تحلیل وطراحی ساختمان دربرابر انفجار

تحلیل وطراحی ساختمان دربرابر انفجار

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تحلیل وطراحی ساختمان دربرابر انفجار

یک ماشین حامل tnt بافاصله مشخص درکنار ساختمانی منفجرمیشود.بارگزاری وتحلیل سازه و4 سطح خطر داریم .مقادیر پاسخ های بدست امده ازتحلیل راتحت بارگزاری های مختلف مقایسه کنید.برای سطح خطر 2 طراحی انفجاری کنیدوسطح خطر 2 حفظ ایمنی جانی.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.