پروتکل عمومی اعتماد و سیستم ارزیابی اعتماد مبتنی بر بلاک چین...

پروتکل عمومی اعتماد و سیستم ارزیابی اعتماد مبتنی بر بلاک چین برای سرویس برنامه M2M

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

پروتکل عمومی اعتماد و سیستم ارزیابی اعتماد مبتنی بر بلاک چین برای سرویس برنامه M2M

این مقاله تحقیقاتی یک تحلیل و رویکرد جامع ارائه می دهد که مفاهیم سرویس کاربردی M2M، اعتماد و فناوری های دفتر کل توزیع شده را ادغام می کند. علاوه بر این، این مقاله یک سیستم ارزیابی اعتماد بهینه را ارائه می‌کند که برای اطمینان از قابلیت اعتماد در میان همتایان در یک جامعه M2M استفاده می‌شود. از مفهوم بلاک چین برای ذخیره سازی داده ها و شناسایی همتایان غیرقابل اعتماد استفاده می کند. این مقاله تحقیقاتی یک پروتکل عمومی مورد اعتماد جدید را پیشنهاد می‌کند. همچنین یک ارزیابی عملی از پروتکل پیشنهادی ارائه می دهد.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.