حل تمرين آمار

حل تمرين آمار

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرين آمار

حل تمرين ذيل

تمرين:

·        ضريب همبستگي پيرسون رابراي داده هاي جدول زير محاسبه وتفسير نمائيد.

8

10

5

10

7

X

21

18

22

30

24

Y

 

خواسته ها

حل با spss

1-    حل آن يكباربا انحراف از ميانگين

2-    حل آن يكباربا عدد خام

3-    حل آن يكبارمهندسي شده

يعني عدد وارد نرم افزار شود وهمبستگي بين دوتا متغير گرفته شود وخروجي از نرم افزار دريافت گردد وبعد خروجي تفسير شود.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.