انجام پروژه های عمرانی

پروژهای عمرانی شامل چندین بخش میشود. که از آن جمله میتوان به سفارش پروژه فولاد ، سفارش پروژه بتن‌ ، سفارش پروژه ایتبز . سفارش پروژه سیف و سفارش پروژه سپ و اتوکد را نام برد. که در دو حالت:

  • آموزشی برای اخذ حداکثر نمره پایان ترم.
  • اجرایی و دارای دفترچه محاسبات برای ارجاع به نظام مهندسی انجام میشوند.

سفارش پروژه فولاد:

پروژه فولاد برای دانشجویان به صورت انجام بارگذاری، ارائه مدل ایتبز سازه و بهینه سازی آن. مشخص کردن مقاطع. و طراحی تیرها و ستونها و سقف و ارائه متره و براورد. کل سازه و فایل داکیومنت آماده تحویل به استاد با در نظر گرفتن مواردی که مد نظر شماست. لازم به ذکر است که انجام پروژه و ارائه هر قسمت آن به درخواست شما انجام میپذیرد. برای سفارش کلیک کنید.

سفارش پروژه بتن‌:

پروژه بتن برای دانشجویان به صورت انجام بارگذاری ارائه مدل ایتبز سازه و بهینه سازی آن. مشخص کردن مقاطع و طراحی تیرها. و ستون ها و سقف و ارائه متره و براورد. کل سازه و فایل داکیومنت آماده تحویل به استاد. با در نظر گرفتن مواردی که مد نظر شماست. لازم به ذکر است که انجام پروژه و ارائه هر قسمت آن به درخواست شما انجام میپذیرد. برای سفارش کلیک کنید.

سفارش پروژه سیف:

سفارشات بالا میتوانید طراحی فونداسیون را نیز به سفارش اضافه کنید. که مطابق با خواسته های شما تمام جزئیات لازم در فایل داکیومنت و فایل سیف ایجاد شده. تحویل داده خواهد شد.برای سفارش کلیک کنید.

سفارش پروژه سپ:

انجام پروژه های خاص با در نظر گرفتن خواسته های شما طی سفارش با نرم افزار. SAP با بهترین کیفیت و مطابق انتظارات شما.برای سفارش کلیک کنید.

اتوکد:

ارائه نقشه های اجرایی و پلان و برش های مقاطع و معماری با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن.برای سفارش کلیک کنید.