تکلیف اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات 4

تکلیف اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات 4

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تکلیف اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات 4

برخی از اقلام لازم برای تهیه بودجه شرکتی برای سه ماهه اول سال 1401بشرح زیر است :

فروش نسیه برای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 80 ، 70 و 86 میلیون ریال خرید  نسیه برای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 34 ، 32 و 40 میلیون ریال

پرداختهای نقدی شامل:

حقوق و دستمزد برای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 4 ، 3/5 و 4/2 میلیون ریال اجاره برای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 1/5 ،1/5و 1/5میلیون ریال

خرید تجهیزات  برای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 25 ، 0 و 86 2میلیون ریال.

بر اساس پیش بینی شرکت 10 درصد فروش نسیه هرگز وصول نمی شود و از بخش وصولی 50 درصد در ماه فروش و بقیه در ماه بعد وصول می شود . فروش اسفند ماه سال قبل 90 میلیون ریال و طی اسفند ماه سال قبل نیز خریدی انجام نشده است. همچنین بهای خرید های نسیه کلا" در ماه بعد ازخرید پرداخت می شود. مطلوبست:

- محاسبه دریافتهای نقدی حاصل ازفروش نسیه و پرداختهای نقدی بابت خریدهای نسیه درسه ماهه اول سال 1401

- با فرض موجودی نقد در اول فروردین ماه 100 میلیون ریال مطلوبست موجودی نقد در پایان فروردین ماه سال 1401

-تنظیم بودجه نقدی شرکت در اردیبهشت و خرداد سال 1401

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.