درایو کردن داده های مقاله

درایو کردن داده های مقاله

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

درایو کردن داده های مقاله

دومقاله انگلیسی پیدا کنید  که متغیرهای کمی داشته باشه و بتوان بصورت دستی با روش سیمپلکس حل کرد.و یک مقاله درارای تابع هدف خطی و مقاله دیگر دارای تابع هدف غیر خطی  محدویت ها باشد. گه در مورد تابه هدف غزر خطی بتوان با روش لاگرانژ حل کرد

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.