موتور سه فاز

موتور سه فاز

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

موتور سه فاز

یک موتور القایی سه فاز (هر دانشجو یک موتور متفاوت) انتخاب کنید. موتور را در حالت عادی (سه فاز) و قاب ساکن، سنکرون و رورتور با استفاده از شکل موجهای مشابه کتاب تحلیل کنید. موارد تحلیل شامل راه اندازی با/بدون بار، اعمال بار بعد از تثبیت سرعت و قطع یکی از فازها خواهد بود. منحنی های گشتاور-سرعت حالت دائم (از مدار معادل) و گذرا (راه اندازی) را روی هم قرار داده و بحث کنید.      اعمال بار در راه اندزی یعنی موتور زیر نصف بار نامی راه اندازی شود.

خروجی کار را در قالب یک گزارش شامل مقدمه مشخصات ترانسفورماتور معادلات دینامیکی و فلوچارت و شرح شکل موجها بصورت pdf بارگزاری کند

(((پروژه به صورت کد نویسی انجام گردد)))

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.