نتایج جستجو

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

مقالات مرتبط با

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری

نکاتی برای بهبود عملکرد مجری در حین ارسال پیشنهاد و انجام سفارش در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری

نکاتی برای بهبود عملکرد مشتری در حین ارسال سفارش و انجام سفارش توسط مجری در سایت پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر ترجمه ارزان دانشجویی

ترجمه ارزان دانشجویی

برای سفارش ترجمه ارزان دانشجویی یا ترجمه ارزان مقاله وارد بشین و سفارش ترجمه دانشجویی خودتون رو ثبت کنین تا از سمت مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

انجام پروژه فیزیک

برای انجام پروژه فیزیک وارد بشین و سفارش پروژه فیزیک رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین. و میتونین ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

حل تمرین فیزیک

سفارش حل تمرین دانشجویی فیزیک برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین فیزیک با کمترین قیمت وارد بشین و تمرینتون رو ارسال کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

انجام پروژه ریاضی

برای سفارش انجام پروژه ریاضی وارد سایت پروژه ریاضی پین پیپر بشین و سفارشتون رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد انجام پروژه ریاضی دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

حل تمرین ریاضی

برای سفارش حل تمرین دانشجویی ریاضی وارد سایت بشین و سفارش حل مسئله ریاضی خودتون رو ثبت کنین تا پیشنهاد مجری ها برای حل تمرین ریاضی رو دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

انجام پروژه امار

برای سفارش پروژه آمار وارد بشین و رایگان سفارش انجام پروژه تحلیل امار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

حل تمرین آمار

برای سفارش حل تمرین آمار وارد بشین و رایگان سفارش حل تمرین دانشجویی آمار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر سایت حل مسائل حسابداری و انجام پروژه حسابداری

حل مسائل حسابداری

برای انجام پروژه حسابداری وارد سایت بشین و سفارشتون رو بصورت رایگان در سایت حل مسائل حسابداری ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

حل تمرین مهندسی شیمی و حل تمرین شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین شیمی یا انجام حل تمرین مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد قیمت دریاف...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

انجام پروژه شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه شیمی یا انجام پروژه مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

انجام پروژه صنایع

بهترین سایت انجام پروژه صنایع با چندصد نفر مجری متخصص. برای ارسال سفارش انجام پروژه مهندسی صنایع وارد بشین و سفارش انجام پروژه صنایع رو ثبت کنین. تا ب...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

حل تمرین صنایع

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین صنایع رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین صنایع دریافت میکنین و می...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

انجام پروژه کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهت...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

حل تمرین کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین کامپیوتر دریافت میکنی...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

انجام پروژه مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهتری...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

حل تمرین دروس مهندسی مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین مکانیک دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

انجام پروژه متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه متلب دریافت میکنین و میتونین به...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

حل تمرین متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین متلب دریافت میکنین و میتو...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

حل تمرین برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین دانشجویی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر، پیشنهاد دریافت میکنین و میتونین بهترین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

انجام پروژه برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مهندسی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی برق دریافت میکنین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

انجام پروژه عمران

در سایت پین پیپر میتونین به راحتی سفارش انجام پروژه مهندسی عمران رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی عمران د...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

حل تمرین عمران

سفارش حل تمرین دانشجویی عمران برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین عمران با کمترین قیمت در سایت حل تمرین عمران سفارش بدین

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

کار غیر حضوری دانشجویی پین پیپر

کار غیر حضوری دانشجویی

در سایت پین پیپر میتونین بصورت پاره وقت و دور کاری ،کار کنین و با توجه به مهارتهای حل تمرین و پروژه که دارین از کار غیر حضوری دانشجویی کسب درامد کنین...

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

پین پیپر پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده

پرداخت هزینه برای درس حذف شده، پرداخت هزینه برای حذف ترم ، هزینه های اضافی دانشگاه سراسری

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

حل تمرین دانشجویی پین پیپر

سایت حل تمرین دانشجویی

برای سفارش در سایت حل تمرین دانشجویی پین پیپر وارد بشین و سفارش حل تمرین دانشجویی خودتونو ارسال کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر کانال حل المسائل دانشگاهی

کانال حل تمرین دانشجویی

کانال حل تمرین دانشجویی و کانال حل المسائل دانشگاهی و گروه حل تمرین دانشجویی پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشگاهی دو نفره

حل تمرین دانشگاهی

یکی از قدیمی ترین و بهترین روشهای آموزش در مباحثی که نیاز به تحلیل و فهم سوالات دارن انجام حل تمرین است. حل تمرین اگر همراه با فرد متخصص و با سوادتر ا...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

سفارشهای مرتبط با

کد پایتون-تحقیق در عملیاتبرنامه ریزی ریاضی خطی

در فایل word پیوست شده سه بند اول مد نظر هست (یعنی تا بند نمایش جدول های کلیه مراحل، ضروری است)بند آ(. . .)

کد نویسی متلب

در خواست کد نویس متلب رو ارسال کردم

تمرینspss

از صفحه ۱۰ تمرینات شروع میشه. و برای هر سوال  ۲ جواب داده بشه خیلی ضروریه

تمرین درس نظریه سیستم های توزیع شده

5 سوال از درس نظریه سیستم های توزیع شده است. کتاب مرجع کتاب دکتر نانسی لینچ است که دارای سولوشن نمی(. . .)

حل تمرین متلب سیمولیک

درخواست حل تمرین متلب نهایتا تا روز 29 دی ماه مسلط به مدار الکتریکی ماشین الکتریکی و مبدل های الکترو(. . .)

بهینه سازی الکو کشت

هدف از این پروژه، توسعه یک مدل بهینه سازی است که به کمک آن الگوی کشت بهینه محصولات زراعی و باغی در(. . .)

9 سوال از ریاضی 1 و 2 و معادلات دیفرانسیل

تعداد 9 سوال ریاضیمربوط به سری ها، انتگرال چند گانه، کاربرد انتگرال، معادلات دیفرانسیل و... دانشگاهس(. . .)

حل تمرین درس نظریه بازی

سوالات داخل فایل به صورت کامل و دستی حل بشود تمرین های درس نظریه بازی 

حل تمرین درس بررسی و تحلیل پیام های ارتباطی - رشته علوم ارتباطات ، کارشناسی

با سلامآیا برای درس تحلیل و بررسی پیام های ارتباطی رشته روابط عمومی (کارشناسی) حل تمرین دارید؟تمرین(. . .)

نیازمند به فرد مسلط به درس روش های آماری پیشرفته

حل تمرینات  ماتریس ،رگرسیون، تجزیه واریانس و کواریانس، تجزیه علیت و .....

مطالعه موردی درس تجارت و بازاریابی الکترونیک

تکلیف کلاسی در تجارت و بازاریابی الکترونیک

حل تمرین درس تحقیقات بازاریابی Marketing research

پاسخ به سوالات ارسال شده در قالب فایل Word

تمرین درس ارتعاشات مکانیکی

تمرین درس ارتعاشات مکانیکی.نمره ترم دارد.لطفا با دقت حل شود.

پروژه matlab کنترل اتوماتیک

پروژه درس کنترل اتوماتیک که باید هم دستی و هم با نرم افزار متلب حل شود.

نیازمند فردی مسلط به درس دینامیک خاک کارشناسی ارشد عمران زلزله

نیازمند فردی مسلط به درس دینامیک خاک کارشناسی ارشد عمران زلزله

انجام دو تمرین مدارالکتریکی1

دو مسئله از مدار الکتریکی 1 که در سوال نوشته با اسپایس ولی من فقط حلش رو با نرم افزار پروتئوس میخوام

درس کنترل آلودگی صوتی

حل تشریحی دو سوال درس کنترل آلودگی در کوتاهترین زمان ممکن

حل تمرین درس بتن2

حل تمرین درس بتن 2

یک گزارش تحلیلی در خصوص Deep Clustring به زبان انگلیسی

گزارش حسب شرایط بالا در قالب کلاسیک مقاله ها و به صورت انگلیسی در خصوص Deep Clustering&nbs(. . .)

دینامیک سازه

حل تمرین

شبیه سازی مقاله ارسالی با opty system

شبیه سازی مقاله با opty system

شبیه سازی مقاله با نرم افزار opty system

شبیه سازی مقاله با نرم افزار opty system

درس تفسیر آماری دانشگاه ترم یک

دو فایل اپلود کردم عکسی که زمینه آبی دارد سوال اصلی است و فایل پی دی اف تدریس خود استاد است اگر خواس(. . .)

حلتم تمرین

حل تمرین

حل تمرین های مکانیک خاک پیشرفته

درس مکانیک خاکبا سلامنیازمند حل تمرینات پایان فصل برای فصل تنش موثر و فصل پایداری شیروانی ها، از کتا(. . .)

یدونه تمرینه

یدونه تمرینه

تمرین درس کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری

سلام وقت بخیر ببخشید من این تمرین خواستم شما انجام میدین فقط قسمت چهار تمرین عملی هست و پیاده سازی ب(. . .)

حل تمرین برق

یک تمرین که باید تا جمعه ساعت 9 تکمیل بشه

انجام پروژه مقررات ملی ساختمان

انجام کامل موارد خواسته شده در صورت پروژه

14 سوال تکلیف متره و برآورد

14 سوال تکلیف متره و برآورد

تلاوت ساده ایات

سلام این ایات رو میخواستم به صورت ترتیل ساده بخونید.زیاد حرفه ای نباشد. تشکر

من ۱۵ دقیقه وقت دارم

اگه میشه سریع باشه ۱۵ دقیقه وقت دارم

حل تمرین درس الاستیسیته

تمرین درس الاستیسیته  است

حل تضمینی تمرین برسی سیستم قدرت ۲ با راه حل

سلامحل تضمینی  تمرین برسی سیستم قدرت ۲ با راه حل

حل تمارین درس پژوهش عملیاتی پیشرفته ارش

حل تمارین درس پژوهش عملیاتی پیشرفته ارشد.مسلط به این درس باشید.مقطع ارشد را گذرانده باشید.دانشگاه از(. . .)

ریاضی گسسته

ریاضیات گسسته عنوان های استقرار، جایگشت Rتایی، پر کردن N جعبه با R مهره متمایز، فیبوناچی و دنباله با(. . .)

ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته عنوان های استقرار، جایگشت Rتایی، پر کردن N جعبه با R مهره متمایز، فیبوناچی و دنباله با(. . .)

حل تمرین های ریاضی عمومی یک

سلام حل تمرینات ریاضی امروز نیاز داریمقسمتی از سوالات حذف شده که به این صورت هستتمرین ریاضی : ص اول(. . .)

سوالات آمار

جواب سوالات را تا فردا می‌خوام 

حل تمرین مربوط به درس کامپایلر

تمرین مربوط به درس کامپایلرِ که باید یه عملگر تجزیه کننده پیاده سازی بشه زبان برنامه نویسیش هم فرق ن(. . .)

تمرین درسی

سلام4 تا تمرین دارم که در ارتباط با الگوریتمهای ژنتیک + خفاش + زنبور + مورچه هستلطفا افرادی که تخصص(. . .)

امتحان حسابداری

حل سوالات

کار مربوط به پردازش تصویر است که باید

کار با پردازش تصویر است که توسط نرم افزار مطلب باید بر روی عکسی انجام شود تصویر زیر را در متلب خواند(. . .)

حل تمرین درس تئوری تکنولوژی ارشد برق

با سلام وقت بخیر مراحل ساخت سنسور ضمیمه شده در فایل آپلودی را شرح دهید و از چ روش‌های زدایش و ل(. . .)

تحویل کد برنامه

سلام. مشابه تمرین خروجی کار بشه. البته فیلم از صفحه نباشه و طبیعتا کد ها رو بتونم ببینم

پروژه راهسازی

سلام پروژه راهسازی هست که با برنامه سیویل تری دی باید انجامش بدید همراه با توضیح روند انجام کار(. . .)

نگارش یک گزارش از یک مقاله در موضوع یادگیری ماشین

براساس فایل های عکس داخل فولدر ( ارزیابی 1 و 2) یک گزارش از فایل مقاله pdf در ساختار نگارش(. . .)

معماری کامپیوتر

به فردی که مسلط هست برای حل چند سوال تستی نیاز دارم 

تمرین طراحی اجزا 1

حل تشریحی 2 تمرین طراحی اجزا فوری

حل تمرین درس ترمودینامیک

حل تمرین ترمودینامیک هستش به صورت تستی ولی راه حل رو هم می خوان

حل تمرین درس مکانیک خاک

با سلامنیازمند حل تمرینات پایان فصل برای فصل تنش موثر و فصل پایداری شیروانی ها، از کتاب دکتر طباطبای(. . .)

تمرین درس رمزنگاری

سلام.2 سوال مربوط به نظریه اعداد و RSA.

ترجمه تخصصی در زمینه مهندسی عمران ژئوتکنیک

سلام وقت بخیریک مقاله برای ترجمه باز زبان تخصصی ۱۳ صفحه هستش که بیش از ۶۰ درصدش تصویر هست.ترجمه گوگل(. . .)

جبر خطی

حل دستی و اثبات دو سوال بارگذاری شده 

اثبات در ریاضیات مهندسی-جبر خطی

حل دستی و اثبات دو سوال بارگذاری شده 

ترجمه تخصصی مقاله انگلیسی در زمینه مهندسی عمران ژئوتکنیک

با سلامیک مقاله اینجا آپلود کردم. 17 صفحه هست، که تصاویر زیادی هم داره و حجمش رو کاهش داده، نیازمند(. . .)

ترجمه مقاله انگلیسی در زمینه مهندسی عمران ژئوتکنیک به فارسی

با سلامنیازمند ترجمه تخصصی در رشته عمران گرایش ژئوتکنیک از انگلیسی به فارسی هستمموضوع مقالهDynamic s(. . .)

حل تمرین ریاضی مهندسی رشته برق

نیاز به یک استاد جهت حل تمرین ریاضی مهندسی دارم . 

حل تمرین درس مجموعه های فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری

حل تمرین درس مجموعه های فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری

حل تمرین درس مجموعه های فازی و کاربردهای آن

حل تمرین درس مجموعه های فازی و کاربردهای آن

حل تمرین درس مجموعه های فازی و کاربرد آن

حل تمرین درس کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری

پاسخ به سوالات الحاقی

درود و احتراملطفا به 15 سوال الحاقی امتحان پاسخ داده شود.فقط 2 ساعت زمان دارم.

حسابداری پیشرفته ۱ سوال امتحانی دانشپ

سواله حسابداری پیشرفته ۱ 

گزارشکار آزمایشگاه ریز پردازنده انجام

فایل های آزمایش و سورس کد و مدار رو دارم فقط گزارشکار فارسی نویسی آزمایشگاه رو لازم دارم. 

طراحی اجزا 1

طراحیش نیاز نیست اصلا فقط محاسباتش بصورت جامع و خیلی خیلی کامل و با دقت بالا انجام بشه همینطور من به(. . .)

حل تمرین ریاضـی مهندسی

حل تعدادی مسئله ریاضی که سه مورد از آنها نیازمند نمودار در متلب هستند

حل تعدادی تمرین تئوری الاستیسیته

اموزش نمیخاد فقط حل شده را بفرستید

تمرین مبانی برنامه نویسی جاوا

یک تمرین مبانی برنامه نویسی زبان  جاوا فقط یک روز وقت دارم

اصول طراحی پایگاه داده

با سلام وقت بخیر این یک تمرین کلاسی هستش برای رشته مدیریت فناوری اطلاعات سیستم های پیشرفته.اسم درسش(. . .)

تمرین مبانی برنامه نویسی

سوال واضح است نیاز به توضیح ندارد

طراحی پایدار ساز بهینه

برای یک موتور dc آهنربای دائم یک پایدار ساز بهینه طراحی نمایید

فایل به صورت ورد باشد ۱۵ صفحه باشد صفحه اول سفید باشد برای مشخصات

حتما فایل به صورت ورد باشد کل تحقیق ۱۵صفحه باشد ودر آخر تحقیق ۱۰ سوال از خود تحقیق به همراه جواب طرح(. . .)

حل سوال مهندسی سیستم - عمران

حل این ۳ تا سوال تا ساعت ۱۸

پروژه مکانیک خاک پیشرفته

هر بند پروژه 300 هزارتومان و در مجموع 2 میلیون و 100 هزار تومان

تمرین درس تحلیل سازه ۲

یک تمرین درس تحلیل سازه

کمک برای تمرین

به یک نفر مسلط به درس ساختمان گسسته نیاز دارم برای کمک در تمارین تا فردا هر کسی میتونه بهم بگه

درس مباحث ویژه 2 کارشناسی ارشد

با سلام نکته هایی در این فایل پیوست وجود داره که باید خدمتتون عرض کنم.1- مسئله 8 وزیر را تا دو(. . .)

شرح حل تمرین تحلیل سازه

سلام . خسته نباشیدتمرین ارسالی در خصوص پایداری سازه هاست ، پاسخ در کنار موارد نوشته شده است و پاسخ ن(. . .)

ریاضیات

در یک پی‌دی‌اف تحویل داده شود

فراینده تصادفیحرکت براونی یا وینر

سوال مطرح شده در فایل مورد نظر اثبات شود و توضیح کامل داده شود.

اثبات یک معادله ریکاتی

سلام یک معادله هست (معادله ریکاتی) که می خواستم اثبات بشه ممنون قسمتxIIxI-1این قسمت به صورت زرد رنگ(. . .)

حل تمرین درس المان محدود

حل تمرین درس المان محدود گرایش مهندسی عمران بصورت دستی

حل تمرین های درس آمار کاربردی

لطفا جواب سوالات را تشریحی بنویسید 

تمرین‌های آمار و احتمال دانشگاهی

با سلام و وقت بخیرلطفا حل تمرینات به ترتیب فایل و به صورت تشریحی و کامل باشد.

مدارواسط کامپیوتر

سبلام کسی که مسلط باشه به مدار واسط برای حل تست باهزینه توافقی 

پردازش تصاویر توسط نرم افزار مطلب

تعداد ۱۵ تصویر می باشند ،که تصاویر مربوط به یک تیر بتنی می باشند .ترک با رنگ قرمز مشخص شده اند که بر(. . .)

انجام تمرین متلب مقدماتی

۴ تا تمرین از متلب مقدماتی اسان

انجام پروژه متلب حدس عدد صحیح

سلام وقت بخیرخواستار انجام برنامه نویسی با متلب برای حدس عدد صحیح انتخابی توسط کاربر را دارم

حل تمرین دینامیک پیشرفته

حل مسائل دینامیک سازه برای ارشد سازه دانشگاه تهران

کارنمای معلمی -

یک کارنمای معلمیبا موضوع چگونه با انجام آزمایشات درس علوم کلاس درس جذاب تری داشته باشیم حداقل ۲(. . .)

برسی عملکرد کاتالیست های مغناطیسی در فرایند تولید بیودیزل

برای درس پروژه کارشناسی رشته مهندسی شیمی

رسم تخمین تابع چگالی باknn

نمودار نشان داده شده در شکل با n=50 و k=1 رو دستور تخمین تابع چگالی برای knn میخواستم که با کم و زیا(. . .)

توپولوژی قضیه

توپولوژی

حل تمارین مربوط به رشته عمران

تمارین مربوط به فصل جریان سیالات درس مکانیک سیالات میباشد

حل تمرین uml

سلام و خسته نباشیدعکس آپلود شده یک سوال درسی استممنون میشم هزینه و زمان انجامش رو بگینو اینکه میخوام(. . .)

انجام ۴ تا تمرین از نرم افزار متلب

۴ تا سوال ساده از متلب

ریاضی

لطفا یه نفر بیادحلش کنه ممنون میشم

طراحی تیر بتنی مستطیلی و تی شکل

یک سوال هست برای طراحی تیرهای بتنی مستطیل شکل و تی شکل طبق آیین نامه مبحث نهم به همراه مقاوم سازی تی(. . .)

حل 3 تمرین درس ساختمان های بلند

سه تمرین مربوط به درس ساختمان های بلند درخصوص دیوار برشی کوپله و دریفت طبقات و بدست اوردن ابعاد ستون(. . .)

حل تمرین درس ساختمان های بلند

حل دستی تمرین داده شده با عنایت به مثال ذکر شده با توضیحات مراحل کار

حل تمرینات امار زیستی

با سلام درخواست حل تمرینات انار زیستی ۱ رو برای درس میکروبیولوژی دارم

تکلیف درس اصول تنظیم و کنتر بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

مسئله::: 1-طبق سیاست شرکت اروند موجوی کالای پایان دوره می بایست 10 درصد فروش فصل بعد باشد.با فرض آنک(. . .)

حل تمرین درس مجموعه های فازی

حل تمرین درس مجموعه های فازی

حل تمرین درس مجموعه های فازی به وسیله نرم افزار

یکی از نرم افزارهای مخصوص ساختن یک سیستم خبره فازی مانند Fuzzy Clips, fuzzy Tech, …

حل تمرین درس مجموعه های فازی به وسیله GAMS

حل تمرین درس مجموعه های فازی به وسیله GAMS

حل تمرین درس مجموعه های فازی به وسیله متلب

حل تمرین درس مجموعه های فازی به وسیله متلب

جدول تجزیه واریانس را تشکیل و مقایسه میانگین تیمارها را به روش دانکن

با عرض سلام سول طرح آزمایش که جدول تجزیه واریانس را تشکیل و مقایسه میانگین تیمارها را به روش دا(. . .)

تمرین درس مجموعه های فازی با متلب

حل تمرین با استفاده از نرم افزار متلب

حل تمارین فیزیک یک

حل تمارین فیزیک یک ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۰/۱۹

رجیستر کردن تصاویر پزشکی

سلام من چند تا فایل تصاویر پزشکی دارم مثل تصاویر CT ,MR میخواستم رجیستر بشن. یعنی تصاویر روی هم اندا(. . .)

حل مثال های نشریه 524 بر اساس ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

حل مثال های نشریه 524 بر اساس ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان چهار عدد مثال حل شده این(. . .)

حل تمرین دینامیک سیستمهای قدرت1

تمام پارامترهای لازم داده شده باید جریانهای نهایی d و q محاسبه شوند.

مسئله ترمو دینامیک پیشرفته

مسئله و حل آن موجود است فقط میخاستم ضرایبی که زیر آن با خط قرمز علامت گزاری کردم چگونه محاسبه شده ان(. . .)

حل سوالات اصول علم اقتصاد

برای اصول علم اقتصاد رشته مدیریت کسب و کار نیازمند فرد مسلط برای پاسخ دهی به سوالات هستم

حل تمرین دینامیک عمران

سلام،به فردی مسلط به دینامیک رشته عمران نیازمندم

توضیح مسائل

سلام سوال ها و جواب ها موجود هستند فقط با توجه به کمبود وقت و پایه ضعیف در الکترونیک و مدار می خوام(. . .)

سوال الگوریتم زمان بندی

با سلام و عرض ادب همون طور که در تصویر مشاهده می کنید یک الگوریتم زمان بندی بصورت یک جدول میخوام در(. . .)

مشخص شدن بدهکار و بستانکار

موسسه سینمایی هند مبلغ 28000 هزار ریال بابت حقوق و 18000هزار ریال بابت اجاره پرداخت نمود 

حل تمرین درس دینامیک سازه

تمرین شامل 4سوال می باشد که کیفیت حل برایم مهم هست و میخوام دقیق حل بشود

حل تمرین اقتصاد

حل پرسشهای شماره فرد(۱،۳،۵و...) از کتاب مبانی علم اقتصاد نوشته گریگوری منکیو از نشر نی (فقط پرسشهای(. . .)

طراحی و آنالیز مختصر یک تونل دایره ای دلخواه+2صفحه گزارش کار مختصر

با سلام و عرض ادبیک طراحی و آنالیز یک تونل ساده و دلخواه و برای راحتی کار هم با مقطع داره ای و(. . .)

تمرین مدلسازی به روش سیمپلکس

تمرین مدلسازی به روش سیمپلکس - حل به صورت دستی باید باشد - اگر فقط محدودیت ها هم نوشته شود ممنون می(. . .)

انجام تمرینات داده شده با نرم افزار SQL

دو تمرین هست(یکی مرتبط با بخش دیتابیس و دیگری کوئری نویسی) که با نرم افزار SQL باید انجام بشه ت(. . .)

انجام تمرین متلب

۴ تا تمرین ساده از نرم افزار متلب

حل 6 سوال فیزیک 1

حل 6سوال فیزیک1 لطفا درخواست رقم های غیر معقول وبالا نکنید.

ارتعاشات پیشرفته

حل تمرین درس ارتعاشات پیشرفته

17سوال توپولوژی

توپولوژی حاصلضربی.  همومورفیسم.همگرایی .تور

مدار usp

 شبیه سازی را بر اساس یکی از موضوعات مرتبط با الکترونیک صنعتی (ups)  پیاده سازی کنید. (. . .)

ضربه قوچ و حرکت موج

پروژه درسی مهندسی عمران سازه هیدرولیکی ضربه قوچ و حرکت موج

حل تمرینات فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت

فقط قسمت تمرینات سوالات 1 و 4 و 5 حل شود.

تمرین درسی مواد مرکب

با سلام حل تمرین درس مواد مرکب ب روش معمول این درس 

حل تمرین دانشجویی درس سیستم عامل پیشرفته

درخواست حل تعداد 45 عدد تمرین دانشجویی (فایل فشرده پیوست) درس سیستم عامل پیشرفته ارشدکامپیوتر(ن(. . .)

حل 4 سوال مدار الکتریکی

با سلام.حل 4 سوال مدار الکتریکی بطور کامل و صحیح انجام شود.بر روی صحیح بودن و سر موعد تحویل دادن تاک(. . .)

حل تمرین بهره برداری سیستم های قدرت

لطفا هزینه حل تمرین فایل پیوست شده رو بفرمایید.

