سلام، با توجه به آپدیت جدید سایت تا اطلاع ثانوی، سفارشهای قبلی مشتری ها و مجری ها قابل مشاهده نیست.
اگر یک مجری ایکون داشت. یعنی از لحاظ علمی مورد تاییده و سفارشهای زیادی انجام داده.
یاسمن رستم پور

یاسمن رستم پور

★★★★★
★★★★★
رایگان

امتیاز خام: 0

تعداد رای: 0

تعداد بازدید: 367

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

تخصص:
0 مورد
سفارش‌های انجام شده
0 مورد
سفارش‌های در حال انجام
0 مورد
درخواست داوری
15 مورد
سفارشهای ثبت شده
5 مورد
پذیرش پیشنهاد
5 مورد
تایید نهایی شده
0 مورد
درخواست داوری

سوالات توپولوژی

نظرات ثبت نشده

سه سوال توپولوژی پیشرفته

یاسمن رستم پور

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی و منظم

یاسمن رستم پور

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی

جبر پیشرفته

نظرات ثبت نشده

توپولوژی پیشرفته 11سوال

نظرات ثبت نشده

۱۰سوال توپولوژی

نظرات ثبت نشده

17سوال توپولوژی

نظرات ثبت نشده

توپولوژی قضیه

نظرات ثبت نشده

توپولوژی پروژه

یاسمن رستم پور

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی

یاسمن رستم پور

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی

تابعی

نظرات ثبت نشده

آنالیز هارمونیک

نظرات ثبت نشده

مقاله آنالیز

نظرات ثبت نشده

قضیه ی تابعی

نظرات ثبت نشده