نتایج جستجو

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

مقالات مرتبط با

پین پیپر ترجمه ارزان دانشجویی

ترجمه ارزان دانشجویی

برای سفارش ترجمه ارزان دانشجویی یا ترجمه ارزان مقاله وارد بشین و سفارش ترجمه دانشجویی خودتون رو ثبت کنین تا از سمت مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

انجام پروژه فیزیک

برای انجام پروژه فیزیک وارد بشین و سفارش پروژه فیزیک رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین. و میتونین ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین فیزیک و انجام پروژه فیزیک

حل تمرین فیزیک

سفارش حل تمرین دانشجویی فیزیک برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین فیزیک با کمترین قیمت وارد بشین و تمرینتون رو ارسال کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

انجام پروژه ریاضی

برای سفارش انجام پروژه ریاضی وارد سایت پروژه ریاضی پین پیپر بشین و سفارشتون رو رایگان ثبت کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد انجام پروژه ریاضی دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی ریاضی و انجام پروژه ریاضی

حل تمرین ریاضی

برای سفارش حل تمرین دانشجویی ریاضی وارد سایت بشین و سفارش حل مسئله ریاضی خودتون رو ثبت کنین تا پیشنهاد مجری ها برای حل تمرین ریاضی رو دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

انجام پروژه امار

برای سفارش پروژه آمار وارد بشین و رایگان سفارش انجام پروژه تحلیل امار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی آمار و انجام پروژه آمار

حل تمرین آمار

برای سفارش حل تمرین آمار وارد بشین و رایگان سفارش حل تمرین دانشجویی آمار خودتونو ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر سایت حل مسائل حسابداری و انجام پروژه حسابداری

حل مسائل حسابداری

برای انجام پروژه حسابداری وارد سایت بشین و سفارشتون رو بصورت رایگان در سایت حل مسائل حسابداری ثبت کنین تا توسط مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

حل تمرین مهندسی شیمی و حل تمرین شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین شیمی یا انجام حل تمرین مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد قیمت دریاف...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین شیمی - انجام پروژه شیمی

انجام پروژه شیمی

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه شیمی یا انجام پروژه مهندسی شیمی رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

انجام پروژه صنایع

بهترین سایت انجام پروژه صنایع با چندصد نفر مجری متخصص. برای ارسال سفارش انجام پروژه مهندسی صنایع وارد بشین و سفارش انجام پروژه صنایع رو ثبت کنین. تا ب...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین صنایع  انچام پروژه صنایع

حل تمرین صنایع

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین صنایع رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین صنایع دریافت میکنین و می...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

انجام پروژه کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهت...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

پین پیپر حل تمرین کامپیوتر و انچام پروژه کامپیوتر

حل تمرین کامپیوتر

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین کامپیوتر رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین کامپیوتر دریافت میکنی...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

انجام پروژه مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام سفارش دریافت میکنین و میتونین بهتری...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین مکانیک - انجام پروژه مکانیک

حل تمرین دروس مهندسی مکانیک

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین مکانیک رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین مکانیک دریافت میکنین و...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

انجام پروژه متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه متلب دریافت میکنین و میتونین به...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپرپین پیپر حل تمرین متلب - پروژه متلب

حل تمرین متلب

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین متلب رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام حل تمرین متلب دریافت میکنین و میتو...

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

حل تمرین برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام حل تمرین دانشجویی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر، پیشنهاد دریافت میکنین و میتونین بهترین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشجویی و پروژه برق

انجام پروژه برق

در سایت پین پیپر میتونین سفارش انجام پروژه مهندسی برق رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی برق دریافت میکنین...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

انجام پروژه عمران

در سایت پین پیپر میتونین به راحتی سفارش انجام پروژه مهندسی عمران رو رایگان ثبت کنین. از سمت مجری های متخصص پین پیپر پیشنهاد انجام پروژه مهندسی عمران د...

