سلام، با توجه به آپدیت جدید سایت تا اطلاع ثانوی، سفارشهای قبلی مشتری ها و مجری ها قابل مشاهده نیست.
اگر یک مجری ایکون داشت. یعنی از لحاظ علمی مورد تاییده و سفارشهای زیادی انجام داده.
sh

sh

★★★★★
★★★★★
رایگان

امتیاز خام: 0

تعداد رای: 0

تعداد بازدید: 10

تاریخ عضویت: 2 هفته پیش

تخصص:
0 مورد
سفارش‌های انجام شده
0 مورد
سفارش‌های در حال انجام
0 مورد
درخواست داوری
3 مورد
سفارشهای ثبت شده
2 مورد
پذیرش پیشنهاد
1 مورد
تایید نهایی شده
0 مورد
درخواست داوری

حل تمرین رگرسیون

sh
مشتری: sh

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی همه موارد را کامل و زودتر از وقت تعیین شده تحویل دادند

sh
مشتری: sh

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی ، همه موارد را کامل و زودتر از وقت تعیین شده تحویل دادند

تمرین آمار

نظرات ثبت نشده