بهینه سازی خطی

بهینه سازی خطی سیمپلکس استفاده از روش M بزرگ

درس جریانهای میکرو و نانو در کانالها

شرح حل مسئله در فایل پیوستی ذکر شده با هر زبان برنامه نویسی مورد قبول است

حل تمرین درس تحقیق در عملیات ۱،کارشناسی ارشد

۲ فایل که حاوی نمونه سوال تحقیق در عملیات میباشد. فقط سوالات با شماره سوال فرد حل شود.قبل از حل(. . .)

مکاترونیک

شبیه سازی پیانو با ۷ کلیدتوضیحات درون پروژه و خواسته ها کامل است

حل تمرین فوری طراحی قطعه سه بعدی مهندسی مکانیک

حل تمرین طراحی قطعە سە بعدی با استفاده از نرم افزار solidworks2013 درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای(. . .)

شبیه‌سازی سازی مدار این مقاله در سیمولینک متلب برای یک تحقیق درسی

باسلام. من برای تحقیق درس الکترونیک قدرت نیاز به شبیه سازی مدار موجود در این مقاله دارم. کار سختی هم(. . .)

تمرین کتاب writing with confidence

تمرین درس های۲۳۶۷۱۳۱۶۱۸۲۰۲۲و یه خلاصه کوتاهاز این درس ها

پیدا کردن دو مثال برای ارتعاشات خودرو

استاد ما گفته دو مثال خیلی خوب در مورد ارتعاش در خودرو با حل و جواب مثال میخواد ..

مثال بهره وری جهت حل

داده جهت محاسبه Epcو Evp

حل تمرین مکانیک محیط های پیوسته

حل تمرین داخل عکس بصورت دستی

آز مدار ماشین و مدار منطقی

سوال مربوط به آزمایشگاه است

مدار الکتریکی

تمرین ها به طور کامل و واضح حل شود

گزارش کار مقاله

شبیه سازی مقاله انجام شده فقط یک مشکل کوچیک داره و توضیح در مورد مقاله و شبیه سازیش میخوام

تمارین ریاضی عمومی 1

تمارین ریاضی عمومی 1 هستند جواب نهایی دارند و برای من فقط راه حل مهمه و لطفا به گونه ای حل کنید که ر(. . .)

پیاده سازی فرمول های داخل مقاله و بازتولید نمودارها

باسلامباید فرمول های داخل مقاله ضمیمه شده را در متلب بنویسید و نمودار های مقاله را با این کدنویسی در(. . .)

انجام آزمایش

این آزمایش مربوط به درس کاربردهای نرم افزارهای تخصصی در الکترونیک هست در مقطع کاردانی 

پروزه سیستم دیجیتال

شبیه سازی مدار شکل در محیط vhdl به همراه گزارش کار کامل

حل تمرین ترمودینامیک۵۶۵

حل تمرین ترمودینامیک

بررسی روابط ریاضی

این مقاله شامل یکسری روابط ریاضی است که میخوام روابط را روی کاغذ برام توضیح بدهند 

آمار استنباطی وکاربرد نرم افزار رشته ارشد مدیریت آموزشی

سوال یک .از مفروضه های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر،عدم انتقال اثر ازهر اندازه گیری به اندازه گ(. . .)

رفع اثر در اندازه گیری های مکرر در تحلیل واریانس دو عاملی

از مفرضه های تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر ، عدم انتقال اثر از یک اندازه گیری به اندازه گیری(. . .)

جواب سوال

لطفا جواب این سوال ها داده شودStrategies to become a better listener, functions of gestures, differe(. . .)

دروس طراحی خطوط و پست فشار قوی

سلام تمرینات دروس کارشناسی برق (پست فشار قوی و طراحی خطوط ) سه روزم فرصت حل هست در ضمن هر کی بت(. . .)

حل تمرینات به کمک متلب

در این مقاله که موضوع پایان نامه بنده می باشد از صفحه 11 -17 شش تمرین وجود دارد که کد تمرین اول زده&(. . .)

تبدیل کد متلب به پایتون

یه کد متلب نوشتم میخواستم تبدیل به پایتون بشه و تو محیط پایتون اجرا بشه.فایل های مورد نظر پیوست شدمم(. . .)

اجزا محدود مکانیک

یک تمرین از درس اجزای محدود 

تمرین ترمو دینامیک وانتقال حرارت

یک تمرین درس ترمودینامیک و انتقال حرارت است که باید با استفاده از جداول ترمودینامیکی آب حل شود 

حل تمرین آمار کاربردی

با سلامدرخواست حل تمرین های ارسالی را دارم.

حل تمرین با نرم افزار

حل تمرین درس کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری

تمرین درس مجموعه های فازی رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد

تمرین درس کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری

کنترل پیشرفته

فقط سوال ۸ حل نشود

حل درس منطق فازی

فردی رو می خواهم که به درس منطق فازی تسلط داشته باشه، نه تمام قسمت ها ش، جزوه اش موجوده، طبق جزوه بت(. . .)

حل تمرین حسابداری صنعتی 1

کلا 6 سواله این دوتای اولشه

حل تمرین باتوجه فایل

درخواست حل تمرین درس سیستم های دیجیتال یک رو دارم.

پروژه درس آزمایشگاه انتقال حرارت

سلام روز بخیر. پروژه در س آزمایشگاه انتقال حرارت براساس داده های که استاد داده

طراحی استخر در طبقات

طراحی استخر در طبقات و بررسی اثر فشار آب در مکانیک سیالات در حدود ۱۵ الی ۲۰ صفحه باشه عجله دارم برای(. . .)

پروژه اصول حسابداری ۱

پروژه اصول حسابداری ۱ شامل تمامی مراحل حسابداری در پایان دوره مالی. خیلی سریع به جوابش نیاز دارم.

حل تمرین درس کد گذاری کانال

حل تمرین درس کد گذاری کانال، و درصورت امکان راهنمایی در آزمون

سلام حل تمرین معادلات دیفرانسیل

سلامحل تمرین معادلات دیفرانسیل لطفا سریع پاسخ دهید تا یک روز

شبیه سازی مقاله همراه با گزارشکار

شبیه سازی کامل مقاله همراه با شکل های مقاله که استخراج بشه از شبیه سازی

نسبت بیکاری در جامعه ای برابر 2 است نمونه ای به حجم 100 از این جامعه انتخاب کرده ایم مطلوبست احتمال این که اختلاف نسبت نمونه و نسبت جامعه بیشتر از 04 باشد

نسبت بیکاری در جامعه ای برابر .2 است نمونه ای به حجم 100 از این جامعه انتخاب کرده ایم مطلوبست احتمال(. . .)

یک پلان ۴طبقه ساده مقررات ملی ساختمان

در خصوص پروژه مقررات ملی ساختمان برای پروژه ۱.بارگزاری بار زنده و مرده ۲.بار باد (. . .)

تمرین Multicriteria Decision Aiding

سوال شماره ۲ فایل پیوست به صورت کامل با ترسیم نمودار انجام گردد(ترجیحا به زبان انگلیسی)

حل تمرین دینامیک سازه ارشد رشته عمران سازه

با سلام حل این تمرینات فایل زیر رو میخواستم مرتبط میشه به درس دینامیک سازه های ارشد رشته عمران گرایش(. . .)

نرم افزار

ابتدا تعدادي عكس پرتره تهيه كنيد و سپس عكس خود را نيز به آنها اضافه كنيد. الف - هر عكس را برداري ك(. . .)

matlab

ابتدا تعدادي عكس پرتره تهيه كنيد و سپس عكس خود را نيز به آنها اضافه كنيد. الف - هر عكس را برداري ك(. . .)

درخواست حل تمرین های فیزیک 2 الکترونیک و مغناطیس

سلام به همگیدرخواست حل کامل تمرینات را دارم. لطفا در صورت توانایی در حل قیمت معقولانه پیشنهاد بدهید(. . .)

کد نویسی معادله pde در متلب

کد نویسی معادله pde

فرآیندد های تصادفیسری های زمانی

درخواست حل این تمارین رو دارم

پروژه php

داخل فایل ارسالی کامل توضیح داده شده

تمرین معماری کامپیوتر

فقط میخواستم مدار روی کاغذ کشیده شود 

حل یک سوال احتمال

در یک کلاس درس 4 پسر و 6 دختر حضور دارند. 3 نفر به تصادف انتخاب می کنیم . اگر X و Y متغییرهاي تصادف(. . .)

چالش های منابع انسانی در هزاره جدید

یک عدد تحقیق دانشجویی برای درس منابع انسانی پیشرفته(ارشد) با عنوان "چالش های منابع انسانی در هزاره ج(. . .)

حل تمرین درس ریاضی مهندسی

حل یک مثال درس ریاضی مهندسی

حل مسائل تحلیل اماری دانشگاه

سلام وقت بخیر لطفا مسايل را حل گنید در صورت نیاز به جزوه اطلاع دهید در اخر چند. عکس وجود دارد ک(. . .)

تمرین مربوطه درس مدلسازی مهندسی نرم افزار

سلام یه تمرین هست مربوط به مباحث شبیه سازی و مدلسازی که نیاز دارم کامل با توضیحات حل بشود و پس از(. . .)

حل تمرین کتاب اشنایی با منطق ریاضی

20 تمرین کتاب رو تا صفحه 156 کتاب 27 - 35 - 51 -61 - 66 - 73 - 88 - 113 - 136 - 155 صفحه کتاب هر تمر(. . .)

حل سوالات ریاضی

سلام . حل سوالات ریاضی رو میخواستم .تا تاریخ ۱۶ این ماه 

سوال فقهی

سوال: عقل در حقوق منبع است یا ابزار ؟یک صفحه الی دو صفحه به همراه ذکر منبع

بهینه سازی پیشرفته‌‌‌ ۳ سوال تحلیلی و ۳ سوال پیاده سازی

بهینه سازی پیشرفته از مباحث ‌BFGS , Conjugation gradient

تمرین تکنولوژی بتن

Gca 2.68Gfa 2.64Gc 3.15  داده های سوال

ریاضیات مهندسی اعداد مختلط

با سلام.تمارین 35 تا 54 را حل شود.لطفا تمارین را بررسی کرده و  مطمئن شوید در تاریخ و به صورت کا(. . .)

حل تشریحی چند تمرین ساختمان داده و الگوریتم

خواهشمند حل تشریحی کامل انجام شود برای مطالعه و یادگیری نیاز هست

حل تمرین طرح آزمایش2

به فردی مسلط به درس طرح آزمایش های2رشته آمار برای حل تمرین نیازمندم.

حل تمرین دینامیک سیستم قدرت1

مقدار k1تا k4 اثبات کنید بعد با فرض RE:0وXe:0/2وKd:10 باشد مقدار k1تا k4 را به دست اوردید 

این سوال یجاهایش حل شده و نیاز هست کامل شه که توی برنامه R ارور نده

میخاستم کامل حل بشه از لحاط هزینه هم مشکلی ندارهاین سوال مربوط به درس روش عددی هست و با برنامه زبان(. . .)

تمرین جریان لزج پیشرفته

تعدا پنج مسئله از درس جریان لزج پیشرفته که نیازمند حل صحیح آن هستم

اینورتر سه سطحی ولتاژ متوسط

یک پروژه کلاسی برای نحوه کار سیمولینک و اجرا و با تغییر یک پارامتر خروجی دیده بشه

حل تمرین درس جریان لزج

با سلامتعداد 12 عدد سوال درس جریان لزج کارشناسی ارشد هست که زیاد سخت نیست، به خاطر مشکلات شخصی فرصت(. . .)

حل تمرین های مدار منطقی

حل تمرین های مدار منطقی به صورت کامل و دقیق.

حل تمرین مقاومت مصالح ۳

تمرینات مقاومت مصالح ۳ رشته مکانیک دانشگاه امیر کبیر

تئوری الاستیسیته - مبحث تنش حل تمرین

حل 8 مسئله از فایل ضمیمه شده درس تئوری الاستیسیته - مبحث تنش

حل تمرین درس حسابداری صنعتی ۳

لطفا تمرین ها حل گردد

حل درس امار

لطفاً حل کنید حق الرحمه پرداخت میشه

تمرین های ریاضی عمومی ۲

شش عدد تمرین ریاضی عمومی ۲است لطفا حل نمایید 

حل 3 تمرین کلاسی در بهره برداری از سیستم های قدرت

سلام وقتتون بخیر بنده 3 تا تمرین کلاسی داشتم بسته به قیمتی که میفرمائید یا هر 3 تا هم حل میشه یا فقط(. . .)

مقایسه ترجمه قرآنی فولادوند و قمشه ای

سلام وقتتون بخیر یه کار دانشگاهی دارم که مقایسه ی ترجمه ی فولادوند با الهی قمشه ای هست در(. . .)

حل تمرین درس حفاظت پیشرفته

حل تمرینات مقطع کارشناسی ارشد درس حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

26 آزمایش از کتاب آقای علوی زاده - روانشناسی تجربی

سلام و درود خدمت شما با توجه به عنوان پروژه "26 آزمایش از کتاب آقای علوی زاده - روانشناسی تجربی(. . .)

حل تمرین سازه های بلند مقطع دکترا

درس سازه های بلند مطع دکتراحل این تمرین ها رو میخواستم لطف کنین

حل تمرین سازه های بلند

حل این تمرین ها رو میخواستم لطف کنیندرس سازه های بلند مقطع دکترا

حل تمرین کنترل پروژه

: تمرینات صفحات 13و14 شبکه AOAو گرهی رسم شه، صفحه20و21 شبکه پیشرو پسرو،صفحات 27و30و31و36 جزوه حل شون(. . .)

حل تمرین ۵۶ با جواب کامل

حل تمرین ۵ و ۶ با راه حل کامل و درست

پردازش سیگنال dsp

حل تمرین و آماده سازی برای امتحان

درس نقشه برداری

تمرين 15- ترسيم خطوط تراز با نرم افزار surfer 8

نقشه برداری کتاب محمود دیانت خواه

تمرين 13-  محاسبات و ترسيم پروفيل طولي و عرضيتمرين 14- ترسيم خطوط تراز روي کاغذ شطرنجي يا شبکه(. . .)

نقشه برداری کتاب مهندس محمود دیانت خواه

تمرين 12- جدول اکسل محاسبات کنترل خطاي ترازيابي بين دو نقطه معلوم را انجام دهيد

حل سوالات ۳۱۶ و ۳۹

حل دستی سوالات ۳.۹ و ۳.۱۶

تمرین تئوری ماشین

شرح پروژه در تصاویر

حل تمرین طراحی اجزا

سلام حل تمرینات طراحی اجزا رشته مکانیک

مسئله درس حسابداری بخش عمومی

با سلام و خسته نباشید یک مسئله داشتم برای درس رشته کارشناسی ارشد حسابداری حسابداری بخش عمومی از(. . .)

حل تمرینات آمار

سلام ,2 صفحه تمرین کلا 13 سوال می باشد, حل شود به همراه توضیحات کامل و روش و فرمول ها,در ضمن تمرین ه(. . .)

ازمایش های روانشناسی تجربی ،4- آزمون خط زنی تولوز - پیرون 7- حافظه کاذب

سلام لطفا این دو ازمایش روان شناسی رو تا ساعت۱۰ امشب اگر میشه انجام بدین

حل مسئله حسابداری فوری

حل مسئله حسابداری

تغییرات گستره و وسعت ایران در دوره های مختلف

سلام دوستان. دو مورد تحقیقات به چند نکته توجه کنید:۱_ اگر تحقیق انجام شده، کپی شده باشه و برای(. . .)

differential equation

differential equation

انجام پروژه متلب دینامیک سازه

انجام پروژه دینامیک سازه متلب حل سوال سه طبقه و طراحی در متلب برای ده طبقه

نقشه برداری مهندسی محمود دیانت خواه

تمرين 11- ترازيابي بسته را کنترل خطا نماييد

نقشه برداری مهندسی کتاب محمود دیانت خواه

تمرین۱۰-مطلوبست حداکثر فاصله دو نقطه A, B به شکلي که خطاي ناشي از کرويت از 0.3 ميليمتر بيشتر نشو(. . .)

حل مساله آمار

سلام و عرض ادبدرخواست حل مساله آمار داریم

تمرین درس مجموعه های فازی

درس مجموعه های فازی

شیبه سازی و بدسا اوردن مقادیر

سلام انجام شبیه سازی و بدست اوردن مقداریر جدول عکس از شکل مج ورودی و خروجی همزمان عکس(. . .)

مسائل فصل 1و2 کتاب مقدمه ای بر کنترل بهینه برقز گراهام

سلام من فردا از فصل یک و دو کتاب مقدمه ای بر کنترل بهینه برقز امتحان دارم استاد گفته سوالات رو از تم(. . .)

درس کنترل مدرن

با سلام واحترام ، یک سئوال هست در مدت نیم ساعت اگر بتونید جواب بدید ممنون میشم درس کنترل مدرن&n(. . .)

فیوز های کات اوت

یه مطلب در حد یکی دو یا بیشتر برای درس توزیع انرژی الکتریکی ارشد برق در مورد ( معیارهای انتخاب مکان(. . .)

حل تمرین اصول مخابرات والکترونیک3

سلام حل تمرینهایی که  بصورت فایل فرستادم وتمرینهای زیر و اگر شماره واتساپ بدید بهتر هست در ارسا(. . .)

تمرین فیزیک 2 میدان الکتریکی و قانون گاوس

سلامدو فایل تمرین فیزیک 10 عدد مربوط به میدان الکتریکی و 10 عدد دیگر مربوط به قانون گاوس میباشد.هر ف(. . .)

شبیه سازی موتور القایی سه فاز در شرایطی که هامونیک

شبیه سازی موتور القایی در شرایطی که هامونیک های اصلی&nb(. . .)

حل تمارین ریز موج

حدود ۱۵ تمرین ریز موج هست از کتاب آریزی که باید حل بشه بصورت دستی فایل ها بصورت عکس هست لطفا پی(. . .)

حل تمارین دروس طراحی الگوریتم و ساختمان داده

تقاضا حل تمارین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم را داشتم و لطفا جواب بصورت دستی باشد.

انجام تمرین درس الگوریتم های شبکه پیچیده مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

با سلام و عرض احترامفایل تمرین شامل یکسری فایل های متلب و یک فایل pdf است که باید با استفاده از راهن(. . .)

حل تمرین درس سوخت و احتراق

نیازمند حل تمرین درس سوخت و احتراق هستم.طراحی موتورهای احتراق داخلیجواب و به همراه توضیح

طرح سوال و گرفتن خروجی از spssکتاب روش های اماری و شاخص های بهداشتی

دانشجوی ارشد مامایی هستم استاد آمار و شاخص های بهداشتی از من خواستن که ۳ سوال از فصل فرضیه  کتا(. . .)

تمرین درس مباحث ویژه

تمارین درس مباحث ویژه

مخابرات بی سیم

حل سه سوال مخابرات بی سیم

تمرین مربوط به درس جریان لزج و دو پروژه سبک متلب در همین زمینه

حل دو تمرین و دو پروژه مختصر با متلبتا آخر این ماه هم فرصت تحویل هست

معرفی مختصر یک تونل و آنالیز مختصر یک تونل داخلی یا خارجی

با سلام و احترامپروژه 1 : ارائه مختصر و مفید در حد یک ربع در مورد یکی از تونل های موجود داخلی یا خار(. . .)

استدلال نقض کنندگان حقوق بین الملل بر چه محوری استوار است؟

استدلال نقض کنندگان حقوق بین الملل بر چه محوری استوار است؟ 

ترجمه متن تخصصی امار

متن در حدود شصت صفحه هستش از این کتاب Citation in Applied Geostatistics2021 EditionClayton V. Deutsc(. . .)

حل تمرین مربوط به تحلیل خطر زلزله

با توجهبه تمرین ارسالی نیازمند حل با روش های dsha و psha می باشد.

پروژه شبیه سازی - کد پایتون

پروژه شبیه سازی - کد پایتون

حل تمارین قابلیت اعتماد سازه بخش توزیع ها

تمارین به صورت کامل حل گردد.

ترسیم مدار در نرم افزارeplan

ترسیم مدار در نرم افزارeplan

پروژه محاسبات عددی پیشرفته

به نام خدااز مجری محترم خواهشمندم فایل ویدعو مربوط به پروژه رو کامل ببینیددر ویدعو چند نرم افزار توس(. . .)

حل تمرین محاسبات عددی پیشرفته

به نام خدادرخواست حل تمرین فوق را دارم. با تشکر

ترجمه فایل انگلیسی

سلام یک فایل هست برای ترجمه از انگلیسی به فارسی ، قیمت مناسب باشه و ترجمه روان

حل تمرین مدیریت صنعتی

حل تمرین مدیریت صنعتی

تمرینات فیزیک هالیدی

تمرینات با احتساب g=9.8 و با دقت دو رقم اعشار حل شوند. راه حل کامل و فرمول های اصلی نوشته شوند

طراحی یک سازه ۸ طبقه به صورتی که در سوال خواسته

یک سازه ۸ طبقه برش پایه تغییر مکان بام را برای یک ساختمان ۸ طبقه فولادیطبق سوال بارگزاری شده

مدار ترمز

مدار ترمز جریان مستقیمی رو طراحی کنید که هم در حالت ستاره و هم در حالت مثلث امکان ترمز باشداین مدار(. . .)

به فردی مسلط به درس داده‌کاوی برای حل تمرین نیازمندم

 1- مراجعه به سایت زیر و دانلود یک مجموعه داده 2- آدرس http://archive.ics.uci.edu/ml/datas(. . .)

طراحی اپلیکیشن اندروید با برنامه app invent

طراحی اپلیکیشن اندروید با برنامه app inventor 

تمرین درس گرافیک کامپیوتری

تمرین بسیار ساده و مبتدی درس گرافیک کامپیوترینمونه حل شده اش در جزوه وجود دارد که آپلود شده

حل تمرین های درس برنامه سازی سیستم

تمرین های درس برنامه سازی سیستم همراه با جزوه آن آپلود شده تمرین ها بسیار ساده و مبتدی هستن 

شبيه سازي رفتار موتور القايي سه فاز

جهت شبیه سازی موتور القایی سه فاز نباید از مدل آماده موجود در سیمولینک برنامه متلب استفاده شود 

حل تمرین ،سازه های انتقال آب دکتر بیرامی

حل تمرینات فصل ۲و۵و۶کتاب سازه های انتقال آب دکتر بیرامی

حل تمرین اصول حسابداری 1

انجام مسئله به طور دقیق برای فردا ساعت 2 بعدازظهر 

معادلات دیفرانسیل نسبتا راحت

سوالات ۶ ۷ ۸ ۹ حل شده ممنون میشم بقیشو حل کنید و از روش های خود دیفرانسیل دانشگاه استفاده بشود

کاربرد تئوری تصمیم گیری درمدیریت

حل تمارین درس کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

پاسخ به سوال حسابداری

حل دقیق عددی و توضیحی سؤال حداکثر تا یکشنبه 5/10/1400

حل تمرینات

ممنون میشم اگه تمریناتی که فرستادم رو حل کنید این تمرین مختص الکترونیک می باشد یا کلی بخشی از د(. . .)

حل تمرين درس طراحي واحد هاي صنعتي

با سلام لطفا در صورت امكان نسبت به حل تمرين فوق اقدام فرماييد.

حل تمرین اقتصاد سنجی

سلام لطفا این سوالات حل شوند.

نقشه برداری از کتاب نقشه برداری مهندسی محمود دیانت خواه دانشگاه صنعتی اصفهان

روی هر تمرین؛شماره اش زده شود و اسم و فامیلم:ماندانا شیواییتمرین۱۰-مطلوبست حداکثر فاصله دو نقطه A,(. . .)

دینامیک سیستمهای قدرت 1

پاسخ به 4 سوال درسی دینامیک سیستمهای قدرت1

حل فیزیک 1

2 سوال مربوط کار و نیرو  همچنین انتگرال گیری

حل تمرین کنترل پیشرفته

فقط سوال های شماره ۸ حل شود.... سوال ۱ هم جای‌گذاری مجهولات با ردیف شماره ۸ حل شود..

سلام 4 تا سوال مربوط به درس هوش مصنوعی

4 سوال هوش مصنوعی تا فردا و پس فردا نیاز هست انجام بشه سوالات سطح پایینی دارند

حل تمرین کنترل فازی کمک در ازمون انلاین

برای روز 20دی لازم دارم بیزحمت کسی تونست سریع پاسخ بده

حل تمرینات فصل پنجم کتاب مدیریت حسابداری دکتر مهرانی و کرمی

حل ۶ تمرین از ۱۵ تمرین فصل پنجم حسابداری مدیریت دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی۶ تا سوال(سوال های ،(. . .)

پاسخ تشریحی به سوالات

 سلام به تمامی سئوا لات پاسخ تشریحی داده بشه و  وسوالات  حل کردنی حل بشه 

حل تمرین ۱ سوال سوال ۱

ب چند طریق ۸ نفر میتواندد در یک میز گرد بنشیندد ب شرطی ک ۳ نفر آنها پافشاری کنند ک کنار هم بنشیندد

حل سه تا از تمرین ها دو تا فصل سه و یکی فصل چهار

با سلام و احترام بزرگوار سه تا سوال هست برای حل تمرین  تو فایل مسائل حل نشده 1 که میشه فصل(. . .)

حل تمارين اجزا محدود

تمرینات فصل رایلی ریتز از درس روش اجزای محدود است. تعداد سوالات 27 میباشد.این تمرینات از کتاب Bounda(. . .)

٣ مدل رياضى

با سلام اجراى ٣ مدل پروژه رياضى كه در فايل بالا توضيحاتشو دادم در مقطع دكترى در خصوص كاراي(. . .)

حل تمرین درس مکانیک محیط پیوسته مقطع دکتری

سلاماول میخواستم ببینم تمرینات پیوستی که برای درس مکانیک محیط مقطع دکتری می باشد را می توانید حل کنی(. . .)

گسسته سازی

رابطه زیر را ثابت کنید که صفر می شود. در حقیقت با بازکردن توابع این را نشان دهید

حل تمرین تجزیه علیت

تمرین آمار در مورد تجزیه علیت و همبستگی ناقص

تهیه ویدیو برای ارائه

توضیح:انواع مدارات در سیستم های دیجیتال و روش های طراحیاحتیاج به کمک داشتم.هزینه اش رو پرداخت میکنم.(. . .)

