نقشه برداری مهندسی کتاب محمود دیانت خواه

نقشه برداری مهندسی کتاب محمود دیانت خواه

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

نقشه برداری مهندسی کتاب محمود دیانت خواه

تمرین۱۰-مطلوبست حداکثر فاصله دو نقطه A, B به شکلي که خطاي ناشي از کرويت از 0.3 ميليمتر بيشتر نشود. دوربين بين دونقطه Aو Bقرار دارد

الف )مطوبست حداکثر فاصله دو نقطه A, B به شکلي که خطاي ناشي از کرويت از 0.3 ميليمتر بيشتر نشود
ب) اگر فقط خطاي ناشي از شکست نور حداکثر 0.3 mm باشد، فاصله دو نقطه حداکثر چقدر بايد باشد
ج) اگر خطاي کرويت و شکست نور توام باهم 0.3 mm  در نظر باشد در اينصورت فاصله AB حداکثر چقدر باشد

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.