طراحی پی و دیوار حائل وزنی

طراحی پی و دیوار حائل وزنی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

طراحی پی و دیوار حائل وزنی

مطلوبات مساله در فایل موجود است و طراحی به طور کامل انجام شود 

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.