تکلیف درس اصول تنظیم و کنتر بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

تکلیف درس اصول تنظیم و کنتر بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تکلیف درس اصول تنظیم و کنتر بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

مسئله::: 1-طبق سیاست شرکت اروند موجوی کالای پایان دوره می بایست 10 درصد فروش فصل بعد باشد.

با فرض آنکه موجودی کالای پایان دوره فصل زمستان سال 1400 به میزان 2000 واحد و موجودی کالای پایان دوره فصل زمستان سال 1401 به میزان 4000 واحد بوده و فروش فصل بهار و تابستان پاییز و زمستان سال 1401 به ترتیب 20000 , 24000 ,22000 و 18000 واحد باشد بودجه تولید چهار فصل سال 1401 را محاسبه نمايد.


2. بودجه فروش فصل بهار سال 1401 شرکت ارس به ترتیب برای فروردین و اردیبهشت و خرداد به میزان

300,100,200 میلیون ریال برآورد می گردد. سیاست شرکت در وصول مطالبات فروش عبارتست از 30 درصد در ماه فروش ,50درصد در ماه بعد از فروش و 20 درصد در دو ماه بعد از فروش .مطلوبست پیش بینی وصولی های نقدی حاصل از فروش در سه ماه فصل بهار سال 1401

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.