موتور سه فاز

یک موتور القایی سه فاز (هر دانشجو یک موتور متفاوت) انتخاب کنید. موتور را در حالت عادی (سه فاز) و قاب(. . .)

تحلیل ژنراتور سنکرون

یک ژنراتور سنکرون سه فاز (هر دانشجو یک ژنراتور متفاوت) انتخاب کنید. ژنراتور را در حالت عادی (سه فاز)(. . .)

ترانس تکفاز

هر دانشجو یک ترانسفورماتور تکفاز با مشخصات ابعادی و الکتریکی کامل (شامل تعداد دور و منحنی اشباع و...(. . .)

تحقیق در عملیات پیشرفته

سلام این تمرین مربوط به درس تحقیق در عملیات پیشرفته است و بصورت دست نویس حل میشه و اگر عکس یا PDF پا(. . .)

حل تمرین فیزیک هسته‌ای

حل تمرین فیزیک هسته‌ای

توپولوژی جبری

حل تمرینات توپولوژی جبری 

Bicmos n2 gate circuit

بررسی عملکرد مدار و جدول صحترسم شماتیک و کد نویسیطراحی با کمترین ترانزیستور و کمترین مقدار L,W

حل تمرینات دینامیک سازه ها

۱۷ تا تمرین دینامیک سازه میباشد ک تا فردا ظهر میبایست تحویل بدهم

حل مسئله آمار فوری

با سلامحل این ۵ مسئله آمار رو میخوامبا تشریح حل مسئلهفرصتم‌تا فردا ظهر استسپاسگذارم

الگوریتم ژنتیک و nsga ii

با سلام واحترام نیازمند انجام چند مسئله به صورت تک هدفه به روش الگوریتم ژنتیک هستم و برای همین مسائ(. . .)

طراحی اینورتر تکفاز و تمام پل به روش شیارهای یکطرفه

یک اینورتر تکفاز و تمام پل به روش شیارهای یکطرفه طراحی کنید که هارمونیکهای سوم و هفتم حذف شده باشند.(. . .)

حل تمرین سیالات از کانال های رو باز

حل تمرین بخش کانال های رو با

حل تمرین انتگرال ناسره

تمامی قسمت ها حل شوند.

انجام آزمایشهای کتاب روانشناسی تجربی

گزارش کار آزمایشهای کتاب روانشناسی تجربی دکتر علوی زاده

درباره همگن و ایزوتروپ

حداقل 10 صفحه توضیحات تخصصی راجب همگن ایزوتروپ و تفاوتهاش مربوط به رشته عمران سازه

simatic manager

تمرین سیماتیک و وین سی سی را انجام داده و کد ها را به زبان ladder در سیماتیک میخواهم و شبیه سازی در(. . .)

تمرین هیدرولیک نیوماتیک

با سلام به یک نفر مسلط به درس هیدرولیک و بلد کار با نرم افزار نیوماتیک برای حل تمرین نیازمندم

signal system

پروژه درس سیگنال و سیستمبرای یکی از موضوعات زیر نیاز به انجام روژه دارم . پروزه باید با برنامه مطلب(. . .)

مقاله

یک مقاله میخام برای دادن به استاد. در مجله و... هم نمیخام چاپ بشه. جهت ساختارش هم که استاندارد هست&n(. . .)

پروژه Gis و google erth

سلام خسته نباشید برای درس Rs&gis یه پروژه در مورد سد کارون ۳ میخام انجام بشه ۱)نقشه منطقه(س(. . .)

حل تشریحی نمونه سوالات اجزا محدود حدود ۱۱ سری

حل تشریحی و کامل نمونه سوالات مطرح شده با قید فرمول و روابط بکار رفتهلازم بذکر است شماره یک تعدادی ا(. . .)

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ پیام‌نور

لطفا گزارش کار رو به همراه سوالات پرسیده شده در عکس (تمامی تکالیف) به صورت پی دی اف انجام بدید

حل تمرین _ عملیات واحد2 مبحث خشک کردن _ مهندسی شیمی

1- سولات به صورت کاملا تشریحی حل بشود.2- در صورت استفاده از هر گونه نمودار، فرمول، راه حل  و...(. . .)

پروژه درس ریزپردازنده

پروژه درس ریزپردازنده:1. یک سنسور دماسنج lm35، چهار کلید، یک السیدی و دو موتور به میکروکنترلر متصل ک(. . .)

سه بعدی و بارگذاری و مدل سازی

سلام فایل ارسال شده به صورت سه بعدی ترسیم شود سپس در اباکوس بارگذاری و مدل سازی و خروجی گرفته ش(. . .)

حل تمرین الودگی هوا

مدلسازي جريان و آلودگي هوا

حل تمرین با استفاده از Matlab

سلامتمرین 7/14 درس روش اجزا محدود با استفاده از برنامه متلب کدنویسی و فیلم آموزشی با توضیخات کامل جه(. . .)

حل تمرین فصل ۳ کنترل تطبیقی

حل تمرین شماره ۴ و ۷ و ۱۳ فصل ۳ کتاب adaptive control tutorial  درس کنترل تطبیقی که فایلشو قرار(. . .)

حل مسئله شرح درخواست

طولی را 7 بار برداشت می کنیم، مطلوبست خطای ماکزیمم؟a1=9.456a2=9.457a3=9.460a4=9.462a5=9.460a6=9.459a(. . .)

حل تمرین ذکر شده در شرح درخواست

زمینی با مساحت ۱۰۰سانتیمتر مربع ترسیم کنید و دو زمین با مساحت ۲۵سانتی متر مربع و ۳۲سانتی مترمربع از(. . .)

مشخصات سد گرین نهاوند

مشخصات سد خاکی گرین نهاوند میخوام 

ترانس تک فاز

هر دانشجو یک ترانسفورماتور تکفاز با مشخصات ابعادی و الکتریکی کامل (شامل تعداد دور و منحنی اشباع و...(. . .)

حل 6 تمرین دوره ای آمار

حل 6 تمرین دوره ای آمار 

داخل فایلی ک فرستادم کامل گفته شده

همه داخل فایل موجود است

مسئله حسابداري مالي

سلام وقت بخير 5 تا مسئله حسابداري مالي هستش، درصورت امكان اينارو برام براورد هزينه كنين و درصور(. . .)

مدل ریاضی جایابی پست فوق توزیع به صورت دینامیکی با چند پله زمانی

مدل ریاضی مساله جایابی پست فوق توزیع با چند پله زمانی به صورت دینامیکی ارائه دهید. یک تمرین هستش ک(. . .)

بهینه سازی خرپا با الگوریتم های ژنتیک

بهینه سازی سازه خرپا با الگوریتم های ژنتیک - طوری که یک ادم مبتدی انجام داده و اینکه در انتها باید ا(. . .)

جایابی پست فوق توزیع با GAMSE

حل یک مساله کوچک جایابی پست فوق توزیع با تابع هدف و قیود ذکر شده توسطGamseخیلی زیاد نمی خواد بزرگ با(. . .)

توپولوژی پیشرفته 11سوال

11سوال توپولوژی پیشرفته

حل دوتا سوال مدارهای مجتمعcmos

حل دوتا سوال مدار مجتمع cmos

حل مسله حسابداری

حل مسله حسابداری به زبان فارسی یا انگلیسی فرق نداره 

یک اثبات کوتاه برای مسءله ی کپلر ثابت حرکت در حضور نیروی پریشیدگی

یک اثبات کوتاه برای مسءله ی کپلر / ثابت حرکت در حضور نیروی پریشیدگی

سوال تمرین اجزاء محدود

حل تمرین ها بصورت دست نویس 

تمرین درس Multicriteria Decision Aiding

تمرین پیوست به صورت کامل با ترسیم نمودار انجام گردد(ترجیحا به زبان انگلیسی)

رفع ابهام درباره گنگ بودن اعداد رادیکالی

بنده چندتا سوال و ابهام درباره اعداد گنگ وگنگ بودن اعداد رادیکالی دارم لطفا کسی که در این زمینه خوب(. . .)

حل تمرین تجزیه تحلیل سیستم ها

لطفا این تمرین هارو طبق چیزی که خواسته شده انجام دهید ممنون ازشما! این تمرینات مربوط به درس تجزیه تح(. . .)

حل سوالات و تمرین های مکانیک سیالات

حل سوالات و تمرین های مکانیک سیالات

حل مسئله درس دینامیک

حل به سه روش تقریبی، دقیق دیوهامل و تحلیلی  ودر دوحالت نامیرا و با میرایی ۵ درصد

پیدا کردن و باز نویسی چند فرمول مربوط به خازن

سلام ببخشید من یه مقاله دارم که باید ارائه بدم متاسفانه مقاله کمرنگ و ناخواناست و 4 با 5 فرمولی که د(. . .)

حل تمرین تئوری تصمیم گیری

درخواست حل تمرین برای درس تئوری تصمیم گیری به صورت فوری دارم 

سفارش نوشتن برنامه در فرترن

سلام وقت بخیریک عدد تمرین برنامه نویسی برای فرترن میباشد. تقاضای نوشتن و دریافت کد های نوشته شده آن(. . .)

آنالیز حساسیت ولتاژ شین 14 نسبت به ولتاژ مولد 2 در سیستم 14 شین

با سلام استاد از من خواستند در یک سیستم 14 شین ، انالیز حساسیت ولتاژ شین 14 نسبت به ولتاژ مولد(. . .)

حل تمرین درس الگوریتم های شبکه های پیچیده - گرایش ارشد مهندسی کامپیوتر

سلام وقتتون بخیر ببخشید من دو تا تمرین از درس الگوریتم های شبکه های پیچیده مقطع کارشناسی ارشد مهندسی(. . .)

آنالیز حساسیت ولتاژ شین 14 نسبت به ولتاژ مولد 2

با سلام استاد از من خواستند در یک سیستم 14 شین ، انالیز حساسیت ولتاژ شین 14 نسبت به ولتاژ مولد(. . .)

کنترل غیرخطی لیاپانوف

لطفا سریعتر حل شوند

پروژه تصحیح پرس و جو بازیابی اطلاعات به زبان دلخواه

در این پروژه یک سیستم تصحیح پرس و جو مد نظر است که باید پیاده سازی شود. برای مثال ما پرس و جوی حضرت(. . .)

درس بازیابی اطلاعات

طراحی و پیاده سازی یک جداکننده توکن(Tokenizer) برای زبان فارسی با قابلیت پشتیبانی از اعداد فارسی بر(. . .)

آزمایش های غیر مخرب ndt

به فردی مسلط به درس ndt جهت حل تمرین 

پروژه ی مکاترونیک

قطعات مورد نیاز یک ربات مسیریاب، نحوه ی بستن مدار و کد آردوینو مربوطه آپلود شده اند.می خواهیم دو سنس(. . .)

ويژگي ها و اجزاي مقصد استراتژيك سازمان

با تکمیل دو برگ زیر شما می توانید برای سازمان خودتان یک بیانیه مقصد استراتژیک تهیه کنید. با توج(. . .)

مدارفرمان‌

سلام‌ مدار فرمان این دوسوال رو کامل و دقیق بنویسید.  داخل سوال بفد=بعد 

حل تمرین فوری درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری

نیازمند به حل تمرین درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری؛ ارشد نرم افزار

تمربن درس پردازش گفتار

سوال 1 باید انجام بشه و ار بین سوال 2 و 3 فقط یکی انجام بشه

حل سوالات انالیز عددی

حل تشریحی سوال ها 

ارائه و کدنویسی چند برنامه از زبان #c

باید وارد کلاس بشید و اسکرین شیر کنید و چنتا برنامه بنویسید

تحلیل اعتماد امید

5 سوال مربوط به درس تحلیل اعتماد سازه ها

تمرین برنامه نویسی با متلب

توضیح و تشریح پاسخنامه

حل تمرین مکانیک خاک عمران دانشگاهی

با سلام خدمت دوستان این تمرین ۸ سواله از درس مکانیک خاک در رشته ی عمران ما برای این ت(. . .)

شبیه سازی مقاله سارا

سلام. شبیه سازی کامل این مقاله

کار کردن با تصاویر و ویژگیهای تصویر

سلام یه تمرین هست که باید 1000تا عکس رو تو متلب باز کنیم بعد 9تا ویژگیهای عکس ها رو استخراج کنیم بعد(. . .)

ساخت یک cdاموزشی با نرم افزار auto player

الزامی به تحویل cdنیست بلکه یک فایل آموزشی مثل کپتویت از یکی از دروس ششم ابتدایی میخوام که دکمه ورود(. . .)

حل تمرین مکانیک خاک کاردانی عمران

با سلام ۸ سوال مکانیک خاک دوره ی کاردانیه عمرانه که تا ۲۴ اذر ماه وقت داره و ما برای حل ۸ سوال مبلغ(. . .)

روش رانکین

تفاوت حالت رانکین با واقعیت در این نمودار را بیان کنید، چرا اندازه گیری تنش جانبی وارد بر دیوار با ر(. . .)

تمرین فیزیک فصل۳ ب

لطفا این تمرین ها رو به صورت کامل حل کنید

درس نگهداری و تعمیرات

یک سوم پول رو اول گرفته بعد از حل تمام سوال ها و دیدن جواب ها تمام پول می دهیم

سوال اول

با سلام فقط سوال اول حل شود

تجربه های پرورشی

در این کتاب،مجموعه ای از تجارب برتر پرورشی آورده شده استآن ها را مطالعه کنید و برای هر مورد،علاوه بر(. . .)

تهیه افزونه در آباکوس برای پیش بینی تنش های پسماند قطعاتی که با دستگاه slm ساخته می شوند

این موضوع پایان نامه بنده می باشد ... در این خصوص پروپوزال و سمینار و همچنین فصل اول پایان نامه را ن(. . .)

حل تمرین احتمالات

سلام و خسته نباشید سوال دو گلدان که در یکی 3 توپ آبی و 7 توپ قرمز و گلدان دیگری 3 توپ قرمز و 7(. . .)

حل اسناد حسابداری

حل اسناد حسابداری که اپلود میکنم خودم ثبت سند حقوق و دستمزدشو دراوردم و میخوام ی نفر ک بهتر بلده چک(. . .)

درس روش تحقیق در مدیریت

 برای بیان مسئله یک هدف کلی و ۲ هدف جزئی یک فرضیه جهت دار یک دامنه یک فرضیه بدون جهت از نوع ۲ د(. . .)

تمارین ریاضی مهندسی رشته نرم افزار

تقریبا 115 سوال ریاضی مهندسی برای 1400/09/22 روز دوشنبه تا ساعت 18:30حدودا چقدر هزینه داره؟

سوالات آمار و احتمالات کاربرد در مدریت۲

با سلام این سوالات میخواستم جواب بدین و باید همراه با راه حل باشه و سریع باشه وقیمت هر سوال بیست توم(. . .)

دو تا تمرین از درس طراحی الگوریتم ها

لطفا اگر تسلط کامل دارید اعلام بفرمایید، یکی از دو سوال رو نیاز حل دارم که حل بشه،هزینه ی پیشنهادی ه(. . .)

حل تشریحی ۶ سوال درس خزش خستگی شکست

با سلام حل تشریحی ۶ سوال درس خزش خستگی شکست در ارتباط با فصول ۷-۸ -۱۳-۱۴ کتاب رفتار مکانیکی موا(. . .)

حل تشریحی ۴ سری نمونه سوالات الاستیسیته

با سلام ۴ سری نمونه سوالات الاستیسیته جهت حل تشریحی پیوست می باشد .شخص حل کننده مسلط به تئوری ا(. . .)

همبندی در شبکه

الف) در صورتیکه در یک همبندی قطر شبکه برابر 6 باشد و اگر نوع سوییچینگ مورد استفاده مداری (Circuit sw(. . .)

هزینه ارتباطات Communication Cost گراف کاربرد زير را بدست آوريد

هزینه ارتباطات (Communication Cost) گراف کاربرد زير را بدست آوريد. در جدول نشان داده شده بيانگر کدام(. . .)

انرژي مصرفی ارتباطات را براي گراف کاربرد زیر بدست آورید در جدول نشان داده شده بيانگر کدام گره ip-ce به کدام روتر متصل شده است

انرژي مصرفی ارتباطات را براي گراف کاربرد زیر بدست آورید. در جدول نشان داده شده بيانگر کدام گره (ip-c(. . .)

پخش بار

با سلام پخش بار یک سیستم سه ژنراتور با نه شینه و مقادیر پایداری و دینامیکی ژنراتور ها رو بدست بیاوری(. . .)

حل با تشریح

حل این مساله با تشریح کامل

حل تمرین مسئله حسابداری

۲ مسئله در ۲ عکس جدا ارسال شده.لطفا خواسته ای مسئله که به صورت :الفبجدهو...خواسته شده را انجلم دهید

شبیه سازی موتور القایی ۳ فاز و پاسخ دقیق و کامل به سوالات تخصصی تئوری جامع ماشین های الکتریکی در خصوص پروژه

این پروژه مربوط به درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی است. تمامیه موارد خواسته شده در فایل ارسال شده(. . .)

شیمی عمومی ۱

همراه راه حل

حل تمارین ۵ تا ۱۲ درس سیگنال

حل تمارین ۵ تا ۱۲ از فایلی که فرستادم متلب رو هم نمیخوام فقط حل تمارین.تا قبل از ساعت ۹ صبح فردا هم(. . .)

تمرین اقتصاد مهندسی رشته مهندسی صنایع

از درس اقتصاد مهندسی مبحث نرخ بازگشت سرمایه و نسبت منافع به هزینه‌هاست. روش حل در صورت سوال داده شده(. . .)

تمرین مدار الکتریکی

روی برگه A4 نوشته شود و به صورت فایل پی دی اف تحویل داده شود ممنون

حل تمرین شمع

لطفا فوری درخواست بررسی شود

حل سوال های امار مبانی احتمال-فوری

حل سوالات مبحث احتمال به صورت تشریحی

انجام پروژه با پایتون

انجام پروژه با پایتون

پروژه درسی آمار

یک نمونه آماری چهار نفره داریم از جامعه 28 نفره، میخواهیم میانگین، واریانس، نسبت موفقیت را بدست بیار(. . .)

حل تمرین دروس برنامه ریزی سیستمهای قدرت

تمرین   دستی هست  اسلایدها رو مشخص میکنم  درس برنامه ریزی سیستمهای قدرت کارشناسی(. . .)

حل یک سوال حسابداری مربوط به روش غیرمستقیم صورت جریان وجه نقد

حل یک سوال حسابداری مربوط به روش غیرمستقیم صورت جریان وجه نقد

انجام پروژه درس دینامیک

با سلام من یک سیستم پخش بار سیستم ieee سه ژنراتوره با و نه شینه و اینکه مقادیر پایداری و دینامی(. . .)

حل ۴ سوال نظریه بازی رشته علوم کامپیوتر

درس نظریه بازی رشته علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم گیری و دانش 

حل سه سوال ترمو 2 فوری

سه تا سوال ترمودینامیک 2 دارم تا ساعت 16:30 امروز نهایتا باید حل بشه.

مدیریت استراتژیک

باید یه پروژه در مورد مدیریت استراتژیک یک سازمان باتوجه به سوالاتی که در جزوه قید شده و تمام مراحل ا(. . .)

پردازش تصویر در متلب

از یک عکس در اینترنت به صورت رندوم استفاده بشه

حل تمرین درس سیستمهای تحمل پذیر خطا

حل تمرین درس سیستمهای تحمل پذیر خطاحل این تمارین نیاز به تخصص در مباحث آمار و احتمالات می‌باشد

مسئله

حل تمرین

تمارین درس تحلیل آماری

با سلام.تمارین در فضای spssحل شده و توضیحات مربوط به معنادار بودن یا نبودن و تفاوت داشتن به صورت تای(. . .)

شبيه سازي سيمولينك و يا حل عددي دو مسيله موجود در فايل ارسالي

با سلامقسمتي از يك پايانامه ارسال ميشوذ كه نتايج و داده هاي مسيله موجوده ولي متاسفانه كد متلب رو ندا(. . .)

تمرین های درس طراحی خطوط انتقال انرژی

این سه تمرین درس طراحی خطوط انجام شود ممنون زمانش هم کم میباشد .

رسم نمودار گرما

سلام رسم نمودار گرما در مطلب همون  u

اصول حسابداری2

ثبت سیستم دائمی ومیانگین به روش هایfifoوlifo  ومیانگین موزون ومیانگین متحرک

مدار مجتمع نوری که از کتاب هانس پرگر هست

فردا موعد تحویله و اگه کسی هم بدونه فردا ساعت ۲ در (ا م ت ح ا ن) به جای من شرکت کنه هم م ب ل غ درخوا(. . .)

حل تمرین درس مدار مجتمع نوری که از کتاب هانس پرگر هست

فردا موعد تحویله و اگه کسی هم بدونه فردا ساعت ۲ در (ا م ت ح ا ن) به جای من شرکت کنه هم م ب ل غ درخوا(. . .)

تمرین dc

تمرین : مدل موتور dc در open modelica ، شبیه سازی و نمودار هاشتمرین : انتخاب یک موتور از شرکت maxon(. . .)

حل یک تمرین از درس فولاد 2

این سوال به سرعت حل شود چون مهلت ارسال آن رو به اتمام است و 40 دقیقه دیگر تمام خواهد شد

تمرین آز بررسی

توضیح و تشریح پاسخنامه

حل ۲۶ سوال جبر پیشرفته کتاب یاسمی و بهرنگی

سلام اگه کسی تخصص در جبر داره مقطع ارشد لطفا اعلام کنه

انجام پروژه پلکسیس دو بعدی

بنده یه پروژه پلکسیس داشتم لطف میکنید هزینه بفرمایید.صورت سوال به طور کامل و واضح در عکس ارسالی موجو(. . .)

برنامه نویسی c

جواب قسمت ب رو میخوام 

حل تمرین درس ازمایشگاه الکترونیک صنعتی

با توجه به عنوان درس ( آزمایشگاه الکترونیک صنعتی)اسم مدار ، کار مدار  و در نهایت شکل موج مدار ر(. . .)

حل تمرینات آمار مقطع ارشد

حل ۴سوال آمار. یکی از سوالات با spssو یکی هم دستی هم spss.۲سوال فقط دستی.قبل انجام لطفاً هزینه اعلام(. . .)

حل تمرین های 4،5 و 6

حل تمرین ها 4،5 و 6 pdf

پروژه آردوینو

کد مربوط به یک ربات مسیریاب آپلود شده است؛کد را طوری تغییر دهید که اطلاعات ربات مسیریاب به وسیله ی م(. . .)

بهسازی لرزه ای

قیمت گذاری

تمرین امار

حل تمرین فقط از ميانگين (طبقه بندي شده و طبقه بندي نشده)۳سوال اول فقط هایلایت شده ها

حل تمرین های درس تئوری الاستیسیته

حل تمرین تئوری الاستیسیته با توصیح مختصر در حد مفهوم شدن بحث مورد نظر 

حل تمرین تئوری الاستیسیته

باسلاموقت بخیرحل تمرینات درس الاستیسیته فصل تنش هستممنون میشم کمکم کنیدباتشکر

حساب کردن نقطه جوش آب

حساب کردن نقطه ای جوش آب در قله های اورست سبلان دماوند.

مسئله کار در ترمو دینامیک

مسئله کار در ترمو دینامیک

یک سوال درس مالیاتی ۱

سلام، وقتتون بخیر، یک سوال درس مالیاتی 1

تحلیل و انالیز و داوری کامل یک مقاله معتبر علمی چاپ شده در حوزه ی مدنظر

لطفا مجری مربوطه از دانش زبان انگلیسی متوسطی برخوردار باشد. مجری می تواند از  مقالات  معتب(. . .)

سفارش آمار

سلام تعداد یک سوال ساده امار بصورت کامل داخل عکس قابل مشاهده هست با تشکر

حل تمرین ۵ سوال از درس فرایند احتمالی

با سلامرشته مهندسی صنایع درس فرایند احتمالی که ۵ سوال آپلود شده و استاد حل تمرین داده است که تقاضا م(. . .)

حل جدول و گزارش

سلام وقت بخیرحل این جدول ب علاوه شبیه سازی و گزارشکار

اجاره سازه بنايي ايمني كارگاه

پروژه پاور پوينت و word ايمني كارگاه كار اموزي سازه بنايي قراردادها

حل تمرین درس موازنه انرژی و مواد رشته مهندسی شیمی

حل تمارین اپلود شده درس موازنه انرژی و مواد

شبیه ساز H bridge به روش کلید زنی

یه تکلیف هست هر هفته یکی هست اگه امکان ش هست هزینه کمتر بگیرین بعد اینکه تمام توضیحات توعکس هست (. . .)

حل تمرین های فیزیک 2 الکترونیک و مغناطیس

سلامدو فایل تمرین فیزیک الکترونیک و مغطناطیس درخواست حل کاملشون را دارم.هر فایل 10 تمرین و در مجموع(. . .)

تمرین ریاضی مهندسی

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته با توجه به کتاب جبر خطی دکتر صدقی زاده

ریاضیات پیشرفته

حل فقط شماره های فرد تمرینات از ابتدای صفحه ۱۹ تا انتهای ۲۶

حل تمرین درس مالی رشته حسابداری

تمرین رشته حسابداری درس مالی هست که تا یکشنبه آخر شب باید حل بشه

4 صفحه تمرین آمار استنباطی inferential statistics هست که نهایتا تا 14 آذر میخواهم آماده باشه

4 صفحه تمرین آمار استنباطی (inferential statistics) هست که نهایتا تا 14 آذر میخواهم آماده باشه. (. . .)

حل سوالات sql

شرح سوالات در فایل پیوستی موجود است

تمرین درس انتقال حرارت

سلام لطفا استعلام قیمت ...هزینه حل هر تمرین و هزینه کلا اعلام فرمایید

حل تمرين درس روش اجزا محدود

تمامي اقدامات و مراحل لازم،مباني رياضي مانند بسط تيلور از صفر تا صد براي رسيدن معادله حاكم ديفرانسيل(. . .)

