هزینه ارتباطات Communication Cost گراف کاربرد زير را بدست آو...

هزینه ارتباطات Communication Cost گراف کاربرد زير را بدست آوريد

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

هزینه ارتباطات Communication Cost گراف کاربرد زير را بدست آوريد

هزینه ارتباطات (Communication Cost) گراف کاربرد زير را بدست آوريد. در جدول نشان داده شده بيانگر کدام گره (ip-core) به کدام روتر متصل است.

داده هاي مورد نياز:

 

نکته: کوتاه ترين مسير را بين دو tile در نظر بگيريد. اعداد نوشته شده روي يال هاي گراف کاربرد پهناي باند مورد نياز ارتباطي بر حسب مگابيت بر ثانيه است. توپولوژي مش را براي حل مساله در نظر بگيريد.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.