حل تمرین طراحی دال بتنی

حل تمرین طراحی دال بتنی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین طراحی دال بتنی

 

1-تعیین بار وارده

2-محاسبه ارتفاع دال d,h

3-محاسبه ارماتورطولی AS

4-کنترل ارماتور گذاری

5-نقشه اجرایی

6-محاسبه ارماتور طولی دال برای گوشه و ممان مثبت

7-کنترل فواصل ارماتور گذاری خمشی

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.