تمرین الکترونیک قدرت

تمرین الکترونیک قدرت

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تمرین الکترونیک قدرت

در مبدل 12 پالسه صفحه 462 کتاب الکترونیک قدرت  Mohan

مطلوبست محاسبه و بدست آوردن شکل موجهای جریان در هرکدام از فازهای اولیه ترانس تغذیه کننده خط HVDC

سپس بسط سری فوریه جریان یکی از فازها را محاسبه و مقادیر THD و موثر جریان اولیه (با فرض ثابت بودن جریان در سمت DC مبدل) را بدست آورید.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.