حل یک سوال از درس اجزای محدود در بیومکانیک

حل یک سوال از درس اجزای محدود در بیومکانیک

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل یک سوال از درس اجزای محدود در بیومکانیک

تمرینی از اجزای محدود همان طور که در صورت سوال مشخصه  الف) ماتریس سختی کل ،

ب)تغییر مکان گره های ۱،۲،۳،۴،

ج)عکس العمل تکیه گاهی

د) نیرو در هر فنر را میخواد با توجه به شکل 

1)در شکل ۴ گره وجود دارد

2) K1 , k2 , k3 

3) مقدار k = 150 kn/m

4) مقدار p=5 kn

5) تغییرات بین تکیه گاه تا گره ۱ =۱۳ mm

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.