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

سفارش حل تمرین دانشجویی و پروژه عمران

حل تمرین عمران

سفارش حل تمرین دانشجویی عمران برای همه دروس با سریعترین زمان پاسخگویی. برای انجام حل تمرین عمران با کمترین قیمت در سایت حل تمرین عمران سفارش بدین

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

حل تمرین دانشجویی پین پیپر

سایت حل تمرین دانشجویی

برای سفارش در سایت حل تمرین دانشجویی پین پیپر وارد بشین و سفارش حل تمرین دانشجویی خودتونو ارسال کنین تا از طرف مجری ها پیشنهاد دریافت کنین

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

پین پیپر کانال حل المسائل دانشگاهی

کانال حل تمرین دانشجویی

کانال حل تمرین دانشجویی و کانال حل المسائل دانشگاهی و گروه حل تمرین دانشجویی پین پیپر

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

پین پیپر حل تمرین دانشگاهی دو نفره

حل تمرین دانشگاهی

یکی از قدیمی ترین و بهترین روشهای آموزش در مباحثی که نیاز به تحلیل و فهم سوالات دارن انجام حل تمرین است. حل تمرین اگر همراه با فرد متخصص و با سوادتر ا...

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

سفارشهای مرتبط با

حل تمرین درس اقتصاد مهندسی

با سلام درخواست حل تمارین درس اقتصاد مهندسی تالیف دکتر اسکو نژاد را دارم چاپ جدید

اهرم بندی مکانیزم و اجزا

میخوام تمرین یک و دو در این پی دی اف حل بشه آخر پی دی اف دو تا تمرین رو مشاهده میکنید

حل تمرین آمار و احتمال

سلام وقت بخیرمن یک تمرین تئوری و یک تمرین عملی به زبان R برای درس آمار و احتمال دارم و تا روز پنج شن(. . .)

تمرین درس تاسیسات الکتریکی

 درس تاسیسات الکتریکی، از کتاب مهندسی روشنایی کلهر، فصل دوم تمرینات: 1-2-3-4-8، فصل سوم تمرین5،(. . .)

مدار دیود

حل یک سوال دیود

انجام پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز ۱۰

انجام پروژه کلاسی با نرم افزار ایویوز ۱۰

سوالات مقاومت سازه

با سلام خدمت دوستان گرامی دو تا پروژه سوالی هست باز دروس مقاومت سازه برای حلش به کمک عزیزانی که آشنا(. . .)

فایل pdf گویای مطلب هست و زمان تحویل پروژه هم لطف بفرمایید ممنون

مراحل انجام پروژه:1 - جمع آوري، دسته بندي و مرور مستندات مختلف در خصوص تجارت همتا به همتا2 - بیان مف(. . .)

حل یک سوال مدار دیود

حل یک سوال مدار دیود

سلام سه تا سوال صدور بلیط دارم اگه کسی می‌تونه حل کنه پیام بده

این درس صدور بلیط خارجیه که سه تا سواله 

بی زحمت این دو سوال حل شود

حل سوالات آمار 

توضیح درس توپولوژی جبری

توضیح درس توپولوژی جبری برای سیمینار

تمرین فرایند تصادفی

سلام وقتتون بخیردرخواست حل تمرین ۶سوال درس فرایند تصادفی را دارم.

حل مسائل بطور کامل

با سلام و عرض ادب مسائل با مراحل و توضیحات کامل حل شوند؛ ضمنا مساله و سوال تکراری نیز زیاد دارد(. . .)

۳ سوال آمار مربوط به توزیع نرمال

حل ۳ سوال مربوط به آمار

حل یک سوال مدار دیود در حالت واقعی

میخام این مدار دیود در حالت واقعی حل بشه که فکر کنم به جای دیود باید باطری باشه

طراحی یک سیستم آبیاری در یک زمین ۵۰۰ هکتاری

سلام . این یک پروژه ارشد دانجشویی است که باید یک زمین به وسعت 500 هکتار که در ان درخت کنار و با(. . .)