تمرین درس الگوریتم های توزیع شده

لطفا تمام سوالات درست و خوانا پاسخ داده شوند. هر سوال دارای اثبات کامل و دقیق باشد. هر فرضی که گرفته(. . .)

حل تمرین حسابداری 8 صفحه کتاب حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت

با سلامنیازمند حل تمرین کتاب حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت فصل۵ سیستم های هزینه یابی محصول: هزینه(. . .)

نوشتن مقاله علمی پژوهشی در مورد بررسی میزان آگاهی معلمان مدرسه ابتدایی حکمت نور بروجن از نیاز های بهداشتی دانش آموزان

یک مقاله علمی پژوهشی در مورد بررسی میزان اگاهی معلمان مدرسه ابتدایی حکمت نور بروجن از نیاز های(. . .)

شبیه سازی و ترجمه مقاله در زمینه پایداری فرکانسی میکروگرید

هدف شبیه سازی و ترجمه مقاله فوق می باشد. گزارشی مبنی بر چگونگی انجام و توضیحات شبیه سازی نیز مورد نی(. . .)

تمرین درس ریز موج آنتن

لطفا تمرینات حل شود عجله دادم ممنون

حل فقط یک مسئله مدیریتی

یک مسئله از کتاب صعنتی 3 حلشو میخوام خیلیم فوریه تورو خدا کسی بلده بگه

تهیه بودجه تولید

حل مسئله حسابداري با برنامه اکسل 

حل تمارین

لطفا تمامی تمرینات حل شود ممنون

اثبات محور تانژانت

اثبات محور تانژانت با استفاده از قضیه تالس

حل تمرین های درس مباحث ویژه فصل 2

تمرین ها توسط استاد مربوطه ارائه شده اند و دارای 5 تمرین می باشند که 2 تمرین از 5 تمرین فوق از(. . .)

حل ۲ سوال تمرینی حسابداری میانه ۱

حل ۲ سوال حسابداری میانه ۱ 

تمرینات الکترونیک 2 فیدبک

تمرینات الکترونیک 2 مبحث فیدبک منفی 

حل تمرین اجزا محدود

برای المان مثلثی تابع تخمینی مناسب را تعیین کرده و دستگاه معادلات ضرایب مجهول تابع را بنویسید

حل تمرین سیستم عامل پیشرفته

حل تمرین سیستم عامل پیشرفته

تمارين درس مكانيك محيط پيوسته

اين تمارين مربوط به بخش اثبات نمايش انديسي، تانسورها، تنشهاي اصلي و دوران محورهاي مختصات ميباشد. هزي(. . .)

تمرین درس سییتم عامل

حل تمرین درس سیستم عامل

تحقیق دانشگاهی : ارزیابی یک مقاله علمی برق

یک تحقیق کلاسی دارم  و راهنمایی می خوام انتخاب مقاله علمی معتبر دلخواه  دارای  م(. . .)

تهیه کد متلب برای فایل ارسالی درس سی اف دی یک

سلام برای موضوع در فایل ضمیمه کد متلب میخوام تهیه بشه و فقط در یک مورد هم گزارش تهیه بشه چون من باید(. . .)

حل تمرین فیزیک 1 فنی

از شما درخواست دارم سوالات فیزیک فنی بنده را . حداقل 4 سوال را حل کردهتشگر فراوان و خسته نباشید

شبیه سازی

معادلات و مطالب موجود در این مقاله در نرم افزار موبایل متلب شبیه سازی بشه

حل تمرین درس ازمایشگاه الکترونیک صنعتی مقطع کاردانی

تمرین درس مربوط به ازمایشکاه الکترونیک صنعتی هستش یک مدار ترسیم شده که باید با توجه به عنوان درس( آز(. . .)

شبیه سازی متلب

شبیه سازی متلب

تمرین آمار استنباطی

فایل شامل تمرین های آمار استنباطی است 

طراحی الگوریتم

سلام، وقت بخیردرخواست حل تمرین طراحی اگوریتم برای مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر داشتم که ف(. . .)

انجام تمرین های الگوریتم رشته نرم افزار و کامپیوتر درس سیستم عامل

میخواهم این تمرین ها برام انجام بشن فقط تا فردا باید تحویل دانشگاه بدم

انجام تمرین های الگوریتم

میخواهم این تمرین ها برام انجام بشن فقط تا فردا باید تحویل دانشگاه بدم

حل تمرین عمران زلزله

تمرین مربوط به درس سازه های بلند میباشد

اندازه گیری الکترونیکی

به یک نفر مسلط به اندازه گیری الکترونیکی نیازمندم

ولیدیشن مقاله، ماشین لرنینگ

من پروژه ولیدیشن مقاله با متلب دارم مربوط به حوزه ماشین لرنینگ هست. مهلت نهایت ۱۰ روز دارم. از نظر ه(. . .)

حل تمارين تشريحي

سوال هاي تشريحي شش امتحان پيام نور حل بشه و به ترجيحا به صورت پاور پوينت برام ارسال بشه.ممنونم

پلان اتوکد درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

ترسیم پلان درون عکس  در برنامه اتوکد

تمرین و پروژه

با سلام کد های دستوری به صورت فایل و توضیحات درج گردد تشکر php وsql یا aspوsql

تمرین درس شبکه

سلام سوال مدل سازی مدار است که برای نورون استاد گفته خیلی آسونه 

حل تمرین درس تئوری تصمیم گیری رشته مدیریت بازرگانی مقطع ارشد

با سلامتمرین شامل 3 مسئله است که خواهشمندم شما زحمت حلش را بکشید.

مکاترونیک ۱

حل تمرین و شبیه سازی بعضی قسمتها با متلب

رسم نمودار با متمتیکا ، و کد خامش رو دارم

سلام ، کد خام و اولیه ی متمتیکا رو دارم ، باید روی هر کد دو سه تا نمودار با تغییر یه سری متغییر ها ر(. . .)

تمرین نحو عربی

تمرین مطابق نمونه حل شده حل شود

مثالی از الگوریتم مدلسازی پویا

مثالی از الگوریتم مدلسازی پویا ذکر کنید؟(حل :باتوجه به فایل بارگزاری شده)

حل تمرین درس تجزیه و تحلیل سیستم ها کامپیوتر

به یک نفر مسلط به درس تجزیه و تحلیل سیستم ها رشته کامپیوتر جهت حل چند تمرین نیازمندیم(فوری)‌

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفتهمعادله گرما

حل یک معادله گرما با استفاده از روش جداسازی متغیرها:( F(x)=x(x-Lوشرایط مرزی برابر با   &nb(. . .)

حل سوال فیزیک کوانتومی فوری

این سوالات فیزیک کوانتوم هست و من تافردا وقت دارم ممنون میشم که برای سوال رقابتی ( عملگر Dچرا خودش پ(. . .)

حل تمرین مکاترونیک

سلام.این دو تمرین مربوط چرخدنده های سیاره ای است که میخواستم به روش جدولی حل شود.

درس مکاترونیک یک ارشد

جواب سوالات درس مکاترونیک1

تمرین زبان های برنامه

سلام تمرین بسیار ساده و کوچک هسته

حل تمرین فوریییی

حل تمرین به روش سپ و ای تبس

تمرین متلب دانشگاه

سلام خداقوت خیلی عجله دارم و میخام تمرین واموزش ارائه رو هم بر ای من ارسال بشه

مقاله نویسی در مورد CMOS

با سلام. منابع مقاله رو دارم (۱۰تا) و باید از این منابع ها مقاله من رو بنویسیدمنابع ها : 1- طراحی تق(. . .)

پیدا کردن نمودار تابع استوانه

اگر این استوانه را به صورتی که در شکل است برش بزنیم و سطح جانبی آن را باز کنیم نمودار آن چه تابعی خو(. . .)

حل تمرینات درس انتقال حرارت تشعشع، سیگل ویرایش5

حل تمرینات درس انتقال حرارت تشعشع ویرایش پنج، سیگل

تحلیل درس ۲۱ مطالعات چهارم ابتدایی

درس ۲۱ مطالعات اجتماعی را به طور کلی یعنی از صفر تا صد بررسی کنید از نظر ارزشیابی ،محتوای درونی ،...(. . .)

حل تمارین آماری

جزوه استاد رو ضمیمه کردم. استاد قسمتی را تدریس کردن و یک مثال زیر آن نوشته اند که باید حل شود حدودا(. . .)

سازه های فلزی

حل تمرین و راه حل 

حل تمرین فوری

سوال رو حل بفرمایید در سریع ترین زمان ممکن

تحقيق مقالات

سلام.كاربرداشو و شكلش رو بايد از مقالات مربوط بهش بايد پیدا کنیم و منابع رو هر ذکر کنیم.

تمرینات ریاضی ۱

خواهش میکنم.این تکلیفو برای من انجام بدین ‌‌‌‌با قیمت مناسب🙏ا 

تحلیلگر نحوی با استفاده از نرم افزار lex

با استفاده از نرم افزار lex یک تحلیلگر نحوی کوچک بسازید

حل تمرین قضیه مقدار میانی

سوال اول به صورت قضیه مقدار میانی یا رول یا میانگین حل شود

حل تمرین آزمایشگاه دیتا بیس

حل دو سوال آزمایشگاه دیتا بیس ، فوری تا ۶ آذر ساعت ۱۵

تمرین درس اصول اقتصاد رشته مدیریت

با عرض سلام، سوالات مفهومی میباشد، جواب ها با فونت ۱۴ بی نازنین در ورد تایب شود و حد اکثر تا یکشنبه(. . .)

پروژه کنترل اتوماتیک مهندسی مکانیک

با سلامحل سوالات پروژه کنترل اتوماتیک رشته مهندسی مکانیک

دینامیک سیستم قدرت

دینامیک سیستم قدرت 

حل مسایل فصل ۴حسابداری مدیریت دکتر نهندی

باسلام حل مسایل فصل ۴حسابداری مدیریت دکتر نهندی

تمرین درس مدیریت پروژه

تمامی توضیحات در فایل pdf قرار دارد.

تمرینات هیدرودینامیک

سلام ۳۰ تا تمرین هیدرودینامیک هستن تا ساعت ۱۶ امروز نیازشون دارم تمرینات حل بشن و برام ارسال بشن

حل تمرین ریاضی۱

همراه با راه حل دست نویس

در مورد بیضی هست سوال و توضیح داده شده وجواب به صورت تشریحی باشد

جواب به صورت تشریحی وبا استفاده از انتگرال .

تمرین کنترل مدرن

حل سوال ۱ و ۲ عکس ارسال شده

ابزارهای حل مسئله زیر با دید تفکرسیستمی

برای هر یک از ابزارهای حل مسئله زیر توضیح همراه مثال کاربردی با دید تفکر سیستمی در قالب پاورپوینت Li(. . .)

حل تمرین درس مدیریت و برنامه‌ریزی سیستم انرژی

سلام خسته نباشید در این فایل سه تا تمرین هست که می‌خوام برام انجام بدین . هم رو برگه هم به صورت متلب(. . .)

ماتریس

نوشتن برنامه ماتریس سختی و ماتریس جرم در متلبمن فایلی ندارم براتون ارسال کنمفقط میخوام این کار رو بر(. . .)

حل تمرین کامپوزیت ها

سوالات موردنظر تو صفحه ی آخر پی دی اف هستن که تعدادی از اونا نیاز به کد نویسی با متلب دارنبرآوردی از(. . .)

پیاده سازی عملی یک شبکه سنسوری بیسیم نا همگن با استفاده از ماژول Wifi Wemosو مانیتورینگ انلاین با استفاده از IOT

در این پروژه نیاز هست این شبکه سنسوری المان های مختلفی مثل فشار و رطوبت و دما و... ( حداقل سه متغیر(. . .)

حل تمرین صنعتی ۳

تهیه کننده: مهدیه نصیریاستاد: خانم شهرزاد سراجلطفا این دو مسئله رو برام حل کنیدتو یکی از مسئله ها اص(. . .)

فرایند های تصادفی مخابرات سیستم

سلامبرای درس فرایند های تصادفی رشته برق گرایش مخابرات سیستم به فردی متخصص نیازمندم .

حل تمرین درس مدیریت تولید

سوال ها لطفا به صورت دستنویس و در قالب یک فایل pdf تحویل داده شود همراه با نام سید امیرعلی دره امام.

حل تمارین درس مدیریت تولید

لطفا سوال ها به صورت دستنویس حل شود و در قالب یک فایل pdf تحویل داده شود همراه با اسم دانشجو سید امی(. . .)

حل تمارین درس مدیریت تولید و عملیات

لطفا تمارین به صورت دستنویس حل بشن و در قالب یک فایل pdf به همراه اسم بنده ارسال بشن با تشکر.سید امی(. . .)

حل تمرین درس معماری‌ کامپیوتر

4 تمرین درسمعماری‌ کامپیوتر

نوشتن الگوریتم

در pdf فقط نیازی به رسم فلوچارت نیست و در آن در تمامی سوال ها فقط نوشتن الگوریتم

حل تمرین درس مدیریت تولید و عملیات

باسلام این فایل تمرین درس مدیریت تولید و عملیات هست ۵ سوال داره و ۵ سری هم تمرین قراره که فرستا(. . .)

ارتعاشات پاسخ هایover-damped وunder-dampedو critical damped با درنظر گرفتن شرایط اولیه داخل عکس رسم شوند

پاسخ هایover-damped وunder-dampedو critical damped با درنظر گرفتن شرایط اولیه داخل عکس رسم شوند

حل ۴سوال تئوری جامع ماشین های الکتریکی

حل همراه با فرمول و جزئیات و توضیح کامل مربوط به درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی در مقطع ارشد برق(. . .)

حل تمرین مهندسی نرم افزار UML

سامانه صدور فـیش غـذا در رسـتوران را در نظـربگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید:نمودار مورد کاربري و کل(. . .)

تمرین توان های مبهم ریاضی 1

تمرین توان های مبهم ریاضی 1

تمرین هوپیتال ریاضی 1

تمرین هوپیتال ریاضی 1

تمرین مشتق توابع نمایی- لگاریتم و وارون مثلثاتی ریاضی 1

تمرین مشتق توابع نمایی- لگاریتم و وارون مثلثاتی ریاضی 1

تمرین مشتق لگاریتمی

تمرینات مشتق لگاریتمی ریاضی 1

حل ١٢ مسئله مربوط به مفاهيم فازي

١٢ مسئله مربوط به مفاهيم فازي دارم كه مي خواهم حل شوند.

حل تمارین ریاضی مهندسی پیشرفته

با عرض سلام و خسته نباشید .6 عدد تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته دارم که میخواستم حل بشود.

انجام تکالیف

کسانی که مسلز هستن درخواست بدن و هرچه سریع تر تحویل بدن بهتر ولی تا 4 آذر تحویل بدن

حل 6سوال فیزیک 1

حل 6سوال فیزیک 1

حل تمرین امار قابلیت اطمینان

حل تمرین امار قابلیت اطمینان 

ریاضی عمومی ۲

به یک نفر مسلط به درس ریاضی عمومی ۲ نیازمندم فوری فوری فوری 🥲 زمانم بسیار کم است ممنون میشم سری(. . .)

ساختمان داده

مربوط به ساختمان داده س میخوام با پایتون یا سی شارپ نوشته بشه

حل دو عدد تمرین آنالیز

اگه ممکنه میخوام توضیحات تشریحی داده بشه. چون برای ارائه میخوام

مدار برش گر

هر سه مدار به روش برش گر حل شود و  شکل موج هم کشیده شود

حل تمرین dsp

من نیاز به پاسخ یک سوال از درس پردازش سیگنال دیجیتال دارم. جواب کامل و با جزئیات باشد جوری که دنبال(. . .)

حل دستی تمرین اجزای محدود

حل تمرین با بار متمرکز

هدایت و ناوبری strap down

ناوبری اینرسی به صورت دو بعدی و یک بعدی مورد بررسی قرار می گیرد که برای مسئله یک بعدی از 100 نا(. . .)

سوال فیزیک 1

2) جسمی به جرم 5 کیلوگرم را با ریسمانی روی سطح بدون اصطکاک می کشند. ریسمان نیروی F=12 نیوتن در زاویه(. . .)

سوالات فیزیک 1 دانشگاهی

1. سنگی از سطح زمین با سرعت اولیه 42 متر برثانیه با زاویه 60 درجه از سطح افق به طرف صخره ای به ارتفا(. . .)

تمرین برنامه مویسی C

سلامبرنامه ای با استفاده از ساختار { switch case} بنویسید که یک عملگر و دو عملوند را از ورودی خوانده(. . .)

مدلسازی ریاضی سیستم کنترل آسانسور

سلام وقت بخیر  من یه تمرین دارم میخوام کنترلربراش طراحی کنم ولی قبلش بایدمدلسازی ریاضیش روبدست(. . .)

شبیه سازی معادلات مقاله موجود با متلب

سلام سه تا مقاله درخصوص فیلتر کلمن هست که باید معادلات داده شده در هر سه مقاله با متلب شبیه ساز(. . .)

مسئله اصول حسابداری 1

این مسئله برای درس اصول حسابداری 1 رشته مدیریت کسب و کار هستش که میخواستم  حلش کنید

مدلسازی عدم قطعیت کاپولا

مدلسازی عدم قطعیت به روش کاپولا برای دو تا توربین بادی و یه پنل خورشیدی به گونه ای که وابستگی بین تو(. . .)

حل 4تمرین کلاسی درس بهره برداری از سیستم های قدرت کتاب کندر

با سلام و احترام وقتتون بخیر من 4تا تمرین کلاسی داشتم درس بهره برداری از سیستم های قدرت رشته مهندسی(. . .)

حل تمرین آمار در spss

حل 2 تمرین آمار  در برنامه spss 

حل تمرین سوالات موتور احتراق با استفاده از نرم افزار EES

حل تمرین با استفاده از نرم افزارEES درس موتور های احتراق داخلی

حل تمرین درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

سوالات شماره 1 تا سه فایل پیوست درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

پایان نامه با موضوع مدیریت پروژه

دانشگاه یه لینک برای تهیه مقاله ارسال کرده و فرمت درخواستی هم در این لینک هست که تو این فرمت من پایا(. . .)

درخواست برنامه نویسی برای تمرین درس شبکه های کامپیوتری

درخواست برنامه نویسی برای تمرین درس شبکه های کامپیوتری.   انجام فقط یکی از موارد زیر: (. . .)

فقط کدنویسی قسمت الکتریکی به زبان متلب

نیاز به ویدئو و توضیح درباره  چگونگی برنامه نویسی به منظور تسلط کامل هنگام ارائه

حل و اثبات چند مسئله ریاضی

من این فایل را در کمترین زمان ممکن می خواهم.

فیزیک 1 دانشگاه

حل سوالات مضرب 5 از صفحه 144 به بعد (بخش مسئله ها) در pdf که اپلود کردم

حل تمرین درس فیزیک نساجی

حل تمرین فیزیک نساجیپاسخ به صورت خلاصه نباشد

حل تمرین هوم ورک ۴

سلام وقت شما به خیر لطفا فایل ضمیمه را بررسی نمایید و اعلام قیمت بفرماییدتشکر

حل یک مسئله برنامه ریزی ریاضی با استفاده از نرم افزار لینگو

شرح سوالیک کارخانه کاغذسازی رول های بزرگ با طول استاندار L و عرض ۲۰فوت تولید میکند فرض کنید یک مشتری(. . .)

حل تمرین تحلیل سازه ۱

تمرین تحلیل سازه ۱ برای رشته عمران هستش 

طراحی classifier جهت دست بندی ارقام فارسی - شبکه عصبی

در این تمرین به کمک شبکه عصبی MLP ، دسته بندی ای جهت جداسازی کلاس های مختلف داده ارقام 0-9 طراحی شود

رسم مولفه جریان درین در hspice cscope

مشخصه جريان درين يک nMOS برحسب ولتاژ درين-سورسمشخصه DSV-DI را براي ولتاژهاي مختلف گيت-سورسمشخصه جريا(. . .)

حل یک سوال ساده از درس سیستم های هیدرولیک و نسوماتیک

حل یک سوال از درس سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک خواهشا قیمت های الکی ندید چون واقعا بعضی اوقات واقعا(. . .)

بسط تیلور

برنامه ای بنویسید که با دریافت دو عدد x و n بسط تیلورe^xexرا تاجمله n ام بدست بیاورد.توجه کنید که اس(. . .)

حل تمرین spooling

سلام بر تو ایی که این متنو می‌خونی خیلی گیر کردم رو این مسئله اگه میتونی کمکی کنی دریغ نکن درود(. . .)

الکترومغناطیس

به یک نفر مسلط با به درس الکترومغناطیس رشته فیزیک نیازمندم، هزینه زحمات شما هم تقدیم خواهد شد سپاس ف(. . .)

محاسبه خطای استاندارد و فاصله اطمینان

حتما با ارائه راه حل میخوام‌‌ اگر کسی امار بلد باشه براش راحت هست. نحوه به دست اوردن واریانس و انحرا(. . .)

محیط زیست

انجام پروژه عمران محیط زیست

کدنویسی کامپایلر زبان C

سلامیه کامپایلر برای زبان بی کوچک میخوام که توضیحاتش توی فایل اومده.قالب کد رو هم فرستادم و شما باید(. . .)

تمرین کلاسی آمار و احتمالات پیشرفته

حل تمرین امار و احتمالات پیشرفته 

پروژه بتن

پروژه بتنطبق فایل بالا که فرستاده شده با آموزش

حل تمرین دو و سه

دوتا تمرین فوق با برنامه spss22 حل شود 

حل سوالات دی اس پی

لطفا سوالات را همراه با راه حل پاسخ دهید

راهنمایی در مورد طراحی چند تجهیز فرایندی

سلام وقت به خیر من روی پروژه ی درس طرح و اقتصاد (واحد تولید استون کار میکنم چند تجهیز رو باید طراحی(. . .)

پروژه دانشجویی درس ارتعاشات

با سلام در پاسخ به پروژه توضیحات کامل دارای اهمیت میباشد زیرا این پروژه را باید ارائه بدهم ولی(. . .)

پیاده سازی پایتون، سیستم های حمل و نقل هوشمند

توضیحات تمرین:تسک خواسته شده در فایل PDF صفحه 16 و 17موضوع این تسک: Human Mobility and Mobile Data(. . .)

طراحی و اتود

7طراحی که باید تا چهارشنبه تحویل بدم .

خودآزمایی فصل ۴

حل خودآزمایی فصل ۴ کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری تالیف دکتر سرمدی 

حل تمرین درس سیستم های کنترل فازی

با سلام حل تمرین درس سیستم های کنترل فازی 

تمارین سیستم مخابراتی دیجیتال

لطفا تمرینات قید شده را همراه راه حل ارسال کنید

نوشتن مقاله درباره نظریه های یادگیری و آموزش

نوشتن مقاله دربارهای نظریه های آموزش قسمتی که فایل آن در بالا آپلود شده

حقوق شهروندی

سلام از بین ۲۴ تا سوال باید به نصف سوالات ب صورت زوج یا فرد جواب داده بشه سوالات مربوط به(. . .)

اصول1

حل تمرین اصول حسابداری 1جواب کامل دریافت شودحل در فایل ورد 

حل تمرین درس غیر ارتجاعی سازه

سلام در خواست حل تمرین که آپلود کردم را دارم

مسائله حسابداری ترم 3 کاردانی

فایل شامل 3 مسئله حسابداری می باشد که در سطح ترم 3 کاردانی حسابداری می باشد 

حل مسایل جوش پیشرفته

حل مسایل جوش و تستهای غیر مخرب 

حل تمرین و شبیه سازی الکترونیک قدرت

حل تمرین در مورد درس الکترونیک قدرت و انجام شبیه سازی با استفاده از matlab یا psim و رسم نمودارهای م(. . .)

حل تمرین ماشین 3

لطفا قیمتش رو بفرمائید.

اثبات سه فرمول مربوط به درس هیدرولیک

سه فرمول مربوط به درس هیدرولیک را اثبات کنید عکس فرستادم ازش

حل تمرین درس فرآیندهای تصادفی

سلام . یک کلاس حل تمرین آنلاین دارم که چند سوال تشریحی برای تاریخ ۴ آذر ساعت 9الی12 صبح باید پاسخ دا(. . .)

ترمودینامیک

تمرین های فایل آپلود شده حل گردد به صورت صحیح و درست .

8 عدد تمرین سیستم های دیجیتال 2

تمرین های سیستم دیجیتال 2 تا یکشنبه حل شود با تشکر فراوان

حل تمرين آمار

حل تمرين ذيل تمرين: ·        ضريب همبستگي پيرسون رابرا(. . .)

تعریف تابع و بهینه سازی

با سلامکلیت پروژه بهینه سازی با الگوریتم گرگ خاکستری می باشد. نیاز است که تابع موجود در فایل های آپل(. . .)

حل تمرین مدارهای مجتمع فرکانس بالا مدارات RF

تمرینات با دقت و کامل  حل شود و هر انچه سوال خواسته شده را پاسخ دهد.

حل تمرین ۸ فصل ۹حسابداری مدیریت

با سلام خواهشمندم پاسخ تمرین ۸ فصل ۹ کتاب حسابداری مدیریت دکتر نوروش صفحه ۳۲۳ رو برام ارسال کنی(. . .)

حل تمرین ها

من میخواهم تمرین هارا درست و صحیح انجلم بشن

حل معادلات دیفرانسیل دانشجو دانشگاه ازاد

معادلات دیفرانسیل را با راه حل حل کنید

تمرین دینامیک ۴

با سلام پاسخ این دو تمرین دینامیک تا امشب ساعت۹

حل مسائل مهندسی صنایع

با سلام، برای چند درس رشته مهندسی صنایع دانشگاه ازاد مثل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی نیاز به کمک داری(. . .)

حل تمرین درس پژوهش عملیاتی

چند مسئله پژوهش عملیاتی پیشرفته دارم که میخوام حل بشن . در فایل پی دی اف تمرین ها موجود است. در (. . .)

رسم گراف

در تمرین توضیح داده شده است

حل تمرین تحلیل سیستم قدرت

حل تمرین در etabs ، مدار نمایش داده شده در تصویر را در داخل نرم افزار مذکور رسم وتحلیل کنید و فایل ه(. . .)

