ایزومورف و همومورف و تفکر سیستمی و مثال

ایزومورف و همومورف و تفکر سیستمی و مثال

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

ایزومورف و همومورف و تفکر سیستمی و مثال

دو مفهوم ایزومورف و همومورف را تشریح نمایید و نحوه استفاده از این دو مفهوم را در تفکر سیستمی با ذکر حداقل سه مثال که در آنها از این مفاهیم استفاده شده به صورت اسلاید ارائه دهید. 

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.