حل توابع ارسالی

حل توابع ارسال شده

سلام برای تحلیل محتوای کتاب درسی هست

سلام دوستان یه تکلیف برای درس تحلیل محتوای کتاب درسی تو رشته آموزش ابتداییه نمونه کار هارو هم گذاشتم

حل تمرین مدار دیودی روش ایده آل

حل یک سوال مربوط به دیود

درایو کردن روابط و معادلات در مقاله و استحصال گراف های مقاله

با سلاملطفا تمام روابط مقاله پیوست را درایو کرده و ضمنا تمامی گراف ها با نرم افزار رسم شود.ممنون

درایو کردن روابط و معادلات مقاله به همراه استحصال گراف ها

با سلاملطفا روابط و معادلات مقاله پیوست را درایو کرده و گراف های مقاله رو با یکی از نرم افزازهای میپ(. . .)

تمرین ریاضی مهندسی اعداد مختلط

با سلام ۷ تا دونه تمرین دانشجویی ریاضی مهندسی اعداد مختلط  ممنون میشم قبول زحمت بفرمایید اگر ام(. . .)

تکیف درس مهندسی اینترنت

جواب تکلیف مهندسی اینترنت رو میخوام سریع 

حل یک سول مدار دیودی

حل یک سوال مدار دیودیکمی اعداد واضح نیست که باید عرض کنم منبع10 ولته مقاومت ها هم یک کیلو و چهار کیل(. . .)

حل تمرینات پایان فصل کتاب طرح و تحلیل پلاستیک قابها ترجمه دکتر کاوه

با سلام من یه نفر رو میخوام که درس تحلیل غیرارتجاعی سازه رو کامل مسلط باشه و تمرینات پایان فصل کتاب(. . .)

حل تمرین هوش مصنوعی با پایتون و متلب

گزارش کار با ورد الزامی است

کمک در حل چند تمرین سی شارپ

کمک در حل چند تمرین سی شارپ

حل تمرین حسابداری بیشتر برام حل ثبت‌های روزنامه و ثبت‌های اصلاحی مهمه انجامش

حل تمرین حسابداری بیشتر برام حل ثبت‌های روزنامه و ثبت‌های اصلاحی مهمه انجامش

درایو کردن روابط در مقاله و استحصال گراف های مقاله

با سلاملطفا تمام روابط مقاله پیوست را درایو کرده و حتی جواب عمومی و خصوصی معادله 2 را که در رابطه 6(. . .)

تمرین درس کنترل خطی

سلام استادم ۵ تا تمرین برای حل داده درس کنترل خطی 

طراحی گیرنده بیزین برای noma

یک مقاله کلاسی توسط استاد تعیین شده است مربوط به دروس یادگیری ماشین و تِیوری تخمینایشان فرمودند مقال(. . .)

۷ عدد تمرین ریاضی مهندسی

با سلام۷ تا دونه تمرین دانشجویی ریاضی مهندسی اعداد مختلط ممنون میشم قبول زحمت بفرمایید

Gisو عکسهای هوایی

Gisو عکسهای هواییطبق دستورالعمل فایلها،انجام شود.

حل تمرین درس انالیز ریاضی

سلام و خسته نباشید خدمت فریلنسر های عزیزیکسری تمرینات در خصوص درس انالیز ریاضی هست که تا ساعت 9 شب ا(. . .)

حل تمرین حسابداری درس مدیریت مالی

یک سری سوالات مربوط به درس مدیریت مالی رشته حسابداری میباشد.

حل تمرینات درس اجزا محدود

تمرین درس اجزا محدود که مربوط به المانهای  تیر که با نرم افزارمتلب حل بشه.

پروژه درس اصول اقتصاد رشته MBA

یک صنعت انتخاب شود(صنعت خودرو یا ...) و با گزاره های زیر تحلیل شود. تحلیل بین 7 تا 10 صفحه باشد کافی(. . .)

