انرژي مصرفی ارتباطات را براي گراف کاربرد زیر بدست آورید در ج...

انرژي مصرفی ارتباطات را براي گراف کاربرد زیر بدست آورید در جدول نشان داده شده بيانگر کدام گره ip-ce به کدام روتر متصل شده است

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

انرژي مصرفی ارتباطات را براي گراف کاربرد زیر بدست آورید در جدول نشان داده شده بيانگر کدام گره ip-ce به کدام روتر متصل شده است

انرژي مصرفی ارتباطات را براي گراف کاربرد زیر بدست آورید. در جدول نشان داده شده بيانگر کدام گره (ip-core) به کدام روتر متصل شده است.

Es (crossbar 2x2)=0.08j

Es (crossbar 3x3)=0.2j

Es (crossbar 4x4)=0.35j

Es (crossbar 5x5)=0.54j

EL=0.1j


نکته: کوتاه ترين مسير را بين دو tile در نظر بگيريد. اعداد نوشته شده روي يال هاي گراف کاربرد communication volume بر حسب بيت است. توپولوژي مش را براي حل مساله در نظر بگيريد.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.