حل تمرین درس مربوط به آمار احتمالات : ریاضی

حل تمرین درس مربوط به آمار احتمالات : ریاضی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین درس مربوط به آمار احتمالات : ریاضی

100 عدد برای حل تمرین داده شده است.

مواردی که باید به دست آورید عبارتند از:

۱) داده ها را طبقه بندی کنید.

۲) ستونهای مربوط به نماینده طبقات، فراوانی تجمعی را اضافه کنید.

۳) نمودار هیستوگرام و چند ضلعی را رسم کنید.

۴) شاخصهای مرکزی(میانگین حسابی، میانه، مد، چارک اول و چارک سوم) را بیابید.

۵) شاخصهای پراکندگی( واریانس و انحراف معیار) را بیابید.

۶) شاخص‌های نسبی پراکندگی( ضریب تغییرات ، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی) را یافته و تفسیر کنید. 

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.