تهیه یک مدل با ماشین svm - suppt vect machine در پایتون

تهیه یک مدل با ماشین svm - suppt vect machine در پایتون

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تهیه یک مدل با ماشین svm - suppt vect machine در پایتون

تهیه یک مدل با ماشین svm - support vector machine در پایتون

ابتدا از فایل با فرمت csv از تعداد ردیف های مشخص میانگین گیری شود و در یک فایل جدید ذخیره گردد. بطور مثال از داده های تمام ستون های ردیف های ۱ تا ۲۵ میانگین گیری شود و سپس در فایل جدید در ردیف اول آن ذخیره شده در ادامه داده های ردیف های ۲۵ تا ۵۰ میانگین گیری شود و در ردیف دوم فایل خروجی ذخیره شود و به همین ترتیب ..

سپس با استفاده از فایل ورودی مرحله قبل و فایل خروجی مشخص مدل Svm اجر گردد.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.