۴۸ سوال ریاضی دهم تجربی

جواب سوالات به ترتیب باشد و دستنویس و خوانا 

حل یک تمرین مبانی اقتصاد کلان از کتاب منکیو

یک سوال مبانی اقتصاد کلان از کتاب منکیو شامل ۴ بخش الف ب ج د  سوال شماره ۶ 

مصالح روسازی شهر اسفنجی

استراتژی شهر اسفنجی و کاربرد مصالح روسازی در این شهر 

تشخیص وضعیت روسازی راه با استفاده ازجمع سپاری داده crowdsourcing مبتنی بر گوشی های هوشمند در شهرهای هوشمند

تشخیص وضعیت روسازی راه با استفاده ازجمع سپاری داده (crowdsourcing) مبتنی بر گوشی های هوشمند در شهرها(. . .)

سوال مبانی

حل تمرینات

حل تمرین صفحه ۴۹ کتاب برنامه ریزی سیستم های تولید نوشته دکتر آریانژاد

تمرین صفحه ۴۹ از فصل دوم کتاب برنامه ریزی سیستم های تولید اثر دکتر میربهادرقلی آریانژاد رو به ۵ روش(. . .)

توابعی در متلب

توابعی در متلب بنویسید که یک سری زمانی را در ورودی گرفته و نمودار توابع ccf.rcfرا رسم کنید به عنوان(. . .)

رابطه ورودی و خروجی مدار

رابطه ورودی و خروجی مدار بالا را بدست آورید

حل پنج سوال درس مخابرات دیجیتال

سلام پنج عدد سوال درس مخابرات دیجیتال نیازدارم تا دوشنبه شب حل بشه 

حل تمرين مسائل حسابداري

يك مسئله ي حسابداري هست كه ميخواستم ببينم حلش چطور هست ممنونم ازتون توي عكس مسئله نوشته شده و بايد ت(. . .)

پروژه فولاد و بتن طراحی دستی

سلام وقت بخیر . یک پروژه فولاد و یک پروژه بتن با مشخصات زیر دو دهنه در جهت x دو دهنه در جهت y د(. . .)

دوتا مسئله نقشه برداری حل شود

دوتامسئله نقشه برداری حل شود

حل تمرین فیزیک 2

حل تمرین فیزیک 2 با جواب کامل و لطفا جواب ها با فرمول های آن سوال باشدقیمت مناسب لطفا پیشنهاد ب(. . .)

دوتامسئله حل شود

دوتا مسئله نقشه برداری که از شما میخوام حل کنید

حل سوالات امتحانی طراحی مدار با فناوری نانو

حل سوالات امتحانی طراحی مدار با فناوری نانو

حل سولات دینامیک سیستم های قدرت1

حل سولات دینامیک سیستم های قدرت1 

پیشرفته ۱

مسئله پیشرفته ۱ هست از کتاب دکتر حسن همتی ،ثبت رویداد های حسابداری شو انجام دادم ،در بستن حساب شعبه(. . .)

بازتولید مقاله انرژی خورشیدی

با سلام و احترام.  بازتولید یکی از ۴ مقاله انرژی خورشیدی تحت متلب بهمراه گزارش کار ورد.حداکثر ظ(. . .)

حل سوالات فایل اپلود شده مربوط به درس ادوات فکتس

حل سوالات فایل اپلود شده مربوط به درس ادوات فکتس

حل۶ تمرین الکترومغناطیس با توضیحات

تمرین الکترومغناطیس قضایای گاوس شدت میدان و اختلاف پتانسیل و …

استخراج معادلات دینامیکی سیستم روتور

استخراج معادلات دینامیکی سیستم روتور و کدنویسی سیستم روتور مشخص شده در عکس فرستاده شده که سیستم روتو(. . .)

