تکلیف اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات

تکلیف اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تکلیف اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات

شرکت ارس از فروش هر فصل 30 درصد نقدی و 68 درصد به صورت چک سه ماهه که در فصل بعد کل آن وصول می شود و 2 درصد به عنوان غیر قابل وصول می باشد. حسابهای دریافتی شرکت در اول دوره 2،074 میلیون ریال می باشد، تعداد فروش مورد انتظار برای هر فصل بهار تابستان پاییز و زمستان به ترتیب 4000، 5000، 12000و 6000 واحد می باشد و قیمت فروش هر  واحد به مبلغ 320،000 ریال پیش بینی می گردد.

مطلوبست

1- تعیین بودجه فروش و وصولی های نقدی حاصل از فروش هر فصل.

2- تعیین بودجه تولید فصلی برای سال آینده چنانچه موجودی کالای پایان دوره شرکت 20 درصد فروش فصل بعد باشد و موجودی پایان دوره فصل زمستان در سال قبل 800 واحد بوده و برای سال بعد 25 درصد افزایش فروش در هر فصل لحاظ شده باشد. 
برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.