مدل سازی در هوافضا کتاب زیپفلتمرین فصل دوم

سلامتمارین ۲.۴۲.۶۲،۷۲.۱۰کناب زیپفل با حل دستی که البته سوال ۲.۱۰علاوه بر حل دستی در متلب هم باید شبی(. . .)

انجام پایان نامه

باسلام پروپوزال پایان نامه با موضوع بررسی خصوصیات بتن خودمتراکم پلیمری با اضافه کردن دوده سیلیس و سو(. . .)

تمرین حسابداری ۱ سازمان

لطفا در قالب excel حل شود

AHP

با سلام و احترام  نیازمندم انجام یک تمرین هستم تمرین با استفاده از روش AHP انجام شده حال ن(. . .)

مبانی سیستم های دینامیکی رشته ریاضی

تمرین هفتم فایلی رو که میبینید رو میخوام برام حل کنین.قیمت به صورت توافقی..

تمرین فیزیک 1 مبحث حرکت دو بعدی

کمک برای حل تمرین فیزیک خیلی فوری 

رسم نمودار

رابطه که فرستاده شده را برای مقادیر مختلف رسم کنید شکل تقریبی که حاصل میشود را پیوست کردم

حل تمرین رگرسیون و همبستگی

یک تمرین در مورد رگرسیون و همبستگی  هست که میخواهم همراه توضیحات  تحویل داده شود

درخواست حل تمرینات کتاب آنالیز ریاضی یک مدقالچی انتشارات پیام نور

با سلام  در خواست حل تمرینات کتاب آنالیز ریاضی ۱ مدقالچی  انتشارات پیام نور را دارم 

مواد مرکب-کامپوزیت ها

حل 12 سوال آخر فصل

سوالات توپولوژی

حل ۵ سوال توپولوژی

یک تمرین از درس اجزای محدود در مکانیک

۱_ماتریس سختی کل ۲_ تغییر مکان گره ۲،۳،۴۳_ عکس العمل تکیه گاهی ۴_ نیرو در هر فنر 

حل الگوریتم

چندالگوریتم و فلوچارت فقط سوال های باشماره های فرد ۱۱مسئله

تمرین حد و پیوستگی ریاضی عمومی ۱

سلام و خسته نباشیدفایلی که پیوست شد تمرینات حد و پیوستیگی از ریاضی عمومی ۱ بود و تا ساعت ۳ بعد از ظه(. . .)

حل تمرین امار از مبحث میانگین و حدود اطمینان

سلام وقت شما بخیر لطفا تمرین پیوست شده که از مبحث میانگین و حدود اطمینان است حل شود.با احترام و سپاس

حل تمرین انالیز حقیقی

حل تمرین انالیز حقیقی منبع انالیز رودین به صورت تشریحی و توضیحات فارسی 

حل تمرین اصول سیستم های مخابراتی

سلام دوتا تمرینه مخابرات بایدتحویل بدم، با راه حل کامل میخوام

تمرین کتاب امار توصیفی در علوم رفتاری

هفت تا سوال بیشتر نیس چون سر کلاس نبودم نتونستم حل کنم لطفا جواب درستو کامل رو بنویسید ❤️🌸

حل تمرین آمار فوری

با سلام حل تمرین ۸ سوال آمار مقدماتیبا تشکر

مکانیسم واکنش

سلام مکانیسم کلی واکنش را میخواهم اینکه در هر مرحله چه نوع واکنشی صورت گرفته و هر ماده به کجا حمله ک(. . .)

تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی رشته عمران ،سازه

سلام لطفا این تمرینو ۷سوال رو حل کنید مربوط به درس ریاضیات عالی مهندسی رشته عمران ، سازه هستش اگر نی(. . .)

ارتباط مولفه های کایرال لوله های داخلی و خارجی نانو لوله های کربنی دو جداره زیگزاگ@ارمچر و ارمچر@زیگزاگ را بدست آورید

حل تمرین درس فیزیک  در صورت نیاز از جزوه که نیز پیوست است می توانید استفاده کنید.

پروژه فیزیک نامریی سازیInvisibility cloak

روی این تحقیق کنید تاریخچه مبانی  آن را در ببارید و پنجاه صفحه مطلب تایپ کنیدیه رفرنس هم هست،کت(. . .)

سوال حسابداری

لطفا بصورت کامل همراه با توضیحات پاسخ داده شود سپاس گزارم.

تمرین درس طراحی الگوریتم

مسئله ی برج هانوی را بررسی کرده و تشریح کنید که چگونه به روش تقسیم و حل (یا تقسیم و غلبه - Divide an(. . .)

حل تمرين

سلام . حل تمرينهاي اين كتاب رو ميخوام + توضيح و ياددادن لطفا هزينه هركدوم رو جداگانه بهم بگين سپاس

سفارش در مبحث هیدرولیک است

لطفا پاسخ بطور کامل داده شود.

حل تمرینات پایان فصل کتاب شیمی هتروسیکل دانشگاه پیام نور دکتر مهدی کلهرفصل اول رو حل کردم

هزینه حل تمرینات پایان فصل کتاب شیمی هتروسیکل دانشگاه پیام نور دکتر مهدی کلهر(فصل اول رو حل کردم) رو(. . .)

انجام سمینار درسی به همراه شبیه سازی مربوط به حوزه برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای قدرت

انجام سمینار درسی مقاله  ازIEEE سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۰ به همراه شبیه سازی مربوط به حوزه برنامه ریزی و(. . .)

میانه ۱

حل حسابداری ۱

حل تمرین درس کنترل پروژه از فهرست بها

از فهرست بها باید حل شود در اکسل حل نشه و روی برگه حل شود .

ایزومورف و همومورف و تفکر سیستمی و مثال

دو مفهوم ایزومورف و همومورف را تشریح نمایید و نحوه استفاده از این دو مفهوم را در تفکر سیستمی با ذکر(. . .)

حل اندوکتانس

با عرض سلام و خسته نباشید. برای درس تئوری جامع حل یک اندوکتانس ماشین القایی و حل یک اندوکتانس ا(. . .)

ارتعاشات مکانیکی

کوییز یک سواله شروع ساعت ۱۳,درس ارتعاشات مکانیکی مهندسی هوافضا

پنج بیت که نیازه استعاره و تشبیه در آن ها مشخص بشه

همی میردت عیسی از لاغری            تو در فکر(. . .)

تسلط بر مباحث درس تئوری الاستیسیته عمران

تسلط بر مباحث درس تئوری الاستیسیته عمران و تمارین کتاب مالورن

حل تمرین میانه ۲ اوراق قرضه

حل کامل سوال رو میخواستم

طراحی کاشت بصورت دستیروی کاغذبا رنگ آمیزی

تمرین رشته مهندسی فضای سبز می باشد.روی پرینت آ۳ از فایل ورد کشیده شود.سمت جنوبی خیابان و سایر سمتها(. . .)

پاسخ سوال داده شود

سوال کلاسی می باشد لطفا پاسخ کامل در اکسل نوشته شود

One Time Pad XOR Weakness

توضیحات در فایل ضمیمه به صورت کامل اومده فایل نهایی در قالب ورد باشه

حل مسئله الگوریتم ژنتیک بصورت دستی

حل مسئله الگوریتم ژنتیک بصورت دستی با استفاده از REAL CODE

حل تمرين ماسفت

حل تمرين پيوست بصورت كامل با توضيحات

اختلالات یادگیری ۲ دانشگاه فرهنگیان

سلام وقتتون بخیر سفارشم درمورد درس اختلالت یادگیری ۲ و تکالیف خواسته شده خلاصه ی مقاله درم(. . .)

حل تمرین مکانیک

با عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم این تمارین را حل کنید.

طراحی مدار

من نیاز به طراحی مدار با ارقام گفته شده انجام ریاضیات وبک گراند فیزیک ان هستم. مدار بایدبا یکی از&nb(. . .)

حل تمرينات و كوئيز و توضيح

سلام لطفا تمرينات رو اگر ممكنه ملاحظه بفرماييد بايد حل بكنم و (تمامي تمرينات از جمله اينها ددلاين دا(. . .)

حل تمرین زبان اسمبلی

سلام و عرض ادب

80 سوال ریاضی از مبحث مجموعه ها

۸۰ سوال به صورت تستی و تشریحی با راه حل ارسال شود

حل سه مورد تمرین شبکه

جواب به همراه روش حل مورد نیاز است

حل تمرین ریاضی

تمرین مربوط به درس دیفرانسیل هست

نمودار آماری

لطفا سوالات کامل پاسخ داده شود

حل التمرین درس شناسایی سیستم

مرجع کتاب system identification I. Chi, Chong-Yung  بخش شناسایی پذیری(identifiability )راجب سوا(. . .)

حل مسائل آمار و ریاضی

حل مسائل آمار و ریاضی

پروژه سازه های بتن آرمه و راهسازی

جزئیات مربوط به انجام پروژه برایتان ارسال میگردد در قسمت آپلود فایل

حل تمرین حسابداری ۱

فقط تمرین های ۴ و۵و۶و۷ حل شود 

تمرین درس نظریه تصمیم گیریMCDM

با سلام و احترام نیازمند انجام یک راه حل برای حل معیار جامع( lp Metric) هستم که برای ال پی متریک به(. . .)

حل یک سوال از درس اجزای محدود در بیومکانیک

تمرینی از اجزای محدود همان طور که در صورت سوال مشخصه  الف) ماتریس سختی کل ،ب)تغییر مکان گره های(. . .)

فوری نیاز به حل این تمارین دارم

فوری نیاز به حل تمارین دارم.خوانا باشد جواب ها

حل سوالات مکانیک

سوالات ۴/۱۴ و ۱۴/۱۵ حل شود 

حل تمرین امارو احتمال

درخواست حل تمرینات 

اقتصاد خرد

3تا مسئله درس اقتصاد خرد رشته مدیریت

حل تمرین سیستمهای حمل و نقل هوشمند

برای حل این تمرین نیاز به کمک دارم و مرتبط با تمرین هفته‌ی گذشته س که فایل rar هست و میتونم بفرستم

تحلیل مقاله

با سلام مقاله فرستاده شده نیاز به این هست تحلیل و بررسی قرار گیرد و طبق فایل وورد که ارسال گردید تحل(. . .)

پروژه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

با سلام پروژه آموزشگاه رانندگی در برنامه rational rose باید انجام شود که use case و ... در(. . .)

رسم نقشه کشی۱

با سلام رسم این ۳سوال که ۵شکل هست در کاعذ و با مداد باید رسم بشه.سوال اول در کاغذ A4 و سوال دوم در ک(. . .)

مسلط به مکانیک سیالات

تمرین مکانیک سیالات

آزمایش مدار منطقی

به فردی برای انجام این ازمایش و گرفتن عکس از مراحل انجام ازمایش و نوشتن گزارش کامل نیازمندم.فوری هست(. . .)

شبیه سازی جریان اشفته

پروژه شبیه سازی جریان آشفته هست و با استفاده از نرم افزار متلب باید انجام شود 

میزان انرژی دریافتی از خورشید برای یک کلکتور در مختصات جغرافیایی مشخص

سلام این یک تمرین درسی هست. مربوط به درس انرژی های تجدید پذیر، مجموع انرژی پرتوهایی که یک کلکتو(. . .)

برنامه نویسی در kileuversionو پروتئوس

4 عدد LED را جهت نمایش محتوای یک شمارنده 4 بیتی به میکروکنترلر LPC2138 متصل نمایید. یک Switch Dip ب(. . .)

برنامه نویسی یک فرایند ترمودینامیکی با c

برنامه نویسی فرایند ترمودینامیکی سیکل اتو با c++ ، متغیر :دمای ورودی Ti  

حل تمرینات کتاب حسابداری بهای تمام شده2 یا حسابداری صنعای 2

حل تمرینات کتاب حسابداری بهای تمام شده 2 یا حسابداری صنعتی 2 تالیف مایکل میهر ترجمه دکتر ایرج نوروش(. . .)

توضیح یک مثال حل شده

دوستان صفحه 53 کتابی که توی پیوست فرستادم، یک "مثال حل شده" اومده ( example 2-4 ) .( صفحه 53 کتاب،&n(. . .)

حل دو اثبات پایگاه داده

سلام این دوتا تمرین باید اثبات بشن ممنون

حل تمرینات درس محاسبات نرم

حل تمرینات درس محاسبات نرم است که مربوط به رشته عمران و الگوریتم ژنتیک می باشد.

کتاب اصول حسابداری ۱ فصل ۱۳ جواب پروژه صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۱ رو میخوام

یک سری سوالات هست که در کتاب اصول حسابداری که من به کمک نیاز دارم 

حل مسئله با نرم افزار متلب

کامل و صحیح حل شود 

واترمارکینگ تصاویر رنگی فراکتالی

توضیح کامل الگوریتم ها و شبیه سازی 

هیدرولوژی نیروگاه های ابی 2

سوال، یکی از تمرینات کتاب نیروگاه های برق ابی دکتر عباسپور است.

هیدرولوژی نیروگاه های ابی

سوال مربوط به تخمین دبی و قدرت و ترسیم نمودار F.D است.

حل ٣ سوال آمار دبيرستان فورى

حل ٣ سوال آمار تا پايان امروز ٨ آبان

درس کیفیت توان الکتریکی

سلاممیخواستم در این جدول که داده شده یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه هست که نحوه اتصال آن ها در ۴ گروه(. . .)

حل تمرین درس آمار ریاضی

پاسخ سوالات 11 و 2 و 19فایل PDF 

تمرین فلوچارت

سلام ۱۲ عدد تمرین فلوچارت هر کس بلد درخواست بده

تمرین دانشگاهی

فایل ارسال کردم

حل تمرین اکسل

حل تمرین

چنتا تمرین ساختمان داده

چنتا تمرین درس ساختمان داده که هزینه هم قبل از انجام تمرین میریزم

حل سوالات مربوط به اشفتگی

سوالات مربوط به درس اشفتگی  هستند و باید اثبات بشن

تئوری تصمیم گیری

حل تمرین کلاسی درس تئوری تصمیم گیری کارشناسی ارشد شاخه بازاریابی

پروژه متلب مهندسی شیمی

انجام عملیات ریاضی روی ماتریس

کنترل تطبیقی

در عکس داده شده باید به صورت گزارش کار اماده باشد با دستور ها

حل تمرینات مکانیک سیالات

تمرینات مکانیک سیالات که در تصویر فرستادم را به صورت کامل حل کنید. 

سوالات آزمایشگاه مقاومت مصالح

جزوه مقاومت مصالح را ارسال نمودم سوالات ونتیجه گیری صفحه ۲۷شامل چهار سوال است لطفا برای حل می خواهم(. . .)

مسئله نیروگاه های برق ابی

سلام، لطفا مسئله تا پایان روز جمعه حل گردد. مسئله یکی از تمارین کتاب نیروگاه های برق ابی میباشد.

تخمین دبی و قدرت نیروگاه

سلام، مسئله در حوزه نیروگاه های برق ابی میباشد. لطفاً مسئله حل و تا پنج شنبه ارسال گردد. 

ترجمه مقاله

من یک مقاله دارم که میخوام به زبان انگلیسی ترجمه بشهترجمه باید در سطح بالایی باشه چون میخوام به ژورن(. . .)

تحلیل عملکرد لرزه‌ای سازه ها به روش قیاس نیرویی با منظور داشت اثر پی دلتا

موضوع پایان نامه بنده هستش که نیاز به این کد نویسی دارم

برنامه نویسی کامپیوتر

دو تمرین برنامه نویسی کامپیوتر لطفاً منصفانه قیمت بدین 

تمرین مکانیک سیالات پیشرفته

انجام 5 تمرین مکانیک سیالات پیشرفته

تمرين تحليل سازه٢

حل يك تمرين تحليل سازه ٢

حل تمرین حسابداری مالیاتی

حل تمرین حسابداری مالیاتی

این پروژه کارهای تحقیقی اش انجام شده فقط به یک شخصی برای ارائه نیازمندیم

برای درس روش های اجرای ساختمان به ارائه به صورت انلاین به یک آقایی نیازداریم که بتوانند تسلطی بر متن(. . .)

شبیه سازی توربین بادی ۵۰ کیلو وات متصل به شبکه برق سراسری

 لطف میکنید  بفرمایید پروژه من رو می توانید انجام بدهید؟ و چند روز طول میکشه انجامش و هزین(. . .)

حل تمرین حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

سلام به فردی نیاز دارم که همه تمرین های اخر فصل این کتابی که گذاشتمو حل کنه

تمرینات مبانی آنالیز عددی

یه سری تمرین از فصلای اول مبانی آنالیز عددی دارم ممنون میشم یکی برام حلشون کنه

حل تمرین برق_ الکترونیک و الکترونیک قدرت-تحلیل فرکانسی_طراحی فیلتر پسیو

سه سوال تمرین هست با بازه زمانی محدود  روزه برای یک امتحان. حتی یک سوال هم حل شود نمره آن مهم ا(. . .)

مدلسازی فرایند خرید مواد اولیه در ویزو و محاسبه اکسل

تمرین 1 : فرآیند خرید مواد اولیه یک شرکت تولیدی را از ابتدای فرآیند که درخواست کالا توسط واحد تولید(. . .)

تمرین روش ناپارامتری

حل تمرین ده سوال از روش ناپامتری با توضیح و کامل باشه چون باید توضیحش رو بفهمم.و یاد بگیرم

ترسيم مقطع يك كانال و طراحي با اتوكد و محاسبه

سفارش بنده يك طراحي كانال هست كه مقطع ان بااتوكد رسم و سه تا محاسبه دستي ميخواد كه در فايل ضميمه ارس(. . .)

تمرینات منبع جریان

تمرینات برای دانشگاه

برنامه نویسی

توضیح و تشریح

حل یک عدد تمرین فیزیک مبحث مکانیک

حل یک تمرین فیزیک با هزینه 15 ت

پروژه پردازش سیگنال

پروژه پردازش سیگنال

ریاضی 1 ، اعداد مختلط

تمرینات مربوط به ریاضی 1 مبحث اعداد مختلط است ! سوالات با پاسخ صحیح و خوانا و کامل نوشته شد&nbs(. . .)

شناسایی سیستم - حل التمرین

با سلام بنده نیاز به حل التمرین در درس شناسایی سیستم (parametric identification شناسایی پارامتر(. . .)

سوال امار

سلام میشع این سوالات و حل کنید

حل سوال تعریف انتگرال از ریاضی عمومی1

حل سوال تعریف انتگرال از ریاضی عمومی1

پیدا کردن جملات ۱۰۰۰ ام تا ۱۵۰۰ ام دنباله ی غیرخطی با استفاده از ضریب لاگرانژ

جملات ۱۰۰۰ ام تا ۱۵۰۰ ام دنباله ی غیر خطی زیر را با استفاده از ضریب لاگرانژ پیدا کنید. (اعداد سمت چپ(. . .)

پیدا کردن ۵۰۰ جمله بعدی دنباله غیر خطی با استفاده از ضریب لاگرانژ

پیدا کردن ۵۰۰ جمله بعدی دنباله غیر خطی زیر با استفاده از ضریب لاگرانژ( سمت چپ شماره جملات و سمت راست(. . .)

حل مسئله

با سلام....لطفا مسئله را حل و پاسخنامه را تا ساعت 19 امروز واسه اینجانب ارسال کنید.باتشکر

خب سوالات در پلاستیسیته عملی

سلام برای حل سوال ۱ و سوال 2-1 و 2-3

خلاصه نفیسی استاندارد حسایداری مزایایی بازنشستگی کارکنان

خلاصه شود  در پاور پوینت و سوال ۴ گزینه ای طراحی شود 

تمرین های الکترونیک ۲

سلام این تمرین های دانشگاه برای درس الکترونیک ۲ هست تا تاریخ ۲۷ مهر وقت دارم تا تحویل بدم

تمرین الکترومغناطیس

۴ تا سوال الکترومغناطیس از فصل الکتریسیته ساکن

تمرین معادلات دیفرانسیل

تمرینات صفحه ۶ جزوه (با روش حل استاد)

حل سوال رياضي گسسته

سه تا تمرين رياضي گسسته هست كه بايد يه كمك جدول درستي اونارو اثبات كنيم 

برنامه نویسی مسئله ریاضیاتی و کنترل حرکت ربات با برنامه پایتون

توضیحات این پروژه بطور کامل در فایل pdf پروژه قرار دارد.

پروژه مسیریابی در متلب

باسلامبنده یه پروژه مسیریابی در متلب دارم که فایل رو خدمدتون ارسال کردم بنده از شما mفایل پروژه و یک(. . .)

سیمپلکسی

حل سه مسئله سیمپلکسی پژوهش عملیاتی۲

حل مسائله حسابداری پیمانکاری فوری

سلام من می خوام یکی این مسئله رو حل کنه برام بفرسته فوری می خوام

پرسش درسی

تفاوت ساختاری گلوکز گالاکتوزو و مانوز در فرم حلقوی

تمرین ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

این تمرین رو حل کنیدبنظرم باید اثبات ساده ای باشه... از سال های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ هست و جهت یادآوریهاما من(. . .)

تمرین کنترل پیشرفته - تطبیقی

فایل متلب شبیه سازی شده به همراه گزارش تکمیلی 

تمرین کنترل پیشرفته

فایل متلب به همراه راه حل ها 

حل تمرین

با سلام و وقت بخیرپاسخ کامل و تشریحی سوالات خود را میخواهم

مبنای نقدی و تعهدی

با سلاملطف کنید دو تا مسائلی ک در یک عکس برای شما فرستادم را ب سه روش مبنای نقدی، تعهدی،نیمه تعهدی ح(. . .)

مشاوره و ویرایش پایان نامه بررسی رفتار ستون بتنی در قاب بتنی در مواجه با عوامل مختلف

مشاوره و ویرایش جهت پایان نامه این پایان نامه شامل مدلسازی نرم افزاری قاب بتنی و بررسی تغییر شک(. . .)

حل 3 سوال حسابداری صنعتی 2

حل 3 سوال حسابداری صنعتی 2 جهت امتحان

سوالات صنعتی بهاء تمام شده ۲

حل سوالات که عکسا آپلود شده براتون. و جواب سوالات رو به طور کامل میخوام ممنون.

درس دینامیک

حل تمرین درس دینامیک رشته مهندسی عمران

حل ۷ تمرین ریاضیات مهندسی

سلام. ثبت نام من قدری دیر انجام شد. امروز متوجه شدم که بایستی ۷ تا سوال ریاضی مهندسی رو به عنوان تکل(. . .)

حل تمرین ارتعاشات مکانیکی

حل 6 پرسش ارتعاشات مکانیکی

محاسبه قدرت پمپاژ و توان حرارتی لوله مدفون

محاسبه قدرت پمپاژ و توان حرارتی است که از طریق زمین در قسمت 2 کیلومتری لوله مدفون که آب گرم در آن گر(. . .)

مکانیک تحلیلی

مکانیک تحلیلی

فوری

اگه میشه قیمت پایین باشه ممنونم

حل تمرین سازه بتن ارمه

حل تمرین سازه بتن ارمه ۲ مربوط به دانشگاه پیام نور مربوطه امتحانات ترم قبل ترم تابستان ‌زمستان ۹۹وبه(. . .)

حل تمرین چندتا سوال معادلات دیفرانسیل

سلام تا پنج شنبه شب نهایت تا جمعه ساعت ده اماده بشود نیاز به تایپ کردن نیست 

حل یک مساله آمار تحلیلی

با سلامحل تمرین یک مساله آمار لطفا هزینه را دانشجویی اعلام فرمائید . ممنونم

حل تمرین سوال ریاضی

یه سوال ریاضی دارم فوری جوابش رو می‌خوام عکسش رو بارگذاری کردم

اثبات محاسبه پذیری تابع لگاریتم

با توجه به کتاب complexity computablity and languages باید سوال حل بشه. منظور از زبان L در صورت(. . .)

حل دو سوال تحلیل مدار به روش kvl

حل دو سوال تحلیل مدار به روش kvlفقط لطفا مراحلی را که طی میکنید که به جواب برسید را لطفا بنویسید منظ(. . .)

ریاضی سوال هوش

سلام علیکم. یک معلم ابتدایی به بچه نه ساله سوال هوش داده که حل کند.

حل سه تا تمرین ریاضی

 تمامی کدها با پسوند m .باشد  یک گزارش، شامل توضیح درباره ایده الگوریتم، نحوه پیاده سازی کد و خر(. . .)

الكترومغناطيس كتاب اين تمارين رو ميخوام نه حلشونو در قبالش مبلغي هم ميدم

كتاب يا منبع اين تمارين رو ميخوام نه حلشونو در قبالش مبلغي هم ميدم(الكترومغناطيس)

توضیح قسمت آخر جواب

توضیح قسمت آخر جواب نهایی دو سوال 

حل تمرین حسابداری دولتی

باسلام...حل تمرین حسابداری دولتی 6 مورد نیاز به ثبت دارد و جواب درست را نیازمندم

حل سوال آپ امپ

حل سوال آپ امپ

خلاصه کتابی در رابطه با معارف

لطفا از کتاب های زیر یکی را انتخاب و خلاصه آن را تایپ کنید.1-آثار خانم عرفان نظری آهاری (مانند دو رو(. . .)

محاصبه نیروی کشش استاتور

الکترو موتور 18.5کیلووات با روتور مخروطی داریم که سر روتور ی فنر داریم و انتهای روتور یک عدد لنت مکا(. . .)

لکسیکال

استفاده از LEX برای تحلیلگر لکسیکال زبان جاوافایل تولید شده توسط LEX و همچنین فایل عبارت های منظم&nb(. . .)

نرم افزار LEX

استفاده از LEX برای تحلیلگر لکسیکال زبان جاوافایل تولید شده توسط LEX و همچنین فایل عبارت های منظم&nb(. . .)

حل معادله لاپلاس دو بعدی به روش تحلیلی

وتا تمرین معادله لاپلاس دو بعدی دارم که باید به روش تحلیلی حل شودو بعد حل ب روش تحلیلی با روش عددی م(. . .)

