نقشه برداری از کتاب نقشه برداری مهندسی محمود دیانت خواه دانش...

نقشه برداری از کتاب نقشه برداری مهندسی محمود دیانت خواه دانشگاه صنعتی اصفهان

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

نقشه برداری از کتاب نقشه برداری مهندسی محمود دیانت خواه دانشگاه صنعتی اصفهان

روی هر تمرین؛شماره اش زده شود و اسم و فامیلم:ماندانا شیوایی

تمرین۱۰-مطلوبست حداکثر فاصله دو نقطه A, B به شکلي که خطاي ناشي از کرويت از 0.3 ميليمتر بيشتر نشود. دوربين بين دونقطه Aو Bقرار دارد

الف )مطوبست حداکثر فاصله دو نقطه A, B به شکلي که خطاي ناشي از کرويت از 0.3 ميليمتر بيشتر نشود
ب) اگر فقط خطاي ناشي از شکست نور حداکثر 0.3 mm باشد، فاصله دو نقطه حداکثر چقدر بايد باشد
ج) اگر خطاي کرويت و شکست نور توام باهم 0.3 mm  در نظر باشد در اينصورت فاصله AB حداکثر چقدر باشد

تمرين 11- ترازيابي بسته را کنترل خطا نماييد

تمرين 12- جدول اکسل محاسبات کنترل خطاي ترازيابي بين دو نقطه معلوم را انجام دهيد

تمرين 13-  محاسبات و ترسيم پروفيل طولي و عرضي

تمرين 14- ترسيم خطوط تراز روي کاغذ شطرنجي يا شبکه بندي شده با مداد همان تکليف 13

شکل تکليف 13 را ابتدا روي کاغذ شطرنجي با مقياس 1:100 ترسيم کنيد
سپس خطوط تراز به فاصله 0.5 متري را در شکل ترسيم نماييد
تمامي محاسبات x1 تا X n را در چک نويس به تکليف ضميمه کنيد
با مشخصات دقيق نقاطي که محاسبه مي کنيد

تمرين 15- ترسيم خطوط تراز با نرم افزار surfer 8

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.