حل یک سوال احتمال

حل یک سوال احتمال

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل یک سوال احتمال

در یک کلاس درس 4 پسر و 6 دختر حضور دارند. 3 نفر به تصادف انتخاب می کنیم . اگر X و Y متغییرهاي تصادفی باشند که به ترتیب تعداد پسرها و دخترهاي انتخابی را نشان دهد، مطلوب است:
الف) جدول تابع احتمال توام XوY
ب)کوواریانس و ضریب ھمبستگی Xو Y و تفسیر آن

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.