بررسی معنی داری تغییرات داده ها، رسم نمودار

بررسی معنی داری تغییرات داده ها، رسم نمودار

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

بررسی معنی داری تغییرات داده ها، رسم نمودار

در صفحه دوم فایل اکسل داده های 14 گروه آمده است. تغییرات گروه ها در هفته ی یازدهم نسبت به هفته ی اول چقدر است؟ تغییرات هر گروه نسبت به تغییرات دو گروه اول (control) و (DXM) معنی دار است یا خیر؟ نمودار هم رسم شود. (P=0.05) 

یعنی تغییرات وزن هر گروه نسبت به تغییرات وزن گروه اول تفاوت معناداری دارد؟ نسبت به گروه دوم چطور؟ نمودار هم رسم بشه.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.