حل تمرین ذکر شده در شرح درخواست

حل تمرین ذکر شده در شرح درخواست

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین ذکر شده در شرح درخواست

زمینی با مساحت ۱۰۰سانتیمتر مربع ترسیم کنید و دو زمین با مساحت ۲۵سانتی متر مربع و ۳۲سانتی مترمربع از مساحت کل تفکیک کنید بطوریکه برای هر دو زمین اخراج عمود اجرا شود
شرایط دوزمین برای تفکیک:
زمین۲۵سانتی مترمربع(با فاصله یک سانت از قسمت جنوب غربی)
زمین۳۲سانتیمتر مربع( از گوشه شمال شرقی)

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.