تمرین برنامه مویسی C

تمرین برنامه مویسی C

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تمرین برنامه مویسی C

سلام

برنامه ای با استفاده از ساختار { switch case} بنویسید که یک عملگر و دو عملوند را از ورودی خوانده و سپس عملگر را بر روی عملوند اجرا نماید

یعنی:

مثلا دو عدد و یک عملگر مثلا (ضرب یا تقسیم یا منها یا جمع) را بگیرد بعد برای ما مشخص کند که باتوجه به عملگر حاصل اون دو ورودی چه میشود؟

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.