سلام، با توجه به آپدیت جدید سایت تا اطلاع ثانوی، سفارشهای قبلی مشتری ها و مجری ها قابل مشاهده نیست.
اگر یک مجری ایکون داشت. یعنی از لحاظ علمی مورد تاییده و سفارشهای زیادی انجام داده.
کیوان

کیوان

★★★★★
★★★★★
رایگان

امتیاز خام: 0

تعداد رای: 0

تعداد بازدید: 118

تاریخ عضویت: 6 ماه پیش

تخصص:
0 مورد
سفارش‌های انجام شده
0 مورد
سفارش‌های در حال انجام
0 مورد
درخواست داوری
1 مورد
سفارشهای ثبت شده
1 مورد
پذیرش پیشنهاد
1 مورد
تایید نهایی شده
0 مورد
درخواست داوری

سفارش آمار تحلیلی

کیوان
مشتری: کیوان

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

از مجری بسیار تشکر می کنم به چند دلیل : 1- سفارش را کامل و بدون نقص انجام دادن 2- زودتر از موقع سفارش را تحویل دادن 3- بسیار خوش برخورد و با شخصیت هستن

کیوان
مشتری: کیوان

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

از مجری بسیار تشکر میکنم ۱_سفارش رو کامل و بدون نقص انجام دادن ۲_زودتر از موعد مقرر سفارش رو تحویل دادن ۲_برخورد محترمانه ، بسیار خوبی داشتن