار بالا را بدست آورید

حل پنج سوال درس مخابرات دیجیتال

سلام پنج عدد سوال درس مخابرات دیجیتال نیازدارم تا دوشنبه شب حل بشه 

حل تمرين مسائل حسابداري

يك مسئله ي حسابداري هست كه ميخواستم ببينم حلش چطور هست ممنونم ازتون توي عكس مسئله نوشته شده و بايد ت(. . .)

پروژه فولاد و بتن طراحی دستی

سلام وقت بخیر . یک پروژه فولاد و یک پروژه بتن با مشخصات زیر دو دهنه در جهت x دو دهنه در جهت y د(. . .)

دوتا مسئله نقشه برداری حل شود

دوتامسئله نقشه برداری حل شود

حل تمرین فیزیک 2

حل تمرین فیزیک 2 با جواب کامل و لطفا جواب ها با فرمول های آن سوال باشدقیمت مناسب لطفا پیشنهاد ب(. . .)

دوتامسئله حل شود

دوتا مسئله نقشه برداری که از شما میخوام حل کنید

حل سوالات امتحانی طراحی مدار با فناوری نانو

حل سوالات امتحانی طراحی مدار با فناوری نانو

پیشرفته ۱

مسئله پیشرفته ۱ هست از کتاب دکتر حسن همتی ،ثبت رویداد های حسابداری شو انجام دادم ،در بستن حساب شعبه(. . .)

بازتولید مقاله انرژی خورشیدی

با سلام و احترام.  بازتولید یکی از ۴ مقاله انرژی خورشیدی تحت متلب بهمراه گزارش کار ورد.حداکثر ظ(. . .)

حل سوالات فایل اپلود شده مربوط به درس ادوات فکتس

حل سوالات فایل اپلود شده مربوط به درس ادوات فکتس

حل۶ تمرین الکترومغناطیس با توضیحات

تمرین الکترومغناطیس قضایای گاوس شدت میدان و اختلاف پتانسیل و …

استخراج معادلات دینامیکی سیستم روتور

استخراج معادلات دینامیکی سیستم روتور و کدنویسی سیستم روتور مشخص شده در عکس فرستاده شده که سیستم روتو(. . .)

تمرین حل مسائل حسابداری

حل تمرین حسابداری

تمرین درس آبهای زیرزمینی

۴ تمرین از درس آبهای زیرزمینی داشتم.از مبحث حرکت آب در لایه های زیرزمینی(از فصل ۱۰ کتاب هیدرولوژي عل(. . .)

رسم نمودار پله

لطفا فقط سریع همراه با جواب تشریحی

حل تمرین درس آشوب و دینامیک های غیر خطی

انجام چند تمرین کلاسی از کتاب درسی

کمک به تکمیل گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۱

کمک به انجام تکمیل گزارشکار آزفیزیک ۱

حل این تمرین

حل تمرین اصول حسابداری ۲

لطفا سریع وباقیمت مناسب

همراه با تشریح مسئله

جواب حل تمرین ارسال شده

تا ساعت 10 امشب 10 اردیبهشت

میکروکنترلر

نحوه برنامه نویسی میکروکنترلر برای سنسور یک طرف IR: این برنامه باید طبق پروتکل Rc5 نوشته شود. در(. . .)

حل مسائل مبانی حسابداری واحد های کشاورزی دکتر محسن شوکت فدایی

حل مسائل وسوالات چهار گزینه ای کتاب مبانی حسابداری واحدهای کشاورزی دکتر محسن شوکت فدایی

حل تمرین هوش مصنوعی

سلام - 4 تمرین دارم مربوط به درس هوش مصنوعی اگر تسلط دارید پیام بدید

برنامه نویسی فرترن

سلام در این تکلیف باید برنامه نوشته بشه و اسکرین گرفته و درنهایت تمامی پاسخ ها به صورت یک فایل پی دی(. . .)

