ماشین الکتریکی سنکرون

ماشین الکتریکی سنکرون

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

ماشین الکتریکی سنکرون

این سوال مربوط به درس تعوری جامع ماشینهای الکتریکی است.با مثلثات ثابت کنید چرا در ماشین ماشین سنکرون سه فاز حداکثر اندوکتانس متقابل بین فاز aو فازbدر زاویه تتا آر برابر پی سوم رخ میدهد.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.