حل تمرین مشاوره مدیریت مالی

فرض کنیم شرکت کیوان با ظرفیت تولید سالانه 1.000.000عدد محصول در حال حاضر فقط 900/000 واحد در سال تول(. . .)

ازمايشگاه فيزيك ٢

انجام درستشون مهمه برام بعدم من ي نفرم قيمت بالا نميتونم واقعا

حل تمرین طراحی لرزه ای فولادی

سلامدو تمرین طراحی لرزه ای فولادی با حل کامل و با توضیح

ساخت مبدل dc به dc

ولتاژ ورودی 20-30 ولت ولتاژ خروجی 6 ولتمقاومت بار 0.6 اهمفرکانس کلیدزنی 50 کیلو هرتزبایستی از ماسفت(. . .)

مدلسازی ژنراتور سنکرون

مدلسازی ژنراتور سنکرون انجام بدهید‌.این پروژه مربوط به درس تئوری جامع مهندسی برق قدرت است.

مسایل حسابداری

با توجه به اینکه نمیخوام اشتباه حل کنم خواستم پاسخ درست را داشته باشم تا مژمئن شوم خوب یاد گرفته مبا(. . .)

مدل سازی کاخ سلیمانیه در نرم افزار nonlin

براورد آسیب پذیری لرزه ای سازه با استفاده از نرم افزار nonlin

paper review

مقاله مرتبط ، جاری و مفید برای درک موضوع را مرور کرده، نه تنها کتابها ، بلکه مجلات و گزارشهای تحقیقی(. . .)

شبیه سازی ادوات فکتس با نرم افزار matlab

شبیه سازی ادوات فکتس در نرم افزار متلب و گزارش کار این شبیه سازی رو میخوام لطفا

مدل فضای حالت فیلتر کالمن

سلام یک مدل فضای حالت (فیلتر کالمن) میخوام براورد کنم مشابه فایل ضمیمه شده. به راهنمایی یک شخصی(. . .)

کمک به انجام پایان نامه عمران سازه با آباکوس

انجام پایان نامه به طور کامل، در وهله اول مدلسازی و صحت سنجی براساس مدل آزمایشگاهی معتبر در مرحله دو(. . .)

حل تمرین درس الکارونیک نوری و فیبرنوری

با سلام2 تا تمرین درس الکترونیک نوری و فبیر نوری هست که می خواهم حل شود

حل تمرین درس مدیریت مالی نوینشرکتی

آشنایی به کتاب مدیریت مالی نوین نوشته استفان راس ،ترجمه دکتر جهانخانی و شوری جلد دوم.

بهینه سازی باتری

یک مسئله بهینه سازی در رابطه با مصرف یک خودروی برقی در یک خانه هوشمنده که در این خانه هوشمند مصارف خ(. . .)

فیزیک

پاسخ به صورت تشریحی و کامل باشد

حل تمرین مربوط به درس ماشین 3

ولتاژ القا شده در یک ماشین سنکرون 4 قطب،60 هرتز، 100 دور سیم پیچی، شار 10 وبر، که دارای 30 شیار بوده(. . .)

ساخت مبدل بوست

با سلام و وقت بخیرپروژه ساخت مبدل بوست هست مانند نقشه بالا که برای ساخت منبع پالس از atmega16 باید ا(. . .)

حل تمرین کتاب هیل پیترسون

جواب هفت فصل اول به صورت خلاصه است . جواب ها به صورت کامل نوشته و توضیح داده شود و در قالب word تایپ(. . .)

شبیه سازی مقاله مربوط به بازار برق

سلام خسته نباشید میخواستم مقاله بالا رو شبیه سازی کنید برام ، ابتدا هزینه سفارش رو بهم بگین.

حل‌ سوالات اقتصاد خرد‌ رشته‌ اقتصاد‌‌ مقطع‌ ارشد

(خواهش میکنم کسی به این سفارش جواب بده )حل سوالات در کمترین زمان ممکن فقط ۱۰ تا سوال اول پی دی اف حل(. . .)

حل سوال مربوط به سیستم کنترل خطی

حل سوالات در کمترین زمان ممکن

حل تئوری تنش های وارد بر پره پروانه

با سلام پروانه مطابق شکل و جنس ارسال شده در تصویر داخل یک کانال باد است و باد با سرعت های متغیر صفر(. . .)

حل تمرین مالیاتی 2

حل تمرین مالیاتی 2

حل تمرین فیزیک نیمه هادی با متلب

دارای دوقسمت می باشد. شامل رسم نمودار با متلبتغییرات تجمع بارها در نیمه هادی نوع n و p با تغییر دما(. . .)

حل‌ تمرین‌‌ درس‌ اقتصاد خرد‌ رشته‌ اقتصاد‌‌ مقطع‌ ارشد

 فقط ۱۰ تا تمرین‌ اول حل بشه درس اقتصاد خرد پی دی اف گذاشتم رشته‌ اقتصاد مقطع ارشد تشریحی باشه(. . .)

۷ گزارش کار و تکرار طراحی با نرم افزار پوروتئوس

سلام هفت ازمایش انجام شده داخل فیلم باید با پروتئوس یا مولتی سیم انجام شود و گزارش گیری و عکس از طرا(. . .)

تجزیه و تحلیل مسئله

به صورت دستی 

حل مسائل حل نشده در فایل

حل مسائل حل نشده در فایل بصورت دستی 

پروژه زلزله شرح کامل در فایل پیوست

بدست آوردن نیروی برش پایه و توزیع این نیرو در طبقات و...

شبیه سازی شبکه نامتعادل

با سلام بنده به یه شبیه سازی نیاز دارم در نرم افزار ETABS که بار نامتعادل در شبکه رو نشون بده و جریا(. . .)

حل تمرین فیزیک الکترونیک- نیمه هادی

تمرین شامل سه قسمت میباشد. قسمت دوم رسم نمودار در متلب میباشد

حل تمرین درس آنالیز مختلط

۳ تمرین رشته ریاضی محض،گرایش آنالیز حل کنید لطفا. پیشنهادات خوب هم بررسی میشه.ممنون از توجهتون.

حل تمرین درس بناهای آبی عمران پیام نور

با سلام حل ۵ سوال از درس بناهای آبی رشته عمران پیام نور از فصل ۲ تا فصل ۶ کتاب سازه های انتقال(. . .)

مقاله nsle

سلام وقتتون بخیر. این مقاله قسمت nsle باید شبیه سازی بشه وشکل ۴و۶باید خروجی باشد یه فیلم اضافه هم دا(. . .)

۲ سوال آمار ۲

۲ سوال آمار کاربردی۲ حسابداری لازم تا ساعت ۱۱ امشب 

پروژه ساده درس هوش مصنوعی در مورد الگوریتم ها

سورس‌كد يكي از الگوريتم‌هاي درس را از اينترنت گرفته و اجرا نماييد. توضيحات مربوط به هر قسمت را بنويس(. . .)

تمرین حسابداری

حلتمرین حسابداری بازرگانی

مباحث حسابداری مطرح شده در مقاله ارسالی را مشخص کنید

با توجه به متن مقاله، چه مفاهیم حسابداری ای در مقاله مطرح شده است

آرایه ی فازی فراصوت

سلام وقتتون بخیر من یک مقاله تحقیقاتی در مورد آرایه های فازی میخواستم در حد ۵۰ ۶۰ صفح(. . .)

حل سوال مربوط به درس ماشین 3

در یک ژنراتور سنکرون با اتصال ستاره اگر در آزمایش DC، ولتاژ و جریان به ترتیب 10 ولت و 2 آمپر باشد و(. . .)

بهینه سازی مصرف انرژی پمپ در یک شبکه ساده توزیع آب به کمک متلب

در این پروژه نیاز است یک تابع هدف (مصرف انرژی پمپ) در کنار چندین قید (معادله برنولی و بقا جرم و ...)(. . .)

بهینه سازی مصرف پمپ در یک شبکه ساده توزیع آب به کمک متلب

در این پروژه نیاز است یک تابع هدف (مصرف انرژی پمپ) در کنار چندین قید (معادله برنولی و بقا جرم و ...)(. . .)

تکنولوژی بتن ۱

سلام این تمرین حل بشود و درمورد ان توضیحات خیلی کامل داده شود با ویس باشه بهتر است چون میخوام ارائه(. . .)

ارتعاشات غیرخطی perturbation method

سلام حل معادله زیر با استفاده ازروش multiple scales method و استخراج modulation equations و fre(. . .)

DSP- طراحی فیلتر آنالوگ برای سیستم با استفاده از متلب

طراحی فیلتر آنالوگ برای سیستم داده شده و پیاده سازی در متلب. برنامه نویسی در متلب و پاسخ دهی به سوال(. . .)

طراحی فیلتر آنالوگ DSP

پروژه مربوط به طراحی فیلتر مناسب برای سیستم داده و پیاده سازی آن با نرم افزار متلب هست. نوشتن کدهای(. . .)

سوال از درس تحقیق در عملیات

سلامسوال در مورد برنامه ریزی خطی درس تحقیق در عملیات 1

اصول حسابداری

حل تمرین جواب تشریحی نوشته بشه

پروژه محاسبات نرم

انجام پروژه پیوست شده

حل تمرینات بزنامه نویسی

چهار تمرین در رابطه با برنامه‌ نویسی اسمبلی و معماری کامپیوتر (CPU)  

طراحی دستی اتصال فلنجی اصطکاکی

سلام وقتتون بخیر طراحی دستی اتصال فلنجی اصطکاکی رو میخوام فرضیات مسئله با خودتونروابط به همراه(. . .)

چهار سوال پردازش سیگنال به صورت تشریحی همراه با تمام مراحل حل شود

.لطفا این چهار سوال به صورت تشریحی همراه با تمام مراحل حل شود.سولات مربوط به احتمال میباشد

پروژه پایتون - کار با پردازش ها

سلام.توضیحات درفایل ضمیمه ارسال شده.

درس فیزیک ۲ دانشگاه

سلام و عرض وقت بخیراین سوال مربوط به جلد دوم فیزیک هالیدی می‌باشد

حل تمرین نظریه زبان و ماشین

از بین 18 تمرین در عکس برای 10 تمرین به طور دلخواه تعیین کنید چند حالت زیر برقرار است:L*=L+  L=(. . .)

شبیه سازی مقاله

سلام . شبیه سازی این مقاله رو میخواستم مال درس کنترل مقاوم هستش

حل تمرین حسابداری، فوری انجام بشه، برای یکشنبه لازم دارم، ممنونم

حل ۶ تمرین حسابداری به زبان انگلیسی هست، جوابها فارسی باشه مشکل ندارم، ممنونم

حل 6 سوال حسابداری عمومی

سلام و عرض ادب، یک فایل pdf دارم که شامل 6 سوال هست. اپلود کردم که میتونید ببینید، فایل اصلی به زبان(. . .)

حل تمرین حسابرسی

انجام پروژه حسابرسی مربوط به بخش گزارش حسابرسی

حل چند سری تمرین از کتاب ریاضیات مهندسی فارلو

۴ ست تمرین از کتاب ریاضیات مهندسی فارلو تا ۷ مردادهزینه توافقی

حل چهار سوال در ارتباط با طراحی آزمایشات و رگرسیون

حل تمرینات در قالب تصویر دست نویس با پسوند jpg که  باید واضح  و خوانا باشد به همراه فایلها(. . .)

حل تمرینهای اصول حسابداری۲

حل تمرینات همراه مراحل حل ان و ارسال بصورت فایلpdf

پردازش تصوير-مخابرات سيستم

يه فايل مقاله به همراه كدهاش دارم ميخوام كسي خط به خط كدها رو با توجه به مقاله برام معني كنه كه مثلا(. . .)

حل تمرین درس مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک ECE

حل تمرین درس مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک به شرح پیوست 

خوشه بندی

این چهارتا سوال از مبحث خوشه بندی را باید حل کنم 

حل تمرینات بهینه سازی چندهدفه کتاب ایرگوت

حل تمرینات بهینه سازی چندهدفه

حل تمرین بهسازی بتنی و فولادی

با سلامدو مسئله بهسازی با روکش بتنی فولادی و نبشی فولادی نیاز به حل تمرین  "موارد ب و(. . .)

وارد کردن یه سری فرمول در مت کد و حل چندتا مثال

وارد کردن یه سری فرمول در مت کد و حل چندتا مثال از درس فولاد

پاسخ سوال اول ونوشتن برنامه به زبان cدر سوال دوم

سوال اول عضو نوشتاری و سوال دوم به صورت بر نامه نویسی باشد.ودر واتساپ بفرستید 

حل تمرین معادلات تفاضلی

حل30 مورد  تمرین، از بین کل تمرینها 

حل مسائل سیستم داینامیک

ممنونم از حسن توجه شما

پیاده سازی روش های تصمیم گیری

تمام روش های تصمیم گیری چند معیاره و چند هدفه روی یک مثال پیاده شود و نتایج تصمیم گیری به روش های مخ(. . .)

شبیه سازی دو مثال مد لغزشی

شبیه سازی متلب سیمولینکدو مثال در صفحه 4 مقاله بخش simulations است که باید شبیه سازی شود اگه نیاز به(. . .)

حل تمرین درس مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

سلام⭕️ نیاز فوریبه یک نفر جهت حل یکی ازدو تمرین زیر نیازمندم۱_ تحليل منابع (RBV) واحد IT يک سازمان د(. . .)

حل سوال 123

حل کامل هر 3 سوال مورد درخواست اینجانب میباشد.

حل چند تمرین در رابطه با multiple view geometry in computer vision

تمارین احتیاج به کد زنی ندارند و محاسبات و توضیحات باید در تکست ادیتور انجام شود و به صورت دست نویس(. . .)

حل کامل سوال

حل کامل تمام قسمتهای سوال، در بارگذاری های مختلف خواسته شده، محاسبه تنش معادل ماکزیمم جهت طراحی اتصا(. . .)

حل تمرین درس شبکه های عصبی رشته کنترل

سلام.حل تمرینات درس شبکه عصبی.چندتاش با برنامه متلب هست.ممنون میشم سریع بهم اطلاع بدید.چون وقت ندارم(. . .)

حل مسئله بهینه سازی هزینه در ساخت و ساز

هدف سوال : بهینه سازی هزینه در ساخت و سازمربوط به درس محاسبات عددی در این تمرین ما 2 همسایه به(. . .)

مربوط به کاربرد اکسل در حسابداری میباشد

من نیاز به کمک شما در حل این مسائل دارم 

حل تمرین معادلات دیفرانسیل

حدود 60  تمرین دیفرانسیل می باشد که تا 4 تیر لازم به حل می باشند

تمرین مکانیک سنگ رشته مهندسی معدن

چن تا تمرین مکانیک سنگ معدن هست.

وقایع آبشاری در شبکه قدرت

با سلامانجام پروژه مطابق با فایل پیوستمراجع درج شده در پروژه موجود اندمی بایست طی پروژه دو گزارش مرح(. . .)

حل تمرینات الکترونیک 2

حل کامل این تمرین ها  که مربوط به درس الکترونیک 2 است. به همراه توضیح

حل تمرین مسائل کتاب دینامیک سیستم های قدرت کتاب یایو نان یو ترجمه مصطفی صدیقی

حل تمرین مسائل کتاب دینامیک سیستم های قدرت کتاب یایو نان یو ترجمه مصطفی صدیقی

انتگرال و مونت کارلو در اکسل

مطابق عکس دوتا تمرین که یکی حل انتگرال در اکسل و محاسبه عدد نپر به روش مونت کارلو و پیاده سازی اون ت(. . .)

پروژه پایانی درس برنامه ریزی حمل و نقل

سلاممن دوشنبه ساعت 8 صبح از از مدل فراتر به بعد پروژه پایانی دارم، 4 سوال تشریحی و یک ساعت و نیم فرص(. . .)

لیاپانوف

 بدست اوردن ناحیه جذب یک سیستم 

حل کردن تمرین های مختلط

سلام میخواستم ببینم کسی هست که این تمرین ها رو کامل برام حل کنه؟!.ممنون

حل تمرين 1 الي 19 فصل 14 از صفحه 516 تا 520

حل تمرين 1 الي 19 فصل 14 از صفحه 516 تا 520 به همراه روش تشريحي

پروژه آماری توربولانس

انجام پروژه آماری درس توربولانس

چهار تا تمرین مربوط به درس سدهای بتنی رشته عمران اب و سازه هیدرولیکی

فایل پی دی اف چهارتا تمرین اپلود شدهفایل اتوکد مربوط به سوال سه اپلود شده

پاسخ ۵تمرین مدیریت مالی

۵ تمرین کلاسی در زمینه مدیریت مالی ارائه شده است که برای پاسخ در بازه زمانی کوتاه می باشد.

حل ۴تمرین الکترونیک قدرت1

حل 4سوال تمرین الکترونیک قدرت1 و شبیه سازی مسائل با نرم افزار متلب

حل تمرین درس روش کنترل نوین ماشین های الکتریکی و شبیه سازی آن

ابتدا تمرینات را حل کرده و آن را شبیه سازی کنید.

حل پروژه با استفاده از برنامه پرتئوس

📢📢📢📢دو مدار زیر را شبیه سازی کنید1. با استفاده از  7segment ساعت دیجیتالی طراحی کنید.2. مبدل با(. . .)

حل نمونه سوالات آمار۲

درخواست حل سوالات امار ۲

روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

شامل ۵ سوال است.. نیاز به شبیه شازی متلب دارد و حتما تا فردا شب میخوام.. سوالات درست حل بشه

درس روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

۵ تا سوال هست.. نیاز به شبیه سازی داره

حل تمرین روش های نوین طراحی کنترل مبدل الکترونیک

حل تمارین روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیکی همراه با شبیه سازی. فرصت تا شنبه 20 تیر 

حل تمرین درس روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

۵ تا سوال هست.. شبیه سازی با متلب میخواد

ارایه کلیه مطالب فایل ارسال شده

سلام وقت بخیربنده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش جبر هستمفایلی رو که به صورت pdf خدمتتو(. . .)

طراحی ابزار ۲

باعرض سلام این سوال مربوط به طراحی ابزار ۲است و من برای فردا باید ارائه بدم ،امکان حل این مساله موجو(. . .)

حل سوالات پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

حل سوالات مذکور به صورت دستی ، خوانا و با توضیحات کامل نوشته شود. با تشکر

تبدیل مقاله به فرمت پایا نامه

تبدیل مقاله ISI (21 صفحه ای) ترجمه شده به فرمت پایان نامه

جواب تمرینات فصل ۵

جواب ها درست و دقیق باشه

حل ۶ تمرین ساده آمار و احتمالات مهندسی

۶ تا تمرین نسبتا ساده آمار و احتمالات هست که تا جمعه باید حل بشهممنون میشم که با خط خوانا و درست حل(. . .)

حل تمرین درس شبکه های عصبی

سلام وقت بخیر.حل این تمرن ها رو میخاستم.چهارتا سوالش با متلب هست بقیه حل ساده میخاد.مربوط به درس شبک(. . .)

حل تمرين فولاد پيشرفته عمران سازه ارشد فولاد٢

در صورت وجود ابهام در‌ همین صفحه سوالات رو بپرسید-فقط‌ سوال‌ اخر شخصی و‌ وابسته به شماره دانشجویی اس(. . .)

آنالیز گیرنده MIMO با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط های رنگی با نرم افزار متلب

سلامدر پروژه مورد نظر هدف پیاده سازی روابط موجود در فایل ارسالی  با کمک نرم افزار متلب است که ا(. . .)

شبیه سازی مقاله ای مرتبط با بازار برق و به دست آوردن نتایج خروجی

شبیه سازی مقاله دلخواه مرتبط با بازار برق اما بدست آوردن نتایج کاملاً مشابه با نتایج مقاله

نظریه بازی ها و کاربرد ان در اقتصاد

یه ۲۰ تا تمرین بازی پویا اطلاعات کامل خودش بنویسه حل کنه بفرسته

شبیه سازی متلب حل معادلات hh

حل معادلات و یافتن پارامتر ها- بدست اوردن زمان تحریک پذیری

حل تمرین درس تحقیق در عملیات

سلام علیکم وقتتون بخیر سه نمونه سوال هست که تا امشب وقت دارم بفرستم از درس تحقیق در عملیات یا ب(. . .)

حل ۶تمرین

 حل 6تمرین ریاضی با متلب 

گرازش کار ازمایش های درس روانشناسی تجربی

ازمایش های در روانشناسی تجربی  گزارش کار ازمایش های شماره1.اثز اگاهی از نتایح بر عملکرد2.س(. . .)

3سوال از دینامیک و کنترل فرایند مهندسی شیمی

لطفا سوالات هر چه سریعتر تا ساعت 10 و 45 امروز حل شوند. هزینه بعدا هر چقدر باشد میدم ولی اول باید تح(. . .)

سوالات دینامیک و کنترل فرایند مهندسی شیمی

لطفا این سوالات که مربوط به کنترل و دینامیک در مهندسی شیمی است حل شود. 

لطفا زود زود حل کنید

تمربن رشته حسابداری کارداری مربوط به درست امور بانکداری خواهشا خواهشا هرکی میتونه سریع حل کنه

درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و spss

درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و spss

پروژه کد متلب درس مخابرات بی سیم

در توضیحات عکس کاملا مشخص است 3تا پروژه است 

تمرین درس کنترل توان راکتیو

این تمرین درس کنترل توان راکتیو ارشد رشته برق گرایش سیستم های قدرت استکه تا امشب قبل 12 باید تحویل د(. . .)

درس تحلیل غیر خطی سازه

باسلام این تمرین حل دستی زمانبری دارد فرصت تحویل تکالیفم تمام شده است لطفا سریعتر کمکم کنید زودترین(. . .)

حل تمرین حسابداری پیشرفته2

حل 2 تمرین حسابداری پیشرفته2

حل مسئله

با سلام حل دو تمرین پیوست شده مورد نیاز فوری هست .برای هزینه توافق میکنیم 

حل تمرین درسی

حل تمرین درسی مهندسی مکانیک حل به صورت دستی 

تمرین فولاد عمران

حل فوری تمرین فولاد ۲

حل تمرینات فیزیک 1

با سلام و احترامنیاز به حل تمرینات ارائه شده دارم. این تمرینات در امتحان پایان ترم می آیندو ممنون می(. . .)

حل دو تمرین آزمایشگاه ریزپردازنده

لطفا با توجه به اینکه استاد خواسته تمرین تو جزوه نباشه طراحی ایی داشته باشید که به طور معمول در جزوه(. . .)

طراحی و شبیه سازی تخمین کانال lte بر بستر oai

با سلام طراحی و شبیه ساز تخمین کانال lte بر بستر oai این چند فصل رو داره3 فصل اولش انجام شده خواستید(. . .)

حل دو مسئله مربوط به سد

حل دو عدد مسئله درس طراحی سازه های هیدرولیکی در گرایش ارشد عمران که سوال ها مربوط به سد میباشد

یه تمرین برای درس ادوات فکتس رشته برق الکترونیک قدرت هست که با نرم افزار متلب شبیه سازی شود بهمراه گزارش کار

شبیه سازی با نرم افزار متلب بهمراه گزارش کار درمورد خروجی های شبیه سازی شده 

درس هیدرولوژی مهندسی

سلامتمرین ساده درس هیدرولوژی مهندسی

پروژه صورت های مالی

پروژه صورت های مالی شرکت وسپهر در بازه سالهای ۹۵ تا ۹۹ از سایت codal 

حل دو تمرین

با سلام  پاسخ دو تمرین پیوست شده رو سریعا لازم دارم .

حل تعدادی تمارین درس مدار مجتمع نوری

حل تمرین های درس مدار مجتمع نوری

حل تمرین دینامیک سازه های دریایی

مربوط به دینامیک سازه های دریایی می باشد

محاسبه ظرفیت خطوط ریلی

سلامیک مدل بهینه سازی برای محاسبه ظرفیت شبکه ریلی دارم کد نمونه دارم و تکمیل باید شود

بررسی ارتعاشات اتوبوس شهری بصورت پیوسته و گسسته

توضیحات در پیوستفایل متلبفایل حل

اوصول شبیه سازی کامپیوتری ‌بهینه سازی

لطفا سوال رو‌ در اکسل پیاده سازی کنید 

طراحی سایت گردشگری

من یک سایت گردشگری مانند فیلمی که فرستادم میخواهم

آشنایی با درس طراحی دیجیتال سیستم های کامپیوتری

سلاموقتتون بخیرآشنایی با درس طراحی دیجیتال سیستم های کامپیوتریجزوه اپلود شده🙏🏽

حل تمرین داده کاوی فوری

به نام خدا-با سلام تقاضای حل تمرین درس داده کاوی.با تشکر

انجام پروژه

به نام خدا-سلام خسته نباشید.تقاضای حل تمرینات ارسالی از درس داده کاوی را دارم لطفا-با تشکر.

کاربرد تئوری تصمیم گیری

سلام جواب ۵ تا سئوال تئوری تصمیم گیری رو میخوام،  با تشکر 

پروژه کارشناسی

موضوع پروژه بنده:"مطالعه تاثیر زمین در امپدانس خطوط شبکه توزیع و محاسبه اندازه جریان های برگشتی بار(. . .)

حل تمرین ریاضیات گسسته

سلام وقت بخیر لطفا مسائل مربوط به استقرا و توابع برگشتی انجام شوند 

حل تمرین داده شده

حل 2مرین داده شده که مربوط به درس طراحی سازه های هیدرولیکی است

چند تا تمرین در زمینه اقتصاد و امار

با سلام عکس ارسالی شامل ۴ تا تمرین هست که تمرین 5-4 در مورد منحنی هوبرت هست که باید انجام شد و نمودا(. . .)

حل تمرین درس بهره برداری سیستمهای قدرت همراه پاسخ عددی و تشریحی

حل تمرین به صورت عددی و در حد یک یا دو خط پاسخ تشریحی راجب جواب هر سوال به صورت تایپ شده در قالب wor(. . .)

انجام گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱

انجام گزارش کار مطابق دستور کار ارایه شده برای آزمایش های ژنراتور dc شنت _ ژنراتور کمپوند سری _ موتو(. . .)