تهیه کل حساب های تی و تراز آزمایشی ۴ ستونی

لطفا راه حل این مسله رو برای من بفرستید رشته مدیریت بازرگانی هستم ترم یک حسابداری ۱ 

امتحان روش تحقیق

سلام  درس روش تحقیق میان  ترم  که بصورت  تیک  هومهممنون  میشم کمک کنید(. . .)

راهنمایی در مورد نقطه تعادل در معادلات

با سلاممن نحوه بدست آمدن M در فایل پیوست شده رو میخوام ممنون میشم اگه کمک کنید

تمرین های پردازش سیگنال حیاتی

چند تا تمرین پردازش سیگنال حیاتی ارشد مهندسی پزشکی دارم که روز 23 اردیبهشت به دستم میرسه و فقط کمتر(. . .)

دو تا سوال الكترونيك تا ساعت 13 روز هفت ارديبهشت امروز

قيمت بالا ندين دوتا سواله ممنونسريع هم ميخوام جوابشو 

تمرین جبر خطی دانشجوی ریاضی ترم 4

حل سوالات رو به طور کامل می خوام چون زیاد اشنایی ندارم لطفا به صورت خلاصه نباشه .

حل تکلیف درس حسابداری مالی۱

حل تکلیف مسائل درس مالی ۱ 

امتحان تیک هوم درس روش تحقیق کمی و کیفی مقطع ارشد

پاسخ به سوالات بصورت عالی. و تاحد ممکن از سایتهای معتبر استفاده شود و همچنین باذکر منابع جستجوشده و(. . .)

تجزیه svd در متلب

مجموعه داده تست انجام تجزیه svd و استخراج ویژگی‌ها 

تکلیف فارسی

معنی شعر ، تفسیر و تحلیل متن در آرایه های ادبی ، زبانی و … 

طراحی سیستم فازی

طراحی یک سیستم حل فاصله فازی با استفاده از متلب

رسم نمودار چگالی حالات انرژی با نرم افزار متلب

سلام، فایل دادە ها و فرمول ها رو بارگزاری کردم، در اخر باید نموداری بە دست بیاد کە بارگزاری شدە.کد ب(. . .)

آزمایشگاه فیزیک ۱

ازمایش قوانین نیوتن ۱و۲ هستشدو تا سوال بیشتر نیست و یه نمودا داره که باید روی برگه شطرنجی کشیده(. . .)

حل دو سوال طراحی الگوریتم

دو سوال می باشد که قیمت توافقی است

پروژه هوش مصنوعی با زبان پایتون

من گزارشکار به صورت مفصل میخوام و خیلی خوب کدها رو توضیح داده باشه که بتونم ارایه اش بدم

حل ۳ سوال آمار تقریباً ساده

حل ۳ سوال آمار تقریباً ساده 

حل تمرین مکانیک خاک۱ رشته عمران

سلام وقت بخیر۳۰ سوال با سختی متوسط دارم که میخوام حل بشه.سوالات در مورد مکانیک خاک یک هست،از فصل یک(. . .)

حل تمرین فف

به وضوح بیان شده در تمرین

حل یک سوال سیستم های دیجیتال مبحث میزتست و زبان وریلاگ

عنوان سوال = برای دیکدر موجود در عکس یک میز تست مناسب بنویسید. با توجه به میز تستی که نوشته اید، سیگ(. . .)

حل تمرین کاربرد تئوری تصمیم گیری

مسئله شامل چند بخش است که شاملیافتن پاسخ بهینه ، ایجاد مدل برنامه ریز خطی .فرموله کردن وحل کردن(. . .)

ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی مقاله5431 کلمه

برنامه متلب

فایل مثال رو از شماره یک تا سه میزارم و تو متلب نوشته بشه و خروجی هم گرفته بشه و فایل 4 تا 6 هم آم(. . .)

حل تمرینات درس آمار و احتمالات

حل تمرینات درس آمار و احتمالات

رفع ارور zsh: segmentation fault در طراحی بافر منیجر

سلاممن باید یه بافر منیجر طراحی کنم و روی گیت پوش کنم اما به یه اروری برخوردم.لطفن کمکم کنین

حل مسئله با برنامه نویسی پایتون

تمرین به فرمت zip همراه با کدهای مربوطه و گزارش کار کامل

حسابداری

با سلام تمرین فوق نیاز به حل مسئله دارد با راه حل و موارد خواسته شده که در تمرین ذکر شده لطفا راهنما(. . .)

