آمار استنباطی وکاربرد نرم افزار رشته ارشد مدیریت آموزشی

آمار استنباطی وکاربرد نرم افزار رشته ارشد مدیریت آموزشی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

آمار استنباطی وکاربرد نرم افزار رشته ارشد مدیریت آموزشی

سوال یک .از مفروضه های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر،عدم انتقال اثر ازهر اندازه گیری به اندازه گیری بعدی است.حال اگر انتقال اثر

 داشته باشیم برای اصلاح چه باید کرد ؟ سوال دوم.فرض صفر تعامل را در تحلیل واریانس دو عامل بنویسید ؟

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.