۱۰ تا سوال تحلیل سازه های ۲

۱۰ تا سوال تحلیل سازه های ۲ به عنوان تکلیف دانشگاه می باشد که باید تا تاریخ ۱۵ تیر به استاد تحویل ده(. . .)

نوشتن برنامه برای مثال های مقاله

سلام.برای مقاله ای که ارسال کردم برنامشو می‌خوام با نرافزار متلب.به این صورت باشه که اطلاعات مثال ها(. . .)

حل تمرين تكنولوژي عالي بتن

ارشد عمران-رشته مديريت ساختتكنولوژي عالي بتنفوري توافقيحل ٣ مسئلهبصورت خوانا

حل تشریحی سوال درس سیم پیچی

محاسبه و رسم جدول و رسم دیاگرام موتور تکفاز ۲۴ شیار ۶ قطبی   درس سیم پیچی تا پایان تاریخ ۱(. . .)

حل تمرین مسئله هدایت حرارتی پیشرفته

با سلام سوال در خصوص حل یک مسئله هدایت حرارتی میباشد بنده تا امشب برای تحویل پروژه زمان دارم.

حل تمرین درس تئوری تصمیم گیری

حل تمرین با روش های ahp و anp و topsis 

کار با پین های آنالوگ به دیجیتال در میکروکنترلرهای آرم stm32

پیش از هرچیز بگم من اطلاعات الکترونیکی بالایی ندارم و خودآموز از روی نت جسته گریخته در این زمینه سعی(. . .)

درس توربولانس

به یک نفرجهت حل یک تمرین درس توربولانس احتیاج دارم/ فوری هست

حل تمرین های فصل دوم کتاب اپتیک غیر خطی

 با سلام لطفا تمرین های فصل دوم کتاب اپتیک غیر خطی  اگراوال که آپلود نیز شده حل نمایید-&nb(. . .)

مقاومت ۲

لطفا این مقاومت ۲ رو حل کنییییدددد

حل ۳ سوال درس روش اجزا محدود

درسوال تحلیل قاب به روش ماتریس سختی،۱.مشخص کردن درجات ازادی freeو fix۰۲ماتریس سختی هر کدام از اجزا۳.(. . .)

حل تمرین درس rfic

محاسبه ی noise figure با در نظر گرفتن اثر مدولاسیون کانال rds. مربوط به درس مدارهای فرکانس بالا مقطع(. . .)

سوال ارکد تمرین

حل سوال با دد لاین خودم

حل تمرین های سه فصل اول کتاب اپتیک غیر خطی

با سلام لطفا تمرین های سه فصل اول کتاب اپتیک غیر خطی آقای اگراوال را حل نمایید.پی دی اف کتاب با(. . .)

حل سوالات درس جبر خطی عددی کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی گرایش بهینه‌سازی

سلام جواب این سوالات رو‌‌ میخواستم.کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش بهینه‌سازی درس جبر خطی عدد(. . .)

قفل حلقه ساز

ایجاد قفل حلقه فاز در پروتئوس با توضیح کامل در یک گزارش کار و بررسی کاربرد های قفل حلقه فاز و مشخصه(. . .)

حل 4تا تمرین طرحی در آزمایشات صنایع غذایی

سلاماین چهارتا تمرین باید خودتون عدد بزارین و حل شود صورت مسئله هم باید بدست آید

حل سوال طراحی اجزا 2 برای روز شنبه

سلام ، من 3 تا سوال طراحی اجزا 2 را در روز شنبه دارم که باید حل شود 

نقشه كشي صنعتی 2

فقط میخواهم بدونم در فایل قرار داده شده کدام گزینه از قطعات درسته چون دستگاهی شامل ۱۲ قطعه مختل(. . .)

تمرین آنلاین مخابرات

تمرین و کوییز مخابرات کتاب کارلسون بخش مخابرات دیجیتال و فصل های انتهاییرشته بیو الکتریکمباحث: کتاب(. . .)

حل مسایل درس سیتم کنترل خطی از رشته مهندسی برق

لطفاحل مسایل با خط خوانا و تا تاریخ ذکر شده صورت گیرد.

انحام عملیات داده ستانده

اگر میزان تقاضای نهایی بخش ساخت محصولات لاستیکی 10درصد 20درصد 30درصد کاهش یابد در صوتی که میزان تقاص(. . .)

تمرین الاستیسیته با نرم افزار انسیس یا آباکوس

در تمرین جزئیات کامل توضیح داده شده . قسمت الف بضورت دستی حل شود . قسمت (ب ) با نرم افزار مدل شود .(. . .)

مکانیک سیالات پیشرفته جریان لزج پیشرفته مقطع ارشد

با سلام و عرض ادبسوالات مربوط به درس مکانیک سیالات پیشرفته (جریان لزج پیشرفته ) می باشد که حل دقیق و(. . .)

حل تمرین مخابرات ۲

سلام،لطفا حل شود

حل تمرینات درس ابزار دقیق

با سلاماین تمرین ها  تمرینات درس ابزار دقیق هستند و شامل تقویت کننده های چند طبقه هم هستند که ن(. . .)

توربولانس

به شخصی جهت کمک در درس توربولانس احتیاج دارم

حل تمرین درس مدیریت و برنامه ریزی سیستم های قدرت

سلام وقت بخیر11تا مسئله درس مدیریت و برنامه ریزی سیستم های قدرت داشتم میخواستم برام زحمتش رو بکشید م(. . .)

محاسبه امپدانس متقابل و پلات های اندازه و فاز جریان با روش ممان

محاسبه امپدانس متقابل و پلات های اندازه و فاز جریان با روش ممان

تمرین درس بهینه سازی غیر خطی

سلام روز خوشیه تمرین داشتم که باید بصورت کد تو متلب پیاده سازی شه و جواب بده

بازی plant vs zombie به زبان جاوا

فقط قسمت افلاین بازی رو باید انجام بدین

حل مسئله و جواب تعاریف کل سوالات ۱۴ از نوع آسان

دست خط خوب و انجام درست تمارین و هزینه ی منصفانه

حل چند تمرین مالی 2 فوری

حل 8 عدد تمرین مالی 2 خیلی فوری 

حل تمرينات درس رياضيات گسسته دانشگاه

اين تمرين هارا تا ساعت ١٢شب بايد تحويل استاد داده باشم خواهش مندم تا ساعت ٩جواب تمرين هارت براي بنده(. . .)

حل تمرین ارزیابی و کارایی سیستم های کامپیوتری

درود و احترام تمرینی داشتم در مقطع ارشد درس "ارزیابی و کارایی سیستم های کامپیوتری"  که یک سوال(. . .)

حل تمرین درس ایرودینامیک 2

میخواهم 4 - 5 سوال درس آیرودینامیک 2 حل شود 

تمرین فیزیک عمومی ۱

تمرین فیزیک عمومی 1

تهیه یک مدل با ماشین svm - suppt vect machine در پایتون

تهیه یک مدل با ماشین svm - support vector machine در پایتونابتدا از فایل با فرمت csv از تعداد ردیف ه(. . .)

حل تمرین ترمودینامیک

لطفن پاسخ سوالها به صورت مشروح و جز به جز توضیح داده شود و صرفن به نوشتن یک فرموا اصلی اتکا نشود

پروژه مربوط به درس کنترل مدرن میباشد

این پروژه باید در متلب شبیه سازی بشه و برای هر خروجی گزارش کارنوشته شود در فایلی که ارسال کردم کامل(. . .)

حل تمرین فصل سوم کتاب ارسالی

با سلاموقت بخیربنده میخواهم 3 تمرین فصل سوم کتاب ارسال شده در فایل فشرده را حل کنید.یک گزارش در قالب(. . .)

حل تمرين و رفع اشكال

رفع اشكل و حل تمرين تئوري لايه مرزي ١

آیروالاستیسیته

یه مقاله داخلی یا خارجی تهیه کنید یعنی از یک سایت آن مقاله را انتخاب و دانلود کنید . سپس با متلب دوب(. . .)

حل تمرین مقدمه ای بر اجزامحدود

9عدد تمیرم مقدمه ای بر اجزا محدود برای حل کردن 

تکلیف درسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا دانشگاه تهران

تمرین های درس مدلسازی رشته محیط زیست گرایش آلودگی هوا دانشگاه تهران میباشد 

درس شبیه سازی ومدلسازی

می خواهم جواب هر سوال به صورت کامل درست داده شود وبه صورت فایل به من تحویل داده شود.

حل تمرین درسی مرتبط بارشته مهندسی برق

باسلام.دوتا تمرین درسی داشتم از درس اندازه گیری الکتریکی .لطفا اگه کسی میتونه حل کنه پیام بدههزینه پ(. . .)

حل چند تمرین درس cfd

۳‌تا تمرین cfd مهلت تا ۱۲ شب 

حل تمرین کنترل ماشین الکتریکی

به یک نفر مسلط به کنترل ماشین الکتریکی رشته ارشد الکترونیک قدرت نیازمندیم.

کدنویسی در نرم افزار گمز

حل یکی از مثال های جزوه و 4.4و یا مشابه اگر در دسترس هستش.

حل پروژه مرتبط با طراحی آزمایشات رشته مهندسی صنایع غذایی

راهنمایی کامل در فیلم اپلود شده صورت گرفته

متلب

بهینه سازی به وسیله الگوریتم ژنتیک 

شبیه سازی ادوات facts در متلب

انتخاب یک مقاله از سوی خود مجری و بعد تایید آن توسط استاد جهت انجام در این پروژه میخوام طبق یک(. . .)

درس فولاد

سوالات داخل تصاویر مطابق شرح سوال بصورت کامل با ارائه راه حل جواب داده شوند.

حل تمرین درس مدلسازی و‌پویاییهای سیستم

با سلام لطفا دوتا تمرین درس مدلسازی ‌پویای های سیستم را به همراه نمودار علت معلولی و‌همچنین‌ نم(. . .)

تمرین کیفیت توان

سلام تمرین کیفیت توان به همراه جزوه آپلود شده است 

پروژه متلب

بهینه سازی به وسیله الگوریتم ژنتیک در متلب 

تجزیه تحلیل صورت های مالی

تجزیه صورت های مالی یک شرکت به دلخواه (افقی و عمودی) مانند فایل فوقبا اضافه شدن مشخصات دانشجو 

ترجمه ريسک

ترجمه این 38 سلاید از زبان فارسى به عربى

پروژه مهندسی زلزله

در فایل پیوستی تشریح شده است

رسم منحنی های دیسپرژن امواج ورقی لمب در متلب

با استفاده از معادلات دیسپرژن برا ماده همگن همسانگرد و ریشه یابی این معادلات باید نمودار های دیسپرژن(. . .)

حل چند تمرین درس اندازه گیری الکتریکی

باسلام، حل چند تمرین اندازه گیری الکتریکی داشتم مبلغ پیشنهادیم 50هزارتومن

حل تمارین درس تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها ارشد عمران

چندتا مثال از درس تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها ارشد عمران داشتم میخواستم با جزئیات بیشتر به شکل حل تمری(. . .)

تمرین ریاضی

لطفا در اسرع وقت تحویل گردد

حل تمرین فصل یک تا پنج حسابداری صنعتی 2

حل تمرین حسابداری صنعتی 2 ، از هر فصل پنج تا تمرین حل شود به صورت فایل پی دی اف ممنونم

حل سوال درس ماشین های الکتریکی

سوال موجود در فایل آپلود شده به صورت دستی حل شود. مراحل حل نیز بطور کامل نوشته شود.

پروژه پروتیوس

اون عکسی که آپلود کردم به صورت کامل توضیح داده 

بسيار فوري

سوال امتحان است

حل مسئله ابزار دقیق

حل تمرین دوفایل ارسالی از کتاب ابزار دقیق بیو مدیکال ترجمه سعید نجاریان

حل تمرین متلب

سلامنوسانگر هماهنگ ساده نوسانگر واداشته و نوسانگر میرا به روش متلب رانگ کوتا حل کنید

تمرین مدارهای مجتمع فرکانس بالا MMIC

یک تمرین درس mmic به صورت فایل pdf آپلود شده که خیلی هم وقت گیر نیست 

زبان اسمبلی در درس ریز پردازنده وزبان اسمبلی و کار با برنامه emu8086

تمامی توضیحات در فیل ضمیمه هست،تسلط کامل بر برنامه emu8086 T و زبان اسمبلیفقط کامت گذاری کامل بصورت(. . .)

حل تمرین مساله بهینه سازی

حل تمرین مسایل بهینه سازی

فقط تایپ یه مقاله ی کاملا ساده از فارسی به فارسی

یه پی دی اف هستش که من نتونستم کپیش کنم باید تایپ بشه توی یه ورد

تحقیق جامعه شناسی استعداد یابی ورزشی

تحقیق راجب معیار های استعداد یابی ورزشی از دیدگاه جامعه شناسان تقریبا ۱۰ تا ۱۵ صفحه تحقیق کلاسی (. . .)

تمرین از احتمال شرطی

سلام این تمرین از مبحث احتمال شرطی هست تایمم کمه وخیلی فوررررررییک نفر مسلط به احتمال درصورت تم(. . .)

حل مسئله ابزاردقیق

1-یک مدار راه انداز پای راست طراحی کنید وهمه مقادیر مقاومت را نشان دهید.برای 1nA ازجریان 60هرتز که ا(. . .)

انجام پروژه متلب درس کنترل مدرن به همراه گزارش کار

انجام پروژه متلب درس کنترل مدرن به همراه گزارش کارچند تا تمرین هست برای درس کنترل مدرن رشته برق،که ب(. . .)

کاربرد بلاکچین در سياستگذاري فناوري در اقتصاد ايران از منظر جذب، بكارگيري و توقف استفاده از فناوريها

کاربرد بلاکچین در سياستگذاري فناوري در اقتصاد ايران (از منظر جذب، بكارگيري و توقف استفاده از فناوريه(. . .)

حل تمرین های فصل 3 الی آخر فصل7 کتاب Convective Boiling Condensation

با سلامتخصص در این زمینه می بایست استاد و دانشجوی آشنا به درس جریان های دوفازی باشد. حل تمرین های ای(. . .)

حل 6تمرین از8تمرین داده شده که مربوط به درس طراحی سازه های هیدرولیکی است

حل 6تمرین از8تمرین داده شده که مربوط به درس طراحی سازه های هیدرولیکی است

تمرین مسائل فیزیک

اگه وقت کمه می تونم از تمرینا دو یا سه تا کم کنم تا دوازده و یک هم میشه وقت بدم

انجام حل تمرین فیزیک

اگر وقت شد هر ۱۶ سوال حل بشه اگه نه دو سوال نمودار حذف بشه تا ساعت دوازده و یک هم  میشه تحویل ب(. . .)

حل سوال

سوال دارم از درس کاربرد نظریه گروه در شیمی(شیمی معدنی )

حل تمرین 3 عدد

صفحه 6 فایل پیوست واحد های 10 و11 و 12 نیاز به حل دارد

درس ساختار هسته

با سلاموقت شما بخیر،این تمرین مربوط به درس ساختار هسته،مقطع کارشناسی ارشد،گرایش فیزیک هسته ای هستلطف(. . .)

برنامه نویسی مقدماتی ترم اول کاردانی

تمرینات برنامه نویسی با برنامه ویژوال استادیو و با زبان ++C اجرا شود 

درس ساختار هسته ارشد

با سلاموقت شما بخیر.این سوال مربوط به درس ساختار هسته،گرایش فیزیک هسته ای در ارشد هست.لطفا اینو برام(. . .)

دنباله و سری ریاضی عمومی 2

سلام تمرینات با جزییات و توضیح تشریحی لازم دارم

حل چند تمرین

حل 10 سوال ویزوال بیسیک

پیش‌بینی فروش

حل ۴ تمرین مربوط به پیشبینی فروش و تقاضا

حل تمرین دینامیک سیستم قدرت

حل تمرین فصل 11و12دینامیک سیستم قدرت

حل تمرين اقتصاد كلان با توضيح راه حل

٥عدد سوال مربوط به درس اقتصاد كلان كه همراه با توضيح باشد

مبانی آنالیز عددی

به یک نفر کاملا مسلط به آنالیز عددی(مباحث: خطا ، روش های درونیابی ، روش های انتگرال گیری) برای حل ۹‌(. . .)

مبانی جبر نظریه گروه ها و حلقه ها

به یک نفر کاملا مسلط به مبانی جبر(نظریه گروه ها و حلقه ها ) برای حل ۷ تمرین نیازمندملطفا افرادی که ا(. . .)

درس ریاضی مهندسی و ساختمان داده

تعدادی سوال برای درس ریاضی مهندسی و درس ساختمان داده دارم درصورت توانایی در حل سوالات منتظر پیام شما(. . .)

ترجمه مطلب فارسی به انگلیسی

ترجمه مقاله فارسی تخصصی پزشکی به انگلیسی

4 مساله در درس محاسبات عددی

چند تا تمرین درس محاسبات عددیه ممنون میشم کمکم کنی

حل تمرین تصمیم گیری چند معیاره به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP- کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست

در این تمرین با توجه به روش AHP گام های زیر انجام میگیرد1.رسم درخت سلسله مراتبی2.تکیل ماتریس مقیاس ز(. . .)

طراحی سوالات زبان انگلیسی

تکلیف شامل طراحی 100 سئوال به شرح زیر: سئوالات تشریحی گسترده گسترده پاسخ 10 سئوال،تشریحی محدود پاسخ(. . .)

روش شناسی پژوهشی

درخواست حل تمرین درس روش شناسی پژوهشی مدیری بازرگانی استراتژیک کوئیز میان ترم 

ازمون پایان ترم فوریی درس ریاضی مهندسی پیشرفته

با سلام واحترام         خواهشمند است حل تمرین به صورت تشریحی در حد امکان فو(. . .)

برنامه ریزی و کنترل پروژه

داده ها اصلا مهم نیست .پروژه اماده هم قابل قبوله

تمرین ساختار هسته

سلاموقت بخیر.لطفا این تمرین رو که مربوط به درس ساختار هسته،مقطع ارشد،گرایش فیزیک هسته ای هست رو برام(. . .)

حل تمرین کتاب حسابداری مدیریت دکتر ایرج نوروش

حل تمرین های دو فصل از کتاب حسابداری مدیریت دکتر نوروش به همراه راه حل مسائل 

یک تمرین از درس ساختار هسته

سلام.وقت شما بخیراین تمرین مربوط به درس ساختار هسته،مقطع ارشد،گرایش فیزیک هسته ای استلطفا این سوالو(. . .)

مبحث قابلیت اعتماد سازه

سلام پروژه در حوزه تحلیل قابلیت اطمینان خرابی سکوهای دریایی بر اثر تسلیم پس از خستگی یا نزدیک به(. . .)

مربوط به درس ساختمان های فولادی

دو عدد تمرین مربوط به درس فولاد 

طراحی و شبیه سازی یک مبدل پوش-پول تغذیه شونده با جریان در مد پیوسته با همپوشانی و کنترل پیک جریان و جبرانسازی شیب

با سلام وقت بخیربنده یک پروزه درسی داشتم که مربوط به درس منابع تغذیه سوییچینگ و درس الکترونیک قدرت(. . .)

حل تمرین های درس ساختار

سلام حل تمرین ۱ و ۵ احتیاج دارم 

حل تمرینات مدلسازی و پویایی سیستم ها

سلام لطفا تمرینات مدلسازی و پویای های سیستم را با روش. نمودار علتی معلولی و نمودار جریان و نوشتن معا(. . .)

تمرینات انتگرال دو و چند گانه

حدود 40 تا تمرین ساده انتگرال دو گانه و چند گانه هستش و واقعا وقتی براش ندارم خودم . فقط تمریناتی که(. . .)

تمرین زمین فوری

با توجه به نقشه تپوگرافی، موارد خواسته شده محاسبه شود

حل تمرین کلاسی

حل تمرین کلاسی 

حل تمارین حسابداری پیش رفته 2

نیازمند حل 41 تمرین pdfکه اپلود کردم میباشم

حل تمرین مدلسازی و پویایی های سیستم

با سلام لطفا تمرینات مورد نظر را با رسم نمودار علت و معلولی و نمودار جریان و همچنین معادلات داینامو(. . .)

حل تعدادی تمرین درس فولاد ۲

نیازمند فردی مسط برای حل تعدادی تمرین فولاد ۲ هستم...حل به صورت واضح و کامل انجام شود🙏🌹صورت تمرین ها(. . .)

سه تمرین درس مقررات ملی ساختمان

تمرینات تا سه روز دیگر اماده باشند.

آز الکترونیک ۳

برای مدار داده شده با توجه ب مقادیر داده شده ابتدا موارد خواسته شده را بصورت تئوری محاسبه کرده و در(. . .)

حل تمرین کامپیوتر

حل دو تمرین در خصوص برنامه های کاربردی کامپیوتر 

انجام پروژه تحلیل عدم قطعیت ها ومبانی مدیریت خطر

به شخصی مسلط به درس تحلیل عدم قطعیت و مبانی مدیریت خطر و همچنین مسلط به نرم افزار متلب جهت حل تمرین(. . .)

حل تمرین امار استنباطی

به کسی که مسلط به امار استنباطی باشه نیازمندیم 

اقتصاد سنجی

اگر جواب سوالات به صورت دستی هم‌باشه موردی‌ندارد

قابلیت اعتماد سازه

سلامدوتا مقاله فرستادم. بررسی بفرمایین ببینین کدومش قابل فهمتر و راحت تره، یکیشو انتخاب کنین. من میخ(. . .)

تجزیه تحلیل صورت مالی

تجریه تحلیل یک ساله صورت های مالی یه شرکت فرق نمیکنه

حل تمرین درس بارگذاری

پاسخ دو تمرین بارگذاری شده 

حل چند تمرین نظریه گراف مورتی باندی

چند تمرین از فصلهای پنج و هشت کتاب نظریه گراف مورتی باندی

تمرینات درس ساختار هسته

با سلامچند تمرین از درس ساختار هسته مقطع ارشد گرایش فیزیک هسته ای رو میخواستم برام با جزئیاتش حل کنی(. . .)

حل تمرین درس بارگذاری رشته عمران

یک پلان خانه پنج طبقه  هست باید بار مرده و زنده وزن موثر در لرزه خیزی محاسبه برش پایه(. . .)

حل تمرین درس سازه فلزی

سلامدو تا سوال تمرین درس سازه فلزی رو میخوام کسی حل کنه و کاملا هم میخوام مسلط باشهحتما جواب ها بازن(. . .)

حل چند تمرین از درس ساختار هسته

حل تمرین هایی از درس ساختار هسته راحت هستن من وقت ندارم حل بکنم ممنون میشم در سریعترین زمان کمکم کنی(. . .)

حل سوالات اسمبلی

حل چهار سوال اسمبلی

سازه های بتن ارمه ۲

سلام نیازمند کمک برای پروژه سازه های بتن ۲ هستم دانشگاه تهران تحصیل میکنم

حل تمرین برق و الکترونیک عمومی

لطفا همه سوالات موجود را به صورت خوانا حل کنید 

شیمی فیزیک

سلام لطفا به این سوالات شیمی فیزیک پاسخ بدید ممنون از لطفتون 

سلام لطفا این سوال شیمی تجزیه را در اولین فرصت حل کنید ممنون از لطفتون

این سوال شیمی تجزیه ، در مبحث ولتامتری هست لطفا کامل با توضیح حل کنید 

درس تاسیسات الکتریکی تمرین محاسبات کابل

سلام دوعدد سوال درس تاسیسات الکتریکی مربوط به محاسبات کابل میباشد.

انجام پروژه متلب

انجام پروژه متلب

آب های زیر زمینی

حل چند سوال آب های زیرزمینی از ساعت ۲ ظهر امروز(یکشنبه) 

حل تمرین درس آنتن مهندسی برق مخابرات

به یک نفر مسلط به درس ریز موج و آنتن برای حل چند تمرین از درس آنتن نیازمندم.(مباحث ریزموج مد نظر نیس(. . .)

حل تمرین پردازش موازی

الگریتمهای مسیریابی در شبکه های اتصالی مبتنی بر سویچ تحقیق کنید،سایر موارد در تصویر است

حل تمرین آمار

روش حل با استفاده از جدول anova و فاکتوریال دیزاین با استفاده از روش های کتاب مونت گمری حل شود. (. . .)

تشکيل کورديريت در شيشه - سراميک سيستم MgO-Al2O3-SiO2   

کار روی نمودار حالت را انجام دهید: 1- سیستم سه جز component را توصیف کنید. 2. توالی تبدیلا(. . .)

به شخصی برای حل تمرین امار یک نیازمندم

به شخصی برای حل تمرین ۲۰ سوال امار یک - رشته فضای سبز نیازمندم ، مدت تحویل ۴۸ ساعت( سوالات در حد مبت(. . .)

حل سوال ۱ و ۲ با شبیه سازی مونت کارلو در متلب

فقط سوال ۱ و ۲ حل شود، با شبیه سازی مونت کارلو در متلب.

انجام پروژه توربولانس حل تمارین فوری

سلام وقت بخیر حل تمرین های درس توربولانس کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی

حل تمرین دینامیک ماشین

13 تمرین دینامیک ماشین.5 نمره ترم دارد. لطفا با دقت حل شود.

تمرین از کتاب ریاضی an introduction to optimization

تمرینات منتخب درس ریاضی پیشرفته از کتاب Chong&Zak، ویرایش دوم:از فصل 6: شماره های 1-5-6-8-14از ف(. . .)

تقطیع تکواژ و نوع تکواژ در زبان فارسی

سلام  برای امروز ۴ جمله است که باید کلماتش تکواژنویسی + نوع تکواژ مشخص شود

حل تمرين درس اندازه گيري الكتريكي

٤ تمرين درس اندازه گيري الكتريكي رشته مهندسي پزشكي لطفا اگر تسلط كامل داريد انجام بديد

انجام پروژه متلب کنترل تطبیقی

انجام پروژه کنترل تطبیقی از روی مقاله مورد نظر و تهیه پاورپوینت برای ارائه. پروژه نیازی به شبیه ساز(. . .)

