سلام، با توجه به آپدیت جدید سایت تا اطلاع ثانوی، سفارشهای قبلی مشتری ها و مجری ها قابل مشاهده نیست.
اگر یک مجری ایکون داشت. یعنی از لحاظ علمی مورد تاییده و سفارشهای زیادی انجام داده.
فاطمه حق شناس

فاطمه حق شناس

★★★★★
★★★★★
رایگان

امتیاز خام: 0

تعداد رای: 0

تعداد بازدید: 5

تاریخ عضویت: 3 هفته پیش

تخصص:
0 مورد
سفارش‌های انجام شده
0 مورد
سفارش‌های در حال انجام
0 مورد
درخواست داوری
1 مورد
سفارشهای ثبت شده
1 مورد
پذیرش پیشنهاد
1 مورد
تایید نهایی شده
0 مورد
درخواست داوری

وضوح مراحل حل

فاطمه حق شناس

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

سفارش بصورت ناقص تحویل دادند توضیحات درخواستی را کامل نکردند

فاطمه حق شناس

امتیاز:

★★★★★
★★★★★

درخواستهارو تکمیل نکردن و دیرتراززمان مقررتحویل دادن