گرازش کار ازمایش های درس روانشناسی تجربی

گرازش کار ازمایش های درس روانشناسی تجربی

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

گرازش کار ازمایش های درس روانشناسی تجربی

ازمایش های در روانشناسی تجربی  

گزارش کار ازمایش های شماره

1.اثز اگاهی از نتایح بر عملکرد

2.سطوح کارایی

3واکنش در مقابل ترس و خشم 

6خطای مولر

7تضاد و پس تصویر ها

 8کور رنگی

9خطای مولر

11 اثر پس تصویری

12یادگیری از راه کوشش و خطا

13یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی

16منبع بعدی

17یادگیری .بازنشناسی و بازازمونی

18یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی

20سطح ارزو

کتاب حمزه گنجی روش انجام ازمایش رو توصیح داده

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.