آیروالاستیسیته

آیروالاستیسیته

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

آیروالاستیسیته

یه مقاله داخلی یا خارجی تهیه کنید یعنی از یک سایت آن مقاله را انتخاب و دانلود کنید . سپس با متلب دوباره آنرا انجام دهید یعنی نمودارها و جداول آن را به دست آورید . یعنی یک دوباره کاری از مقاله 

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.