جواب سوال

جواب سوال

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

جواب سوال

لطفا جواب این سوال ها داده شود

Strategies to become a better listener, functions of gestures, different methods to deliver your speech (فقط فهرست),

three stages to become an audience centered speaker ( توضیح کامل)

, two strategies to overcome barriors to effective listening, the values of presentation aids, Aristotle's three general merhods to persuade (کامل با جزئیات),

four organizational strategies to support your material (فقط فهرست)

,definition of analogy and how you can use them, the strategies you can use to enhance listener's understanding(فقط فهرست )،

four styles of communication apprehension(فقط فهرست )

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.