حل تمرین مشاوره مدیریت مالی

حل تمرین مشاوره مدیریت مالی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین مشاوره مدیریت مالی

فرض کنیم شرکت کیوان با ظرفیت تولید سالانه 1.000.000عدد محصول در حال حاضر فقط 900/000 واحد در سال تولید میکند. قیمت فروش عادی 2000 ریال واقلام بهای تمام شده متغیر 1000 ریال جمع کل اقلام ثابت بهای تما شده 450/000/000 ریال است.


اخیرا"شرکت کیمیا سفارش100.000واحد محصول به قسمت 1300 ریال به شرکت کیوان ارسال کرده است. قبول این سفارش به فروش عادی شرکت کیوان لطمه ای نخواهد زد ولی مدیر عامل در قبول یا رد آن تردید دارد.توجیه شما به مدیرعامل چیست ؟آیا سفارش را بپذیرد؟ دلایل خود را توضیح دهید.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.