طراحی ازمون بر اساس جدول مشخصات

میخواستم از کتب پنجم ابتدایی مثلا همون علوم که ساده تره ابتدا یک جدول مشخصات که دارای دو بعد هدف و م(. . .)

حل تمرین شماره 6 انتهای فصل سوم کتاب آپلود شده که مربوط به رشته مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا می باشد

کسی که سفارش ثبت شده را قبول می کند می بایست با مسائل مربوط به رشته مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هو(. . .)

دو تمرین از درس تعامل انسان و کامپیوتر

فوریدوتا تمرین درس تعامل انسان و کامپیوتر برای حل دارم اگر به این درس مسلط باشید راحت حل میشه

۷ازمایش مبانی برق PSpice با گزارش کار

آزمايشات رو داخل نرم افزارهاي شبيه ساز PSpice شبيه سازي كنيد و به همراه گزارش كارزمانيكه شبيه سازي ر(. . .)

انجام پروژه اپ اینورتر

سلام یک فیلم اموزشی هستش بایدمثل فیلم یک فیلم ساخت خیلی راحته چنتای دیگه هستش اگه کارتون خوب باشه هم(. . .)

نیاز به پاسخ تمرینات زیر دارم

کار روی نمودار حالت   (در قسمت  فایل آپلود شد) را انجام دهید: 1- سیستم سه جز com(. . .)

بررسی پایداری گذرای DG و حفاظت از آن در برابر ناپایداری

با سلام پروژه بنده حفاظتی است اگه کسی تخصص تو زمینه برنامه نویسی و شبیه سازی تو بخش حفاظت داره(. . .)

ایجاد پروژه در برنامه Ms project

لطفا برنامه در Ms project در زمینه رشته مهندسی مکانیک با ویژگی های زیر پروژه انجام بشه که: سه س(. . .)

حل تمرینات آمار ۶ سوال

باسلام چندتا سوال مربوط به امار دارم لطفا بررسی بفرمایید .

پروژه هوش مصنوعی ماشین بینایی

پروژه درسی است نیاز به تخصص پایتون و ماشین بینایی

ریاضی مهندسی اعداد مختلط

۵ تا سوال ریاضی مهندسی جواب تشریحی میخواستم و سوالی ۶ هزار تومن 

حل مدار

این مدارها بعد ازحل باید دربرنامه ewb5. 12اجرابشه تاواسه استادبفرستم

حل تمرین و کدنویسی همان سؤالات در متلب درس پلاستیسیته

فایل حاوی 3عدد تمرین برای درس پلاستیسیته میباشد که نیازاست هر سؤال به صورت جداگانه حل شود وپروژه مرب(. . .)

تمرین درس شبیه سازی گرایش بهینه سازی ارشد صنایع

دو عدد تمرین که یکی به صورت فردی و دیگری به صورت گروهی است و بوسیله ی نرم افزار ارنا باید حل شود.تما(. . .)

ریاضی مهندسی عدد مختلط

حل تشریحی این تمرینات رو میخواستم.

حل تمرین،تئوری فناوری ساخت افزارهای های نیمه هادی

تمرینات کلاسی هستن برای دو نمره،دوشنبه باید تحویل استاد بدم،اگر انجام دادید که زحمت پروژه رو هم بهتو(. . .)

حل سوال فوری وقت تا امروز وقت دارم تمرین بلور شناسی رشته مواد و متالوژی

حل تمرین فوری تا امشب وقت دارم خیلی هم نمرش مهمه تمرین بلورشناسی رشته مواد و متالوژی

انجام پروژه متلب المان تیر

گفتن اینو با المان دو بعدی ۴ گره ای در متلب انجام بدم نتایج تنش و خیز و با نتایج المان مقایسه کنم

حل تمرین جذب سطحی لانگمویر

تمرین جذب سطحی لانگمویر شامل ۳ قسمت است که به طور کامل حل شود

مباحث پایه کامپایلر

کمک در انجام تکالیف مربوط به مباحث کامپایلرشامل منطق گزاره ای propositional logicماشین تیورینگ&(. . .)

انجام پروژه مرتبط با درس مدیریت پروژه یا کنترل پروژه

انجام یک پروژه ی مرتبط با توضیح در فایل pdfیعنی پروژه باید حتما موارد خواسته شده در pdf  را داش(. . .)

حل یک تمرین تابع درجه دوم معین مثبت به روش نیوتن

تمرین بصورت ریز و جز به جز با توضیح حل شود.

پروژه آمپرمتر DC با قابلیت قرائت ۰۴ تا ۵۰ A آمپر با استفاده از مقاومت شنت و میکروکنترلر

انجام پروژه آمپرمتر DC با قابلیت قرائت (۰/۴ تا ۵۰ A آمپر) با استفاده از مقاومت شنت و میکروکنترل(. . .)

حل تمرین ماشین ۱

لطفا تا جمعه تحویل گردد.

حل تمرین دروس مکانیک تبدیل انرژی

تمرینات دروس جریان دوفازی ترمودینامیک پیشرفته cfdدارم اگر حل میشوند که کامل ارسال کنم

حل تمرینات امار توصیفی و استنباطی

سلام 16تا تمرین هستش که تا حداکثر بیستو پنجوم همین ماه باید اماده شه قیمتم مشکلی ندارم 

کنترل هوشمند

سلام سیستم انتخاب شده

تمرین مدار مخابراتی

حل تمرین مدارهای مخابراتی مبحث اسیلاتور

حل تمرین درس بهینه سازی غیر خطی

حل تمرین یکی از سوالات بهینه سازی غیر خطی که باید با برنامه متلب نوشته شود و کپی کردن کد و شکل گرافی(. . .)

حل تمرین بتن پیش تنیده

حل تمرینات بتن پیش تنیده مهندسی عمران سازه

حل تمرین مهندسی صنایع

حل تمرین مهندسی صنایع

چند تمرین میکرو پروسسکر

با سلام ۸تمرین میکروپروسسور ۲که باید با مدل سیم انجام بشه

تمرین درس سازه های بلند

حل تمرین ساختمانهای بلند و مدل ان با sap یا etabs عکس سوال تمرین همراه با نمونه مشابه تمرین حل(. . .)

پیاده سازی مدار با زبان HDL

انجام یکی از این 5 پروژه نیاز است به دلخواه.اگر پروژه 5 باشد بهتر است.

پروژه دینامیک خاک

با سلامپروژه دینامیک خاک

حل معادلات دیفرانسیل

دوتا pdfهست اولی دوتا تمرین و دومی سه تا .

راكتور پيشرفته

تمرين درس راكتور پيشرفتهكتاب لون اشپيل

حل سوال های امتحان درس مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد که استاد داده و باید ارسال بشه براشون مهم

حل سوال های امتحان  درس مدیریت بازاریابی    کارشناسی ارشد  که استاد داده و باید(. . .)

حل تمرین های آمار و احتمالات - کارشناسی نرم افزار

سلامحل تمرین های آمار و احتمالات - کارشناسی نرم افزار

حل تمرین مقاومت

سلام حل یه تمرین مقاومت

حالا تمرین مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری

حل ۵ تمرین مباحث جاری در حسابداری

مدیریت مالی 1

با عرض سلام و خسته نباشید لطفا سوال های 12 14 15 16 17 و 18 به همراه تحلیل جداول صفحات 2 3 4 انجام ش(. . .)

همپایه کردن ده زلزله حوزه دور و رسم تابع چگالی احتمال

برداشت ده زلزله حوزه دور با pga قویهمپایه کردن هر کدام از این ده رکورد با دستور loopبه پی جی ای &nbs(. . .)

تمرین تحقیق در عملیات

با سلام 1.حل مساله 1 تا 4 انتهایی فایل تصمیم گیری چند هدفه2. حل سوال 8 از فایل سوال 8 که ترجمه شده ف(. . .)

تمرین درس حفاظت سیستم های قدرت

یه تمرین درس حفاظت سیستم های فدرت دارم

انجام پروژه متلب تجدید ساختار

بندهای موجود درفایل درمتلب حل شوند

مدار رام با سون سگمنت و led

طراحی یه مدار rom با دیکدر و سون سگمنت و بافر و دیود که اگه کد bcd به دیکدر بدیم مقدار عدد ورودی روی(. . .)

تهیه مقاله درس اخلاق اسلامی

کسی رو میخام ی مقاله ۱۵الی ۲۰ صفحه ای رو تا ۱۸ ام ساعت۷ عصر برام جمع آوری کنههمچنین منابع استفاده شد(. . .)

تمرین برنامه سازی پیشرفته با زبان #C

تمرین برنامه سازی پیشرفته با زبان #cطراحی GUI مناسب طراحی و پیاده سازی با استفاده از مفاهیم شی(. . .)

راجع به rls و ols

درس شناسایی سیستم توضیحات تو فایل پی دی اف

تمارین تحلیل انرژی 2 بررسی قدرت 2 از دروس مهندسی برق گرایش قدرت

سلام تمارین تحلیل انرژی 2 (بررسی قدرت 2) از دروس مهندسی برق گرایش قدرت دارم انتظار دارم تمارین(. . .)

انجام پروژه دانشجویی متلب

۵تا پروژه درون فایل قرار گرفته است  بیزحمت اونارو حلشون کنید ممنون با نرم افزار متلب

پروژه نقشه برداری معدنی

رسم خط پروژه پروفیل طولی و عرضی و محاسبه حجم خاکبرداری

tamrinat

سلام خسته نباشید من تمرین رو خیلی نیاز دارم لطف کنید هرچه زودتر رسیدگی کنید ممنون از شما من رشته مهن(. . .)

کنترل پیش بین مبتنی بر مدل پله و ضربه برای سیستم های MIMIO

شرح کامل در صورت سوال در اختیارتان گذاشته شد ... جزوه و همگی کد ها در اختیارتان گذاشته شده است .&nbs(. . .)

انتخاب ماژول مناسب

سلام دنبال یه راهنمایی مناسب و مبسوط برای انتخاب ماژول ارسال داده میگردم میخوام ماژولی داشته با(. . .)

شبيه سازي شدت و فاز نسبي

سلام پروژه بنده در رابطه با شبيه سازي نمودار شکل 4 و در نهايت شبيه سازي شدت و فاز نسبي در شکل 8 هست(. . .)

حل تمرین فصل چهارم گرین وود

سلام ، درصورتی که میتوانید تمرینات شماره 1، 2، 4، 5، 7، 8، 9 و 11  از کتاب الن گرین وودحل نم(. . .)

حل تمرین آمار ۲- آمار ناپارامتری

حل تمرین ۴ با ویس یا نوشتن توضیح حل 

ایرادات و تحلیل

پروژه بدین صورت می باشد که ایرادات پایان نامه بارگذاری شده را در آورده و پایان نامه بصورت کلی تحلیل(. . .)

طراحی موج شکن

با سلام،تمامی محاسبات و طراحی یک موج شکن با توجه به اطلاعات داده شده در pdf می خواستم

تمرین درس آمار بیزی فصل ۴سوال ۴و۵فصل ۵ هر کدام که شد

سلام.حل تمرین درس آمار بیزی فصلهای ۴و ۵..در فصل ۴سوالات ۴و۵ام و در فصل ۵ هر تعداد که تونستید حل شود

تمرین درس علم مواد رشته مهندسی صنایع

   تمرین درس علم مواد رشته مهندسی صنایعتوضیحات در فایل موجود است

جواب سوالات درس بهایابی۲ صنعتی۲

جواب سوالات به صورت کامل

شبیه سازی نانوذرات در پاشش سوخت و تاثیر بر اتمیزاسیون

با سلامپروژه ای با عنوان تأثیر نانو ذرات بر اتمیزاسیون سوخت و طول شکست اولیه سوخت هستش،که هندسه مسئل(. . .)

حل تمرین درس توربولانس

با سلامتعداد 10 عدد تمرین درس توربولانس هستش. ممنون

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته

با سلام تعداد 6 عدد تمرین درس ریاضی مهندسی پیشرفته که 5 مورد اول مربوط به مبحث حساب تغیرات میبا(. . .)

یک تمرین متلب در حوزه ویولت موجک

یک تمرین متلب در حوزه ویولت (موجک) با مقداری توضیحات

حل تمرینات آخر هر فصلبخش پایانی هرفصل به صورت کامل

تمرینات آخر هر فصل که به صورت مجزا در پایان هر فایل pdf وجود دارد فقط به صورت دست نویس و هر تمر(. . .)

تمرین مدیریت پروژه های آی تی

ورک بریک داوون برای سایت شودان(shodan.io) اکتیویتی و تسکهای مورد نیاز برای راه اندازی سایت مشابه شود(. . .)

حل تمرینات محاسبات عددی

حل کردن تعدای از تمرینات ارسالی از درس محاسبات عددی مربوط به رشته کارشناسی برق و قدرت. 

چند سوال درس آمار

تمرینات درس آمار که باید فردا ۱۲ خرداد در سامانه آپلود کنم

تمرین اکسل

دوستان گرامیدر این پروژه هزینه یک ماه از زندگی خودتون و اعضای خانواده تون را در یک جدول با ستون های(. . .)

محاسبات عددی

توضیح و تشریح

حل تمرین درس رفتارسازمینی

حل چند تمرین کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارساییان و اعرابی

حل برخی از تمرین های آنالیز تابعی

با سلام من درخواست حل کردن تمرین های فصل پنجم کتاب تابعی رو دارم.ممنون میشم سریع تر جواب بدین.کتابی(. . .)

تمرین ماشین الکتریکی

توضیح و تشریح پاسخنامه

حل تمرین انتگرال

لطفا تمرینها را حل کنید میازی به تایپ نیست از حل دستی هم عکس بفرستید کافی است

حل تمرین زبان تخصصی دارایی های ثابت

علاوه بر جواب صحیح و غلط و گزینه درست معنی هر سوال را هم بفرستید

حل تمرین انتگرال اثبات ریاضی

با سلام اولی  اثبات  حل این انتگرال به روش جز به جز هست برای بدست آوردن E متوسط که البته ج(. . .)

سوالات بهینه سازی غیر خطی از کتاب بازارا

با سلام تعداد 8 تمرین از تمرینات پایانی فصل های 2 و3 کتاب بهینه سازی غیر خطی بازارا با شماره تمرینات(. . .)

جل تمرين

لطفا 3 تا سوال حل شود با ارائه روش حل تمرين 

اتصال و بستن مدار ال ای دی و فوتوترانزیستور

تمرین امتیاز و مهمی برای هر شخص در کلاس داده شده به این صورت که به هر فرد چند دیتا شیت داده شده و بر(. . .)

حل تمرین تحلیل داده

با سلام و احترامفایل پیوست شامل سوالات تمرین درس یادگیری ماشین است که از داده های UCI برای خوشه بندی(. . .)

فردی مسلط به اقتصاد کلان برای حل مسائل درسی مربوط به اقتصاد کلان رشته حسابداری ترم ۲

فردی مسلط به اقتصاد کلان برای حل مسائل درسی رشته حسابداری ترم ۲ 

پروژه درس کنترل مقاوم

با سلامتوضیحات کامل در فایل پیوستی ارائه شده است.

حل تمرین بهینه سازی

در این فایل 7 سوال مربوط به درس بهینه سازی مرتبط با عمران-زلزله با سطح متوسط موجود می باشد. حل آن نی(. . .)

حل تمرین درس دینامیک سازه با رکورد زلزله و تحلیل اثر ان بر روی سازه و مقایسه عددی نتایج

سلام وقت بخیریه سری رکورد زلزله داده استاد که باید روی یه سازه تحلیل کنیم و در اخر باید داده ها(. . .)

حل تمرین دینامیک سازه

چند سوال دینامیک سازه را برایم با توضیحات کامل حل کنید و قیمت دانشجویی,مناسب.اگر بخواهید جزوه هم دار(. . .)

تمرین متلب

حل تمرین درس کنترل محرکه الکتریکی.با متلب

تمرین درس پی پیشرفته

این تمرین با برنامه متلب حل شود و گزارش نوشته شود.مبلغ انجام ۱۰۰تومان میباشد

پروژه درس زلزله

کلیه توضیحات در نقشه موجود است

پروژه درس دوفازی Condensation

با سلام یک پروژه درس دوفازی دارم ک موضوع پروژه ای ک استاد برای من انتخاب کرد condensationهست اینکه د(. . .)

درس حسابداری مدیریت و هزینه صنعتی

سلام من جدولی براتون ارسال کردم که هزینه یک شرکته ولی متاسفانه خودم چیزی متوجه نشدم استاد این درس ای(. . .)

انجام پروژه در طراحی شهر سازی

یک پروژه ای دارم مربوط به درس طراحی شهر سازی باید یک مدرسه رو در نظر بگیریم نقشه پلان یو تی ام اون(. . .)

حل تمرینات درس آزمون های غیر مخرب پیشرفته

با سلام و وقت بخیر. فایل تمرینات پیوست شده است. تمرینات 3 سری می باشد. زمان تحویل حداکثر یک هفته است(. . .)

حل تمرین سازه های فولادی 2 با IPE12

 تمرین با IPE12 تمرین حل شود و ارقام تغییر نکند و جدول ها کامل پر شود 

تمرین درس مدارهای فعال مایکروویو کارشناسی ارشد مخابرات میدان

طراحی یک تقویت کننده سیگنال کوچک با خواسته های داده شده در فایل الحاقی pdf و شبیه سازی نتایج بااستفا(. . .)

کوئری پایگاه داده

جواب به صورت کوئری sql

حل مساله زبان c

حل تمرین

پروژه برنامه نویسی c

انجام پروژه

حل تمرین درس پایگاه داده

فایلهای PDFشماره 1: تمرینات صحفه 6 و7 مربوط به دستورات Selectشماره 2: تمرینات صفحات 12.13و 16شماره 3(. . .)

تمرین های کتاب اصول حسابداری 2

تمرین اصول حسابداری 2 سید کاظم ابراهیمی برای دانشگاه

جبر1 وجبر 2

لطفا سوالات جبر صجدا پاسخ داده شود وجبر 2 هم جداگانه

دو سوال امتحانی

دو تا سوال هست که می خوام به صورت امتحانی حل بشه با توضیح کامل بدون نیاز به نرم افزار

حل تمرین مدار های منطقی

سلام این فایل تمرین پایان ترم درس مدار های منطقی  من هست و خیلی زود نیاز دارم به حل شدش

حل التمرین سوالات اندازه و احتمال 1 ارشد آمار

سلام.وقت بخیرمن نیاز به حل همه تمرین های صل های 1-2-3-4-6 دارم بجز 5تا حدودی بلدم جوابارو و لی جواب(. . .)

پروژه درس زلزله با ایتبز

کلیه توضیحات در عکس موجود است

تمرین درس اشوب

این دو تمرین باید شبیه سازی بشن تو فضای متلب 

تحقيق درباره ي درس توالي عمليات مقطع ارشد گرايش مديريت مهندسي

سلام وقت بخير تحقيق در زمينه ي درس توالي عمليات مربوط به رشته مهندسي صنايع مقطع ارشد گرايش مدير(. . .)

حل 4 سوال فیزیک 2 دانشگاه

میخوام 4 سوال فیزیک 2 رو تا ساعت 8 نیم الی 9 حل بشه و بهم تحویل داده بشه 

مطالعه دو مقاله فوق و نوشتن یک essay برای تفاوت های انها

مطالعه دو مقاله فوق و نوشتن یک essay برای تفاوت های انها

حل تمرین سریع

حل تمرین سریع درس طراحی الگوریتم و هوش جمعی برای رشته مهندسی شبکه مقطع کارشناسی ارشد.

حل تمرین مساله آمار

با سلام و خسته نباشید ، یک تمرین مربوط به درس آمار دارم، اگه لطف بفرمایین حل کنید و همچنین بهم یاد ب(. . .)

حل 7 سوال فیزیک2 دانشگاهی

باسلام یک پی دی اف که شامل7سوال فیزیک2 دانشگاهی است در اختیارتون قرارمیدهم که پاسخشون رو بصورت کاملا(. . .)

تايپ پي دي اف

يک پي دي اف 630 صفحه است که من از صفحه 198 تا 263 رو از شما ميخام تايپ کنيد 

تکلیف مشتق

سلامهمه سوال ها لازم نیست جواب بدین فقط اون سوال های که با دایره قرمز شده رو برام انجام بدین

شرایط عمومی پیمان

یه پروژه عمرانی در حد 20 اسلاید همراه با تصویر پروژه که در رابطه با شرایط عمومی پیمان اون پروژه شرح(. . .)

حل چند صفحه تمرین ریاضی

سلام چند تا تمرین مربوط به ریاضی عمومی مهندسی نرم افزار هستش میخواستم تمرین ها حل بشه و پاسخ به صورت(. . .)

حل تمرين رياضي ٣ و رياضي مهندسي

سلام من يك نفر را ميخوام ك مسلط بر رياضي ٢ و رياضي مهندسي باشه و اين تمرين ها رو برام حل كنه اگه قيم(. . .)

حل چند سوال شبکه های کامپیوتری

با سلام چند سوال شبکه های کامپیوتریمهلت ۳ روز تا دوشنبه ۱۰ خردادبا تشکر

آمار

حل تمارین خواسته شده 

حل سوال الکترونیک 1

با تشکر لطفا قیمت مناسب بدید

حل تمرین حسابداری

با سلام بی زحمت میخواستم این تمرین های حسابداری حل شوند

تایپ ویدیو آموزشی

سلام مطالب آموزشی مطرح شده در 4 ویدیو را بطور کامل (بطور کامل) تایپ نموده و  بصورت یک فایل(. . .)

حل تمرین درس آمارریاضی۱

حل تمرین درس آمارریاضی۱ رفرنس کتاب دکتراحمدپارسیان

تمرینات اخر فصل کتاب افن بک

با سلام حل کامل تمرینات اخر فصل کتاب افن بک با نام 8086&8088 family design programm and interfac(. . .)

ازمون تحلیل اماری

باسلامحل سوالات اپلود شده تا تاریخ 9 ام خرداد ماه اخر وقت

حل تمرین هندسه منیفلد

سوالات رو به صورت پی دی اف گذاشتم. 11 تا سوال هست کلا. اگه یه تعدادیشم میتونستید حل کنید، خبر بدید.

تمرین الکترونیک قدرت

در مبدل 12 پالسه صفحه 462 کتاب الکترونیک قدرت  Mohanمطلوبست محاسبه و بدست آوردن شکل موجهای جریا(. . .)

حل تمرین درس برنامه نویسی کامپیوتر با متلب

تمام جزییات در عکس هست. برنامه را به صورت mfile می خواهم.

حل تمرین به روش شیب افت هم دستی و هم در نرم افزار متلب

سازه ی یک طبقه ی دودهانه پای ستون گیر دار قاب بدون حرکت جانبی و دارای مهاربند اتصالات صلب است ارتفاع(. . .)

برنامه نویسی در فضای متلب

سلام شبیه سازی کامل یکی از دو مقاله بالا یا اگر مقاله ای اماده همراه با برنامه نویسی در متلب با توضی(. . .)

حل تمرین در مباحث ویژه در مهندسی پزشکی

حل تمرين درس مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 

حل تمرین دینامیک گاز های پیشرفته

درخواست حل این تمرین بارگزاری شده رو دارم 

پروژه سیمولینک شبیه سازی

پروژه سیمولینکبا استفاده از Simulink متلب برنامه ای بنویسید که در آن کاربر با وارد کردن فرکانس پیام(. . .)

حل تمرین درس داده کاوی

با کمک الگوریتم ID3و ترسیم درخت ترسیم تمرین فوق انجام گردد

حل معادله لاپلاس با متلب

در متن سوال شرح کامل داده شده است لطفا مطابق سوال اقدام شود

پیاده سازی ومدل سازی یک روش متاهیورستیک جدید

باید نسبت به انتخاب یک روش بهینه سازی متاهیورستیک جدید (ارائه شده)ازسال ۲۰۱۸ به بعد اقدام شود.برای ا(. . .)

تمرینات کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته

فایل پیوست تمرینات فصل 6 کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته موریس هیرش ترجمه سیرانی می باشد. نیاز بنده حل(. . .)

تحقیق در رابطه با زمینه های شغلی راجع به مهندسی برق

تحقیق راجع به مهندسی برق زمینه های شغلی بازار کار مهارت های مورد نیاز برای سغل های مختلف و اینکه کلا(. . .)

تهیه فیلم اموزشی از ابزار های نرم افزار اسپارک

سلام میخواهم نرم افزار اسپارک رو از ابزار های که دارد داخل فیلم اموزشی توضیح کوتاهی داده شود و(. . .)

تمرین تحلیل خسارت

لطفن با استفاده از منوآل هزوس تمام فرمولها محاسبات و نمودارها انجام گردد

شبیه سازی مقاله ی بازار برق

شبیه سازی یک مقاله مربوط به بازار برق در متلب یا گمز . دارای دو case study 

پیاده سازی و تدوین الگوی خودترمیمی شبکه هوشمند

مقاله راجع به خودترمیمی شبکه هوشمند هستش یک شبکه که دارای اتصال کوتاه میباشند و حالا باید اتصال کوتا(. . .)

پروژه درس پیش بینی وتحلیل سری زمانی

برای درس پیش بینی وتحلیل سری زمانی یه سری سوال داده که جوابش رودرهرقسمت جدول پاسخ داده بشه

طراحی گود با انکر و نیلینگ و انکر+نیلینگ+دیوار برلنی

در فایلی که آپلود کردم توضیحات کاملتر هست ولی به طور خلاصه انجام پروژه گود برداری یک بار به صورت نیل(. . .)

حل تمرین درس تحقیقات بازاریابی

تمرین آپلود شده مطابق توضیحات  پاسخ داده شود.

آشکار سازی اتصال کوتاه

۱-اینکه نوع فعالیت انجام شده رو علاوه بر کارهایی که باید در خود مطلب انجام دهد.باید به صورت ورد و پی(. . .)

حل تمرین ریاضی مبحث معادلات با متلب

من حل تمرینهای فایل رو با متلب میخوام. و درخواست آموزش گام گام بصورت فایل ویدئویی کد نویسی متلب و هم(. . .)