بسط تیلور

بسط تیلور

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

بسط تیلور

برنامه ای بنویسید که با دریافت دو عدد x و n بسط تیلورe^xexرا تاجمله n ام بدست بیاورد.توجه کنید که استفاده از توان و فاکتوریل و آرایه مجاز نمیباشد.برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.