تمرین حل مسائل حسابداری

حل تمرین حسابداری

تمرین درس آبهای زیرزمینی

۴ تمرین از درس آبهای زیرزمینی داشتم.از مبحث حرکت آب در لایه های زیرزمینی(از فصل ۱۰ کتاب هیدرولوژي عل(. . .)

رسم نمودار پله

لطفا فقط سریع همراه با جواب تشریحی

درخواست مقاله small signal

مقاله از ژورنال خارجی که شامل موضوعsmall signal-diagram bodوکنترل برد باشهبه صورت ۱۶الی۲۰پاورپوینتبا(. . .)

حل تمرین درس آشوب و دینامیک های غیر خطی

انجام چند تمرین کلاسی از کتاب درسی

کمک به تکمیل گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۱

کمک به انجام تکمیل گزارشکار آزفیزیک ۱

حل این تمرین

حل تمرین اصول حسابداری ۲

لطفا سریع وباقیمت مناسب

همراه با تشریح مسئله

جواب حل تمرین ارسال شده

تا ساعت 10 امشب 10 اردیبهشت

میکروکنترلر

نحوه برنامه نویسی میکروکنترلر برای سنسور یک طرف IR: این برنامه باید طبق پروتکل Rc5 نوشته شود. در(. . .)

طراحی مدار فرکانس بالا

 یه high step up که شامل مبدل بوست و اسنابر باشه ورودی ۴۰ولت و خروجی مثلا۱۰۰ولتبا توان یک(. . .)

حل 5تمرین از کتاب اریکسون

باسلام،حل المسائل 5تمرین از کتاب اصول الکترونیک قدرت اریکسون رو میخواستم

حل مسائل مبانی حسابداری واحد های کشاورزی دکتر محسن شوکت فدایی

حل مسائل وسوالات چهار گزینه ای کتاب مبانی حسابداری واحدهای کشاورزی دکتر محسن شوکت فدایی

حل تمرین هوش مصنوعی

سلام - 4 تمرین دارم مربوط به درس هوش مصنوعی اگر تسلط دارید پیام بدید

برنامه نویسی فرترن

سلام در این تکلیف باید برنامه نوشته بشه و اسکرین گرفته و درنهایت تمامی پاسخ ها به صورت یک فایل پی دی(. . .)

تهیه کل حساب های تی و تراز آزمایشی ۴ ستونی

لطفا راه حل این مسله رو برای من بفرستید رشته مدیریت بازرگانی هستم ترم یک حسابداری ۱ 

امتحان روش تحقیق

سلام  درس روش تحقیق میان  ترم  که بصورت  تیک  هومهممنون  میشم کمک کنید(. . .)

راهنمایی در مورد نقطه تعادل در معادلات

با سلاممن نحوه بدست آمدن M در فایل پیوست شده رو میخوام ممنون میشم اگه کمک کنید

تمرین های پردازش سیگنال حیاتی

چند تا تمرین پردازش سیگنال حیاتی ارشد مهندسی پزشکی دارم که روز 23 اردیبهشت به دستم میرسه و فقط کمتر(. . .)

دو تا سوال الكترونيك تا ساعت 13 روز هفت ارديبهشت امروز

قيمت بالا ندين دوتا سواله ممنونسريع هم ميخوام جوابشو 

تمرین جبر خطی دانشجوی ریاضی ترم 4

حل سوالات رو به طور کامل می خوام چون زیاد اشنایی ندارم لطفا به صورت خلاصه نباشه .

حل تکلیف درس حسابداری مالی۱

حل تکلیف مسائل درس مالی ۱ 

امتحان تیک هوم درس روش تحقیق کمی و کیفی مقطع ارشد

پاسخ به سوالات بصورت عالی. و تاحد ممکن از سایتهای معتبر استفاده شود و همچنین باذکر منابع جستجوشده و(. . .)

