حل تمرین تصمیم گیری چند معیاره به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP...

حل تمرین تصمیم گیری چند معیاره به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP- کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین تصمیم گیری چند معیاره به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP- کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست

در این تمرین با توجه به روش AHP گام های زیر انجام میگیرد

1.رسم درخت سلسله مراتبی

2.تکیل ماتریس مقیاس زوجی

3.محاسبه وزن ها

4.بدست آوردن لاندای ماکزیمم

5.محاسبه شاخص ناسازگاری

6.محاسبه شاخص ناسازگاری تصادفی

7.محاسبه نرخ ناسازگاری

8.تحلیل حساسیت با نرم افزارExpert choice

فایل های ارسالی شامل متن برای مطالعه حل روش و خود آزمون می باشد که باید به سوالات پاسخ داده شود

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.