سلام، با توجه به آپدیت جدید سایت تا اطلاع ثانوی، سفارشهای قبلی مشتری ها و مجری ها قابل مشاهده نیست.
اگر یک مجری ایکون داشت. یعنی از لحاظ علمی مورد تاییده و سفارشهای زیادی انجام داده.
یاسمن رستم پور

یاسمن رستم پور

★★★★★
★★★★★
رایگان

امتیاز خام: 0

تعداد رای: 0

تعداد بازدید: 6

تاریخ عضویت: 2 ماه پیش

تخصص:
0 مورد
سفارش‌های انجام شده
0 مورد
سفارش‌های در حال انجام
0 مورد
درخواست داوری
10 مورد
سفارشهای ثبت شده
4 مورد
پذیرش پیشنهاد
4 مورد
تایید نهایی شده
0 مورد
درخواست داوری

سوالات توپولوژی

نظرات ثبت نشده

سه سوال توپولوژی پیشرفته

یاسمن رستم پور

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی و منظم

یاسمن رستم پور

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

عالی

جبر پیشرفته

نظرات ثبت نشده

توپولوژی پیشرفته 11سوال

نظرات ثبت نشده

۱۰سوال توپولوژی

نظرات ثبت نشده

17سوال توپولوژی

نظرات ثبت نشده

توپولوژی قضیه

نظرات ثبت نشده