صرف ۸ فعل بصورت جمله

سلام وقت بخیر من یه تکلیف صرف کامل فعل دارم به صورت جمله مثل مثالی ک فایلشو بارگذاری کردم(. . .)

انجام تمرین کلاسی با arena

مطابق فایل تمرین انجام شود

طراحی به صورت گیت های منطقی

باید گیت های منطقی کشیده شود روی کاغذ و فیلم بگیرید و توضیح دهید و خروجی رو بدست بیارید که 0 می شود(. . .)

حل تمرینات ریاضیات

تمرینات زیاضی آسانی هستند لطفا هرچه سریعتر انجامشون بدید

حل تمرین آمار ۱۰ سوال تک بخشی

حل تمرین آمار ۱۰ سوال تک بخشی

محاسبه تیر برق

سلام اگه امکانش هست تمرین داخل فایل یک رو سریع برام انجام بدین با قیمت مناسب

بهبود عملکرد روشنایی خیابانها با وجود نویز به کمک منطق فازی در شهر هوشمند

مقاله با موضوع بهبود عملکرد روشنایی خیابانها با وجود نویز به کمک منطق فازی در شهر هوشمند ۱۱ تا(. . .)

حل تمرین درس کنترل سازه ها میراگر اصطحکاکی

با سلام و احترام تمرین فوق مرتبط با کنترل سازه ها و میراگر اصطکاکی میباشد . در صورت قبول حل فای(. . .)

رسم نمودار امپدانس

سلام خسته نباشید. می خواستم بدونم امکانش هست براتون شکل 3c این مقاله را برای من بدست بیارین

تشریح کامل فرمول های مقاله ارسال شده

تمامی فرمول های مقاله مورد نیاز است. اما اولویت اصلی با تشریح ۱۴ فرمول اولیه این مقاله می باشد.یک هن(. . .)

حل تمرین آمار مربوط به قوانین بیزین با زبان R

سلام روز بخیر. یه هوم ورک دانشگاهی هستش به انگلیسی و جواب ها هم باید به انگلیسی باشه. داخل فایل R. ت(. . .)

تمرین کارگاه الکترونیک کاربردی

این فایله تمارینه کارگاه الکترونیک کاربردی مهلت هم دو روزه نهایتا تا 29 فروردین

حل سؤال امار استنباطی

حل سوالات واحد درسی آمار استنباطی به طور تشریحی و کامل

شش عدد تمرین حد و پیوستگی

تمرین ها را حل کرده و واضح جواب داده شود. پرداخت بعد از تحویل کار صورت میگیرد.

دستگاه های معادلات خطی

همراه با راه حل

تمرین درس تئوری تصمیم گیری

حل تمرین درس تئوری تصمیم گیری کارشناسی ارشد  حتما تا روز جمعه جوابها را لازم دارمخواهشا کسانی ک(. . .)

طراحی استخر در طبقات

طراحی استخر در طبقات و بررسی اثر فشار آب در مکانیک سیالات در حدود ۱۵ الی ۲۰ صفحه باشه عجله دارم برای(. . .)

تمارين درس مكانيك محيط پيوسته

اين تمارين مربوط به بخش اثبات نمايش انديسي، تانسورها، تنشهاي اصلي و دوران محورهاي مختصات ميباشد. هزي(. . .)

حل تمرین درس پژوهش عملیاتی

چند مسئله پژوهش عملیاتی پیشرفته دارم که میخوام حل بشن . در فایل پی دی اف تمرین ها موجود است. در (. . .)

حل تمرین ریاضی مبحث معادلات با متلب

من حل تمرینهای فایل رو با متلب میخوام. و درخواست آموزش گام گام بصورت فایل ویدئویی کد نویسی متلب و هم(. . .)