پردازش تصاویر توسط نرم افزار مطلب

پردازش تصاویر توسط نرم افزار مطلب

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

پردازش تصاویر توسط نرم افزار مطلب

تعداد ۱۵ تصویر می باشند ،که تصاویر مربوط به یک تیر بتنی می باشند .ترک با رنگ قرمز مشخص شده اند که بر اثر نیرو وارده بر تیر ،ترک ایجاد شده است لذا با افزایش نیرو ،ترکهای بیشتری روی سطح تیر ایجاد شده اند . ۳ تصویر هم مربوط به تست می باشند .نیرو وارده زیر هر عکس نوشته شده است. 


تعداد ۱۵ عکس ،به عنوان ورودی اولیه هستند ،که هر عکس یک نیرو دارد . عکس ها مربوط به یک تیر ساختمانی هستند ،که بر اثر ،نیرو وارده ،ترک های بر روی تیر مشخص شده اند که با رنگ قرمز مشخص شده اند .

که اگر یک عکس دلخواه که برنامه داده شود ،خروجی برنامه مشخص کند که چقدر نیرو باعث شده است.

۳تا عکس به عنوان تست در نظر گرفته شده اند .


از نرم افزار مطلب ،تولباکس پردازش تصویر 

برای حل یک قسمت که شامل ترکها باید انتخاب شود و از طریق تولباکس پردازش تصویر ،روی ترکها ماکس زده و بعد حذف قسمت هایی اضافی و دیاگرام فرکانسها کشیده شود .

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.