تجزیه svd در متلب

مجموعه داده تست انجام تجزیه svd و استخراج ویژگی‌ها 

تکلیف فارسی

معنی شعر ، تفسیر و تحلیل متن در آرایه های ادبی ، زبانی و … 

طراحی سیستم فازی

طراحی یک سیستم حل فاصله فازی با استفاده از متلب

رسم نمودار چگالی حالات انرژی با نرم افزار متلب

سلام، فایل دادە ها و فرمول ها رو بارگزاری کردم، در اخر باید نموداری بە دست بیاد کە بارگزاری شدە.کد ب(. . .)

آزمایشگاه فیزیک ۱

ازمایش قوانین نیوتن ۱و۲ هستشدو تا سوال بیشتر نیست و یه نمودا داره که باید روی برگه شطرنجی کشیده(. . .)

حل دو سوال طراحی الگوریتم

دو سوال می باشد که قیمت توافقی است

پروژه هوش مصنوعی با زبان پایتون

من گزارشکار به صورت مفصل میخوام و خیلی خوب کدها رو توضیح داده باشه که بتونم ارایه اش بدم

حل ۳ سوال آمار تقریباً ساده

حل ۳ سوال آمار تقریباً ساده 

حل تمرین مکانیک خاک۱ رشته عمران

سلام وقت بخیر۳۰ سوال با سختی متوسط دارم که میخوام حل بشه.سوالات در مورد مکانیک خاک یک هست،از فصل یک(. . .)

حل تمرین فف

به وضوح بیان شده در تمرین

حل یک سوال سیستم های دیجیتال مبحث میزتست و زبان وریلاگ

عنوان سوال = برای دیکدر موجود در عکس یک میز تست مناسب بنویسید. با توجه به میز تستی که نوشته اید، سیگ(. . .)

حل تمرین کاربرد تئوری تصمیم گیری

مسئله شامل چند بخش است که شاملیافتن پاسخ بهینه ، ایجاد مدل برنامه ریز خطی .فرموله کردن وحل کردن(. . .)

ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی مقاله5431 کلمه

برنامه متلب

فایل مثال رو از شماره یک تا سه میزارم و تو متلب نوشته بشه و خروجی هم گرفته بشه و فایل 4 تا 6 هم آم(. . .)

حل تمرینات درس آمار و احتمالات

حل تمرینات درس آمار و احتمالات

رفع ارور zsh: segmentation fault در طراحی بافر منیجر

سلاممن باید یه بافر منیجر طراحی کنم و روی گیت پوش کنم اما به یه اروری برخوردم.لطفن کمکم کنین

حل مسئله با برنامه نویسی پایتون

تمرین به فرمت zip همراه با کدهای مربوطه و گزارش کار کامل

حسابداری

با سلام تمرین فوق نیاز به حل مسئله دارد با راه حل و موارد خواسته شده که در تمرین ذکر شده لطفا راهنما(. . .)

صرف ۸ فعل بصورت جمله

سلام وقت بخیر من یه تکلیف صرف کامل فعل دارم به صورت جمله مثل مثالی ک فایلشو بارگذاری کردم(. . .)

انجام تمرین کلاسی با arena

مطابق فایل تمرین انجام شود

طراحی به صورت گیت های منطقی

باید گیت های منطقی کشیده شود روی کاغذ و فیلم بگیرید و توضیح دهید و خروجی رو بدست بیارید که 0 می شود(. . .)

حل تمرینات ریاضیات

تمرینات زیاضی آسانی هستند لطفا هرچه سریعتر انجامشون بدید

حل تمرین آمار ۱۰ سوال تک بخشی

حل تمرین آمار ۱۰ سوال تک بخشی

محاسبه تیر برق

سلام اگه امکانش هست تمرین داخل فایل یک رو سریع برام انجام بدین با قیمت مناسب

بهبود عملکرد روشنایی خیابانها با وجود نویز به کمک منطق فازی در شهر هوشمند

مقاله با موضوع بهبود عملکرد روشنایی خیابانها با وجود نویز به کمک منطق فازی در شهر هوشمند ۱۱ تا(. . .)

