حل تمرین آمار آزمون فرضیه

حل تمرین آمار آزمون فرضیه

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین آمار آزمون فرضیه

چند تمرین مرتبط با آمار مبحث آزمون فرضیه

EXERCISE 7.2.12 (two-sided test and let α=0.05)

EXERCISE 7.2.13 (two-sided test and let α=0.05)

EXERCISE 7.2.16

(two-sided test and let α=0.05) EXERCISE 7.3.3 (two-sided test and let α=0.05)

EXERCISE 7.3.5 (two-sided test and let α=0.05) EXERCISE 7.4.1 (two-sided test and let α=0.05) 

چند تمرین آمار که برای کسی که رشته اش آمار آسان

ب


برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.