حل تمرین درس کنترل سازه ها میراگر اصطحکاکی

با سلام و احترام تمرین فوق مرتبط با کنترل سازه ها و میراگر اصطکاکی میباشد . در صورت قبول حل فای(. . .)

رسم نمودار امپدانس

سلام خسته نباشید. می خواستم بدونم امکانش هست براتون شکل 3c این مقاله را برای من بدست بیارین

تشریح کامل فرمول های مقاله ارسال شده

تمامی فرمول های مقاله مورد نیاز است. اما اولویت اصلی با تشریح ۱۴ فرمول اولیه این مقاله می باشد.یک هن(. . .)

حل تمرین آمار مربوط به قوانین بیزین با زبان R

سلام روز بخیر. یه هوم ورک دانشگاهی هستش به انگلیسی و جواب ها هم باید به انگلیسی باشه. داخل فایل R. ت(. . .)

تمرین کارگاه الکترونیک کاربردی

این فایله تمارینه کارگاه الکترونیک کاربردی مهلت هم دو روزه نهایتا تا 29 فروردین

حل سؤال امار استنباطی

حل سوالات واحد درسی آمار استنباطی به طور تشریحی و کامل

درایو کردن داده های مقاله

دومقاله انگلیسی پیدا کنید  که متغیرهای کمی داشته باشه و بتوان بصورت دستی با روش سیمپلکس حل کرد.(. . .)

شش عدد تمرین حد و پیوستگی

تمرین ها را حل کرده و واضح جواب داده شود. پرداخت بعد از تحویل کار صورت میگیرد.

کنترل موتور dc

کنترل موتور dc بوسیله برنامه ros و یا زبان c++ که دور موتور کنترل سرعت و مکان آن کنترل شود

حل تمرین سازه های صنعتی

با سلام و احترام در صورت امکان تمارین فوق با آخرین ویرایش آیین نامه حل شود و زمان پیشنهادی(. . .)

باز شبیه سازی مقاله کنترل تطبیقی

با سلام و احترام . هدف از این پروژه باز شبیه سازی یک مقاله در حوزه کنترل تطبیقی  است که دو(. . .)

حل یک عدد تمرین آمار - همبستگی و وابستگی

تمام موارد خواسته شده در تمرین انجام شود.حل تمرین کاملا خوانا باشد و هر قسمت حل جداگانه در خطوط مختل(. . .)

دستگاه های معادلات خطی

همراه با راه حل

تمرین درس تئوری تصمیم گیری

حل تمرین درس تئوری تصمیم گیری کارشناسی ارشد  حتما تا روز جمعه جوابها را لازم دارمخواهشا کسانی ک(. . .)

طراحی استخر در طبقات

طراحی استخر در طبقات و بررسی اثر فشار آب در مکانیک سیالات در حدود ۱۵ الی ۲۰ صفحه باشه عجله دارم برای(. . .)

تمارين درس مكانيك محيط پيوسته

اين تمارين مربوط به بخش اثبات نمايش انديسي، تانسورها، تنشهاي اصلي و دوران محورهاي مختصات ميباشد. هزي(. . .)

حل تمرین درس پژوهش عملیاتی

چند مسئله پژوهش عملیاتی پیشرفته دارم که میخوام حل بشن . در فایل پی دی اف تمرین ها موجود است. در (. . .)

مشاوره و ویرایش پایان نامه بررسی رفتار ستون بتنی در قاب بتنی در مواجه با عوامل مختلف

مشاوره و ویرایش جهت پایان نامه این پایان نامه شامل مدلسازی نرم افزاری قاب بتنی و بررسی تغییر شک(. . .)

حل تمرین ریاضی مبحث معادلات با متلب

من حل تمرینهای فایل رو با متلب میخوام. و درخواست آموزش گام گام بصورت فایل ویدئویی کد نویسی متلب و هم(. . .)